Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Asymetria zagrożenia

Michał Piekarski | 2013-09-21
Fot. US DoD

Fot. US DoD

Niedawne tragiczne wydarzenia w Waszyngtonie, będące kolejnym przypadkiem ataku „aktywnego strzelca”, wskazały po raz kolejny na szczególną asymetrię jaką można zauważyć w obszarze bezpieczeństwa, a polegającą na różnicy pomiędzy samym czynem (zamachem) a konsekwencjami, jakie ów czyn wywołuje.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Nie jest to zjawisko nowe. Akty terroryzmu oraz terroru kryminalnego, w tym także czyny dokonywane przez osoby zaburzone emocjonalnie (jak atak w Waszyngtonie) niemal zawsze opierają się na takiej asymetrii. W przypadku Waszyngtonu, jak już wiadomo, zamach najwyraźniej był czynem samotnie działającego, cierpiącego na zaburzenia psychiczne człowieka.

Znane są także pozostałe fakty. W wyniku strzałów sprawcy, śmierć poniosło dwanaście osób. Jedną z ofiar śmiertelnych był funkcjonariusz ochrony bazy. Reakcja policji była szybka, napastnik po trwającej około pół godziny wymiany strzałów został zastrzelony czterdzieści minut od oddania przez niego pierwszych strzałów.

Na pierwszy rzut oka, sytuacja może więc wydawać się jednym z wielu podobnych zdarzeń określanych mianem ataków „aktywnego strzelca”, czymś mniej poważnym od zamachów terrorystycznych w wyniku których giną dziesiątki lub niekiedy setki osób. Może być także zaszufladkowana jako przypadek typowy dla Stanów Zjednoczonych i jako taka nie warta szerszej analizy. Są to jednak wnioski błędne.

Ataki tego rodzaju są bowiem odnotowywane na całym świecie, i trudno uznać, aby Stany Zjednoczone były w jakiś szczególny sposób podatne na takie zagrożenie. Można wręcz zauważyć, że w przypadku USA przynajmniej część najbardziej tragicznych zdarzeń tego rodzaju ma miejsce tam gdzie obowiązują ograniczenia w zakresie noszenia broni („gun free zones”) , a są nimi (co może dziwić) także instalacje wojskowe. Często narzędziem przestępstwa jest także broń posiadana nielegalnie, na przykład skradziona. Warto przy tym zauważyć, że w Waszyngtonie sprawca oprócz posiadanej wcześniej strzelby, wykorzystał pistolet odebrany funkcjonariuszowi ochrony.

Drugim czynnikiem jest kwestia motywu. Określenie „aktywny strzelec” bywa często utożsamiane ze zdarzeniami których motywem są realne lub urojone problemy osobiste zaburzonego emocjonalnie sprawcy, atakującego swoje miejsce pracy lub szkołę. Właściwsze jest jednak – podobnie jak w przypadku pojęcia „zamach bombowy” opisywać tak jedynie metodę działania, nie zaś motyw. Znane są bowiem tak przeprowadzone zamachy terrorystyczne a czasem taką formę przybierają przestępstwa popełniane z chęci zysku (choć – jak w przypadku strzelaniny w Północnym Hollywood w roku 1997 – był to wynik niekorzystnego dla sprawców biegu wydarzeń). Wreszcie, szczególną, rozbudowaną formą tego rodzaju zdarzeń są zamachy terrorystyczne określane mianem „atak fedainów”, takie jak w Bombaju w roku 2008.

Niezależnie od innych okoliczności, wciąż sytuacje tego rodzaju jawią się jako relatywnie nieskomplikowane i pozornie łatwe do opanowania. Zagrożeniem jest najczęściej samotnie działający sprawca, rzadziej dwóch (vide Columbine), jeszcze rzadsze są ataki dokonywane przez grupy trzech i więcej sprawców (to już należy uznać za przypadek „ataku fedainów”). Wykorzystywana jest w nich broń palna, nierzadko jedynie krótka, czasem urządzenia wybuchowe, czasem wręcz noże. Przykładowo sprawcy tragedii w Columbine wykorzystali, prócz noży i bomb domowej roboty, dwie strzelby, tani karabinek Hi – Point 995 na amunicję 9x19 Parabellum i pistolet TEC-9. Osobnicy uzbrojeni w karabinki automatyczne czy ich samopowtarzalne odmiany (z rodziny AR-15 czy AK), są mniejszością. Pojawia się więc pytanie, dlaczego walka z tego rodzaju przestępcami nastręcza tak wielu trudności, dlaczego operacja w Waszyngtonie trwała kilka godzin, choć faktycznie strzały ucichły po trzech kwadransach, dlaczego wreszcie w ostatnich latach wprowadzane są nowe rozwiązania w zakresie szkolenia i wyposażenia funkcjonariuszy policji, w reakcji na takie incydenty?

Wyjaśnieniem jest właśnie owa asymetria. Sprawcy, nawet działający w grupie, są samodzielni, niezależni od rozbudowanego aparatu jakim są służby państwowe. Analizując wydarzenia w Waszyngtonie, można na pierwszy rzut oka zauważyć, że celem ataku była duża i ważna instalacja wojskowa, na terenie której znajdowały się tysiące osób, w tym kluczowych dla amerykańskiej marynarki wojennej, gdzie przetwarzane są informacje niejawne, obiekt będący więc atrakcyjnym celem dla wielu grup terrorystycznych i innych podmiotów. Fakt, że Washington Navy Yard to obiekt położony w centrum stolicy wiąże się z kolejnymi komplikacjami, przykładowo nakładają się wówczas zakresy odpowiedzialności szeregu służb, zarówno wojskowych organów bezpieczeństwa, agencji federalnych, miejscowej policji i służb ratowniczych.

Wobec faktu, że takie zdarzenia występują nagle, sprawcy atakują z zaskoczenia, ich motywy nie są znane od początku, można je określić dopiero po pewnym czasie, wszyscy mający związek z danym wydarzeniem działają pod znaczną presją. Występuje deficyt czasu – wszak sprawca krąży po obiekcie i wymagane jest jak najszybsze działanie w celu jego powstrzymania. Występuje także deficyt informacji, trudno bowiem w krótkim czasie zebrać informacje od świadków zdarzenia, którzy sami poddani są silnemu stresowi i często się mylą, analiza informacji z innych źródeł, o ile są dostępne, także jest czasochłonna. Jak pokazuje przypadek ataku w Sandy Hook w roku 2012, nawet faktyczna tożsamość sprawcy może wyjść na jaw po pewnym czasie. Nigdy natomiast nie ma pewności, że sprawca działał faktycznie sam i że nie jest to element większego, szerzej zakrojonego planu, na przykład zamachu terrorystycznego. Stąd też szeroko zakrojone środki bezpieczeństwa podjęte w Waszyngtonie podczas wydarzeń z 16 września.

Sama konieczność przeprowadzenia operacji w toku której należy przeszukać duży obiekt, udzielić pomocy licznym poszkodowanym, przeprowadzić możliwie uporządkowaną ewakuację, prawidłowo zabezpieczyć ślady i dowody, może być nadzwyczajnym wysiłkiem dla służb policyjnych czy ochrony, niezbędne jest często sięgnięcie po pomoc innych służb. Sytuację może skomplikować konieczność podjęcia działań na większym obszarze (na przykład pościgowych), minersko – pirotechnicznych czy użycia jednostek specjalnych policji do uwolnienia zakładników lub jeszcze inne czynniki. Na to nakłada się presja ze strony opinii publicznej i mediów, która może zakończyć się wybuchem masowej paniki.

Nawet gdy uwzględni się tylko względnie prosty wariant, z udziałem pojedynczego sprawcy, który używa tylko broni palnej i zostanie szybko obezwładniony albo popełni samobójstwo przed interwencją policji, widać jak złożona jest to sytuacja i jak wiele podmiotów i służb jest w jej opanowanie zaangażowanych. Każdy dodatkowy element jest czynnikiem mnożącym komplikacje.

Już sama konieczność współpracy zaledwie dwóch służb czy formacji policyjnych (np. policji i żandarmerii wojskowej) oznacza że współpracować ze sobą muszą dwie organizacje, o innej podległości, których funkcjonariusze mogą być inaczej wyszkoleni, dysponować odmiennymi środkami łączności, wyposażeniem, uzbrojeniem – i rozwiązanie tych problemów (choćby w zakresie dowodzenia i łączności) wymaga czasu. Sprawcy natomiast nie mają takich problemów.

Sytuacje o których mowa, przyciągają uwagę mediów, opinii publicznej i polityków. Efektywność radzenia sobie z nimi jest często traktowana jak probierz sprawności działania służb policyjnych. Długofalowe konsekwencje są różnorakie, reakcja nieefektywna, spóźniona, konflikty kompetencyjne, są oznaką słabości nie tylko danej policji czy jej komórek organizacyjnych, ale państwa jako takiego. Efektywność służb państwowych można także ocenić poprzez obserwację ich ewolucji wobec nowych zagrożeń. Szereg problemów o których mowa powyżej, można rozwiązać na etapie planowania kryzysowego, tworząc stosowne do możliwych zagrożeń procedury i techniki działania. W przypadku Stanów Zjednoczonych, widać, że taka ewolucja ma miejsce. W przypadku Polski, pytania te są wciąż otwarte.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizjii,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizjii, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Instytut Nowych Technologii Sp. z o.o. Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z...

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z modułem zasilającym i transmitującym obraz w czasie rzeczywistym do zdalnej lokalizacji. Ten polski produkt to przełom w działaniach poszukiwawczych, operacyjno-śledczych oraz ratowniczych. Jego unikalna konstrukcja umożliwia użytkownikom pełną swobodę ruchów, jednocześnie zapewniając dostęp do zaawansowanej...

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Militaria.pl Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić...

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić wydajność pracy i zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów profesjonalnych rękawic jest marka Mechanix-Wear. W artykule przyjrzymy się różnym modelom rękawic tej firmy, podpowiemy jakie technologie w nich zastosowano oraz do jakich celów warto się w nie wyposażyć.

Griffin Group Defence E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie...

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie NVD (Night Vision Device). Trwający konflikt w Ukrainie, a szczególnie spektakularne sukcesy ukraińskich sił specjalnych, potwierdziły wpływ tego rodzaju wyposażenia indywidualnego na uzyskiwanie przewagi nad przeciwnikiem i w konsekwencji skuteczność w zakresie wykonywanych zadań w porze nocnej.

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera jego celność. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze, jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.