Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Rok 2014 – prognoza

Michał Piekarski | 2014-01-09
Fot. US Navy

Fot. US Navy

Wydarzenia związane z reformami systemu dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z całą pewnością będą dominować w dyskusjach dotyczących bezpieczeństwa Polski w rozpoczynającym się roku. Rok 2014 będzie jednak także obfitował w inne, choć niekoniecznie spektakularne wydarzenia.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Można spodziewać się kontynuacji już obserwowanych procesów, zwłaszcza w obszarze Bliskiego Wschodu. Coraz bardziej intensywne walki w Iraku, nie gasnący konflikt w Syrii, przenoszący się także na sąsiednie obszary – to będzie także prawdopodobny obraz tego regionu w roku 2014. Można się spodziewać dalszych zamachów i innych przejawów tych konfliktów, jak również działań sił wojskowych państw tego obszaru. Mogą one być zakrojone na szeroką skalę, i mogą prowadzić do spektakularnych sukcesów, jednak mało prawdopodobne jest zakończenie, lub znaczące ograniczenie trwających konfliktów. Podłożem tych ostatnich są bowiem głęboko zakorzenione podziały społeczne i religijne. Dodatkowo, sytuację komplikuje ich wielostronność, stąd też gdyby np. w Syrii doszło (co jest mało prawdopodobne) do upadku rządu Assada, wysoce prawdopodobna jest kontynuacja walk pomiędzy ugrupowaniami obecnej opozycji.

Podobnie będzie wyglądać sytuacja w Afryce. Trwa tam i będzie trwać szereg konfliktów, rozrywających istniejące organizmy państwowe, przy czym ich „paliwo” jakimi są napięcia na tle etnicznym i religijnym ulegnie wyczerpaniu dopiero za wiele lat. Można także spodziewać się dalszej ekspansji ugrupowań islamskich fundamentalistów w Afryce, zarówno w obszarze Maghrebu (w tym w Libii) , jak i na południe od Sahary.

Kolejnym obszarem zapalnym pozostanie także Kaukaz. Należy sądzić, że podjęte na szeroką skalę działania rosyjskich służb bezpieczeństwa zapewnią spokojny przebieg zimowej Olimpiady w Soczi, jednak nie jest wykluczone, że w trakcie jej trwania zostanie podjęta próba zamachu, w rejonie zawodów, lub co jest bardziej prawdopodobne, w innej części Rosji, być może w jednym z dużych miast.

W zjawisku terroryzmu postrzeganym globalnie, dominujący pozostanie nurt islamskiego fundamentalizmu. Można wobec tego spodziewać się, że najbardziej wyrafinowane, spektakularne zamachy będą dokonywane przez sprawców tego właśnie tego nurtu. Nie można jednak zapominać, że w obrębie zjawiska terroryzmu występują także inne nurty ideologiczne. Podobnie jak w poprzednich latach, za drugi pod względem zagrożenia należy uznać terroryzm skrajnej prawicy, posługujący się retoryką nacjonalistyczną i etniczną, przynajmniej w obszarze Europy i Ameryki Północnej. Za trzecie co do znaczenia zagrożenie można uznać terroryzm ugrupowań skrajnie lewicowych, choć trzeba pamiętać że ten nurt znajduje się w odwrocie, a wręcz w zaniku od ponad dwóch dekad i mało prawdopodobne jest, aby ta tendencja się odwróciła.

Z perspektywy Polski, należy zauważyć jednak, że nasilające się konflikty polityczne na płaszczyźnie ideologicznej, manifestowane poza areną parlamentarną, mogą prowadzić do dalszej radykalizacji osób lub niedużych grup, które mogą uciec się do przemocy. Bardziej prawdopodobne jest, że zamachów mogą dokonać osoby ze środowisk skrajnej prawicy, z uwagi na widoczną fascynację przemocą i walką zbrojną, jaką prezentują niektóre ugrupowania z kręgów skrajnej prawicy.

Prognozowanie wydarzeń w sferze terroryzmu jest jednak utrudnione przez specyfikę tego zjawiska. Zwłaszcza obecnie, wyraźna jest rola osób lub małych grup („samotnych wilków”) działających autonomicznie jedynie inspirowanych poszczególnymi nurtami ideologicznymi. To oznacza nie tylko utrudnione wykrycie takiego zagrożenia na etapie planowania i przygotowywania zamachu, ale także możliwość dokonania poważnego zamachu przez osoby reprezentujące pozornie egzotyczną lub eklektyczną ideologię, co z kolei może utrudnić ocenę zaistniałego zdarzenia, a co za tym idzie dalsze prognozowanie.

Można wręcz uznać pojedyncze incydenty za zjawiska odosobnione, które nie mają wpływu na całokształt zagrożeń, przynajmniej do momentu pojawienia się naśladowców. Nie oznacza to jednak, że nie są one problemem dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa – przeciwnie, ograniczona przewidywalność tego rodzaju ataków oraz trudność wykrycia sprawcy (vide nieuchwytny przez lata „Unabomber” T. Kaczyński) jest dla nich szczególnym wyzwaniem i z tego powodu należy je uznać za szczególne zagrożenie.

Odmienna sytuacja panować będzie w sferze konwencjonalnych zagrożeń. Prawdopodobieństwo wybuchu konwencjonalnego konfliktu zbrojnego w Europie jest niezwykle małe, choć mogą mieć miejsce akty politycznej demonstracji siły (podobne do wielokrotnie odgrzewanej sprawy rozmieszczenia pocisków Iskander w Obwodzie Kaliningradzkim), prowadzone będą mniej lub bardziej widoczne działania natury wywiadowczej i rozpoznawczej.

W roku 2014 istotnym problemem pozostanie także bezpieczeństwo morskie, w szczególności problem ochrony morskich szlaków komunikacyjnych oraz akwenów na których prowadzona jest inna, w tym górnicza działalność gospodarcza. Zależność światowej gospodarki od żeglugi morskiej jest bowiem zjawiskiem trwałym, i jeśli w roku 2014 będzie obserwowana jakaś zmiana, to tylko w formie wzrostu znaczenia gospodarki morskiej, a co za tym idzie, jej bezpieczeństwa.

Wspomniane już reformy systemu dowodzenia nakazują jednak zadać pytanie, czy przemiany w polskiej armii, ale także w innych służbach będą miały charakter adekwatny do aktualnych i potencjalnych zagrożeń. Trudno jednoznacznie oceniać reformy które weszły w życie kilka dni temu, jednak jak dotąd jest wciąż więcej znaków zapytania niż odpowiedzi.

Niedawne przekształcenia systemu dowodzenia siłami specjalnymi, które ogłaszane są w krótkich odstępach czasu sugerują że proces reform znajduje się wciąż w fazie „chorób wieku dziecięcego” i dopracowanie nowego kształtu systemu dowodzenia zając może lata, o ile nowy system w ogóle zostanie utrzymany.

Zapowiedzi ogłoszenia nowej strategii bezpieczeństwa narodowego mogą sugerować także że dojdzie do dalszych przemian w Siłach Zbrojnych, trudno jednak prognozować co ma się kryć za tymi zapowiedziami, poza być może kolejnymi przesunięciami kadrowymi i zapowiadanymi już zakupami uzbrojenia i wyposażenia wojskowego.

Mało prawdopodobne jest, aby miała miejsce także reforma służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Mimo pojawiających się w minionym roku sygnałów dotyczących zmian w służbach policyjnych i specjalnych, wysoce prawdopodobne jest to, że podobnie jak w latach poprzednich, zmiany będą miały charakter doraźny, być może wręcz wymuszony obawą o reakcje mediów i opinii publicznej i nie będą prowadziły do wzmocnienia lub uporządkowania istniejących struktur.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka wspiera celność strzałów. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Ewelina Grzesik, Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. Light boot for hard work

Light boot for hard work Light boot for hard work

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało...

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało przy użyciu najnowszych i sprawdzonych w praktyce technologii.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.