Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Czy będzie wojna?

Michał Piekarski | 2014-03-06
Fot. USAF

Fot. USAF

Wydarzenia na Krymie mogą nasuwać skojarzenia z wydarzeniami z końca lat trzydziestych w Europie, gdy hitlerowskie Niemcy dokonały remilitaryzacji Nadrenii, anschlussu Austrii, aneksji terytorium Czechosłowacji. Szczególne podobieństwa mogą być wyraźne zwłaszcza w przypadku niemal zapomnianego epizodu jakim było włączenie autonomicznej wówczas Kłajpedy do III Rzeszy. Czy zatem wydarzenia na Krymie zapowiadają wojnę i jakie mogą być tego konsekwencje?

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Należy jednak pamiętać, że zewnętrzne podobieństwa często wprowadzają w błąd. Używając przykładu z innej dziedziny, mianowicie zoologii, można przywołać zewnętrzne podobieństwo rekina – na przykład żarłacza białego i orki. W obu przypadkach mamy do czynienia z morskimi drapieżnikami, zamieszkującymi te w dużej mierze same wody i odżywiających się podobną zdobyczą. Jednak na tym podobieństwa się kończą, gdyż żarłacz biały jest rybą, orka to ssak Inna jest ich anatomia i tryb życia (także w zachowaniach względem człowieka obserwowane są wyraźne różnice).

Tak samo sytuacja wygląda w przypadku porównania sytuacji w Europie sprzed ponad siedemdziesięciu lat i kryzysu na Krymie. III Rzesza była państwem totalitarnym, kierującym się rasistowską ideologią według której celem politycznym powinno być odbudowanie potęgi militarnej Niemiec, podjęcie ekspansji na Wschód i eksterminacja grup etnicznych uznanych za „podludzi”. Nie ulega także wątpliwości, że sprzyjała temu bierna polityka mocarstw zachodnich ale jest także pewne że gdyby np. w Monachium nie doszło do porozumienia oddającego Niemcom znaczną część Czechosłowacji, rozpoczęłyby się działania z użyciem siły. III Rzesza dysponowała przy tym potencjałem militarnym i gospodarczym który pozwolił na skuteczne użycie sił zbrojnych przez pierwsze lata II Wojny Światowej.

Rosja Putina nie jest państwem demokratycznym. Nie jest także państwem totalitarnym, jest „tylko” i „aż” - zależnie od punktu państwem autorytarnym. Jedyną ideologią jest utrzymanie elementarnego stanu posiadania zarówno w wymiarze politycznym jak i czysto osobistym.

Rosja nie jest już potęgą gospodarczą. Jej produkt krajowy brutto porównywalny jest z Włochami lub Brazylią. Jedynym jedynym atutem gospodarczym są surowce naturalne, zwłaszcza energetyczne, których złoża kiedyś się wyczerpią.

W przemyśle zbrojeniowym przytłaczająca większość produktów to wersje rozwojowe wyrobów zaprojektowanych w czasach ZSRR Podobnie wygląda wyposażenie i uzbrojenie sił zbrojnych, cierpiących na szereg problemów, które przez wiele lat po rozpadzie ZSRR były zaledwie zbiorem sprzętu, nie zaś armią, i gdzie jednym z podstawowych problemów było utrzymanie bezpieczeństwa we własnych koszarach. Problem ten – podobnie jak korupcja do dziś toczy rosyjskie siły zbrojne, podobnie jak całe państwo.

Warto także zauważyć, że reformy zainicjowane przez ministra obrony Sierdiukowa w roku 2008 skupiały się głównie na redukcjach w armii, co spotkało się z wyraźnym oporem armii, zaś sam minister został odwołany w roku 2012. Jego następca przyjął już kurs bardziej ugodowy wobec generalicji.

Kolejną różnicą jest zasięg terytorialny działań. Kryzys krymski ograniczony jest do jednego, od dawna spornego obszaru. Wcześniejsze militarne działania Rosji – jak to miało miejsce w przypadku Czeczenii czy Osetii Południowej – ograniczone były do obszaru byłego ZSRR, bez ambicji podejmowania działań poza tym obszarem.

Pojawia się więc pytanie o to czy dojdzie do użycia siły zbrojnej. Jak dotąd, obecność rosyjska na Krymie ma charakter demonstracji siły. Co więcej, w części są to jednostki które już wcześniej tam stacjonowały i ich użycie ma na celu wsparcie presji politycznej, ma wręcz – paradoksalnie pewne cechy typowe dla misji stabilizacyjnych – użycie faktycznej siły było incydentalne, widać też było że część żołnierzy początkowo występowała z niezaładowaną bronią, co również miało ewidentne znaczenie psychologiczne.

Biorąc pod uwagę czynniki polityczne ale przede wszystkim gospodarcze, za najbardziej prawdopodobny scenariusz można obecnie uznać dążenie do utrzymania przez Rosję kontroli nad Krymem. Niemal pewne jest że owe dążenia będą poparte wynikami zapowiadanego referendum dotyczącego politycznego statusu Krymu. Prawdopodobne jest także że dojdzie do swoistej wymiany polegającej na uznaniu przez Rosję nowych władz w Kijowie w zamian za (choćby milczące) uznanie Krymu za część Federacji Rosyjskiej.

Jest także możliwe, że Rosja zostanie nakłoniona poprzez presję dyplomatyczną, sankcje oraz demonstracje siły do przyjęcia bardziej korzystnych dla Ukrainy warunków. Być może oznaczać to będzie inny status Krymu, na przykład wysoce autonomicznego ale formalnie nie należącej do Rosji terytorium. Należy pamiętać, że podobne precedensy już istniały, wystarczy wspomnieć przypadek Kosowa.

Jak dotąd kryzys pokazuje zmieniającą się rolę sił zbrojnych. Mało prawdopodobne jest aby doszło do otwartej konwencjonalnej konfrontacji. Główną siłą polityków są obecnie słowa i gospodarka, konwencjonalne siły zbrojne pełnią w tym konflikcie rolę podobną do środków przenoszenia broni jądrowej w czasie Zimnej Wojny, a więc czynnika nacisku wynikającego z samego faktu ich istnienia. Hipotetyczna wojna – nawet bardzo ograniczona, była by bardzo kosztowna dla wszystkich stron.

Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, zwłaszcza problem wiarygodności potencjału, co jest kluczowe dla zdolności odstraszania potencjalnego przeciwnika, należy uznać, że kryzys krymski potwierdza wcześniejsze oceny dotyczące przyszłości sił zbrojnych.

Istotne jest bowiem posiadanie zdolności do szybkiego, elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację, w chwili gdy hipotetyczne scenariusze stają się rzeczywistością. Kluczowa jest także możliwość zadania precyzyjnych ciosów we wrażliwe elementy ugrupowania przeciwnika – systemy dowodzenia, łączności, zaopatrzenia, także w kluczowe elementy infrastruktury i zaplecza gospodarczego.

Dla sił zbrojnych państwa takiego jak Rosja, silnych liczebnie ale dysponujących proporcjonalnie małą ilością nowoczesnego uzbrojenia, nie jest bowiem problemem utrata nawet kilku tysięcy żołnierzy, gdyż może to być ledwie procent stanu osobowego armii. Natomiast zniszczenie ważnych węzłów komunikacyjnych, instalacji przemysłowych czy ośrodków dowodzenia oznacza wymierne koszty i osłabienie zdolności dowodzenia własnymi siłami.

Takimi możliwościami dysponują w szczególności trzy rodzaje sił zbrojnych – a więc siły powietrzne, marynarka wojenna i wojska specjalne. Uderzenia lotnicze i rakietowe przy wykorzystaniu broni precyzyjnego rażenia, blokada ważnych szlaków komunikacyjnych, także na morzu i inne precyzyjne uderzenia mogą zmienić bieg konfliktu zbrojnego na korzyść strony liczebnie słabszej, zwłaszcza gdy liczebnie słabsza strona dysponuje przewagą informacyjną – i tu znów istotne znaczenie mają siły specjalne, a także służby wywiadowcze.

Tej zdolności pozbawione są konwencjonalne siły lądowe, zarówno ciężkie jednostki wojsk operacyjnych jak i tym bardziej lekkie siły służące wyłącznie obronie własnego terytorium. By być użyte musiały by czekać aż przeciwnik wkroczy na własne terytorium , i nawet wówczas ich skuteczne działanie zależało by od innych rodzajów sił zbrojnych, zwłaszcza sił powietrznych i ich zdolności utrzymania przewagi w powietrzu.

Siły lądowe oczywiście pozostają istotnym elementem współczesnych sił zbrojnych, zwłaszcza gdy wymagane jest utrzymanie kontroli nad określonym terytorium, jednak widoczne od dawna trendy w ich rozwoju nie wygasną. W dalszym ciągu pożądane będą siły nieliczne, ale wysoce mobilne i elastyczne, wyszkolone w sposób pozwalający wykorzystać własną przewagę jakościową.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Redakcja, BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających

Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających

Systemy bezzałogowe odgrywają coraz większą rolę w operacjach policyjnych i wojskowych. Wykorzystywane są przede wszystkim w misjach obserwacyjnych, wywiadowczych i rozpoznawczych, zapewniając nieocenione...

Systemy bezzałogowe odgrywają coraz większą rolę w operacjach policyjnych i wojskowych. Wykorzystywane są przede wszystkim w misjach obserwacyjnych, wywiadowczych i rozpoznawczych, zapewniając nieocenione korzyści, przy mniejszym narażaniu zdrowia i życia żołnierzy oraz funkcjonariuszy.

Allegro Wiatrówka - pistolety CO2

Wiatrówka - pistolety CO2 Wiatrówka - pistolety CO2

Ciekawa forma aktywnego spędzenia wolnego czasu w ogrodzie, możliwość ćwiczenia precyzji, cierpliwości oraz umiejętności strzeleckich, odstresowanie... Te i wiele innych atrakcji zagwarantować nam może...

Ciekawa forma aktywnego spędzenia wolnego czasu w ogrodzie, możliwość ćwiczenia precyzji, cierpliwości oraz umiejętności strzeleckich, odstresowanie... Te i wiele innych atrakcji zagwarantować nam może wiatrówka. Niekoniecznie musi to być strzelba, gdyż wielką popularnością cieszą się pistolety pneumatyczne.

Mariusz H. BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

Solidne, wykonane z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Dzięki unikalnej konstrukcji kostno-stawowo-więzadłowo-mięśniowej, stopa to pierwszy amortyzator...

Solidne, wykonane z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Dzięki unikalnej konstrukcji kostno-stawowo-więzadłowo-mięśniowej, stopa to pierwszy amortyzator w układzie ruchu człowieka, Odpowiednie wyprofilowanie podeszwy oraz wkładki stanowi podstawę wzmacniającą utrzymanie sklepienia stopy i ochronę przed urazami.

Militaria.pl Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować,...

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować, a także jaki sprzęt ze sobą zabrać.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.