Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

O MSBS z Adamem Gawronem

O MSBS z Adamem Gawronem Andrzej Krugler

O MSBS z Adamem Gawronem Andrzej Krugler

Prezentując jeden z bardziej obiecujących projektów z dziedziny polskiej obronności, chcieliśmy dać czytelnikom magazynu „SPECIAL OPS” okazję spojrzenia na niego oczami jednego z konstruktorów.

Zobacz także

Tomasz Łukaszewski Bezpieczeństwo, jako pewna kategoria, zyskuje na popularności

Bezpieczeństwo, jako pewna kategoria, zyskuje na popularności Bezpieczeństwo, jako pewna kategoria, zyskuje na popularności

W czerwcu 2023 r. w Słupsku odbędzie się I Kongres Nauk o Bezpieczeństwie. Będzie to przedsięwzięcie skupiające kadrę wywodzącą się z różnych środowisk naukowych mogące wpłynąć na rozszerzenie wiedzy o...

W czerwcu 2023 r. w Słupsku odbędzie się I Kongres Nauk o Bezpieczeństwie. Będzie to przedsięwzięcie skupiające kadrę wywodzącą się z różnych środowisk naukowych mogące wpłynąć na rozszerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i jego istocie oraz modernizację programów kształcenia w poszczególnych uczelniach. O kierunku rozwoju nauk o bezpieczeństwie rozmawiamy z prof. dr. hab. Bogdanem M. Szulcem – przewodniczącym Rady Programowej Kongresu.

Tomasz Łukaszewski Potencjałem CSzWS są ludzie

Potencjałem CSzWS są ludzie Potencjałem CSzWS są ludzie

Płk mgr inż. Wojciech Smołuch jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej. W Wojsku Polskim służy od 1991 roku. Służbę zawodową pełnił m.in. w 25. Brygadzie...

Płk mgr inż. Wojciech Smołuch jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej. W Wojsku Polskim służy od 1991 roku. Służbę zawodową pełnił m.in. w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej, Szefostwie Wojsk Aeromobilnych, Szefostwie Wojsk Zmechanizowanych i Pancernych Dowództwa Wojsk Lądowych. Od 2006 roku w strukturach Wojsk Specjalnych, gdzie w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych zajmował się szkoleniem jednostek.

Tomasz Łukaszewski Nikt poza Polską nie podjął się tego zadania

Nikt poza Polską nie podjął się tego zadania Nikt poza Polską nie podjął się tego zadania

Rozmowa z nadkom. Krzysztofem Funkiendorfem, dowódcą misji humanitarnej polskiej Policji realizowanej w Ukrainie – dowódcą Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie.

Rozmowa z nadkom. Krzysztofem Funkiendorfem, dowódcą misji humanitarnej polskiej Policji realizowanej w Ukrainie – dowódcą Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie.

Adam Gawron kieruje zespołem projektowym odpowiedzialnym za nowy, budzący spore emocje kształt zewnętrzny obu wersji karabinków MSBS, obecnie prezentowany już w III generacji makiet. Korzystając z okazji, jaką było zaproszenie przedstawicieli „SPECIAL OPS” przez płk. rez. dr. inż. Ryszarda Woźniaka (szefa Zakładu Konstrukcji Specjalnych ITU WMT WAT) na prezentację podsumowującą obecny etap prac nad MSBS, postanowiliśmy namówić naszego kolegę i autora Adama na rozmowę o tym projekcie i jego w nim udziale. Sądzimy, że takie przedstawienie będzie ciekawsze od dotychczas pojawiających się materiałów i pozwoli odpowiedzieć na część pytań pojawiających się chociażby na forach internetowych w kraju i za granicą.

SPECIAL OPS: Adam, w jaki sposób trafi łeś do programu MSBS, jaka była i jest w nim Twoja rola?

Adam Gawron: Można powiedzieć, że trafiłem „z ulicy”, a właściwie przez znajomego, redaktora czasopisma na temat broni palnej, który znalazł się w grupie konsultującej wstępne założenia projektu MSBS. W 2008 r. kilkakrotnie rozmawiałem z nim o różnych pomysłach. Zgłaszane wtedy przeze mnie uwagi znalazły odzwierciedlenie w pierwszych makietach MSBS I generacji, których zdjęcia i rysunki zaczęły pojawiać się w mediach. Kiedy dowiedziałem się, że karabinki w tej formie mają być wykonane już docelowo z metalu, jako demonstratory technologii, zdecydowałem, że warto zaproponować konstruktorom nieco odmienne rozwiązania. Znajomy skontaktował mnie z osobą, która zajmowała się tematem MSBS w Wojskowej Akademii Technicznej – jak się później okazało, był to konstruktor wiodący. Umówiłem się z nim na spotkanie, przyjechałem, zostałem wpuszczony przez biuro przepustek jak każda osoba z zewnątrz... no i zacząłem rozmawiać o przyjętych rozwiązaniach.

Mając bezpośredni kontakt z makietami zwróciłem uwagę na pewne problemy, czy też niedociągnięcia, w sferze ergonomii tej broni – były problemy z jej sprawną obsługą, z montażem niektórych akcesoriów. Pokutowało trochę podejście traktowania „opakowania”, wyglądu broni po macoszemu w stosunku do jej mechanizmów wewnętrznych. W założeniach programu MSBS sfera zewnętrza broni miała być opracowywana w końcowej fazie – tak się zresztą ostatecznie stało. Zależało mi na jak najlepszej ergonomii i jak najłatwiejszej obsłudze. Po pierwszych rozmowach, jakie przeprowadziłem w WAT, okazało się, że również konstruktorzy MSBS wykazują zainteresowanie dopracowaniem broni od tej strony. Zaczęliśmy pierwsze, jeszcze zupełnie nieoficjalne konsultacje. Staraliśmy się na początku połączyć wszystkie rodzące się spostrzeżenia i uwagi w spójną argumentację – taką, którą można zaprezentować oficjalnie. Stworzyliśmy więc kilkudziesięciostronicową analizę rozwiązań przyjętych w MSBS i porównaliśmy je z rozwiązaniami zastosowanymi w innych konstrukcjach, z którymi miałem do czynienia, oraz przedstawiliśmy wstępną, szkicową propozycję zmian rozmieszczenia takich elementów, jak manipulatory broni.

Początkowo koncepcja zmian, jakie wynikały z tej analizy, nie mogła wpłynąć na już powstały obraz broni, ale stopniowo, w miarę rozpoczęcia prac nad jej zewnętrznym kształtem, miałem coraz większe możliwości działania. Pierwszym zadaniem było wytypowanie zestawów akcesoriów dodatków do MSBS: celowników, mechanicznych przyrządów celowniczych, modułów wskaźników laserowych. Oprócz tego przygotowałem porównanie i wybór rozwiązań kolb, chwytów pistoletowych itp. Następnie pracowałem nad koncepcją już docelowego kształtu karabinka. W tym czasie były to wciąż konsultacje zewnętrzne, ponieważ oficjalnie jeszcze nie uczestniczyłem w programie, dopuszczenie do niego człowieka z zewnątrz nie było zresztą proste – pozostaje on pod stałym nadzorem odpowiednich służb, musiałem więc zostać zaakceptowany oraz oczywiście wykazać się inicjatywą i efektywnością. Moją rolą było kierowanie zespołem odpowiedzialnym za opracowanie formy zewnętrznej karabinków MSBS, dobór akcesoriów, ich testowanie oraz praca nad materiałem szkoleniowym dla nowej broni.

SPECIAL OPS: Jak wyglądały poszczególne etapy prac nad konstrukcją z Twoim udziałem, co było priorytetem?
AG: Kluczowym dla mojego udziału w pracach nad MSBS był moment, w którym decydowano o powierzeniu mi opracowania formy zewnętrznej broni. Zgłosiło się bardzo wiele fi rm zajmujących się projektami wzornictwa przemysłowego – były to propozycje związane z bardzo dużymi kwotami, ale też oferty pracy pro publico bono. Natomiast tym, co odróżniało propozycję stworzoną przez nas (tworzyłem już wtedy zespół) od pozostałych, to fakt, że firmy te nie miały żadnej wiedzy na temat posługiwania się bronią, jej obsługi, czy wyposażenia indywidualnego żołnierza. Można powiedzieć, że wystartowałem z moim trzyosobowym zespołem do swego rodzaju konkursu, który wygraliśmy właśnie dzięki tej wiedzy, której brakowało innym.

Gdy WAT zdecydował, że to właśnie my będziemy pracować nad zewnętrznym kształtem MSBS, rozpoczęliśmy prace nad układaniem od podstaw bryły broni. Pracowaliśmy najpierw na dwuwymiarowej dokumentacji demonstratorów karabinka MSBS (I generacji, obecnie wykonanych z metalu, strzelających), konsultując się z konstruktorami, inżynierami z WAT. Praktycznie każdy element, kształt i wymiary komory zamkowej, komory spustowej czy kolby był przez nas analizowany co do milimetra. Mówiliśmy o zmianach, na których nam zależało, konsultowaliśmy się, sprawdzaliśmy, czy istnieje możliwość wprowadzenia takich modyfi kacji. Bardzo dużym wyzwaniem była „hipermodułowość” całej konstrukcji. MSBS jest bronią o najdalej posuniętej modułowości na świecie – oprócz możliwości mocowania luf o różnych długościach, konstrukcja posiada warunki do stosowania różnych kalibrów, mamy wymienne moduły łoża, kolby czy innych elementów. Istnieje też możliwość wymiany komory spustowej, dzięki czemu możemy uzyskać układ bezkolbowy lub klasyczny w obrębie tej samej broni. Takie rozwiązanie nie ma precedensu na świecie. Oczywiście, tak daleko posunięte założenie modułowości nastręczało nam niemało problemów – chociażby zaistniały trudności z mocowaniem granatnika w układzie bezkorbowym, czy wymianą pewnych podzespołów. Każda zmiana, jaką chcieliśmy wprowadzić, pociągała za sobą także zmiany w obu układach broni i musieliśmy to za każdym razem uwzględniać. Nie było to proste... Udało nam się jednak posunąć tę modułowość bardzo daleko, między innymi tworząc element łoża wymienny pomiędzy obydwoma układami, co pierwotnie nie było nawet planowane.

Od początku myśleliśmy o MSBS jako o systemie „użytkownik – broń – wyposażenie”. Zależało nam na tym, by broń nie powstawała w oderwaniu od użytkownika. A jeśli mówimy o użytkowniku, to bierzemy pod uwagę także proces jego szkolenia. Dlatego osobiście tak bardzo zależało mi na ujednoliceniu obsługi broni w obu układach. Oczywiście, chciałem zapewnić jej możliwie najlepszą ergonomię, łatwość obsługi i bardzo ważny czynnik – czyli maksymalną kontrolowalność broni w czasie strzelania, a także wprowadzić procedury usuwania zacięć. 

Ale żadna z tych rzeczy nie mogła być osiągnięta w większym stopniu w jednym z układów, kosztem drugiego. Koncentrując się na jednym, nie stworzylibyśmy systemu, który ma być możliwie równie dobry w obu swoich wariantach. Stąd na przykład umieszczenie zatrzasku magazynka pod palcem wskazującym w układzie bezkolbowym, podobnie jak w karabinku X95, dźwignia napinania nie pracująca przy strzelaniu, za to z możliwością jej „dopięcia” i wykorzystania jako dosyłacza zespołu suwadła z zamkiem. Tak jak wspomniałem, każde z tych posunięć było konsultowane z konstruktorami Wojskowej Akademii Technicznej. Pewne założenia, które uznawaliśmy za optymalne, były konfrontowane z konstrukcją, z mechaniką tej broni.

Wychodząc od schematów dwuwymiarowych i szkiców projektowych, które wstępnie potwierdzały nam wymiary określonych elementów, zaczęliśmy przygotowywać wersję trójwymiarową, tworząc dokumentację jak najbardziej zgodną z wcześniej opracowaną. Wykorzystywaliśmy w tym celu oprogramowanie SolidWorks, którego używano też na WAT. Ten pierwszy etap naszej pracy nad kształtem broni trwał około trzy i pół miesiąca. To było bardzo, bardzo mało czasu, szczególnie ze względu na dwuukładowość i konieczność zachowania kompatybilności każdego elementu. Po wykonaniu modeli w programie komputerowym uznaliśmy wraz z konstruktorami z WAT, że korzystne byłoby wykonanie makiet nowych karabinków. Te makiety, po tym, jak uzyskały fi zyczny kształt, oczywiście ujawniły nam pewne rzeczy, wymusiły wprowadzenie kolejnych zmian...

SPECIAL OPS: Na jakim etapie znajduje się obecnie projekt MSBS?
AG: Generalnie projekt znajduje się już w fazie rozwojowej, mamy strzelający demonstrator technologii, przetestowany i działający niezawodnie, który wymaga jedynie zmian i dopracowania pod kątem zewnętrznej bryły. Nowa forma również jest już opracowana, de facto należy więc teraz „przełożyć” mechanikę broni do komory zamkowej o nowym kształcie. Związane z tym prace są już zaawansowane, ale nie mogę w tej chwili jeszcze zdradzać, jak bardzo. Natomiast przyszłość MSBS zależy przede wszystkim od jego głównego docelowego odbiorcy. To właśnie Wojsko Polskie musi zdecydować, czy zależy mu na wymianie karabinków Beryl na nową konstrukcję. Beryl jest konstrukcją stosunkowo niezawodną, ale daleko mu do nowoczesnych standardów ergonomii czy modułowości. Jeżeli armia dostrzeże potrzebę zmian, to będzie musiała zdecydować, czym te Beryle zastąpić. Mogą to być konstrukcje zachodnie, może to być konstrukcja krajowa, czyli MSBS. Tym, co przemawia za MSBS, jest fakt, że będąc polską konstrukcją stoi na poziomie porównywalnym z najbardziej zaawansowanymi konstrukcjami na świecie, a dodatkowo oferuje unikalną dwuukładowość. Można powiedzieć, że MSBS w układzie klasycznym jest odpowiednikiem Remingtona ACR, uznawanego za najbardziej zaawansowany karabinek na świecie – ze względu na modułowość, ergonomię czy łatwość obsługi. W układzie bezkolbowym MSBS jest odpowiednikiem izraelskiego X95, czyli MicroTavora, broni również przełomowej, jeśli chodzi o rozwiązania stosowane w bullpupach, najbardziej ergonomicznego, najszybszego i najłatwiejszego w obsłudze bezkolbowego karabinka wojskowego. Mamy więc po raz pierwszy chyba sytuację, co WP powinno zauważyć, że dysponujemy możliwością wyboru konstrukcji krajowej niepozostającej w tyle wobec najbardziej zaawansowanych produktów tego typu na świecie, a nawet je wyprzedzającą.

SPECIAL OPS: Jak Twoim zdaniem wyglądają szanse wprowadzenia któregoś z układów MSBS do uzbrojenia – wersji klasycznej, bezkolbowej, czy też może obu?
AG: Te dwa układy to właściwie drugi argument na rzecz MSBS – chociaż na początku trzeba pamiętać, że ta „hipermodułowość” może wydawać się problemem. Generalnie broń modułowa często staje się cięższa, mniej wygodna i bardziej skomplikowana – i tak się dzieje, o ile ta modułowość nie zostanie „okiełznana”. W przypadku MSBS udało nam się doprowadzić ją do takiego poziomu, że nie tracimy na własnościach ergonomicznych ani jednego, ani drugiego karabinka. Przyjęcie obu układów daje nam określone korzyści – w systemie takim jak armia broń jest wykorzystywana zarówno jako karabinek podstawowy żołnierza, jak i jako broń osobista załóg pojazdów, operatorów cięższego uzbrojenia, które jest ich podstawowym środkiem walki. Do tej roli trudno znaleźć broń lepszą, bardziej poręczną, niż kompaktowe bezkolbowce w kalibrze 5,56×45 mm. I wciąż będzie to broń bardziej uniwersalna, o dużo większej sile ognia niż mikrokalibrowe systemy PDW w rodzaju HK MP7 czy FN P90, zachowując przy tym wspólny kaliber i system podawania amunicji, tj. magazynków, z karabinkami podstawowymi. Naszym zdaniem przyjęcie obu układów wydaje się najlepszym rozwiązaniem. W pewnych funkcjach oba uzupełniają się, np. układ bezkolbowy jest lepszym nośnikiem dla granatnika podlufowego, ze względu chociażby na dużo lepsze rozłożenie masy broni. Układ klasyczny sprawdzi się natomiast lepiej jako ewentualny karabinek wsparcia, zasilany z magazynka o dużej pojemności. Jeżeli za następcę Beryla uznamy wariant karabinka MSBS w układzie klasycznym, to używane obecnie, dużo bardziej zróżnicowane w obsłudze i co za tym idzie, w szkoleniu, jednostki broni krótkiej i pm. Glauberyt, można by z powodzeniem zastąpić różnymi, odpowiadającymi potrzebom danych żołnierzy wariantami MSBS, w tym bezkolbowymi.

SPECIAL OPS: A jaki jest odbiór oficjalnych czynników, czy projekt znalazł uznanie?
AG: Trudno mi się wypowiadać na ten temat – to pytanie należy skierować do czynników decyzyjnych w MON. Z tego co mogłem zaobserwować w czasie kolejnych prezentacji, projekt znalazł uznanie w ich oczach. Ostateczny odbiór to kwestia czasu, możemy o nim mówić dopiero, gdy będzie w pełni gotowy. Na pewno ten program jest uważany za obiecujący, ale teraz wymaga on jeszcze sporo pracy i jeszcze trochę czasu. Na razie mamy dopracowany ostateczny kształt zewnętrzny III generacji i działającą automatykę zamkniętą w kształcie I generacji. Nie wystarczy teraz strzelić palcami, żeby mieć gotowy produkt. Dopracowanie X95 zajęło Izraelczykom... 15 lat. ACR wykluwał się przez dobre 6-7 lat i ciągle niektórzy kwestionują jego „dojrzałość”. Pamiętajmy, że to jest tworzenie nowego typu broni od podstaw. To nie Beryl, który był w dużej mierze jedynie dostosowaniem istniejącej konstrukcji do innego kalibru. To wszystko trwa, ale o ile wiem, odbiór jest pozytywny.

SPECIAL OPS: Z kim konsultowano konstrukcję, jej założenia i funkcjonalność?
AG: Przy pracach nad II generacją przyszedł czas na wstępne testy, na tyle, na ile pozwalała bardzo delikatna konstrukcja makiet i dopracowanie modeli. Testowaliśmy modele „in house”, ale bardzo zależało nam na tworzeniu ich w stałej konsultacji z przyszłymi użytkownikami. O ile trudno mówić o „testowaniu” delikatnych makiet i wydruków tworzywowych w technologii 3D, to do weryfi kacji właściwości użytkowej zapraszani byli ludzie z czołowych jednostek MON i MSWiA, między innymi z tych cieszących się najlepszą opinią, z wieloletnim doświadczeniem z misji zagranicznych. Te osoby pomagały prywatnie, ze względu na wieloletnią znajomość z nami, za co po raz kolejny należą im się szczere podziękowania. Część z naszych założeń w ich oczach okazała się słuszna, do części propozycji mieli uwagi. Staraliśmy się trzymać „blisko ziemi”, blisko żołnierza – i w tym te konsultacje bardzo pomogły. Oczywiście, konsultantami byli też koledzy konstruktorzy z FB Radom, którzy mieli uwagi co do technologiczności broni, co jest bardzo istotne dla przygotowania późniejszej produkcji. Projekt MSBS był również konsultowany z opinią publiczną – m.in. z dziennikarzami prasy specjalistycznej, w tym ze „SPECIAL OPS”, „Strzału”, „Nowej Techniki Wojskowej”, „Raportu WTO”, czy „Broń i Amunicja”. Ich spojrzenie jako „głos z zewnątrz” miało dla nas również spore znaczenie. Swój wpływ miały też głosy z dyskusji i opinie, jakie pojawiały się w internecie, komentarze na krajowych i zagranicznych forach internetowych. Z ciekawostek można dodać, że zaprezentowaliśmy MSBS także przedstawicielom firmy Magpul, w tym jej założycielowi, Richardowi Fitzpatrickowi. Staraliśmy się słuchać głosów ze wszystkich stron.

SPECIAL OPS: Podczas prezentacji podsumowującej kolejny etap prac mówiłeś o propozycji nowego systemu szkolenia i instrukcji do MSBS...
AG: Tak jak mówiłem wcześniej, ze względu na pewne specyfi czne cechy broni w układzie klasycznym i w układzie bezkolbowym, dany układ lepiej sprawdzi się w określonej roli. Chcąc wprowadzać oba układy broni, musimy uwzględnić różnice pomiędzy nimi, także w ich proponowanych zastosowaniach. Mieliśmy na to argumenty, które musieliśmy uwzględnić także w przyszłym systemie szkolenia, obejmującym elementy obsługi, usuwania zacięć itp. dla obu układów. Chciałbym zostać dobrze zrozumiany: co prawda w Wojsku Polskim istnieją jednostki, w których uzbrojeniu znajdują się zarówno karabinki klasyczne, jak i bezkolbowe, użytkowane równolegle, ale nie uważam, że pojedynczy żołnierz piechoty powinien mieć do wyboru oba karabinki. Być może to ambitny plan na dalszą przyszłość, kiedy wzrośnie jego poziom wyszkolenia i świadomości taktycznej – ale to nie jest program na dzień dzisiejszy.

Tworząc program szkolenia skupialiśmy się raczej na wyrobieniu nawyków obsługowych dla określonego typu broni, ale uwzględniając podobieństwo obsługi obu układów karabinka, do jakiego dążyliśmy w MSBS. Żołnierz szkolący się w użyciu MSBS w układzie klasycznym powinien zapoznać się i umieć posługiwać MSBS w układzie bezkolbowym – na tej samej zasadzie, na której używając Beryla, umie posłużyć się też Glauberytem. Nie narzucamy tu żadnego z rozwiązań, ale w pakiecie z tą bronią oferowany byłby „pakiet szkoleniowy” – uwzględniający chociażby to, że sam sposób nauczania ewoluuje i już wyewoluował, chociażby poprzez źródła dostępne w internecie, płyty szkoleniowe, takie jak np. produkcje Magpul Dynamics. To już nie są czasy, gdy do nauki strzelania z karabinka Beryl wystarczała w nieznacznym stopniu zmieniona instrukcja od kbk AK, czyli z tego co pamiętam, z późnych lat 50. My jesteśmy za rozdzieleniem materiałów szkoleniowych od instrukcji technicznej, konserwacyjnej. Tak, by instruktorzy mogli oderwać te zagadnienia od siebie: obsługę technologiczną broni od nauki walki bronią. W WP zresztą nastąpiły już pewne zmiany pod tym względem, bo jako podręcznik metodologiczny pojawiła się instrukcja „Walka z użyciem broni palnej. Skuteczne i bezpieczne posługiwanie się bronią w walce” autorstwa kpt. Włodzimierza Kopcia, w której pojawia się np. pojęcie pojedynczych czynności obsługowych, takich jak usunięcie zacięcia, wymiana magazynka, kontrola broni, przejście z karabinka na pistolet. MSBS, jak zresztą każdy inny nowoczesny karabinek – SCAR, ACR czy X95 – będzie na tyle znacząco różnił się od Beryla, że i tak konieczne jest stworzenie nowej instrukcji szkoleniowej. I my taką instrukcję, program szkolenia dla MSBS, przygotowaliśmy.

 

SPECIAL OPS: Pojawiają się częste pytania o podobieństwo MSBS II i III generacji do karabinka ACR, znanego wcześniej jako Magpul Masada – jakie są źródła inspiracji?
AG: Powiem tak: nie da się, a co więcej, nie ma sensu wymyślać koła na nowo. Nie chcieliśmy w żadnym momencie naruszać żadnych praw i staramy się tego przestrzegać. Ale jeśli chodzi o podobieństwo, to proszę spojrzeć na anatomię człowieka, ergonomię i ekonomię jego ruchów – czy to Amerykanina, Izraelczyka, czy Polaka – będzie taka sama. Jeśli weźmiemy broń zasilaną określonym typem magazynka, wypinanym w określony sposób, to dojdziemy do pewnego rozwiązania, które możemy uznać za optymalne. Spójrzmy na obrys broni: wielu ludzi widząc makiety II generacji w układzie klasycznym, mówiło: „O, to SCAR!”, chociaż podobieństwo do SCAR-a ogranicza się do kolby teleskopowej i składanej na bok, zresztą podobny pod wieloma względami konstrukcyjnymi do FN SCAR był MSBS I generacji, przed naszymi modyfikacjami.

Wraz z II generacją pojawiło się więcej zewnętrznych podobieństw do karabinka Remington ACR – „linia” broni zależy bowiem od kilku czynników – pożądanej wysokości linii celowania, oczekiwanej długości broni, kształtu kolby, kształtu komory spustowej… Jeżeli założymy sobie pewne rzeczy – takie jak monolityczna komora zamkowa z szynami, kolba teleskopowa i składana na bok, to dążąc do optymalnych rozwiązań dojdziemy do podobnych efektów. Jeśli na siłę będziemy chcieli się odróżnić, to odejdziemy od dobrych wzorców – czego chcieliśmy uniknąć. Są pewne elementy, co wynika z potrzeby zachowania środka ciężkości, czy w ogóle utrzymania masy samych elementów, które siłą rzeczy są podobne do tych zastosowanych w ACR. Nie bagatelizowaliśmy tego – należą się wielkie słowa uznania dla konstruktorów z Magpula i Remingtona – wyszła im broń naprawdę świetna. Staraliśmy się w żaden sposób nie naruszyć ich praw, tylko zrobić coś innego. Trudno jednak było, mając podobne założenia i chcąc stworzyć coś dobrego, uzyskać coś, co byłoby zupełnie odmienne. Takie działanie na siłę byłoby po prostu niekorzystne dla projektu.

SPECIAL OPS: Przy okazji prezentacji pojawiły się pytania o możliwość zastosowania polimerowej komory zamkowej, nie tylko spustowej – czy to realne?
AG: To oczywiście jest jakiś pomysł, pozwalający na pewną (200–300 g) oszczędność masy – ale ze względu na problemy z trwałością przy intensywniejszym ogniu może on się okazać ślepą uliczką. Technologicznie taki płaszcz komory jest bardzo wymagający, a osobiście uważam, że przy znanych problemach ze sztywnością komory karabinków G36 przy prowadzeniu intensywnego ognia, czy delikatnością komory F2000, to nie jest opcja, którą powinniśmy brać pod uwagę w najbliższej przyszłości. Za jakiś czas, mając więcej doświadczeń, możemy spróbować sił, ale na razie zastosowanie aluminium jest pewniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem, przy tylko niewiele większej masie.

SPECIAL OPS: A jak z ostatecznym wyglądem, kolorystyką, nazwą MSBS?
AG: Makiety III generacji mają już obecnie mniej więcej docelowy wygląd. Chcielibyśmy, żeby karabinek był oferowany w kolorze innym niż czarny – najchętniej widzielibyśmy powłokę w kolorze maskującym. Kształt broni jest na tyle charakterystyczny i wyróżniający się na tle otoczenia, że chcielibyśmy w każdy możliwy sposób poprawić jej maskowanie. Makiety II generacji były prezentowane w kolorze, który uważamy za optymalny do działań w kraju, natomiast makiety III generacji to nasza propozycja kolorystyki, która znalazłaby zastosowanie na możliwych misjach w rejonach zapalnych świata – pokrewna do stosowanego w nowych zachodnich konstrukcjach koloru Flat Dark Earth. Proponowana przez jedno z pism bronioznawczych nazwa „Radon” zdecydowanie nie pochodzi od nas. Ostateczną nazwę nada przyszły użytkownik, czyli WP – my jako konstruktorzy mamy własne typy. Nazwa „Radon” to własna inicjatywa naszych znajomych ze „Strzału”, którą uważamy na tę chwilę za zupełnie niezłą, odpowiednią dla tworzonego systemu broni MSBS – bo to jest system, a nie pojedyncza broń. To, co widzimy w tej chwili w postaci makiet, to tylko karabinki należące do systemu, który w założeniu obejmuje także karabinki-granatniki, broń wyborową i ewentualnie karabinki wsparcia.

Komentarze

  • Piecia21 Piecia21, 13.09.2011r., 16:02:21 Cieszę się, że i w Polsce nasi konstruktorzy potrafią coś zrobić. Ciekawe jak to będzie z MON, czy będzie chciało przyjąć "MSBS" jako regulaminową broń, czas pokaże, gratuluje konstruktorom konstrukcji,

Powiązane

Ireneusz Chloupek Wyposażenie obowiązkowe

Wyposażenie obowiązkowe Wyposażenie obowiązkowe

Tłumiki dźwięku to, po bagnetach, dwójnogach i celownikach optycznych, jedne z najstarszych akcesoriów do broni strzeleckiej, wciąż jednak używane w stosunkowo ograniczonym stopniu, co widać na polskim...

Tłumiki dźwięku to, po bagnetach, dwójnogach i celownikach optycznych, jedne z najstarszych akcesoriów do broni strzeleckiej, wciąż jednak używane w stosunkowo ograniczonym stopniu, co widać na polskim przykładzie. Czasami wynika to ze zbyt wąskiego pojmowania ich przeznaczenia i braku wyobrażenia na temat przydatności w różnych sytuacjach bojowych.

Andrzej Krugler IWA 2010 & Outdoor Classics

IWA 2010 & Outdoor Classics IWA 2010 & Outdoor Classics

IWA Outdoor & Classics to targi z założenia głównie przeznaczone dla branży myśliwskiej i outdoorowej. Jednak od kilku lat stale wzrasta w nich udział firm oferujących produkty z kręgu zainteresowań naszego...

IWA Outdoor & Classics to targi z założenia głównie przeznaczone dla branży myśliwskiej i outdoorowej. Jednak od kilku lat stale wzrasta w nich udział firm oferujących produkty z kręgu zainteresowań naszego czasopisma. Zapotrzebowanie na wyroby i usługi związane ze służbami mundurowymi znalazło odzwierciedlenie w programie tegorocznych targów, w którym już po raz trzeci znalazła się impreza pod nazwą Law Enforcement@IWA, skupiająca wystawców i klientów związanych z tą branżą.

Ireneusz Chloupek Snajper szybkostrzelny (część 2.)

Snajper szybkostrzelny (część 2.) Snajper szybkostrzelny (część 2.)

Chociaż samopowtarzalny karabin snajperski SR-25 firmy Knights Armament Co. (KAC) powstał w odpowiedzi na dokładnie określone oczekiwania amerykańskich sił specjalnych, początkowo zabrakło spodziewanych...

Chociaż samopowtarzalny karabin snajperski SR-25 firmy Knights Armament Co. (KAC) powstał w odpowiedzi na dokładnie określone oczekiwania amerykańskich sił specjalnych, początkowo zabrakło spodziewanych z ich strony dużych zamówień. By odzyskać nakłady poniesione na jego opracowanie, szef KAC C. Reed Knight Jr., podjął decyzję o wprowadzeniu nowej broni do ograniczonej oferty na rynek cywilny. Na odzew ze strony jednostek specjalnych i prawdziwą karierę SR-25 firma z Florydy musiała jednak poczekać...

Adam Gawron Shot Show 2010

Shot Show 2010 Shot Show 2010

Gdy w drodze z lotniska do hotelu odpowiedziałem taksówkarzowi na pytanie w jakim celu przyjechałem do miasta, stwierdził: „Shot Show? Ale ma Pan szczęście – to na pewno jakieś targi producentów wódki”....

Gdy w drodze z lotniska do hotelu odpowiedziałem taksówkarzowi na pytanie w jakim celu przyjechałem do miasta, stwierdził: „Shot Show? Ale ma Pan szczęście – to na pewno jakieś targi producentów wódki”. To jedno zdanie dosyć dobrze oddaje atmosferę Las Vegas.

Ireneusz Chloupek HK416 w Polsce

HK416 w Polsce HK416 w Polsce

Arsenały polskich sił specjalnych stają się coraz nowocześniejsze, choć z pewną przykrością trzeba zaznaczyć, że nie za sprawą krajowych konstrukcji (ale też ocena tych ostatnich każe raczej rzec: na szczęście!)....

Arsenały polskich sił specjalnych stają się coraz nowocześniejsze, choć z pewną przykrością trzeba zaznaczyć, że nie za sprawą krajowych konstrukcji (ale też ocena tych ostatnich każe raczej rzec: na szczęście!). Po krótkiej karierze w jednostkach MSWiA niemieckich HK G36 w kilku wersjach, od niedawna nasi komandosi weszli do ekskluzywnego klubu użytkowników jednego z najlepszych wśród obecnie dostępnych na świecie karabinków automatycznych: HK416.

Andrzej Krugler, Adam Gawron Targi Milipol 2009

Targi Milipol 2009 Targi Milipol 2009

Paryskie targi Milipol to najważniejsza w Europie impreza wystawiennicza poświęcona branży ogólnie pojętego bezpieczeństwa publicznego. Kolejna edycja, która odbyła się w dniach 17-20 listopada ubiegłego...

Paryskie targi Milipol to najważniejsza w Europie impreza wystawiennicza poświęcona branży ogólnie pojętego bezpieczeństwa publicznego. Kolejna edycja, która odbyła się w dniach 17-20 listopada ubiegłego roku, była szesnastą umiejscowioną w Europie. Co dwa lata, zamiennie z zasadniczymi targami w Paryżu, organizowane są także edycje bliskowschodnie, w Katarze.

Ireneusz Chloupek Snajper szybkostrzelny (cześć 1.)

Snajper szybkostrzelny (cześć 1.) Snajper szybkostrzelny (cześć 1.)

„One shot, one kill” – to popularne hasło przyświecające snajperom nadal wskazuje na wysoki poziom ich umiejętności strzeleckich i skuteczności bojowej, ale nie w pełni już odzwierciedla najczęstszy charakter...

„One shot, one kill” – to popularne hasło przyświecające snajperom nadal wskazuje na wysoki poziom ich umiejętności strzeleckich i skuteczności bojowej, ale nie w pełni już odzwierciedla najczęstszy charakter działań snajperskich w warunkach ostatnich konfliktów zbrojnych. Skomplikowane realia współczesnego, dynamicznego pola walki wojen asymetrycznych sprawiają, że snajperzy równie często muszą być przygotowani do szybkiego oddawania kilku strzałów do jednego trudnego albo wielu celów, a wówczas...

Andrzej Krugler Święto 1. Pułku Specjalnego Komandosów

Święto 1. Pułku Specjalnego Komandosów Święto 1. Pułku Specjalnego Komandosów

8 października br., jak co roku, w 1. Pułku Specjalnym Komandosów w Lublińcu odbyły się uroczystości związane ze Świętem Pułku. W tym roku przypadła 16. rocznica sformowania jednostki (pułk został sformowany...

8 października br., jak co roku, w 1. Pułku Specjalnym Komandosów w Lublińcu odbyły się uroczystości związane ze Świętem Pułku. W tym roku przypadła 16. rocznica sformowania jednostki (pułk został sformowany w 1993 roku, a wyróżniającą nazwę Komandosów otrzymał w 1995 roku). W porównaniu do zeszłorocznej 15. rocznicy, która dzięki obecności Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego miała szczególny charakter, tegoroczna miała skromniejszą oprawę, jednak nie zabrakło na niej zarówno znamienitych gości jak...

Ireneusz Chloupek Pożegnanie Generała

Pożegnanie Generała Pożegnanie Generała

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej nieopodal Smoleńska w Rosji wraz z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej - Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcami...

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej nieopodal Smoleńska w Rosji wraz z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej - Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcami Rodzajów Wojsk oraz innymi najważniejszymi osobami w państwie, zginął Dowódca Wojsk Specjalnych - gen. dyw. Włodzimierz Potasiński. Generał urodził się 31 lipca 1956 roku w Czeladzi. Był absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1980 r.) i Akademii Sztabu Generalnego WP (1988...

Jakub Brymerski Rozmowa z Tomaszem Sanakiem

Rozmowa z Tomaszem Sanakiem Rozmowa z Tomaszem Sanakiem

*Adrenergiczny – fizjol. przekazywanie impulsu nerwowego między neuronami za pośrednictwem wydzielanej w synapsach adrenaliny lub noradrenaliny (za Słownikiem Języka Polskiego, PWN). O blaskach i cieniach...

*Adrenergiczny – fizjol. przekazywanie impulsu nerwowego między neuronami za pośrednictwem wydzielanej w synapsach adrenaliny lub noradrenaliny (za Słownikiem Języka Polskiego, PWN). O blaskach i cieniach pracy ratownika taktycznego i życiu na misji z Tomaszem Sanakiem rozmawia Jakub Brymerski.

Michał Piekarski Gen. bryg. Sławomir Petelicki

Gen. bryg. Sławomir Petelicki

Urodzony 13.09.1946. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Urodzony 13.09.1946. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Michał Piekarski Gen. bryg. Marian Sowiński

Gen. bryg. Marian Sowiński

Urodzony 26.08.1951. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie, Akademii Spraw Wewnętrznych i Uniwersytetu Warszawskiego.

Urodzony 26.08.1951. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie, Akademii Spraw Wewnętrznych i Uniwersytetu Warszawskiego.

Michał Piekarski Gen. dyw. Roman Polko

Gen. dyw. Roman Polko

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.

Redakcja Pułkownik Jerzy Gut

Pułkownik Jerzy Gut

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej.

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej.

Redakcja Pułkownik Dariusz Zawadka

Pułkownik Dariusz Zawadka

Żołnierz Jednostki Wojskowej nr 2305 od momentu jej sformowania.

Żołnierz Jednostki Wojskowej nr 2305 od momentu jej sformowania.

Redakcja Generał brygady Piotr Patalong

Generał brygady Piotr Patalong

Urodzony 24 grudnia 1962 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej.

Urodzony 24 grudnia 1962 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej.

Redakcja Pułkownik Tadeusz Sapierzyński

Pułkownik Tadeusz Sapierzyński

Urodzony 1 kwietnia 1954. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej.

Urodzony 1 kwietnia 1954. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej.

Redakcja Pułkownik Zdzisław Żurawski

Pułkownik Zdzisław Żurawski

Urodzony 23.11.1954. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.

Urodzony 23.11.1954. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.

Redakcja Generał dywizji Edward Gruszka

Generał dywizji Edward Gruszka

Urodzony 13.10.1957. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych.

Urodzony 13.10.1957. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych.

Redakcja Generał broni Włodzimierz Potasiński

Generał broni Włodzimierz Potasiński

Urodzony 31.07.1956. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Sztabu Generalnego.

Urodzony 31.07.1956. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Sztabu Generalnego.

Redakcja Pułkownik Piotr Gąstał

Pułkownik Piotr Gąstał

Służbę w JW GROM rozpoczął w 1991 r. Zajmował szereg stanowisk w rozpoznaniu, wydziale operacyjnym i zespole bojowym, m.in.: dowódcy sekcji, dowódcy grupy oraz zastępcy dowódcy Jednostki, uczestnicząc...

Służbę w JW GROM rozpoczął w 1991 r. Zajmował szereg stanowisk w rozpoznaniu, wydziale operacyjnym i zespole bojowym, m.in.: dowódcy sekcji, dowódcy grupy oraz zastępcy dowódcy Jednostki, uczestnicząc m.in. w tworzeniu grupy łodzi bojowych, w zespole wodnym oraz organizując grupę naprowadzania lotniczego wsparcia ogniowego (JTAC).

Michał Piekarski Wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim

Wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim

W związku z rocznicą zamachów 11 września, przedstawiamy wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim, socjologiem i specjalistą w zakresie terroryzmu fundamentalistów islamskich.

W związku z rocznicą zamachów 11 września, przedstawiamy wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim, socjologiem i specjalistą w zakresie terroryzmu fundamentalistów islamskich.

Michał Piekarski Wywiad z Marcinem Kosskiem

Wywiad z Marcinem Kosskiem

Publikujemy wywiad z Marcinem Kosskiem, psychologiem i instruktorem zagranicznych jednostek specjalnych, poświęcony psychologicznym i informacyjnym aspektom zwalczania terroryzmu.

Publikujemy wywiad z Marcinem Kosskiem, psychologiem i instruktorem zagranicznych jednostek specjalnych, poświęcony psychologicznym i informacyjnym aspektom zwalczania terroryzmu.

Sebastian Miernik Podpułkownik Leszek Drewniak

Podpułkownik Leszek Drewniak

ps. Diabeł, ur. 12 lutego 1951 roku w Kowarach, zmarł w nocy z 10 na 11 lutego 2007 r. w Warszawie w wieku 56 lat. Prekursor karate w Polsce. W 1972 r. jako pierwszy człowiek w Polsce (wraz z Markiem Stefaniakiem)...

ps. Diabeł, ur. 12 lutego 1951 roku w Kowarach, zmarł w nocy z 10 na 11 lutego 2007 r. w Warszawie w wieku 56 lat. Prekursor karate w Polsce. W 1972 r. jako pierwszy człowiek w Polsce (wraz z Markiem Stefaniakiem) uzyskał w karate mistrzowski stopień 1 dan. Do końca swojego życia udało mu się osiągnąć stopień mistrzowski 5 dan. Był wychowawcą kilku tysięcy karateków w Polsce, organizatorem wielu sekcji karate w Warszawie, trener kadry narodowej seniorów shotokan/WUKO.

Wybrane dla Ciebie

Jak mierzone są parametry oświetlenia latarek czołowych »

Jak mierzone są parametry oświetlenia latarek czołowych » Jak mierzone są parametry oświetlenia latarek czołowych  »

Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach »

Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach » Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach »

Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać »

Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać » Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Jakie są zasady noszenia naszywek bojowych »

Jakie są zasady noszenia naszywek bojowych » Jakie są zasady noszenia naszywek bojowych »

W czym wychodzisz sukces w misji?

W czym wychodzisz sukces w misji? W czym wychodzisz sukces w misji?

Kompletna ochrona balistyczna

Kompletna ochrona balistyczna Kompletna ochrona balistyczna

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Poznaj skuteczność samopowtarzalnego karabinu »

Poznaj skuteczność samopowtarzalnego karabinu » Poznaj skuteczność samopowtarzalnego karabinu »

Skonfiguruj karabin do swoich wymagań »

Skonfiguruj karabin do swoich wymagań » Skonfiguruj karabin do swoich wymagań  »

Wybierz torbę do trekkingu

Wybierz torbę do trekkingu Wybierz torbę do trekkingu

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji? Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie? Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Która czołówka najlepiej sprawdzi się w akcji »

Która czołówka najlepiej sprawdzi się w akcji » Która czołówka najlepiej sprawdzi się w akcji »

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Co zrobisz z tego poncho

Co zrobisz z tego poncho Co zrobisz z tego poncho

Najnowsze produkty i technologie

Helikon-Tex Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność

Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność

Najlepszy sprzęt to sprzęt wielofunkcyjny. Zabierając jedną rzecz, która przyda się w wielu sytuacjach i na wiele sposobów, zyskujesz większą wygodę, wolne miejsce w plecaku i zapas wagi na coś innego....

Najlepszy sprzęt to sprzęt wielofunkcyjny. Zabierając jedną rzecz, która przyda się w wielu sytuacjach i na wiele sposobów, zyskujesz większą wygodę, wolne miejsce w plecaku i zapas wagi na coś innego. Doskonałym przykładem takiej filozofii jest Swagman Roll od Helikon-Tex.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki...

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki stopień zaraźliwości patogenu. W tym trudnym dla wszystkich czasie z pomocą przychodzą bramki z czujnikiem podczerwieni takie jak certyfikowany model SE-1008 dostępny w sklepie Spy Shop. Z ich pomocą kontrola zdrowia staje się nie tylko skuteczna, ale i szybka.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops