Special-Ops.pl

Asymetria zagrożenia

Michał Piekarski | 2013-09-21
Fot. US DoD

Fot. US DoD

Niedawne tragiczne wydarzenia w Waszyngtonie, będące kolejnym przypadkiem ataku „aktywnego strzelca”, wskazały po raz kolejny na szczególną asymetrię jaką można zauważyć w obszarze bezpieczeństwa, a polegającą na różnicy pomiędzy samym czynem (zamachem) a konsekwencjami, jakie ów czyn wywołuje.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Nie jest to zjawisko nowe. Akty terroryzmu oraz terroru kryminalnego, w tym także czyny dokonywane przez osoby zaburzone emocjonalnie (jak atak w Waszyngtonie) niemal zawsze opierają się na takiej asymetrii. W przypadku Waszyngtonu, jak już wiadomo, zamach najwyraźniej był czynem samotnie działającego, cierpiącego na zaburzenia psychiczne człowieka.

Znane są także pozostałe fakty. W wyniku strzałów sprawcy, śmierć poniosło dwanaście osób. Jedną z ofiar śmiertelnych był funkcjonariusz ochrony bazy. Reakcja policji była szybka, napastnik po trwającej około pół godziny wymiany strzałów został zastrzelony czterdzieści minut od oddania przez niego pierwszych strzałów.

Na pierwszy rzut oka, sytuacja może więc wydawać się jednym z wielu podobnych zdarzeń określanych mianem ataków „aktywnego strzelca”, czymś mniej poważnym od zamachów terrorystycznych w wyniku których giną dziesiątki lub niekiedy setki osób. Może być także zaszufladkowana jako przypadek typowy dla Stanów Zjednoczonych i jako taka nie warta szerszej analizy. Są to jednak wnioski błędne.

Ataki tego rodzaju są bowiem odnotowywane na całym świecie, i trudno uznać, aby Stany Zjednoczone były w jakiś szczególny sposób podatne na takie zagrożenie. Można wręcz zauważyć, że w przypadku USA przynajmniej część najbardziej tragicznych zdarzeń tego rodzaju ma miejsce tam gdzie obowiązują ograniczenia w zakresie noszenia broni („gun free zones”) , a są nimi (co może dziwić) także instalacje wojskowe. Często narzędziem przestępstwa jest także broń posiadana nielegalnie, na przykład skradziona. Warto przy tym zauważyć, że w Waszyngtonie sprawca oprócz posiadanej wcześniej strzelby, wykorzystał pistolet odebrany funkcjonariuszowi ochrony.

Drugim czynnikiem jest kwestia motywu. Określenie „aktywny strzelec” bywa często utożsamiane ze zdarzeniami których motywem są realne lub urojone problemy osobiste zaburzonego emocjonalnie sprawcy, atakującego swoje miejsce pracy lub szkołę. Właściwsze jest jednak – podobnie jak w przypadku pojęcia „zamach bombowy” opisywać tak jedynie metodę działania, nie zaś motyw. Znane są bowiem tak przeprowadzone zamachy terrorystyczne a czasem taką formę przybierają przestępstwa popełniane z chęci zysku (choć – jak w przypadku strzelaniny w Północnym Hollywood w roku 1997 – był to wynik niekorzystnego dla sprawców biegu wydarzeń). Wreszcie, szczególną, rozbudowaną formą tego rodzaju zdarzeń są zamachy terrorystyczne określane mianem „atak fedainów”, takie jak w Bombaju w roku 2008.

Niezależnie od innych okoliczności, wciąż sytuacje tego rodzaju jawią się jako relatywnie nieskomplikowane i pozornie łatwe do opanowania. Zagrożeniem jest najczęściej samotnie działający sprawca, rzadziej dwóch (vide Columbine), jeszcze rzadsze są ataki dokonywane przez grupy trzech i więcej sprawców (to już należy uznać za przypadek „ataku fedainów”). Wykorzystywana jest w nich broń palna, nierzadko jedynie krótka, czasem urządzenia wybuchowe, czasem wręcz noże. Przykładowo sprawcy tragedii w Columbine wykorzystali, prócz noży i bomb domowej roboty, dwie strzelby, tani karabinek Hi – Point 995 na amunicję 9x19 Parabellum i pistolet TEC-9. Osobnicy uzbrojeni w karabinki automatyczne czy ich samopowtarzalne odmiany (z rodziny AR-15 czy AK), są mniejszością. Pojawia się więc pytanie, dlaczego walka z tego rodzaju przestępcami nastręcza tak wielu trudności, dlaczego operacja w Waszyngtonie trwała kilka godzin, choć faktycznie strzały ucichły po trzech kwadransach, dlaczego wreszcie w ostatnich latach wprowadzane są nowe rozwiązania w zakresie szkolenia i wyposażenia funkcjonariuszy policji, w reakcji na takie incydenty?

Wyjaśnieniem jest właśnie owa asymetria. Sprawcy, nawet działający w grupie, są samodzielni, niezależni od rozbudowanego aparatu jakim są służby państwowe. Analizując wydarzenia w Waszyngtonie, można na pierwszy rzut oka zauważyć, że celem ataku była duża i ważna instalacja wojskowa, na terenie której znajdowały się tysiące osób, w tym kluczowych dla amerykańskiej marynarki wojennej, gdzie przetwarzane są informacje niejawne, obiekt będący więc atrakcyjnym celem dla wielu grup terrorystycznych i innych podmiotów. Fakt, że Washington Navy Yard to obiekt położony w centrum stolicy wiąże się z kolejnymi komplikacjami, przykładowo nakładają się wówczas zakresy odpowiedzialności szeregu służb, zarówno wojskowych organów bezpieczeństwa, agencji federalnych, miejscowej policji i służb ratowniczych.

Wobec faktu, że takie zdarzenia występują nagle, sprawcy atakują z zaskoczenia, ich motywy nie są znane od początku, można je określić dopiero po pewnym czasie, wszyscy mający związek z danym wydarzeniem działają pod znaczną presją. Występuje deficyt czasu – wszak sprawca krąży po obiekcie i wymagane jest jak najszybsze działanie w celu jego powstrzymania. Występuje także deficyt informacji, trudno bowiem w krótkim czasie zebrać informacje od świadków zdarzenia, którzy sami poddani są silnemu stresowi i często się mylą, analiza informacji z innych źródeł, o ile są dostępne, także jest czasochłonna. Jak pokazuje przypadek ataku w Sandy Hook w roku 2012, nawet faktyczna tożsamość sprawcy może wyjść na jaw po pewnym czasie. Nigdy natomiast nie ma pewności, że sprawca działał faktycznie sam i że nie jest to element większego, szerzej zakrojonego planu, na przykład zamachu terrorystycznego. Stąd też szeroko zakrojone środki bezpieczeństwa podjęte w Waszyngtonie podczas wydarzeń z 16 września.

Sama konieczność przeprowadzenia operacji w toku której należy przeszukać duży obiekt, udzielić pomocy licznym poszkodowanym, przeprowadzić możliwie uporządkowaną ewakuację, prawidłowo zabezpieczyć ślady i dowody, może być nadzwyczajnym wysiłkiem dla służb policyjnych czy ochrony, niezbędne jest często sięgnięcie po pomoc innych służb. Sytuację może skomplikować konieczność podjęcia działań na większym obszarze (na przykład pościgowych), minersko – pirotechnicznych czy użycia jednostek specjalnych policji do uwolnienia zakładników lub jeszcze inne czynniki. Na to nakłada się presja ze strony opinii publicznej i mediów, która może zakończyć się wybuchem masowej paniki.

Nawet gdy uwzględni się tylko względnie prosty wariant, z udziałem pojedynczego sprawcy, który używa tylko broni palnej i zostanie szybko obezwładniony albo popełni samobójstwo przed interwencją policji, widać jak złożona jest to sytuacja i jak wiele podmiotów i służb jest w jej opanowanie zaangażowanych. Każdy dodatkowy element jest czynnikiem mnożącym komplikacje.

Już sama konieczność współpracy zaledwie dwóch służb czy formacji policyjnych (np. policji i żandarmerii wojskowej) oznacza że współpracować ze sobą muszą dwie organizacje, o innej podległości, których funkcjonariusze mogą być inaczej wyszkoleni, dysponować odmiennymi środkami łączności, wyposażeniem, uzbrojeniem – i rozwiązanie tych problemów (choćby w zakresie dowodzenia i łączności) wymaga czasu. Sprawcy natomiast nie mają takich problemów.

Sytuacje o których mowa, przyciągają uwagę mediów, opinii publicznej i polityków. Efektywność radzenia sobie z nimi jest często traktowana jak probierz sprawności działania służb policyjnych. Długofalowe konsekwencje są różnorakie, reakcja nieefektywna, spóźniona, konflikty kompetencyjne, są oznaką słabości nie tylko danej policji czy jej komórek organizacyjnych, ale państwa jako takiego. Efektywność służb państwowych można także ocenić poprzez obserwację ich ewolucji wobec nowych zagrożeń. Szereg problemów o których mowa powyżej, można rozwiązać na etapie planowania kryzysowego, tworząc stosowne do możliwych zagrożeń procedury i techniki działania. W przypadku Stanów Zjednoczonych, widać, że taka ewolucja ma miejsce. W przypadku Polski, pytania te są wciąż otwarte.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops