Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Następny 11 września?

Michał Piekarski | 2013-09-11
Żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej w Afganistanie, listopad 2001 r. Fot. USMC

Żołnierze amerykańskiej piechoty morskiej w Afganistanie, listopad 2001 r. Fot. USMC

Zamachy do których doszło dwanaście lat temu w Stanach Zjednoczonych, pod względem liczby ofiar i rozmiaru strat niewątpliwie są największym jak dotąd odnotowanym atakiem terrorystycznym w historii. Można jednak zadać pytanie, czy po ponad dekadzie „długiej wojny” możliwy jest zamach o porównywalnej lub jeszcze większą skalę?

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Za mało prawdopodobne należy uznać, aby w dającej się przewidzieć przyszłości (czyli w najbliższych trzech dekadach) doszło do zamachu podobnego w formie do ataków w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystanie uprowadzonych samolotów jako narzędzi samobójczego zamachu, było dwanaście lat temu zaskoczeniem dla wielu osób (choć wcześniej miały miejsce podobne zdarzenia, ale na znacznie mniejszą skalę). Terrorystom udało się zresztą dokonać zamachu głównie dlatego, że zarówno służby bezpieczeństwa, jak i zakładnicy zareagowali w większości tak jak w przypadku „zwykłego” uprowadzenia.

Co charakterystyczne w jednym przypadku (lot 93 linii United Airlines) zamiary sprawców zostały udaremnione przez pasażerów, którzy zdążyli dowiedzieć się jaki był los innych uprowadzonych samolotów. Miały miejsce zresztą także inne przypadki obezwładnienia sprawców przez pasażerów, załogę lub służby ochrony i sprawcy dążący do przeprowadzenia zamachu na dużą skalę muszą uwzględniać ten czynnik, co zmniejsza prawdopodobieństwo przeprowadzenia takich ataków, wymierzonych w samoloty pasażerskie.

Trzeba także pamiętać, że w wyniku wcześniejszych zamachów, lotnictwo cywilne było chronione w sposób szczególny na długo przed rokiem 2001, a od tego czasu zakres ochrony został znacznie poszerzony. Z tego powodu, samoloty stają się coraz mniej opłacalnym celem. Większość odnotowanych w ostatnich dwudziestu latach uprowadzeń samolotów to czyny osób zaburzonych psychicznie, działających samotnie i dysponujących niewielkimi środkami albo czyny kryminalne, mające z reguły miejsce poza Europą Zachodnią i Ameryką Północną, w regionach gdzie poziom pracy służb ochrony i policji jest znacznie niższy, jak choćby w Afryce.

Oczywiście, można wyobrazić sobie, że w Stanach Zjednoczonych czy Europie dochodzi do podobnego zamachu, przeprowadzonego w jeszcze bardziej spektakularny sposób. Nie jest zupełnie nieprawdopodobną sytuacją, uprowadzenie dokonane przez większą grupę terrorystów, zaopatrzonych w broń palną a nie noże, realizujących jakiś bardziej wyrafinowany plan ale wymagało by to np. siłowego przełamania ochrony lotniska a już samo to oznaczałoby, że było by to niemal niewykonalne. Taki plan zostałby prawdopodobnie udaremniony już na etapie przygotowań, o ile w ogóle terrorystom udałoby się zebrać odpowiednie siły i środki.

Nie oznacza to, że zagrożenie terrorystyczne dla lotnictwa cywilnego zanika. Można jednak ocenić, że obecnie skupia się ono na samej infrastrukturze (zwłaszcza portach lotniczych) niż pokładach samolotów. Istotnym problemem jest także wykorzystanie w zamachach przenośnych kierowanych pocisków przeciwlotniczych oraz bezzałogowych statków powietrznych.

Jeśli jednak niewielkie jest prawdopodobieństwo, że zamachy z 11 września nie powtórzą się w samej formie, to inaczej wygląda kwestia skali. W przeszłości dominującą zasadą terroryzmu był prymat przekazu nad ilością ofiar, ujęty przez amerykańskiego badacza B.M. Jenkinsa w zasadę „terroryzm to teatr”. W zjawisku tym użycie przemocy służy przekazaniu komunikatu, skierowanego do decydentów politycznych i opinii publicznej. Większość zamachów terrorystycznych w historii powodowało niewiele ofiar, chodziło bowiem o przekaz i rozgłos, nie o samo zabijanie. Mało tego, choć jest to biegunowo odmienne od stereotypu terrorysty, większość miała charakter użycia siły wymierzonego w określone osoby, gdyż nadmierne, ślepe jej użycie mogłoby zrazić opinię publiczną, także tych który terrorystów popierali.

Przypadki terroryzmu palestyńskiego (świeckiego, z drugiej połowy dwudziestego wieku), baskijskiego (ETA) czy północnoirlandzkiego (ze szczególnym uwzględnieniem Tymczasowej IRA). Wiąże się z tym szczególny konserwatyzm techniczny. Większość zamachów dokonywana jest przy pomocy broni palnej oraz urządzeń wybuchowych. Terroryści chętnie wykorzystują nowe rodzaje materiałów wybuchowych, broni palnej, ale bardzo rzadko sięgają po broń masowego rażenia. Niezwykle rzadkie są przypadki użycia środków trujących. Niemal niespotykany jest terroryzm biologiczny. Nie odnotowano przypadku użycia przez terrorystów broni nuklearnej ani radiologicznej (popularnie określanej mianem „brudnej bomby”).

Wiąże się to z dwoma czynnikami. Po pierwsze, łatwiej jest zdobyć broń konwencjonalną. Prymitywne urządzenie wybuchowe może zostać zbudowane w garażu. Mimo różnych sensacyjnie brzmiących opisów budowy „domowej roboty” bomby atomowej, jest to techniczny absurd, pomijając już sprawę dostępu do kluczowych materiałów jakimi są odpowiednio wzbogacone izotopy uranu lub plutonu. Podobnie sytuacja wygląda z innymi rodzajami broni. Ich użycie wymaga specjalistycznej wiedzy oraz dostępu do unikalnych, nierzadko ściśle nadzorowanych materiałów. Nie są to wszakże problemy nie do przeskoczenia, i nie da się wykluczyć wykorzystania do zamachu terrorystycznego substancji toksycznych wykorzystywanych w przemyśle czy izotopów promieniotwórczych jako materiału do budowy broni radiologicznej.

Zasadniczą barierą jest bowiem czynnik polityczny i psychologiczny. Użycie broni masowego rażenia jest bowiem nie tylko krokiem o poważnych konsekwencjach politycznych (co widać było niedawno w przypadku Syrii). Dokonując takiego ataku, terroryści musieliby liczyć się nie tylko z groźbą niezwykle silnego odwetu zaatakowanego państwa. Naruszenie tabu jakim jest użycie niektórych rodzajów broni oznacza także że od sprawców mogliby odwrócić się także ci którzy ich wcześniej popierali, a przynajmniej nie ingerowali w przebieg danego konfliktu. Często można zaobserwować jak w praktyce działa zasada „dla jednego terrorysta, dla innego bojownik o wolność”. W świecie przed rokiem 2001 miało miejsce szereg przypadków wspierania przez różne państwa działalności terrorystycznej (vide ugrupowania palestyńskie), często także opinia publiczna była podzielona jeśli chodzi o stosunek do danego konfliktu, i było to czasem jednym z powodów sukcesu działalności terrorystycznej połączonej z intensywną kampanią polityczną i propagandową (w czym znów szczególne sukcesy odnosiły grupy palestyńskie z czasów Arafata).

Po 11 września natomiast, została utworzona największa koalicja w dziejach konfliktów zbrojnych, w dużej mierze istniejąca do dziś, której celem jest Al-Kaida i powiązane z nią organizacje. Zakres podjętych działań jest niezwykle szeroki, od głębokiej przebudowy służb bezpieczeństwa wewnętrznego, poprzez zacieśnienie współpracy międzynarodowej, po operacje zbrojne w wielu miejscach świata. Nietrudno wyobrazić sobie, o ile intensywniejsze i bardziej zdeterminowane byłby te działania gdyby ich powodem nie było uderzenie trzech samolotów w budynki w Nowym Jorku i Waszyngtonie, ale zdetonowanie bomby atomowej.

Nawet radykalna, fundamentalistyczna religijna ideologia, jaką kierują się obecnie liczni terroryści, i która dominuje w tym zjawisku od dobrych dwudziestu lat, nie wyłącza elementarnego, racjonalnego myślenia, zarówno w wymiarze politycznych kalkulacji jak i technicznego przygotowywania zamachów. Z tych powodów, prawdopodobieństwo użycia przez terrorystów broni masowego rażenia jest i pozostawać będzie niskie, choć nie można wykluczyć, że takie sytuacje będą się zdarzać.

Z perspektywy przygotowania systemu bezpieczeństwa państwa, większym zagrożeniem, bardziej prawdopodobnym są złożone sytuacje konwencjonalne. Symultaniczne zamachy bombowe (jak w Madrycie), „ataki fedainów” (jak w Bombaju) czy inne formy terroryzmu wymuszają posiadanie odpowiednich sił, w tym jednostek specjalnych. W tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo transportu morskiego. Sytuacja zakładnicza na pokładzie promu pasażerskiego lub podobnej jednostki, zwłaszcza dokonana przez dobrze wyszkolonych, silnie uzbrojonych sprawców, z racji uwarunkowań jakie stwarza środowisko morskie oraz budowa jednostki pływającej (choćby sam problem wejścia na pokład) lub atak o charakterze „renegade” na morzu należy zaliczyć do najtrudniejszych z możliwych sytuacji kryzysowych, wymagających użycia jednostek kontrterrorystycznych.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Instytut Nowych Technologii Sp. z o.o. Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z...

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z modułem zasilającym i transmitującym obraz w czasie rzeczywistym do zdalnej lokalizacji. Ten polski produkt to przełom w działaniach poszukiwawczych, operacyjno-śledczych oraz ratowniczych. Jego unikalna konstrukcja umożliwia użytkownikom pełną swobodę ruchów, jednocześnie zapewniając dostęp do zaawansowanej...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.