Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Operacja w Sanoku, dowodzenie i snajperzy

Michał Piekarski | 2013-01-16
Fot. FBI

Fot. FBI

Wydarzenia w Sanoku po raz kolejny ustawiły Policję oraz jej jednostki antyterrorystyczne w świetle reflektorów mediów. Bez znajomości wielu faktów trudno dokonać jednoznacznej oceny podjętych wówczas decyzji, nie jest to też celem tego wpisu. Można jednak pozwolić sobie na zadanie pytań i ocenę kontekstu w jakim te działania miały miejsce.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Jednostki antyterrorystyczne Policji istnieją w Polsce od końca lat siedemdziesiątych. Trudno wskazywać na sytuację, która byłaby jednoznaczną klęską ani nawet porażką samych funkcjonariuszy. Nie była nią Magdalenka, trudno określić takim mianem Sanok. Każda jednostka, w każdej służbie funkcjonuje w określonym systemie i jeśli można szukać gdzieś porażek czy klęsk – problem jest szerszy, systemowy.

Jednostki tego rodzaju są bowiem niezwykle specyficznym narzędziem przewidzianym do użycia w sytuacjach które przekraczają siły i środki jakimi rozporządzają konwencjonalne struktury policji. Za tym idzie konieczność ich specjalnego wyszkolenia, wyposażenia, ale także zdolności do wsparcia ich działań i kierowania nimi. Jeśli system nie jest kompletny, jest wadliwy i nieskuteczny tak jak wadliwe było by zebranie drużyny sportowej z graczy reprezentujących skrajnie różny poziom.

Dokładna – o ile to możliwe na podstawie jawnych informacji – ocena procesów decyzyjnych być może będzie możliwa po publikacji raportu dotyczącego omawianych wydarzeń. Pozostaje mieć nadzieję, że wyjaśnione zostanie zwłaszcza to, dlaczego doszło do tak drastycznej zmiany profilu operacji (z zaplanowanego zatrzymania wysokiego ryzyka na „oblężenie”), dlaczego na miejsce skierowano tak duże siły policyjne – w tym z centralnej jednostki kontrterrorystycznej, jakie możliwości uzyskania informacji o osobach wewnątrz obleganego mieszkania były dostępne dowodzącym (w szczególności to, czy sytuację można było uznać za zakładniczą czy też nie) oraz dlaczego z wdrożeniem wariantu siłowego czekano niemal dwanaście godzin.

Faktem jest bowiem, że sytuacje zatrzymań wysokiego ryzyka oraz zakładnicze są niezwykle zróżnicowane, i trudno traktować jako powtarzalne, typowe czy niezwykle podobne do siebie zdarzenia.

Znane są sytuacje w których długie przygotowania miały uzasadnienie (duża liczba zakładników, sprawców, silne uzbrojenie przestępców, charakterystyka terenu). Są też znane przypadki, gdzie działanie dynamiczne, zdecydowane i mające na celu jak najszybsze odsunięcie zagrożenia dla życia zakładników, osób postronnych czy funkcjonariuszy było najbardziej racjonalnym wyborem.

Komentarze polityków i publicystów sprawiają, że powraca sprawa przepisów policyjnych. Zwraca się uwagę na nieobecność w polskim prawie regulacji dotyczących użycia broni przez strzelca wyborowego. Pojawiły się też sugestie – bezpośrednio nawiązujące do przygotowywanej od lat ustawy o użyciu środków przymusu bezpośredniego i broni palnej – poszerzenia uprawnień Policji w tym zakresie.

Faktem jest że szereg środków i metod działania jakie są wykorzystywane w działaniach jednostek specjalnych Policji nie jest jednoznacznie ujęty w przepisach. Tak jest choćby z przepisami dotyczącymi użycia broni. Nie jest jednak problemem ich rozszerzenie, co doprecyzowanie. Użycie siły przez funkcjonariuszy jest bowiem materią delikatną, podatną na nadużycia, jeśli siły będą używać osoby w niewystarczającym stopniu przygotowane, a zwłaszcza jeśli mowa jest o konstrukcjach prawnych zezwalających na oddanie strzału bez ostrzeżenia, na rozkaz dowodzącego operacją, czy w sposób dopuszczający intencjonalne pozbawienie życia

Za racjonalny kierunek zmian w prawie należy uznać takie doprecyzowanie istniejących już przepisów (nawet skomplikowanych w odrębny akt prawny) które jednoznacznie wskażą jednostki specjalne (antyterrorystyczne) w Policji oraz niektórych innych służbach, jako jedyne uprawnione do stosowania niektórych, typowych dla tych formacji środków. Tylko te jednostki potrzebują takowych, natomiast nadmierne rozszerzanie uprawnień może doprowadzić do ich nadużywania w wyniku braku odpowiedniego szkolenia, nadzoru lub wręcz celowego naginania przepisów w imię partykularnych interesów służb lub ich komórek organizacyjnych.

Sytuacja do jakiej doszło w Sanoku ilustruje też jeszcze jeden istotny problem organizacyjny. Doszło do niej daleko od Warszawy, na południowo – wschodnim krańcu Polski. Sytuacja była na tyle wygodna, że siły skierowane z Warszawy zdążyły dotrzeć na miejsce. Gdyby siły wydzielone przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych były niedostępne (np. zaangażowane w inne działania) , transport lotniczy (choćby z racji pogody, czy niedostępności śmigłowców) byłby niemożliwy operacja spoczęła by w na barkach rzeszowskiego pododdziału antyterrorystycznego. Gdyby sytuacja przerodziła się w bardziej złożoną – na przykład „aktywnego strzelca” - zdolność do działania sił wojewódzkich była by rozstrzygająca.

Znanych jest wiele przykładów sytuacji kryzysowych, które miały miejsce w oddaleniu od stolicy (choćby sytuacja zakładnicza w Jeleniej Górze, czy wydarzenia w areszcie w Sieradzu).

Mimo wyraźnych i trwających od wielu lat tendencji do centralizacji całego systemu bezpieczeństwa państwa, co ma także wymiar w przypadku sił antyterrorystycznych. Model w którym jednostka centralna – z zasady o największym potencjale i przewidziana do użycia w najtrudniejszych sytuacjach (także za granicą) uzupełniona jest przez regionalne jednostki specjalne , jest w Europie (i nie tylko ) często spotykany, wręcz powszechny. Nie da się bowiem przeskoczyć uwarunkowań fizycznych i geograficznych.

System jaki przyjęto w Polsce, w Milicji a później pozostawiono w Policji jest rozwiązaniem adekwatnym do polskich warunków i odpowiadającym w ogólnych założeniach rozwiązaniom praktykowanym na świecie (niektóre z państw przyjęły takie rozwiązania wręcz znacznie później). Biorąc pod uwagę aktualne zagrożenia, ten kręgosłup systemu antyterrorystycznego państwa powinien być stale wzmacniany, przede wszystkim w zakresie szkolenia i utrzymania w służbie wyszkolonych dużym kosztem specjalistów oraz stałego doskonalenia wyposażenia i uzbrojenia. Priorytetem powinny być kadry, gdyż sprzęt zawsze można kupić, a selekcja i szkolenie ludzi trwa długo.

W ostatnich dziesięciu latach, jednostki specjalne w Polsce – w Policji, Siłach Zbrojnych, innych służbach przeszły znaczną ewolucję. Wiele jednostek zostało sformowanych, inne przeformowano. Szereg służb nabyło broń strzelecką i wyposażenie indywidualne stojące na najwyższym światowym poziomie. Jednak nawet najlepsze umundurowanie, kamizelki i karabinki nie zastąpią adekwatnego do potrzeb i efektywnego systemu zarządzania kryzysowego, właściwej polityki kadrowej oraz szkoleń i takiego zestrojenia całego systemu aby był on czymś więcej niż sumą jego elementów składowych. Wymaga to rozwiązań i podejścia systemowego do bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, co w Polsce wciąż jest dobrem deficytowym.

 

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.