Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Czarno-Czerwoni wchodzą z pomocą jak breacherzy

W publikacji o spontanicznej akcji środowisk komandosów z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji i jednostek antyterrorystyczych, a także instytucji państwowych na rzecz ratowania życia ich kolegi dotkniętego chorobą nowotworową. Zdjęcie: archiwum st. asp. Jacka „Górala” Kurzei
 

W publikacji o spontanicznej akcji środowisk komandosów z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji i jednostek antyterrorystyczych, a także instytucji państwowych na rzecz ratowania życia ich kolegi dotkniętego chorobą nowotworową. Zdjęcie: archiwum st. asp. Jacka „Górala” Kurzei


 

Żadne szkolenie nie jest w stanie przygotować antyterrorysty na to, co zastanie na miejscu realizacji zadania. Nawet najlepiej i najbardziej wszechstronnie przeszkolony „czarny” może zetknąć się z sytuacją, której nie przewidziały treningowe scenariusze. Dalszy rozwój tej sytuacji – to, czy powstrzyma zagrożenie, zależy w ogromnym stopniu od reakcji jego i pozostałych funkcjonariuszy. Podobnie jest z nowotworami, które dotykają nawet najsilniejszych ludzi – w tym policjantów,jak np. st. asp. Jacka Kurzeję z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. „Góral” zareagował prawidłowo – nie spanikował, nie wycofał się, walczy dalej. Walczą też jego koledzy z jednostki, którzy zorganizowali zbiórkę funduszy na jego leczenie, a wkrótce założą Stowarzyszenie „Czarno-Czerwoni”, o czym opowiedział nam „Mieszko” – również policjant z BOA KGP, przyjaciel i towarzysz broni Jacka.

No training can prepare an anti-terrorist for what he might face on duty. Even the best and most well-trained AT might encounter a situation that was not predicted in the training scenarios. What happens next - whether he would stop the danger or not, depends on the reactions of his and his fellow ATs. A similar thing concerns the cancer that even the strongest men have to cope with, including police officers, such as Jacek Kurzeja from the Bureau of Anti-Terrorist Operations of the National Police Headquarters (BOA KGP). "Goral" reacted in the proper way - he did not panic, did not withdraw, but keeps on fighting. And so do fight his friends from the unit that organized fundraising to collect money for his treatment and soon will establish the "Black-And-Red" Association - the idea was presented to us during an interview by "Mieszko" - also a police officer from BOA KGP, a friend and a brother-in-arms of Jacek.

Zdjęcia: archiwum st. asp. Jacka „Górala”
Kurzei

Zobacz także

Tomasz Łukaszewski Bezpieczeństwo, jako pewna kategoria, zyskuje na popularności

Bezpieczeństwo, jako pewna kategoria, zyskuje na popularności Bezpieczeństwo, jako pewna kategoria, zyskuje na popularności

W czerwcu 2023 r. w Słupsku odbędzie się I Kongres Nauk o Bezpieczeństwie. Będzie to przedsięwzięcie skupiające kadrę wywodzącą się z różnych środowisk naukowych mogące wpłynąć na rozszerzenie wiedzy o...

W czerwcu 2023 r. w Słupsku odbędzie się I Kongres Nauk o Bezpieczeństwie. Będzie to przedsięwzięcie skupiające kadrę wywodzącą się z różnych środowisk naukowych mogące wpłynąć na rozszerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i jego istocie oraz modernizację programów kształcenia w poszczególnych uczelniach. O kierunku rozwoju nauk o bezpieczeństwie rozmawiamy z prof. dr. hab. Bogdanem M. Szulcem – przewodniczącym Rady Programowej Kongresu.

Tomasz Łukaszewski Potencjałem CSzWS są ludzie

Potencjałem CSzWS są ludzie Potencjałem CSzWS są ludzie

Płk mgr inż. Wojciech Smołuch jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej. W Wojsku Polskim służy od 1991 roku. Służbę zawodową pełnił m.in. w 25. Brygadzie...

Płk mgr inż. Wojciech Smołuch jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej. W Wojsku Polskim służy od 1991 roku. Służbę zawodową pełnił m.in. w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej, Szefostwie Wojsk Aeromobilnych, Szefostwie Wojsk Zmechanizowanych i Pancernych Dowództwa Wojsk Lądowych. Od 2006 roku w strukturach Wojsk Specjalnych, gdzie w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych zajmował się szkoleniem jednostek.

Tomasz Łukaszewski Nikt poza Polską nie podjął się tego zadania

Nikt poza Polską nie podjął się tego zadania Nikt poza Polską nie podjął się tego zadania

Rozmowa z nadkom. Krzysztofem Funkiendorfem, dowódcą misji humanitarnej polskiej Policji realizowanej w Ukrainie – dowódcą Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie.

Rozmowa z nadkom. Krzysztofem Funkiendorfem, dowódcą misji humanitarnej polskiej Policji realizowanej w Ukrainie – dowódcą Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie.

„Mieszka” łapiemy w drodze na pocztę – wysyła przedmioty z aukcji dla „Górala”, które już zostały sprzedane. Z Jackiem Kurzeją znają się od 10 lat – odkąd „Mieszko” dołączył do BOA i trafił na kurs podstawowy. To właśnie tam zetknął się ze starszym aspirantem. Wspomina, że uderzyła go serdeczność i otwartość nowego starszego kolegi, który – jak się okazało, jest tym typem człowieka, który pierwszy wyciąga do ciebie rękę. To właśnie on wspomógł radą przyszłego „breachera” BOA, przekazał wskazówki, które – wdrożone w życie przez „Mieszka”, pomogły mu kontynuować pracę w centralnej jednostce antyterrorystycznej polskiej Policji, a także rozwijać się w sporcie. Sporo razem przepracowali na tzw. „drzwiach”. Jacek był i jest pewniakiem – w pracy i w życiu.

Karierę w policji st. asp. Jacek Kurzeja zaczynał w komendzie na Pradze Północ. Pasjonat skoków spadochronowych (w młodości był żołnierzem 6. Brygady Powietrznodesantowej) czuł, że to nie jest miejsce dla niego. Szukał czegoś więcej.

Wkrótce przeszedł do Wydziału Realizacyjnego KSP, a w 2007 roku wstąpił do BOA i został operatorem w pierwszym wydziale bojowym z talentem do bycia „breacherem”.

W 2013 wyjechał na dziewięciomiesięczną misję w Kosowie, gdzie służył w siłach specjalnych policji.

Trzy lata później został przeniesiony z Wydziału Bojowego do Wydziału Szkolno-Bojowego, w którym pracę przerwała wiadomość o nowotworze kości i żołądka. Ale „Góral” nie poddał się chorobie, a leczeniu przy ogromnym wsparciu kolegów, w tym „Mieszka”.

W pewnym momencie dla obu „breacherów” stało się jednak jasne, że bazując tylko na NFZ, nie zdziałają wiele. Dlatego „Mieszko” zorganizował zbiórkę na leczenie w klinice dr Bożeny Kilarski w Niemczech – pułap ustalono na 120 000 zł.

Zbiórka zaistniała najpierw w świadomości mundurowych, ale po medialnym nagłośnieniu akcji kwoty zaczęły wpływać błyskawicznie z całej Polski. Zorganizowano aukcję cennych przedmiotów, wkrótce przebijając ustalony pułap.

Metody niemieckiej kliniki sprawdziły się w przypadku zmagającej się z nowotworem żołądka policjantki – Kingi Szwedy. Zarówno funkcjonariuszka z Tucholi, jak i jej mąż – strażak Mikołaj, bardzo pomogli merytorycznie.

Akcję wsparły różne fundacje i firmy, m.in. Fundacja LotosFabryka Broni „Łucznik”, ale również pracodawcy – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komenda Główna Policji, a także zwykli ludzie, którzy przekazanymi złotówkami okazywali szacunek choremu policjantowi, dziękując mu tym samym za jego służbę.

Jak mówi „Mieszko”, było to zaskakujące i wzruszające zarazem, gdyż na co dzień policjanci zwykle nie doświadczają takich gestów.

Ogromnym wsparciem wykazali się emerytowani funkcjonariusze BOA, którzy jako pierwsi zorganizowali własną zrzutkę i wydali „koleżeński rozkaz” rozpoczęcia procesu leczenia w Niemczech.

Sukces dał ogromnie pozytywnego „kopa”. Udało się zebrać ponad 200 000 zł i każda złotówka z tej kwoty ma ogromne znaczenie, jako że jedna sesja w klinice w Niemczech to koszt około 30 000 zł. Takich sesji czeka Jacka kilka, a wydatki związane są z dalszą rehabilitacją (m.in. ortopedyczną – z uwagi na zaniedbany podczas leczenia w Polsce kręgosłup), lekami, które „Góral” będzie musiał przyjmować prawdopodobnie do końca życia.

Trzeba też pamiętać, że nowotwór, jak i konieczna terapia, zmienia życie nie tylko chorego, ale i jego rodziny – wszyscy bliscy zostali postawieni w stan gotowości, choćby z uwagi na skomplikowaną logistykę, transport do lekarzy. I tu na wysokości zadania stanęli koledzy z jednostki, którzy w czasie wolnym od służby, prywatnymi samochodami przewozili go tam, gdzie potrzebował się dostać, by zdjąć chociaż część spraw z barków żony Jacka i samego chorego. On zaś psychicznie jest niczym skała, nie do ruszenia – jego myśli są skoncentrowane na walce. Nie poddaje się ani na chwilę, tak jest skonstruowany – będzie jechał do odcięcia.

Wkrótce pomoc dla niego będzie realizowana w ramach powstającego Stowarzyszenia „Czarno-Czerwoni”. Pomysł jego założenia pojawiał się w wielu rozmowach. Mówili o nim nie tylko obecni, ale również emerytowani funkcjonariusze jednostki – ludzie zżyci z kolegami, atmosferą – policjanci z ogromnym doświadczeniem – „kopalnie” wiedzy, umiejętności i talentów.

Dlaczego „Czarno-Czerwoni”?

„Czarno”, bo antyterroryści od zawsze nazywani byli „czarnymi”, tudzież „kominiarzami”.

Czerwień to zaś element patriotyczny z polskiej flagi – tym samym czerń w tym kontekście to tarcza, która broni wolnego społeczeństwa i pokoju (symbolizowanego przez biel) przed terrorem.

Czerwony nawiązuje także do tradycji krwiodawstwa. Wielu mundurowych, w tym antyterroryści, jak „Góral” czy „Mieszko”, to honorowi dawcy krwi, współpracujący z Klubem HDK Legion z Robertem Kowalewskim na czele.

Ale czerwień symbolizuje także krew, a więc życie, to uratowane, jak i krew przelaną podczas służby. Tym samym, zgodnie ze słynnym cytatem z „Henryka V” Williama Szekspira, czerwień to również symbol braterstwa krwi i broni między żołnierzami czy funkcjonariuszami. Rodzi się ono już na etapie kursu podstawowego, który muszą przejść kandydaci na antyterrorystów po wstępnych testach fizycznych i psychologicznych. To tam, pod okiem doświadczonych pasjonatów Wydziału Szkolno-Bojowego, powstają więzy między policjantami, które przekładają się potem na skuteczność i zaufanie w boju.

Stowarzyszenie „Czarno-Czerwoni” będzie pomagało operatorom policyjnych jednostek specjalnych i policyjnym pirotechnikom, którzy stanowią integralną część działań antyterrorystycznych. Jak mówi „Mieszko”, w zależności od dostępnych funduszy, będzie też otwarte na pomoc dla zwykłych policjantów, żołnierzy, w tym specjalsów. Pomocą obejmie rodziny poszkodowanych funkcjonariuszy, które potrzebują wsparcia nie tylko w chorobie, ale i w przypadku śmierci.

„Mieszko” zapowiada, że będą pomagali także przy kosztownych operacjach i rehabilitacjach.

Trzeba  zaznaczyć, że funkcjonariusz takiej formacji jak BOA KGP czy SPAP, stawia czoło bardzo wyczerpującej fizycznie pracy. Oczywiście, antyterroryści są do niej przygotowani – jak „Mieszko”, kochają sport i uprawiają go na co dzień – obok wysokiej inteligencji, sprawność, szybkość, wytrzymałość siłowa to zdecydowanie podstawa ich wartości bojowej, a więc i bezpieczeństwa wewnętrznego Polski.

Jednak utrzymanie tej sprawności na wysokim poziomie przez 25 lat jest niemożliwe: obciążenia stawów czy kręgosłupa dają się we znaki i kończą kontuzjami i trwałymi urazami, na które jedynym ratunkiem są operacje – często bardzo drogie.

Niestety, obecnie funkcjonariusze SPAP i BOA nie są objęci żadnym programem medycznym, który dawałby im bezpieczeństwo w tej materii. Dlatego jak mówi „Mieszko”, niezależnie od anioła stróża polskich antyterrorystów „na górze”, „Czarno-Czerwoni” będą ziemskimi aniołami stróżami.

Obecnie trwają intensywne prace nad Stowarzyszeniem. „Mieszkowi”, „Sznurkowi” (także z BOA KGP, który był inicjatorem rozpoczęcia prac nad organizacją), jak i pozostałym pięciu „ojcom założycielom” (w tym jednemu emerytowanemu antyterroryście) zależy na tym, aby wszystko dopracować pod kątem wymagań formalnych. Pomaga im przyjaciel z Centralnego Biura Śledczego Policji o prawniczym wykształceniu, a mama jednego z kolegów „Sznurka” służy radą w pisaniu statutu stowarzyszenia.

W rozpropagowaniu Stowarzyszenia w mediach pomogą przyjaciele z M-Events i Polish Special Photos, którzy wsparli komunikacyjnie akcję dla „Górala”.

Jedną z form finansowania będą stanowiły organizowane przez „Mieszka” i Łukasza ze SPAP Warszawa zawody sportowe „Ogień na ogień”, które „przejdą” pod Stowarzyszenie. Wszyscy chętni do startu mogą szykować się na czerwiec 2018 r.

A skoro mowa o zawodach, warto wspomnieć, iż 19 sierpnia 2017 r. mundurowi zmierzyli się ze sobą podczas pikniku strzeleckiego – dochód z imprezy przekazano również na leczenie „Górala”.

W akcję zaangażował się Dyrektor OSiR-u w Grodzisku Mazowieckim – Mariusz Smysło, który regularnie organizuje koncerty czy turnieje charytatywne i razem z zaprzyjaźnionymi policjantami z Grodziska Mazowieckiego: „Komarem”, „Norbertem” i „Markiem” zaproponował „Mieszkowi” mikołajkowy turniej piłki nożnej na początku grudnia – również z myślą o Jacku Kurzei.

„Mieszko” ma nadzieję, że we wrześniu 2017 r. będą mogli zaprezentować pierwsze efekty pracy – choćby na odbywających się wówczas targach MSPO w Kielcach. Wystąpią też z podaniem do MSWiA o honorowy patronat, a z Komendą Główną Policji chcieliby podpisać porozumienie o stałej współpracy – podobnie jak z IPA Polska (International Police Association), które również wsparło zbiórkę dla Jacka (szczególne podziękowania należą się tutaj Prezesowi Stołecznej Grupy Wojewódzkiej – Andrzejowi Kropiwcowi), czy równie gotową do pomocy Fundacją SPRZYMIERZENI z GROM, której przewodniczy Grzegorz Wydrowski.

Niebawem powstanie strona organizacji, a zaraz za nią profil „Czarno-Czerwonych” w serwisie Facebook jako główne medium kontaktowe.

„Mieszko”i jego koledzy są pełni zapału – przy okazji akcji dla Jacka zobaczyli, jaką mają razem moc jako SPAP-y czy BOA. „Sznurek”, „Bartek”, „Krasy”, „Bodzio”, „Sosna” oraz „Elbas”, „Kolba”, „Plutek”, „Baca” (czterej weterani jednostki) to ksywki tylko niektórych z policjantów, którzy misję ratowania życia z gruntu zawodowego przenieśli na prywatny, aktywnie włączając się w zbiórkę.

Stowarzyszenie powstanie także dzięki Hubertowi Kowalikowi – instruktorowi strzelectwa z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a „Dudi” ze SPAP-u Opole nie tylko zaangażował do pomocy jednego ze znanych mu lekarzy (dr. Gerarda o niestandardowym podejściu do pacjenta) – dzięki niemu o akcji dowiedzieli się szybko komandosi z Lublińca, którzy ochoczo wsparli projekt.

Jak mówi „Mieszko”, sami „Czarno-Czerwoni” nie mieliby tak dużych szans, siły przebicia, wyważenia tych „ciężkich życiowych drzwi”, gdyby nie ludzie dobrej woli i braterstwo krwi oraz broni.

„Czarno-Czerwoni” wiedzą, że nie zbawią całego świata, ale jego cząstkę – owszem. Walkę Jacka porównują do realizacji, podczas której antyterrorysta jest świadom tego, że stoi twarzą w twarz z zagrożeniem, z którym będzie musiał się zmierzyć, ale jednocześnie wie, że ma za sobą swoich braci, którzy staną za nim murem i nie pozwolą mu zrobić krzywdy. Jacek jest tym antyterrorystą, za którym stanęło, stoi i nadal będzie stało wielu ludzi – nie tylko „czarnych” i nie tylko „policjantów” – dlatego jest tak silny psychicznie. On też by stanął za innymi. I dlatego m.in. wygra!

 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Andrzej Krugler Wszyscy razem, aby chronić

Wszyscy razem, aby chronić Wszyscy razem, aby chronić

W artykule o genezie nieformalnej współpracy pomiędzy europejskimi policyjnymi jednostkami kontrterrorystycznymi. Jej konsekwencją stała się organizacja wspólnych ćwiczeń. Autor opisuje przeprowadzone...

W artykule o genezie nieformalnej współpracy pomiędzy europejskimi policyjnymi jednostkami kontrterrorystycznymi. Jej konsekwencją stała się organizacja wspólnych ćwiczeń. Autor opisuje przeprowadzone ćwiczebne międzynarodowe akcje antyterrorystyczne w Warszawie, które Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji zorganizowało w dniach 6–10 czerwca 2016 r.

Ireneusz Chloupek Wydział Realizacyjny Komendy Stołecznej Policji

Wydział Realizacyjny Komendy Stołecznej Policji Wydział Realizacyjny Komendy Stołecznej Policji

Gdy w 2003 r. główną jednostkę antyterrorystyczną polskiej policji przesunięto ze struktur Komendy Stołecznej pod bezpośrednie zwierzchnictwo Komendy Głównej, a mały pododdział antyterrorystów z Portu...

Gdy w 2003 r. główną jednostkę antyterrorystyczną polskiej policji przesunięto ze struktur Komendy Stołecznej pod bezpośrednie zwierzchnictwo Komendy Głównej, a mały pododdział antyterrorystów z Portu Lotniczego na Okęciu stracił status etatowego, warszawska policja została pozbawiona formacji specjalnych, zdolnych wesprzeć inne jej komórki na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością. Aby wypełnić tę lukę, dwa lata później Komendant Stołeczny powołał do życia w pionie kryminalnym...

Ireneusz Chloupek Olsztyńskie SKORPIONY

Olsztyńskie SKORPIONY Olsztyńskie SKORPIONY

W 2003 r., po tragicznych wydarzeniach w Magdalence, w polskiej policji wprowadzono zmiany mające wzmocnić jej potencjał bojowy. Poza utworzeniem silnej, centralnej jednostki BOA (Special Ops nr 4 (11)...

W 2003 r., po tragicznych wydarzeniach w Magdalence, w polskiej policji wprowadzono zmiany mające wzmocnić jej potencjał bojowy. Poza utworzeniem silnej, centralnej jednostki BOA (Special Ops nr 4 (11) 2011), w siedmiu komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnymi Pododdziałami Antyterrorystycznymi (SPAP KWP), sformowano mniejsze Sekcje Antyterrorystyczne (SAT KWP). W przyszłym roku będą one świętować swe dziesięciolecie, ale ich korzenie sięgają znacznie wcześniej - olsztyńscy antyterroryści...

Ireneusz Chloupek GROM a Euro 2012

GROM a Euro 2012 GROM a Euro 2012

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 to czas wyjątkowy nie tylko w sferze sportu, ale i dla wszystkich struktur państw-gospodarzy turnieju, odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa podczas...

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 to czas wyjątkowy nie tylko w sferze sportu, ale i dla wszystkich struktur państw-gospodarzy turnieju, odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprezy, także w obliczu podwyższonego ryzyka zagrożeń terrorystycznych.

Patryk Janda Semper paratus

Semper paratus Semper paratus

"Niczego się nie obawiać i nic nie nazywać niemożliwym..." (Prentice Mulford). Przywołane słowa amerykańskiego marynarza trafnie oddają ducha funkcjonariuszy pododdziałów specjalnych, którzy - zgodnie...

"Niczego się nie obawiać i nic nie nazywać niemożliwym..." (Prentice Mulford). Przywołane słowa amerykańskiego marynarza trafnie oddają ducha funkcjonariuszy pododdziałów specjalnych, którzy - zgodnie z łacińską dewizą zawartą w tytule - są zawsze gotowi...

Ireneusz Chloupek 35 lat BOA

35 lat BOA 35 lat BOA

35 lat temu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zapadła decyzja o utworzeniu w strukturach ówczesnej Milicji Obywatelskiej pierwszej w Polsce (i pierwszej po radzieckiej Grupie A KGB w byłym bloku wschodnim)...

35 lat temu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zapadła decyzja o utworzeniu w strukturach ówczesnej Milicji Obywatelskiej pierwszej w Polsce (i pierwszej po radzieckiej Grupie A KGB w byłym bloku wschodnim) formacji antyterrorystycznej - Wydziału Zabezpieczenia Komendy Stołecznej MO. Na przestrzeni kolejnych lat przeszła ona wiele zmian nazw oraz organizacyjnych, by w końcu jako profesjonalne i nowoczesne Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (BOA KGP) stać się pełnoprawną centralną...

Ireneusz Chloupek Wspólne zadanie

Wspólne zadanie Wspólne zadanie

Wizyta rosyjskiego prezydenta Dimitrija Miedwiediewa w dniach 6-7 grudnia 2010 roku w Warszawie była dla Biura Ochrony Rządu jednym z najpoważniejszych tegorocznych przedsięwzięć ochronnych na terenie...

Wizyta rosyjskiego prezydenta Dimitrija Miedwiediewa w dniach 6-7 grudnia 2010 roku w Warszawie była dla Biura Ochrony Rządu jednym z najpoważniejszych tegorocznych przedsięwzięć ochronnych na terenie kraju, wymagającym za angażowania ponadprzeciętnych sił. Wydział Zabezpieczenia Specjalnego BOR wsparli więc, nie po raz pierwszy zresztą, policyjni antyterroryści z BOA, co kolejny raz pokazało, jak ważne jest zadbanie o regularną współpracę szkoleniową między tymi dwiema formacjami.

Ireneusz Chloupek HK416 w Polsce

HK416 w Polsce HK416 w Polsce

Arsenały polskich sił specjalnych stają się coraz nowocześniejsze, choć z pewną przykrością trzeba zaznaczyć, że nie za sprawą krajowych konstrukcji (ale też ocena tych ostatnich każe raczej rzec: na szczęście!)....

Arsenały polskich sił specjalnych stają się coraz nowocześniejsze, choć z pewną przykrością trzeba zaznaczyć, że nie za sprawą krajowych konstrukcji (ale też ocena tych ostatnich każe raczej rzec: na szczęście!). Po krótkiej karierze w jednostkach MSWiA niemieckich HK G36 w kilku wersjach, od niedawna nasi komandosi weszli do ekskluzywnego klubu użytkowników jednego z najlepszych wśród obecnie dostępnych na świecie karabinków automatycznych: HK416.

Ireneusz Chloupek Pożegnanie Generała

Pożegnanie Generała Pożegnanie Generała

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej nieopodal Smoleńska w Rosji wraz z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej - Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcami...

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej nieopodal Smoleńska w Rosji wraz z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej - Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcami Rodzajów Wojsk oraz innymi najważniejszymi osobami w państwie, zginął Dowódca Wojsk Specjalnych - gen. dyw. Włodzimierz Potasiński. Generał urodził się 31 lipca 1956 roku w Czeladzi. Był absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1980 r.) i Akademii Sztabu Generalnego WP (1988...

Jakub Brymerski Rozmowa z Tomaszem Sanakiem

Rozmowa z Tomaszem Sanakiem Rozmowa z Tomaszem Sanakiem

*Adrenergiczny – fizjol. przekazywanie impulsu nerwowego między neuronami za pośrednictwem wydzielanej w synapsach adrenaliny lub noradrenaliny (za Słownikiem Języka Polskiego, PWN). O blaskach i cieniach...

*Adrenergiczny – fizjol. przekazywanie impulsu nerwowego między neuronami za pośrednictwem wydzielanej w synapsach adrenaliny lub noradrenaliny (za Słownikiem Języka Polskiego, PWN). O blaskach i cieniach pracy ratownika taktycznego i życiu na misji z Tomaszem Sanakiem rozmawia Jakub Brymerski.

Michał Piekarski Gen. bryg. Sławomir Petelicki

Gen. bryg. Sławomir Petelicki

Urodzony 13.09.1946. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Urodzony 13.09.1946. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Michał Piekarski Gen. bryg. Marian Sowiński

Gen. bryg. Marian Sowiński

Urodzony 26.08.1951. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie, Akademii Spraw Wewnętrznych i Uniwersytetu Warszawskiego.

Urodzony 26.08.1951. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie, Akademii Spraw Wewnętrznych i Uniwersytetu Warszawskiego.

Michał Piekarski Gen. dyw. Roman Polko

Gen. dyw. Roman Polko

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.

Redakcja Pułkownik Jerzy Gut

Pułkownik Jerzy Gut

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej.

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej.

Redakcja Pułkownik Dariusz Zawadka

Pułkownik Dariusz Zawadka

Żołnierz Jednostki Wojskowej nr 2305 od momentu jej sformowania.

Żołnierz Jednostki Wojskowej nr 2305 od momentu jej sformowania.

Redakcja Generał brygady Piotr Patalong

Generał brygady Piotr Patalong

Urodzony 24 grudnia 1962 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej.

Urodzony 24 grudnia 1962 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej.

Redakcja Pułkownik Tadeusz Sapierzyński

Pułkownik Tadeusz Sapierzyński

Urodzony 1 kwietnia 1954. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej.

Urodzony 1 kwietnia 1954. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej.

Redakcja Pułkownik Zdzisław Żurawski

Pułkownik Zdzisław Żurawski

Urodzony 23.11.1954. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.

Urodzony 23.11.1954. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.

Redakcja Generał dywizji Edward Gruszka

Generał dywizji Edward Gruszka

Urodzony 13.10.1957. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych.

Urodzony 13.10.1957. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych.

Redakcja Generał broni Włodzimierz Potasiński

Generał broni Włodzimierz Potasiński

Urodzony 31.07.1956. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Sztabu Generalnego.

Urodzony 31.07.1956. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Sztabu Generalnego.

Mateusz Kurmanow O MSBS z Adamem Gawronem

O MSBS z Adamem Gawronem O MSBS z Adamem Gawronem

Prezentując jeden z bardziej obiecujących projektów z dziedziny polskiej obronności, chcieliśmy dać czytelnikom magazynu „SPECIAL OPS” okazję spojrzenia na niego oczami jednego z konstruktorów.

Prezentując jeden z bardziej obiecujących projektów z dziedziny polskiej obronności, chcieliśmy dać czytelnikom magazynu „SPECIAL OPS” okazję spojrzenia na niego oczami jednego z konstruktorów.

Redakcja Pułkownik Piotr Gąstał

Pułkownik Piotr Gąstał

Służbę w JW GROM rozpoczął w 1991 r. Zajmował szereg stanowisk w rozpoznaniu, wydziale operacyjnym i zespole bojowym, m.in.: dowódcy sekcji, dowódcy grupy oraz zastępcy dowódcy Jednostki, uczestnicząc...

Służbę w JW GROM rozpoczął w 1991 r. Zajmował szereg stanowisk w rozpoznaniu, wydziale operacyjnym i zespole bojowym, m.in.: dowódcy sekcji, dowódcy grupy oraz zastępcy dowódcy Jednostki, uczestnicząc m.in. w tworzeniu grupy łodzi bojowych, w zespole wodnym oraz organizując grupę naprowadzania lotniczego wsparcia ogniowego (JTAC).

Michał Piekarski Wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim

Wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim

W związku z rocznicą zamachów 11 września, przedstawiamy wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim, socjologiem i specjalistą w zakresie terroryzmu fundamentalistów islamskich.

W związku z rocznicą zamachów 11 września, przedstawiamy wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim, socjologiem i specjalistą w zakresie terroryzmu fundamentalistów islamskich.

Michał Piekarski Wywiad z Marcinem Kosskiem

Wywiad z Marcinem Kosskiem

Publikujemy wywiad z Marcinem Kosskiem, psychologiem i instruktorem zagranicznych jednostek specjalnych, poświęcony psychologicznym i informacyjnym aspektom zwalczania terroryzmu.

Publikujemy wywiad z Marcinem Kosskiem, psychologiem i instruktorem zagranicznych jednostek specjalnych, poświęcony psychologicznym i informacyjnym aspektom zwalczania terroryzmu.

Najnowsze produkty i technologie

Helikon-Tex Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność

Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność

Najlepszy sprzęt to sprzęt wielofunkcyjny. Zabierając jedną rzecz, która przyda się w wielu sytuacjach i na wiele sposobów, zyskujesz większą wygodę, wolne miejsce w plecaku i zapas wagi na coś innego....

Najlepszy sprzęt to sprzęt wielofunkcyjny. Zabierając jedną rzecz, która przyda się w wielu sytuacjach i na wiele sposobów, zyskujesz większą wygodę, wolne miejsce w plecaku i zapas wagi na coś innego. Doskonałym przykładem takiej filozofii jest Swagman Roll od Helikon-Tex.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki...

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki stopień zaraźliwości patogenu. W tym trudnym dla wszystkich czasie z pomocą przychodzą bramki z czujnikiem podczerwieni takie jak certyfikowany model SE-1008 dostępny w sklepie Spy Shop. Z ich pomocą kontrola zdrowia staje się nie tylko skuteczna, ale i szybka.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops