Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nowa ustawa i stare wątpliwości

Michał Piekarski | 2013-06-04
Fot. USMC

Fot. USMC

W dniu 5 czerwca, w życie wchodzi nowa ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. W porównaniu z omawianym już wcześniej projektem, zmiany dokonane w toku prac legislacyjnych są ograniczone. Nie może to zaskakiwać, zważywszy na wynikający z wyroku Trybunału Konstytucyjnego okres, w którym nowa ustawa musiała wejść w życie. Pozostaje jednak
szereg wątpliwości i problemów.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Rozbudowano zmiany jakie ustawa wprowadza w przepisach dotyczących stanu wyjątkowego. Projekt zakładał, że wówczas byłoby dopuszczalne użycie lub wykorzystanie broni palnej przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych i tylko przez nie. Ustawa w ostatecznym kształcie, pozwala na użycie lub wykorzystanie broni palnej przez pododdziały zwarte Policji oraz oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych.

Ta zmiana nie zmienia jednak zasadniczej wątpliwości, związanej z takim rozwiązaniem. Oprócz zagadnień natury konstytucyjnej, pojawia się pytanie o racjonalność takiego zapisu. Niezwykle trudno bowiem wskazać taką sytuację, w której celowe byłoby użycie broni palnej przez zwarte oddziały lub pododdziały policji lub wojska. Tym bardziej, że z ustawy i założonego trybu użycia broni w takich sytuacjach, wyraźnie wynika że mowa o sytuacjach tłumienia zamieszek.

Trzeba pamiętać, że współcześnie używane środki przymusu bezpośredniego (miotacze wody, gazy obezwładniające, pociski niepenetracyjne i inne podobnie działające środki) , powinny w takich sytuacjach być wystarczające. Jeśli nie byłyby, wówczas oznaczałoby to że potrzebne są nie salwy pododdziałów zwartych ale czołgi i samoloty, bo ma miejsce wojna domowa.

Jednocześnie, zachowano istniejące zapisy pozwalające na użycie sił wojskowych (także Żandarmerii Wojskowej) do wsparcia Policji w sytuacji podwyższonego zagrożenia, zachowując zasadę identycznych jak policyjne uprawnień żołnierzy w takich sytuacjach. Należy jednak domyślać się, że w tym przypadku nie ma zastosowania przepis o użyciu broni przez pododdziały zwarte, aczkolwiek tutaj zapisy są nie do końca jasne.

Taki kształt przepisów, oznacza jednak że wciąż w pełni legalne jest użycie w czasie pokoju, na terenie Polski wojskowych jednostek specjalnych w razie dokonania zamachu terrorystycznego. Wciąż jednak żołnierze tych jednostek, podobnie jak policyjni antyterroryści muszą stosować się do ogólnych zasad użycia i wykorzystania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego.

W dalszym ciągu bowiem, co niestety wymownie świadczy o percepcji współczesnych zagrożeń, nie ma w ustawie jednoznacznych regulacji dotyczących zasad użycia siły w sytuacji zamachu terrorystycznego. Wciąż regulacje dotyczą użycia broni przez pojedynczego funkcjonariusza, żołnierza lub pracownika, ewentualnie przez pododdział zwarty.

Przepisy dotyczące użycia broni w sytuacjach szczególnych, w tym przez strzelców wyborowych dalej pozostają niejasne. Możliwe jest dokonanie wielorakich interpretacji nowych zapisów, co może negatywnie wpłynąć na decyzje jakie będą podejmowane pod presją czasu i innych czynników w rzeczywistej sytuacji kryzysowej.

Nie zostały uregulowane także zagadnienia związane z bezpieczeństwem morskim. Przepisy nowej ustawy nie mają zastosowania do użycia broni wobec statków morskich i powietrznych. Jednak regulacje dotyczące ochrony żeglugi i portów morskich są szersze niż tylko samo użycie broni wobec jednostek pływających, używane jest tam pojęcie „niezbędnych środków”.

Można więc zadać pytanie, czy jeśli dojdzie do uprowadzenia na Bałtyku jednostki pływającej, z zamiarem użycia jej jako środka zamachu terrorystycznego, to jakie przepisy mają zastosowanie jeśli podjęta zostałaby próba powstrzymania zamachowców poprzez abordaż sił Wojsk Specjalnych? Jakie przepisy wchodziłyby w grę, gdyby operacja wymagała użycia kilku jednostek, na przykład Straży Granicznej i Policji, a taką było by na przykład odbicie uprowadzonego promu pasażerskiego.

Można zadawać kolejne pytania, analizując potencjalne złożone sytuacje kryzysowe, a także te które już miały miejsce na świecie i porównując je z wprowadzanymi w Polsce przepisami, by zauważyć, że mimo wielu lat prac, szczególnego nagłośnienia zagadnień zwalczania terroryzmu, tylko nieliczne zagadnienia i to dość podstawowe dotyczące użycia środków przymusu, jak narzędzia wyważeniowe i granaty hukowo - błyskowe zostały uwzględnione.

Mimo lat pracy nad kolejnymi projektami i założeniami, ustawa w kształcie obecnym nie jest niczym, co mogłoby być nazwane radykalnym, lub ostrożnym postępem w dziedzinie prawa dotyczącego użycia środków przymusu i broni palnej.

Wprawdzie niektóre zapisy zmieniono, ale można czasem określić je wręcz mianem zmian redakcyjnych. Na przykład zasady używania kajdanek zmieniły się nieznacznie. Wcześniej można było założyć na ręce trzymane z tyłu osobie agresywnej lub niebezpiecznej, teraz można założyć je z przodu osobie nie zachowującej się agresywnie – rezultat jest taki sam, inaczej tylko zapisano sposób ich użycia.

Katalog środków przymusu jest szeroki, ale poza pojazdem służbowym, trudno wskazać taki, który byłby faktyczną nowością jeśli chodzi o jego stosowanie. Inne zmiany dotyczą bowiem przede wszystkim zakresu uprawnień poszczególnych służb, przesunięcia z punktu widzenia całego systemu bezpieczeństwa są względnie niewielkie.

Nie wykorzystano w pełni szansy, jaką dawał projekt tak szerokiej regulacji na szerszą, systemową weryfikację uprawnień służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Wciąż jest to kilkusettysięczne grono ludzi, o bardzo różnym poziomie wyszkolenia, statusie prawnym, zadaniach, którzy mają prawo do użycia broni palnej a więc siły letalnej, śmiercionośnej.

Biorąc pod uwagę, że użycie broni palnej ma charakter nieodwracalny, narzędzie to wymaga odpowiedniego szkolenia i regularnego odświeżania umiejętności, co w polskich realiach jest często problematyczne, natomiast zagrożenie jest relatywnie niskie, pojawia się pytanie czy każda służba, jest ich wymienionych łącznie dwadzieścia jeden, musi mieć uprawnienia do jej użycia? Takich pytań można zadać więcej.

Zasadniczym problemem nie jest zróżnicowanie uprawnień. Problemem jest ich zbyt małe zróżnicowanie a zarazem niekonsekwencja w rozwiązaniach dotyczących sytuacji szczególnie skomplikowanych. Ustawa w uchwalonym kształcie jest daleka od doskonałości, nie uwzględnia szeregu współczesnych zagrożeń i ich możliwego przyszłego charakteru, mowa tu przede wszystkim o zagrożeniach terrorystycznych. Takie zagrożenia wymagają posiadania przez państwo odpowiednich narzędzi, nie tylko w postaci wyspecjalizowanych jednostek ale także odpowiednich ram prawnych pozwalających na efektywne ich wykorzystanie w sytuacji kryzysowej.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizjii,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizjii, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Instytut Nowych Technologii Sp. z o.o. Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z...

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z modułem zasilającym i transmitującym obraz w czasie rzeczywistym do zdalnej lokalizacji. Ten polski produkt to przełom w działaniach poszukiwawczych, operacyjno-śledczych oraz ratowniczych. Jego unikalna konstrukcja umożliwia użytkownikom pełną swobodę ruchów, jednocześnie zapewniając dostęp do zaawansowanej...

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Militaria.pl Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić...

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić wydajność pracy i zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów profesjonalnych rękawic jest marka Mechanix-Wear. W artykule przyjrzymy się różnym modelom rękawic tej firmy, podpowiemy jakie technologie w nich zastosowano oraz do jakich celów warto się w nie wyposażyć.

Griffin Group Defence E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie...

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie NVD (Night Vision Device). Trwający konflikt w Ukrainie, a szczególnie spektakularne sukcesy ukraińskich sił specjalnych, potwierdziły wpływ tego rodzaju wyposażenia indywidualnego na uzyskiwanie przewagi nad przeciwnikiem i w konsekwencji skuteczność w zakresie wykonywanych zadań w porze nocnej.

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera jego celność. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze, jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.