Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Nowa ustawa i stare wątpliwości

Michał Piekarski | 2013-06-04
Fot. USMC

Fot. USMC

W dniu 5 czerwca, w życie wchodzi nowa ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. W porównaniu z omawianym już wcześniej projektem, zmiany dokonane w toku prac legislacyjnych są ograniczone. Nie może to zaskakiwać, zważywszy na wynikający z wyroku Trybunału Konstytucyjnego okres, w którym nowa ustawa musiała wejść w życie. Pozostaje jednak
szereg wątpliwości i problemów.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Rozbudowano zmiany jakie ustawa wprowadza w przepisach dotyczących stanu wyjątkowego. Projekt zakładał, że wówczas byłoby dopuszczalne użycie lub wykorzystanie broni palnej przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych i tylko przez nie. Ustawa w ostatecznym kształcie, pozwala na użycie lub wykorzystanie broni palnej przez pododdziały zwarte Policji oraz oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych.

Ta zmiana nie zmienia jednak zasadniczej wątpliwości, związanej z takim rozwiązaniem. Oprócz zagadnień natury konstytucyjnej, pojawia się pytanie o racjonalność takiego zapisu. Niezwykle trudno bowiem wskazać taką sytuację, w której celowe byłoby użycie broni palnej przez zwarte oddziały lub pododdziały policji lub wojska. Tym bardziej, że z ustawy i założonego trybu użycia broni w takich sytuacjach, wyraźnie wynika że mowa o sytuacjach tłumienia zamieszek.

Trzeba pamiętać, że współcześnie używane środki przymusu bezpośredniego (miotacze wody, gazy obezwładniające, pociski niepenetracyjne i inne podobnie działające środki) , powinny w takich sytuacjach być wystarczające. Jeśli nie byłyby, wówczas oznaczałoby to że potrzebne są nie salwy pododdziałów zwartych ale czołgi i samoloty, bo ma miejsce wojna domowa.

Jednocześnie, zachowano istniejące zapisy pozwalające na użycie sił wojskowych (także Żandarmerii Wojskowej) do wsparcia Policji w sytuacji podwyższonego zagrożenia, zachowując zasadę identycznych jak policyjne uprawnień żołnierzy w takich sytuacjach. Należy jednak domyślać się, że w tym przypadku nie ma zastosowania przepis o użyciu broni przez pododdziały zwarte, aczkolwiek tutaj zapisy są nie do końca jasne.

Taki kształt przepisów, oznacza jednak że wciąż w pełni legalne jest użycie w czasie pokoju, na terenie Polski wojskowych jednostek specjalnych w razie dokonania zamachu terrorystycznego. Wciąż jednak żołnierze tych jednostek, podobnie jak policyjni antyterroryści muszą stosować się do ogólnych zasad użycia i wykorzystania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego.

W dalszym ciągu bowiem, co niestety wymownie świadczy o percepcji współczesnych zagrożeń, nie ma w ustawie jednoznacznych regulacji dotyczących zasad użycia siły w sytuacji zamachu terrorystycznego. Wciąż regulacje dotyczą użycia broni przez pojedynczego funkcjonariusza, żołnierza lub pracownika, ewentualnie przez pododdział zwarty.

Przepisy dotyczące użycia broni w sytuacjach szczególnych, w tym przez strzelców wyborowych dalej pozostają niejasne. Możliwe jest dokonanie wielorakich interpretacji nowych zapisów, co może negatywnie wpłynąć na decyzje jakie będą podejmowane pod presją czasu i innych czynników w rzeczywistej sytuacji kryzysowej.

Nie zostały uregulowane także zagadnienia związane z bezpieczeństwem morskim. Przepisy nowej ustawy nie mają zastosowania do użycia broni wobec statków morskich i powietrznych. Jednak regulacje dotyczące ochrony żeglugi i portów morskich są szersze niż tylko samo użycie broni wobec jednostek pływających, używane jest tam pojęcie „niezbędnych środków”.

Można więc zadać pytanie, czy jeśli dojdzie do uprowadzenia na Bałtyku jednostki pływającej, z zamiarem użycia jej jako środka zamachu terrorystycznego, to jakie przepisy mają zastosowanie jeśli podjęta zostałaby próba powstrzymania zamachowców poprzez abordaż sił Wojsk Specjalnych? Jakie przepisy wchodziłyby w grę, gdyby operacja wymagała użycia kilku jednostek, na przykład Straży Granicznej i Policji, a taką było by na przykład odbicie uprowadzonego promu pasażerskiego.

Można zadawać kolejne pytania, analizując potencjalne złożone sytuacje kryzysowe, a także te które już miały miejsce na świecie i porównując je z wprowadzanymi w Polsce przepisami, by zauważyć, że mimo wielu lat prac, szczególnego nagłośnienia zagadnień zwalczania terroryzmu, tylko nieliczne zagadnienia i to dość podstawowe dotyczące użycia środków przymusu, jak narzędzia wyważeniowe i granaty hukowo - błyskowe zostały uwzględnione.

Mimo lat pracy nad kolejnymi projektami i założeniami, ustawa w kształcie obecnym nie jest niczym, co mogłoby być nazwane radykalnym, lub ostrożnym postępem w dziedzinie prawa dotyczącego użycia środków przymusu i broni palnej.

Wprawdzie niektóre zapisy zmieniono, ale można czasem określić je wręcz mianem zmian redakcyjnych. Na przykład zasady używania kajdanek zmieniły się nieznacznie. Wcześniej można było założyć na ręce trzymane z tyłu osobie agresywnej lub niebezpiecznej, teraz można założyć je z przodu osobie nie zachowującej się agresywnie – rezultat jest taki sam, inaczej tylko zapisano sposób ich użycia.

Katalog środków przymusu jest szeroki, ale poza pojazdem służbowym, trudno wskazać taki, który byłby faktyczną nowością jeśli chodzi o jego stosowanie. Inne zmiany dotyczą bowiem przede wszystkim zakresu uprawnień poszczególnych służb, przesunięcia z punktu widzenia całego systemu bezpieczeństwa są względnie niewielkie.

Nie wykorzystano w pełni szansy, jaką dawał projekt tak szerokiej regulacji na szerszą, systemową weryfikację uprawnień służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Wciąż jest to kilkusettysięczne grono ludzi, o bardzo różnym poziomie wyszkolenia, statusie prawnym, zadaniach, którzy mają prawo do użycia broni palnej a więc siły letalnej, śmiercionośnej.

Biorąc pod uwagę, że użycie broni palnej ma charakter nieodwracalny, narzędzie to wymaga odpowiedniego szkolenia i regularnego odświeżania umiejętności, co w polskich realiach jest często problematyczne, natomiast zagrożenie jest relatywnie niskie, pojawia się pytanie czy każda służba, jest ich wymienionych łącznie dwadzieścia jeden, musi mieć uprawnienia do jej użycia? Takich pytań można zadać więcej.

Zasadniczym problemem nie jest zróżnicowanie uprawnień. Problemem jest ich zbyt małe zróżnicowanie a zarazem niekonsekwencja w rozwiązaniach dotyczących sytuacji szczególnie skomplikowanych. Ustawa w uchwalonym kształcie jest daleka od doskonałości, nie uwzględnia szeregu współczesnych zagrożeń i ich możliwego przyszłego charakteru, mowa tu przede wszystkim o zagrożeniach terrorystycznych. Takie zagrożenia wymagają posiadania przez państwo odpowiednich narzędzi, nie tylko w postaci wyspecjalizowanych jednostek ale także odpowiednich ram prawnych pozwalających na efektywne ich wykorzystanie w sytuacji kryzysowej.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Mariusz H. BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

Dobre, solidnie wykonane, z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Od strony anatomicznej, stopa to pierwszy amortyzator w układzie ruchu człowieka, dzięki...

Dobre, solidnie wykonane, z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Od strony anatomicznej, stopa to pierwszy amortyzator w układzie ruchu człowieka, dzięki unikalnej konstrukcji kostno-stawowo-więzadłowo-mięśniowej. Odpowiednie wyprofilowanie podeszwy oraz wkładki stanowi podstawę wzmacniającą utrzymanie sklepienia stopy i ochronę przed urazami.

Militaria.pl Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować,...

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować, a także jaki sprzęt ze sobą zabrać.

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.