Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Raport komisji norweskiej

Michał Piekarski | 2012-08-14
Fot. FBI

Fot. FBI

Wczoraj niezależna komisja badająca przyczyny przebieg i sposób reakcji na atak Andreasa Breivika w lipcu ubiegłego roku opublikowała raport zawierający wyniki jej prac. Jak dotąd dostępne jest jedynie fragmentaryczne tłumaczenie na język angielski obejmujące wnioski i propozycje zmian, natomiast całość dostępna jest w języku norweskim.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Sam dokument w swojej zasadniczej konkluzji nie jest szczególnie odkrywczy, podobnie jak w większości takich tragedii post factum okazuje się że można było jej zapobiec, i wiele niedociągnięć usunąć wcześniej. Nie to jednak zasadniczym problemem. Jest nim sposób oceny i podejmowania decyzji w zakresie zarządzania kryzysowego.

Zobacz także: Reformy a bezpieczeństwo

Już sam fakt powołania komisji, w skład której weszły osoby z doświadczeniem i wiedzą wyniesioną zarówno ze służby policyjnej i wojskowej, zarządzania w przemyśle oraz sektora pozarządowego jak również z obszaru badań naukowych jest interesujący. Wyraźny jest zwłaszcza kontrast z polską praktyką badania spraw kontrowersyjnych, które najczęściej kończą się postępowaniem sądowym albo zamyka się w ramach postępowań wewnętrznych dla danej dziedziny lub służby, czasem jest to przedmiotem prac organów politycznych. Niewiele jest miejsca na wyważoną, możliwie obiektywną, odpolitycznioną i nie skrępowaną rygorami postępowania w sprawie karnej ocenę i dyskusję. W Polsce dyskusja pomiędzy przedstawicielami różnych grup odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa (w szerokim tego słowa znaczeniu) była ograniczona, a polemika często kończy się sporem o naturze ambicjonalnej.

Norweski raport podkreśla, że zasadniczym problemem nie jest to jakie są dostępne zasoby, ale jak są one wykorzystywane i gdzie kierowane. Siły policji zostały określone jako liczne i dobrze przygotowane, które efektywnie poradziły sobie na wyspie – ale dotarły na nią o wiele za późno, między innymi z powodu problemów z transportem lotniczym. Trudno odrzucić analogię z Polską, gdzie w ostatnich kilkunastu latach utworzono wiele jednostek specjalnych, ale często nie dysponują one odpowiednimi środkami transportu i odpowiednim zapleczem szkoleniowym. Nie można także nie zauważyć podobnych zjawisk w innych branżach bezpieczeństwa. Z reguły zasobów – ludzi, pieniędzy, sprzętu, czasu i innych zawsze jest za mało i zawsze na osobach sprawujących funkcje kierownicze spoczywa ciężar takiego ustalenia priorytetów, aby efektywnie wykorzystać to co jest dostępne i zaspokajać te potrzeby, które są najbardziej pilne. Nie jest odpowiedzią przydzielenie zawsze większych zasobów – choćby budżetu – gdyż nie zawsze może to oznaczać zaspokojenie priorytetowych potrzeb, o czym warto pamiętać gdy pada stwierdzenie o ograniczonym budżecie. Jeśli dotychczasowa struktura jest nieefektywna, więcej pieniędzy oznacza tylko ich bardziej nieracjonalne wykorzystanie.

Aby określić priorytety, niezbędna jest ocena ryzyka, i na to autorzy raportu także zwracają uwagę. Działania służb 22 lipca obnażyły braki w tej dziedzinie ale także wykazały które elementy systemu bezpieczeństwa są przygotowane na taką sytuację kryzysową. Szpitale były w stanie przyjąć dużą liczbę poszkodowanych, a były gotowe przyjąć jeszcze więcej ofiar ewentualnych kolejnych ataków gdyż po wydarzeniach w Madrycie i Londynie wdrożono i przećwiczono procedury postępowania. Szkolenie policji w zakresie neutralizacji „aktywnego strzelca” pomogło szybko opanować sytuację na wyspie. Z drugiej strony policyjny system dowodzenia i łączności nie był przygotowany na sytuację o takiej skali. Nie doceniono także zagrożenia jakie może stwarzać pojedynczy sprawca.

Ponownie można dostrzec analogie z sytuacją w Polsce. Wielokrotnie oceny zagrożeń – także te pochodzące ze źródeł oficjalnych, lub dokonywane przez osoby które powinny z racji swojego zawodu posiadać dogłębną wiedzę o bezpieczeństwie państwa miały schematyczny charakter. Percepcja problematyki bezpieczeństwa narodowego często jest przedmiotem ideologizacji, a więc dokonywane w ten sposób oceny nie są obiektywnym opisem, ale manifestacją życzeniowego myślenia osób wygłaszających takie oceny. To zjawisko samo w sobie jest tematem na oddzielny wpis. Nie można jednak nie pamiętać o tym problemie.

Zobacz także: Terrorysta z Polski?

Regularne ćwiczenia również nie dotyczą jednakowo wszystkich służb a można wręcz postawić pytanie jaki procent dużych ćwiczeń w ostatnich latach mógł się odbyć tylko dlatego, że prowadzono je pod hasłem przygotowań do Euro 2012? Można zadać jeszcze więcej takich pytań, spośród którym najważniejsze dotyczy tego, co właściwie się ćwiczy, na jaką skalę i jak poszczególne elementy mają się do potencjalnych zagrożeń. Mimo tego że przez wiele lat szereg służb i jednostek prowadziło i prowadzi aktywne, realistyczne szkolenie, uwzględniające szereg możliwych sytuacji, to jest to tylko wciąż część większej całości, w której znajduje się wiele słabych punktów. Co jakiś czas niestety, punkty te ujawniają się w czasie realnych działań.

To prowadzi do kolejnego punktu, jaki zauważyła norweska komisja, a więc do zdolności implementacji procedur i planów. Policja dysponowała planami działania na wypadek ataku terrorystycznego, które obejmowały między innymi blokady dróg dla uniemożliwienia ucieczki sprawców, ale nie wcielono ich w życie.

Zobacz także: Bezpieczne mistrzostwa - pierwsze podsumowanie

Jest to kolejna analogia z Polską, gdzie szereg efektywnych narzędzi istnieje, ale nie wiadomo czy będzie można ich użyć, ponieważ nie ma takiego obowiązku, a ścieżka decyzyjna jest długa – ze szczególnym uwzględnieniem sił zbrojnych. Także doświadczenia z dużych klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych każą wątpić czy każda osoba zajmująca stanowiska decyzyjne jest w stanie podołać swoim zadaniom i wypełniać obowiązki wynikające z procedur reagowania na sytuacje kryzysowe (tam gdzie takowe są). Jest to poniekąd przesłanka do tego, aby w miarę możliwości każda potencjalna sytuacja i zachowanie było opisane procedurami, co daje szansę, że zostanie wykonane niezbędne minimum obowiązków.

Należy jednak pamiętać, że oznacza to także wyraźny podział odpowiedzialności, od którego nie da się uciec. Raport zawiera dwa istotne punkty opisujące rolę poszczególnych ośrodków decyzyjnych w określaniu priorytetów i kierowaniu działaniami podległych im służb oraz rolę jaką odgrywają w tym poszczególne osoby. To właśnie konkretni ludzie są odpowiedzialni za sprawność systemu, także wówczas gdy podnoszą problem zauważonych przez nich problemów, lub je ignorują. Komisja zauważyła, że w obliczu takiej tragedii społeczeństwo może oczekiwać ukarania kozłów ofiarnych, jednak często to wady systemowe sprawiają że poszczególne osoby popełniają błędy. Stąd też istotne jest utrzymywanie w systemie warunków do doboru właściwych decydentów i dowódców oraz utrzymywanie atmosfery sprzyjającej aktywnemu działaniu i inicjatywie. Ponownie – w Polsce najczęściej zamiast postępowania sprzyjającego długofalowej poprawie sytuacji, szuka się rozwiązań doraźnych, a gdy zdarzy się niepowodzenie, szuka się winnych do postawienia przed sądem. Tak się dzieje zarówno w sferze polityki kadrowej, zaopatrzenia i szkolenia, wreszcie tworzenia prawnych i systemowych ram funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa. Nie jest to sytuacja, która powinna być akceptowana.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Helikon-Tex Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność

Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność

Najlepszy sprzęt to sprzęt wielofunkcyjny. Zabierając jedną rzecz, która przyda się w wielu sytuacjach i na wiele sposobów, zyskujesz większą wygodę, wolne miejsce w plecaku i zapas wagi na coś innego....

Najlepszy sprzęt to sprzęt wielofunkcyjny. Zabierając jedną rzecz, która przyda się w wielu sytuacjach i na wiele sposobów, zyskujesz większą wygodę, wolne miejsce w plecaku i zapas wagi na coś innego. Doskonałym przykładem takiej filozofii jest Swagman Roll od Helikon-Tex.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

POLSYS EUROPE Sp. Z o.o Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Zintegrowana Kamizelka BULLFROG Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne...

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne ze strategicznego punktu widzenia, przede wszystkim należy chronić bez żadnych kompromisów ludzi, którzy bezpośrednio w walkach uczestniczą. Ten aspekt ochrony życia i zdrowia żołnierzy jest w centrum zainteresowania kanadyjskiej kompanii POLSYS INC. i jej siostrzanej firmy w Polsce - POLSYS EUROPE.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops