Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Przyszłość reform Policji

Michał Piekarski | 2013-07-26
Fot. USAF

Fot. USAF

Święto Policji, jak co roku uświetniają ceremonie, awanse, okolicznościowe pokazy i festyny. Nie można przy tym nie docenić ofiarnej i często niewdzięcznej służby funkcjonariuszy. Należy jednak zadać pytanie, czy w Polsce problem zwalczania przestępczości jest zagadnieniem uważanym za istotne dla państwa, czy też wracającym jedynie okazjonalnie, a w szczególności podczas kampanii wyborczych.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Nie ulega wątpliwości, że każdy obywatel chce się czuć bezpiecznie. Medialne zainteresowanie głośnymi przestępstwami, zwłaszcza popełnianymi z użyciem przemocy czy takimi w tle których pojawiają się znane nazwiska i duże sumy pieniędzy, tylko nakręca spiralę obaw przed przestępczością. To z definicji przyciąga uwagę polityków, i trudno wskazać w Polsce partię polityczną w której programie nie znalazły by się odniesienia do tych problemów.

Obserwując poczytania i wypowiedzi osób reprezentujących władze państwowych, które w ostatnim czasie w sferze bezpieczeństwa zdominowały sprawy związane z obronnością, budżetem wojska i modernizacją techniczną, nie można wskazać wielu przykładów działań lub wypowiedzi w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, wykraczających poza okolicznościowe formułki lub reakcje na już zaistniałe problemy.

Częściowo wytłumaczeniem jest specyficzna dla Polski perspektywa postrzegania bezpieczeństwa, w której dominowało, dominuje, i prawdopodobnie będzie dominować jeszcze przez szereg lat konwencjonalna, militarna perspektywa. Faktem jest jednak, że w przypadku armii można dostrzec zamiar przeprowadzenia wieloletniej modernizacji, która powinna – przynajmniej częściowo – przynosić korzyści przez wiele lat, co abstrahując od konkretnych decyzji, programów i rodzajów sprzętu, jest postępowaniem racjonalnym.

Pojawia się jednak pytanie, co z działań podejmowanych obecnie, przyniesie korzyść w perspektywie wieloletniej w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego. Jakich zagrożeń należy oczekiwać w perspektywie dziesięciu – piętnastu lat, a nawet dalszej?

Trudno spodziewać się rewolucyjnych przemian społeczeństwa i państwa. Tak samo nie należy oczekiwać rewolucji w aparacie bezpieczeństwa wewnętrznego. Wiadomo że współczesne państwo jako aktor polityczny i społeczny przeżywa kryzys, ale nie prowadzi do bezpośrednio do jego zaniku. Wiadomo jednak, że tam gdzie państwo oddaje pole innym podmiotom, z własnej woli lub wskutek własnej słabości, jego funkcje – w skrajnym przypadku wszystkie – przejmują inne podmioty, jak gangi lub kartele narkotykowe w Ameryce Łacińskiej.

Nie ma zarazem powodu by sądzić, że tak dramatyczny scenariusz, na taką skalę będzie miał miejsce w naszej części Europy. Zarazem polskie społeczeństwo, coraz bardziej heterogeniczne, będzie tylko się różnicować w nadchodzących dekadach, zarówno pod względem wewnętrznych podziałów kulturowych, ale także kolejnych fal migracyjnych. Jasne jest więc, że obok znanych zagrożeń przestępczością pospolitą i zorganizowaną, nasilać się będzie zagrożenie ze strony grup organizacji przestępczych o charakterze międzynarodowym, zwłaszcza etnicznym. Są to problemy już znane i sygnalizowane, można jednak obawiać się że jest do dopiero przedsmak tego, z czym mamy do czynienia obecne. Nie malejącym zagrożeniem będą także różne odmiany terroryzmu oraz przestępczość cybernetyczna.

Polska jest i prawdopodobnie długo jeszcze będzie państwem unitarnym. Taka też jest Policja, która jest w założeniu formacją scentralizowaną, paramilitarną podobnie jak większość podobnych służb w państwach naszego regionu. Mimo tendencji do rozszerzania zakresu kompetencji samorządów lokalnych, w Polsce w przeciwieństwie do państw federalnych (a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) lokalne formacje policyjne ograniczone zostały do mającej charakter pomocniczy, straży gminnych i miejskich.

Można zadać pytanie, czy celowe byłoby rozbudowanie owych lokalnych formacji policyjnych. Niestety, przykład straży gminnych i miejskich, które w znacznej mierze są obecnie narzędziem pozyskiwania środków budżetowych poprzez mandaty za wykroczenia drogowe i zatraciły swoją pierwotną rolę. Problemem jest bowiem nie to czy można sformować taką, przykładowo miejską policję, kopiując rozwiązania organizacyjne z zagranicy, ale to do czego taka formacja może być użyta.

W przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, społeczeństwo obywatelskie w Polsce jest niezwykle słabe. Dotyczy to także mediów i organizacji pozarządowych, które powinny władzy patrzeć na ręce. Także zasoby wiedzy, umiejętności i kultury organizacyjnej władz samorządowych są, łagodnie mówiąc ograniczone - hipotetyczna miejska czy powiatowa policja mogłaby przepoczwarzyć się w narzędzia politycznych rozgrywek. Niestety władza może prowadzić do deprawacji, a władza aparatu policyjnego ma charakter szczególny.

Jedyną rozsądną drogą prowadzącą do wzmocnienia Policji, jest stopniowe wzmacnianie istniejących struktur, trudno bowiem wskazać inne, racjonalne rozwiązania. W aspekcie przyszłych zagrożeń oznacza to modernizację jakościową, poprzez polepszenie zdolności do elastycznego reagowania.

Oznacza to, że nie jest zagrożony popyt na możliwości jednostek specjalnych w tym zwłaszcza etatowych jednostek antyterrorystycznych. Tak jak pierwsze jednostki tego rodzaju powstawały już ponad czterdzieści lat temu w Europie i Stanach Zjednoczonych w reakcji na zmieniające się zjawisko terroryzmu, tak w świetle nowych zagrożeń, które cechuje różnorodność, decentralizacja i wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi technicznych, zdolność jednostek specjalnych do szybkiej reakcji oraz precyzyjnego stosowania siły są nieocenione.

Niestety, w ostatnich latach można zauważyć coraz więcej problemów dotyczących tych jednostek oraz ich zaplecza systemowego. Niektóre próby reform można ocenić wręcz jako destabilizujące system, zwłaszcza w wymiarze kadrowym. Postęp techniczny jest ograniczony, zwłaszcza zakresie zaplecza szkoleniowego, pojazdów i wsparcia lotniczego. Lotnictwo policyjne już znajduje się w stanie poważnego kryzysu sprzętowego.

Postęp jest kosztowny, a nadchodzące lata mimo że mogą nie sprzyjać inwestycjom w bezpieczeństwo, będą takowe wymuszać poprzez zachodzące zmiany społeczne. Jak już wielokrotnie postulowano w różnych środkach przekazu, i to od wielu lat, w ostatecznym długofalowym rozrachunku lepiej jest poczynić zawczasu inwestycje w bezpieczeństwo. Te wydatki i tak trzeba będzie ponieść, jedyną różnicą jest to czy będą one powiększone o koszty – także wyrażone w ludzkim życiu i zdrowiu – sytuacji kryzysowych.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops