Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Przyszłość Marynarki Wojennej

Michał Piekarski | 2013-11-28
polsko - amerykańskie ćwiczenia sił specjalnych na Morzu Bałtyckim Fot. US Navy

polsko - amerykańskie ćwiczenia sił specjalnych na Morzu Bałtyckim Fot. US Navy

W dniu 28 listopada bieżącego roku przypada dziewięćdziesiąta piąta rocznica odtworzenia, decyzją Marszałka Józefa Piłsudskiego, polskich sił morskich. Za pięć lat przypadnie więc setna rocznica tego wydarzenia.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Nie można nie zapominać jak imponujący był rozwój polskiego potencjału morskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy wysiłkiem grupy ludzi świadomych znaczenia morza dla istnienia i przetrwania państwa, wywalczono dostęp do Bałtyku, zbudowano porty, flotę handlową i wojenną.

Mimo zmieniających się uwarunkowań politycznych, dalsza historia Polski, pozostawała w nierozerwalnym, choć nie zawsze widocznym na pierwszy rzut oka związku z morzem. Należy wobec tego zadać pytanie o przyszłe dekady, zwłaszcza w obliczu trwających dyskusji dotyczących kształtu polskich sił zbrojnych, a także samej Marynarki Wojennej.

Nie jest możliwe dokładne prognozowanie przyszłości w wymiarze politycznym, a już na pewno nie ze stuprocentową pewnością. Znacznie łatwiejsza jest jednak ocena czynników kształtujących i mających wpływ na zjawiska polityczne w tym konflikty zbrojne.

Wobec tego, jedno można stwierdzić z całkowitą pewnością. Morza i oceany zajmują obecnie 70,9% powierzchni naszej planety, co sprawia że Ziemia widziana z Kosmosu, ma kolor błękitny. Życie jakie znamy, narodziło się w morzu. Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższych dekadach, obszar zajmowany przez morza się zmniejszył, przeciwnie, zmiany klimatyczne prawdopodobnie sprawią że lądy będą stopniowo ustępować wodzie. Już dziś obserwowane jest także znaczące zmniejszenie zasięgu pokrywy lodowej na Oceanie Arktycznym , co otwiera dla żeglugi i gospodarki nowe możliwości w Arktyce, co z kolei ma swoje bezpośrednie przełożenie na obecność wojskową w tym regionie.

Nie ma powodu aby sądzić, że zmieni się rola transportu morskiego. Dziś, jest to układ krwionośny gospodarki światowej. Oprócz transportu, pozyskiwania żywności i wydobycia surowców energetycznych, które dziś są zasadniczymi gałęziami gospodarki morskiej, mogą pojawić się nowe. Wyczerpywanie się złóż ropy wymusza sięganie po nowe źródła energii. I znów – już obecnie na morzu lokuje się elektrownie wiatrowe, gdyż panują tam korzystniejsze warunki dla ich funkcjonowania.

Nie można także wykluczyć że wydobywanie z dna morza pierwiastków ziem rzadkich i innych cennych surowców (w tym tzw. konkrecji polimetalicznych) , pod warunkiem rozwiązania problemów technicznych i stwierdzenia opłacalności ich wydobycia. W tym przypadku, zauważalne jest jednak stale wzrastające zapotrzebowanie na rzadkie metale, niezbędne w produkcji urządzeń elektronicznych czy laserów.

Zauważalne jest także koncentrowanie się światowej populacji w obszarach nadmorskich. Około połowa ludzkości zamieszkuje obecnie tereny położone w odległości nie większej niż dwieście kilometrów od wybrzeża. Jest to więc dystans na jaki mogą – dzięki broni rakietowej i lotnictwu morskiemu oddziaływać okręty. Nie muszą być to lotniskowce, ani nawet okręty desantowe z pokładami lotniczymi. Dwieście kilometrów to promień działania śmigłowca, czy bezzałogowego statku powietrznego mogącego operować z fregaty lub niszczyciela. Oznacza to także zasięg możliwej penetracji terytorium przez bazujące na okrętach pododdziały sił specjalnych.

Kluczowe dla współczesnych społeczeństw miasta, w tym metropolie o znaczeniu globalnym, takie jak Nowy Jork, Dubaj, Singapur, Hongkong, Londyn, Szanghaj to porty morskie. Także w państwach rozwijających się, ale i w upadłych, główne miasta to miasta portowe jak Lagos w Nigerii, Karaczi w Pakistanie, Mogadiszu w Somalii. A miasta, oprócz szans na rozwój gospodarczy (czy dostawy pomocy humanitarnej) to także atrakcyjne miejsca dla działalności grup przestępczych i organizacji terrorystycznych.

Wobec tych czynników można wskazać przyszłe zagrożenia, a raczej obszary wymagające ochrony. Zagrożeń związanych z gospodarką morską jest wiele, rozciągają się one od piractwa po konwencjonalne konflikty zbrojne, od terroryzmu po katastrofy techniczne. Każde z tych zagrożeń oznaczać może dotkliwe straty dla gospodarki wielu państw, wystarczy odnotować że zablokowanie jednego z dużych europejskich terminali kontenerowych nawet na tydzień mogło by wywołać zauważalne (w postaci pustych półek, przynajmniej w niektórych sklepach) braki artykułów konsumpcyjnych na rynku i przestoje w zakładach produkcyjnych. Konsekwencje te byłyby odczuwalne globalnie.

Z perspektywy Polski, państwa silnie powiązanego z gospodarka światową, bezpieczeństwo transportu morskiego i swoboda żeglugi są w długoterminowej perspektywie, interesami strategicznymi. Dotyczy to zarówno Morza Bałtyckiego i polskich portów ale także tych szlaków handlowych, które łączą Europę z resztą świata.

Oznacza to, że posiadanie silnej Marynarki Wojennej, zdolnej do działania na Bałtyku, ale także poza nim, także w składzie sił sojuszniczych, jest koniecznością. Zadań takich jak osłona żeglugi na Morzu Śródziemnym, czy Oceanie Atlantyckim, choćby szlaków którymi importować będziemy surowce energetyczne (w tym zwłaszcza gaz ziemny), którymi odbywa się kluczowy dla Europy handel z innymi kontynentami nie będą w stanie siły wykonać inne niż morskie, z powodów oczywistych.

Siły morskie mogą wesprzeć prowadzoną przez Wojska Specjalne operację ewakuacji zagrożonych polskich obywateli (lub odbicia zakładników) z dotkniętego kryzysem obszaru. Ich zalety, zdolność do długiego przebywania w danym rejonie, swoboda żeglugi na otwartym morzu, mogą być nieocenione w takich sytuacjach.

Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że w świecie obecnych i przyszłych zagrożeń, asymetrycznych i niekonwencjonalnych, istotnym wskaźnikiem potencjału państw jest triada morska jaką tworzą siły okrętowe, lotnictwo morskie (także pokładowe) oraz morskie siły specjalne. Polska posiada te elementy, rozwinięte w różnym stopniu, ale nie ma powodu aby wątpić w sens ich utrzymywania.

Nie jest celem tego tekstu nawoływanie do budowy „imperialnej” floty. Ograniczenia, zwłaszcza budżetowe odgrywają tu znaczą rolę. Zarazem Polska pod względem gospodarczym jak i bezpieczeństwa, funkcjonuje w układzie kooperacyjnym z innymi państwami. Siły morskie, z racji swojej elastyczności stanowią znaczny wkład w relacje sojusznicze, a to we współczesnych realiach politycznych jest wartością samą w sobie. Można rozważyć oczywiście aby te zadania wykonał ktoś inny – ale i tak trzeba będzie ponieść ich koszty, także polityczne i to na warunkach jakie postawi wystawiający rachunek.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.