Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Fakty i doktryny

Michał Piekarski | 2013-08-15
Ćwiczenia polskich i amerykańskich sił specjalnych na Morzu Bałtyckim Fot. US Navy

Ćwiczenia polskich i amerykańskich sił specjalnych na Morzu Bałtyckim Fot. US Navy

Święto Wojska Polskiego jest dniem szczególnej refleksji dotyczącej relacji wojska ze społeczeństwem, w tym także polityki obronnej. Bieżący rok, w którym spory dotyczące bezpieczeństwa i obronności są zdominowane głównie przez zagadnienia budżetowe, nie jest wyjątkiem.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

W ostatnich dwudziestu latach, kierunek polskiej polityki bezpieczeństwa, przynajmniej w wymiarze międzynarodowym, był jasno określony. Była nim bowiem integracja z zachodnimi strukturami, przede wszystkim wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Politycy upatrywali w tym fundamentu gwarancji stabilności naszej sytuacji międzynarodowej, a przede wszystkim stworzenia elementarnego mechanizmu zabezpieczenia polskiej suwerenności przed ewentualnym zagrożeniem z zewnątrz, czyli przede wszystkim, o ile nie wyłącznie, ze Wschodu. Było to zbieżne z interesem państw zachodnich, dla których był i jest pożądany wzrost politycznej i gospodarczej stabilności w Europie. Stąd też późniejszy proces rozszerzenia na wschód Unii Europejskiej.

Polskie postawy wobec bezpieczeństwa i definiowane w oparciu o nie interesy zostały jednak drastycznie skonfrontowane z rzeczywistością międzynarodową tuż po wstąpieniu do Sojuszu a wręcz już podczas procesu akcesji.

NATO już wcześniej przekształcało się z obronnego sojuszu wojskowego, w aktywnie działającą poza swoim tradycyjnym obszarem odpowiedzialności organizację polityczną i wojskową. Stąd też zaangażowanie w misje stabilizacyjne na Bałkanach a po roku 2001 w walkę z terrorystami i operację afgańską. Charakterystyczne jest to, że artykuł V Traktatu Waszyngtońskiego, tak ważny dla spójności Sojuszu został wykorzystany jak dotąd tylko raz – po zamachach w dniu 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych.

Zmieniająca się sytuacja międzynarodowa, słabnąca rola państw narodowych, procesy globalizacyjne, narastające zagrożenia asymetryczne oznaczały, że przemianom musiało ulec zarówno NATO, jak i polityka zagraniczna a co za tym siły zbrojne państw członkowskich. Takie zmiany były i są widoczne także w Polsce.

Nie są to zmiany łatwe. Reformy, oznaczające osłabienie lub wręcz likwidację określonych komponentów systemu bezpieczeństwa, a wzmocnienie innych, mogą budzić kontrowersje, a wręcz opór. W Polsce zdolności związane z prowadzeniem lądowych operacji konwencjonalnych, w obronie własnego terytorium, zostały poważnie ograniczone, rozbudowano natomiast wojska specjalne i inne komponenty zdolne do operacji ekspedycyjnych zostały rozbudowane. I trzeba pamiętać że tak postępują niemal wszystkie państwa NATO i Unii Europejskiej od lat dziewięćdziesiątych. Trudno wskazać symptomy odwrócenia tych procesów.

Dzisiejsze przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, w którym padły mocne słowa o „odejściu od polityki ekspedycyjnej” i gdzie w odniesieniu do NATO akcent został położony na obronę terytoriów państw członkowskich, jest przemówieniem symptomatycznym.

Trudno uznać to wystąpienie za zaskakujące, takie głosy można usłyszeć od pewnego czasu często, z ust różnych osób zajmujących się problemami obronności. Nie można nie zauważyć, że zbliżający się milowymi krokami koniec misji sił ISAF w Afganistanie jest wręcz utożsamiany z końcem jakiegoś okresu operacji ekspedycyjnych, i kolejne lata przyniosą inwestycje w potencjał służący obronie własnego terytorium.

Także opublikowana w maju bieżącego roku przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego „Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” jest dokumentem w warstwie wojskowej, skoncentrowanym na zagrożeniach konwencjonalnych i zagadnieniach obrony własnego terytorium.

Istnieje prosty instrument pozwalający na weryfikację każdej polityki i doktryny obronnej. Jest to konfrontacja założeń z faktami obserwowanymi w środowisku międzynarodowym. Widać w nim słabnące państwa, niektóre upadające. Widać morskie szlaki handlowe będące liniami życia globalnej gospodarki, gdzie kryteria narodowe przestają mieć znaczenie. Widać rosnące w siłę struktury pozapaństwowe, przejmujące tradycyjne, nawet najbardziej podstawowe, jak zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa i monopolu na przemoc funkcje państwa.

Widać procesy – od zmian klimatycznych, poprzez wielkie fale migracyjne, rewolucje społeczne, po terroryzm i przestępczość zorganizowana, które ignorują istnienie granic państwowych. Procesy te są tak złożone i tak dalekosiężne w skutkach że radzenie sobie z nimi przekracza możliwości poszczególnych państw.

Widać zjawiska które zacierają, wręcz do poziomu nie pozwalającego na odróżnienie, stanu pokoju i wojny, gdzie pojęcia suwerenności czy przynależności państwowej są tak zaburzone, że wręcz nieprzydatne jako kategorie opisujące rzeczywistość.

Jak ocenić działalność terrorystów, działających w konspiracji na terytorium jednego państwa, by dokonać zamachu na terytorium innego państwa, wymierzonego faktycznie w jeszcze inne państwo, gdzie być może jako sponsor występuje czwarte państwo, a sprawcy są obywatelami jeszcze innych (piątego i szóstego) państw? Wydaje się to zaplątane. Ale tak można opisać atak w Burgas w roku 2012, zakładając że podejrzenia dotyczące „polskiego śladu” potwierdzą się. Jest to bowiem typowy dla dzisiejszych czasów przypadek, vide zamachy z 11 września 2001.

Gdzie można wskazać kryteria terytorium gdy mowa o wspomnianych już morskich szlakach komunikacyjnych. Czym jest kryterium narodowe, gdy statki pod tanią banderą przewożą towary eksportowane i importowane z Azji do Europy. Gdzie portem przeznaczenia danego statku może być choćby Rotterdam, ale kontenery są tam przeładowywane na inne statki, albo kolej i trafiają do Polski i z Polski są eksportowane?

W chwili pisania tych słów, w Egipcie trwają krwawe zamieszki. W tamtejszych kurortach przebywają natomiast tysiące europejskich, także polskich turystów. Czy zawężenie bezpieczeństwa do pojęcia terytorium jest w tej sytuacji właściwe? I tak można wymieniać kolejne zagrożenia, z będącym ostatnio szczególnie popularnym w niektórych kręgach tematem, bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

Wobec tych zjawisk, procesów i zagrożeń, trudno uznać taką zmianę akcentów jaka miała miejsce w Polsce, za przypadek odosobniony lub jakąś aberrację. Jak już wspomniano, jest to zmiana obserwowana w całym NATO, wraz z głębokim przeformułowaniem strategii tego sojuszu na czele. Pojawia się wręcz pytanie, dlaczego na przykład Szwedzi, Duńczycy i Finowie wysłali swoje okręty do Zatoki Adeńskiej. Dlaczego w Afganistanie obecni są między innymi żołnierze z Czech, Rumunii, Węgier i Litwy. Odpowiedź brzmi identycznie, jak wyjaśnienie obecności polskich okrętów na Morzu Śródziemnym czy żołnierzy i policjantów w Kosowie, a wcześniej choćby żołnierzy jednostki GROM na Haiti, we Wschodniej Sławonii i Zatoce Perskiej, o Iraku nie mówiąc.

Takie są bowiem potrzeby w zakresie użycia sił zbrojnych, wynikające z istniejących zagrożeń i procesów. W świecie pełnym powiązań międzypaństwowych, więzi sojusznicze i kooperacja także w sferze bezpieczeństwa jest bowiem zagadnieniem fundamentalnym, choć nie jest to sytuacja tak jednoznacznie czytelna jak obrona Polski w sierpniu 1920 roku.

To właśnie te zjawiska i procesy warunkują wybór narzędzi polityki bezpieczeństwa państwa, także tych zbrojnych. I po raz kolejny należy wskazać, że we współczesnym świecie i w obliczu obserwowanych przyszłych potencjalnych zagrożeń, kluczowa rola przypadnie siłom i komponentom zdolnym do elastycznych i często niekonwencjonalnych działań, w tym wojsk specjalnych. Wymaga to jednak traktowania jako nadrzędne obserwowanych zjawisk i faktów, nie zaś doktryn lub wizji polityki.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizjii,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizjii, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Instytut Nowych Technologii Sp. z o.o. Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z...

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z modułem zasilającym i transmitującym obraz w czasie rzeczywistym do zdalnej lokalizacji. Ten polski produkt to przełom w działaniach poszukiwawczych, operacyjno-śledczych oraz ratowniczych. Jego unikalna konstrukcja umożliwia użytkownikom pełną swobodę ruchów, jednocześnie zapewniając dostęp do zaawansowanej...

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Militaria.pl Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić...

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić wydajność pracy i zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów profesjonalnych rękawic jest marka Mechanix-Wear. W artykule przyjrzymy się różnym modelom rękawic tej firmy, podpowiemy jakie technologie w nich zastosowano oraz do jakich celów warto się w nie wyposażyć.

Griffin Group Defence E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie...

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie NVD (Night Vision Device). Trwający konflikt w Ukrainie, a szczególnie spektakularne sukcesy ukraińskich sił specjalnych, potwierdziły wpływ tego rodzaju wyposażenia indywidualnego na uzyskiwanie przewagi nad przeciwnikiem i w konsekwencji skuteczność w zakresie wykonywanych zadań w porze nocnej.

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera jego celność. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze, jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.