Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Jeszcze o aktywnym strzelcu

Michał Piekarski | 2012-12-18
Fot. FBI

Fot. FBI

Nieprzebrzmiewające echa tragicznych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, dają o sobie znać w wielu miejscach w postaci sporów i dyskusji dotyczących przeciwdziałania i reagowania na takie zagrożenia.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Bezpieczeństwo jest definiowane przez zagrożenia, a zarówno zagrożenia jak i przeciwdziałanie im są procesami, w dodatku wielowarstwowymi. Identycznie jak w przypadku bezpieczeństwa na drogach, kolei czy lotnictwie, istnieje szereg poziomów – od infrastruktury, poprzez procedury, normy, szkolenie, wreszcie kontrolę i egzekwowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, które ograniczać mają możliwość pojawienia się i rozwijania niebezpiecznych sytuacji.

Pierwszym etapem przeciwdziałania jest zauważenie problemu. Nie można udawać, że Polska jest państwem od zagrożeń atakami „aktywnych strzelców” wolnym. Takie sytuacje się już zdarzały – choćby w Sieradzu, Rybniku, Łodzi. Miało miejsce szereg innych aktów przemocy podobnych w formie do tych, które określa się w języku angielskim mianem „active shooter” lub „spree killer”. W szkołach nie doszło jak dotąd do strzelaniny, ale inne akty przemocy miały miejsce.

Także sąsiednie państwa – jak Niemcy, Słowacja, Czechy – miały problem z tego rodzaju zdarzeniami. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zagrożenia w Europie jest mniejsze niż w USA, liczby także wskazują że tych sytuacji jest mniej, wynika to z różnic społecznych, ale to nie oznacza że zjawiska nie ma.

Identycznie jak problem wypadków drogowych można rozwiązywać na różne sposoby, od budowy lepszych dróg, poprzez lepszą edukację kierowców, budowę bezpieczniejszych samochodów, po poprawę pracy policji, tak samo ten problem ma wiele rozwiązań, które należy stosować jednocześnie i systemowo.

Przeczytaj także: Rok 2013: prognozy

Ideałem byłaby sytuacja wykrycia oznak zagrożenia na tyle wcześnie, aby problem rozwiązać inaczej niż interwencją policyjną. Świat nie jest jednak idealny, a koledzy, nauczyciele, psycholodzy są tylko ludźmi. Wielu strzelanin w szkołach nie udało się uniknąć, a rzadko które środowisko pozwala na tak uważną obserwację ludzi jak szkoła. Trudno w ten sposób uniknąć osób z zewnątrz (jak w Newtown), trudno aby szefowie monitorowali kondycję psychiczną każdego pracownika, o osobach z pracy zwolnionych (czy byłych uczniach) nie mówiąc. Byli też tacy (jak Breivik) którzy kamuflowali swoje poglądy i zamiary.

„Aktywny strzelec”, mimo utożsamiania z czynami osób zaburzonych emocjonalnie, szukających odwetu, nie jest – jeśli mowa o tle i motywach – zjawiskiem prostym. Znane są tak przeprowadzone zamachy terrorystyczne, w Norwegii, Indiach, Niemczech, Izraelu, Stanach Zjednoczonych. Głośne zdarzenia w Los Angeles (strzelanina w Północnym Hollywood w roku 1997) były konsekwencją napadu na bank, a więc czynu stricte kryminalnego, dokonanego z zamiarem rabunku pieniędzy.

Przeczytaj także: Rok 2012: podsumowanie

Trudno także mówić o zapobieganiu przez ograniczenie dostępu do narzędzi, co sprowadza się najczęściej do kolejnej odsłony sporu o prawo o broni. Współczesne społeczeństwo pełne jest broni, niekoniecznie prywatnej. Faktem jest że byli tacy którzy użyli broni legalnej. Ale przy odpowiednim stopniu determinacji, możliwe jest pozyskanie broni nielegalnie (choćby kradzież, nawet krewnym jak w Newtown czy Winnenden). Zawsze, nawet w najbardziej restrykcyjnie traktujących posiadanie broni państwach, broń palna jest w posiadaniu służb państwowych i to może być – i bywa – kolejne źródło zaopatrzenia (w drodze kradzieży lub nielegalnego zakupu ) dla sprawcy. Może się też zdarzyć, że sprawcą będzie żołnierz, funkcjonariusz policji lub innej uzbrojonej służby państwowej.

Nie można także zapominać, że mimo nazwy odnoszącej się do strzelania, broń palna nie jest jedynym możliwym narzędziem. Urządzenia wybuchowe są relatywnie proste w budowie, a sprawcy ataku w Columbine użyli bomb oprócz broni palnej. Atak zamachowca lub szaleńca z nożem lub innym niebezpiecznym narzędziem może być równie niebezpieczny jak w przypadku strzelania – zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach.

Przeczytaj także: Do czego ma służyć armia?

Inną warstwą prewencji są fizyczne zabezpieczenia. Uzbrojona ochrona, systemy kontroli dostępu, urządzenia do wykrywania niebezpiecznym przedmiotów mogą pomóc, ale nie da się wszystkich możliwych miejsc – od galerii handlowych, poprzez szkoły, szpitale, dworce kolejowe po restauracje i bary – chronić w ten sposób, choćby z powodów finansowych. Poza tym, żadna ochrona nie jest idealna. Rozbudowane systemy ochrony lotnictwa cywilnego nie zapobiegły wydarzeniom z 11 września, a zamach w Fort Hood w 2009 roku miał miejsce w środku ważnej instalacji wojskowej, w dodatku sprawcą był oficer wojskowej służby zdrowia.

Oznacza to, że reakcja na atak jest niezwykle ważna. Potencjalne ofiary (zwłaszcza w szkołach i podobnych obiektach) mają duże szanse na przetrwanie, jeśli będzie istnieć odpowiedni algorytm alarmowania (zarówno osób wewnątrz, jak i policji) oraz będą znane – i wdrożone sposoby utrudniające sprawcy przemieszczanie się i atakowanie – jak choćby barykadowanie pomieszczeń, jeśli przynajmniej część osób z zaatakowanego obiektu zostanie ewakuowana. Nie są to czynności szczególnie trudne, ani niemożliwe do przeprowadzenia, ale odpowiednie procedury muszą zostać stworzone i przećwiczone.

Podobnie, charakterystyka reakcji siłowej na takie zagrożenie jest nieskomplikowana a jej celem – w przeciwieństwie do klasycznych sytuacji zakładniczych – jak najszybsze unieszkodliwienie, a przynajmniej zablokowanie sprawcy możliwości działania. Analiza dotychczasowych sytuacji tego rodzaju wskazuje że najważniejsze jest szybkie i zdecydowane działanie, nawet ograniczonymi i doraźnie dostępnymi siłami, nawet za cenę sporego ryzyka. Nie ma bowiem czasu, który pozwoliłby etatowej jednostce specjalnej przybyć na miejsce i przeprowadzić szturm.

Przeczytaj także: Dwanaście lat bezpieczeństwa Polski

Oczywiście, o ile sytuacja pozwala, obecność takiej jednostki, wyszkolonej w działaniach szturmowych, dysponującej środkami obserwacji i wsparcia (strzelcy wyborowi) , środkami ochrony balistycznej, narzędziami wyważeniowymi i innymi technikami oraz umiejętnościami może być niezwykle przydatna podczas przeszukiwania zagrożonego obszaru, w celu odnalezienia osób zagubionych lub rannych i upewnienia się że na danym terenie nie ma więcej sprawców ani niebezpiecznych przedmiotów (urządzeń wybuchowych). Tak było także w Newtown, gdzie na miejsce przybyły siły jednostek SWAT policji stanowej i służb federalnych (FBI).

Reakcja na tego rodzaju zagrożenia musi być systemowa. Musi uwzględniać konieczność prowadzenia działań ratowniczych na dużą skalę, także ewakuacji – zarówno rannych w różnym stanie, ale także osób fizycznie zdrowych ale będących w stanie szoku. Gdy w grę wchodzą małe dzieci, albo np. pacjenci szpitalni, miejsce zdarzenia jest trudno dostępne, sprawa ulega dalszej komplikacji. Nie jest nieprawdopodobne wystąpienie kolejnych zagrożeń (choćby pożaru) a także dalej idących komplikacji.

Przeczytaj także: Aktywny strzelec – kolejna odsłona problemu

Sytuacja tego rodzaju, z racji swojej spektakularności, przyciąga uwagę opinii publicznej, a to oznacza konieczność sprawnego zarządzania przekazem informacyjnym jaki trafia do opinii publicznej i radzenia sobie z tą sferą zarządzania kryzysowego.

Nawet pozornie prosta sytuacja, jak atak pojedynczego, zdeterminowanego ale nie posiadającego szczególnym umiejętności ani silnie uzbrojonego sprawcy na szkołę lub inny obiekt, jest z uwagi na dynamizm, niejednoznaczność, konieczność współdziałania wielu służb, szczególnie trudną i złożoną sytuacją dla sił bezpieczeństwa państwa. Czarnym scenariuszem może być czyn dokonany przez kliku, silnie uzbrojonych i dobrze wyszkolonych sprawców.

Nie można więc zadać pytań o polską reakcję. Na ile sytuacja „aktywnego strzelca” znajduje odzwierciedlenie w planach ochrony różnych obiektów i instytucji? Ile samorządowych komórek zarządzania kryzysowego ma przygotowane procedury na wypadek takiego zdarzenia? Czy wyszkolenie i wyposażenie policjantów z pierwszej linii, a więc pionu prewencji, odzwierciedla choć w części wymogi takiej, szczególnej sytuacji kryzysowej? Takie pytania można stawiać długo i można obawiać się, że nie zawsze odpowiedzi będą satysfakcjonujące. Pozostaje mieć nadzieję, że podobnie jak w przypadku innych zagrożeń, doskonalenie sprawności polskich służb będzie bazowało na cudzych błędach i sukcesach, zaś czarne scenariusze pozostaną tylko materiałem szkoleniowym.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.