Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zagrożenie ze Wschodu?

Michał Piekarski | 2013-10-31
Funkcjonariusze FSB podczas operacji przeciwterrorystycznej na Kaukazie Fot. RIA Novosti /Wikipedia Commons

Funkcjonariusze FSB podczas operacji przeciwterrorystycznej na Kaukazie Fot. RIA Novosti /Wikipedia Commons

Zamach do którego doszło dwudziestego pierwszego października w Wołgogradzie po raz kolejny przypomniał o zagrożeniu terrorystycznym na obszarze Rosji i innych państw postradzieckich.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Związek Radziecki, podobnie jak cały blok wschodni był obszarem na którym do zamachów terrorystycznych dochodziło rzadko. Natomiast państwo to przez wiele dekad zarówno sponsorowało organizacje terrorystyczne na całym świecie, jak również posługiwało się terroryzmem państwowym. Totalitarny ustrój sprawiał także, że wszelkie zbrojnej działalności antypaństwowej były szybko tłumione w zarodku. Sytuacja zaczęła się zmieniać wraz z postępującym kryzysem a wreszcie upadkiem ZSRR.

Na miejscu jednego państwa powstało piętnaście państw. Trzeba przy tym pamiętać, jak złożonym społecznie i etnicznie tworem był Związek Radziecki. Faktycznie dominującą grupą narodowościową byli w nim Rosjanie. Jednak podstawowym wyróżnikiem jednostek administracyjnych (republik związkowych, republik autonomicznych i mniejszych tworów) było kryterium etniczne. To wraz z licznymi (w tym przymusowymi) migracjami tworzyło istną etniczną beczkę prochu, a rozpad imperium był impulsem do wybuchu wielu konfliktów, w tym zbrojnych.

Szczególnym problemem okazała się sytuacja na Kaukazie, który sam w sobie jest koktajlem etnicznym i religijnym. O ile konflikty w Gruzji (Abchazja, Osetia Południowa) czy o Górny Karabach przybrały formę konwencjonalnej, otwartej konfrontacji zbrojnej to konflikt w Czeczenii (czy szerzej na Północnym Kaukazie) niemal od razu kojarzy się z terroryzmem.

Pierwsza wojna czeczeńska (1994-1996) została wygrana przez Czeczenów w znacznej mierze dzięki dwóm atakom terrorystycznym – w Budionnowsku i Pierwomajskoje. W Budionnowsku oddział dowodzony przez Szamila Basajewa wziął około półtora tysiąca zakładników na terenie szpitala. Sytuacja ta przerosła ówczesne struktury siłowe Rosji, a przede wszystkim organy decyzyjne, co zakończyło się zgodą na przejazd grupy Basajewa do Czeczenii wraz zakładnikami. Sytuacja powtórzyła się w Pierwomajskoje, jednak wówczas władze rosyjskie zdecydowały się spacyfikować wioskę, w której znajdował się wraz z zakładnikami oddział czeczeński, przy pomocy artylerii i czołgów, z tragicznym rezultatem.

Te sytuacje zakładnicze oraz problemy jakie napotkała rosyjska armia podczas tego konfliktu (słabe morale, złe wyszkolenie, źle działający system dowodzenia) zakończyły się upokarzającą dla armii rosyjskiej porażką. Trzeba przy tym zauważyć, że oprócz czynników stricte militarnych, zasadniczą przyczyną rosyjskiej przegranej była sytuacja polityczna i społeczna w Rosji, daleka od stabilności oraz fakt że wówczas w Rosji swobodnie mogły działać media opozycyjne wobec rządu.

Sytuacja uległa wyraźnej zmianie wraz z postępującym procesem zmiany systemu politycznego w kierunku systemu autorytarnego jaki nastał po objęciu urzędu prezydenta przez Władimira Putina. Sposób w jaki władze podeszły do rozwiązania sytuacji zakładniczej w teatrze na Dubrowce w roku 2002 był biegunowo odmienny od poprzednich wydarzeń, a operacja – jedna z najtrudniejszych dotąd przeprowadzonych – może być uważana za udaną. Mimo śmierci 130 zakładników, rosyjskim jednostkom kontrterrorystycznym udało się uratować ponad siedmiuset ludzi, a samo przeprowadzenie takiej operacji przerosłoby siły wielu państw Europy Zachodniej.

Jeszcze bardziej złożona sytuacja w Biesłanie do której doszło dwa lata później, zakończona dramatycznym podjętym ad hoc nagłym szturmem sił regularnego wojska, milicji oraz nielicznego kontyngentu instruktorów Centrum Specjalnego Przeznaczenia FSB. Mimo że sposób działania administracji był i jest przedmiotem krytyki, to fakt że na cel zamachu wybrano szkołę podstawową, w dodatku w dzień rozpoczęcia roku szkolnego i następstwem tego zamachu była śmierć trzystu osiemdziesięciu pięciu osób, był bardzo poważnym ciosem dla sprawy czeczeńskiej.

Mimo że konflikt kaukaski wciąż nie wygasł, a po Biesłanie miały miejsce dalsze zamachy, w tym rajd na Nalczyk w roku 2005 i ataki w moskiewskim metrze w roku 2010, to jednak władze rosyjskie w ciągu tych lat uczyniły znaczne postępy w walce z terrorystami. W roku 2006 zabity został Szamil Basajew, zabito lub aresztowano także wielu mniej znaczących liderów grup terrorystycznych. Znaczny wpływ na stabilizację sytuacji miało także utrwalenie pozycji prorosyjskich władz w Czeczenii oraz odbudowa stolicy ze zniszczeń wojennych.

Należy przy tym zauważyć, że w okresie niepodległości Czeczenii, jej władze poniosły zasadniczą porażkę polityczną, nie doprowadzając do uznania tego państwa przez społeczność międzynarodową, traktującą cały konflikt jako wewnętrzną sprawę Rosji. Jednym z kilku państw, które uznały w latach dziewięćdziesiątych niepodległość Czeczenii było inne, nieuznawane państwo – Afganistan pod rządami Talibów.

Związki separatyzmu czeczeńskiego i islamskiego fundamentalizmu są widoczne od wielu lat. Jednym z głównych emisariuszy międzynarodówki dżihadu w tym regionie był Saudyjczyk Chattab (zabity w roku 2002 przez FSB), szkolony w obozach Al-Kaidy w Afganistanie. Wiadomo, że podczas pierwszej wojny czeczeńskiej ugrupowania separatystów otrzymywały istotną pomoc ze strony siatek Al-Kaidy, zarówno materialną jak i szkoleniową, a podczas trwania kryzysu w Pierwomajskoje w roku 1996 , w Turcji pięciu terrorystów uprowadziło prom pasażerski na Morzu Czarnym, chcąc w ten sposób wesprzeć Czeczeńców. Ta sytuacja zakończona została w wyniku negocjacji.

W krótkim okresie pomiędzy wojnami, w Czeczenii wprowadzono elementy szariatu aktywne były także liczne ugrupowania islamskich fundamentalistów i obozy szkoleniowe. W toku drugiej wojny czeczeńskiej, ugrupowania zbrojne (zarówno czeczeńskie jak i inne, działające na Północnym Kaukazie) zostały stopniowo zdominowane przez dysponujących znacznymi zasobami fundamentalistów, i taka sytuacja utrzymuje się do dziś. Mudżahedini z Kaukazu są także widoczni na innych frontach dżihadu, w tym w Iraku, Afganistanie, Syrii. Podobnie jak całość zjawiska terroryzmu islamskich fundamentalistów, trudno spodziewać się, aby konflikt kaukaski w swoim obecnym religijnym obliczu wygasł, podobnie jak udział pochodzących z Kaukazu terrorystów w innych konfliktach zbrojnych.

Problem ten jest dla bezpieczeństwa Polski istotny, choćby z racji bliskości geograficznej. W naszej percepcji zagrożeń, głównym punktem odniesienia jest Rosja jako państwo i potencjalny przeciwnik. Ta perspektywa, wyniesiona z przeszłych doświadczeń, nie wytrzymuje często konfrontacji z faktami, czego przykładem są widoczne w publicystyce próby negowania lub pomijania aktywności islamskich fundamentalistów w konflikcie kaukaskim. W skrajnej, spiskowo – agenturalnej wizji usiłuje się wręcz uznać wszystkie owe zdarzenia za wynik prowokacji rosyjskich służb specjalnych. To z kolei przesłania inne dużo poważniejsze zagadnienia.

Stale ewoluujące zagrożenia nie wpisują się w zakorzenione w przeszłości postawy ideologiczne, i casus terroryzmu na obszarze postradzieckim jest tego przykładem. Wojny czeczeńskie, w Polsce jednostronnie postrzegane przez wielu jako wyzwoleńcza walka małego narodu z mocarstwem przerodziły się bowiem w kolejny front dżihadu, na równi traktującego – jako cele zamachów – Rosję i państwa zachodnie, o czym można było się przekonać w Bostonie w roku bieżącym.

Te czynniki sprawiają, że na potencjalne zagrożenia dla Polski, także te asymetryczne należy spoglądać szeroko i nie przez ideologiczne okulary. Niestety, w Polsce w przypadku polityki bezpieczeństwa i relacji z państwami obszaru poradzieckiego, znacznie częściej ideologia dominuje nad pragmatyzmem i racjonalną kalkulacją.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

POLSYS EUROPE Sp. Z o.o Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Zintegrowana Kamizelka BULLFROG Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne...

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne ze strategicznego punktu widzenia, przede wszystkim należy chronić bez żadnych kompromisów ludzi, którzy bezpośrednio w walkach uczestniczą. Ten aspekt ochrony życia i zdrowia żołnierzy jest w centrum zainteresowania kanadyjskiej kompanii POLSYS INC. i jej siostrzanej firmy w Polsce - POLSYS EUROPE.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops