Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

O MSBS z Adamem Gawronem

O MSBS z Adamem Gawronem Andrzej Krugler

O MSBS z Adamem Gawronem Andrzej Krugler

Prezentując jeden z bardziej obiecujących projektów z dziedziny polskiej obronności, chcieliśmy dać czytelnikom magazynu „SPECIAL OPS” okazję spojrzenia na niego oczami jednego z konstruktorów.

Zobacz także

Tomasz Łukaszewski Nie widzę problemu

Nie widzę problemu Nie widzę problemu

Rozmowa z Sebastianem Grzywaczem – ociemniałym mówcą motywacyjnym, fanem boksu, skoków spadochronowych i strzelectwa, prowadzącym szkolenia dla służb mundurowych i jednostek specjalnych. Rozmawiał: Tomasz...

Rozmowa z Sebastianem Grzywaczem – ociemniałym mówcą motywacyjnym, fanem boksu, skoków spadochronowych i strzelectwa, prowadzącym szkolenia dla służb mundurowych i jednostek specjalnych. Rozmawiał: Tomasz Łukaszewski Zdjęcia: arch. Sebastiana Grzywacza

Tomasz Łukaszewski Bezpieczeństwo nie jest drogie – jego brak kosztuje

Bezpieczeństwo nie jest drogie – jego brak kosztuje Bezpieczeństwo nie jest drogie – jego brak kosztuje

Rozmowa z prof. dr. hab. Kubą Jałoszyńskim – ekspertem zajmującym się problematyką związaną z walką z zagrożeniami terrorystycznymi, organizacją i funkcjonowaniem jednostek kontrterrorystycznych. Byłym...

Rozmowa z prof. dr. hab. Kubą Jałoszyńskim – ekspertem zajmującym się problematyką związaną z walką z zagrożeniami terrorystycznymi, organizacją i funkcjonowaniem jednostek kontrterrorystycznych. Byłym funkcjonariuszem policji z 23-letnim stażem pracy w jednostce KT, dowódcą warszawskiego pododdziału KT, twórcą centralnego pododdziału kontrterrorystycznego - obecnie to CPKP „BOA”, nauczycielem akademickim w Akademii Policji w Szczytnie, członkiem Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium...

Krzysztof Mątecki Nic nie zastąpi przeżyć, jakie wyniosłem ze służby w JW GROM

Nic nie zastąpi przeżyć, jakie wyniosłem ze służby w JW GROM Nic nie zastąpi przeżyć, jakie wyniosłem ze służby w JW GROM

Wywiad ze Zbigniewem Radeckim, weteranem Jednostki Wojskowej GROM z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem bojowym w strefach działań wojennych, w tym w misjach w Afganistanie i Iraku. Rozmawiał: Krzysztof...

Wywiad ze Zbigniewem Radeckim, weteranem Jednostki Wojskowej GROM z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem bojowym w strefach działań wojennych, w tym w misjach w Afganistanie i Iraku. Rozmawiał: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: archiwum Zbigniewa Radeckiego

Adam Gawron kieruje zespołem projektowym odpowiedzialnym za nowy, budzący spore emocje kształt zewnętrzny obu wersji karabinków MSBS, obecnie prezentowany już w III generacji makiet. Korzystając z okazji, jaką było zaproszenie przedstawicieli „SPECIAL OPS” przez płk. rez. dr. inż. Ryszarda Woźniaka (szefa Zakładu Konstrukcji Specjalnych ITU WMT WAT) na prezentację podsumowującą obecny etap prac nad MSBS, postanowiliśmy namówić naszego kolegę i autora Adama na rozmowę o tym projekcie i jego w nim udziale. Sądzimy, że takie przedstawienie będzie ciekawsze od dotychczas pojawiających się materiałów i pozwoli odpowiedzieć na część pytań pojawiających się chociażby na forach internetowych w kraju i za granicą.

SPECIAL OPS: Adam, w jaki sposób trafi łeś do programu MSBS, jaka była i jest w nim Twoja rola?

Adam Gawron: Można powiedzieć, że trafiłem „z ulicy”, a właściwie przez znajomego, redaktora czasopisma na temat broni palnej, który znalazł się w grupie konsultującej wstępne założenia projektu MSBS. W 2008 r. kilkakrotnie rozmawiałem z nim o różnych pomysłach. Zgłaszane wtedy przeze mnie uwagi znalazły odzwierciedlenie w pierwszych makietach MSBS I generacji, których zdjęcia i rysunki zaczęły pojawiać się w mediach. Kiedy dowiedziałem się, że karabinki w tej formie mają być wykonane już docelowo z metalu, jako demonstratory technologii, zdecydowałem, że warto zaproponować konstruktorom nieco odmienne rozwiązania. Znajomy skontaktował mnie z osobą, która zajmowała się tematem MSBS w Wojskowej Akademii Technicznej – jak się później okazało, był to konstruktor wiodący. Umówiłem się z nim na spotkanie, przyjechałem, zostałem wpuszczony przez biuro przepustek jak każda osoba z zewnątrz... no i zacząłem rozmawiać o przyjętych rozwiązaniach.

Mając bezpośredni kontakt z makietami zwróciłem uwagę na pewne problemy, czy też niedociągnięcia, w sferze ergonomii tej broni – były problemy z jej sprawną obsługą, z montażem niektórych akcesoriów. Pokutowało trochę podejście traktowania „opakowania”, wyglądu broni po macoszemu w stosunku do jej mechanizmów wewnętrznych. W założeniach programu MSBS sfera zewnętrza broni miała być opracowywana w końcowej fazie – tak się zresztą ostatecznie stało. Zależało mi na jak najlepszej ergonomii i jak najłatwiejszej obsłudze. Po pierwszych rozmowach, jakie przeprowadziłem w WAT, okazało się, że również konstruktorzy MSBS wykazują zainteresowanie dopracowaniem broni od tej strony. Zaczęliśmy pierwsze, jeszcze zupełnie nieoficjalne konsultacje. Staraliśmy się na początku połączyć wszystkie rodzące się spostrzeżenia i uwagi w spójną argumentację – taką, którą można zaprezentować oficjalnie. Stworzyliśmy więc kilkudziesięciostronicową analizę rozwiązań przyjętych w MSBS i porównaliśmy je z rozwiązaniami zastosowanymi w innych konstrukcjach, z którymi miałem do czynienia, oraz przedstawiliśmy wstępną, szkicową propozycję zmian rozmieszczenia takich elementów, jak manipulatory broni.

Początkowo koncepcja zmian, jakie wynikały z tej analizy, nie mogła wpłynąć na już powstały obraz broni, ale stopniowo, w miarę rozpoczęcia prac nad jej zewnętrznym kształtem, miałem coraz większe możliwości działania. Pierwszym zadaniem było wytypowanie zestawów akcesoriów dodatków do MSBS: celowników, mechanicznych przyrządów celowniczych, modułów wskaźników laserowych. Oprócz tego przygotowałem porównanie i wybór rozwiązań kolb, chwytów pistoletowych itp. Następnie pracowałem nad koncepcją już docelowego kształtu karabinka. W tym czasie były to wciąż konsultacje zewnętrzne, ponieważ oficjalnie jeszcze nie uczestniczyłem w programie, dopuszczenie do niego człowieka z zewnątrz nie było zresztą proste – pozostaje on pod stałym nadzorem odpowiednich służb, musiałem więc zostać zaakceptowany oraz oczywiście wykazać się inicjatywą i efektywnością. Moją rolą było kierowanie zespołem odpowiedzialnym za opracowanie formy zewnętrznej karabinków MSBS, dobór akcesoriów, ich testowanie oraz praca nad materiałem szkoleniowym dla nowej broni.

SPECIAL OPS: Jak wyglądały poszczególne etapy prac nad konstrukcją z Twoim udziałem, co było priorytetem?
AG: Kluczowym dla mojego udziału w pracach nad MSBS był moment, w którym decydowano o powierzeniu mi opracowania formy zewnętrznej broni. Zgłosiło się bardzo wiele fi rm zajmujących się projektami wzornictwa przemysłowego – były to propozycje związane z bardzo dużymi kwotami, ale też oferty pracy pro publico bono. Natomiast tym, co odróżniało propozycję stworzoną przez nas (tworzyłem już wtedy zespół) od pozostałych, to fakt, że firmy te nie miały żadnej wiedzy na temat posługiwania się bronią, jej obsługi, czy wyposażenia indywidualnego żołnierza. Można powiedzieć, że wystartowałem z moim trzyosobowym zespołem do swego rodzaju konkursu, który wygraliśmy właśnie dzięki tej wiedzy, której brakowało innym.

Gdy WAT zdecydował, że to właśnie my będziemy pracować nad zewnętrznym kształtem MSBS, rozpoczęliśmy prace nad układaniem od podstaw bryły broni. Pracowaliśmy najpierw na dwuwymiarowej dokumentacji demonstratorów karabinka MSBS (I generacji, obecnie wykonanych z metalu, strzelających), konsultując się z konstruktorami, inżynierami z WAT. Praktycznie każdy element, kształt i wymiary komory zamkowej, komory spustowej czy kolby był przez nas analizowany co do milimetra. Mówiliśmy o zmianach, na których nam zależało, konsultowaliśmy się, sprawdzaliśmy, czy istnieje możliwość wprowadzenia takich modyfi kacji. Bardzo dużym wyzwaniem była „hipermodułowość” całej konstrukcji. MSBS jest bronią o najdalej posuniętej modułowości na świecie – oprócz możliwości mocowania luf o różnych długościach, konstrukcja posiada warunki do stosowania różnych kalibrów, mamy wymienne moduły łoża, kolby czy innych elementów. Istnieje też możliwość wymiany komory spustowej, dzięki czemu możemy uzyskać układ bezkolbowy lub klasyczny w obrębie tej samej broni. Takie rozwiązanie nie ma precedensu na świecie. Oczywiście, tak daleko posunięte założenie modułowości nastręczało nam niemało problemów – chociażby zaistniały trudności z mocowaniem granatnika w układzie bezkorbowym, czy wymianą pewnych podzespołów. Każda zmiana, jaką chcieliśmy wprowadzić, pociągała za sobą także zmiany w obu układach broni i musieliśmy to za każdym razem uwzględniać. Nie było to proste... Udało nam się jednak posunąć tę modułowość bardzo daleko, między innymi tworząc element łoża wymienny pomiędzy obydwoma układami, co pierwotnie nie było nawet planowane.

Od początku myśleliśmy o MSBS jako o systemie „użytkownik – broń – wyposażenie”. Zależało nam na tym, by broń nie powstawała w oderwaniu od użytkownika. A jeśli mówimy o użytkowniku, to bierzemy pod uwagę także proces jego szkolenia. Dlatego osobiście tak bardzo zależało mi na ujednoliceniu obsługi broni w obu układach. Oczywiście, chciałem zapewnić jej możliwie najlepszą ergonomię, łatwość obsługi i bardzo ważny czynnik – czyli maksymalną kontrolowalność broni w czasie strzelania, a także wprowadzić procedury usuwania zacięć. 

Ale żadna z tych rzeczy nie mogła być osiągnięta w większym stopniu w jednym z układów, kosztem drugiego. Koncentrując się na jednym, nie stworzylibyśmy systemu, który ma być możliwie równie dobry w obu swoich wariantach. Stąd na przykład umieszczenie zatrzasku magazynka pod palcem wskazującym w układzie bezkolbowym, podobnie jak w karabinku X95, dźwignia napinania nie pracująca przy strzelaniu, za to z możliwością jej „dopięcia” i wykorzystania jako dosyłacza zespołu suwadła z zamkiem. Tak jak wspomniałem, każde z tych posunięć było konsultowane z konstruktorami Wojskowej Akademii Technicznej. Pewne założenia, które uznawaliśmy za optymalne, były konfrontowane z konstrukcją, z mechaniką tej broni.

Wychodząc od schematów dwuwymiarowych i szkiców projektowych, które wstępnie potwierdzały nam wymiary określonych elementów, zaczęliśmy przygotowywać wersję trójwymiarową, tworząc dokumentację jak najbardziej zgodną z wcześniej opracowaną. Wykorzystywaliśmy w tym celu oprogramowanie SolidWorks, którego używano też na WAT. Ten pierwszy etap naszej pracy nad kształtem broni trwał około trzy i pół miesiąca. To było bardzo, bardzo mało czasu, szczególnie ze względu na dwuukładowość i konieczność zachowania kompatybilności każdego elementu. Po wykonaniu modeli w programie komputerowym uznaliśmy wraz z konstruktorami z WAT, że korzystne byłoby wykonanie makiet nowych karabinków. Te makiety, po tym, jak uzyskały fi zyczny kształt, oczywiście ujawniły nam pewne rzeczy, wymusiły wprowadzenie kolejnych zmian...

SPECIAL OPS: Na jakim etapie znajduje się obecnie projekt MSBS?
AG: Generalnie projekt znajduje się już w fazie rozwojowej, mamy strzelający demonstrator technologii, przetestowany i działający niezawodnie, który wymaga jedynie zmian i dopracowania pod kątem zewnętrznej bryły. Nowa forma również jest już opracowana, de facto należy więc teraz „przełożyć” mechanikę broni do komory zamkowej o nowym kształcie. Związane z tym prace są już zaawansowane, ale nie mogę w tej chwili jeszcze zdradzać, jak bardzo. Natomiast przyszłość MSBS zależy przede wszystkim od jego głównego docelowego odbiorcy. To właśnie Wojsko Polskie musi zdecydować, czy zależy mu na wymianie karabinków Beryl na nową konstrukcję. Beryl jest konstrukcją stosunkowo niezawodną, ale daleko mu do nowoczesnych standardów ergonomii czy modułowości. Jeżeli armia dostrzeże potrzebę zmian, to będzie musiała zdecydować, czym te Beryle zastąpić. Mogą to być konstrukcje zachodnie, może to być konstrukcja krajowa, czyli MSBS. Tym, co przemawia za MSBS, jest fakt, że będąc polską konstrukcją stoi na poziomie porównywalnym z najbardziej zaawansowanymi konstrukcjami na świecie, a dodatkowo oferuje unikalną dwuukładowość. Można powiedzieć, że MSBS w układzie klasycznym jest odpowiednikiem Remingtona ACR, uznawanego za najbardziej zaawansowany karabinek na świecie – ze względu na modułowość, ergonomię czy łatwość obsługi. W układzie bezkolbowym MSBS jest odpowiednikiem izraelskiego X95, czyli MicroTavora, broni również przełomowej, jeśli chodzi o rozwiązania stosowane w bullpupach, najbardziej ergonomicznego, najszybszego i najłatwiejszego w obsłudze bezkolbowego karabinka wojskowego. Mamy więc po raz pierwszy chyba sytuację, co WP powinno zauważyć, że dysponujemy możliwością wyboru konstrukcji krajowej niepozostającej w tyle wobec najbardziej zaawansowanych produktów tego typu na świecie, a nawet je wyprzedzającą.

SPECIAL OPS: Jak Twoim zdaniem wyglądają szanse wprowadzenia któregoś z układów MSBS do uzbrojenia – wersji klasycznej, bezkolbowej, czy też może obu?
AG: Te dwa układy to właściwie drugi argument na rzecz MSBS – chociaż na początku trzeba pamiętać, że ta „hipermodułowość” może wydawać się problemem. Generalnie broń modułowa często staje się cięższa, mniej wygodna i bardziej skomplikowana – i tak się dzieje, o ile ta modułowość nie zostanie „okiełznana”. W przypadku MSBS udało nam się doprowadzić ją do takiego poziomu, że nie tracimy na własnościach ergonomicznych ani jednego, ani drugiego karabinka. Przyjęcie obu układów daje nam określone korzyści – w systemie takim jak armia broń jest wykorzystywana zarówno jako karabinek podstawowy żołnierza, jak i jako broń osobista załóg pojazdów, operatorów cięższego uzbrojenia, które jest ich podstawowym środkiem walki. Do tej roli trudno znaleźć broń lepszą, bardziej poręczną, niż kompaktowe bezkolbowce w kalibrze 5,56×45 mm. I wciąż będzie to broń bardziej uniwersalna, o dużo większej sile ognia niż mikrokalibrowe systemy PDW w rodzaju HK MP7 czy FN P90, zachowując przy tym wspólny kaliber i system podawania amunicji, tj. magazynków, z karabinkami podstawowymi. Naszym zdaniem przyjęcie obu układów wydaje się najlepszym rozwiązaniem. W pewnych funkcjach oba uzupełniają się, np. układ bezkolbowy jest lepszym nośnikiem dla granatnika podlufowego, ze względu chociażby na dużo lepsze rozłożenie masy broni. Układ klasyczny sprawdzi się natomiast lepiej jako ewentualny karabinek wsparcia, zasilany z magazynka o dużej pojemności. Jeżeli za następcę Beryla uznamy wariant karabinka MSBS w układzie klasycznym, to używane obecnie, dużo bardziej zróżnicowane w obsłudze i co za tym idzie, w szkoleniu, jednostki broni krótkiej i pm. Glauberyt, można by z powodzeniem zastąpić różnymi, odpowiadającymi potrzebom danych żołnierzy wariantami MSBS, w tym bezkolbowymi.

SPECIAL OPS: A jaki jest odbiór oficjalnych czynników, czy projekt znalazł uznanie?
AG: Trudno mi się wypowiadać na ten temat – to pytanie należy skierować do czynników decyzyjnych w MON. Z tego co mogłem zaobserwować w czasie kolejnych prezentacji, projekt znalazł uznanie w ich oczach. Ostateczny odbiór to kwestia czasu, możemy o nim mówić dopiero, gdy będzie w pełni gotowy. Na pewno ten program jest uważany za obiecujący, ale teraz wymaga on jeszcze sporo pracy i jeszcze trochę czasu. Na razie mamy dopracowany ostateczny kształt zewnętrzny III generacji i działającą automatykę zamkniętą w kształcie I generacji. Nie wystarczy teraz strzelić palcami, żeby mieć gotowy produkt. Dopracowanie X95 zajęło Izraelczykom... 15 lat. ACR wykluwał się przez dobre 6-7 lat i ciągle niektórzy kwestionują jego „dojrzałość”. Pamiętajmy, że to jest tworzenie nowego typu broni od podstaw. To nie Beryl, który był w dużej mierze jedynie dostosowaniem istniejącej konstrukcji do innego kalibru. To wszystko trwa, ale o ile wiem, odbiór jest pozytywny.

SPECIAL OPS: Z kim konsultowano konstrukcję, jej założenia i funkcjonalność?
AG: Przy pracach nad II generacją przyszedł czas na wstępne testy, na tyle, na ile pozwalała bardzo delikatna konstrukcja makiet i dopracowanie modeli. Testowaliśmy modele „in house”, ale bardzo zależało nam na tworzeniu ich w stałej konsultacji z przyszłymi użytkownikami. O ile trudno mówić o „testowaniu” delikatnych makiet i wydruków tworzywowych w technologii 3D, to do weryfi kacji właściwości użytkowej zapraszani byli ludzie z czołowych jednostek MON i MSWiA, między innymi z tych cieszących się najlepszą opinią, z wieloletnim doświadczeniem z misji zagranicznych. Te osoby pomagały prywatnie, ze względu na wieloletnią znajomość z nami, za co po raz kolejny należą im się szczere podziękowania. Część z naszych założeń w ich oczach okazała się słuszna, do części propozycji mieli uwagi. Staraliśmy się trzymać „blisko ziemi”, blisko żołnierza – i w tym te konsultacje bardzo pomogły. Oczywiście, konsultantami byli też koledzy konstruktorzy z FB Radom, którzy mieli uwagi co do technologiczności broni, co jest bardzo istotne dla przygotowania późniejszej produkcji. Projekt MSBS był również konsultowany z opinią publiczną – m.in. z dziennikarzami prasy specjalistycznej, w tym ze „SPECIAL OPS”, „Strzału”, „Nowej Techniki Wojskowej”, „Raportu WTO”, czy „Broń i Amunicja”. Ich spojrzenie jako „głos z zewnątrz” miało dla nas również spore znaczenie. Swój wpływ miały też głosy z dyskusji i opinie, jakie pojawiały się w internecie, komentarze na krajowych i zagranicznych forach internetowych. Z ciekawostek można dodać, że zaprezentowaliśmy MSBS także przedstawicielom firmy Magpul, w tym jej założycielowi, Richardowi Fitzpatrickowi. Staraliśmy się słuchać głosów ze wszystkich stron.

SPECIAL OPS: Podczas prezentacji podsumowującej kolejny etap prac mówiłeś o propozycji nowego systemu szkolenia i instrukcji do MSBS...
AG: Tak jak mówiłem wcześniej, ze względu na pewne specyfi czne cechy broni w układzie klasycznym i w układzie bezkolbowym, dany układ lepiej sprawdzi się w określonej roli. Chcąc wprowadzać oba układy broni, musimy uwzględnić różnice pomiędzy nimi, także w ich proponowanych zastosowaniach. Mieliśmy na to argumenty, które musieliśmy uwzględnić także w przyszłym systemie szkolenia, obejmującym elementy obsługi, usuwania zacięć itp. dla obu układów. Chciałbym zostać dobrze zrozumiany: co prawda w Wojsku Polskim istnieją jednostki, w których uzbrojeniu znajdują się zarówno karabinki klasyczne, jak i bezkolbowe, użytkowane równolegle, ale nie uważam, że pojedynczy żołnierz piechoty powinien mieć do wyboru oba karabinki. Być może to ambitny plan na dalszą przyszłość, kiedy wzrośnie jego poziom wyszkolenia i świadomości taktycznej – ale to nie jest program na dzień dzisiejszy.

Tworząc program szkolenia skupialiśmy się raczej na wyrobieniu nawyków obsługowych dla określonego typu broni, ale uwzględniając podobieństwo obsługi obu układów karabinka, do jakiego dążyliśmy w MSBS. Żołnierz szkolący się w użyciu MSBS w układzie klasycznym powinien zapoznać się i umieć posługiwać MSBS w układzie bezkolbowym – na tej samej zasadzie, na której używając Beryla, umie posłużyć się też Glauberytem. Nie narzucamy tu żadnego z rozwiązań, ale w pakiecie z tą bronią oferowany byłby „pakiet szkoleniowy” – uwzględniający chociażby to, że sam sposób nauczania ewoluuje i już wyewoluował, chociażby poprzez źródła dostępne w internecie, płyty szkoleniowe, takie jak np. produkcje Magpul Dynamics. To już nie są czasy, gdy do nauki strzelania z karabinka Beryl wystarczała w nieznacznym stopniu zmieniona instrukcja od kbk AK, czyli z tego co pamiętam, z późnych lat 50. My jesteśmy za rozdzieleniem materiałów szkoleniowych od instrukcji technicznej, konserwacyjnej. Tak, by instruktorzy mogli oderwać te zagadnienia od siebie: obsługę technologiczną broni od nauki walki bronią. W WP zresztą nastąpiły już pewne zmiany pod tym względem, bo jako podręcznik metodologiczny pojawiła się instrukcja „Walka z użyciem broni palnej. Skuteczne i bezpieczne posługiwanie się bronią w walce” autorstwa kpt. Włodzimierza Kopcia, w której pojawia się np. pojęcie pojedynczych czynności obsługowych, takich jak usunięcie zacięcia, wymiana magazynka, kontrola broni, przejście z karabinka na pistolet. MSBS, jak zresztą każdy inny nowoczesny karabinek – SCAR, ACR czy X95 – będzie na tyle znacząco różnił się od Beryla, że i tak konieczne jest stworzenie nowej instrukcji szkoleniowej. I my taką instrukcję, program szkolenia dla MSBS, przygotowaliśmy.

 

SPECIAL OPS: Pojawiają się częste pytania o podobieństwo MSBS II i III generacji do karabinka ACR, znanego wcześniej jako Magpul Masada – jakie są źródła inspiracji?
AG: Powiem tak: nie da się, a co więcej, nie ma sensu wymyślać koła na nowo. Nie chcieliśmy w żadnym momencie naruszać żadnych praw i staramy się tego przestrzegać. Ale jeśli chodzi o podobieństwo, to proszę spojrzeć na anatomię człowieka, ergonomię i ekonomię jego ruchów – czy to Amerykanina, Izraelczyka, czy Polaka – będzie taka sama. Jeśli weźmiemy broń zasilaną określonym typem magazynka, wypinanym w określony sposób, to dojdziemy do pewnego rozwiązania, które możemy uznać za optymalne. Spójrzmy na obrys broni: wielu ludzi widząc makiety II generacji w układzie klasycznym, mówiło: „O, to SCAR!”, chociaż podobieństwo do SCAR-a ogranicza się do kolby teleskopowej i składanej na bok, zresztą podobny pod wieloma względami konstrukcyjnymi do FN SCAR był MSBS I generacji, przed naszymi modyfikacjami.

Wraz z II generacją pojawiło się więcej zewnętrznych podobieństw do karabinka Remington ACR – „linia” broni zależy bowiem od kilku czynników – pożądanej wysokości linii celowania, oczekiwanej długości broni, kształtu kolby, kształtu komory spustowej… Jeżeli założymy sobie pewne rzeczy – takie jak monolityczna komora zamkowa z szynami, kolba teleskopowa i składana na bok, to dążąc do optymalnych rozwiązań dojdziemy do podobnych efektów. Jeśli na siłę będziemy chcieli się odróżnić, to odejdziemy od dobrych wzorców – czego chcieliśmy uniknąć. Są pewne elementy, co wynika z potrzeby zachowania środka ciężkości, czy w ogóle utrzymania masy samych elementów, które siłą rzeczy są podobne do tych zastosowanych w ACR. Nie bagatelizowaliśmy tego – należą się wielkie słowa uznania dla konstruktorów z Magpula i Remingtona – wyszła im broń naprawdę świetna. Staraliśmy się w żaden sposób nie naruszyć ich praw, tylko zrobić coś innego. Trudno jednak było, mając podobne założenia i chcąc stworzyć coś dobrego, uzyskać coś, co byłoby zupełnie odmienne. Takie działanie na siłę byłoby po prostu niekorzystne dla projektu.

SPECIAL OPS: Przy okazji prezentacji pojawiły się pytania o możliwość zastosowania polimerowej komory zamkowej, nie tylko spustowej – czy to realne?
AG: To oczywiście jest jakiś pomysł, pozwalający na pewną (200–300 g) oszczędność masy – ale ze względu na problemy z trwałością przy intensywniejszym ogniu może on się okazać ślepą uliczką. Technologicznie taki płaszcz komory jest bardzo wymagający, a osobiście uważam, że przy znanych problemach ze sztywnością komory karabinków G36 przy prowadzeniu intensywnego ognia, czy delikatnością komory F2000, to nie jest opcja, którą powinniśmy brać pod uwagę w najbliższej przyszłości. Za jakiś czas, mając więcej doświadczeń, możemy spróbować sił, ale na razie zastosowanie aluminium jest pewniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem, przy tylko niewiele większej masie.

SPECIAL OPS: A jak z ostatecznym wyglądem, kolorystyką, nazwą MSBS?
AG: Makiety III generacji mają już obecnie mniej więcej docelowy wygląd. Chcielibyśmy, żeby karabinek był oferowany w kolorze innym niż czarny – najchętniej widzielibyśmy powłokę w kolorze maskującym. Kształt broni jest na tyle charakterystyczny i wyróżniający się na tle otoczenia, że chcielibyśmy w każdy możliwy sposób poprawić jej maskowanie. Makiety II generacji były prezentowane w kolorze, który uważamy za optymalny do działań w kraju, natomiast makiety III generacji to nasza propozycja kolorystyki, która znalazłaby zastosowanie na możliwych misjach w rejonach zapalnych świata – pokrewna do stosowanego w nowych zachodnich konstrukcjach koloru Flat Dark Earth. Proponowana przez jedno z pism bronioznawczych nazwa „Radon” zdecydowanie nie pochodzi od nas. Ostateczną nazwę nada przyszły użytkownik, czyli WP – my jako konstruktorzy mamy własne typy. Nazwa „Radon” to własna inicjatywa naszych znajomych ze „Strzału”, którą uważamy na tę chwilę za zupełnie niezłą, odpowiednią dla tworzonego systemu broni MSBS – bo to jest system, a nie pojedyncza broń. To, co widzimy w tej chwili w postaci makiet, to tylko karabinki należące do systemu, który w założeniu obejmuje także karabinki-granatniki, broń wyborową i ewentualnie karabinki wsparcia.

Komentarze

  • Piecia21 Piecia21, 13.09.2011r., 16:02:21 Cieszę się, że i w Polsce nasi konstruktorzy potrafią coś zrobić. Ciekawe jak to będzie z MON, czy będzie chciało przyjąć "MSBS" jako regulaminową broń, czas pokaże, gratuluje konstruktorom konstrukcji,

Powiązane

Redakcja Generał broni Włodzimierz Potasiński

Generał broni Włodzimierz Potasiński

Urodzony 31.07.1956. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Sztabu Generalnego.

Urodzony 31.07.1956. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Sztabu Generalnego.

Redakcja Pułkownik Piotr Gąstał

Pułkownik Piotr Gąstał

Służbę w JW GROM rozpoczął w 1991 r. Zajmował szereg stanowisk w rozpoznaniu, wydziale operacyjnym i zespole bojowym, m.in.: dowódcy sekcji, dowódcy grupy oraz zastępcy dowódcy Jednostki, uczestnicząc...

Służbę w JW GROM rozpoczął w 1991 r. Zajmował szereg stanowisk w rozpoznaniu, wydziale operacyjnym i zespole bojowym, m.in.: dowódcy sekcji, dowódcy grupy oraz zastępcy dowódcy Jednostki, uczestnicząc m.in. w tworzeniu grupy łodzi bojowych, w zespole wodnym oraz organizując grupę naprowadzania lotniczego wsparcia ogniowego (JTAC).

Michał Piekarski Wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim

Wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim

W związku z rocznicą zamachów 11 września, przedstawiamy wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim, socjologiem i specjalistą w zakresie terroryzmu fundamentalistów islamskich.

W związku z rocznicą zamachów 11 września, przedstawiamy wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim, socjologiem i specjalistą w zakresie terroryzmu fundamentalistów islamskich.

Michał Piekarski Wywiad z Marcinem Kosskiem

Wywiad z Marcinem Kosskiem

Publikujemy wywiad z Marcinem Kosskiem, psychologiem i instruktorem zagranicznych jednostek specjalnych, poświęcony psychologicznym i informacyjnym aspektom zwalczania terroryzmu.

Publikujemy wywiad z Marcinem Kosskiem, psychologiem i instruktorem zagranicznych jednostek specjalnych, poświęcony psychologicznym i informacyjnym aspektom zwalczania terroryzmu.

Sebastian Miernik Podpułkownik Leszek Drewniak

Podpułkownik Leszek Drewniak

ps. Diabeł, ur. 12 lutego 1951 roku w Kowarach, zmarł w nocy z 10 na 11 lutego 2007 r. w Warszawie w wieku 56 lat. Prekursor karate w Polsce. W 1972 r. jako pierwszy człowiek w Polsce (wraz z Markiem Stefaniakiem)...

ps. Diabeł, ur. 12 lutego 1951 roku w Kowarach, zmarł w nocy z 10 na 11 lutego 2007 r. w Warszawie w wieku 56 lat. Prekursor karate w Polsce. W 1972 r. jako pierwszy człowiek w Polsce (wraz z Markiem Stefaniakiem) uzyskał w karate mistrzowski stopień 1 dan. Do końca swojego życia udało mu się osiągnąć stopień mistrzowski 5 dan. Był wychowawcą kilku tysięcy karateków w Polsce, organizatorem wielu sekcji karate w Warszawie, trener kadry narodowej seniorów shotokan/WUKO.

Ireneusz Chloupek, Andrzej Krugler Chris Kyle w Polsce

Chris Kyle w Polsce Chris Kyle w Polsce

27 lipca br., już kilka miesięcy po wydaniu w USA bestsellerowej książki Chrisa Kyle’a „American Sniper: The Autobiography Of The Most Lethal Sniper In U.S. Military History”, ukazał się w Polsce jej przekład,...

27 lipca br., już kilka miesięcy po wydaniu w USA bestsellerowej książki Chrisa Kyle’a „American Sniper: The Autobiography Of The Most Lethal Sniper In U.S. Military History”, ukazał się w Polsce jej przekład, pod tytułem „Cel snajpera”. Chris Kyle, były komandos plutonu Charlie SEAL Team 3, US Naval Special Warfare, znajduje się obecnie na pierwszym miejscu rekordów amerykańskich snajperów, z wynikiem 160 oficjalnie potwierdzonych trafień, a w rzeczywistości 255.

Andrzej Krugler, Ireneusz Chloupek GROM od środka

GROM od środka GROM od środka

Na taką książkę od dawna czekali wszyscy interesujący się współczesnymi formacjami specjalnymi, a zwłaszcza polską JW GROM. Po kilku wartościowych, ale pisanych z innej perspektywy (dowódcy, dziennikarza)...

Na taką książkę od dawna czekali wszyscy interesujący się współczesnymi formacjami specjalnymi, a zwłaszcza polską JW GROM. Po kilku wartościowych, ale pisanych z innej perspektywy (dowódcy, dziennikarza) pozycjach na jej temat, wreszcie ukazały się wspomnienia operatora naszej czołowej jednostki specjalnej, uczestnika operacji w Iraku i Afganistanie - Andrzeja K. „Kisiela”. Jak sam pisze, powodem napisania książki „Trzynaście moich lat w JW GROM” była: „chęć pokazania tego, co robimy nie z punktu...

Michał Piekarski Zabezpieczenie Wojsk Specjalnych

Zabezpieczenie Wojsk Specjalnych Zabezpieczenie Wojsk Specjalnych

Sformowana w 2008 roku Jednostka Wojskowa numer 4724, znana obecnie jako Jednostka Wojskowa „Nil”, a wcześniej jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych, jest jedną z najmłodszych...

Sformowana w 2008 roku Jednostka Wojskowa numer 4724, znana obecnie jako Jednostka Wojskowa „Nil”, a wcześniej jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych, jest jedną z najmłodszych jednostek DWS w Polsce i wykonuje zadania o szczególnym i odmiennym od pozostałych pododdziałów charakterze. Na krótko przed zdaniem obowiązków Dowódcy JW „Nil”, pułkownik Mariusz Skulimowski opisuje SPECIAL OPS zadania i specyfikę jednostki, którą dowodził w latach 2009–2013.

Redakcja Nocny marsz śladami generała Nila

Nocny marsz śladami generała Nila Nocny marsz śladami generała Nila

W drugiej edycji ekstremalnego marszu „Śladami generała Nila - od zmierzchu do świtu” wystartowało ponad stu zawodników i zawodniczek. Impreza odbyła się w nocy z 5 na 6 września w Beskidach. Zorganizowali...

W drugiej edycji ekstremalnego marszu „Śladami generała Nila - od zmierzchu do świtu” wystartowało ponad stu zawodników i zawodniczek. Impreza odbyła się w nocy z 5 na 6 września w Beskidach. Zorganizowali ją komandosi z Jednostki Wojskowej NIL dla uczczenia pamięci swojego patrona, twórcy i pierwszego dowódcy Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej.

Marcin Kruk Wywiad z twórcą OLAESA i SOF®TT-W

Wywiad z twórcą OLAESA i SOF®TT-W Wywiad z twórcą OLAESA i SOF®TT-W

Firma Tactical Medical Solutions to jeden z liderów na rynku sprzętu przeznaczonego dla Ratownictwa Taktycznego. Założyciel firmy Ross Johnson to m.in. twórca OLAESA, najnowocześniejszego i wszechstronnego...

Firma Tactical Medical Solutions to jeden z liderów na rynku sprzętu przeznaczonego dla Ratownictwa Taktycznego. Założyciel firmy Ross Johnson to m.in. twórca OLAESA, najnowocześniejszego i wszechstronnego opatrunku indywidualnego przeznaczonego dla służb ratowniczych, w szczególności dla służb mundurowych. Opatrunek daje bardzo duże możliwości w zakresie opatrywania ran postrzałowych zgodnie z wytycznymi TC3. Wśród produktów TacMed odnajdziemy także opaskę uciskową (stazę) SOF®TT-W, jedną z dwóch...

Błażej Bierczyński "Gorączka" to mój ukochany film - wywiad z Bartkiem Berą

"Gorączka" to mój ukochany film - wywiad z Bartkiem Berą "Gorączka" to mój ukochany film - wywiad z Bartkiem Berą

Bartek Bera - fotograf, tegoroczny zdobywca Buzdygana Internautów. Fotografuje głównie śmigłowce i samoloty, a ponadto siły specjalne. Prywatnie jest miłośnikiem broni automatycznej oraz lotnictwa. Wywiadu...

Bartek Bera - fotograf, tegoroczny zdobywca Buzdygana Internautów. Fotografuje głównie śmigłowce i samoloty, a ponadto siły specjalne. Prywatnie jest miłośnikiem broni automatycznej oraz lotnictwa. Wywiadu udzielił czytelnikowi Specjal Ops - Błażejowi Bierczyńskiemu.

Błażej Bierczyński IRAK BYŁ BRAMĄ DO NOWOCZESNOŚCI

IRAK BYŁ BRAMĄ DO NOWOCZESNOŚCI IRAK BYŁ BRAMĄ DO NOWOCZESNOŚCI

3 kwietnia 2004 roku rozpoczęły się walki o ratusz w Karbali, określane jako największa bitwa od II wojny światowej, w której brali udział Polacy. Od niedawna, na ekranach kin możemy oglądać fabularyzowaną...

3 kwietnia 2004 roku rozpoczęły się walki o ratusz w Karbali, określane jako największa bitwa od II wojny światowej, w której brali udział Polacy. Od niedawna, na ekranach kin możemy oglądać fabularyzowaną wersję tych wydarzeń.

Błażej Bierczyński Irak był dla nas "poligonem doświadczalnym"

Irak był dla nas "poligonem doświadczalnym" Irak był dla nas "poligonem doświadczalnym"

3 kwietnia 2004 roku rozpoczęły się walki o ratusz w Karbali, określane jako największa bitwa od II wojny światowej, w której brali udział Polacy. Od niedawna, na ekranach kin możemy oglądać fabularyzowaną...

3 kwietnia 2004 roku rozpoczęły się walki o ratusz w Karbali, określane jako największa bitwa od II wojny światowej, w której brali udział Polacy. Od niedawna, na ekranach kin możemy oglądać fabularyzowaną wersję tych wydarzeń. Zarówno w Karbali, jak i w „Karbali” Krzysztofa Łukaszewicza, kluczową rolę odegrał ppłk Grzegorz Kaliciak – dowódca obrony ratusza i konsultant filmowy. To także autor książki „Karbala. Raport z obrony City Hall”, który w drugiej części wywiadu opowiada o znaczeniu misji...

Błażej Bierczyński Siła i honor w równoległych światach polskich specjalsów

Siła i honor w równoległych światach polskich specjalsów Siła i honor w równoległych światach polskich specjalsów

Kompleksowe rozpoznanie to jeden z kluczowych elementów powodzenia akcji. Bazowanie na niekompletnych informacjach, powierzchownym pierwszym wrażeniu może doprowadzić do tragedii. Podobnie jest z podróżowaniem,...

Kompleksowe rozpoznanie to jeden z kluczowych elementów powodzenia akcji. Bazowanie na niekompletnych informacjach, powierzchownym pierwszym wrażeniu może doprowadzić do tragedii. Podobnie jest z podróżowaniem, poznawaniem innych krajów i kultur, gdzie łatwo możemy wpaść w pułapkę stereotypów.

Błażej Bierczyński Honor. Oto, co wyróżnia polskich specjalsów

Honor. Oto, co wyróżnia polskich specjalsów Honor. Oto, co wyróżnia polskich specjalsów

Kompleksowe rozpoznanie to jeden z kluczowych elementów powodzenia akcji. Bazowanie na niekompletnych informacjach, powierzchownym pierwszym wrażeniu może doprowadzić do tragedii. Podobnie jest z podróżowaniem,...

Kompleksowe rozpoznanie to jeden z kluczowych elementów powodzenia akcji. Bazowanie na niekompletnych informacjach, powierzchownym pierwszym wrażeniu może doprowadzić do tragedii. Podobnie jest z podróżowaniem, poznawaniem innych krajów i kultur, gdzie łatwo możemy wpaść w pułapkę stereotypów. Dopiero szersze spojrzenie, zgłębianie tematu pozwala dostrzec to, co naprawdę istotne i zrozumieć, np. świat żołnierzy polskich sił specjalnych. Między innymi o nim, w jednym z rozdziałów swojej książki „Świat...

Błażej Bierczyński "Weterani nie szukają współczucia, chcą tylko dalej normalnie żyć" / "They aren’t looking for sympathy, they are looking to continue living"

"Weterani nie szukają współczucia, chcą tylko dalej normalnie żyć" / "They aren’t looking for sympathy, they are looking to continue living" "Weterani nie szukają współczucia, chcą tylko dalej normalnie żyć" / "They aren’t looking for sympathy, they are looking to continue living"

Jedno zdjęcie niejednokrotnie przekazuje więcej niż setki słów. Jeśli fotografię wykonuje człowiek od lat codziennie pracujący ze słowem, np. piosenkarz i autor tekstów, tym bardziej coś w tym musi być....

Jedno zdjęcie niejednokrotnie przekazuje więcej niż setki słów. Jeśli fotografię wykonuje człowiek od lat codziennie pracujący ze słowem, np. piosenkarz i autor tekstów, tym bardziej coś w tym musi być. Bryan Adams w "krótkich żołnierskich słowach” opowiada o zdjęciach brytyjskich weteranów, które zrobił i zebrał w cykl pt. "Okaleczeni: Świadectwo Wojny". Fotografie można oglądać od dziś w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu, w ramach Festiwalu Camerimage. Wystawa potrwa do 31 stycznia...

Małgorzata Freiburger, Ireneusz Chloupek Życie na krawędzi (cz.1)

Życie na krawędzi (cz.1) Życie na krawędzi (cz.1)

Polecamy interesujący wywiad przeprowadzony z Albertem Sługockim, osobą mająca niezwykle ciekawy życiorys. Rozmówca wspomina o swoim udziale w ruchu oporu przeciwko komunistycznym władzom tuż po zakończeniu...

Polecamy interesujący wywiad przeprowadzony z Albertem Sługockim, osobą mająca niezwykle ciekawy życiorys. Rozmówca wspomina o swoim udziale w ruchu oporu przeciwko komunistycznym władzom tuż po zakończeniu II wojny światowej, ucieczce z kraju i okolicznościach, które zaprowadziły go w szeregi spadochroniarzy, a następnie sił specjalnych US Army. Jest to pierwsza część wywiadu.

Małgorzata Freiburger, Ireneusz Chloupek Życie na krawędzi, cz. 2

Życie na krawędzi, cz. 2 Życie na krawędzi, cz. 2

Polecamy interesujący wywiad przeprowadzony z Albertem Sługockim, osobą mająca niezwykle ciekawy życiorys. Rozmówca wspomina o tym jak trafił do Special Forces Group (Airborne), czyli słynnych „Zielonych...

Polecamy interesujący wywiad przeprowadzony z Albertem Sługockim, osobą mająca niezwykle ciekawy życiorys. Rozmówca wspomina o tym jak trafił do Special Forces Group (Airborne), czyli słynnych „Zielonych Beretów, o przygodach na liniach frontu w wojnie wietnamskiej i ucieczce przed śmiercią i o epizodzie berlińskim, a także o udziale w ochronie przywódcy ZSRR Leonida Breżniewa podczas jego wizyty w USA i o objawach zespołu stresu pourazowego. Jest to druga część wywiadu.

Błażej Bierczyński "Przełęcz ocalonych", czyli sanitariusz inny niż wszyscy

"Przełęcz ocalonych", czyli sanitariusz inny niż wszyscy "Przełęcz ocalonych", czyli sanitariusz inny niż wszyscy

"Najbardziej śmiercionośna broń na świecie to żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej i jego karabin" - tak o słynnych U.S. Marines zza oceanu wypowiedział się generał John Pershing. Jednak najnowszy...

"Najbardziej śmiercionośna broń na świecie to żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej i jego karabin" - tak o słynnych U.S. Marines zza oceanu wypowiedział się generał John Pershing. Jednak najnowszy obraz Mela Gibsona nie opowiada historii wojaka ze słynnego Korpusu. Ba! Nie traktuje też o walce żołnierzy szturmujących bohatersko okopów przeciwnika czy broniących do ostatniego naboju swoich pozycji czy wycofujący się kolegów. W "Przełęczy ocalonych" bohaterem jest człowiek, który swoją postawą...

Błażej Bierczyński Walka i ratowanie zawsze na 100% - spotkanie z WIR-em

Walka i ratowanie zawsze na 100% - spotkanie z WIR-em Walka i ratowanie zawsze na 100% - spotkanie z WIR-em

Jeśli coś robi, to tylko na 100%. Medycyna pola walki to jego pasja. Jest legendą Jednostki Wojskowej Komandosów, a jednocześnie pozostaje „zwykłym facetem”, szanującym ogromnie życie i drugiego człowieka....

Jeśli coś robi, to tylko na 100%. Medycyna pola walki to jego pasja. Jest legendą Jednostki Wojskowej Komandosów, a jednocześnie pozostaje „zwykłym facetem”, szanującym ogromnie życie i drugiego człowieka. WIR, czyli st. sierż. Krzysztof Pluta, bo o nim mowa, był gościem kolejnego spotkania z cyklu „Wieczór z Weteranem”, które odbyło się 10 stycznia w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie. Opowiadał o początkach służby, o walce i ratowaniu ludzkiego życia oraz o tym jak, po...

Błażej Bierczyński Każdy weteran jest inny, nie można wszystkim po prostu przepisywać leków!

Każdy weteran jest inny, nie można wszystkim po prostu przepisywać leków! Każdy weteran jest inny, nie można wszystkim po prostu przepisywać leków!

W ogromnej większości są weteranami z Navy SEALs. I podobnie, jak w przypadku Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, z którą podpisali porozumienie o współpracy, pomagają innym mundurowym w walce o powrót do normalnego...

W ogromnej większości są weteranami z Navy SEALs. I podobnie, jak w przypadku Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, z którą podpisali porozumienie o współpracy, pomagają innym mundurowym w walce o powrót do normalnego życia po tym, co przeszli. Działają na rzecz zwiększenia społecznej świadomości, czym jest PTSD i TBI oraz nie są to zjawiska dotyczące tylko wojskowych. Starają się również, by przepisywane „z automatu” leki zastąpiono pełnym zrozumieniem przypadku każdego poszkodowanego żołnierza, z rozważeniem...

Błażej Bierczyński To nie jest choroba weteranów misji zagranicznych - PTSD może dotknąć nas wszystkich!

To nie jest choroba weteranów misji zagranicznych - PTSD może dotknąć nas wszystkich! To nie jest choroba weteranów misji zagranicznych - PTSD może dotknąć nas wszystkich!

Czy polskie przepisy mające zapewnić polskim służbom mundurowym odpowiednią opiekę medyczną nadążają za zmieniającym się dynamicznie polem walki? Czy zjawiska PTSD i TBI są odpowiednio zdefiniowane? Na...

Czy polskie przepisy mające zapewnić polskim służbom mundurowym odpowiednią opiekę medyczną nadążają za zmieniającym się dynamicznie polem walki? Czy zjawiska PTSD i TBI są odpowiednio zdefiniowane? Na czym polegał błąd w akcji "Pompka dla Weterana"? W jaki sposób można usprawnić procedury udzielania pomocy poszkodowanym i co wspólnie mogą osiągnąć polscy i amerykańscy weterani? Na pytania te odpowiada Grzegorz Wydrowski, prezes Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, przybliżając również inne realizowane...

Ireneusz Chloupek Not Dead, Can’t Quit!

Not Dead, Can’t Quit! Not Dead, Can’t Quit!

Biografia Richarda Machowicza.

Biografia Richarda Machowicza.

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Wybrane dla Ciebie

Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę » Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku »

Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku » Podstawowe elementy do usprawnienia komunikacji w wojsku »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Jak ochronić dłonie i poprawić trzymanie »

Jak ochronić dłonie i poprawić trzymanie »  Jak ochronić dłonie i poprawić trzymanie »

Gdzie doposażysz się taktycznie »

Gdzie doposażysz się taktycznie » Gdzie doposażysz się taktycznie »

Kompletna ochrona balistyczna »

Kompletna ochrona balistyczna » Kompletna ochrona balistyczna »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych » Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą » Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Buty odporne na wszystko »

Buty odporne na wszystko » Buty odporne na wszystko »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego » Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Funkcjonalne doposażenie , które zapewni komfort w ekstramalnych sytuacjach?

Funkcjonalne doposażenie , które zapewni komfort w ekstramalnych sytuacjach? Funkcjonalne doposażenie , które zapewni komfort w ekstramalnych sytuacjach?

Które apteczki przyjdą Ci z pomocą »

Które apteczki przyjdą Ci z pomocą » Które apteczki przyjdą Ci z pomocą »

Najnowsze produkty i technologie

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Instytut Nowych Technologii Sp. z o.o. Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z...

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z modułem zasilającym i transmitującym obraz w czasie rzeczywistym do zdalnej lokalizacji. Ten polski produkt to przełom w działaniach poszukiwawczych, operacyjno-śledczych oraz ratowniczych. Jego unikalna konstrukcja umożliwia użytkownikom pełną swobodę ruchów, jednocześnie zapewniając dostęp do zaawansowanej...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.