Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

"Każde życie jest dla nas najważniejsze, bez względu na to, po której stronie kraty się znajdujesz"

Wywiad z mjr dr Leszkiem Kołtunem

Redakcja | 2017-10-19
Fot. mat. CBA

Fot. mat. CBA

Jednym z celów reformy więziennictwa w 2010 r. było zwiększenie kompetencji i profesjonalizmu funkcjonariuszy SW oraz odejście od statycznych działań ochronnych na rzecz dynamicznych wewnętrznych. W tym celu powołano dobrze wyposażone i uzbrojone Grupy Interwencyjne, przygotowane do szybkiego reagowania w przypadku, gdy zawiodą mediacje oraz zagrożone jest ludzkie życie lub zdrowie, a na co dzień ukierunkowanych na zapobieganie popełnianiu przestępstw przez osoby w izolacji penitencjarnej, wypadkom nadzwyczajnym, zwłaszcza buntom i wystąpieniom zbiorowym. Funkcjonariusze GISW są zbrojnym ramieniem i ostateczną odpowiedzią SW na zakłócanie porządku lub dyscypliny w jej jednostkach organizacyjnych. Zespoły przechodzą intensywne szkolenia, a swoje kompetencje (np. z zakresie medycyny taktycznej) rozwijają także we współpracy z innymi służbami, w ramach ćwiczeń, zawodów i warsztatów międzyresortowych, np. organizowanych już czterokrotnie Tactical Prison Rescue. O jednym z takich szkoleń, zrealizowanym z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, rozmawiamy z mjr dr Leszkiem Kołtunem z GISW Wrocław, jednym z organizatorów TPR.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Nic nie zastąpi przeżyć, jakie wyniosłem ze służby w JW GROM

Nic nie zastąpi przeżyć, jakie wyniosłem ze służby w JW GROM Nic nie zastąpi przeżyć, jakie wyniosłem ze służby w JW GROM

Wywiad ze Zbigniewem Radeckim, weteranem Jednostki Wojskowej GROM z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem bojowym w strefach działań wojennych, w tym w misjach w Afganistanie i Iraku. Rozmawiał: Krzysztof...

Wywiad ze Zbigniewem Radeckim, weteranem Jednostki Wojskowej GROM z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem bojowym w strefach działań wojennych, w tym w misjach w Afganistanie i Iraku. Rozmawiał: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: archiwum Zbigniewa Radeckiego

Tomasz Łukaszewski Wciąż mam w sobie radość służby

Wciąż mam w sobie radość służby Wciąż mam w sobie radość służby

Rozmowa z płk. Tomaszem Białasem – byłym żołnierzem wojsk specjalnych i Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, byłym dowódcą 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, uczestnikiem misji zagranicznej...

Rozmowa z płk. Tomaszem Białasem – byłym żołnierzem wojsk specjalnych i Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, byłym dowódcą 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, uczestnikiem misji zagranicznej w Iraku i Afganistanie – a obecnie od 11 września 2023 r. dowódcą 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Rozmawiał: Tomasz Łukaszewski Zdjęcia: 25 BKPow., arch. Płk. Tomasza Białasa

Tomasz Łukaszewski Trzeba dać z siebie dużo, by mieć z tego satysfakcję

Trzeba dać z siebie dużo, by mieć z tego satysfakcję Trzeba dać z siebie dużo, by mieć z tego satysfakcję

W 2024 roku mija 30 lat od sformowania 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej, przeformowanej później w 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej. Początki funkcjonowania Kawalerii Powietrznej oraz proces szkolenia...

W 2024 roku mija 30 lat od sformowania 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej, przeformowanej później w 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej. Początki funkcjonowania Kawalerii Powietrznej oraz proces szkolenia żołnierzy w rozmowie ze „SPECIAL OPS” wspomina mjr (rez.) Arkadiusz Kups – były żołnierz kompanii specjalnych oraz 25DKPow.

SPECIAL OPS: Jakie formacje wzięły udział w szkoleniu i kto je poprowadził? Czy była to wzajemne doskonalenie obustronne (jedna strona odpowiadała z jeden aspekt, druga za inny) czy któraś ze stron była tą prowadzącą?

MJR DR LESZEK KOŁTUN: Udział w szkoleniu wziął tylko GISW Wrocław. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej zwrócił się z prośbą do Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia CBA o przeprowadzenie takich zajęć. Wynika to m.in. ze ścisłej współpracy, którą to GISW Wrocław od dwóch lat podtrzymuje z CBA poprzez chociażby uczestniczenie zespołu CBA w zawodach Tactical Prison Rescue. Poza tym, wspólne szkolenia tego typu służą wszystkim, ponieważ ich celem jest podnoszenie bezpieczeństwa wewnętrznego naszego kraju. Co do samego przebiegu zajęć, prowadzili je instruktorzy z Biura Kadr i Szkolenia CBA oraz z delegatury w Poznaniu. Opierały się na wzajemnych doświadczeniach, ale to my byliśmy tą stroną doskonalącą się i ze względu na zaangażowanie kolegów – profesjonalistów, funkcjonariusze GISW Wrocław mogli znacząco podnieść swój poziom wyszkolenia strzelecko-taktycznego.

SPECIAL OPS: Co w ramach taktyki strzeleckiej/strzelania dynamicznego było tematem warsztatów czy może trenowaliście coś więcej? Na czym polegały scenariusze zadaniowe?

MJR DR LESZEK KOŁTUN: Strzelanie koncentrowało się przede wszystkim na zajęciach dynamicznych. W tym przypadku nie było przysłowiowych pięciu sztuk nabojów i strzelania statycznego do tarczy z 10 metrów. Przez te siedem lat, jak GISW istnieją i wpisują się bardzo dobrze w system bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, poziom wyszkolenia funkcjonariuszy jest już, można powiedzieć, zadowalający. Stąd też i tematy realizowane na strzelnicy mogły już być bardziej zaawansowane. W porównaniu z CBASW ma inne zadania i zdecydowanie strzelań oraz amunicji jest mniej, nie mniej ważne i dla wszystkich jednakowe jest zaś bezpieczne posługiwanie się bronią. Ciekawostką na pewno było dla nas strzelanie w realnych warunkach z wykorzystaniem samochodów. Na co dzień to właśnie GISW konwojuje najbardziej niebezpiecznych osadzonych i takie zajęcia, których szczegółów nie chciałbym zdradzać, były dla nas najbardziej wartościowe. Poza tym, najgorzej jest dla funkcjonariusza czy żołnierza jednostek specjalnych, gdy zaczyna wierzyć, iż jest mega wyszkolony i nie potrzebuje już się tak mocno doskonalić i przy tym czuje się prawie nieśmiertelny. „Prawie” to duża różnica! To inaczej pierwszy krok do poniesienia klęski. To jak bokser, który uważa że jest i będzie niepokonany... Ś.p. Jerzy Kulej, którego nie muszę opisywać, stale powtarzał, że "nie ma odpornych na ciosy, są tylko źle trafieni". Dlatego każdy z nas powinien nieustannie się doskonalić, by swoją pracę wykonywać najlepiej i najbezpieczniej dla siebie oraz społeczeństwa.

SPECIAL OPS: Jak często tego typu warsztaty są realizowane? Z którymi służbami GISW Wrocław ćwiczy najczęściej? Pytam tak w nawiązaniu do ostatniego szkolenia, jak i do podobnych, choćby tych organizowanych na podgrubińskim poligonie i na strzelnicy Komendy Nadodrzańskiego OSG, w którym uczestniczył GISW Poznań.

MJR DR LESZEK KOŁTUN: Najczęściej ćwiczymy z innymi GISW, tzw. siłami wsparcia, i w przypadku Wrocławia będzie to jeszcze GISW Opole i Katowice. Skupiamy się na ćwiczeniach realizowanych typowo w warunkach więziennych. Kiedyś jeszcze bardzo mocno współpracowaliśmy ze SPAP Wrocław, ponieważ nie da się ukryć, że GISW są stworzone (mimo całkiem różniącej się organizacji i przynależności kadrowej) na podobieństwo Pododdziałów AT Policji. Natomiast porozumienia powstają w obu kierunkach.
Kiedyś udało nam się wspólne szkolenie z negocjatorami BOA KGP, co do dziś przynosi efekty  tak w naszej służbie, jak i w tej drugiej. Wzajemna współpraca również dotyczy GISW ze Strażą Graniczną, jak i Strażą PożarnąStraż Graniczna przecież posiada placówki zatrzymań (wąskie i ciasne pomieszczenia, w których czujemy się najlepiej), a Straż Pożarna pomaga nam zdobywać kwalifikacje i doskonalenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. My w zamian szkolimy strażaków z samoobrony oraz z postępowania ratowniczego w przypadku udzielania pomocy rannym funkcjonariuszom lub żołnierzom, posiadających przy sobie materiały pirotechniczne czy brońGISW Wrocław również mocno współpracuje z Centrum Wojsk inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu w zakresoe rozpoznania pirotechnicznego oraz z Akademią Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki. Jesteśmy w trakcie rozmów dotyczących współpracy GISW we Wrocławiu z Biurem Ochrony Rządu.
Uważam, że najlepszym odzwierciedleniem współpracy grup jest Tactical Prison Rescue. Mówię to nie bez przyczyny, ponieważ w pierwszych założeniach organizatorem i stroną odpowiedzialną za każdą stację oraz szczegół była Służba Więzienna. W kolejnych edycjach można było zauważyć zwiększającą się liczbę jednostek zaproszonych i współpraca rozszerzała się dość mocno. Teraz do zespołów odpowiedzialnych za stacje wyznaczamy osoby, do których mamy 100% zaufanie, przekonani o ich poważnym i odpowiedzialnym podejściu do sprawy i które reprezentują np. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe6. Brygadę Powietrznodesantową z Krakowa, Jednostkę Wojskową Komandosów z Lublińca, wcześniej wspomnianą Akademię Wojsk Lądowych i Centrum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu31. Batalion RadiotechnicznyPaństwową Straż Pożarną z Wrocławia oraz  Służbę Więzienną.

SPECIAL OPS: W jaki sposób realizowane już czterokrotnie zawody i warsztaty Tactical Prison Rescue czy Paramedyk, w którym też brałeś udział, wpłynęły na system szkoleniowy Grup Interwencyjnych Służby Więziennej? Co się zmieniło na przestrzeni tych kilku lat?

MJR DR LESZEK KOŁTUN: Szczerze mówiąc, wszystko zaczęło się od faktu, iż mój przyjaciel, z którym organizuję Tactical Prison Rescue, wziął mnie na kierownika zespołu do Gdańska na Paramedyka. To tam zobaczyłem kierunek działań funkcjonariuszy Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji. Z racji tego, iż w tym czasie pełniłem funkcję koordynatora ds. szkolenia GISW w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, miałem możliwość ukierunkować szkolenia właśnie w tym zakresie - tzn. ratownictwa taktycznego.
Jak sama nazwa mówi, aby udzielić rannemu pomocy, trzeba wciąż myśleć o taktyce, która z niebezpieczeństwa pozwoli wszystkim wyjść cało. Od kilku lat funkcjonariusze GISW doskonalą umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego i pojawiły się w każdym teamie torby medyczne o dużo większych gabarytach z dużo bardziej przystosowanym sprzętem medycznym do istniejących i towarzyszących nam zagrożeń a niżeli kilka lat wcześniej. Funkcjonariusze GISW są coraz częściej ratownikami udzielającymi pomocy  chociażby w wypadkach drogowych. Ich pewność siebie poprzez udział w zawodach TPR pozwala na przeprowadzenie profesjonalnej pomocy.  Zresztą, sam Tactical Prison Rescue ma mocne przesłanie, bo przede wszystkim jego hasło przewodnie to ,,Szkolimy najlepszych na najgorsze i każde życie jest dla nas najważniejsze, bez względu na to, po której stronie kraty się znajdujesz", a po drugie, to dla nas organizatorów jest bardzo ważna współpraca z innymi jednostkami specjalnymi i łączenie ich w jedną drużynę przy wykonywaniu zadań, ponieważ wyszkolenie, procedury oraz taktyka mogą być zróżnicowane, natomiast zagrożenie jest dla nas wszystkich jednakowe.

SPECIAL OPS: Na co stawiacie podczas ćwiczeń? Co stanowi w Twojej opinii największe wyzwanie dla służb, tak dla GISW, jak i innych, z którymi zdarza Wam się działać czy trenować?

MJR DR LESZEK KOŁTUN: Najważniejsze to komunikacja i wypracowane wspólne procedury taktyczne i medyczne. Każda z grup czuje się dobrze w swoim "środowisku" i to chcieliśmy zobaczyć w czwartej edycji TPR, kiedy to połączyliśmy trzy zespoły w jedną drużynę. Było to mega eksperymentalne, ale informacje zwrotne potwierdzają, że również mega trafione. To na ćwiczeniach, które staramy się naprawdę robić realnie, można podpatrzeć taktykę czy sprzęt wykorzystywany w podobnej służbie, a jednak tak innej. Po tych zawodach również wracają do mnie informacje o zacieśnieniu się współpracy pomiędzy innymi służbami, ze względu na to, iż to w czasie zawodów stwierdzono, iż warto wspólnie się szkolić i trenować w myśl zasady "im więcej potu na poligonie, tym mniej krwi na froncie".

SPECIAL OPS: Tuż przed TPR 2017 odbyły się m.in. ćwiczenia sekcji Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Krakowa (której przedstawiciel - mjr Łukasz Gawron, organizuje z Tobą TPR) z funkcjonariuszami analogicznej formacji Służby Więziennej Republiki Czeskiej. Czy zdarza Wam się trenować z zagranicznymi jednostkami? Czy możesz wy mienić podstawowe różnicę miedzy Wami a nimi? Czego wzajemnie się od siebie uczycie?

MJR DR LESZEK KOŁTUN: Ćwiczyli, bo się bali że przegrają znowu z Wrocławiem (śmiech). Oczywiście, pozwoliłem sobie na mały żarcik konkurencyjny, ale GISW w Krakowie jeszcze do niedawna był wyznacznikiem dla pozostałych grup w Polsce. Ważne jest, aby podglądać ludzi, którzy tworzą coś, realizują i są na tzw. właściwym miejscu. My podglądamy jednostki specjalne, ale wyciągamy to, co dla nas w naszej służbie jest przydatne. Współpraca pomiędzy Polską a Czeską Służbą Więzienną trwa już kilka lat. Osobiście jeździłem do Ostrawy szkolić funkcjonariuszy tamtejszej jednostki. Jednak tam mają całkiem inny katalog środków przymusu bezpośredniego oraz uproszczony system ich stosowania. My musimy  nadrabiać  wyszkoleniem taktycznym. Więzienia są wszędzie praktycznie do siebie podobne, więc taktyka działań jest również podobna. Jeździliśmy również do Norwegii, gdzie system penitencjarny był całkiem odmienny od naszego, ale uważam, iż wyjazdy zakończyły się ogromnym sukcesem, ponieważ my podpatrzyliśmy coś od ich, a oni zdecydowanie więcej od nas.

SPECIAL OPS: Na początku roku byłeś zaangażowany w projekt "#bezpiecznie", obecnie jesteś jednym z prelegentów konferencji "Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej" Czy świadomość sektora cywilnego dot. zagrożenia terrorystycznego rośnie? Co stanowi problem? Czy np. zagrożenie zamachem jest bagatelizowane przez administratorów budynków użyteczności publicznej itp. na zasadzie "u nas się to nie zdarzy"?

MJR DR LESZEK KOŁTUN: Rzeczywiście miałem przyjemność współpracować z Uniwersytetem Wrocławskim przy wymienionej wyżej konferencji. Osobiście uważam, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, zwłaszcza w kwestii edukacji młodzieży. W projekcie mieliśmy świetną ekipę realizacyjną, z którą współpraca to prawdziwa przyjemność. Oczywiście, oprócz  teorii dotyczącej zachowań w czasie bycia zakładnikiem i tego, jak przeżyć taką sytuację, wszystko było na bieżąco realizowane przez wyznaczonych uczniów oraz funkcjonariuszy, którzy wcielili się w rolę terrorystów. Przy odbijaniu zakładników brały udział trzy ekipy, bo GISW WrocławGrupa Realizacyjna Komendy Miejskiej we Wrocławiu oraz Zespołu Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Wrocław-Strachowice. Nie jest tajemnicą, że najlepsze szkolenia to teoria połączona z praktyką. Co do świadomości ludzi o zagrożeniach terrorystycznych, to mam wrażenie, że ich świadomość rośnie i na szczęście dla naszego społeczeństwa informacje docierają do nas tylko z mediów. Z tego, co dzieje się niestety na zachodzie Europy, każdy zdaje sobie sprawę. Mam nadzieję, że w Polsce przejawów terroryzmu nigdy nie będzie, ale powinniśmy zachować czujność i reagować na pewne sytuacje, analizować, wyciągać wnioski, zwłaszcza od naszych zachodnich sąsiadów, byśmy nie musieli znowu kiedyś powiedzieć "Polak mądry po szkodzie".  Kolejnym elementem, który chciałbym poruszyć w odpowiedzi na zadane mi pytanie to fakt, iż uważam, że bezpieczeństwo budynków użyteczności publicznej znane jest tylko służbom porządkowym odpowiadającym za nasze bezpieczeństwo. Natomiast bardzo ważnym elementem i chyba najważniejszym jest posiadanie przez każdego z nas informacji dotyczących samego zachowania się w sytuacji zagrażającej naszemu zdrowiu czy życiu. To od nas samych zależy, w jakim stopniu poradzimy sobie z sytuacjami, w których mamy lub możemy mieć wpływ. Ale żeby to uczynić, społeczeństwo powinno być bardziej szkolone i uświadamiane w zakresie aktualnych zagrożeń. I nie mówię tu tylko i wyłącznie o zdarzeniach terrorystycznych, ale takich, które mogą się wydarzyć każdego dnia. Wracając do wcześniejszego przekonania: najlepsze szkolenie to połączenie teorii z praktyką.

SPECIAL OPS: Czy możesz coś zdradzić na temat przyszłorocznego Tactical Prison Rescue?

MJR DR LESZEK KOŁTUN: 
Na razie czekamy na zatwierdzenie harmonogramu przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Pomysły już mam, logistykę  powoli ogarniam. W większości zadania, które zespoły będą miały do wykonania, to zdarzenia, które miały miejsce.  Na pewno nie zabraknie emocji i, adrenaliny i niespodzianek. (śmiech) Wstępny termin Tactical Prison Rescue 2018 to 22-25 maja. Serdecznie zapraszamy!

SPECIAL OPS: My będziemy tam na pewno! Dziękujemy za rozmowę.

Mjr dr Leszek Kołtun

Doktor nauk o bezpieczeństwie. Badacz i konsultant w obszarze zagrożenia terroryzmem i sposobów zwalczania wybranych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Specjalista i praktyk w dziedzinie fizycznego zwalczania terroryzmu oraz podejmowania interwencji i użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej. Major Służby Więziennej, w której pełnił w latach 2010 - 2015 funkcje koordynatora Grup Interwencyjnych Służby Więziennej. Organizator zawodów i warsztatów pn. "Tactical Prison Rescue" dla grup specjalnych. Jego pasją, realizowaną także w ramach pracy, są sztuki walki - jest Zawodowym Mistrzem Świata w Kick-Boxingu oraz wiceprezesem Kilohana Europe - Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Walki Kilohana. Instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej EFR, samoobrony, sportów siłowych i kulturystyki, strzelectwa oraz boksu. Posiada certyfikat militarnego instruktora IMCF (International Modern Combat Federation), specjalista ds. odnowy biologicznej (specjalność: masaż sportowy, leczniczy i relaksacyjny, krioterapia, hydroterapia). W trakcie przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 był członkiem zespołu ds. Koordynacji działań Służby Więziennej. Jest również ratownikiem WOPR.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja Pułkownik Zdzisław Żurawski

Pułkownik Zdzisław Żurawski

Urodzony 23.11.1954. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.

Urodzony 23.11.1954. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.

Redakcja Generał dywizji Edward Gruszka

Generał dywizji Edward Gruszka

Urodzony 13.10.1957. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych.

Urodzony 13.10.1957. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych.

Redakcja Generał broni Włodzimierz Potasiński

Generał broni Włodzimierz Potasiński

Urodzony 31.07.1956. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Sztabu Generalnego.

Urodzony 31.07.1956. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Sztabu Generalnego.

Mateusz Kurmanow O MSBS z Adamem Gawronem

O MSBS z Adamem Gawronem O MSBS z Adamem Gawronem

Prezentując jeden z bardziej obiecujących projektów z dziedziny polskiej obronności, chcieliśmy dać czytelnikom magazynu „SPECIAL OPS” okazję spojrzenia na niego oczami jednego z konstruktorów.

Prezentując jeden z bardziej obiecujących projektów z dziedziny polskiej obronności, chcieliśmy dać czytelnikom magazynu „SPECIAL OPS” okazję spojrzenia na niego oczami jednego z konstruktorów.

Redakcja Pułkownik Piotr Gąstał

Pułkownik Piotr Gąstał

Służbę w JW GROM rozpoczął w 1991 r. Zajmował szereg stanowisk w rozpoznaniu, wydziale operacyjnym i zespole bojowym, m.in.: dowódcy sekcji, dowódcy grupy oraz zastępcy dowódcy Jednostki, uczestnicząc...

Służbę w JW GROM rozpoczął w 1991 r. Zajmował szereg stanowisk w rozpoznaniu, wydziale operacyjnym i zespole bojowym, m.in.: dowódcy sekcji, dowódcy grupy oraz zastępcy dowódcy Jednostki, uczestnicząc m.in. w tworzeniu grupy łodzi bojowych, w zespole wodnym oraz organizując grupę naprowadzania lotniczego wsparcia ogniowego (JTAC).

Michał Piekarski Wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim

Wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim

W związku z rocznicą zamachów 11 września, przedstawiamy wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim, socjologiem i specjalistą w zakresie terroryzmu fundamentalistów islamskich.

W związku z rocznicą zamachów 11 września, przedstawiamy wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim, socjologiem i specjalistą w zakresie terroryzmu fundamentalistów islamskich.

Michał Piekarski Wywiad z Marcinem Kosskiem

Wywiad z Marcinem Kosskiem

Publikujemy wywiad z Marcinem Kosskiem, psychologiem i instruktorem zagranicznych jednostek specjalnych, poświęcony psychologicznym i informacyjnym aspektom zwalczania terroryzmu.

Publikujemy wywiad z Marcinem Kosskiem, psychologiem i instruktorem zagranicznych jednostek specjalnych, poświęcony psychologicznym i informacyjnym aspektom zwalczania terroryzmu.

Sebastian Miernik Podpułkownik Leszek Drewniak

Podpułkownik Leszek Drewniak

ps. Diabeł, ur. 12 lutego 1951 roku w Kowarach, zmarł w nocy z 10 na 11 lutego 2007 r. w Warszawie w wieku 56 lat. Prekursor karate w Polsce. W 1972 r. jako pierwszy człowiek w Polsce (wraz z Markiem Stefaniakiem)...

ps. Diabeł, ur. 12 lutego 1951 roku w Kowarach, zmarł w nocy z 10 na 11 lutego 2007 r. w Warszawie w wieku 56 lat. Prekursor karate w Polsce. W 1972 r. jako pierwszy człowiek w Polsce (wraz z Markiem Stefaniakiem) uzyskał w karate mistrzowski stopień 1 dan. Do końca swojego życia udało mu się osiągnąć stopień mistrzowski 5 dan. Był wychowawcą kilku tysięcy karateków w Polsce, organizatorem wielu sekcji karate w Warszawie, trener kadry narodowej seniorów shotokan/WUKO.

Ireneusz Chloupek, Andrzej Krugler Chris Kyle w Polsce

Chris Kyle w Polsce Chris Kyle w Polsce

27 lipca br., już kilka miesięcy po wydaniu w USA bestsellerowej książki Chrisa Kyle’a „American Sniper: The Autobiography Of The Most Lethal Sniper In U.S. Military History”, ukazał się w Polsce jej przekład,...

27 lipca br., już kilka miesięcy po wydaniu w USA bestsellerowej książki Chrisa Kyle’a „American Sniper: The Autobiography Of The Most Lethal Sniper In U.S. Military History”, ukazał się w Polsce jej przekład, pod tytułem „Cel snajpera”. Chris Kyle, były komandos plutonu Charlie SEAL Team 3, US Naval Special Warfare, znajduje się obecnie na pierwszym miejscu rekordów amerykańskich snajperów, z wynikiem 160 oficjalnie potwierdzonych trafień, a w rzeczywistości 255.

Andrzej Krugler, Ireneusz Chloupek GROM od środka

GROM od środka GROM od środka

Na taką książkę od dawna czekali wszyscy interesujący się współczesnymi formacjami specjalnymi, a zwłaszcza polską JW GROM. Po kilku wartościowych, ale pisanych z innej perspektywy (dowódcy, dziennikarza)...

Na taką książkę od dawna czekali wszyscy interesujący się współczesnymi formacjami specjalnymi, a zwłaszcza polską JW GROM. Po kilku wartościowych, ale pisanych z innej perspektywy (dowódcy, dziennikarza) pozycjach na jej temat, wreszcie ukazały się wspomnienia operatora naszej czołowej jednostki specjalnej, uczestnika operacji w Iraku i Afganistanie - Andrzeja K. „Kisiela”. Jak sam pisze, powodem napisania książki „Trzynaście moich lat w JW GROM” była: „chęć pokazania tego, co robimy nie z punktu...

Michał Piekarski Zabezpieczenie Wojsk Specjalnych

Zabezpieczenie Wojsk Specjalnych Zabezpieczenie Wojsk Specjalnych

Sformowana w 2008 roku Jednostka Wojskowa numer 4724, znana obecnie jako Jednostka Wojskowa „Nil”, a wcześniej jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych, jest jedną z najmłodszych...

Sformowana w 2008 roku Jednostka Wojskowa numer 4724, znana obecnie jako Jednostka Wojskowa „Nil”, a wcześniej jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych, jest jedną z najmłodszych jednostek DWS w Polsce i wykonuje zadania o szczególnym i odmiennym od pozostałych pododdziałów charakterze. Na krótko przed zdaniem obowiązków Dowódcy JW „Nil”, pułkownik Mariusz Skulimowski opisuje SPECIAL OPS zadania i specyfikę jednostki, którą dowodził w latach 2009–2013.

Redakcja Nocny marsz śladami generała Nila

Nocny marsz śladami generała Nila Nocny marsz śladami generała Nila

W drugiej edycji ekstremalnego marszu „Śladami generała Nila - od zmierzchu do świtu” wystartowało ponad stu zawodników i zawodniczek. Impreza odbyła się w nocy z 5 na 6 września w Beskidach. Zorganizowali...

W drugiej edycji ekstremalnego marszu „Śladami generała Nila - od zmierzchu do świtu” wystartowało ponad stu zawodników i zawodniczek. Impreza odbyła się w nocy z 5 na 6 września w Beskidach. Zorganizowali ją komandosi z Jednostki Wojskowej NIL dla uczczenia pamięci swojego patrona, twórcy i pierwszego dowódcy Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej.

Marcin Kruk Wywiad z twórcą OLAESA i SOF®TT-W

Wywiad z twórcą OLAESA i SOF®TT-W Wywiad z twórcą OLAESA i SOF®TT-W

Firma Tactical Medical Solutions to jeden z liderów na rynku sprzętu przeznaczonego dla Ratownictwa Taktycznego. Założyciel firmy Ross Johnson to m.in. twórca OLAESA, najnowocześniejszego i wszechstronnego...

Firma Tactical Medical Solutions to jeden z liderów na rynku sprzętu przeznaczonego dla Ratownictwa Taktycznego. Założyciel firmy Ross Johnson to m.in. twórca OLAESA, najnowocześniejszego i wszechstronnego opatrunku indywidualnego przeznaczonego dla służb ratowniczych, w szczególności dla służb mundurowych. Opatrunek daje bardzo duże możliwości w zakresie opatrywania ran postrzałowych zgodnie z wytycznymi TC3. Wśród produktów TacMed odnajdziemy także opaskę uciskową (stazę) SOF®TT-W, jedną z dwóch...

Błażej Bierczyński "Gorączka" to mój ukochany film - wywiad z Bartkiem Berą

"Gorączka" to mój ukochany film - wywiad z Bartkiem Berą "Gorączka" to mój ukochany film - wywiad z Bartkiem Berą

Bartek Bera - fotograf, tegoroczny zdobywca Buzdygana Internautów. Fotografuje głównie śmigłowce i samoloty, a ponadto siły specjalne. Prywatnie jest miłośnikiem broni automatycznej oraz lotnictwa. Wywiadu...

Bartek Bera - fotograf, tegoroczny zdobywca Buzdygana Internautów. Fotografuje głównie śmigłowce i samoloty, a ponadto siły specjalne. Prywatnie jest miłośnikiem broni automatycznej oraz lotnictwa. Wywiadu udzielił czytelnikowi Specjal Ops - Błażejowi Bierczyńskiemu.

Błażej Bierczyński IRAK BYŁ BRAMĄ DO NOWOCZESNOŚCI

IRAK BYŁ BRAMĄ DO NOWOCZESNOŚCI IRAK BYŁ BRAMĄ DO NOWOCZESNOŚCI

3 kwietnia 2004 roku rozpoczęły się walki o ratusz w Karbali, określane jako największa bitwa od II wojny światowej, w której brali udział Polacy. Od niedawna, na ekranach kin możemy oglądać fabularyzowaną...

3 kwietnia 2004 roku rozpoczęły się walki o ratusz w Karbali, określane jako największa bitwa od II wojny światowej, w której brali udział Polacy. Od niedawna, na ekranach kin możemy oglądać fabularyzowaną wersję tych wydarzeń.

Błażej Bierczyński Irak był dla nas "poligonem doświadczalnym"

Irak był dla nas "poligonem doświadczalnym" Irak był dla nas "poligonem doświadczalnym"

3 kwietnia 2004 roku rozpoczęły się walki o ratusz w Karbali, określane jako największa bitwa od II wojny światowej, w której brali udział Polacy. Od niedawna, na ekranach kin możemy oglądać fabularyzowaną...

3 kwietnia 2004 roku rozpoczęły się walki o ratusz w Karbali, określane jako największa bitwa od II wojny światowej, w której brali udział Polacy. Od niedawna, na ekranach kin możemy oglądać fabularyzowaną wersję tych wydarzeń. Zarówno w Karbali, jak i w „Karbali” Krzysztofa Łukaszewicza, kluczową rolę odegrał ppłk Grzegorz Kaliciak – dowódca obrony ratusza i konsultant filmowy. To także autor książki „Karbala. Raport z obrony City Hall”, który w drugiej części wywiadu opowiada o znaczeniu misji...

Błażej Bierczyński Siła i honor w równoległych światach polskich specjalsów

Siła i honor w równoległych światach polskich specjalsów Siła i honor w równoległych światach polskich specjalsów

Kompleksowe rozpoznanie to jeden z kluczowych elementów powodzenia akcji. Bazowanie na niekompletnych informacjach, powierzchownym pierwszym wrażeniu może doprowadzić do tragedii. Podobnie jest z podróżowaniem,...

Kompleksowe rozpoznanie to jeden z kluczowych elementów powodzenia akcji. Bazowanie na niekompletnych informacjach, powierzchownym pierwszym wrażeniu może doprowadzić do tragedii. Podobnie jest z podróżowaniem, poznawaniem innych krajów i kultur, gdzie łatwo możemy wpaść w pułapkę stereotypów.

Błażej Bierczyński Honor. Oto, co wyróżnia polskich specjalsów

Honor. Oto, co wyróżnia polskich specjalsów Honor. Oto, co wyróżnia polskich specjalsów

Kompleksowe rozpoznanie to jeden z kluczowych elementów powodzenia akcji. Bazowanie na niekompletnych informacjach, powierzchownym pierwszym wrażeniu może doprowadzić do tragedii. Podobnie jest z podróżowaniem,...

Kompleksowe rozpoznanie to jeden z kluczowych elementów powodzenia akcji. Bazowanie na niekompletnych informacjach, powierzchownym pierwszym wrażeniu może doprowadzić do tragedii. Podobnie jest z podróżowaniem, poznawaniem innych krajów i kultur, gdzie łatwo możemy wpaść w pułapkę stereotypów. Dopiero szersze spojrzenie, zgłębianie tematu pozwala dostrzec to, co naprawdę istotne i zrozumieć, np. świat żołnierzy polskich sił specjalnych. Między innymi o nim, w jednym z rozdziałów swojej książki „Świat...

Błażej Bierczyński "Weterani nie szukają współczucia, chcą tylko dalej normalnie żyć" / "They aren’t looking for sympathy, they are looking to continue living"

"Weterani nie szukają współczucia, chcą tylko dalej normalnie żyć" / "They aren’t looking for sympathy, they are looking to continue living" "Weterani nie szukają współczucia, chcą tylko dalej normalnie żyć" / "They aren’t looking for sympathy, they are looking to continue living"

Jedno zdjęcie niejednokrotnie przekazuje więcej niż setki słów. Jeśli fotografię wykonuje człowiek od lat codziennie pracujący ze słowem, np. piosenkarz i autor tekstów, tym bardziej coś w tym musi być....

Jedno zdjęcie niejednokrotnie przekazuje więcej niż setki słów. Jeśli fotografię wykonuje człowiek od lat codziennie pracujący ze słowem, np. piosenkarz i autor tekstów, tym bardziej coś w tym musi być. Bryan Adams w "krótkich żołnierskich słowach” opowiada o zdjęciach brytyjskich weteranów, które zrobił i zebrał w cykl pt. "Okaleczeni: Świadectwo Wojny". Fotografie można oglądać od dziś w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu, w ramach Festiwalu Camerimage. Wystawa potrwa do 31 stycznia...

Małgorzata Freiburger, Ireneusz Chloupek Życie na krawędzi (cz.1)

Życie na krawędzi (cz.1) Życie na krawędzi (cz.1)

Polecamy interesujący wywiad przeprowadzony z Albertem Sługockim, osobą mająca niezwykle ciekawy życiorys. Rozmówca wspomina o swoim udziale w ruchu oporu przeciwko komunistycznym władzom tuż po zakończeniu...

Polecamy interesujący wywiad przeprowadzony z Albertem Sługockim, osobą mająca niezwykle ciekawy życiorys. Rozmówca wspomina o swoim udziale w ruchu oporu przeciwko komunistycznym władzom tuż po zakończeniu II wojny światowej, ucieczce z kraju i okolicznościach, które zaprowadziły go w szeregi spadochroniarzy, a następnie sił specjalnych US Army. Jest to pierwsza część wywiadu.

Małgorzata Freiburger, Ireneusz Chloupek Życie na krawędzi, cz. 2

Życie na krawędzi, cz. 2 Życie na krawędzi, cz. 2

Polecamy interesujący wywiad przeprowadzony z Albertem Sługockim, osobą mająca niezwykle ciekawy życiorys. Rozmówca wspomina o tym jak trafił do Special Forces Group (Airborne), czyli słynnych „Zielonych...

Polecamy interesujący wywiad przeprowadzony z Albertem Sługockim, osobą mająca niezwykle ciekawy życiorys. Rozmówca wspomina o tym jak trafił do Special Forces Group (Airborne), czyli słynnych „Zielonych Beretów, o przygodach na liniach frontu w wojnie wietnamskiej i ucieczce przed śmiercią i o epizodzie berlińskim, a także o udziale w ochronie przywódcy ZSRR Leonida Breżniewa podczas jego wizyty w USA i o objawach zespołu stresu pourazowego. Jest to druga część wywiadu.

Błażej Bierczyński "Przełęcz ocalonych", czyli sanitariusz inny niż wszyscy

"Przełęcz ocalonych", czyli sanitariusz inny niż wszyscy "Przełęcz ocalonych", czyli sanitariusz inny niż wszyscy

"Najbardziej śmiercionośna broń na świecie to żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej i jego karabin" - tak o słynnych U.S. Marines zza oceanu wypowiedział się generał John Pershing. Jednak najnowszy...

"Najbardziej śmiercionośna broń na świecie to żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej i jego karabin" - tak o słynnych U.S. Marines zza oceanu wypowiedział się generał John Pershing. Jednak najnowszy obraz Mela Gibsona nie opowiada historii wojaka ze słynnego Korpusu. Ba! Nie traktuje też o walce żołnierzy szturmujących bohatersko okopów przeciwnika czy broniących do ostatniego naboju swoich pozycji czy wycofujący się kolegów. W "Przełęczy ocalonych" bohaterem jest człowiek, który swoją postawą...

Błażej Bierczyński Walka i ratowanie zawsze na 100% - spotkanie z WIR-em

Walka i ratowanie zawsze na 100% - spotkanie z WIR-em Walka i ratowanie zawsze na 100% - spotkanie z WIR-em

Jeśli coś robi, to tylko na 100%. Medycyna pola walki to jego pasja. Jest legendą Jednostki Wojskowej Komandosów, a jednocześnie pozostaje „zwykłym facetem”, szanującym ogromnie życie i drugiego człowieka....

Jeśli coś robi, to tylko na 100%. Medycyna pola walki to jego pasja. Jest legendą Jednostki Wojskowej Komandosów, a jednocześnie pozostaje „zwykłym facetem”, szanującym ogromnie życie i drugiego człowieka. WIR, czyli st. sierż. Krzysztof Pluta, bo o nim mowa, był gościem kolejnego spotkania z cyklu „Wieczór z Weteranem”, które odbyło się 10 stycznia w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie. Opowiadał o początkach służby, o walce i ratowaniu ludzkiego życia oraz o tym jak, po...

Błażej Bierczyński Każdy weteran jest inny, nie można wszystkim po prostu przepisywać leków!

Każdy weteran jest inny, nie można wszystkim po prostu przepisywać leków! Każdy weteran jest inny, nie można wszystkim po prostu przepisywać leków!

W ogromnej większości są weteranami z Navy SEALs. I podobnie, jak w przypadku Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, z którą podpisali porozumienie o współpracy, pomagają innym mundurowym w walce o powrót do normalnego...

W ogromnej większości są weteranami z Navy SEALs. I podobnie, jak w przypadku Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, z którą podpisali porozumienie o współpracy, pomagają innym mundurowym w walce o powrót do normalnego życia po tym, co przeszli. Działają na rzecz zwiększenia społecznej świadomości, czym jest PTSD i TBI oraz nie są to zjawiska dotyczące tylko wojskowych. Starają się również, by przepisywane „z automatu” leki zastąpiono pełnym zrozumieniem przypadku każdego poszkodowanego żołnierza, z rozważeniem...

Wybrane dla Ciebie

Jak dostrzec człowieka w zadymionym budynku »

Jak dostrzec człowieka w zadymionym budynku » Jak dostrzec człowieka w zadymionym budynku »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę » Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Szukasz sprawdzonego sprzętu do prac na wysokości? Zajrzyj tu »

Szukasz sprawdzonego sprzętu do prac na wysokości? Zajrzyj tu » Szukasz sprawdzonego sprzętu do prac na wysokości? Zajrzyj tu »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych »

Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych » Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych  »

Gdzie doposażysz się taktycznie »

Gdzie doposażysz się taktycznie » Gdzie doposażysz się taktycznie »

Kompletna ochrona balistyczna »

Kompletna ochrona balistyczna » Kompletna ochrona balistyczna »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych » Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Zobacz, jakie buty nie zawiodą Cię podczas długich wypraw »

Zobacz, jakie buty nie zawiodą Cię podczas długich wypraw » Zobacz, jakie buty nie zawiodą Cię podczas długich wypraw »

Podpowiadamy, czym uzupełnić ekwipunek »

Podpowiadamy, czym uzupełnić ekwipunek » Podpowiadamy, czym uzupełnić ekwipunek »

Czy wiesz, czym dokładnie oświetlisz cel »

Czy wiesz, czym dokładnie oświetlisz cel » Czy wiesz, czym dokładnie oświetlisz cel »

Buty odporne na wszystko »

Buty odporne na wszystko » Buty odporne na wszystko »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego » Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Najnowsze produkty i technologie

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Instytut Nowych Technologii Sp. z o.o. Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z...

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z modułem zasilającym i transmitującym obraz w czasie rzeczywistym do zdalnej lokalizacji. Ten polski produkt to przełom w działaniach poszukiwawczych, operacyjno-śledczych oraz ratowniczych. Jego unikalna konstrukcja umożliwia użytkownikom pełną swobodę ruchów, jednocześnie zapewniając dostęp do zaawansowanej...

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Militaria.pl Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić...

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić wydajność pracy i zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów profesjonalnych rękawic jest marka Mechanix-Wear. W artykule przyjrzymy się różnym modelom rękawic tej firmy, podpowiemy jakie technologie w nich zastosowano oraz do jakich celów warto się w nie wyposażyć.

Griffin Group Defence E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie...

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie NVD (Night Vision Device). Trwający konflikt w Ukrainie, a szczególnie spektakularne sukcesy ukraińskich sił specjalnych, potwierdziły wpływ tego rodzaju wyposażenia indywidualnego na uzyskiwanie przewagi nad przeciwnikiem i w konsekwencji skuteczność w zakresie wykonywanych zadań w porze nocnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.