Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Gdyby nie było 11 września?

Michał Piekarski | 2012-09-10

Rozważania na temat alternatywnego biegu wydarzeń są jednym z najciekawszych i zarazem najbardziej nadużywanych sposobów dyskusji o historii. Przy okazji daty 11 września, trudno nie poświęcić chwili na refleksję o tym, jak potoczyłby się bieg wydarzeń, gdyby do zamachów w roku 2001 nie doszło.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Zamachy sprzed jedenastu lat mogły zostać udaremnione już w fazie przygotowania, choć brak koordynacji i woli zdecydowanego działania na różnych szczeblach amerykańskiej administracji i służb specjalnych spowodował, że terrorystom udało się wykorzystać istniejące luki systemowe, przygotować i przeprowadzić atak. Istniało jednak kilka szans na ich powstrzymanie.

Zobacz także: Iran, Izrael, USA: opcje i konsekwencje militarne

Biorąc pod uwagę ówczesny stan amerykańskiego systemu bezpieczeństwa, kierunki i priorytety polityki zagranicznej trudno uznać za prawdopodobne aby zakrojona na szerszą skalę operacja, o charakterze uderzenia wyprzedzającego, mogła dojść do skutku przed rokiem 2001. Nie było bowiem ani wystarczających zasobów wywiadowczych (zwłaszcza osobowych źródeł informacji), ani politycznej woli do jej przeprowadzenia. W okresie prezydentury Clintona terroryzm nie był traktowany jako szczególnie ważny problem, choć go zauważano. Uwagę administracji przyciągały inne problemy polityczne (w tym rozszerzenie NATO na wschód) oraz kwestie wewnętrzne, ze skandalami obyczajowymi włącznie. Bush junior w roku 2001 był prezydentem słabym, który doszedł do władzy po batalii sądowej dotyczącej wyborów na Florydzie, i jego polityka była przez pierwsze miesiące prezydentury, wręcz zachowawcza.

Najbardziej prawdopodobne było powstrzymanie zamachowców już na terenie Stanów Zjednoczony przez służby specjalne i policję, które miały szanse, mniej lub bardziej przypadkowego odkrycia spisku. Częściowo, do tego doszło, gdy Zacarias Moussaoui został zatrzymany 16 sierpnia 2001 roku z powodu naruszenia przepisów imigracyjnych, jednak z powodów formalnych do 11 września śledczy nie mogli dokonać przeszukania jego komputera, choć mieli świadomość, że natrafili na anormalną sytuację, słusznie wiążąc ją z planem uprowadzenia samolotu.

Gdyby plany zamachowców zostały przy tej lub innej okazji odkryte, niektórzy z nich zapewne zostali by aresztowani, być może niektórym udało by się uciec, zaś sam spisek nie wzbudziłby szerszego zainteresowania mediów, podobnie jak wiele innych, udaremnionych zamachów. Zapewne zaostrzono by nieco przepisy bezpieczeństwa obowiązujące na lotniskach, rozważono wprowadzenie na szeroką skalę funkcjonariuszy ochrony na pokłady samolotów pasażerskich. Być może – podobnie jak po zamachach w roku 1998 – na Afganistan odpalono by salwę pocisków manewrujących. Jeden nieudany zamach nie oznaczałby jednak, że procesy które do niego doprowadziły, przestały mieć znaczenie.

Terroryzm w latach dziewięćdziesiątych przybrał wyraźne oblicze religijne. Szczególnie wyraźny był wzrost aktywności islamskich fundamentalistów, wynikający z ich ideologii. Przed rokiem 2001 doszło do wielu ataków dokonanych przez różne grupy z tego nurtu, w tym Al-Kaidę, z pierwszym zamachem na World Trade Center (w 1993 roku) włącznie. Determinacja i fanatyzm terrorystów, upatrujących w religijnie motywowanej przemocy sposób rozwiązania problemów społecznych i politycznych Bliskiego Wschodu i oddziaływania na rządy państw zachodnich, przyniosłyby kolejne zamachy.

Zobacz także: Raport komisji norweskiej

Gdyby ataki na Nowy Jork i Waszyngton zostały powstrzymane, nie zatrzymałoby to kolejnych prób zaatakowania obiektów amerykańskich. Być może zamiast uprowadzenia samolotów z zamiarem rozbicia ich o budynki, kolejne plany dotyczyły by ataków na cele morskie i infrastrukturę portową, zamachów bombowych podobnych na środki transportu zbiorowego (jak w Madrycie w 2004 roku) lub „ataków fedainów”.

Należy jednak zauważyć, że ataki o skali mniejszej niż te do których doszło 11 września nie musiałyby wywołać tak zdecydowanej reakcji amerykańskiej. Gdyby zamiast 11 września 2001 roku doszło do zamachów 10 czerwca 2003 roku, też w Nowym Jorku i Waszyngtonie ale w metrze i na stacjach kolejowych, w których kilku zamachowców – samobójców, zabiłoby (przykładowo) stu ludzi i raniło około tysiąca, a później zginęłoby w walce z policją, polityka antyterrorystyczna wkroczyłaby na inne tory.

Mogłoby dojść do kolejnych uderzeń rakietowych, do ataków lotniczych, intensyfikacji operacji wywiadowczych i ograniczonych akcji bezpośrednich sił specjalnych, jednak daleko byłoby do zakrojonej na szeroką skalę operacji w Afganistanie, później w Iraku oraz cichej wojny w innych regionach. Poza Afganistanem i państwami afrykańskimi, mało prawdopodobne byłyby uderzenia dokonane na terenie Pakistanu, trudniej byłoby także rozpocząć operację w Iraku. Wojna z terroryzmem była by bliższa znanym z przeszłości działaniom prowadzonym głównie z użyciem policji i służb specjalnych, nie zaś wojska, toczona głównie na własnym terytorium, a nie na boisku przeciwnika. Zachowując wszelkie proporcje, byłaby więc zbliżona do walki z niemiecką RAF czy włoskimi Czerwonymi Brygadami w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Była by także długa, i w jej trakcie doszłoby zapewne do większej liczby zamachów w USA i Europie Zachodniej, o Bliskim Wschodzie, Azji i Afryce nie mówiąc.

Zobacz także: Reformy a bezpieczeństwo

Tempo reform i nabywania nowych doświadczeń przez służby specjalne, wojsko i policję byłoby wolniejsze. W przeciwieństwie do faktycznego biegu wydarzeń, gdzie do walki z nieregularnym przeciwnikiem zaadaptowano regularną armię, stopniowo tworząc w oparciu o nabywane doświadczenia właściwe doktryny, taktykę, techniki i adaptując wyposażenie, oraz znacząco modernizując i militaryzując siły policyjne, być może walka z terrorystami pozostawała by domeną jedynie nielicznych, wręcz wyalienowanych komponentów tych służb.

Radykalne zmiany jakie przeszły amerykańskie służby po 11 września, jak również ofensywna linia przyjęta w wojnie z terroryzmem, zakrojona na szeroką skalę operacja w Afganistanie, Iraku, działania podjęte w Azji Południowo-Wschodniej, Afryce, Jemenie i obszarze Morza Śródziemnego, wraz z intensyfikacją działań wywiadowczych i policyjnych były możliwe dzięki powszechnemu politycznemu przyzwoleniu na takie działania. Nie byłoby takiego klimatu politycznego, gdyby nie szok jakim były zamachy i poniesione w nich straty. Zakrojone na szeroką skalę, ofensywne działania prowadziły do stałego doskonalenia metod działania, a to pozwoliło zadać w ciągu kilku lat Al-Kaidzie poważne straty – i po niecałej dekadzie zabić jej przywódcę.

Terroryści, którzy dokonali największego jak dotąd zamachu terrorystycznego, wywołując w jego rezultacie konflikt o zasięgu globalnym, stali się więc ofiarami własnego sukcesu. O ile jedenaście lat walk, nie wypleniło i nie wypleni terroryzmu ani fundamentalizmu islamskiego, to jednak stale doskonalone metody walki z terrorystami pozwalają w coraz większym stopniu ograniczać skutki tego zjawiska.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka wspiera celność strzałów. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Ewelina Grzesik, Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. Light boot for hard work

Light boot for hard work Light boot for hard work

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało...

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało przy użyciu najnowszych i sprawdzonych w praktyce technologii.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.