Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Rok 2012: podsumowanie

Michał Piekarski | 2012-12-30
Niszczyciel USS Michael Murphy (DDG 112) noszacy imię poległego podczas operacji w Afganistanie oficera SEAL, wcielony do służby w US Navy w roku 2012 Fot. US Navy

Niszczyciel USS Michael Murphy (DDG 112) noszacy imię poległego podczas operacji w Afganistanie oficera SEAL, wcielony do służby w US Navy w roku 2012 Fot. US Navy

W sferze bezpieczeństwa, roku 2012 zapisał się jako rok obfitujący w wydarzenia, choć mniej burzliwy niż lata poprzednie. Kilka zdarzeń i procesów zasługuje jednak na syntetyczne podsumowanie.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Z polskiej perspektywy, najważniejszym epizodem były finały piłkarskich mistrzostw Europy w piłce nożnej i ich spokojny przebieg. Mimo licznych obaw dotyczących zagrożenia terrorystycznego, zamieszek wywoływanych przez pseudokibiców i zagrożeń pospolitą oraz zorganizowaną przestępczością kryminalną, czarne scenariusze nie sprawdziły się. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sprawdziły się, aczkolwiek trzeba pamiętać że spokojny przebieg nie pozwala jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o efektywność reagowania na sytuacje kryzysowe. Te incydenty do których doszło (głównie zamieszki przy okazji meczu Polska – Rosja) zostały szybko i efektywnie uśmierzone przez siły policji.

Mimo znacznej poprawy wyposażenia i wyszkolenia sił policyjnych w ostatnich latach, w tym także jednostek antyterrorystycznych, nie można uznać w tym zakresie mijającego roku za zupełny sukces. Nowe umundurowanie, wyposażenie, pojazdy są bowiem tylko częścią równania opisującego skuteczność pracy policji. W mijającym roku, nie doszło bowiem do zmian w zakresie ram prawnych i organizacyjnych dotyczących pracy policji – zwłaszcza w zakresie ściśle związanym z walką z terrorystami.

Ustawa regulująca współpracę polskich i zagranicznych służb policyjnych i ratowniczych (w tym jednostek specjalnych operujących w ramach platformy ATLAS), która była by kluczowa w niektórych sytuacjach kryzysowych, wciąż jest na etapie projektów. Ustawa o użyciu środków przymusu bezpośredniego i broni palnej wciąż jest na etapie założeń, co gorsza budzących wątpliwości merytoryczne. Regulacje dotyczące reagowania kryzysowego i zwalczania terroryzmu pozostają rozproszone, niespójne, sprzyjające nieporozumieniom i stosowaniu nieadekwatnych do tego rodzaju zagrożeń, środków.

Niepokojący jest także problem jedynie częściowej modernizacji technicznej policji, przy pomijaniu ważnych problemów (jak choćby lotnictwa). Dalszy niepokój wzbudzają sygnały dotyczące problemów kadrowych, choćby podnoszone w omawianym na stronach Special-Ops piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym problemów trapiących policyjne jednostki antyterrorystyczne.

W roku 2012 doszło do dwóch zatrzymań osób podejrzewanych o czyny związane z terroryzmem. Artur Ł. zatrzymany na początku czerwca, jest podejrzewany o propagowanie terroryzmu islamskich fundamentalistów oraz rozpowszechniania treści mogących ułatwić dokonanie zamachu terrorystycznego. Nie można wykluczyć, że był on osobą zradykalizowaną w wystarczającym stopniu aby dokonać zamachu. Ostatecznym rozstrzygnięciem w tej sprawie będzie prawomocny wyrok sądu.

Na rozstrzygnięcie procesowe oczekuje też sprawa zatrzymanego w listopadzie Brunona K. Jest on podejrzewany o znacznie poważniejsze czyny, w tym przygotowywanie zamachu na budynek parlamentu. Opierając się na ujawnionych dotąd informacjach, sprawa ta jest znacznie poważniejsza zarówno w sensie umiejętności i wiedzy podejrzanego, jak również jego motywacji, ściśle związanej ze zjawiskami zachodzącymi w polskim społeczeństwie i na polskiej scenie politycznej. Przypadek ten, podobnie jak inne, zachodzące zarówno w latach wcześniejszych, jak również w roku 2012 akty przemocy lub nawoływania do nich muszą budzić zaniepokojenie.

Faktem jest, że jak dotąd udało się uniknąć zamachów czy zagrożenia nimi w skali porównywalnej z państwami Europy Zachodniej. Jeśli wspomniane wyżej sprawy podejrzanych osób zakończą się wyrokami skazującymi, będzie można z całą pewnością uznać, że w ograniczeniu zagrożenia istotną rolę odegrała praca służb.

Zagrożenie jednak ma także wymiar szerszy, czego przykładem jest zamach do którego doszło latem w Bułgarii, wymierzony w obywateli Izraela, będący najprawdopodobniej pierwszy udanym zamachem islamskich fundamentalistów (być może wspieranych przez Iran) do jakiego doszło w państwach Europy Środkowo – Wschodniej.

W tym kontekście, pojawiające się w mediach i wypowiedziach polityków wzmianki dotyczące reform służb specjalnych, skłaniają do refleksji dotyczącej przyszłego stanu tych służb i ich efektywności. Przyszłe zagrożenia – o których będzie mowa w pierwszym wpisie po Nowym Roku – wymagać będą bowiem skutecznych narzędzi wywiadowczych i rozpoznawczych.

W odniesieniu do problemów bezpieczeństwa militarnego, można mówić o wyraźnym pozytywnym sygnale jakim jest brak ofiar śmiertelnych wśród polskich żołnierzy w Afganistanie i dużo mniej widoczny niż w przypadku innych kontyngentów problem ataków „green on blue”, które w ostatnich miesiącach stały się poważnym problemem dla misji ISAF. Żołnierze aktywnie brali udział także w operacji ochrony Euro 2012.

Siły Zbrojne zarazem, w dużym stopniu dotknął inny problem. Spory dotyczące przyszłości, zadań, wyposażenia Marynarki Wojennej, programów modernizacji technicznej, proporcji pomiędzy zadaniami ekspedycyjnymi a obronnymi, czy ostatnie doniesienia dotyczące zmian struktur wojsk inżynieryjnych, ilustrują ciągle trapiący wojsko od niemal początków transformacji problem związany z jego zadaniami w stale zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa.

Rola współczesnej armii, i wyjaśnienie potrzeb zmian społeczeństwu (a więc podatnikom) , przyzwyczajonym do tradycyjnych, stereotypowych wizji i zadań wojska jest zadaniem od dawna zaniedbywanym, choć można odnotować, że promocja obronności – także przy pomocy mediów elektronicznych i społecznościowych – jest prowadzona przy użyciu coraz bardziej aktywnych i zróżnicowanych sposobów. Pozytywnym sygnałem są także wyroki skazujące, które zapadły wobec autorów internetowych wpisów, znieważających polskich żołnierzy.

W wymiarze globalnym, obserwowane są wciąż widoczne w latach poprzednich procesy, kształtujące środowisko bezpieczeństwa. Walka z terroryzmem islamskich fundamentalistów trwa w wielu regionach i państwach, od USA po Afganistan i od Niemiec po Nigerię. Wciąż nie uległa poprawie sytuacja w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza w Meksyku, gdzie trwa wielostronny konflikt na tle narkotykowym. Coraz większej uwagi mocarstw i organizacji międzynarodowych wymaga rozwój sytuacji w Azji i konflikty w Afryce.

Mimo wciąż trwających konfliktów zbrojnych oraz nie gasnących punktów zapalnych, większość z nich dotyczyła zagrożeń asymetrycznych oraz walk wewnątrzpaństwowych. Jedynie napięcia wokół Iranu, Korei Północnej oraz Syrii mogły przerodzić się w użycie siły pomiędzy państwami.

Wśród konfliktów zbrojnych oraz innych zagrożeń i zjawisk, stale uwidaczniały się problemy bezpieczeństwa morskiego. Wprowadzenie do służby w US Navy okrętu wsparcia operacji specjalnych i działań przeciwminowych, wzrost znaczenia szlaków żeglugowych w Arktyce (uboczny skutek zmian klimatycznych), poważne zagrożenia związane z atakami piratów, przemytem narkotyków drogą morską i innymi zagrożeniami, to tylko niektóre widoczne w roku 2012 symptomy znaczenia mórz i oceanów dla bezpieczeństwa państw i społeczeństw.

Mniej kojarzone z bezpieczeństwem, choć ważne zjawiska zachodziły w przestrzeni kosmicznej. Stany Zjednoczone swoją wysoką pozycję jako mocarstwa kosmicznego i naukowego potwierdziły spektakularnym sukcesem marsjańskiego łazika Curiosity oraz kolejnym lotem bezzałogowego samolotu kosmicznego X-37B. W ślad za USA podążają Chiny, realizujące swój program załogowych lotów orbitalnych. Coraz wyraźniejsza jest także działalność prywatnych firm kosmicznych, co może mieć w przyszłości długofalowe konsekwencje strategiczne.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Mariusz H. BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

Dobre, solidnie wykonane, z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Od strony anatomicznej, stopa to pierwszy amortyzator w układzie ruchu człowieka, dzięki...

Dobre, solidnie wykonane, z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Od strony anatomicznej, stopa to pierwszy amortyzator w układzie ruchu człowieka, dzięki unikalnej konstrukcji kostno-stawowo-więzadłowo-mięśniowej. Odpowiednie wyprofilowanie podeszwy oraz wkładki stanowi podstawę wzmacniającą utrzymanie sklepienia stopy i ochronę przed urazami.

Militaria.pl Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować,...

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować, a także jaki sprzęt ze sobą zabrać.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.