Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Raport komisji norweskiej

Michał Piekarski | 2012-08-14
Fot. FBI

Fot. FBI

Wczoraj niezależna komisja badająca przyczyny przebieg i sposób reakcji na atak Andreasa Breivika w lipcu ubiegłego roku opublikowała raport zawierający wyniki jej prac. Jak dotąd dostępne jest jedynie fragmentaryczne tłumaczenie na język angielski obejmujące wnioski i propozycje zmian, natomiast całość dostępna jest w języku norweskim.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Sam dokument w swojej zasadniczej konkluzji nie jest szczególnie odkrywczy, podobnie jak w większości takich tragedii post factum okazuje się że można było jej zapobiec, i wiele niedociągnięć usunąć wcześniej. Nie to jednak zasadniczym problemem. Jest nim sposób oceny i podejmowania decyzji w zakresie zarządzania kryzysowego.

Zobacz także: Reformy a bezpieczeństwo

Już sam fakt powołania komisji, w skład której weszły osoby z doświadczeniem i wiedzą wyniesioną zarówno ze służby policyjnej i wojskowej, zarządzania w przemyśle oraz sektora pozarządowego jak również z obszaru badań naukowych jest interesujący. Wyraźny jest zwłaszcza kontrast z polską praktyką badania spraw kontrowersyjnych, które najczęściej kończą się postępowaniem sądowym albo zamyka się w ramach postępowań wewnętrznych dla danej dziedziny lub służby, czasem jest to przedmiotem prac organów politycznych. Niewiele jest miejsca na wyważoną, możliwie obiektywną, odpolitycznioną i nie skrępowaną rygorami postępowania w sprawie karnej ocenę i dyskusję. W Polsce dyskusja pomiędzy przedstawicielami różnych grup odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa (w szerokim tego słowa znaczeniu) była ograniczona, a polemika często kończy się sporem o naturze ambicjonalnej.

Norweski raport podkreśla, że zasadniczym problemem nie jest to jakie są dostępne zasoby, ale jak są one wykorzystywane i gdzie kierowane. Siły policji zostały określone jako liczne i dobrze przygotowane, które efektywnie poradziły sobie na wyspie – ale dotarły na nią o wiele za późno, między innymi z powodu problemów z transportem lotniczym. Trudno odrzucić analogię z Polską, gdzie w ostatnich kilkunastu latach utworzono wiele jednostek specjalnych, ale często nie dysponują one odpowiednimi środkami transportu i odpowiednim zapleczem szkoleniowym. Nie można także nie zauważyć podobnych zjawisk w innych branżach bezpieczeństwa. Z reguły zasobów – ludzi, pieniędzy, sprzętu, czasu i innych zawsze jest za mało i zawsze na osobach sprawujących funkcje kierownicze spoczywa ciężar takiego ustalenia priorytetów, aby efektywnie wykorzystać to co jest dostępne i zaspokajać te potrzeby, które są najbardziej pilne. Nie jest odpowiedzią przydzielenie zawsze większych zasobów – choćby budżetu – gdyż nie zawsze może to oznaczać zaspokojenie priorytetowych potrzeb, o czym warto pamiętać gdy pada stwierdzenie o ograniczonym budżecie. Jeśli dotychczasowa struktura jest nieefektywna, więcej pieniędzy oznacza tylko ich bardziej nieracjonalne wykorzystanie.

Aby określić priorytety, niezbędna jest ocena ryzyka, i na to autorzy raportu także zwracają uwagę. Działania służb 22 lipca obnażyły braki w tej dziedzinie ale także wykazały które elementy systemu bezpieczeństwa są przygotowane na taką sytuację kryzysową. Szpitale były w stanie przyjąć dużą liczbę poszkodowanych, a były gotowe przyjąć jeszcze więcej ofiar ewentualnych kolejnych ataków gdyż po wydarzeniach w Madrycie i Londynie wdrożono i przećwiczono procedury postępowania. Szkolenie policji w zakresie neutralizacji „aktywnego strzelca” pomogło szybko opanować sytuację na wyspie. Z drugiej strony policyjny system dowodzenia i łączności nie był przygotowany na sytuację o takiej skali. Nie doceniono także zagrożenia jakie może stwarzać pojedynczy sprawca.

Ponownie można dostrzec analogie z sytuacją w Polsce. Wielokrotnie oceny zagrożeń – także te pochodzące ze źródeł oficjalnych, lub dokonywane przez osoby które powinny z racji swojego zawodu posiadać dogłębną wiedzę o bezpieczeństwie państwa miały schematyczny charakter. Percepcja problematyki bezpieczeństwa narodowego często jest przedmiotem ideologizacji, a więc dokonywane w ten sposób oceny nie są obiektywnym opisem, ale manifestacją życzeniowego myślenia osób wygłaszających takie oceny. To zjawisko samo w sobie jest tematem na oddzielny wpis. Nie można jednak nie pamiętać o tym problemie.

Zobacz także: Terrorysta z Polski?

Regularne ćwiczenia również nie dotyczą jednakowo wszystkich służb a można wręcz postawić pytanie jaki procent dużych ćwiczeń w ostatnich latach mógł się odbyć tylko dlatego, że prowadzono je pod hasłem przygotowań do Euro 2012? Można zadać jeszcze więcej takich pytań, spośród którym najważniejsze dotyczy tego, co właściwie się ćwiczy, na jaką skalę i jak poszczególne elementy mają się do potencjalnych zagrożeń. Mimo tego że przez wiele lat szereg służb i jednostek prowadziło i prowadzi aktywne, realistyczne szkolenie, uwzględniające szereg możliwych sytuacji, to jest to tylko wciąż część większej całości, w której znajduje się wiele słabych punktów. Co jakiś czas niestety, punkty te ujawniają się w czasie realnych działań.

To prowadzi do kolejnego punktu, jaki zauważyła norweska komisja, a więc do zdolności implementacji procedur i planów. Policja dysponowała planami działania na wypadek ataku terrorystycznego, które obejmowały między innymi blokady dróg dla uniemożliwienia ucieczki sprawców, ale nie wcielono ich w życie.

Zobacz także: Bezpieczne mistrzostwa - pierwsze podsumowanie

Jest to kolejna analogia z Polską, gdzie szereg efektywnych narzędzi istnieje, ale nie wiadomo czy będzie można ich użyć, ponieważ nie ma takiego obowiązku, a ścieżka decyzyjna jest długa – ze szczególnym uwzględnieniem sił zbrojnych. Także doświadczenia z dużych klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych każą wątpić czy każda osoba zajmująca stanowiska decyzyjne jest w stanie podołać swoim zadaniom i wypełniać obowiązki wynikające z procedur reagowania na sytuacje kryzysowe (tam gdzie takowe są). Jest to poniekąd przesłanka do tego, aby w miarę możliwości każda potencjalna sytuacja i zachowanie było opisane procedurami, co daje szansę, że zostanie wykonane niezbędne minimum obowiązków.

Należy jednak pamiętać, że oznacza to także wyraźny podział odpowiedzialności, od którego nie da się uciec. Raport zawiera dwa istotne punkty opisujące rolę poszczególnych ośrodków decyzyjnych w określaniu priorytetów i kierowaniu działaniami podległych im służb oraz rolę jaką odgrywają w tym poszczególne osoby. To właśnie konkretni ludzie są odpowiedzialni za sprawność systemu, także wówczas gdy podnoszą problem zauważonych przez nich problemów, lub je ignorują. Komisja zauważyła, że w obliczu takiej tragedii społeczeństwo może oczekiwać ukarania kozłów ofiarnych, jednak często to wady systemowe sprawiają że poszczególne osoby popełniają błędy. Stąd też istotne jest utrzymywanie w systemie warunków do doboru właściwych decydentów i dowódców oraz utrzymywanie atmosfery sprzyjającej aktywnemu działaniu i inicjatywie. Ponownie – w Polsce najczęściej zamiast postępowania sprzyjającego długofalowej poprawie sytuacji, szuka się rozwiązań doraźnych, a gdy zdarzy się niepowodzenie, szuka się winnych do postawienia przed sądem. Tak się dzieje zarówno w sferze polityki kadrowej, zaopatrzenia i szkolenia, wreszcie tworzenia prawnych i systemowych ram funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa. Nie jest to sytuacja, która powinna być akceptowana.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.