Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Ha3o | 2024-02-29
Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS. Fot. Revision Military

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS. Fot. Revision Military

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej, czego efektem jest nowoczesna technologia barwienia soczewek wdrożona w najnowszej serii okularów balistycznych I-VIS Revision Military.

treść sponsorowana

Koncepcja I-VIS wykorzystuje wiedzę o budowie, funkcjonowaniu i przekazywaniu informacji między narządem wzroku człowieka, a mózgiem i opiera się na teorii widzenia i rozpoznawania kolorów, oraz wykorzystuje dane NASA.

Jak oko ludzkie rozróżnia barwy otoczenia

Oko ludzkie reaguje na światło o długości w zakresie 380-780 nm. Samo w sobie jest doskonałym narzędziem obserwacyjnym, ewoluującym od dawna i dostosowującym się do zmiennych społecznych uwarunkowań. Dzięki swojej złożoności dostarcza do mózgu szereg informacji niezbędnych do prawidłowego i efektywnego działania w szerokim spektrum sytuacji i środowisk.

Za reakcję na postrzeganie świata w kontekście widzenia czerni, bieli oraz kolorów przy nieustannie zmieniającym się doświetleniu otoczenia odpowiadają fotoreceptory, czyli pręciki i czopki znajdujące się na dnie oka. Pręciki odpowiadają za widzenie czarno-białe. Rejestrują jedynie światło i jego natężenie. Czopki identyfikują kolory: czerwony, zielony, niebieski i to dzięki nim dostrzegamy detale w świetle dziennym. Pomimo prostoty opisu mechanizmu widzenia, dostrzeganie szerokiej gamy kolorów wynika z kilku dodatkowych parametrów dotyczących światła barwnego.

Wśród nich wyróżnić należy odcień barwy, dający rozpoznawalność barw w liczbie 150 odcieni. Bladość widzianego koloru nazywana jest nasyceniem rozbijającym ten parametr do 25 poziomów. Jasność opisywana jest jako wrażenie wzrokowe dające efekt odbijania lub przepuszczania zmiennych ilości światła przez obiekt lub powierzchnię. Wydawać by się mogło, że na jasność wpływa jedynie ilość światła, niemniej jednak otoczenie znacząco zmienia odbiór tego, czy dany kolor postrzegamy jako jaśniejszy lub ciemniejszy.

Istotnym parametrem barwy jest kontrast, będący w pojęciu zerojedynkowym określeniem czerni i bieli, pozwalającym na wyodrębnienie kształtu z otoczenia, niemniej jednak świat wokół jest wielobarwny, bez izolacji kolorystycznej z dodatkowym obciążeniem uzależniającym cechy takie jak kolor, jasność i nasycenie od otaczającego je tła. Termin określany mianem czułości kontrastu decyduje o mniejszym lub większym stopniu rozróżnienia poziomu jasności obiektu od jednolitego tła.

Oko ludzkie jest w stanie rozróżnić do kilkudziesięciu tysięcy barw poprzez interpretację światła wpadającego do siatkówki oka, a następnie do mózgu jako bodziec umożliwiający subiektywną ocenę barwy. Owa subiektywność wynika miedzy innymi z faktu, że ludzkie oko ma tendencje do wychwytywania w otoczeniu barwy o największej jasności, co z kolei generuje porównanie wszystkich innych barw do pierwotnie uchwyconego „poziomu jasności”.

Efekt odróżnienia musi zostać podbudowany możliwością porównania nieznacznie różniących się od siebie barw, ponieważ brak takiej opcji może spowodować potraktowanie nawet różniących się od siebie barw jako jednolite. Wychodząc poza sferę porównawczą decydujący o ostatecznej identyfikacji mózg, dodatkowo obarczony jest ciągłą korekcją barwy, uwzględniając przy tym źródło światła oraz otoczenie obiektu. Cały kontekst bodźca może wywołać efekt deformacji, zmiany, pojawiania się lub też znikania drobnych obiektów

Niedoskonałości technologii barwienia soczewek w okularach: soczewki wysokokontrastowe

Dotychczasowa monochromatyczna technologia barwienia okularów powodowała w dużej mierze fałszowanie rzeczywistej barwy obiektu, co w ujęciu wcześniej przedstawionych faktów na temat mechanizmu interpretacji barwy wyklucza możliwość dostrzeżenia szczegółów w zróżnicowanym otoczeniu o zmiennej intensywności światła.

Ponadto narzucenie narządowi wzroku współpracującego z mózgiem nienaturalnego zabarwienia przestrzeni generuje zbędne ilości nieprzerwanej potrzeby zmiany formatu postrzegania barw już wcześniej określonych i występujących w naturalnym środowisku człowieka, powodując zmęczenie i upośledzenie możliwości poznawczych w sytuacji, gdy potrzeba pełnego skupienia i konieczności rozpoznawania zagrożeń jest filarem powodzenia. Do tej chwili kontrast widzenia generowany był głównie poprzez upośledzenie kolorystyki strefy działań.

Przełomowym momentem w barwieniu soczewek okularów stała się możliwość precyzyjnej kontroli długości fali blokowanej przez soczewkę i zrozumienie nowoczesnych teorii kontrastu w zakresie kolorów, które wydobywają więcej barw z otoczenia. Standardowe soczewki balistyczne znacząco podwyższające kontrast, np. żółte czy bursztynowe, w znacznym stopniu rozjaśniały pole widzenia w pochmurny dzień. Wszystko jednak było zabarwione na kolor soczewki przekłamując postrzeganie otoczenia. Głównym założeniem tej metody było wykluczenie danego koloru, umożliwiające widzenie sąsiednich kolorów w widmie.

Generowanie dużych ilości przebarwień upośledza dokładność odwzorowania kolorów i powoduje zmęczenie oczu, dlatego często wybieranymi przez podmioty militarne są soczewki o zabarwieniu dymnym lub bezbarwnym. Korzyści płynące z takiego wyboru dają neutralność kolorystyczną oraz ograniczenie ilości światła powodującego przymrużanie oczy w wyniku ich olśnienia. Dążenie do uwydatnienia barw pozwalające na uzyskanie kontrastu nawet w kontekście nasycenia kolorem pozwoliło na wygenerowanie doskonalszej technologii soczewek balistycznych.

Koncepcja barwienia szkieł I-VIS

Projekt I-VIS REVISION MILITARY skupia się przede wszystkim na świadomości przestrzennej i percepcji głębi. Głównym założeniem idei jest ochrona przed szkodliwym promieniowaniem oraz umożliwienie otrzymania przez użytkownika jak największej ilości informacji o charakterze wizualnym. Zestaw soczewek produkowanych według najnowszej technologii umożliwia dostosowanie potrzeb wynikających z sytuacji i otoczenia analogicznie do technik i sposobów kamuflażu w danej przestrzeni.

Idąc tym tropem, w maskowaniu chodzi o jak najwiarygodniejsze dostosowanie się do warunków strefy działań, kluczową rolę odgrywa technika naśladowania otoczenia, zmiana kształtu, odpowiednie barwienie, jak również stosowne użycie cieni, co wymusza skupienie się na detalach w zakresie kolorystyki i obrysów obiektu. Dzięki podwyższeniu parametrów separacji kolorów i uzyskaniu wysokiego poziomu kontrastu możliwe jest kluczowe dla precyzyjnego postrzegania przestrzeni stworzenie idealnych warunków wizualnej interpretacji otoczenia.

Idea okularów Revision I-VIS opiera się głównie na tezach pozwalających głęboko zrozumieć biologiczne działanie mechanizmu oka odbierającego światło jako informację kierowaną do mózgu oraz kontrastu jako precyzyjnego parametru umożliwiającego rozróżnienie detali. Daje to rezultat w postaci podwyższenia rozdzielczości obrazu sięgającego ponad 130%. Sprawdź >>

 

Przy opracowywaniu technologii I-VIS wykorzystano substytuty kolorystyczne pochodzące z danych NASA oraz NOAA, dzięki czemu w bardzo szczegółowy sposób można było rozróżnić charakterystykę środowisk Ziemi i precyzyjnie dostosować niezbędne parametry soczewek.

Analiza i interpretacja obrazu, wykonywana przez mózg, mechanizm konwertowania obrazu w oku, aspekty wynikające z podświadomości wypracowanej przez życie codzienne człowieka to komponenty bazowe projektu I-VIS.

Oprócz kolorystyki obrazowanej w świadomości człowieka, nierozłącznym elementem identyfikacji jest pamięć i zakodowana charakterystyka obiektów, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Dlatego stosowanie monochromatycznych soczewek zmieniających barwę zakodowanego w myślach przedmiotu generowało opóźnienie analizy, jak również reakcji na zastany bodziec wzrokowy ze względu potrzebę przekonwertowania obrazu obiektu. Dla przykładu, ujrzenie przedmiotu, który w rzeczywistości ma kolor żółty, a przez użycie soczewek jego barwa zmienia się na różową, będzie sprawiało, że nasz mózg wykona pracę potwierdzając, że przedmiot zmienił barwę na inną niż rzeczywista, a następnie - ponowną identyfikację obiektu z zastosowaniem korekty przywracającej zakodowany kolor. Przekłada się to na stratę niezbędnego do realizacji zadania czasu, jak również zmęczenia wynikającego z permanentnej potrzeby analizy nierealnego otoczenia.

Soczewki I-VIS: lepszy kontrast, wieksza szczegółowość obrazu otoczenia

W oparciu o zebrane dane dotyczące charakterystyki różnych rejonów świata, z uwzględnieniem mechanizmu percepcji obrazu przez ludzki mózg w Revision Military stworzono 6 rodzajów soczewek przeznaczonych do określonych warunków otoczenia w danej strefie działań. Każdy z odcieni pozwala wydobyć pełną kolorystykę wyróżniającą dane uwarunkowania środowiskowe w sposób polegający nie na zwiększeniu intensywności barwy, tylko umożliwieniu dostrzeżenia większej ilości odcieni danego koloru, co przekłada się na większą szczegółowość obrazu otoczenia.

Pięć z sześciu rodzajów stanowiących kompletny zestaw stanowią soczewki, które są przeznaczone do stosowania w określonych środowiskach, charakterystycznych dla danego regionu lub pory roku, podnoszące kontrast i poprawiające głębię barw występujących w tych środowiskach, wraz z ich wieloma odcieniami. Soczewka uniwersalna – szósta w zestawie, nie jest przeznaczona do konkretnego środowiska sprawdzi się w standardowych uśrednionych warunkach różnych środowisk.

Verso, Aros, Cano, Alto, Clara, Umbra to nazwy nowatorskich soczewek przeznaczonych do najpopularniejszych modeli okularów firmy Revision Military. Za wyjątkiem modelu Verso, który z założenia ma uniwersalny charakter, podbijający kolorystykę obrazu, reszta soczewek ma cechy charakterystyczne dla narzędzia ściśle współpracującego z właściwościami barw scenerii.

Dobierz najlepsze soczewki do wykonywanych zadań >>

Charakterystyka soczewek I-VIS:

Verso

Dedykowane użytkownikom niepewnym profilu sfery działania lub w warunkach otoczenia, które mogą nieustannie się zmieniać uniemożliwiając ciągłą kontrolę doboru stosownej optyki. Pod względem technologicznym jest to najbardziej zaawansowany model, sięgający swoim wolumenem kolorów daleko poza możliwości oka ludzkiego, powodując wysoki gradient wydobycia barwy z zastanego otoczenia.

Soczewki Verso

Widok przez soczewkę Verso

Aros

Przeznaczone do działań w środowiskach o charakterze pustynnym. Dzięki głębokiemu podbiciu barw brązu, tan, żółtego i pomarańczowego pozwalają wyróżnić szereg odcieni dominujących barw, dzięki czemu zyskujemy uwidocznienie szczegółów elementów łącznie z doprecyzowaniem struktury, kształtów obiektów powstałych w wyniku działalności człowieka.

Soczewki Aros

Widok przez soczewkę Aros

Cano

Stworzone z myślą o terenie lesistym z dominacją zieleni, brązu i szarości. Dają sposobność wychwycenia dużej ilości światła w otoczeniu zaciemnionym przez licznie występujące konary drzew i liście ograniczające naświetlenie. Struktura obiektów przy wykorzystaniu soczewek wyraźnie się odznacza, dając precyzję identyfikacji.

Cano soczewki

Widok przez soczewkę Cano

Alto

W oparciu o charakterystykę barw panujących suchych, wysokogórskich środowisk, gdzie przeważają kolory szarości, brązu i błękitu uwydatniają barwy dominujące, pozwalając dokładnie określić ukształtowanie terenu oraz w oparciu o strukturę wyodrębnić elementy stworzone przez człowieka, takie jak np. sztuczne konstrukcje, drogi.

Alto - soczewka

Widok przez soczewkę Alto

Clara

Przeznaczone dla regionów takich jak Europa Północna, Skandynawia i kraje Bałtyckie. Główny nacisk na położono na wydobycie specyfiki kolorów i wzmocnienie kontrastu w jasno oświetlonych obszarach bieli, szarości i błękitu, występujących w zaśnieżonych lasach, górach i skałach. Doskonałość obrazu pozwala na dostrzeżenie pofałdowań na pokrywie śnieżnej czy też identyfikację zatartych w śniegu śladów. Doskonałe do działań w przestrzeniach pokrytych śniegiem, podnoszących chłonność obrazu w tych warunkach, przekładającą się na dostrzeżenie struktur stworzonych przez człowieka, kryjówek, pojazdów i istot żywych.

Umbra

Kompozycja barwników skierowana głównie na podniesienie kontrastu obrazu w pochmurnych warunkach pogodowych, jak również regionów zdominowanych przez śnieżną aurę z licznie występującą bielą i szarością. Podobnie jak soczewki Clara przeznaczone są do użycia w terenie lesistym i górskim występującym głównie w Europie Północnej, Skandynawii i krajach Bałtyckich. Precyzja obrazu zwróci uwagę użytkownika na nierówności pokrywy śnieżnej, nienaturalne konstrukcje i przebywających w otoczeniu ludzi.

umbra widok przez soczewkę

Widok przez soczewkę Umbra

W ogólnej kalkulacji pokusić się można o stwierdzenie, po co sześć rodzajów soczewek, skoro jeden z nich ma uniwersalne zastosowanie do szerokiego spektrum warunków otoczenia. Pamiętać jednak należy, że w trakcie określonego celem zadania musimy wykorzystać najbardziej zaawansowane narzędzia do identyfikacji najmniejszych zagrożeń lub obiektów, których wykrycie decydować będzie o profesjonalizmie przekładającym się na wiele aspektów „punktacji” sukcesu misji.

Szereg prób wykonanych na nowatorskich soczewkach pokazało, że to co dotychczas było niewidoczne, okazało się wychwytywane przez ludzkie oko, bez obarczenia narządu wzroku zbędnym i męczącym oszukiwaniem tej naturalnej, wizualnej machiny. W oparciu o szczegółowe zbadanie i zrozumienie sposobu obrazowania tego, co dostrzegamy, z uwzględnieniem mechanizmu kreowania obrazu w ludzkim mózgu, uzyskano nowatorskie soczewki wydobywające z połączenia narządu wzroku z mózgiem to co najcenniejsze i najistotniejsze. Wydobycie głębi koloru wraz z szeregiem jego odcieni zainicjowało odkrywcze spojrzenie w zakresie uszczegółowienia i doprecyzowania optycznej sfery działań, mającej niepodważalne znaczenie dla powodzenia szerokiego spektrum działań.

Zamów okulary Revision Military I-VIS >>

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ha3o / Sprzęt Specjalny - ha3o.pl

Ha3o / Sprzęt Specjalny - ha3o.pl Ha3o / Sprzęt Specjalny - ha3o.pl

Sklep z wyposażeniem specjalnym sprzetspecjalny.pl oraz ha3o.pl

Sklep z wyposażeniem specjalnym sprzetspecjalny.pl oraz ha3o.pl

Ha3o Pasywny znacznik optyczny firmy Infrared Tools (Technologia SAND STORM)

Pasywny znacznik optyczny firmy Infrared Tools (Technologia SAND STORM) Pasywny znacznik optyczny firmy Infrared Tools (Technologia SAND STORM)

Znacznik pasywny odbija promienie podczerwone widoczne w urządzeniach noktowizyjnych, aby ułatwić identyfikację.

Znacznik pasywny odbija promienie podczerwone widoczne w urządzeniach noktowizyjnych, aby ułatwić identyfikację.

Ha3o Aktywny znacznik optyczny firmy Adventure Lights

Aktywny znacznik optyczny firmy Adventure Lights Aktywny znacznik optyczny firmy Adventure Lights

Adventure Lights była pierwszą firmą, której udało się zaprojektować jednoręczne, ergonomiczne, niezawodne, a jednocześnie wielofunkcyjne światło diodowe LED. Po raz pierwszy tego znacznika użyła US Army...

Adventure Lights była pierwszą firmą, której udało się zaprojektować jednoręczne, ergonomiczne, niezawodne, a jednocześnie wielofunkcyjne światło diodowe LED. Po raz pierwszy tego znacznika użyła US Army podczas konfliktu w 1991 roku w Iraku.

Wybrane dla Ciebie

Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Gdzie przygotujesz się na najgorsze » Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę » Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku »

Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku » Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Jak ochronić dłonie i poprawić trzymanie »

Jak ochronić dłonie i poprawić trzymanie »  Jak ochronić dłonie i poprawić trzymanie »

Gdzie doposażysz się taktycznie »

Gdzie doposażysz się taktycznie » Gdzie doposażysz się taktycznie »

Kompletna ochrona balistyczna »

Kompletna ochrona balistyczna » Kompletna ochrona balistyczna »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych » Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą » Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Buty odporne na wszystko »

Buty odporne na wszystko » Buty odporne na wszystko »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego » Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Funkcjonalne doposażenie , które zapewni komfort w ekstramalnych sytuacjach?

Funkcjonalne doposażenie , które zapewni komfort w ekstramalnych sytuacjach? Funkcjonalne doposażenie , które zapewni komfort w ekstramalnych sytuacjach?

Które apteczki przyjdą Ci z pomocą »

Które apteczki przyjdą Ci z pomocą » Które apteczki przyjdą Ci z pomocą »

Najnowsze produkty i technologie

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.