Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Przyszłość Marynarki Wojennej

Michał Piekarski | 2013-11-28
polsko - amerykańskie ćwiczenia sił specjalnych na Morzu Bałtyckim Fot. US Navy

polsko - amerykańskie ćwiczenia sił specjalnych na Morzu Bałtyckim Fot. US Navy

W dniu 28 listopada bieżącego roku przypada dziewięćdziesiąta piąta rocznica odtworzenia, decyzją Marszałka Józefa Piłsudskiego, polskich sił morskich. Za pięć lat przypadnie więc setna rocznica tego wydarzenia.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Nie można nie zapominać jak imponujący był rozwój polskiego potencjału morskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy wysiłkiem grupy ludzi świadomych znaczenia morza dla istnienia i przetrwania państwa, wywalczono dostęp do Bałtyku, zbudowano porty, flotę handlową i wojenną.

Mimo zmieniających się uwarunkowań politycznych, dalsza historia Polski, pozostawała w nierozerwalnym, choć nie zawsze widocznym na pierwszy rzut oka związku z morzem. Należy wobec tego zadać pytanie o przyszłe dekady, zwłaszcza w obliczu trwających dyskusji dotyczących kształtu polskich sił zbrojnych, a także samej Marynarki Wojennej.

Nie jest możliwe dokładne prognozowanie przyszłości w wymiarze politycznym, a już na pewno nie ze stuprocentową pewnością. Znacznie łatwiejsza jest jednak ocena czynników kształtujących i mających wpływ na zjawiska polityczne w tym konflikty zbrojne.

Wobec tego, jedno można stwierdzić z całkowitą pewnością. Morza i oceany zajmują obecnie 70,9% powierzchni naszej planety, co sprawia że Ziemia widziana z Kosmosu, ma kolor błękitny. Życie jakie znamy, narodziło się w morzu. Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższych dekadach, obszar zajmowany przez morza się zmniejszył, przeciwnie, zmiany klimatyczne prawdopodobnie sprawią że lądy będą stopniowo ustępować wodzie. Już dziś obserwowane jest także znaczące zmniejszenie zasięgu pokrywy lodowej na Oceanie Arktycznym , co otwiera dla żeglugi i gospodarki nowe możliwości w Arktyce, co z kolei ma swoje bezpośrednie przełożenie na obecność wojskową w tym regionie.

Nie ma powodu aby sądzić, że zmieni się rola transportu morskiego. Dziś, jest to układ krwionośny gospodarki światowej. Oprócz transportu, pozyskiwania żywności i wydobycia surowców energetycznych, które dziś są zasadniczymi gałęziami gospodarki morskiej, mogą pojawić się nowe. Wyczerpywanie się złóż ropy wymusza sięganie po nowe źródła energii. I znów – już obecnie na morzu lokuje się elektrownie wiatrowe, gdyż panują tam korzystniejsze warunki dla ich funkcjonowania.

Nie można także wykluczyć że wydobywanie z dna morza pierwiastków ziem rzadkich i innych cennych surowców (w tym tzw. konkrecji polimetalicznych) , pod warunkiem rozwiązania problemów technicznych i stwierdzenia opłacalności ich wydobycia. W tym przypadku, zauważalne jest jednak stale wzrastające zapotrzebowanie na rzadkie metale, niezbędne w produkcji urządzeń elektronicznych czy laserów.

Zauważalne jest także koncentrowanie się światowej populacji w obszarach nadmorskich. Około połowa ludzkości zamieszkuje obecnie tereny położone w odległości nie większej niż dwieście kilometrów od wybrzeża. Jest to więc dystans na jaki mogą – dzięki broni rakietowej i lotnictwu morskiemu oddziaływać okręty. Nie muszą być to lotniskowce, ani nawet okręty desantowe z pokładami lotniczymi. Dwieście kilometrów to promień działania śmigłowca, czy bezzałogowego statku powietrznego mogącego operować z fregaty lub niszczyciela. Oznacza to także zasięg możliwej penetracji terytorium przez bazujące na okrętach pododdziały sił specjalnych.

Kluczowe dla współczesnych społeczeństw miasta, w tym metropolie o znaczeniu globalnym, takie jak Nowy Jork, Dubaj, Singapur, Hongkong, Londyn, Szanghaj to porty morskie. Także w państwach rozwijających się, ale i w upadłych, główne miasta to miasta portowe jak Lagos w Nigerii, Karaczi w Pakistanie, Mogadiszu w Somalii. A miasta, oprócz szans na rozwój gospodarczy (czy dostawy pomocy humanitarnej) to także atrakcyjne miejsca dla działalności grup przestępczych i organizacji terrorystycznych.

Wobec tych czynników można wskazać przyszłe zagrożenia, a raczej obszary wymagające ochrony. Zagrożeń związanych z gospodarką morską jest wiele, rozciągają się one od piractwa po konwencjonalne konflikty zbrojne, od terroryzmu po katastrofy techniczne. Każde z tych zagrożeń oznaczać może dotkliwe straty dla gospodarki wielu państw, wystarczy odnotować że zablokowanie jednego z dużych europejskich terminali kontenerowych nawet na tydzień mogło by wywołać zauważalne (w postaci pustych półek, przynajmniej w niektórych sklepach) braki artykułów konsumpcyjnych na rynku i przestoje w zakładach produkcyjnych. Konsekwencje te byłyby odczuwalne globalnie.

Z perspektywy Polski, państwa silnie powiązanego z gospodarka światową, bezpieczeństwo transportu morskiego i swoboda żeglugi są w długoterminowej perspektywie, interesami strategicznymi. Dotyczy to zarówno Morza Bałtyckiego i polskich portów ale także tych szlaków handlowych, które łączą Europę z resztą świata.

Oznacza to, że posiadanie silnej Marynarki Wojennej, zdolnej do działania na Bałtyku, ale także poza nim, także w składzie sił sojuszniczych, jest koniecznością. Zadań takich jak osłona żeglugi na Morzu Śródziemnym, czy Oceanie Atlantyckim, choćby szlaków którymi importować będziemy surowce energetyczne (w tym zwłaszcza gaz ziemny), którymi odbywa się kluczowy dla Europy handel z innymi kontynentami nie będą w stanie siły wykonać inne niż morskie, z powodów oczywistych.

Siły morskie mogą wesprzeć prowadzoną przez Wojska Specjalne operację ewakuacji zagrożonych polskich obywateli (lub odbicia zakładników) z dotkniętego kryzysem obszaru. Ich zalety, zdolność do długiego przebywania w danym rejonie, swoboda żeglugi na otwartym morzu, mogą być nieocenione w takich sytuacjach.

Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że w świecie obecnych i przyszłych zagrożeń, asymetrycznych i niekonwencjonalnych, istotnym wskaźnikiem potencjału państw jest triada morska jaką tworzą siły okrętowe, lotnictwo morskie (także pokładowe) oraz morskie siły specjalne. Polska posiada te elementy, rozwinięte w różnym stopniu, ale nie ma powodu aby wątpić w sens ich utrzymywania.

Nie jest celem tego tekstu nawoływanie do budowy „imperialnej” floty. Ograniczenia, zwłaszcza budżetowe odgrywają tu znaczą rolę. Zarazem Polska pod względem gospodarczym jak i bezpieczeństwa, funkcjonuje w układzie kooperacyjnym z innymi państwami. Siły morskie, z racji swojej elastyczności stanowią znaczny wkład w relacje sojusznicze, a to we współczesnych realiach politycznych jest wartością samą w sobie. Można rozważyć oczywiście aby te zadania wykonał ktoś inny – ale i tak trzeba będzie ponieść ich koszty, także polityczne i to na warunkach jakie postawi wystawiający rachunek.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka wspiera celność strzałów. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Ewelina Grzesik, Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. Light boot for hard work

Light boot for hard work Light boot for hard work

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało...

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało przy użyciu najnowszych i sprawdzonych w praktyce technologii.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.