Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zagrożenie ze Wschodu?

Michał Piekarski | 2013-10-31
Funkcjonariusze FSB podczas operacji przeciwterrorystycznej na Kaukazie Fot. RIA Novosti /Wikipedia Commons

Funkcjonariusze FSB podczas operacji przeciwterrorystycznej na Kaukazie Fot. RIA Novosti /Wikipedia Commons

Zamach do którego doszło dwudziestego pierwszego października w Wołgogradzie po raz kolejny przypomniał o zagrożeniu terrorystycznym na obszarze Rosji i innych państw postradzieckich.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Związek Radziecki, podobnie jak cały blok wschodni był obszarem na którym do zamachów terrorystycznych dochodziło rzadko. Natomiast państwo to przez wiele dekad zarówno sponsorowało organizacje terrorystyczne na całym świecie, jak również posługiwało się terroryzmem państwowym. Totalitarny ustrój sprawiał także, że wszelkie zbrojnej działalności antypaństwowej były szybko tłumione w zarodku. Sytuacja zaczęła się zmieniać wraz z postępującym kryzysem a wreszcie upadkiem ZSRR.

Na miejscu jednego państwa powstało piętnaście państw. Trzeba przy tym pamiętać, jak złożonym społecznie i etnicznie tworem był Związek Radziecki. Faktycznie dominującą grupą narodowościową byli w nim Rosjanie. Jednak podstawowym wyróżnikiem jednostek administracyjnych (republik związkowych, republik autonomicznych i mniejszych tworów) było kryterium etniczne. To wraz z licznymi (w tym przymusowymi) migracjami tworzyło istną etniczną beczkę prochu, a rozpad imperium był impulsem do wybuchu wielu konfliktów, w tym zbrojnych.

Szczególnym problemem okazała się sytuacja na Kaukazie, który sam w sobie jest koktajlem etnicznym i religijnym. O ile konflikty w Gruzji (Abchazja, Osetia Południowa) czy o Górny Karabach przybrały formę konwencjonalnej, otwartej konfrontacji zbrojnej to konflikt w Czeczenii (czy szerzej na Północnym Kaukazie) niemal od razu kojarzy się z terroryzmem.

Pierwsza wojna czeczeńska (1994-1996) została wygrana przez Czeczenów w znacznej mierze dzięki dwóm atakom terrorystycznym – w Budionnowsku i Pierwomajskoje. W Budionnowsku oddział dowodzony przez Szamila Basajewa wziął około półtora tysiąca zakładników na terenie szpitala. Sytuacja ta przerosła ówczesne struktury siłowe Rosji, a przede wszystkim organy decyzyjne, co zakończyło się zgodą na przejazd grupy Basajewa do Czeczenii wraz zakładnikami. Sytuacja powtórzyła się w Pierwomajskoje, jednak wówczas władze rosyjskie zdecydowały się spacyfikować wioskę, w której znajdował się wraz z zakładnikami oddział czeczeński, przy pomocy artylerii i czołgów, z tragicznym rezultatem.

Te sytuacje zakładnicze oraz problemy jakie napotkała rosyjska armia podczas tego konfliktu (słabe morale, złe wyszkolenie, źle działający system dowodzenia) zakończyły się upokarzającą dla armii rosyjskiej porażką. Trzeba przy tym zauważyć, że oprócz czynników stricte militarnych, zasadniczą przyczyną rosyjskiej przegranej była sytuacja polityczna i społeczna w Rosji, daleka od stabilności oraz fakt że wówczas w Rosji swobodnie mogły działać media opozycyjne wobec rządu.

Sytuacja uległa wyraźnej zmianie wraz z postępującym procesem zmiany systemu politycznego w kierunku systemu autorytarnego jaki nastał po objęciu urzędu prezydenta przez Władimira Putina. Sposób w jaki władze podeszły do rozwiązania sytuacji zakładniczej w teatrze na Dubrowce w roku 2002 był biegunowo odmienny od poprzednich wydarzeń, a operacja – jedna z najtrudniejszych dotąd przeprowadzonych – może być uważana za udaną. Mimo śmierci 130 zakładników, rosyjskim jednostkom kontrterrorystycznym udało się uratować ponad siedmiuset ludzi, a samo przeprowadzenie takiej operacji przerosłoby siły wielu państw Europy Zachodniej.

Jeszcze bardziej złożona sytuacja w Biesłanie do której doszło dwa lata później, zakończona dramatycznym podjętym ad hoc nagłym szturmem sił regularnego wojska, milicji oraz nielicznego kontyngentu instruktorów Centrum Specjalnego Przeznaczenia FSB. Mimo że sposób działania administracji był i jest przedmiotem krytyki, to fakt że na cel zamachu wybrano szkołę podstawową, w dodatku w dzień rozpoczęcia roku szkolnego i następstwem tego zamachu była śmierć trzystu osiemdziesięciu pięciu osób, był bardzo poważnym ciosem dla sprawy czeczeńskiej.

Mimo że konflikt kaukaski wciąż nie wygasł, a po Biesłanie miały miejsce dalsze zamachy, w tym rajd na Nalczyk w roku 2005 i ataki w moskiewskim metrze w roku 2010, to jednak władze rosyjskie w ciągu tych lat uczyniły znaczne postępy w walce z terrorystami. W roku 2006 zabity został Szamil Basajew, zabito lub aresztowano także wielu mniej znaczących liderów grup terrorystycznych. Znaczny wpływ na stabilizację sytuacji miało także utrwalenie pozycji prorosyjskich władz w Czeczenii oraz odbudowa stolicy ze zniszczeń wojennych.

Należy przy tym zauważyć, że w okresie niepodległości Czeczenii, jej władze poniosły zasadniczą porażkę polityczną, nie doprowadzając do uznania tego państwa przez społeczność międzynarodową, traktującą cały konflikt jako wewnętrzną sprawę Rosji. Jednym z kilku państw, które uznały w latach dziewięćdziesiątych niepodległość Czeczenii było inne, nieuznawane państwo – Afganistan pod rządami Talibów.

Związki separatyzmu czeczeńskiego i islamskiego fundamentalizmu są widoczne od wielu lat. Jednym z głównych emisariuszy międzynarodówki dżihadu w tym regionie był Saudyjczyk Chattab (zabity w roku 2002 przez FSB), szkolony w obozach Al-Kaidy w Afganistanie. Wiadomo, że podczas pierwszej wojny czeczeńskiej ugrupowania separatystów otrzymywały istotną pomoc ze strony siatek Al-Kaidy, zarówno materialną jak i szkoleniową, a podczas trwania kryzysu w Pierwomajskoje w roku 1996 , w Turcji pięciu terrorystów uprowadziło prom pasażerski na Morzu Czarnym, chcąc w ten sposób wesprzeć Czeczeńców. Ta sytuacja zakończona została w wyniku negocjacji.

W krótkim okresie pomiędzy wojnami, w Czeczenii wprowadzono elementy szariatu aktywne były także liczne ugrupowania islamskich fundamentalistów i obozy szkoleniowe. W toku drugiej wojny czeczeńskiej, ugrupowania zbrojne (zarówno czeczeńskie jak i inne, działające na Północnym Kaukazie) zostały stopniowo zdominowane przez dysponujących znacznymi zasobami fundamentalistów, i taka sytuacja utrzymuje się do dziś. Mudżahedini z Kaukazu są także widoczni na innych frontach dżihadu, w tym w Iraku, Afganistanie, Syrii. Podobnie jak całość zjawiska terroryzmu islamskich fundamentalistów, trudno spodziewać się, aby konflikt kaukaski w swoim obecnym religijnym obliczu wygasł, podobnie jak udział pochodzących z Kaukazu terrorystów w innych konfliktach zbrojnych.

Problem ten jest dla bezpieczeństwa Polski istotny, choćby z racji bliskości geograficznej. W naszej percepcji zagrożeń, głównym punktem odniesienia jest Rosja jako państwo i potencjalny przeciwnik. Ta perspektywa, wyniesiona z przeszłych doświadczeń, nie wytrzymuje często konfrontacji z faktami, czego przykładem są widoczne w publicystyce próby negowania lub pomijania aktywności islamskich fundamentalistów w konflikcie kaukaskim. W skrajnej, spiskowo – agenturalnej wizji usiłuje się wręcz uznać wszystkie owe zdarzenia za wynik prowokacji rosyjskich służb specjalnych. To z kolei przesłania inne dużo poważniejsze zagadnienia.

Stale ewoluujące zagrożenia nie wpisują się w zakorzenione w przeszłości postawy ideologiczne, i casus terroryzmu na obszarze postradzieckim jest tego przykładem. Wojny czeczeńskie, w Polsce jednostronnie postrzegane przez wielu jako wyzwoleńcza walka małego narodu z mocarstwem przerodziły się bowiem w kolejny front dżihadu, na równi traktującego – jako cele zamachów – Rosję i państwa zachodnie, o czym można było się przekonać w Bostonie w roku bieżącym.

Te czynniki sprawiają, że na potencjalne zagrożenia dla Polski, także te asymetryczne należy spoglądać szeroko i nie przez ideologiczne okulary. Niestety, w Polsce w przypadku polityki bezpieczeństwa i relacji z państwami obszaru poradzieckiego, znacznie częściej ideologia dominuje nad pragmatyzmem i racjonalną kalkulacją.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.