Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Profesjonalne drony EOS C i AIRBOXER

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych - profesjonalne drony EOS C i AIRBOXER. Fot. Transactor Security Sp. z o.o.

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych - profesjonalne drony EOS C i AIRBOXER. Fot. Transactor Security Sp. z o.o.

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

treść sponsorowana

Dynamicznie zmieniający się charakter i zakres zagrożeń godzących w bezpieczeństwo granic państwa polskiego, wymaga podejmowania adekwatnych do sytuacji działań i stosowania najnowszych, zaawansowanych technologicznie urządzeń, w tym technologii bezzałogowych statków powietrznych zwanych potocznie dronami.

Rozwiązania kategorii VTOL uszyte na miarę potrzeb

Instytucje rządowe odpowiedzialne za realizację ustawowych zadań w zakresie ochrony granic państwowych, a tym samym zapewniania bezpieczeństwa, w ostatnich latach stosują drony jako główne narzędzie w swojej codziennej pracy.

Transactor Security Sp. z o.o. wraz z rozwojem technologicznym, zmieniającymi się oczekiwaniami użytkowników i poszerzającym się katalogiem potencjalnych zagrożeń, oferuje najnowsze i sprawdzone bezzałogowe statki powietrzne do działań profesjonalnych: płatowiec „EOS C VTOL estońskiego producenta, firmy Threod Systems AS, oraz helikopter „AIRBOXER VTOL holenderskiego producenta, firmy High Eye B.V.

EOS C VTOL

EOS C to bezzałogowy statek powietrzny (BSP) klasy „mini”, o napędzie całkowicie elektrycznym typu VTOL (Vertical Take-Off and Landing) – pionowego startu i lądowania. System wyposażony jest w komponent VTOL, który stanowią 4 dodatkowe silniki elektryczne zamocowane na skrzydłach płatowca. Za ich pomocą BSP EOS C startuje i ląduje pionowo, podobnie jak wielowirnikowce. Silnik elektryczny powoduje, że EOS C cechuje niski ślad akustyczny, innymi słowy, jest niesłyszalny na wysokości 40 metrów od startu.

Komponent VTOL wykorzystuje się do manewru startu i lądowania. Procedura jest w pełni zautomatyzowana. Przejście od fazy pionowego startu do lotu poziomego jest również całkowicie automatyczne. Manewr lądowania, poprzedzony przejściem z lotu poziomego do lotu w pionie, także odbywa się automatycznie.

Z punktu widzenia użytkownika bezzałogowego płatowca klasy „mini” system VTOL stanowi istotną przewagę nad systemami konwencjonalnymi.

Pionowy start i lądowanie na niewielkiej powierzchni

EOS C wykonuje start i lądowanie z małej powierzchni, a więc może być wykorzystany zarówno na niewielkiej, otwartej przestrzeni leśnej, jak również w terenach silnie zurbanizowanych, z ulicy czy dachów budynków. Pionowy start i lądowanie minimalizują czas i koszty niezbędne do znalezienia odpowiedniego miejsca na przeprowadzenie startów i lądowań. Różnice w komercyjnych zobrazowaniach satelitarnych, w porównaniu z rzeczywistą sytuacją w terenie, często wymagają długotrwałych poszukiwań lokalizacji, spełniających wymagania dotyczące wielkości powierzchni w celu wykonania bezpiecznego startu i lądowania. Generuje to zbędne koszty i stanowi niepotrzebną stratę czasu dla operatora BSP.

Pionowy start i lądowanie minimalizują niebezpieczeństwo rozbicia BSP o przeszkody naturalne (np. drzewa) i stworzone przez człowieka (np. kominy, maszty, linie przesyłowe). Redukują też w zasadzie do zera ryzyko uszkodzenia BSP wskutek wysoko szkodliwych i agresywnych dla samej konstrukcji metod startu, a w szczególności lądowania, co z kolei znacząco obniża koszty eksploatacji systemu, wydłuża sprawność działania wszystkich podzespołów i mechanizmów oraz redukuje potrzebę wykonania czynności serwisowych i napraw, które na pewien czas wyłączają system z działań.

Z uwagi na kompaktowość, system gotowy jest do użycia w zaledwie pięć minut, a jego pełna obsługa wymaga zaangażowania jedynie dwóch pilotów. Trzygodzinny czas pracy oraz zasięg transmisji do 50 km, dzięki antenie dodatkowo wyposażonej w funkcję śledzenia, pozwalają na wykonywanie długich misji. Antena mobilna zaimplementowana na pojeździe umożliwia wykonywanie misji w sposób mobilny, w trakcie poruszania się pojazdu.

EOS C, dzięki systemowi przeciwdziałania zakłóceniom, tzw. Anti-jamming, a także systemom redundancyjnym i oświetleniu, spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa. Nowoczesna technologia podgrzewanych akumulatorów pozwala na pracę w niskich temperaturach, a dzięki systemowi zarządzania liczba cykli akumulatorów sięga aż 300. Dowiedz się więcej >>

EOS C wyposażony jest w lekką, 3-sensorową głowicę o wadze 1,1 kg. Połączenie modułu dziennego (30 Hz , FULL HD, 30-krotny zoom optyczny, 3x płynny zoom cyfrowy), modułu termowizyjnego (30 Hz, obiektyw 24 mm, 640x512 pix, 8x płynny zoom cyfrowy) wraz z modułem motywu nocnego (NIR low light mode) pozwalają na realizację najbardziej wymagających misji dzienno-nocnych. Zaś dwuosiowy gimbal ze stabilizacją żyroskopową zapewnia doskonałą stabilizację obrazu w każdych warunkach.

Nowoczesne oprogramowanie

Możliwości każdej platformy BSP, bez względu na producenta, byłyby całkowicie bez znaczenia, gdyby nie oprogramowanie. To właśnie autorskie oprogramowanie stworzone od podstaw, specjalnie dla tej konkretnej platformy BSP, jest niejako sercem systemu. To dzięki niemu użytkownik dysponuje wszechstronnymi i bardzo nowoczesnymi narzędziami w pracy operacyjnej. Oprogramowanie pozwala na wszelkie pomiary i tworzenie punktów trasy przelotu bezpośrednio na mapach zobrazowań satelitarnych. Dzięki możliwości wykonywania adnotacji, opisów i komentarzy bezpośrednio na zobrazowaniach wideo, przekazujemy skutecznie informacje o celu.

Do pracy w terenie przydatna jest też funkcja „chat głos” lub tekst pomiędzy pilotem, analitykiem i operatorem systemów wizyjnych a osobami mającymi dostęp do informacji z drona. Funkcja wbudowana jest bezpośrednio w aplikację sterującą.

Architektura typu client server umożliwia natychmiastowy i ciągły dostęp do przekazu wideo poprzez sieci prywatne lub publiczne w dowolnym punkcie na świecie. Oprogramowanie zastosowane w systemie EOS C to potężna, a jednocześnie wysoce intuicyjna aplikacja, dostarczająca krytycznych informacji. Łączy w tym procesie zobrazowania z sensorów pokładowych drona, warstwy zobrazowań satelitarnych i własne dane telemetryczne, co jest kluczowe w misjach rozpoznania i obserwacji powtarzalnej danego terenu. Sprawdź na stronie dystrybutora >>

AIRBOXER VTOL

Do zadań ochrony granic, również na morzu, Transactor Security oferuje helikopter AIRBOXER.

To długodystansowy, napędzany paliwem, bezzałogowy helikopter pionowego startu i lądowania (UAV VTOL). Ze względu na swoje niewielkie rozmiary, wagę, a także ogromne możliwości konstrukcyjne, tworzy własną, niezawodną klasę na rynek UAV.

Działania w trudnych warunkach atmosferycznych

AIRBOXER zaprojektowany jest do działań w trudnych warunkach atmosferycznych, zarówno na lądzie, jak i na wodzie.

AIRBOXER wyposażony w silnik spalinowy, pozwala na 4-godzinny czas lotu w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Dzięki budowie spełniającej najwyższe normy ochronne, realizuje wielogodzinne misje obserwacyjne.

Istotna elektronika na pokładzie Airboxera jest zamknięta w centralnym module, umieszczonym w przedniej wnęce kadłuba. Moduł ten chroni awionikę przed czynnikami zewnętrznymi, zapewniając wysoki poziom ochrony przed wibracjami i ekranowanie zgodne z normami wojskowymi MIL. Rdzeń tego modułu stanowi autopilot, oparty na redundantnych procesorach i jednostkach IMU, współpracujący z trzecią zewnętrzną jednostką IMU i całą gamą dodatkowych czujników. W mało prawdopodobnym przypadku awaryjnego lądowania na wodzie, automatycznie napełniający się zestaw zapewnia unoszenie się na wodzie przedmiotowego modelu. Stanowi to idealne rozwiązanie dla morskich oddziałów straży granicznej.

Udźwig systemu wynosi 7 kg, co pozwala na zastosowanie jednej z wielofunkcyjnych kamer z linii produktów EPSILON, przy realizacji misji zarówno w dzień, jak i w nocy. Dowiedz się więcej >>

Skuteczna realizacja misji

Airboxer wykonuje długodystansowe operacje lotnicze z zasięgiem 360 km, zaś ponad 2-godzinny zawis pozwala na długą obserwację wskazanego celu czy punktu. Zasięg transmisji wynosi 25 km w linii wzroku, przy uśrednionych warunkach atmosferycznych, przy średniej antenie na wodzie, 50 km przy dużej antenie na lądzie oraz 200 km przy technologii 4G/5G na lądzie.

AIRBOXER wyposażony jest w system lokalizacji telefonów komórkowych, skutecznie realizując misje poszukiwawczo-ratownicze zarówno na lądzie, jak i na morzu. System wyposażony jest w wymagane systemy bezpieczeństwa, w tym m.in. oświetlenie zgodne z FAR23. Autorskie oprogramowanie stanowi narzędzie do planowania najbardziej skomplikowanych misji w sposób automatyczny, przy jednoczesnym spełnianiu funkcji analitycznej.

Aby dostosować system do stale zmieniających się wymagań misji, do obsługi Airboxera można użyć różnych trybów lotu, aktywując je lub zmieniając w dowolnym momencie. Autopilot zapewnia zarówno półautomatyczne, jak i w pełni automatyczne tryby lotu, w tym możliwość podążania za wieloma punktami trasy, automatyczne starty i lądowania oraz jasno zdefiniowane tryby rezerwowe. AIRBOXER może również automatycznie startować i lądować na poruszającym się statku lub podążać za statkiem w konfigurowalnej orientacji, gdy ten płynie lub zmienia kurs.

W przypadku całkowitej utraty redundantnej komunikacji, UAV jest w stanie podążać wcześniej ustalonymi trasami, punktami orientacyjnymi i wysokościami, aby doprowadzić go do obszaru, który został wyznaczony do następnego automatycznego lądowania. Automatyczna nawigacja jest możliwa dzięki kombinacji barometrycznych, magnetycznych i opartych na GPS zewnętrznych danych wejściowych i może być utrzymywana z wysoką dokładnością w przypadku utraty danych wejściowych.

Szeroki katalog funkcjonalności systemu AIRBOXER pozwala na prowadzenie zaawansowanych misji na otwartym morzu. AIRBOXER przystosowany jest do współpracy z detektorem skażeń chemicznych i radiologicznych, jako kompleksowe rozwiązanie w systemie powietrznego rozpoznania i identyfikacji. Stanowi on innowacyjne narzędzie do zwiększenia efektywności działania podsystemów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA).

Dron niosący detektor skażeń ogranicza zakres narażenia personelu na skażenie oraz oddziaływanie przeciwnika, pozwala na dużą mobilność i manewrowość w trudnych warunkach terenowych oraz dostarcza informację o zakresie skażenia z miejsca zdarzenia w czasie rzeczywistym.

Oba modele zostały zaprojektowane w oparciu o wojskowe normy STANAG. Są wyposażone w szyfrowanie transmisji, system nawigacji inercyjnej, system rejestracji pracy i logi mechanizmów, a także transponder oraz szereg innych systemów spełniających wymogi bezpieczeństwa lotu określone przepisami prawa lotniczego. Autonomiczność lotu i nawigacja po punktach obserwacyjnych wzbogacają funkcjonalność systemów, zapewniając bezpieczeństwo misji oraz precyzyjnie określają jej zakres.

Zalety i funkcje operacyjne w kontekście działań

Niewątpliwe wyróżniającymi cechami proponowanych modeli EOS C i AIRBOXER są pionowy start i lądowanie na niewielkiej powierzchni przy jednoczesnej ochronie głowic umieszczonych pod kadłubem. Ta funkcja pozwala na wykonanie misji w warunkach trudnych, bez uprzedniego przygotowania terenu, również na statkach.

Kilkuminutowy czas osiągnięcia gotowości do działania znacznie redukuje ryzyko niepowodzenia misji, w której czas odgrywa kluczową rolę. Dzięki możliwości zawisu pozwalają one na działania nawet w gęsto zabudowanym lub zalesionym terenie. Budowa oraz systemy bezpieczeństwa zgodne z najwyższymi normami i zasadami bezpieczeństwa stanowią podstawę do bezpiecznych operacji lotniczych. Zaawansowane kamery zdolne do pracy w trudnych warunkach, zarówno w dzień, jak i w nocy, pozwalają na realizację czynności obserwacyjnych, rozpoznawczych, a nawet śledzenia. Długi dystans lotu oraz zasięg transmisji, w tym możliwość przekazywania obrazu na odległość, zapewniają wielogodzinne misje lotnicze. Zaawansowane oprogramowanie jest kluczowym elementem całości systemu, będąc jednocześnie narzędziem analitycznym. Kompaktowość i spójność poszczególnych elementów systemu zapewniają mobilność i łatwą pracę w trudnym terenie.

Zaprezentowane systemy z oferty Transactor Security spełniają szereg istotnych wymagań, stawianych przez najbardziej wymagających użytkowników na świecie. Są przy tym głównym narzędziem do realizacji misji rozpoznania, obserwacji i śledzenia z powietrza, zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Dodatkowe informacje dostępne są w karcie produktu u dystrybutora >>

Znajdziesz nas na targach POLSECURE!

Stoiska: G-26 oraz G-33

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Gdzie przygotujesz się na najgorsze » Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę » Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku »

Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku » Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Buty taktyczne co je odróżnia od zwykłych butów »

Buty taktyczne co je odróżnia od zwykłych butów » Buty taktyczne co je odróżnia od zwykłych butów »

Gdzie doposażysz się taktycznie »

Gdzie doposażysz się taktycznie » Gdzie doposażysz się taktycznie »

Kompletna ochrona balistyczna »

Kompletna ochrona balistyczna » Kompletna ochrona balistyczna »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych » Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą » Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Buty odporne na wszystko »

Buty odporne na wszystko » Buty odporne na wszystko »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego » Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Funkcjonalne doposażenie , które zapewni komfort w ekstramalnych sytuacjach?

Funkcjonalne doposażenie , które zapewni komfort w ekstramalnych sytuacjach? Funkcjonalne doposażenie , które zapewni komfort w ekstramalnych sytuacjach?

Które apteczki przyjdą Ci z pomocą »

Które apteczki przyjdą Ci z pomocą » Które apteczki przyjdą Ci z pomocą »

Najnowsze produkty i technologie

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.