Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Dziwna wojna krymska

Michał Piekarski | 2014-03-27
Fot. USAF

Fot. USAF

Wraz z włączeniem Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej wydarzenia na Krymie wyraźnie zmierzają w kierunku końca aktywnego użycia sił zbrojnych. Można spodziewać się, że ta kwestia długo pozostanie kością niezgody w relacjach Rosji z Ukrainą i może być odczuwalna także w innych obszarach, w tym stosunkach polsko – rosyjskich. Istotnym problemem jest także wyciągnięcie racjonalnych wniosków z tych wydarzeń.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Faktem jest, że Krym został przejęty przez Rosję i w wyniku dobrze zaplanowanej i przeprowadzonej kampanii politycznej i psychologicznej, wspieranej jedynie przez siły zbrojne (tudzież ochotniczą samoobronę w ubraniach ze sklepu jak stwierdził swego czasu Władimir Putin). Operacja ta upokorzyła nowe, prozachodnie władze w Kijowie. Ukraińska marynarka wojenna utraciła pięćdziesiąt okrętów, punkty bazowania i praktycznie przestała istnieć. Łączne straty po obu stronach to jak dotąd trzy osoby zabite.

Pod względem militarnym, w oczy rzuca się przede wszystkim właśnie fakt tak znaczącego ograniczenia użycia siły. Cała operacja wojsk rosyjskich miała przede wszystkim charakter demonstracji siły. Zarazem siły ukraińskie ograniczyły się do stawiania biernego oporu.

Ten element zasługuje na szersze omówienie. W ręce Rosjan dostało się kilkadziesiąt okrętów, a najgroźniejszą bronią użytą do ich zdobycia były...granaty hukowe. Nie ma informacji wskazujących na to, aby na okrętach próbowano uczynić niezdatnymi do użytku kluczowe systemy (a zwłaszcza uzbrojenie) a tym bardziej dokonać samozatopienia. Okręty nie zostały także zawczasu wyprowadzone w morze. Podobnie w instalacjach lądowych przejmowano uzbrojenie i prawdopodobnie także inny ważny sprzęt.

Fakt że zarówno dowódca ukraińskich sił morskich, jak również znaczna część żołnierzy zdecydowała się przejść do rosyjskich sił zbrojnych jest w tym kontekście bardzo znaczący. Jest to bowiem problem lojalności i posłuszeństwa. Od żołnierzy należy oczekiwać że będą lojalni wobec swojego państwa – ale które państwo w tym konflikcie jest „swoim” dla tych żołnierzy?

Podziały te są wyraźnym pokłosiem, bardzo oddalonym w czasie, rozpadu ZSRR. Armia Radziecka była typową armią dwudziestego wieku, gdzie oczekiwano lojalności i posłuszeństwa wobec państwa, w zamian jednak, oprócz symboli, żołnierze – a przede wszystkim kadra zawodowa – mogli liczyć także na stabilność materialną.

Rozpad ZSRR oznaczał także rozpad armii. Żołnierze – niezależnie od swojej narodowości – musieli wybierać, czy pozostaną w służbie w dotychczasowym miejscu (stają się przykładowo obywatelami Ukrainy) czy wyjadą, co oznaczało układanie sobie życia na miejscu od zera. Trzeba przy tym pamiętać, że znajdujące się w stanie katastrofy gospodarczej państwa postradzieckie (z Rosją włącznie) nie miały środków na zapewnienie żołnierzom godziwej egzystencji o gotowości bojowej nie mówiąc.

Na wolę walki ukraińskich żołnierzy nie mógł także mieć wpływu fakt, że Krym zamieszkały jest w większości przez Rosjan. Walka oznaczała by nie tylko strzelanie do sąsiadów czy znajomych, oznaczała by także toczenie jej na w dużej mierze obcym terytorium, więc w obliczu przewagi militarnej Rosji, wszelkie potencjalnie możliwe scenariusze – na przykład działań nieregularnych – nie miałyby racji bytu.

Czy w wymiarze strategicznym doszło do znaczącej zmiany? Mimo wielu wyrażanych w mediach opinii przyrównujących aneksję Krymu do wydarzeń z końca lat trzydziestych ubiegłego stulecia, taka zmiana nie nastąpiła. Nie była to bowiem klasyczna inwazja Półwyspu Krymskiego, ponieważ siły rosyjskie już tam stacjonowały i to od wielu lat. Sam obszar był także od dawna obszarem spornym.

Trudno także uznać za efektywne dążenia do zwiększenia, w różny sposób, konwencjonalnego potencjału NATO, jakie wyrażane są przez niektórych polityków i komentatorów. Trudno za adekwatne uznać także postulaty jakieś znaczącej przebudowy Wojska Polskiego, z powrotem do obowiązkowej służby wojskowej na czele. Oczywiście, można sobie wyobrazić scenariusz, w którym Polska odtworzy, ponosząc znaczne koszty lądowy potencjał konwencjonalny, pozyskane zostaną nowe czołgi, systemy artyleryjskie, utworzone zostaną wojska obrony terytorialnej i tym podobne.

Jednak o ile taki wariant nie doprowadzi do bankructwa budżetu państwa, to pojawi się pytanie o efektywność takich sił. Nie można bowiem zapominać, że dla sił konwencjonalnych przeciwnikiem są wojska o podobnym charakterze. Walka z innym przeciwnikiem wymaga głębokiej restrukturyzacji, choćby tymczasowej, co wykazują doświadczenia z konfliktów asymetrycznych, od Irlandii Północnej po Afganistan.

To samo może mieć miejsce w sytuacji w której sytuacja kryzysowa będzie miała charakter zbliżony do wydarzeń na Krymie, a więc kryzysu politycznego, połączonego z presją psychologiczną i ekonomiczną, z ewentualnym ograniczonym i ostrożnym precyzyjnym użyciem siły.

Takim działaniem może być, choćby aktywność obcej floty na ważnych dla Polski morskich szlakach komunikacyjnych na Bałtyku, połączona z presją psychologiczną a być może także atakami upozorowanymi na zamachy terrorystyczne, wymierzone w żeglugę handlową, mające stanowić pretekst do obecności obcej floty na tych wodach. Mogą to być demonstracje siły w postaci naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej czy demonstracyjnych przelotów tuż przy jej granicach.

Możliwych scenariuszy, pozostających w szarej strefie pomiędzy presją polityczną a konwencjonalnym konfliktem zbrojnym jest bardzo wiele. Wspólnym mianownikiem jest to, że wszystkie omijają potencjał konwencjonalnych sił lądowych. Siła w nich wykorzystywana jest jedynie jako czynnik psychologicznej presji a jej ewentualne użycie nie wiąże się z działaniami zbrojnymi na dużą skalę. Będzie miało charakter precyzyjnych uderzeń wymierzonych w ważne obiekty (w tym mające żywotne znaczenie dla gospodarki) lub wręcz osoby (decydentów politycznych, dowódców wojskowych).

To oznacza że pożądany jest nie rozwój ilościowy sił zbrojnych. Pożądany jest rozwój jakościowy, w kierunku dalszej modernizacji tych struktur które mogą wykonywać zadania w jak najszerszym spektrum - od czasu pokoju, poprzez kryzys po konflikt zbrojny – i wobec przeciwników o bardzo różnym charakterze.

To z kolei oznacza że wciąż największe zapotrzebowanie będzie występować na środki precyzyjnego rażenia – także przenoszone przez samoloty i okręty oraz środki (także bazowania morskiego) zdolne do dostarczenia precyzyjnych informacji pozwalających na użycie tych pierwszych.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.