Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Gdyby nie było 11 września?

Michał Piekarski | 2012-09-10

Rozważania na temat alternatywnego biegu wydarzeń są jednym z najciekawszych i zarazem najbardziej nadużywanych sposobów dyskusji o historii. Przy okazji daty 11 września, trudno nie poświęcić chwili na refleksję o tym, jak potoczyłby się bieg wydarzeń, gdyby do zamachów w roku 2001 nie doszło.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Zamachy sprzed jedenastu lat mogły zostać udaremnione już w fazie przygotowania, choć brak koordynacji i woli zdecydowanego działania na różnych szczeblach amerykańskiej administracji i służb specjalnych spowodował, że terrorystom udało się wykorzystać istniejące luki systemowe, przygotować i przeprowadzić atak. Istniało jednak kilka szans na ich powstrzymanie.

Zobacz także: Iran, Izrael, USA: opcje i konsekwencje militarne

Biorąc pod uwagę ówczesny stan amerykańskiego systemu bezpieczeństwa, kierunki i priorytety polityki zagranicznej trudno uznać za prawdopodobne aby zakrojona na szerszą skalę operacja, o charakterze uderzenia wyprzedzającego, mogła dojść do skutku przed rokiem 2001. Nie było bowiem ani wystarczających zasobów wywiadowczych (zwłaszcza osobowych źródeł informacji), ani politycznej woli do jej przeprowadzenia. W okresie prezydentury Clintona terroryzm nie był traktowany jako szczególnie ważny problem, choć go zauważano. Uwagę administracji przyciągały inne problemy polityczne (w tym rozszerzenie NATO na wschód) oraz kwestie wewnętrzne, ze skandalami obyczajowymi włącznie. Bush junior w roku 2001 był prezydentem słabym, który doszedł do władzy po batalii sądowej dotyczącej wyborów na Florydzie, i jego polityka była przez pierwsze miesiące prezydentury, wręcz zachowawcza.

Najbardziej prawdopodobne było powstrzymanie zamachowców już na terenie Stanów Zjednoczony przez służby specjalne i policję, które miały szanse, mniej lub bardziej przypadkowego odkrycia spisku. Częściowo, do tego doszło, gdy Zacarias Moussaoui został zatrzymany 16 sierpnia 2001 roku z powodu naruszenia przepisów imigracyjnych, jednak z powodów formalnych do 11 września śledczy nie mogli dokonać przeszukania jego komputera, choć mieli świadomość, że natrafili na anormalną sytuację, słusznie wiążąc ją z planem uprowadzenia samolotu.

Gdyby plany zamachowców zostały przy tej lub innej okazji odkryte, niektórzy z nich zapewne zostali by aresztowani, być może niektórym udało by się uciec, zaś sam spisek nie wzbudziłby szerszego zainteresowania mediów, podobnie jak wiele innych, udaremnionych zamachów. Zapewne zaostrzono by nieco przepisy bezpieczeństwa obowiązujące na lotniskach, rozważono wprowadzenie na szeroką skalę funkcjonariuszy ochrony na pokłady samolotów pasażerskich. Być może – podobnie jak po zamachach w roku 1998 – na Afganistan odpalono by salwę pocisków manewrujących. Jeden nieudany zamach nie oznaczałby jednak, że procesy które do niego doprowadziły, przestały mieć znaczenie.

Terroryzm w latach dziewięćdziesiątych przybrał wyraźne oblicze religijne. Szczególnie wyraźny był wzrost aktywności islamskich fundamentalistów, wynikający z ich ideologii. Przed rokiem 2001 doszło do wielu ataków dokonanych przez różne grupy z tego nurtu, w tym Al-Kaidę, z pierwszym zamachem na World Trade Center (w 1993 roku) włącznie. Determinacja i fanatyzm terrorystów, upatrujących w religijnie motywowanej przemocy sposób rozwiązania problemów społecznych i politycznych Bliskiego Wschodu i oddziaływania na rządy państw zachodnich, przyniosłyby kolejne zamachy.

Zobacz także: Raport komisji norweskiej

Gdyby ataki na Nowy Jork i Waszyngton zostały powstrzymane, nie zatrzymałoby to kolejnych prób zaatakowania obiektów amerykańskich. Być może zamiast uprowadzenia samolotów z zamiarem rozbicia ich o budynki, kolejne plany dotyczyły by ataków na cele morskie i infrastrukturę portową, zamachów bombowych podobnych na środki transportu zbiorowego (jak w Madrycie w 2004 roku) lub „ataków fedainów”.

Należy jednak zauważyć, że ataki o skali mniejszej niż te do których doszło 11 września nie musiałyby wywołać tak zdecydowanej reakcji amerykańskiej. Gdyby zamiast 11 września 2001 roku doszło do zamachów 10 czerwca 2003 roku, też w Nowym Jorku i Waszyngtonie ale w metrze i na stacjach kolejowych, w których kilku zamachowców – samobójców, zabiłoby (przykładowo) stu ludzi i raniło około tysiąca, a później zginęłoby w walce z policją, polityka antyterrorystyczna wkroczyłaby na inne tory.

Mogłoby dojść do kolejnych uderzeń rakietowych, do ataków lotniczych, intensyfikacji operacji wywiadowczych i ograniczonych akcji bezpośrednich sił specjalnych, jednak daleko byłoby do zakrojonej na szeroką skalę operacji w Afganistanie, później w Iraku oraz cichej wojny w innych regionach. Poza Afganistanem i państwami afrykańskimi, mało prawdopodobne byłyby uderzenia dokonane na terenie Pakistanu, trudniej byłoby także rozpocząć operację w Iraku. Wojna z terroryzmem była by bliższa znanym z przeszłości działaniom prowadzonym głównie z użyciem policji i służb specjalnych, nie zaś wojska, toczona głównie na własnym terytorium, a nie na boisku przeciwnika. Zachowując wszelkie proporcje, byłaby więc zbliżona do walki z niemiecką RAF czy włoskimi Czerwonymi Brygadami w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Była by także długa, i w jej trakcie doszłoby zapewne do większej liczby zamachów w USA i Europie Zachodniej, o Bliskim Wschodzie, Azji i Afryce nie mówiąc.

Zobacz także: Reformy a bezpieczeństwo

Tempo reform i nabywania nowych doświadczeń przez służby specjalne, wojsko i policję byłoby wolniejsze. W przeciwieństwie do faktycznego biegu wydarzeń, gdzie do walki z nieregularnym przeciwnikiem zaadaptowano regularną armię, stopniowo tworząc w oparciu o nabywane doświadczenia właściwe doktryny, taktykę, techniki i adaptując wyposażenie, oraz znacząco modernizując i militaryzując siły policyjne, być może walka z terrorystami pozostawała by domeną jedynie nielicznych, wręcz wyalienowanych komponentów tych służb.

Radykalne zmiany jakie przeszły amerykańskie służby po 11 września, jak również ofensywna linia przyjęta w wojnie z terroryzmem, zakrojona na szeroką skalę operacja w Afganistanie, Iraku, działania podjęte w Azji Południowo-Wschodniej, Afryce, Jemenie i obszarze Morza Śródziemnego, wraz z intensyfikacją działań wywiadowczych i policyjnych były możliwe dzięki powszechnemu politycznemu przyzwoleniu na takie działania. Nie byłoby takiego klimatu politycznego, gdyby nie szok jakim były zamachy i poniesione w nich straty. Zakrojone na szeroką skalę, ofensywne działania prowadziły do stałego doskonalenia metod działania, a to pozwoliło zadać w ciągu kilku lat Al-Kaidzie poważne straty – i po niecałej dekadzie zabić jej przywódcę.

Terroryści, którzy dokonali największego jak dotąd zamachu terrorystycznego, wywołując w jego rezultacie konflikt o zasięgu globalnym, stali się więc ofiarami własnego sukcesu. O ile jedenaście lat walk, nie wypleniło i nie wypleni terroryzmu ani fundamentalizmu islamskiego, to jednak stale doskonalone metody walki z terrorystami pozwalają w coraz większym stopniu ograniczać skutki tego zjawiska.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Instytut Nowych Technologii Sp. z o.o. Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z...

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z modułem zasilającym i transmitującym obraz w czasie rzeczywistym do zdalnej lokalizacji. Ten polski produkt to przełom w działaniach poszukiwawczych, operacyjno-śledczych oraz ratowniczych. Jego unikalna konstrukcja umożliwia użytkownikom pełną swobodę ruchów, jednocześnie zapewniając dostęp do zaawansowanej...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.