Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Raport komisji norweskiej

Michał Piekarski | 2012-08-14
Fot. FBI

Fot. FBI

Wczoraj niezależna komisja badająca przyczyny przebieg i sposób reakcji na atak Andreasa Breivika w lipcu ubiegłego roku opublikowała raport zawierający wyniki jej prac. Jak dotąd dostępne jest jedynie fragmentaryczne tłumaczenie na język angielski obejmujące wnioski i propozycje zmian, natomiast całość dostępna jest w języku norweskim.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Sam dokument w swojej zasadniczej konkluzji nie jest szczególnie odkrywczy, podobnie jak w większości takich tragedii post factum okazuje się że można było jej zapobiec, i wiele niedociągnięć usunąć wcześniej. Nie to jednak zasadniczym problemem. Jest nim sposób oceny i podejmowania decyzji w zakresie zarządzania kryzysowego.

Zobacz także: Reformy a bezpieczeństwo

Już sam fakt powołania komisji, w skład której weszły osoby z doświadczeniem i wiedzą wyniesioną zarówno ze służby policyjnej i wojskowej, zarządzania w przemyśle oraz sektora pozarządowego jak również z obszaru badań naukowych jest interesujący. Wyraźny jest zwłaszcza kontrast z polską praktyką badania spraw kontrowersyjnych, które najczęściej kończą się postępowaniem sądowym albo zamyka się w ramach postępowań wewnętrznych dla danej dziedziny lub służby, czasem jest to przedmiotem prac organów politycznych. Niewiele jest miejsca na wyważoną, możliwie obiektywną, odpolitycznioną i nie skrępowaną rygorami postępowania w sprawie karnej ocenę i dyskusję. W Polsce dyskusja pomiędzy przedstawicielami różnych grup odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa (w szerokim tego słowa znaczeniu) była ograniczona, a polemika często kończy się sporem o naturze ambicjonalnej.

Norweski raport podkreśla, że zasadniczym problemem nie jest to jakie są dostępne zasoby, ale jak są one wykorzystywane i gdzie kierowane. Siły policji zostały określone jako liczne i dobrze przygotowane, które efektywnie poradziły sobie na wyspie – ale dotarły na nią o wiele za późno, między innymi z powodu problemów z transportem lotniczym. Trudno odrzucić analogię z Polską, gdzie w ostatnich kilkunastu latach utworzono wiele jednostek specjalnych, ale często nie dysponują one odpowiednimi środkami transportu i odpowiednim zapleczem szkoleniowym. Nie można także nie zauważyć podobnych zjawisk w innych branżach bezpieczeństwa. Z reguły zasobów – ludzi, pieniędzy, sprzętu, czasu i innych zawsze jest za mało i zawsze na osobach sprawujących funkcje kierownicze spoczywa ciężar takiego ustalenia priorytetów, aby efektywnie wykorzystać to co jest dostępne i zaspokajać te potrzeby, które są najbardziej pilne. Nie jest odpowiedzią przydzielenie zawsze większych zasobów – choćby budżetu – gdyż nie zawsze może to oznaczać zaspokojenie priorytetowych potrzeb, o czym warto pamiętać gdy pada stwierdzenie o ograniczonym budżecie. Jeśli dotychczasowa struktura jest nieefektywna, więcej pieniędzy oznacza tylko ich bardziej nieracjonalne wykorzystanie.

Aby określić priorytety, niezbędna jest ocena ryzyka, i na to autorzy raportu także zwracają uwagę. Działania służb 22 lipca obnażyły braki w tej dziedzinie ale także wykazały które elementy systemu bezpieczeństwa są przygotowane na taką sytuację kryzysową. Szpitale były w stanie przyjąć dużą liczbę poszkodowanych, a były gotowe przyjąć jeszcze więcej ofiar ewentualnych kolejnych ataków gdyż po wydarzeniach w Madrycie i Londynie wdrożono i przećwiczono procedury postępowania. Szkolenie policji w zakresie neutralizacji „aktywnego strzelca” pomogło szybko opanować sytuację na wyspie. Z drugiej strony policyjny system dowodzenia i łączności nie był przygotowany na sytuację o takiej skali. Nie doceniono także zagrożenia jakie może stwarzać pojedynczy sprawca.

Ponownie można dostrzec analogie z sytuacją w Polsce. Wielokrotnie oceny zagrożeń – także te pochodzące ze źródeł oficjalnych, lub dokonywane przez osoby które powinny z racji swojego zawodu posiadać dogłębną wiedzę o bezpieczeństwie państwa miały schematyczny charakter. Percepcja problematyki bezpieczeństwa narodowego często jest przedmiotem ideologizacji, a więc dokonywane w ten sposób oceny nie są obiektywnym opisem, ale manifestacją życzeniowego myślenia osób wygłaszających takie oceny. To zjawisko samo w sobie jest tematem na oddzielny wpis. Nie można jednak nie pamiętać o tym problemie.

Zobacz także: Terrorysta z Polski?

Regularne ćwiczenia również nie dotyczą jednakowo wszystkich służb a można wręcz postawić pytanie jaki procent dużych ćwiczeń w ostatnich latach mógł się odbyć tylko dlatego, że prowadzono je pod hasłem przygotowań do Euro 2012? Można zadać jeszcze więcej takich pytań, spośród którym najważniejsze dotyczy tego, co właściwie się ćwiczy, na jaką skalę i jak poszczególne elementy mają się do potencjalnych zagrożeń. Mimo tego że przez wiele lat szereg służb i jednostek prowadziło i prowadzi aktywne, realistyczne szkolenie, uwzględniające szereg możliwych sytuacji, to jest to tylko wciąż część większej całości, w której znajduje się wiele słabych punktów. Co jakiś czas niestety, punkty te ujawniają się w czasie realnych działań.

To prowadzi do kolejnego punktu, jaki zauważyła norweska komisja, a więc do zdolności implementacji procedur i planów. Policja dysponowała planami działania na wypadek ataku terrorystycznego, które obejmowały między innymi blokady dróg dla uniemożliwienia ucieczki sprawców, ale nie wcielono ich w życie.

Zobacz także: Bezpieczne mistrzostwa - pierwsze podsumowanie

Jest to kolejna analogia z Polską, gdzie szereg efektywnych narzędzi istnieje, ale nie wiadomo czy będzie można ich użyć, ponieważ nie ma takiego obowiązku, a ścieżka decyzyjna jest długa – ze szczególnym uwzględnieniem sił zbrojnych. Także doświadczenia z dużych klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych każą wątpić czy każda osoba zajmująca stanowiska decyzyjne jest w stanie podołać swoim zadaniom i wypełniać obowiązki wynikające z procedur reagowania na sytuacje kryzysowe (tam gdzie takowe są). Jest to poniekąd przesłanka do tego, aby w miarę możliwości każda potencjalna sytuacja i zachowanie było opisane procedurami, co daje szansę, że zostanie wykonane niezbędne minimum obowiązków.

Należy jednak pamiętać, że oznacza to także wyraźny podział odpowiedzialności, od którego nie da się uciec. Raport zawiera dwa istotne punkty opisujące rolę poszczególnych ośrodków decyzyjnych w określaniu priorytetów i kierowaniu działaniami podległych im służb oraz rolę jaką odgrywają w tym poszczególne osoby. To właśnie konkretni ludzie są odpowiedzialni za sprawność systemu, także wówczas gdy podnoszą problem zauważonych przez nich problemów, lub je ignorują. Komisja zauważyła, że w obliczu takiej tragedii społeczeństwo może oczekiwać ukarania kozłów ofiarnych, jednak często to wady systemowe sprawiają że poszczególne osoby popełniają błędy. Stąd też istotne jest utrzymywanie w systemie warunków do doboru właściwych decydentów i dowódców oraz utrzymywanie atmosfery sprzyjającej aktywnemu działaniu i inicjatywie. Ponownie – w Polsce najczęściej zamiast postępowania sprzyjającego długofalowej poprawie sytuacji, szuka się rozwiązań doraźnych, a gdy zdarzy się niepowodzenie, szuka się winnych do postawienia przed sądem. Tak się dzieje zarówno w sferze polityki kadrowej, zaopatrzenia i szkolenia, wreszcie tworzenia prawnych i systemowych ram funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa. Nie jest to sytuacja, która powinna być akceptowana.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Krzysztof Miliński Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła...

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła do różnych zadań służbowych, od montażu na broni po nocne kierowanie ruchem na drodze.

Militaria.pl Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić...

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić wydajność pracy i zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów profesjonalnych rękawic jest marka Mechanix-Wear. W artykule przyjrzymy się różnym modelom rękawic tej firmy, podpowiemy jakie technologie w nich zastosowano oraz do jakich celów warto się w nie wyposażyć.

Griffin Group Defence E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie...

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie NVD (Night Vision Device). Trwający konflikt w Ukrainie, a szczególnie spektakularne sukcesy ukraińskich sił specjalnych, potwierdziły wpływ tego rodzaju wyposażenia indywidualnego na uzyskiwanie przewagi nad przeciwnikiem i w konsekwencji skuteczność w zakresie wykonywanych zadań w porze nocnej.

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera jego celność. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze, jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.