Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

„Samotne wilki” po raz kolejny

Michał Piekarski | 2014-10-29
Fot. USM

Fot. USM

Niedawne zamachy w Kanadzie oraz Stanach Zjednoczonych dokonane przez sprawców dysponujących skromnymi środkami mogą umknąć w powodzi innych doniesień o zamachach bombowych lub innych bardziej wyrafinowanych atakach jako pozornie niewiele znaczące epizody. Czy tak jest jednak rzeczywiście?

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Faktem jest że od ponad stu lat ulubioną bronią terrorystów, niezależnie od orientacji ideologicznej jest improwizowane urządzenie wybuchowe oraz broń palna. Stosowanie innych narzędzi – w tym broni białej – jest rzadkością. Faktem jest jednak to, że takie zdarzenia mają miejsce.

Sprawca ataku w Nowym Jorku nie zadawał sobie trudu konstruowania bomby czy pozyskania broni palnej. Po wielu miesiącach radykalizacji, wziął do ręki siekierę, wyszedł na ulicę i rzucił się na – najwyraźniej pierwszych napotkanych – funkcjonariuszy policji. Jeden z zamachowców z Kanady czekał na parkingu używanym przez żołnierzy i uderzył samochodem w pierwszych zauważonych żołnierzy, jedyną inną jego bronią był nóż. Drugi z zamachowców użył broni palnej, ale jego atak również nie należał do wyrafinowanych (także pod względem uzbrojenia – sprawca użył nielegalnie posiadanego karabinu Winchester Model 1894).

Pod względem liczby ofiar, użytych środków, zakresu prawdopodobnych przygotowań czy stopnia skomplikowania planu, nie można ich w żaden sposób porównywać z choćby atakiem Breivika czy tym bardziej z zamachami przygotowanymi przez całe grupy sprawców.
Te czynniki sprawiają że może rodzić się pokusa potraktowania tego rodzaju zdarzeń jako niegodnych większej uwagi, umieszczenia ich wręcz w jednej grupie z atakami dokonywanymi przez pospolitych przestępców lub frustratów. Kłóci się to jednak ze specyfiką zjawiska jakim jest terroryzm.

Terroryzm jest bowiem zjawiskiem, gdzie samo użycie przemocy ma znaczenie podrzędne wobec spodziewanego efektu psychologicznego. W przypadku bardziej konwencjonalnych działań – na przykład regularnej wojny – skuteczność użycia siły, i wykorzystywane do tego celu środki mają znaczenie podstawowe. Nikt w państwach zachodnich nie traktuje jako zagrożenia armii niektórych państw Trzeciego Świata, wciąż wykorzystujących czołgi, transportery opancerzone czy samoloty wyprodukowane w latach sześćdziesiątych.

Tymczasem, dla porównania, zamach na znanego polityka czy inną osobę publiczną może wywołać jednakowe konsekwencje niezależnie od tego, czy do jego przeprowadzenia użyty zostanie pistolet skonstruowany w pierwszej dekadzie XX wieku, czy sto lat później. Liczy się bowiem sam fakt użycia siły – czasem zależnie od politycznego kontekstu i celu politycznego sprawców – nawet nieudanego, lub jedynie zamanifestowania samej groźby użycia tej siły.

Szczegółowe przygotowanie ataku, w tym także wybór służącej do jego przeprowadzenia broni jest natomiast wypadkową kilku czynników, w tym także oczywiście zasobów jakie mają do dyspozycji sprawcy – takich jak środki finansowe, umiejętności, czas i inne. W przypadku zamachów z Nowego Jorku oraz St-Jean-sur-Richelieu w kanadyjskiej prowincji Quebec, sprawcy najwyraźniej nie byli w stanie pozyskać broni palnej (czy to w legalny, czy nielegalny sposób), najwyraźniej nie byli w stanie także skonstruować urządzeń wybuchowych. Byli w stanie jednak dokonać zamachów wykorzystując prostsze sposoby.

Co ważne, w obydwu tych przypadkach występuje zbieżność pomiędzy miejscem zamieszkania i miejscem dokonania ataku. Obaj sprawcy dokonali bowiem ataku na cele znajdujące się najbliżej ich miejsca zamieszkania, zatem przygotowanie zamachu było dla nich, przypuszczalnie relatywnie proste.

Te mechanizmy, dla których paliwem jest dostępna w różnych źródłach – zwłaszcza internetowych – propaganda islamskich fundamentalistów, wpisują się w kontekst polityczny i operacyjny Europy Zachodniej widzianej z punktu widzenia islamistów. Należy bowiem pamiętać, że od prawie dekady w Europie Zachodniej nie doszło do zamachu przeprowadzonego przez grupę sprawców – wszystkie ataki jakie miały miejsce po zamachach w Londynie w roku 2005 były dziełem „samotnych wilków”. Zachodnie służby specjalne i policyjne najwyraźniej nauczyły się po prostu inwigilować, penetrować i neutralizować grupy terrorystów.

Sprawcy działający samotnie są znacznie trudniejszym wyzwaniem. Nawet jeśli ich aktywność w sieci lub próby nawiązania kontaktów z innymi fundamentalistami zostają wykryte, to dalsze rozpoznanie ich zamiarów jest bardzo problematyczne, wobec braku komunikacji z innymi osobami (współsprawcami) którą można odczytywać, nie zawsze jest także możliwe wykorzystanie źródeł osobowych, zaś urządzeń do czytania w myślach jeszcze nie wynaleziono.

Wobec tego, w interesie tych grup islamskich fundamentalistów, które chciały by przenieść swój dżihad do Europy i za Ocean Atlantycki, inspirowanie działalności „samotnych wilków”, może być opłacalną politycznie strategią. Oczywiście nad działalnością samotników nie ma i nie może być żadnej kontroli, nie można z przyczyn oczywistych nakazywać im kiedy i jakie cele mają zostać zaatakowane.

Zarazem oznacza to niepewność dla państw zachodnich i ich służb bezpieczeństwa. W nieodległej jeszcze przeszłości, ataki terrorystów – działających w zorganizowanych grupach, zdolnych do długotrwałego przygotowania ataku i nierzadko dysponujących wsparciem ze strony obcych państw koncentrowały się na dość oczywistych, symbolicznych celach – dyplomatach, dowódcach wojskowych, lotnictwie pasażerskim, siedzibach centralnych władz państwowych – jednym słowem, wszystkich tych celach które w epoce scentralizowanych mediów gwarantowały skupienie ich uwagi. Inne miejsca i obszary były z reguły bardziej bezpieczne.

Dziś sytuacja jest inna. Zamiast przyciągać uwagę reporterów stacji telewizyjnych i agencji prasowych wystarczy kilka nagrań umieszczonych w internecie – czy to przez sprawcę, czy wręcz przypadkowych świadków. Można pozwolić sobie na atak łatwiejszy, przeprowadzony mniejszymi środkami i na cele słabiej chronione.

Ataki dokonywane nawet w dość przypadkowych miejscach – innymi słowy, tam gdzie sprawcom będzie najłatwiej zaatakować, na przykład w miejscu zamieszkania (a nie np. w stolicy ) mogą mieć także wyraźny efekt psychologiczny. Oznaczają one bowiem groźbę zamachów już nie w miejscach i czasie gdzie można spodziewać się podwyższonego zagrożenia jak wspomniane już miasta stołeczne czy międzynarodowe porty lotnicze. Atak – nawet dokonany w prymitywny sposób, w prowincjonalnym mieście oznacza bowiem wzrost obaw przed kolejnymi takimi atakami, właśnie na prowincji, w miejscach uważanych dotychczas za bezpieczne.

Biorąc pod uwagę zarówno te czynniki, jak i ogólną ewolucję zjawiska terroryzmu, gdzie znaczenie zamachów dokonywanych w państwach wysoko rozwiniętych przez sprawców działających samotnie (ewentualnie) w bardzo małych grupach, w sposób oczywisty nasuwa się pytanie o dalszą ewolucję służb i systemów przeciwterrorystycznych.

Można ocenić, że ewolucja ta będzie musiała odzwierciedlać ewolucję zagrożeń. Oznacza to zatem dalszą decentralizację struktur, środków i mechanizmów decyzyjnych oraz maksymalizację współpracy pomiędzy poszczególnymi służbami i ich poszczególnymi komponentami. Także w przypadku Polski, gdzie jak dotąd zagrożenie – w porównaniu z choćby Europą Zachodnią – jest mniejsze, te czynniki muszą być brane pod uwagę.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.