Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Edukacja a bezpieczeństwo

Michał Piekarski | 2012-05-05

Ostatnie dni, oprócz rocznicy operacji „Neptune Spear” oraz świąt państwowych, przebiegają pod
znakiem egzaminów maturalnych i kolejnych sporów o polską edukację. Ponieważ bezpieczeństwo bez edukacji nie jest możliwe, wskazane jest odnieść się w tym miejscu do kilku problemów, które
z bezpieczeństwem mają bezpośredni związek.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Bezpieczeństwo tudzież zarządzanie kryzysowe od niemal dekady jest modnym kierunkiem studiów, a jego popularność przypomina inne, zjawiska w ten branży, jak dawną obfitość „bojowych” systemów walki wręcz czy modę na ratownictwo taktyczne vel „czerwoną taktykę” jaka nastała na rynku kilka lat temu. Podobnie jak w tych dziedzinach, także wśród uczelni kształcących z zakresu bezpieczeństwa mieszają się ze sobą propozycje ośrodków o dobrze przygotowanej kadrze i znanej reputacji oraz dziwne, żeby nie powiedzieć absurdalne, propozycje edukacyjne.

Jest to niestety, zjawisko naturalne na wolnym rynku, zwłaszcza w sektorze który się rozwija. Każdy chce zarobić, a przynajmniej utrzymać się na rynku, a dla finansowej kondycji uczelni, także państwowych podstawą jest liczba studentów. To że głośne wydarzenia ostatniej dekady wzbudziły (wypadałoby powiedzieć – wreszcie) zainteresowanie bezpieczeństwem w szerokim kontekście, co może tworzyć zapotrzebowanie na osoby wykształcone w tym kierunku, również jest z punktu widzenia rynku, zjawiskiem normalnym.

Można jednak zadać pytanie, czy produkując dość dużą liczbe specjalistów od bezpieczeństwa (liczba absolwentów tych kierunków idzie w tysiące), stajemy się bezpieczniejsi? Nie jest celem tego wpisu reklamowanie lub krytykowanie jakieś uczelni czy kierunku. Zawsze i w każdej dziedzinie są lepsi, gorsi, przeciętni, wiarygodni i wreszcie hochsztaplerzy (przysłowiowe Wyższe Szkoły Gotowania Na Gazie). Problem związku edukacji z bezpieczeństwem ma wymiar szerszy i bardziej podstawowy.

Celem każdych studiów wyższych w przeciwieństwie do kształcenia zawodowego, mającego przygotować do wykonywania określonego zawodu jest przede wszystkim uczenie uczenia się, a więc nabycie specyficznego obycia intelektualnego. Przede wszystkim mowa tu o zdolności do nabywania, selekcjonowania oraz przetwarzania nowej wiedzy – rzecz nieunikniona w ciągu wielu dekad aktywnego życia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa. Jest to umiejętność która powinna być nabywana niezależnie od kierunku studiów. Formalne wykształcenie, i związana z nim możliwość wykonywania określonych zawodów, ma tu znaczenie drugorzędne. Solidna podstawa intelektualna umożliwia względnie łatwo uzupełnić wykształcenie lub zmienić zawód.

Największy problem wiąże się z ową solidnością. Aby nabyć owego obycia intelektualnego, które powinno cechować absolwenta uczelni wyższej, niezbędne jest poszerzanie zakresu swojej wiedzy ogólnej, nie tylko specjalistycznej i nie tylko takiej, którą sprawdzają testy.

Trudno wyobrazić sobie aby absolwent np. bezpieczeństwa narodowego podejmujący służbę w Policji, przez dwie czy trzy dekady nie śledził nowelizacji przepisów karnych czy policyjnych. W szerszej skali, przekłada się to na jakość pracy całego systemu bezpieczeństwa państwa. System tworzą ludzie, którzy powinni umieć przewidywać możliwe scenariusze zdarzeń, adaptować się do nowych warunków i w razie potrzeby nie sięgać po istniejące zasady, ale tworzyć nowe.

Lata 2001 – 2011 bardzo wyraźnie pokazują, jakie znaczenie ma zdolność do otwartego i kreatywnego myślenia, gdy zagrożenie dostrzegane przez nielicznych, zmieniło całą percepcję środowiska bezpieczeństwa – i wymusiło stworzenie nowych narzędzi, struktur, technik i procedur oraz reformę wcześniej istniejących. Lata te obnażyły także braki u tych, którzy zatrzymali się na pewnych etapach szkolenia i rozwoju, otorbiając się w skorupach z betonu.

Paradoksem jest to, że aby tworzyć nowe rzeczy i rozumieć obecne i zachodzące w przyszłości procesy w dziedzinie bezpieczeństwa, niezbędna jest podstawa wyniesiona z przeszłości. Bez solidnej podstawy jaką daje wiedza historyczna, z dziedziny nauk społecznych, geografii a nawet filozofii (doktryny polityczne i religijne), trudno jest mówić choćby o terroryźmie i jego ewolucji i przyszłości.

Przekazywanie podstaw wiedzy ogólnej nie jest zadaniem szkół wyższych, jest to rola szkół średnich. Reformy edukacyjne, które miały unowocześnić polską edukację, teraz produkują dużą ilość osób biegłych w rozwiązywaniu testów i zdawaniu banalnych – w porównaniu z przeszłością - egzaminów maturalnych. Rezultatem coraz bardziej ograniczanej nauki przedmiotów humanistycznych są studenci z poważnymi brakami w wiedzy, którą powinni już posiadać, a ponieważ byt uczelni zależy od liczby studentów - zaniżanie poziomu jest smutną konsekwencją tego stanu rzeczy.

Ma to szersze konsekwencje niż tylko poziom zajęć na uczelniach. Godząc się na coraz większą specjalizację edukacji, i coraz większe zawężanie jej do mechanicznych testów, zaburza się zdolność do myślenia kreatywnego i niestandardowego. Ogranicza się sceptycyzm i chęć polemiki z autorytetami i uznanymi zasadami, tłumi się inicjatywę oddolną, promuje zaś ślepe kopiowanie wzorców, własnych lub obcych. Dla bezpieczeństwa państwa jest to proces niezwykle niebezpieczny.

Nie byłoby jednostek specjalnych, gdyby nie oddolne inicjatywy i przyzwolenie najwyższych czynników decyzyjnych na niestandardowe rozwiązania. Dobrze obrazują to dzieje brytyjskich sił specjalnych podczas II Wojny Światowej , które choć nie były absolutną nowością, to jednak w największym stopniu stworzyły fundamenty współczesnych sił specjalnych.

Nie było by także polskich jednostek specjalnych Armii Krajowej, a wręcz całego Państwa Podziemnego bez inicjatywy, wyobraźni i zdolności adaptacji do skrajnie trudnej sytuacji, jaką mieli żołnierze i cywile, którzy tworzyli te struktury i zasady ich działania. Nie byłoby jeszcze wielu osiągnięć i dokonań – z programami kosmicznymi na czele.

Dlatego też nie można także w zakresie edukacji i szkolenia osób które w przyszłości mają zajmować się sprawami bezpieczeństwa państwa, pozwolić sobie na komfort schematyzmu i zastoju. O ile broń lub inne narzędzia można kupić, to kadry specjalistów szkoli się latami i nigdy nie jest to proces zakończony.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.