Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zamach w Nairobi – pierwsze wnioski

Michał Piekarski | 2013-09-27
Fot. FBI

Fot. FBI

Zamach, do którego doszło w Nairobi, można uznać za najpoważniejszy od ataku w Bombaju w roku 2008 przypadek „ataku fedainów”, przynajmniej jeśli rozpatrywane będą jedynie ataki do jakich dochodziło poza strefami konfliktów zbrojnych. Widać w nim także szereg charakterystycznych dla współczesnego terroryzmu elementów.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Szereg faktów wymaga jeszcze uściślenia. Nie jest jak dotąd znana dokładna liczba sprawców, szacunki wahają się w przedziale od sześciu do szesnastu, źródła oficjalne mówią o dziesięciu do piętnastu terrorystach. Wiadomo, że byli oni silnie uzbrojeni, w karabinki automatyczne i granaty, według niektórych doniesień w karabiny maszynowe zasilane taśmowo.

Atak na taką skalę musiał być zaplanowany z dużym wyprzedzeniem, w tym pod względem rozpoznawczym, sprawcy dobrze przygotowani. Nie można wykluczyć, że w tej operacji organizacja al-Szebab otrzymała pomoc – przynajmniej w zakresie planowania – od innych organizacji islamskich fundamentalistów. Nie można także wykluczyć, że wykorzystano doświadczenia zarówno z ataku w Bombaju, jak i sytuacji zakładniczej w In Amenas, oraz innych zamachów.

W kontekście politycznym, atak ten miał wymiar szerszy, niż konflikt w Somalii, w który zaangażowana jest Kenia. Jako cel wybrano obiekt uczęszczany przez obcokrajowców: turystów, dyplomatów, pracowników zagranicznych przedsiębiorstw. Był to wyraźny sygnał wysłany nie tylko przez organizację al-Szebab, ale całą terrorystyczną międzynarodówkę islamskiego dżihadu, potwierdzający że terroryści tego nurtu są wciąż poważnym zagrożeniem.

Wiadomo także, że bitwa sił bezpieczeństwa z terrorystami, trwająca ponad siedemdziesiąt dwie godziny może zostać już teraz określona jako jedna z najtrudniejszych operacji kontrterrorystycznych w historii. Wiadomo, że miały miejsce co najmniej trzy szturmy, dopiero trzeci, doprowadził do neutralizacji terrorystów i odzyskania kontroli nad obiektem. Trzeba jednak zauważyć, że i ta część działań trwała kilka do kilkunastu godzin.

Trudno jest ocenić jak efektywne były działania kenijskich sił bezpieczeństwa. Państwo to posiada relatywnie dobrze wyposażoną, jak na warunki afrykańskie armię i siły policyjne, jednak siły specjalne tego państwa są niewielkie, i nie ma informacji pozwalających ocenić stopień przygotowania tych formacji do walki z terrorystami, zwłaszcza w tak złożonej. Wiadomo także, że w operacji brali udział między innymi żołnierze uważanego na najbardziej elitarny w tamtejszej armii 20 Batalionu Powietrznodesantowego, lekkiej piechoty oraz paramilitarnych formacji policyjnych.

Dostępne zdjęcia sugerują, że zebrane zostało wręcz „pospolite ruszenie” wszystkich dostępnych sił. Świadczy o tym mnogość widocznych typów broni oraz umundurowania i wyposażenia. Wprawdzie, umundurowanie i uzbrojenie nie są wskaźnikami poziomu wyszkolenia a zwłaszcza determinacji, ale typowe wyposażenie i uzbrojenie wykorzystywane przez jednostki kontrterrorystyczne ma swoje uzasadnienie warunkami prowadzenia tych działań, może także stanowić orientacyjny wskaźnik nakładów na funkcjonowanie jednostek specjalnych.

Pojawia się jednak pytanie, jak w takiej sytuacji poradziłyby sobie siły innych państw. Obiekt jaki został zaatakowany był dużym (33 tysiące metrów kwadratowych powierzchni) , wielopiętrowym kompleksem handlowym, pełnym różnego rodzaju pomieszczeń – od kina i kasyna, poprzez sklepy, biura, restauracje, po pomieszczenia techniczne. Przebywało w nim ponad tysiąc osób. Takie obiekty zawsze są lepiej lub gorzej chronione, ale przed złodziejami a nie terrorystami. ]

Miękkie cele” są dla terrorystów celem znacznie wygodniejszym, a biorąc pod uwagę specyfikę tego zjawiska, dążą oni do wyboru takich celów które zapewnią im maksymalną efektywność zamachu przy minimalnym przeciwdziałaniu sił bezpieczeństwa.

Podobne ataki mogą mieć więc miejsce w przyszłości, dokonywane przez islamskich fundamentalistów, czy terrorystów o innym obliczu ideologicznym. Ich celami będą także „miękkie cele”, a ich wybór we współczesnym świecie jest spory. Mogą to być hotele, biurowce, centra handlowe, węzły komunikacyjne (choćby dworce kolejowe). Mogą to być obiekty położone w dużych miastach , mogą być te miejsca, gdzie jak w kurortach, duże ilości ludzi przebywają tylko tymczasowo. Mogą to wreszcie być inne obiekty (nawet jednostki pływające). Trzeba przy tym pamiętać, że sprawcy niekoniecznie muszą atakować tylko jeden obiekt, mogą dokonać kilku symultanicznych ataków w różnych miejscach oraz się przemieszczać (jak w Bombaju). Dodatkowo, sytuację komplikuje fakt, że dla terrorystów cel ma także wymiar polityczny i symboliczny, a to tylko poszerza listę możliwych celów, także o miejscowości względnie nieduże ale znaczące z powodów kulturowych, historycznych czy politycznych.

Kilkunastu (założyć można najtrudniejszy wariant – szesnastu) sprawców, prawdopodobnie specjalnie wybranych i przeszkolonych do tej misji, dysponującym dobrym rozpoznaniem (a być może pomocą z wewnątrz), wreszcie szczególnie dużą siłą ognia, prawdopodobnie jest zagrożeniem nie do odparcia przez żadną służbę ochrony na świecie, dotyczy to zarówno obiektów handlowych jak i innych (w tym węzłów komunikacyjnych czy innych obiektów zaliczanych do infrastruktury krytycznej).

Być może ochrona o sile ognia porównywalnej z kompanią piechoty byłaby w stanie odeprzeć taki atak, ale tak chronione są nieliczne obiekty i nie są to miejsca publicznie dostępne. O ile atak nie zostałby udaremniony na dużo wcześniejszym etapie - planowania i gromadzenia informacji, jedynym polem rozważań pozostaje reakcja sił policyjnych i wojskowych na taką sytuację.

Na miejscu takiego zdarzenia, zawsze pierwsze pojawiają się te siły, które są najbliżej, czyli przede wszystkim policjanci z pionu prewencji lokalnych sił policyjnych oraz innych służb, o ile takowe są na miejscu (z racji ich właściwości miejscowej, lub rzeczowej). Trzeba pamiętać, że funkcjonariusze pionu prewencji czy kryminalnego, z zasady nie są przygotowani pod względem szkolenia i wyposażenia do prowadzenia walki w budynku w którym obecni są zakładnicy,

Naturalne jest oczywiście sięgnięcie po jednostki specjalne w tym centralną jednostkę lub jednostki kontrterrorystyczne. W państwach zachodnich, także w Polsce, siłami reagującymi w jednak pierwszej kolejności, z racji warunków geograficznych są najczęściej regionalne pododdziały specjalne. W większości państw jednak, poza stolicami jednostki te są relatywnie niewielkie, czasem są to komórki nieetatowe i nie zawsze są one przygotowywane do udziału w operacjach ratowania zakładników.

Operacja odbicia, czy przeszukania tak dużego obiektu, w trakcie której należy się liczyć z licznymi problemami – od konieczności ewakuacji wielu ludzi (nawet kilkuset) zarówno uratowanych z rąk terrorystów, jak i ukrywających się przed nimi po neutralizację urządzeń wybuchowych, wymaga użycia dużych sił, można wręcz szacować, że potrzeba kilkuset operatorów, i to w samych grupach szturmowych.

Nie można przy tym zapominać o siłach wsparcia (w tym strzelcach wyborowych i minerach – pirotechnikach), siłach i środkach ratownictwa i ewakuacji medycznej, ale także odpowiednim wsparciu technicznym (w tym śmigłowcach oraz pojazdach specjalnych). Należy też mieć na uwadze groźbę niekorzystnego rozwoju sytuacji, a więc także strat. Do tego należy dodać szereg innych problemów związanych z organizacją i zabezpieczeniem tak dużej operacji.

W polskich realiach, oznaczałoby to użycie jednostek specjalnych Policji (BOA KGP oraz samodzielnych pododdziałów i sekcji antyterrorystycznych) ale także jednostek Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i być może innych służb – zależnie od miejsca ataku i charakterystyki zaatakowanego obiektu. Może się okazać, że użyte zostałyby także siły zagraniczne, w ramach platformy ATLAS.

Do tego należy dodać znaczne siły służb ratowniczych, ściągnięte z wielu miejsc w kraju i prawdopodobnie także wspierane zasobami wojskowymi. Duża liczba ofiar oznacza nadzwyczajne obciążenie służby zdrowia, i jeśli doszłoby do niej poza niektórymi dużymi ośrodkami miejskimi, takimi jak Warszawa czy Górny Śląsk, może zajść konieczność ewakuacji wielu poszkodowanych do innych miast (zwłaszcza do szpitali specjalistycznych). Zebranie takich sił i środków wymaga czasu i współpracy wielu służb, która nie zawsze przebiega sprawnie.

Zarazem, trzeba mieć na uwadze upływający czas. W Nairobi, część osób zdołała się ukryć przed terrorystami. W sytuacji w której terroryści nie wywołali klasycznej sytuacji zakładniczej, nie czekają na negocjacje ale dokonują mniej lub bardziej selektywnej egzekucji ofiar, szybka reakcja dostępnych sił jest na wagę życia wielu ludzi.

W związku z tym, należy uznać, że celowe jest utrzymywanie zdecentralizowanych sił zdolnych przynajmniej do częściowej reakcji na takie oraz mniejsze sytuacje (przypadki „aktywnych strzelców”). Na świecie występują one w różnych formach od grup (załóg) interwencyjnych (jak brytyjskie Armed Response Vehicles) poprzez nieetatowe grupy taktyczne (jak większość amerykańskich jednostek SWAT), po poziom etatowych regionalnych jednostek specjalnych (jak rodzime Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji i Sekcje Antyterrorystyczne).

Siły te są w stanie przynajmniej częściowo opanować sytuację przed zgromadzeniem sił do dużej operacji kontrterrorystycznej. W szczególności dotyczy to ewakuacji osób z rejonu zagrożenia, zablokowania lub wręcz częściowej neutralizacji sprawców i innych działań wynikłych z zaistniałej sytuacji. Nie można także pominąć zdolności do zgromadzenia właściwych

Faktem jest, że stan polskich służb policyjnych jest daleki od doskonałości. W zakresie wyszkolenia i wyposażenia obserwowane są znaczne dysproporcje pomiędzy centralnymi jednostkami specjalnymi, regionalnymi pododdziałami oraz funkcjonariuszami z komórek prewencji czy służby kryminalnej. Znając ten stan rzeczy, łatwo określić jak w polskim przypadku, wyglądać może reakcja na podobną sytuację kryzysową i jakie są potrzeby w zakresie modernizacji polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizjii,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizjii, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Instytut Nowych Technologii Sp. z o.o. Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z...

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z modułem zasilającym i transmitującym obraz w czasie rzeczywistym do zdalnej lokalizacji. Ten polski produkt to przełom w działaniach poszukiwawczych, operacyjno-śledczych oraz ratowniczych. Jego unikalna konstrukcja umożliwia użytkownikom pełną swobodę ruchów, jednocześnie zapewniając dostęp do zaawansowanej...

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Militaria.pl Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić...

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić wydajność pracy i zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów profesjonalnych rękawic jest marka Mechanix-Wear. W artykule przyjrzymy się różnym modelom rękawic tej firmy, podpowiemy jakie technologie w nich zastosowano oraz do jakich celów warto się w nie wyposażyć.

Griffin Group Defence E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie...

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie NVD (Night Vision Device). Trwający konflikt w Ukrainie, a szczególnie spektakularne sukcesy ukraińskich sił specjalnych, potwierdziły wpływ tego rodzaju wyposażenia indywidualnego na uzyskiwanie przewagi nad przeciwnikiem i w konsekwencji skuteczność w zakresie wykonywanych zadań w porze nocnej.

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera jego celność. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze, jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.