Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Rok 2014 – prognoza

Michał Piekarski | 2014-01-09
Fot. US Navy

Fot. US Navy

Wydarzenia związane z reformami systemu dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z całą pewnością będą dominować w dyskusjach dotyczących bezpieczeństwa Polski w rozpoczynającym się roku. Rok 2014 będzie jednak także obfitował w inne, choć niekoniecznie spektakularne wydarzenia.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Można spodziewać się kontynuacji już obserwowanych procesów, zwłaszcza w obszarze Bliskiego Wschodu. Coraz bardziej intensywne walki w Iraku, nie gasnący konflikt w Syrii, przenoszący się także na sąsiednie obszary – to będzie także prawdopodobny obraz tego regionu w roku 2014. Można się spodziewać dalszych zamachów i innych przejawów tych konfliktów, jak również działań sił wojskowych państw tego obszaru. Mogą one być zakrojone na szeroką skalę, i mogą prowadzić do spektakularnych sukcesów, jednak mało prawdopodobne jest zakończenie, lub znaczące ograniczenie trwających konfliktów. Podłożem tych ostatnich są bowiem głęboko zakorzenione podziały społeczne i religijne. Dodatkowo, sytuację komplikuje ich wielostronność, stąd też gdyby np. w Syrii doszło (co jest mało prawdopodobne) do upadku rządu Assada, wysoce prawdopodobna jest kontynuacja walk pomiędzy ugrupowaniami obecnej opozycji.

Podobnie będzie wyglądać sytuacja w Afryce. Trwa tam i będzie trwać szereg konfliktów, rozrywających istniejące organizmy państwowe, przy czym ich „paliwo” jakimi są napięcia na tle etnicznym i religijnym ulegnie wyczerpaniu dopiero za wiele lat. Można także spodziewać się dalszej ekspansji ugrupowań islamskich fundamentalistów w Afryce, zarówno w obszarze Maghrebu (w tym w Libii) , jak i na południe od Sahary.

Kolejnym obszarem zapalnym pozostanie także Kaukaz. Należy sądzić, że podjęte na szeroką skalę działania rosyjskich służb bezpieczeństwa zapewnią spokojny przebieg zimowej Olimpiady w Soczi, jednak nie jest wykluczone, że w trakcie jej trwania zostanie podjęta próba zamachu, w rejonie zawodów, lub co jest bardziej prawdopodobne, w innej części Rosji, być może w jednym z dużych miast.

W zjawisku terroryzmu postrzeganym globalnie, dominujący pozostanie nurt islamskiego fundamentalizmu. Można wobec tego spodziewać się, że najbardziej wyrafinowane, spektakularne zamachy będą dokonywane przez sprawców tego właśnie tego nurtu. Nie można jednak zapominać, że w obrębie zjawiska terroryzmu występują także inne nurty ideologiczne. Podobnie jak w poprzednich latach, za drugi pod względem zagrożenia należy uznać terroryzm skrajnej prawicy, posługujący się retoryką nacjonalistyczną i etniczną, przynajmniej w obszarze Europy i Ameryki Północnej. Za trzecie co do znaczenia zagrożenie można uznać terroryzm ugrupowań skrajnie lewicowych, choć trzeba pamiętać że ten nurt znajduje się w odwrocie, a wręcz w zaniku od ponad dwóch dekad i mało prawdopodobne jest, aby ta tendencja się odwróciła.

Z perspektywy Polski, należy zauważyć jednak, że nasilające się konflikty polityczne na płaszczyźnie ideologicznej, manifestowane poza areną parlamentarną, mogą prowadzić do dalszej radykalizacji osób lub niedużych grup, które mogą uciec się do przemocy. Bardziej prawdopodobne jest, że zamachów mogą dokonać osoby ze środowisk skrajnej prawicy, z uwagi na widoczną fascynację przemocą i walką zbrojną, jaką prezentują niektóre ugrupowania z kręgów skrajnej prawicy.

Prognozowanie wydarzeń w sferze terroryzmu jest jednak utrudnione przez specyfikę tego zjawiska. Zwłaszcza obecnie, wyraźna jest rola osób lub małych grup („samotnych wilków”) działających autonomicznie jedynie inspirowanych poszczególnymi nurtami ideologicznymi. To oznacza nie tylko utrudnione wykrycie takiego zagrożenia na etapie planowania i przygotowywania zamachu, ale także możliwość dokonania poważnego zamachu przez osoby reprezentujące pozornie egzotyczną lub eklektyczną ideologię, co z kolei może utrudnić ocenę zaistniałego zdarzenia, a co za tym idzie dalsze prognozowanie.

Można wręcz uznać pojedyncze incydenty za zjawiska odosobnione, które nie mają wpływu na całokształt zagrożeń, przynajmniej do momentu pojawienia się naśladowców. Nie oznacza to jednak, że nie są one problemem dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa – przeciwnie, ograniczona przewidywalność tego rodzaju ataków oraz trudność wykrycia sprawcy (vide nieuchwytny przez lata „Unabomber” T. Kaczyński) jest dla nich szczególnym wyzwaniem i z tego powodu należy je uznać za szczególne zagrożenie.

Odmienna sytuacja panować będzie w sferze konwencjonalnych zagrożeń. Prawdopodobieństwo wybuchu konwencjonalnego konfliktu zbrojnego w Europie jest niezwykle małe, choć mogą mieć miejsce akty politycznej demonstracji siły (podobne do wielokrotnie odgrzewanej sprawy rozmieszczenia pocisków Iskander w Obwodzie Kaliningradzkim), prowadzone będą mniej lub bardziej widoczne działania natury wywiadowczej i rozpoznawczej.

W roku 2014 istotnym problemem pozostanie także bezpieczeństwo morskie, w szczególności problem ochrony morskich szlaków komunikacyjnych oraz akwenów na których prowadzona jest inna, w tym górnicza działalność gospodarcza. Zależność światowej gospodarki od żeglugi morskiej jest bowiem zjawiskiem trwałym, i jeśli w roku 2014 będzie obserwowana jakaś zmiana, to tylko w formie wzrostu znaczenia gospodarki morskiej, a co za tym idzie, jej bezpieczeństwa.

Wspomniane już reformy systemu dowodzenia nakazują jednak zadać pytanie, czy przemiany w polskiej armii, ale także w innych służbach będą miały charakter adekwatny do aktualnych i potencjalnych zagrożeń. Trudno jednoznacznie oceniać reformy które weszły w życie kilka dni temu, jednak jak dotąd jest wciąż więcej znaków zapytania niż odpowiedzi.

Niedawne przekształcenia systemu dowodzenia siłami specjalnymi, które ogłaszane są w krótkich odstępach czasu sugerują że proces reform znajduje się wciąż w fazie „chorób wieku dziecięcego” i dopracowanie nowego kształtu systemu dowodzenia zając może lata, o ile nowy system w ogóle zostanie utrzymany.

Zapowiedzi ogłoszenia nowej strategii bezpieczeństwa narodowego mogą sugerować także że dojdzie do dalszych przemian w Siłach Zbrojnych, trudno jednak prognozować co ma się kryć za tymi zapowiedziami, poza być może kolejnymi przesunięciami kadrowymi i zapowiadanymi już zakupami uzbrojenia i wyposażenia wojskowego.

Mało prawdopodobne jest, aby miała miejsce także reforma służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Mimo pojawiających się w minionym roku sygnałów dotyczących zmian w służbach policyjnych i specjalnych, wysoce prawdopodobne jest to, że podobnie jak w latach poprzednich, zmiany będą miały charakter doraźny, być może wręcz wymuszony obawą o reakcje mediów i opinii publicznej i nie będą prowadziły do wzmocnienia lub uporządkowania istniejących struktur.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

POLSYS EUROPE Sp. Z o.o Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Zintegrowana Kamizelka BULLFROG Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne...

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne ze strategicznego punktu widzenia, przede wszystkim należy chronić bez żadnych kompromisów ludzi, którzy bezpośrednio w walkach uczestniczą. Ten aspekt ochrony życia i zdrowia żołnierzy jest w centrum zainteresowania kanadyjskiej kompanii POLSYS INC. i jej siostrzanej firmy w Polsce - POLSYS EUROPE.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops