Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Przyszłość reform Policji

Michał Piekarski | 2013-07-26
Fot. USAF

Fot. USAF

Święto Policji, jak co roku uświetniają ceremonie, awanse, okolicznościowe pokazy i festyny. Nie można przy tym nie docenić ofiarnej i często niewdzięcznej służby funkcjonariuszy. Należy jednak zadać pytanie, czy w Polsce problem zwalczania przestępczości jest zagadnieniem uważanym za istotne dla państwa, czy też wracającym jedynie okazjonalnie, a w szczególności podczas kampanii wyborczych.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Nie ulega wątpliwości, że każdy obywatel chce się czuć bezpiecznie. Medialne zainteresowanie głośnymi przestępstwami, zwłaszcza popełnianymi z użyciem przemocy czy takimi w tle których pojawiają się znane nazwiska i duże sumy pieniędzy, tylko nakręca spiralę obaw przed przestępczością. To z definicji przyciąga uwagę polityków, i trudno wskazać w Polsce partię polityczną w której programie nie znalazły by się odniesienia do tych problemów.

Obserwując poczytania i wypowiedzi osób reprezentujących władze państwowych, które w ostatnim czasie w sferze bezpieczeństwa zdominowały sprawy związane z obronnością, budżetem wojska i modernizacją techniczną, nie można wskazać wielu przykładów działań lub wypowiedzi w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, wykraczających poza okolicznościowe formułki lub reakcje na już zaistniałe problemy.

Częściowo wytłumaczeniem jest specyficzna dla Polski perspektywa postrzegania bezpieczeństwa, w której dominowało, dominuje, i prawdopodobnie będzie dominować jeszcze przez szereg lat konwencjonalna, militarna perspektywa. Faktem jest jednak, że w przypadku armii można dostrzec zamiar przeprowadzenia wieloletniej modernizacji, która powinna – przynajmniej częściowo – przynosić korzyści przez wiele lat, co abstrahując od konkretnych decyzji, programów i rodzajów sprzętu, jest postępowaniem racjonalnym.

Pojawia się jednak pytanie, co z działań podejmowanych obecnie, przyniesie korzyść w perspektywie wieloletniej w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego. Jakich zagrożeń należy oczekiwać w perspektywie dziesięciu – piętnastu lat, a nawet dalszej?

Trudno spodziewać się rewolucyjnych przemian społeczeństwa i państwa. Tak samo nie należy oczekiwać rewolucji w aparacie bezpieczeństwa wewnętrznego. Wiadomo że współczesne państwo jako aktor polityczny i społeczny przeżywa kryzys, ale nie prowadzi do bezpośrednio do jego zaniku. Wiadomo jednak, że tam gdzie państwo oddaje pole innym podmiotom, z własnej woli lub wskutek własnej słabości, jego funkcje – w skrajnym przypadku wszystkie – przejmują inne podmioty, jak gangi lub kartele narkotykowe w Ameryce Łacińskiej.

Nie ma zarazem powodu by sądzić, że tak dramatyczny scenariusz, na taką skalę będzie miał miejsce w naszej części Europy. Zarazem polskie społeczeństwo, coraz bardziej heterogeniczne, będzie tylko się różnicować w nadchodzących dekadach, zarówno pod względem wewnętrznych podziałów kulturowych, ale także kolejnych fal migracyjnych. Jasne jest więc, że obok znanych zagrożeń przestępczością pospolitą i zorganizowaną, nasilać się będzie zagrożenie ze strony grup organizacji przestępczych o charakterze międzynarodowym, zwłaszcza etnicznym. Są to problemy już znane i sygnalizowane, można jednak obawiać się że jest do dopiero przedsmak tego, z czym mamy do czynienia obecne. Nie malejącym zagrożeniem będą także różne odmiany terroryzmu oraz przestępczość cybernetyczna.

Polska jest i prawdopodobnie długo jeszcze będzie państwem unitarnym. Taka też jest Policja, która jest w założeniu formacją scentralizowaną, paramilitarną podobnie jak większość podobnych służb w państwach naszego regionu. Mimo tendencji do rozszerzania zakresu kompetencji samorządów lokalnych, w Polsce w przeciwieństwie do państw federalnych (a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) lokalne formacje policyjne ograniczone zostały do mającej charakter pomocniczy, straży gminnych i miejskich.

Można zadać pytanie, czy celowe byłoby rozbudowanie owych lokalnych formacji policyjnych. Niestety, przykład straży gminnych i miejskich, które w znacznej mierze są obecnie narzędziem pozyskiwania środków budżetowych poprzez mandaty za wykroczenia drogowe i zatraciły swoją pierwotną rolę. Problemem jest bowiem nie to czy można sformować taką, przykładowo miejską policję, kopiując rozwiązania organizacyjne z zagranicy, ale to do czego taka formacja może być użyta.

W przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, społeczeństwo obywatelskie w Polsce jest niezwykle słabe. Dotyczy to także mediów i organizacji pozarządowych, które powinny władzy patrzeć na ręce. Także zasoby wiedzy, umiejętności i kultury organizacyjnej władz samorządowych są, łagodnie mówiąc ograniczone - hipotetyczna miejska czy powiatowa policja mogłaby przepoczwarzyć się w narzędzia politycznych rozgrywek. Niestety władza może prowadzić do deprawacji, a władza aparatu policyjnego ma charakter szczególny.

Jedyną rozsądną drogą prowadzącą do wzmocnienia Policji, jest stopniowe wzmacnianie istniejących struktur, trudno bowiem wskazać inne, racjonalne rozwiązania. W aspekcie przyszłych zagrożeń oznacza to modernizację jakościową, poprzez polepszenie zdolności do elastycznego reagowania.

Oznacza to, że nie jest zagrożony popyt na możliwości jednostek specjalnych w tym zwłaszcza etatowych jednostek antyterrorystycznych. Tak jak pierwsze jednostki tego rodzaju powstawały już ponad czterdzieści lat temu w Europie i Stanach Zjednoczonych w reakcji na zmieniające się zjawisko terroryzmu, tak w świetle nowych zagrożeń, które cechuje różnorodność, decentralizacja i wykorzystywanie zaawansowanych narzędzi technicznych, zdolność jednostek specjalnych do szybkiej reakcji oraz precyzyjnego stosowania siły są nieocenione.

Niestety, w ostatnich latach można zauważyć coraz więcej problemów dotyczących tych jednostek oraz ich zaplecza systemowego. Niektóre próby reform można ocenić wręcz jako destabilizujące system, zwłaszcza w wymiarze kadrowym. Postęp techniczny jest ograniczony, zwłaszcza zakresie zaplecza szkoleniowego, pojazdów i wsparcia lotniczego. Lotnictwo policyjne już znajduje się w stanie poważnego kryzysu sprzętowego.

Postęp jest kosztowny, a nadchodzące lata mimo że mogą nie sprzyjać inwestycjom w bezpieczeństwo, będą takowe wymuszać poprzez zachodzące zmiany społeczne. Jak już wielokrotnie postulowano w różnych środkach przekazu, i to od wielu lat, w ostatecznym długofalowym rozrachunku lepiej jest poczynić zawczasu inwestycje w bezpieczeństwo. Te wydatki i tak trzeba będzie ponieść, jedyną różnicą jest to czy będą one powiększone o koszty – także wyrażone w ludzkim życiu i zdrowiu – sytuacji kryzysowych.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.