Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Przyszłość terroryzmu, część druga

Michał Piekarski | 2014-07-22
Fot. UMCS

Fot. UMCS

Analizowane na płaszczyźnie taktycznej, a więc samych metod dokonywania ataków, zjawisko terroryzmu ma szczególny charakter. W przeciwieństwie do wyraźnie widocznych zmian długofalowych, jak wspomniane w poprzednim wpisie „fale terroryzmu”, istotną rolę grają tu inne czynniki.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Przede wszystkim, widoczny jest konserwatyzm techniczny zamachowców. Niezależnie od ich motywacji ideologicznej, dominującymi narzędziami są improwizowane ładunki wybuchowe i broń palna. Bardzo rzadko zdarza się wykorzystywanie innych rodzajów broni, mimo wielu obaw związanych z potencjalnym zagrożeniem ich użyciem.
Przykładowo, nigdy nie zdarzył się atak z użyciem nuklearnego urządzenia wybuchowego, nie ma nawet informacji o usiłowaniu takiego zamachu. Niezwykle rzadkie były przypadki użycia broni chemicznej lub biologicznej – można je policzyć na palcach jednej ręki.

Mimo licznych obaw o użycie przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych, takich jak „Strzała-2” czy FIM-92 Stinger, dokonano z ich użyciem tylko kilku ataków przeciwko samolotom cywilnym, choć ta broń była na szeroką skalę stosowana w różnych konfliktach zbrojnych. Równie rzadkie były ataki z wykorzystaniem samolotów jako narzędzi ataku.

Część z tych zjawisk można wytłumaczyć względnie łatwo. Im bardziej zaawansowana metoda zamachu czy wykorzystane uzbrojenie, tym większe zasoby – zarówno finansowe, jak i kompetencyjne. Zwykły materiał wybuchowy można pozyskać względnie łatwo. Materiał rozszczepialny – np. wysoko wzbogacony uran - potrzebny do budowy bomby atomowej jest praktycznie niemożliwy do pozyskania. Dokonanie zamachu z użyciem przenośnego zestawu przeciwlotniczego wymaga po pierwsze, pozyskania takowego – co oznacza że należy albo mieć środki na zakup i odpowiednie kontakty na czarnym rynku albo możliwość dokonania kradzieży takiej broni z magazynów wojskowych. Wszystko to jest dość ryzykowne, zwłaszcza w państwach zachodnich. Prościej jest zbudować prymitywną bombę w garażu lub pozyskać – czasem zupełnie legalnie (vide przypadek Breivika) broń palną i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia zamachu.

Jednak faktem jest to, że terroryści, nawet ograniczając się do tych najprostszych sposobów dokonania zamachu potrafią osiągać znaczny efekt propagandowy i taktyczny. Wspomniany A. Breivik, działający samotnie był w stanie dokonać największego ataku terrorystycznego nie tylko w dość spokojnej Norwegii ale jednego z najpoważniejszych zamachów do jakich doszło w Europie od wygaśnięcia „trzeciej fali terroryzmu”.

Fakt że, ulubioną bronią terrorystów od dawna, wręcz od początku tego zjawiska pozostają ładunki wybuchowe i broń palna pozwala więc sądzić, że ten trend utrzyma się w przyszłości. Będą to bowiem wciąż najprostsze w pozyskaniu i użyciu narzędzia, zaś specyfiką terroryzmu jest wszak użycie przemocy jako specyficznego medium przekazu propagandowego, co oznacza że nie są potrzebne szczególnie wyrafinowane technicznie narzędzia, wystarczą proste, ale zapewniające możliwość dokonania aktu przemocy.

Te same czynniki nakazują sądzić, że nie zmieni się najbardziej typowy i podstawowy podział zamachów terrorystycznych, na zamachy bombowe, ataki z użyciem broni palnej i sytuacje zakładnicze.

Zmieniać się oczywiście będą, tak jak zmieniają się obecnie, ideologiczne motywy ataków, co ma swoje przełożenie na taktykę. Terroryści działający z pobudek religijnych – niezależnie czy są to fundamentaliści chrześcijańscy czy islamscy – dokonują innych ataków niż dokonywali ich lewicowi rewolucjoniści czy separatyści. Mimo licznych aktów przemocy, jakich dopuściła się Frakcja Czerwonej Armii, Czerwone Brygady, czy ETA to żaden z zamachów tych organizacji nie mógł w wymiarze fizycznych strat i liczby ofiar śmiertelnych dorównywać zamachom Al-Kaidy czy eksplozji w Oklahoma City.

To ma swoje dalsze konsekwencje. Zamiast bomb mających niszczyć limuzyny dygnitarzy czy posterunki policji, sprawcy dążą do konstruowania urządzeń wybuchowych służących do niszczenia pociągów i autobusów, podkładanych w takich miejscach gdzie ma zginać jak najwięcej przypadkowych ludzi, i maksymalnie skutecznie ich razić. Zamiast dokonywać zabójstw polityków, wojskowych czy dziennikarzy zamachy z użyciem broni palnej mają formę ataku „aktywnego strzelca” lub „ataku fedainów” na mniej lub bardziej przypadkowe osoby. Reasumując – problemem jest raczej to co lub kto i gdzie staje się celem ataku, nie zaś same środki techniczne, które ulegają tylko stopniowej ewolucji - bomby pozostają bombami, ale podkładanymi w innych miejscach i mają inna siłę niszczącą.

Z tym wiąże się jedna zasadnicza konkluzja. Skoro zasadniczą bronią terrorystów pozostaną bomby i broń palna, to podstawowym trendem ewolucji taktyki terrorystycznej będzie maksymalnie możliwe wykorzystanie owoców postępu technicznego w tych obszarach.

Oczywiście, w zjawisku terroryzmu zawsze pojawiają się także pewne szczegółowe trendy, wymagające skoncentrowania na nich uwagi. Wśród przyszłych zagrożeń można wyróżnić przynajmniej trzy potencjalne obszary, w których ta uwaga może być szczególnie pożądana.

Po pierwsze, narastającym problemem będzie morski wymiar terroryzmu. Gospodarka morska jest coraz bardziej istotna dla funkcjonowania współczesnych państw. Zdarzenia takie jak zamach bombowy wymierzony w platformę wiertniczą czy tzw. instalację FSPO służące do przeładunku ropy naftowej i gazu na pełnym morzu mogą mieć poważne konsekwencje polityczne, ekologiczne i gospodarcze.

Sytuacje zakładnicze na promie pasażerskim statku wycieczkowym, czy statku handlowym są znacznie trudniejsze do opanowania niż ich lądowe odpowiedniki, choćby dlatego że te obiekty – w przeciwieństwie do ambasad czy szkół – zdolne są do przemieszczania się a samo dotarcie do nich (nie mówiąc o wejściu na pokład) jest samo w sobie wyzwaniem logistycznym. Jeszcze czarniejszym scenariuszem jest sytuacja „morskiego renegata”, a więc próba użycia jednostki pływającej jako środka ataku samobójczego, gdzie możliwe straty są poważne, a możliwości odparcia kontrataku sił specjalnych znaczne. Należy przy tym pamiętać, że możliwość pozyskania odpowiednich środków i wiedzy do przeprowadzenia zamachu na morzu jest znacznie większa i prostsza niż w przypadku np. ataku z użyciem samolotu.

Po drugie, szczególnym wyzwaniem są same stale ewoluujące sytuacje zakładnicze. Ich celem rzadziej jest obecnie klasyczne wymuszenie spełnienia określonych żądań, częściej są one środkiem do realizacji szerszego planu (przed lub po właściwym zamachu). Zdarza się także że celem samej sytuacji zakładniczej – zwłaszcza w przypadku uprowadzenia osób – jest egzekucja zakładników. Terroryści nie widzą bowiem ani strategicznej ani taktycznej potrzeby prowadzenia negocjacji, zaś efekt psychologiczny – jak pokazały to przypadki z Iraku – jest znaczny. Możliwe jest ze w przyszłości ten trend będzie się nasilał, zwłaszcza że w przypadku konfrontacji z dobrze zorganizowanymi, efektywnie kierowanymi siłami policyjnymi, "klasyczne" branie zakładników jest już teraz taktyką niezwykle ryzykowną.

Po trzecie narastać może zjawisko ataków kombinowanych, które łączą w sobie cechy kilku rodzajów zamachów. Takim przypadkiem jest sytuacja „ataku fedainów” w ostatnich latach często występująca jako połączenie zamachu bombowego ze wejściem na obiekt ataku jednej lub kilku grup szturmowych. Z racji swojej dynamiki i złożoności, co można było obserwować np. w przypadku zamachu w Bombaju w roku 2008 oraz podczas kilku niedawnych ataków w innych częściach świata, mogą one stanowić szczególne wyzwanie nie tylko dla samych służb policyjnych, ratowniczych i wspierających je sił wojskowych ale także dla całego systemu zarządzania kryzysowego na poziomie państwa. Tego rodzaju atak nie wymaga szczególnego wyrafinowania technicznego. Ataku w Bombaju dokonała grupa dziesięciu bezpośrednich sprawców z karabinkami rodziny AK, pistoletami, granatami i ładunkami wybuchowymi. Breivik dokonał poważnego w skutkach ataku przy pomocy karabinka Ruger Mini-14 i względnie prostego w konstrukcji urządzenia wybuchowego.

Te zjawiska mają swoje oczywiste konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa państwa, w tym jednostek specjalnych. Problem ten będzie przedmiotem kolejnego w tym cyklu wpisu.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.