Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Marynarka Wojenna po kryzysie ukraińskim

Michał Piekarski | 2014-11-29
Fot. US Navy

Fot. US Navy

Obchodzona wczoraj, dziewięćdziesiąta szósta rocznica odtworzenia Marynarki Wojennej przypada na okres szczególnego ożywienia dyskusji dotyczących bezpieczeństwa Polski i Europy w związku z kryzysem na Ukrainie.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Same wydarzenia do których doszło na wschód od Polski w bieżącym roku mogą nie wzbudzać bezpośrednich skojarzeń z problematyką morską. Oczywiście wyjątkiem jest zajęcie Krymu i bierna, wręcz bezprecedensowa postawa znacznej części personelu ukraińskiej marynarki wojennej, skutkująca utratą większości okrętów, baz lądowych oraz samolotów i śmigłowców. od tego czasu ukraińska marynarka wojenna praktycznie przestała istnieć.

Wobec położenia geograficznego Polski, zwłaszcza długich granic lądowych, szereg zapowiedzi polityków oraz głosów w dyskusjach o bezpieczeństwie państwa koncentrowało się w bieżącym roku na problemie obrony granic lądowych oraz przestrzeni powietrznej państwa. Nie można jednak pominąć szeregu ważnych morskich konsekwencji kryzysu ukraińskiego.

Należy przede wszystkim pamiętać, że mimo tych wydarzeń, ogólna sytuacja społeczna i gospodarcza na świecie nie uległa rewolucyjnym przemianom. Przeciwnie, zjawiska gospodarcze, w tym potencjalne ograniczenie znaczenia rosyjskich surowców energetycznych oraz tamtejszych rynków zbytu mogą znacząco wzmocnić międzykontynentalne powiązania gospodarcze.

Dotyczy to w szczególności importu surowców energetycznych, zwłaszcza z Bliskiego Wschodu (ale także innych obszarów, w tym Ameryki Północnej). W sytuacji potencjalnego politycznie wymuszonego ograniczenia dostaw ze Wschodu i ograniczonych zasobów rodzimych, transport morski ropy naftowej, oraz gazu ziemnego stałby się strategicznie ważny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Równie istotne znaczenie ma import oraz eksport innych dóbr, w tym konsumpcyjnych. Trwa i trwać będzie szczególny związek gospodarczy Azji i Europy. Politycznie deklarowana chęć zwiększenia polskiego eksportu do państw azjatyckich oraz trwający import produkowanych w Azji towarów oznaczają konieczność zapewnienia bezpiecznych szlaków transportowych.

Nie mogą tej roli spełnić z powodów ekonomicznych, samoloty transportowe. Transport lądowy, w tym kolejowy jest natomiast zależny w sposób oczywisty od czynników politycznych. To oznacza że z punktu widzenia Polski, znaczenie morskich szlaków handlowych, zwłaszcza tych łączących Europę i Azję (w tym Bliski Wschód) w sytuacji kryzysu we wschodniej części Europy będzie tylko rosnąć. Trzeba przy tym mieć na uwadze że będzie to odczuwalne nie tylko dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej.

Te zjawiska w sposób oczywisty mają przełożenie na wymagania odnośnie potencjału militarnego, w tym zwłaszcza morskiego. Tak jak złudne i nieracjonalne jest zawężanie problematyki bezpieczeństwa państwa tylko do sfery militarnej, tak również naiwne i wręcz niebezpieczne jest ograniczenie postrzegania zadań Marynarki Wojennej jedynie do udziału w obronie własnego wybrzeża i wód terytorialnych, co niestety w Polsce jest szczególnie wyraźne. Tak w sposób niezrozumiały, a wręcz wadliwy merytorycznie zawężono zakres zadań sił morskich w Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego RP. Niestety, także nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w sposób (łagodnie mówiąc) wybitnie ogólnikowy odnosi się do zagadnień bezpieczeństwa morskiego państwa.

Trzeba także mieć na uwadze potencjalne przyszłe zjawiska zachodzące w tej sferze. Już teraz obserwowana jest rosnące znaczenie nad wolnych od lodu, wskutek globalnych zmian klimatycznych, wód Arktyki. Można także sądzić, że coraz ważniejsze będzie także pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych oraz inna działalność gospodarcza w tym górnicza. Wreszcie, choć jest to pieśnią bardzo odległej przyszłości i wiele do powiedzenia w tej sprawie będą miały czynniki ekonomiczne, nie da się wykluczyć innych, przypominających kolonizację, form eksploatacji głębin mórz i oceanów.

Nie ulega więc wątpliwości, że w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej, pożądanym z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, kluczowym zadaniem Marynarki Wojennej będzie zapewnienie właśnie bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych, zwłaszcza w działaniach w ramach sił sojuszniczych. Może to ograniczać się zaledwie do manifestowania swojej obecności, może to być ochrona przed atakami asymetrycznymi, może to być także obrona tych szlaków i statków handlowych w warunkach konwencjonalnego konfliktu zbrojnego.

Należy przy tym mieć na uwadze także fakt, że współcześnie szereg zadań wykonywanych jest, lub może być w zależności od potrzeb, z udziałem sił wydzielonych przez jednostki specjalne (zwłaszcza w przypadku zagrożeń asymetrycznych) , a okręty mogą zapewnić dogodne wsparcie dla operacji specjalnych podejmowanych w przypadku innych sytuacji kryzysowych.

Wszystkie te czynniki oznaczają dla polityki bezpieczeństwa państwa jedno. Żadnego państwa, w tym zwłaszcza Polski nie stać na marginesowe traktowanie problematyki morskiej, ani tym bardziej Marynarki Wojennej. To z kolei pociąga za sobą konieczność utrzymywania adekwatnych do potrzeb sił okrętowych, których liczebność i możliwości muszą być określane z szerszej perspektywy niż jedynie obrona własnego terytorium i ewentualne odstraszanie potencjalnego agresora.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.