Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

NATO, Polska i „szpica”

Michał Piekarski | 2014-09-08
Polscy żołnierze podczas ćwiczeń w ośrodku Hohenfels w Niemczech, rok 2006 Fot. US DoD

Polscy żołnierze podczas ćwiczeń w ośrodku Hohenfels w Niemczech, rok 2006 Fot. US DoD

Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Newport został zdominowany przez sprawy związane z sytuacją na Ukrainie, spośród których dla Polski jedną z kluczowych jest utworzenie tzw. „szpicy NATO”.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Owe siły, określane jako Very High Readiness Joint Task Force, mające liczyć do pięciu tysięcy żołnierzy, głównie z wojsk lądowych, ale także lotniczych, sił morskich oraz wojsk specjalnych i przeznaczone do szybkiej reakcji na sytuacje kryzysowe na peryferiach Sojuszu, są jednak tylko jedną z kilku inicjatyw w zakresie sił szybkiego reagowania. W szczególności należy odnotować koncepcję połączonych sił ekspedycyjnych ( Joint Expeditionary Force ) w skład których mają wejść żołnierze z Wielkiej Brytanii, Litwy, Łotwy, Estonii, Norwegii, Danii oraz Holandii. Deklaracja końcowa szczytu zawiera także zapis dotyczący wzmocnienia już istniejących stałych zespołów sił morskich NATO.

Działania te są wynikiem aktualnej sytuacji w otoczeniu Europy. Oprócz hybrydowego konfliktu na Ukrainie i napięć w innych częściach obszaru postradzieckiego, wciąż widoczne są bowiem kryzysy i konflikty w innych częściach świata, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Deklaracja z Newport odnosi się w szczególności do zagrożenia jakie stwarza Islamskie Państwo Iraku i Lewantu (Państwo Islamskie). Wiele miejsca poświęca się w niej także pogarszającej się sytuacji w Libii oraz zagrożeniom – terrorystycznym i kryminalnym – w Afryce subsaharyjskiej. Obszarem szczególnej uwagi państw Sojuszu pozostają także Bałkany oraz Afganistan.

Wciąż aktualne są również problemy ochrony morskich szlaków komunikacyjnych, i w tym kontekście deklaracja wymienia wprost dwie ważne choć w Polsce nie zawsze zauważane operacje – Active Endavour (ochrony żeglugi na Morzu Śródziemnym) oraz Ocean Shield (prowadzona u wybrzeży Somalii ).

W ogólnej perspektywie, także polityczno – geograficznej NATO – zarówno przez pryzmat deklaracji politycznej jak i obserwowanych faktów – jawi się jako sojusz szczególny. Państwa Europy Zachodniej i Ameryki Północnej tworzące ten sojusz są bowiem faktycznym rdzeniem Zachodu w rozumieniu społecznym, politycznym i gospodarczym ale także militarnym. Mimo wzrostu potencjałów państw Trzeciego Świata, zwłaszcza grupy BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki ) to jednak państwa NATO, a szczególnie Stany Zjednoczone dysponują zdecydowaną przewagą naukowo – techniczną. Natomiast państwa grupy BRIC, nie mówiąc już o innych, były lub są bezpośrednimi klientami przemysłu zbrojeniowego Zachodu, ewentualnie kopistami, zwłaszcza Chiny i na mniejszą ostatnio skalę, Rosja. Natomiast ich potencjał gospodarczy jest budowany dzięki taniej sile roboczej lub eksportowi surowców energetycznych.

W wymiarze militarnym, oznacza to że rozpatrywane jako całość państwa NATO – podobnie jak kilka innych państw, jak Izrael czy Australia – tworzą swoistą sferę militarnej jakościowej dominacji. Dysponują one pełną strategiczną triadą jądrową i rozwijane są w nich systemy obrony przeciwrakietowej. NATO dysponuje także bardzo silnym potencjałem konwencjonalnym (w tym morskim) oraz możliwościami prowadzenia uderzeń lotniczych i rakietowych na duże odległości, przeciwko celom strategicznym. Duże, w porównaniu z innymi państwami są także zdolności w zakresie prowadzenia rozpoznania oraz transportu wojsk.

Oczywiście, przytłaczająca większość tych zdolności to wciąż skutek określonej polityki obronnej poszczególnych państw – a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych – jednak należy zauważyć, że fundamentem NATO jest zasada kolektywnej obrony zaś rozwijane obecnie koncepcje współpracy (vide „państwa ramowe”) pozwalają na bardziej efektywne wykorzystywanie dostępnych zasobów (w tym środków budżetowych) niż w przypadku samodzielnie prowadzonej przez każde państwo polityki obronnej.

Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że takie podejście ma jednoznaczny związek z Wojskami Specjalnymi, gdyż ostatnie lata rozwoju polskich sił specjalnych była związana właśnie z (uwieńczonym powodzeniem) dążeniem do osiągnięcia przez Polskę statusu państwa ramowego w zakresie operacji specjalnych.

Te wysiłki, w znacznej mierze nieortodoksyjne i pozytywnie odróżniające się od innych działań w zakresie polskiej obronności ostatniego ćwierćwiecza należy uznać za szczególnie cenne także w obecnej sytuacji. Mnogość, różnorodność zagrożeń, ich rozproszenie geograficzne wymagają posiadania sił zdolnych do szybkiego reagowania i wykonywania zróżnicowanych zadań w różnych warunkach.

Zarówno deklaracja z Newport jak i wyraźnie widoczne zjawiska w sferze bezpieczeństwa wykazują także jednoznacznie że w przyszłości dla osiągnięcia celów strategicznych NATO będą siły zdolne do wiarygodnego odstraszania potencjalnych przeciwników dzięki przewadze technicznej (w tym informacyjnej) oraz zdolności do precyzyjnego stosowania siły. Mimo że siły „bardzo wysokiej gotowości” są jak dotąd – przynajmniej w sferze jawnych informacji – deklaracją polityczną, już teraz można wskazać jaki przypuszczalnie będzie ich kształt. Maksymalna liczebność, o jakiej obecnie się wspomina - pięć tysięcy żołnierzy nie wydaje się dużą liczbą, zwłaszcza jeśli w skład tych sił mają wchodzić komponenty lądowy, lotniczy, morski i sił specjalnych (nie mówiąc o komponentach logistycznych i dowodzenia).

Jeśli jednak – co najeży uznać za pewne – do składu tych sił państwa członkowskie będą wydzielać elementy dysponujące dużymi możliwościami w zakresie prowadzenia rozpoznania oraz precyzyjnego rażenia celów, ich potencjał i polityczne znaczenie ich użycia będzie wielokrotnie większe niż mogłaby to sugerować sama liczba żołnierzy.

Te zjawiska nakładają się na kolejne etapy zmian w polskiej polityce obronnej i Siłach Zbrojnych. Mimo różnych, nieraz wyrażanych przez urzędników i decydentów bardzo wysokich szczebli opinii dotyczących pożądanego kształtu polskiej strategii bezpieczeństwa, nierzadko stwarzających wrażenie chęci powrotu do przeszłości, nie ulega wątpliwości, że zasadnicze wymagania są już określone, przez kształt środowiska bezpieczeństwa a cześć decyzji została już podjęta na szczeblu sojuszniczym. Bez odpowiedzi natomiast pozostaje jeszcze pytanie, jak skuteczna będzie adaptacja Sił Zbrojnych, ich struktur, szkolenia i wyposażenia do zmieniających się uwarunkowań. Z pewnością najbliższe miesiące mogą w tym zakresie udzielić, przynajmniej częściowej odpowiedzi.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka wspiera celność strzałów. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Ewelina Grzesik, Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. Light boot for hard work

Light boot for hard work Light boot for hard work

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało...

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało przy użyciu najnowszych i sprawdzonych w praktyce technologii.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.