Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zagrożenie z Lewantu

Michał Piekarski | 2015-04-25
Fot. US DoD

Fot. US DoD

Od około dwóch lat zauważalny jest nowy kierunek zagrożenia terrorystycznego, jakim są powracający do Europy i innych państw zachodnich dżihadyści, walczący w szeregach tzw. Państwa Islamskiego (ang. Islamic State of Iraq and Levant, ISIL) oraz powiązani z innymi ugrupowaniami islamskich fundamentalistów, w tym Al-Kaidą Półwyspu Arabskiego (ang. Al-Qaeda in the Arabian Penisula, AQAP).

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Wydarzenia, do których doszło niedawno we Francji były jedną z najbardziej spektakularnych manifestacji tego zagrożenia. Nie były jednak pierwszymi tego rodzaju atakami w Europie. W maju 2014 roku doszło do ataku na Muzeum Holokaustu w Brukseli. Po zatrzymaniu (na terytorium Francji) sprawcy, okazało się że spędził on około roku w Syrii, walcząc po stronie ISIL. W październiku tego samego roku w Ameryce Północnej doszło do trzech ataków dokonanych przez samotnie działających radykałów, spośród których przynajmniej dwóch usiłowało wyjechać do na Blisko Wschód by tam przyłączyć się do grup fundamentalistów islamskich. Sprawca serii zamachów do których doszło w południowej Francji w roku 2012 podróżował do Pakistanu. Wreszcie w przypadku zamachu w Bostonie w roku 2013 widoczny był ślad kaukaski. Liczba ataków udaremnionych może być szacowana na kilkadziesiąt.

Sam fakt, że terroryści czerpią inspirację ideologiczną, a także pośrednio lub bezpośrednio – wiedzę na temat sposobów dokonywania zamachów grup działających w obszarach konfliktów zbrojnych nie jest niczym nowym. Taką rolę odgrywał Afganistan w okresie interwencji radzieckiej, gdzie właśnie wówczas wykuła się założona przez Abdullaha sieć globalnego dżihadu, znaną obecnie jako Al-Kaida, a weterani wojny afgańskie, a później innych konfliktów – w tym bałkańskich – odgrywali istotną rolę w siatkach islamskich fundamentalistów przez wiele lat. Francja w latach dziewięćdziesiątych mierzyła się z zagrożeniem związanym z wojną domową w Algierii. Wreszcie w XXI wieku tą rolę ponownie przejął Afganistan a także Irak i Syria. Zarzewiami niepokoju są także inne obszary, zwłaszcza Jemen oraz państwa Afryki Północnej (w tym Libia).

Każdy bowiem konflikt zbrojny oddziaływuje na ugrupowania radykalne na kilka sposobów. Po pierwsze, ma znaczenie ideologiczne , propagandowe, przyciąga chętnych do bezpośredniej walki, jak również udzielenia wsparcia materialnego. Po drugie, jest okazją do nawiązania bliskich kontaktów pomiędzy fundamentalistami z różnych regionów świata. Po trzecie jest to wreszcie swoisty poligon doświadczalny.

Te czynniki uwidaczniają się zwłaszcza obecnie w przypadku ISIL oraz innych ognisk zapalnych. Irak, Syria, Libia, Jemen znajdują się relatywnie blisko Europy, dostęp do nich jest łatwiejszy niż do Afganistanu, łatwiejszy jest także powrót do Europy.

W zakresie propagandowym współcześnie działające ugrupowania fundamentalistów, zwłaszcza AQAP i ISIL bardzo sprawnie posługują się mediami, tym serwisami społecznościowymi, umieszczając w nich zróżnicowany, atrakcyjny w treści i oprawie graficznej przekaz. Są to przede wszystkim odezwy ideologiczne, instrukcje dokonywania zamachów, zachęty do wstępowania w szeregi fundamentalistów, kierowane zarówno do kobiet jak i do mężczyzn.

Treści propagandowe dobierane są bardzo starannie, zbrojny dżihad przedstawiany jest w nich jako działalność nadająca sens życiu jednostki a konflikt zbrojny jako walkę dobra ze złem. Co jest szczególnie istotne, przekaz propagandowy kierowany jest świadomie do osób mieszkających na Zachodzie i nie władających językiem arabskim, na przykład w formie publikowanych w Internecie czasopism lub blogów. Podkreślanie owego sensu i celu życia jest w tym kontekście szczególnie istotne, że szczególnie wrażliwe na taki przekaz są osoby odczuwające problemy z określeniem swojej tożsamości, swojego miejsca w społeczeństwie. Taką grupą są między innymi, co pokazują także zamachy do jakich dochodziło w Europie, dzieci imigrantów, pierwsze pokolenie znajdujące się na pograniczu pomiędzy „starym” a „nowym” państwem. Przekaz taki jest także atrakcyjny dla rdzennie europejskiej (i nie tylko europejskiej) młodzieży, zwłaszcza że propaganda fundamentalistów oferuje łatwe odpowiedzi na szereg problemów życiowych.

To sprawia że niezwykle trudno jest określić jeden profil terrorystów i ich sympatyków. Ich wizerunek i pochodzenie społeczne nierzadko daleko odbiegają od stereotypów dotyczących islamskich fundamentalistów. Indywidualne motywy, jak również przebieg procesu radykalizacji są zróżnicowane. Część osób przedostaje się w obszary konfliktów, część nie. Spośród tych, część funkcjonuje w siatkach radykałów, część to typowe ”samotne wilki”, a zatem osoby które samodzielnie przeszły przez proces radykalizacji, pozostając często jedynie biernymi odbiorcami propagandy terrorystycznej. To oczywiście znacząco utrudnia pracę służb specjalnych i policji.

Kolejnym problemem jest fakt, że terroryzm jaki obserwujemy obecnie, można określić, używając analogii do linii lotniczych, jako niskokosztową formę tego zjawiska. W porównaniu z zamachami jakich dokonywała np. Tymczasowa Irlandzka Armia Republikańska, atak na redakcję Charlie Hebdo był aktem mało wyrafinowanym, nie mówiąc już o atakach w których bronią była siekiera, noże lub samochód, które w tym kontekście są wręcz prymitywne. Nie oznacza to jednak że nie są to czyny niebezpieczne, wszak w ich rezultacie ginęli ludzie.

Paradoksalnie właśnie to ta prostota czyni te ataki szczególnie niebezpiecznymi. Ataki bardziej wyrafinowane, wymagające bardziej specjalistycznej wiedzy (np. w zakresie konstruowania skomplikowanych urządzeń wybuchowych) są o tyle łatwiejsze do wykrycia o ile wymagają udziału większej liczby osób, dłuższych przygotowań, pozyskania trudniej dostępnego wyposażenia i uzbrojenia a także starannego doboru celu i miejsca ataku. To wszystko pozwala służbom antyterrorystycznym na wykrycie – i to na szereg sposobów – przygotowywanego zamachu i jego udaremnienie. Trzymając się przykładu Tymczasowej IRA, udane i nieudane ataki, jak zasadzka w Warrenpoint (rok 1979), ataki na posterunki policyjne w Ballygawley czy Newry (1985), udaremniony przez żołnierzy 22 Pułku SAS atak w Loughgall dwa lata później czy nieudana próba zabicia premier M. Thatcher w 1984 roku ilustrują skalę problemu. Tego rodzaju skomplikowane ataki byłyby obecnie bardzo trudne, jeśli w ogóle możliwe, z uwagi na znacznie większe możliwości (zwłaszcza techniczne) i doświadczenie zdobyte przez europejskie służby antyterrorystyczne.

Natomiast w przypadku obecnie obserwowanych incydentów, efekt psychologiczny i medialny osiągany jest w inny sposób. Obiektem ataku są z reguły „miękkie” cele, mniej lub bardziej przypadkowe, często będące w bezpośrednim zasięgu sprawców. Kiedyś terroryści starali się zaatakować takie cele i w taki sposób, aby wzbudzić zainteresowanie prasy, radia i telewizji. Dziś sami sprawcy mogą, jeśli tylko chcą, informować o zamachu na żywo w serwisach społecznościowych.

Policji i służbom specjalnym trudno jest rozpracować siatkę terrorystyczną której nie ma, albo jest szczątkowa. Co więcej, zdarza się że sprawcy ataków byli znani służbom jako osoby sympatyzujące z islamskimi fundamentalistami. Jednak nadzór nad setkami , a wręcz tysiącami podejrzanych osób jest trudny.

Wobec prostoty wykorzystywanych środków technicznych, trudno jest w ten sposób uniemożliwić lub utrudnić sprawcom przygotowanie zamachu (np. poprzez wzmożoną kontrolę nad określonymi wyrobami czy urządzeniami). Trudno wreszcie mówić o skutecznych atakach na przywódców poszczególnych grup – gdyż z reguły ich wpływ na wydarzenia w Europie jest minimalny, aczkolwiek operacje których celem jest usunięcie (pojmanie lub zabicie) osób ważnych dla funkcjonowania propagandy terrorystycznej mogą być skuteczne w dłuższej perspektywie czasowej.

Wreszcie oddziaływanie na intencje (w tym wybór celów ataku) jest problematyczne, gdyż dla „samotnych wilków” cele silnie chronione z definicji są poza zasięgiem, a „miękkich celów” są setki w każdym wielkim mieście. Z tych, jak również innych powodów, na omówienie których nie pozwala ograniczenie objętości tekstu, walka z terrorystami staje się coraz trudniejsza, mimo że kierunek ewolucji terroryzmu wskazywałby na coś innego. Niewątpliwie, podobnie jak szereg innych wcześniejszych zamachów, także po atakach we Francji i innych podobnych do nich zdarzeniach, nastąpi ewolucja metod i form pracy stosowanych przez służby antyterrorystyczne. Pomijając aspekty ściśle związane z jednostkami specjalnymi, można się spodziewać, że szczególny nacisk zostanie położony na przeciwdziałanie radykalizacji oraz rozpowszechnianiu propagandy terrorystycznej w Internecie.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.