Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

"Każde życie jest dla nas najważniejsze, bez względu na to, po której stronie kraty się znajdujesz"

Wywiad z mjr dr Leszkiem Kołtunem

Redakcja | 2017-10-19
Fot. mat. CBA

Fot. mat. CBA

Jednym z celów reformy więziennictwa w 2010 r. było zwiększenie kompetencji i profesjonalizmu funkcjonariuszy SW oraz odejście od statycznych działań ochronnych na rzecz dynamicznych wewnętrznych. W tym celu powołano dobrze wyposażone i uzbrojone Grupy Interwencyjne, przygotowane do szybkiego reagowania w przypadku, gdy zawiodą mediacje oraz zagrożone jest ludzkie życie lub zdrowie, a na co dzień ukierunkowanych na zapobieganie popełnianiu przestępstw przez osoby w izolacji penitencjarnej, wypadkom nadzwyczajnym, zwłaszcza buntom i wystąpieniom zbiorowym. Funkcjonariusze GISW są zbrojnym ramieniem i ostateczną odpowiedzią SW na zakłócanie porządku lub dyscypliny w jej jednostkach organizacyjnych. Zespoły przechodzą intensywne szkolenia, a swoje kompetencje (np. z zakresie medycyny taktycznej) rozwijają także we współpracy z innymi służbami, w ramach ćwiczeń, zawodów i warsztatów międzyresortowych, np. organizowanych już czterokrotnie Tactical Prison Rescue. O jednym z takich szkoleń, zrealizowanym z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, rozmawiamy z mjr dr Leszkiem Kołtunem z GISW Wrocław, jednym z organizatorów TPR.

Zobacz także

Tomasz Łukaszewski Bezpieczeństwo, jako pewna kategoria, zyskuje na popularności

Bezpieczeństwo, jako pewna kategoria, zyskuje na popularności Bezpieczeństwo, jako pewna kategoria, zyskuje na popularności

W czerwcu 2023 r. w Słupsku odbędzie się I Kongres Nauk o Bezpieczeństwie. Będzie to przedsięwzięcie skupiające kadrę wywodzącą się z różnych środowisk naukowych mogące wpłynąć na rozszerzenie wiedzy o...

W czerwcu 2023 r. w Słupsku odbędzie się I Kongres Nauk o Bezpieczeństwie. Będzie to przedsięwzięcie skupiające kadrę wywodzącą się z różnych środowisk naukowych mogące wpłynąć na rozszerzenie wiedzy o bezpieczeństwie i jego istocie oraz modernizację programów kształcenia w poszczególnych uczelniach. O kierunku rozwoju nauk o bezpieczeństwie rozmawiamy z prof. dr. hab. Bogdanem M. Szulcem – przewodniczącym Rady Programowej Kongresu.

Tomasz Łukaszewski Potencjałem CSzWS są ludzie

Potencjałem CSzWS są ludzie Potencjałem CSzWS są ludzie

Płk mgr inż. Wojciech Smołuch jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej. W Wojsku Polskim służy od 1991 roku. Służbę zawodową pełnił m.in. w 25. Brygadzie...

Płk mgr inż. Wojciech Smołuch jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej. W Wojsku Polskim służy od 1991 roku. Służbę zawodową pełnił m.in. w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej, Szefostwie Wojsk Aeromobilnych, Szefostwie Wojsk Zmechanizowanych i Pancernych Dowództwa Wojsk Lądowych. Od 2006 roku w strukturach Wojsk Specjalnych, gdzie w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych zajmował się szkoleniem jednostek.

Tomasz Łukaszewski Nikt poza Polską nie podjął się tego zadania

Nikt poza Polską nie podjął się tego zadania Nikt poza Polską nie podjął się tego zadania

Rozmowa z nadkom. Krzysztofem Funkiendorfem, dowódcą misji humanitarnej polskiej Policji realizowanej w Ukrainie – dowódcą Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie.

Rozmowa z nadkom. Krzysztofem Funkiendorfem, dowódcą misji humanitarnej polskiej Policji realizowanej w Ukrainie – dowódcą Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie.

SPECIAL OPS: Jakie formacje wzięły udział w szkoleniu i kto je poprowadził? Czy była to wzajemne doskonalenie obustronne (jedna strona odpowiadała z jeden aspekt, druga za inny) czy któraś ze stron była tą prowadzącą?

MJR DR LESZEK KOŁTUN: Udział w szkoleniu wziął tylko GISW Wrocław. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej zwrócił się z prośbą do Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia CBA o przeprowadzenie takich zajęć. Wynika to m.in. ze ścisłej współpracy, którą to GISW Wrocław od dwóch lat podtrzymuje z CBA poprzez chociażby uczestniczenie zespołu CBA w zawodach Tactical Prison Rescue. Poza tym, wspólne szkolenia tego typu służą wszystkim, ponieważ ich celem jest podnoszenie bezpieczeństwa wewnętrznego naszego kraju. Co do samego przebiegu zajęć, prowadzili je instruktorzy z Biura Kadr i Szkolenia CBA oraz z delegatury w Poznaniu. Opierały się na wzajemnych doświadczeniach, ale to my byliśmy tą stroną doskonalącą się i ze względu na zaangażowanie kolegów – profesjonalistów, funkcjonariusze GISW Wrocław mogli znacząco podnieść swój poziom wyszkolenia strzelecko-taktycznego.

SPECIAL OPS: Co w ramach taktyki strzeleckiej/strzelania dynamicznego było tematem warsztatów czy może trenowaliście coś więcej? Na czym polegały scenariusze zadaniowe?

MJR DR LESZEK KOŁTUN: Strzelanie koncentrowało się przede wszystkim na zajęciach dynamicznych. W tym przypadku nie było przysłowiowych pięciu sztuk nabojów i strzelania statycznego do tarczy z 10 metrów. Przez te siedem lat, jak GISW istnieją i wpisują się bardzo dobrze w system bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, poziom wyszkolenia funkcjonariuszy jest już, można powiedzieć, zadowalający. Stąd też i tematy realizowane na strzelnicy mogły już być bardziej zaawansowane. W porównaniu z CBASW ma inne zadania i zdecydowanie strzelań oraz amunicji jest mniej, nie mniej ważne i dla wszystkich jednakowe jest zaś bezpieczne posługiwanie się bronią. Ciekawostką na pewno było dla nas strzelanie w realnych warunkach z wykorzystaniem samochodów. Na co dzień to właśnie GISW konwojuje najbardziej niebezpiecznych osadzonych i takie zajęcia, których szczegółów nie chciałbym zdradzać, były dla nas najbardziej wartościowe. Poza tym, najgorzej jest dla funkcjonariusza czy żołnierza jednostek specjalnych, gdy zaczyna wierzyć, iż jest mega wyszkolony i nie potrzebuje już się tak mocno doskonalić i przy tym czuje się prawie nieśmiertelny. „Prawie” to duża różnica! To inaczej pierwszy krok do poniesienia klęski. To jak bokser, który uważa że jest i będzie niepokonany... Ś.p. Jerzy Kulej, którego nie muszę opisywać, stale powtarzał, że "nie ma odpornych na ciosy, są tylko źle trafieni". Dlatego każdy z nas powinien nieustannie się doskonalić, by swoją pracę wykonywać najlepiej i najbezpieczniej dla siebie oraz społeczeństwa.

SPECIAL OPS: Jak często tego typu warsztaty są realizowane? Z którymi służbami GISW Wrocław ćwiczy najczęściej? Pytam tak w nawiązaniu do ostatniego szkolenia, jak i do podobnych, choćby tych organizowanych na podgrubińskim poligonie i na strzelnicy Komendy Nadodrzańskiego OSG, w którym uczestniczył GISW Poznań.

MJR DR LESZEK KOŁTUN: Najczęściej ćwiczymy z innymi GISW, tzw. siłami wsparcia, i w przypadku Wrocławia będzie to jeszcze GISW Opole i Katowice. Skupiamy się na ćwiczeniach realizowanych typowo w warunkach więziennych. Kiedyś jeszcze bardzo mocno współpracowaliśmy ze SPAP Wrocław, ponieważ nie da się ukryć, że GISW są stworzone (mimo całkiem różniącej się organizacji i przynależności kadrowej) na podobieństwo Pododdziałów AT Policji. Natomiast porozumienia powstają w obu kierunkach.
Kiedyś udało nam się wspólne szkolenie z negocjatorami BOA KGP, co do dziś przynosi efekty  tak w naszej służbie, jak i w tej drugiej. Wzajemna współpraca również dotyczy GISW ze Strażą Graniczną, jak i Strażą PożarnąStraż Graniczna przecież posiada placówki zatrzymań (wąskie i ciasne pomieszczenia, w których czujemy się najlepiej), a Straż Pożarna pomaga nam zdobywać kwalifikacje i doskonalenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. My w zamian szkolimy strażaków z samoobrony oraz z postępowania ratowniczego w przypadku udzielania pomocy rannym funkcjonariuszom lub żołnierzom, posiadających przy sobie materiały pirotechniczne czy brońGISW Wrocław również mocno współpracuje z Centrum Wojsk inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu w zakresoe rozpoznania pirotechnicznego oraz z Akademią Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki. Jesteśmy w trakcie rozmów dotyczących współpracy GISW we Wrocławiu z Biurem Ochrony Rządu.
Uważam, że najlepszym odzwierciedleniem współpracy grup jest Tactical Prison Rescue. Mówię to nie bez przyczyny, ponieważ w pierwszych założeniach organizatorem i stroną odpowiedzialną za każdą stację oraz szczegół była Służba Więzienna. W kolejnych edycjach można było zauważyć zwiększającą się liczbę jednostek zaproszonych i współpraca rozszerzała się dość mocno. Teraz do zespołów odpowiedzialnych za stacje wyznaczamy osoby, do których mamy 100% zaufanie, przekonani o ich poważnym i odpowiedzialnym podejściu do sprawy i które reprezentują np. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe6. Brygadę Powietrznodesantową z Krakowa, Jednostkę Wojskową Komandosów z Lublińca, wcześniej wspomnianą Akademię Wojsk Lądowych i Centrum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu31. Batalion RadiotechnicznyPaństwową Straż Pożarną z Wrocławia oraz  Służbę Więzienną.

SPECIAL OPS: W jaki sposób realizowane już czterokrotnie zawody i warsztaty Tactical Prison Rescue czy Paramedyk, w którym też brałeś udział, wpłynęły na system szkoleniowy Grup Interwencyjnych Służby Więziennej? Co się zmieniło na przestrzeni tych kilku lat?

MJR DR LESZEK KOŁTUN: Szczerze mówiąc, wszystko zaczęło się od faktu, iż mój przyjaciel, z którym organizuję Tactical Prison Rescue, wziął mnie na kierownika zespołu do Gdańska na Paramedyka. To tam zobaczyłem kierunek działań funkcjonariuszy Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji. Z racji tego, iż w tym czasie pełniłem funkcję koordynatora ds. szkolenia GISW w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, miałem możliwość ukierunkować szkolenia właśnie w tym zakresie - tzn. ratownictwa taktycznego.
Jak sama nazwa mówi, aby udzielić rannemu pomocy, trzeba wciąż myśleć o taktyce, która z niebezpieczeństwa pozwoli wszystkim wyjść cało. Od kilku lat funkcjonariusze GISW doskonalą umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego i pojawiły się w każdym teamie torby medyczne o dużo większych gabarytach z dużo bardziej przystosowanym sprzętem medycznym do istniejących i towarzyszących nam zagrożeń a niżeli kilka lat wcześniej. Funkcjonariusze GISW są coraz częściej ratownikami udzielającymi pomocy  chociażby w wypadkach drogowych. Ich pewność siebie poprzez udział w zawodach TPR pozwala na przeprowadzenie profesjonalnej pomocy.  Zresztą, sam Tactical Prison Rescue ma mocne przesłanie, bo przede wszystkim jego hasło przewodnie to ,,Szkolimy najlepszych na najgorsze i każde życie jest dla nas najważniejsze, bez względu na to, po której stronie kraty się znajdujesz", a po drugie, to dla nas organizatorów jest bardzo ważna współpraca z innymi jednostkami specjalnymi i łączenie ich w jedną drużynę przy wykonywaniu zadań, ponieważ wyszkolenie, procedury oraz taktyka mogą być zróżnicowane, natomiast zagrożenie jest dla nas wszystkich jednakowe.

SPECIAL OPS: Na co stawiacie podczas ćwiczeń? Co stanowi w Twojej opinii największe wyzwanie dla służb, tak dla GISW, jak i innych, z którymi zdarza Wam się działać czy trenować?

MJR DR LESZEK KOŁTUN: Najważniejsze to komunikacja i wypracowane wspólne procedury taktyczne i medyczne. Każda z grup czuje się dobrze w swoim "środowisku" i to chcieliśmy zobaczyć w czwartej edycji TPR, kiedy to połączyliśmy trzy zespoły w jedną drużynę. Było to mega eksperymentalne, ale informacje zwrotne potwierdzają, że również mega trafione. To na ćwiczeniach, które staramy się naprawdę robić realnie, można podpatrzeć taktykę czy sprzęt wykorzystywany w podobnej służbie, a jednak tak innej. Po tych zawodach również wracają do mnie informacje o zacieśnieniu się współpracy pomiędzy innymi służbami, ze względu na to, iż to w czasie zawodów stwierdzono, iż warto wspólnie się szkolić i trenować w myśl zasady "im więcej potu na poligonie, tym mniej krwi na froncie".

SPECIAL OPS: Tuż przed TPR 2017 odbyły się m.in. ćwiczenia sekcji Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Krakowa (której przedstawiciel - mjr Łukasz Gawron, organizuje z Tobą TPR) z funkcjonariuszami analogicznej formacji Służby Więziennej Republiki Czeskiej. Czy zdarza Wam się trenować z zagranicznymi jednostkami? Czy możesz wy mienić podstawowe różnicę miedzy Wami a nimi? Czego wzajemnie się od siebie uczycie?

MJR DR LESZEK KOŁTUN: Ćwiczyli, bo się bali że przegrają znowu z Wrocławiem (śmiech). Oczywiście, pozwoliłem sobie na mały żarcik konkurencyjny, ale GISW w Krakowie jeszcze do niedawna był wyznacznikiem dla pozostałych grup w Polsce. Ważne jest, aby podglądać ludzi, którzy tworzą coś, realizują i są na tzw. właściwym miejscu. My podglądamy jednostki specjalne, ale wyciągamy to, co dla nas w naszej służbie jest przydatne. Współpraca pomiędzy Polską a Czeską Służbą Więzienną trwa już kilka lat. Osobiście jeździłem do Ostrawy szkolić funkcjonariuszy tamtejszej jednostki. Jednak tam mają całkiem inny katalog środków przymusu bezpośredniego oraz uproszczony system ich stosowania. My musimy  nadrabiać  wyszkoleniem taktycznym. Więzienia są wszędzie praktycznie do siebie podobne, więc taktyka działań jest również podobna. Jeździliśmy również do Norwegii, gdzie system penitencjarny był całkiem odmienny od naszego, ale uważam, iż wyjazdy zakończyły się ogromnym sukcesem, ponieważ my podpatrzyliśmy coś od ich, a oni zdecydowanie więcej od nas.

SPECIAL OPS: Na początku roku byłeś zaangażowany w projekt "#bezpiecznie", obecnie jesteś jednym z prelegentów konferencji "Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej" Czy świadomość sektora cywilnego dot. zagrożenia terrorystycznego rośnie? Co stanowi problem? Czy np. zagrożenie zamachem jest bagatelizowane przez administratorów budynków użyteczności publicznej itp. na zasadzie "u nas się to nie zdarzy"?

MJR DR LESZEK KOŁTUN: Rzeczywiście miałem przyjemność współpracować z Uniwersytetem Wrocławskim przy wymienionej wyżej konferencji. Osobiście uważam, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, zwłaszcza w kwestii edukacji młodzieży. W projekcie mieliśmy świetną ekipę realizacyjną, z którą współpraca to prawdziwa przyjemność. Oczywiście, oprócz  teorii dotyczącej zachowań w czasie bycia zakładnikiem i tego, jak przeżyć taką sytuację, wszystko było na bieżąco realizowane przez wyznaczonych uczniów oraz funkcjonariuszy, którzy wcielili się w rolę terrorystów. Przy odbijaniu zakładników brały udział trzy ekipy, bo GISW WrocławGrupa Realizacyjna Komendy Miejskiej we Wrocławiu oraz Zespołu Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Wrocław-Strachowice. Nie jest tajemnicą, że najlepsze szkolenia to teoria połączona z praktyką. Co do świadomości ludzi o zagrożeniach terrorystycznych, to mam wrażenie, że ich świadomość rośnie i na szczęście dla naszego społeczeństwa informacje docierają do nas tylko z mediów. Z tego, co dzieje się niestety na zachodzie Europy, każdy zdaje sobie sprawę. Mam nadzieję, że w Polsce przejawów terroryzmu nigdy nie będzie, ale powinniśmy zachować czujność i reagować na pewne sytuacje, analizować, wyciągać wnioski, zwłaszcza od naszych zachodnich sąsiadów, byśmy nie musieli znowu kiedyś powiedzieć "Polak mądry po szkodzie".  Kolejnym elementem, który chciałbym poruszyć w odpowiedzi na zadane mi pytanie to fakt, iż uważam, że bezpieczeństwo budynków użyteczności publicznej znane jest tylko służbom porządkowym odpowiadającym za nasze bezpieczeństwo. Natomiast bardzo ważnym elementem i chyba najważniejszym jest posiadanie przez każdego z nas informacji dotyczących samego zachowania się w sytuacji zagrażającej naszemu zdrowiu czy życiu. To od nas samych zależy, w jakim stopniu poradzimy sobie z sytuacjami, w których mamy lub możemy mieć wpływ. Ale żeby to uczynić, społeczeństwo powinno być bardziej szkolone i uświadamiane w zakresie aktualnych zagrożeń. I nie mówię tu tylko i wyłącznie o zdarzeniach terrorystycznych, ale takich, które mogą się wydarzyć każdego dnia. Wracając do wcześniejszego przekonania: najlepsze szkolenie to połączenie teorii z praktyką.

SPECIAL OPS: Czy możesz coś zdradzić na temat przyszłorocznego Tactical Prison Rescue?

MJR DR LESZEK KOŁTUN: 
Na razie czekamy na zatwierdzenie harmonogramu przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Pomysły już mam, logistykę  powoli ogarniam. W większości zadania, które zespoły będą miały do wykonania, to zdarzenia, które miały miejsce.  Na pewno nie zabraknie emocji i, adrenaliny i niespodzianek. (śmiech) Wstępny termin Tactical Prison Rescue 2018 to 22-25 maja. Serdecznie zapraszamy!

SPECIAL OPS: My będziemy tam na pewno! Dziękujemy za rozmowę.

Mjr dr Leszek Kołtun

Doktor nauk o bezpieczeństwie. Badacz i konsultant w obszarze zagrożenia terroryzmem i sposobów zwalczania wybranych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Specjalista i praktyk w dziedzinie fizycznego zwalczania terroryzmu oraz podejmowania interwencji i użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej. Major Służby Więziennej, w której pełnił w latach 2010 - 2015 funkcje koordynatora Grup Interwencyjnych Służby Więziennej. Organizator zawodów i warsztatów pn. "Tactical Prison Rescue" dla grup specjalnych. Jego pasją, realizowaną także w ramach pracy, są sztuki walki - jest Zawodowym Mistrzem Świata w Kick-Boxingu oraz wiceprezesem Kilohana Europe - Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Walki Kilohana. Instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej EFR, samoobrony, sportów siłowych i kulturystyki, strzelectwa oraz boksu. Posiada certyfikat militarnego instruktora IMCF (International Modern Combat Federation), specjalista ds. odnowy biologicznej (specjalność: masaż sportowy, leczniczy i relaksacyjny, krioterapia, hydroterapia). W trakcie przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 był członkiem zespołu ds. Koordynacji działań Służby Więziennej. Jest również ratownikiem WOPR.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja Nowy numer SPECIAL OPS

Nowy numer SPECIAL OPS Nowy numer SPECIAL OPS

W najnowszym numerze SPECIAL OPS możecie przeczytać o historii i działalności polskich Grup Interwencyjnych Służby Więziennej oraz o francuskiej jednostce policyjnej RAID, która w 2020 roku obchodziła...

W najnowszym numerze SPECIAL OPS możecie przeczytać o historii i działalności polskich Grup Interwencyjnych Służby Więziennej oraz o francuskiej jednostce policyjnej RAID, która w 2020 roku obchodziła 35-lecie istnienia. Poza tym w numerze znajdziecie m.in. ciekawe analizy, testy wyposażenia indywidualnego, wywiad, czy relację z zawodów strzeleckich.

Redakcja Czarna taktyka (i nie tylko) z Czerwonym Borze

Czarna taktyka (i nie tylko) z Czerwonym Borze Czarna taktyka (i nie tylko) z Czerwonym Borze

Konieczność efektywnego współdziałania różnych formacji jest przedmiotem ćwiczeń zgrywających czy nawet zawodów, jak w przypadku Tactical Prison Rescue. Kolejną okazją do sprawdzenia i rozwijania współpracy...

Konieczność efektywnego współdziałania różnych formacji jest przedmiotem ćwiczeń zgrywających czy nawet zawodów, jak w przypadku Tactical Prison Rescue. Kolejną okazją do sprawdzenia i rozwijania współpracy są dobiegające końca warsztaty (realizowane w dniach 29-31 sierpnia) dla około 80 funkcjonariuszy Służby Więziennej, Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Ochrony Kolei i Straży Granicznej. Przedmiotem było ratownictwo medyczne, techniki interwencyjne z elementami samoobrony oraz...

Redakcja Służba Więzienna testuje wideo-rejestratory

Służba Więzienna testuje wideo-rejestratory Służba Więzienna testuje wideo-rejestratory

Służba Więzienna w wybranych jednostkach rozpoczyna testowanie nowych kamer nasobnych, montowanych do munduru, które maja zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pracy funkcjonariuszy, w tym funkcjonariuszy...

Służba Więzienna w wybranych jednostkach rozpoczyna testowanie nowych kamer nasobnych, montowanych do munduru, które maja zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pracy funkcjonariuszy, w tym funkcjonariuszy Grup Interwencyjnych.

Redakcja Szkolenie funkcjonariuszy Grup Interwencyjnych Służby Więziennej w COSSW w Kaliszu

Szkolenie funkcjonariuszy Grup Interwencyjnych Służby Więziennej w COSSW w Kaliszu Szkolenie funkcjonariuszy Grup Interwencyjnych Służby Więziennej w COSSW w Kaliszu

27 stycznia szkolenie specjalistyczne ukończyło 18 funkcjonariuszy Grup Interwencyjnych Służby Więziennej (GISW) z kilku jednostek penitencjarnych. Doskonalenie ich umiejętności, zakończone egzaminem,...

27 stycznia szkolenie specjalistyczne ukończyło 18 funkcjonariuszy Grup Interwencyjnych Służby Więziennej (GISW) z kilku jednostek penitencjarnych. Doskonalenie ich umiejętności, zakończone egzaminem, odbyło się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Krzysztof Mątecki 10 lat GISW

10 lat GISW 10 lat GISW

Na co dzień zapobiegają popełnianiu przestępstw przez osoby w izolacji penitencjarnej, wypadkom nadzwyczajnym i buntom. Poza murami więzienia realizują konwoje najbardziej niebezpiecznych osadzonych, którzy...

Na co dzień zapobiegają popełnianiu przestępstw przez osoby w izolacji penitencjarnej, wypadkom nadzwyczajnym i buntom. Poza murami więzienia realizują konwoje najbardziej niebezpiecznych osadzonych, którzy pozostają w zainteresowaniu grup przestępczych - to funkcjonariusze Grup Interwencyjnych Służby Więziennej (GISW), które w 2020 roku obchodzili 10-lecie swojego istnienia.

Redakcja e-wydanie: SPECIAL OPS 6/2020

e-wydanie: SPECIAL OPS 6/2020 e-wydanie: SPECIAL OPS 6/2020

Już jest nowy numer SPECIAL OPS! Od stycznia 2018 możesz korzystać z wygodnej wersji elektronicznej czasopisma w formie flipbook już od 15 zł.

Już jest nowy numer SPECIAL OPS! Od stycznia 2018 możesz korzystać z wygodnej wersji elektronicznej czasopisma w formie flipbook już od 15 zł.

Redakcja Tapeta SPECIAL OPS z kalendarzem na pulpit (luty 2018)

Tapeta SPECIAL OPS z kalendarzem na pulpit (luty 2018) Tapeta SPECIAL OPS z kalendarzem na pulpit (luty 2018)

Dla wszystkich czytelników magazynu i portalu SPECIAL OPS przygotowaliśmy specjalną tapetę z kalendarzem na pulpit na miesiąc luty 2018. Tym razem tapeta przedstawia funkcjonariuszy jednej z Grup Interwencyjnych...

Dla wszystkich czytelników magazynu i portalu SPECIAL OPS przygotowaliśmy specjalną tapetę z kalendarzem na pulpit na miesiąc luty 2018. Tym razem tapeta przedstawia funkcjonariuszy jednej z Grup Interwencyjnych Służby Więziennej podczas IV Zawodów i Warsztatów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej TACTICAL PRISON RESCUE 2017, które opisywaliśmy w numerze 3/2017 SPECIAL OPS. Scenariusz tego etapu zakładał atak "aktywnych strzelców" na lokalną szkołę. Zadanie realizowały połączone...

kpt. Łukasz Gawron, Kpt. Leszek Kołtun I warsztaty i zawody ratownictwa taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej

I warsztaty i zawody ratownictwa taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej I warsztaty i zawody ratownictwa taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej

Cztery lata temu Decyzją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w 15 miastach wojewódzkich powołano do życia pododdziały specjalne wydzielone w ramach działów ochrony zakładów karnych i aresztów śledczych,...

Cztery lata temu Decyzją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w 15 miastach wojewódzkich powołano do życia pododdziały specjalne wydzielone w ramach działów ochrony zakładów karnych i aresztów śledczych, dając początek istnienia Grup Interwencyjnych Służby Więziennej – GISW, w strukturach wszystkich Okręgowych Inspektoratów Więziennictwa w kraju.

Ireneusz Chloupek Pożegnanie Generała

Pożegnanie Generała Pożegnanie Generała

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej nieopodal Smoleńska w Rosji wraz z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej - Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcami...

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej nieopodal Smoleńska w Rosji wraz z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej - Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcami Rodzajów Wojsk oraz innymi najważniejszymi osobami w państwie, zginął Dowódca Wojsk Specjalnych - gen. dyw. Włodzimierz Potasiński. Generał urodził się 31 lipca 1956 roku w Czeladzi. Był absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1980 r.) i Akademii Sztabu Generalnego WP (1988...

Jakub Brymerski Rozmowa z Tomaszem Sanakiem

Rozmowa z Tomaszem Sanakiem Rozmowa z Tomaszem Sanakiem

*Adrenergiczny – fizjol. przekazywanie impulsu nerwowego między neuronami za pośrednictwem wydzielanej w synapsach adrenaliny lub noradrenaliny (za Słownikiem Języka Polskiego, PWN). O blaskach i cieniach...

*Adrenergiczny – fizjol. przekazywanie impulsu nerwowego między neuronami za pośrednictwem wydzielanej w synapsach adrenaliny lub noradrenaliny (za Słownikiem Języka Polskiego, PWN). O blaskach i cieniach pracy ratownika taktycznego i życiu na misji z Tomaszem Sanakiem rozmawia Jakub Brymerski.

Michał Piekarski Gen. bryg. Sławomir Petelicki

Gen. bryg. Sławomir Petelicki

Urodzony 13.09.1946. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Urodzony 13.09.1946. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Michał Piekarski Gen. bryg. Marian Sowiński

Gen. bryg. Marian Sowiński

Urodzony 26.08.1951. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie, Akademii Spraw Wewnętrznych i Uniwersytetu Warszawskiego.

Urodzony 26.08.1951. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie, Akademii Spraw Wewnętrznych i Uniwersytetu Warszawskiego.

Michał Piekarski Gen. dyw. Roman Polko

Gen. dyw. Roman Polko

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.

Redakcja Pułkownik Jerzy Gut

Pułkownik Jerzy Gut

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej.

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej.

Redakcja Pułkownik Dariusz Zawadka

Pułkownik Dariusz Zawadka

Żołnierz Jednostki Wojskowej nr 2305 od momentu jej sformowania.

Żołnierz Jednostki Wojskowej nr 2305 od momentu jej sformowania.

Redakcja Generał brygady Piotr Patalong

Generał brygady Piotr Patalong

Urodzony 24 grudnia 1962 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej.

Urodzony 24 grudnia 1962 roku. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej.

Redakcja Pułkownik Tadeusz Sapierzyński

Pułkownik Tadeusz Sapierzyński

Urodzony 1 kwietnia 1954. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej.

Urodzony 1 kwietnia 1954. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu oraz Akademii Obrony Narodowej.

Redakcja Pułkownik Zdzisław Żurawski

Pułkownik Zdzisław Żurawski

Urodzony 23.11.1954. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.

Urodzony 23.11.1954. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.

Redakcja Generał dywizji Edward Gruszka

Generał dywizji Edward Gruszka

Urodzony 13.10.1957. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych.

Urodzony 13.10.1957. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych.

Redakcja Generał broni Włodzimierz Potasiński

Generał broni Włodzimierz Potasiński

Urodzony 31.07.1956. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Sztabu Generalnego.

Urodzony 31.07.1956. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Sztabu Generalnego.

Mateusz Kurmanow O MSBS z Adamem Gawronem

O MSBS z Adamem Gawronem O MSBS z Adamem Gawronem

Prezentując jeden z bardziej obiecujących projektów z dziedziny polskiej obronności, chcieliśmy dać czytelnikom magazynu „SPECIAL OPS” okazję spojrzenia na niego oczami jednego z konstruktorów.

Prezentując jeden z bardziej obiecujących projektów z dziedziny polskiej obronności, chcieliśmy dać czytelnikom magazynu „SPECIAL OPS” okazję spojrzenia na niego oczami jednego z konstruktorów.

Redakcja Pułkownik Piotr Gąstał

Pułkownik Piotr Gąstał

Służbę w JW GROM rozpoczął w 1991 r. Zajmował szereg stanowisk w rozpoznaniu, wydziale operacyjnym i zespole bojowym, m.in.: dowódcy sekcji, dowódcy grupy oraz zastępcy dowódcy Jednostki, uczestnicząc...

Służbę w JW GROM rozpoczął w 1991 r. Zajmował szereg stanowisk w rozpoznaniu, wydziale operacyjnym i zespole bojowym, m.in.: dowódcy sekcji, dowódcy grupy oraz zastępcy dowódcy Jednostki, uczestnicząc m.in. w tworzeniu grupy łodzi bojowych, w zespole wodnym oraz organizując grupę naprowadzania lotniczego wsparcia ogniowego (JTAC).

Michał Piekarski Wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim

Wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim

W związku z rocznicą zamachów 11 września, przedstawiamy wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim, socjologiem i specjalistą w zakresie terroryzmu fundamentalistów islamskich.

W związku z rocznicą zamachów 11 września, przedstawiamy wywiad z dr hab. Ryszardem Machnikowskim, socjologiem i specjalistą w zakresie terroryzmu fundamentalistów islamskich.

Michał Piekarski Wywiad z Marcinem Kosskiem

Wywiad z Marcinem Kosskiem

Publikujemy wywiad z Marcinem Kosskiem, psychologiem i instruktorem zagranicznych jednostek specjalnych, poświęcony psychologicznym i informacyjnym aspektom zwalczania terroryzmu.

Publikujemy wywiad z Marcinem Kosskiem, psychologiem i instruktorem zagranicznych jednostek specjalnych, poświęcony psychologicznym i informacyjnym aspektom zwalczania terroryzmu.

Wybrane dla Ciebie

Jak mierzone są parametry oświetlenia latarek czołowych »

Jak mierzone są parametry oświetlenia latarek czołowych » Jak mierzone są parametry oświetlenia latarek czołowych  »

Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach »

Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach » Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach »

Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać »

Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać » Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Jakie są zasady noszenia naszywek bojowych »

Jakie są zasady noszenia naszywek bojowych » Jakie są zasady noszenia naszywek bojowych »

W czym wychodzisz sukces w misji?

W czym wychodzisz sukces w misji? W czym wychodzisz sukces w misji?

Kompletna ochrona balistyczna

Kompletna ochrona balistyczna Kompletna ochrona balistyczna

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Poznaj skuteczność samopowtarzalnego karabinu »

Poznaj skuteczność samopowtarzalnego karabinu » Poznaj skuteczność samopowtarzalnego karabinu »

Skonfiguruj karabin do swoich wymagań »

Skonfiguruj karabin do swoich wymagań » Skonfiguruj karabin do swoich wymagań  »

Wybierz torbę do trekkingu

Wybierz torbę do trekkingu Wybierz torbę do trekkingu

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji? Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie? Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Która czołówka najlepiej sprawdzi się w akcji »

Która czołówka najlepiej sprawdzi się w akcji » Która czołówka najlepiej sprawdzi się w akcji »

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Co zrobisz z tego poncho

Co zrobisz z tego poncho Co zrobisz z tego poncho

Najnowsze produkty i technologie

Helikon-Tex Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność

Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność

Najlepszy sprzęt to sprzęt wielofunkcyjny. Zabierając jedną rzecz, która przyda się w wielu sytuacjach i na wiele sposobów, zyskujesz większą wygodę, wolne miejsce w plecaku i zapas wagi na coś innego....

Najlepszy sprzęt to sprzęt wielofunkcyjny. Zabierając jedną rzecz, która przyda się w wielu sytuacjach i na wiele sposobów, zyskujesz większą wygodę, wolne miejsce w plecaku i zapas wagi na coś innego. Doskonałym przykładem takiej filozofii jest Swagman Roll od Helikon-Tex.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki...

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki stopień zaraźliwości patogenu. W tym trudnym dla wszystkich czasie z pomocą przychodzą bramki z czujnikiem podczerwieni takie jak certyfikowany model SE-1008 dostępny w sklepie Spy Shop. Z ich pomocą kontrola zdrowia staje się nie tylko skuteczna, ale i szybka.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops