Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Fakty i doktryny

Michał Piekarski | 2013-08-15
Ćwiczenia polskich i amerykańskich sił specjalnych na Morzu Bałtyckim Fot. US Navy

Ćwiczenia polskich i amerykańskich sił specjalnych na Morzu Bałtyckim Fot. US Navy

Święto Wojska Polskiego jest dniem szczególnej refleksji dotyczącej relacji wojska ze społeczeństwem, w tym także polityki obronnej. Bieżący rok, w którym spory dotyczące bezpieczeństwa i obronności są zdominowane głównie przez zagadnienia budżetowe, nie jest wyjątkiem.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

W ostatnich dwudziestu latach, kierunek polskiej polityki bezpieczeństwa, przynajmniej w wymiarze międzynarodowym, był jasno określony. Była nim bowiem integracja z zachodnimi strukturami, przede wszystkim wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Politycy upatrywali w tym fundamentu gwarancji stabilności naszej sytuacji międzynarodowej, a przede wszystkim stworzenia elementarnego mechanizmu zabezpieczenia polskiej suwerenności przed ewentualnym zagrożeniem z zewnątrz, czyli przede wszystkim, o ile nie wyłącznie, ze Wschodu. Było to zbieżne z interesem państw zachodnich, dla których był i jest pożądany wzrost politycznej i gospodarczej stabilności w Europie. Stąd też późniejszy proces rozszerzenia na wschód Unii Europejskiej.

Polskie postawy wobec bezpieczeństwa i definiowane w oparciu o nie interesy zostały jednak drastycznie skonfrontowane z rzeczywistością międzynarodową tuż po wstąpieniu do Sojuszu a wręcz już podczas procesu akcesji.

NATO już wcześniej przekształcało się z obronnego sojuszu wojskowego, w aktywnie działającą poza swoim tradycyjnym obszarem odpowiedzialności organizację polityczną i wojskową. Stąd też zaangażowanie w misje stabilizacyjne na Bałkanach a po roku 2001 w walkę z terrorystami i operację afgańską. Charakterystyczne jest to, że artykuł V Traktatu Waszyngtońskiego, tak ważny dla spójności Sojuszu został wykorzystany jak dotąd tylko raz – po zamachach w dniu 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych.

Zmieniająca się sytuacja międzynarodowa, słabnąca rola państw narodowych, procesy globalizacyjne, narastające zagrożenia asymetryczne oznaczały, że przemianom musiało ulec zarówno NATO, jak i polityka zagraniczna a co za tym siły zbrojne państw członkowskich. Takie zmiany były i są widoczne także w Polsce.

Nie są to zmiany łatwe. Reformy, oznaczające osłabienie lub wręcz likwidację określonych komponentów systemu bezpieczeństwa, a wzmocnienie innych, mogą budzić kontrowersje, a wręcz opór. W Polsce zdolności związane z prowadzeniem lądowych operacji konwencjonalnych, w obronie własnego terytorium, zostały poważnie ograniczone, rozbudowano natomiast wojska specjalne i inne komponenty zdolne do operacji ekspedycyjnych zostały rozbudowane. I trzeba pamiętać że tak postępują niemal wszystkie państwa NATO i Unii Europejskiej od lat dziewięćdziesiątych. Trudno wskazać symptomy odwrócenia tych procesów.

Dzisiejsze przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, w którym padły mocne słowa o „odejściu od polityki ekspedycyjnej” i gdzie w odniesieniu do NATO akcent został położony na obronę terytoriów państw członkowskich, jest przemówieniem symptomatycznym.

Trudno uznać to wystąpienie za zaskakujące, takie głosy można usłyszeć od pewnego czasu często, z ust różnych osób zajmujących się problemami obronności. Nie można nie zauważyć, że zbliżający się milowymi krokami koniec misji sił ISAF w Afganistanie jest wręcz utożsamiany z końcem jakiegoś okresu operacji ekspedycyjnych, i kolejne lata przyniosą inwestycje w potencjał służący obronie własnego terytorium.

Także opublikowana w maju bieżącego roku przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego „Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” jest dokumentem w warstwie wojskowej, skoncentrowanym na zagrożeniach konwencjonalnych i zagadnieniach obrony własnego terytorium.

Istnieje prosty instrument pozwalający na weryfikację każdej polityki i doktryny obronnej. Jest to konfrontacja założeń z faktami obserwowanymi w środowisku międzynarodowym. Widać w nim słabnące państwa, niektóre upadające. Widać morskie szlaki handlowe będące liniami życia globalnej gospodarki, gdzie kryteria narodowe przestają mieć znaczenie. Widać rosnące w siłę struktury pozapaństwowe, przejmujące tradycyjne, nawet najbardziej podstawowe, jak zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa i monopolu na przemoc funkcje państwa.

Widać procesy – od zmian klimatycznych, poprzez wielkie fale migracyjne, rewolucje społeczne, po terroryzm i przestępczość zorganizowana, które ignorują istnienie granic państwowych. Procesy te są tak złożone i tak dalekosiężne w skutkach że radzenie sobie z nimi przekracza możliwości poszczególnych państw.

Widać zjawiska które zacierają, wręcz do poziomu nie pozwalającego na odróżnienie, stanu pokoju i wojny, gdzie pojęcia suwerenności czy przynależności państwowej są tak zaburzone, że wręcz nieprzydatne jako kategorie opisujące rzeczywistość.

Jak ocenić działalność terrorystów, działających w konspiracji na terytorium jednego państwa, by dokonać zamachu na terytorium innego państwa, wymierzonego faktycznie w jeszcze inne państwo, gdzie być może jako sponsor występuje czwarte państwo, a sprawcy są obywatelami jeszcze innych (piątego i szóstego) państw? Wydaje się to zaplątane. Ale tak można opisać atak w Burgas w roku 2012, zakładając że podejrzenia dotyczące „polskiego śladu” potwierdzą się. Jest to bowiem typowy dla dzisiejszych czasów przypadek, vide zamachy z 11 września 2001.

Gdzie można wskazać kryteria terytorium gdy mowa o wspomnianych już morskich szlakach komunikacyjnych. Czym jest kryterium narodowe, gdy statki pod tanią banderą przewożą towary eksportowane i importowane z Azji do Europy. Gdzie portem przeznaczenia danego statku może być choćby Rotterdam, ale kontenery są tam przeładowywane na inne statki, albo kolej i trafiają do Polski i z Polski są eksportowane?

W chwili pisania tych słów, w Egipcie trwają krwawe zamieszki. W tamtejszych kurortach przebywają natomiast tysiące europejskich, także polskich turystów. Czy zawężenie bezpieczeństwa do pojęcia terytorium jest w tej sytuacji właściwe? I tak można wymieniać kolejne zagrożenia, z będącym ostatnio szczególnie popularnym w niektórych kręgach tematem, bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

Wobec tych zjawisk, procesów i zagrożeń, trudno uznać taką zmianę akcentów jaka miała miejsce w Polsce, za przypadek odosobniony lub jakąś aberrację. Jak już wspomniano, jest to zmiana obserwowana w całym NATO, wraz z głębokim przeformułowaniem strategii tego sojuszu na czele. Pojawia się wręcz pytanie, dlaczego na przykład Szwedzi, Duńczycy i Finowie wysłali swoje okręty do Zatoki Adeńskiej. Dlaczego w Afganistanie obecni są między innymi żołnierze z Czech, Rumunii, Węgier i Litwy. Odpowiedź brzmi identycznie, jak wyjaśnienie obecności polskich okrętów na Morzu Śródziemnym czy żołnierzy i policjantów w Kosowie, a wcześniej choćby żołnierzy jednostki GROM na Haiti, we Wschodniej Sławonii i Zatoce Perskiej, o Iraku nie mówiąc.

Takie są bowiem potrzeby w zakresie użycia sił zbrojnych, wynikające z istniejących zagrożeń i procesów. W świecie pełnym powiązań międzypaństwowych, więzi sojusznicze i kooperacja także w sferze bezpieczeństwa jest bowiem zagadnieniem fundamentalnym, choć nie jest to sytuacja tak jednoznacznie czytelna jak obrona Polski w sierpniu 1920 roku.

To właśnie te zjawiska i procesy warunkują wybór narzędzi polityki bezpieczeństwa państwa, także tych zbrojnych. I po raz kolejny należy wskazać, że we współczesnym świecie i w obliczu obserwowanych przyszłych potencjalnych zagrożeń, kluczowa rola przypadnie siłom i komponentom zdolnym do elastycznych i często niekonwencjonalnych działań, w tym wojsk specjalnych. Wymaga to jednak traktowania jako nadrzędne obserwowanych zjawisk i faktów, nie zaś doktryn lub wizji polityki.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.