Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Polowanie na „samotne wilki”

Michał Piekarski | 2013-04-28
Fot. US DoD

Fot. US DoD

Problem samotnie działających sprawców, określanych mianem „samotnych wilków” jest jednym z najpoważniejszych wyzwań we współczesnych działaniach przeciwterrorystycznych. Wydarzenia w Bostonie po raz kolejny potwierdziły aktualność tego zagadnienia.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Sprawcy działający samotnie, ewentualnie w małych grupach (jak Timothy McVeigh i Terry Nichols czy bracia Carnajewowie) są, o czym wielokrotnie już pisano i mówiono niezwykle trudni do wykrycia. Nie działają oni w hierarchicznej, czy nawet sieciowej strukturze. Nie ma w ich przypadku lidera, nie ma podziału pracy, obozów szkoleniowych. Nie otrzymują wsparcia materiałowego ani finansowego.

To oznacza że nie istnieją te powiązania które tradycyjnie można wykryć i na ich podstawie ustalić zamiary i cele danej organizacji, zapobiegać zamachom i eliminować poszczególnych terrorystów. Nie można monitorować transakcji finansowych. Nie ma sensu angażować się w obserwację czy inwigilację jakieś grupy, czy miejsc (w bardzo szerokim znaczeniu).

Nie jest celowe pozyskiwanie osobowych źródeł informacji w szeregach danej organizacji czy stosowanie narzędzi wywiadu elektronicznego. Nie ma bowiem organizacji, którą można tak rozpracowywać, nie ma liderów których eliminacja zniszczyła by siatkę, nie ma szans na pozyskanie zeznań „skruszonych” terrorystów obciążających ich kolegów, bo takowych nie ma.

W ciągu ponad dekady wojny z terroryzmem, amerykański aparat bezpieczeństwa przeszedł gruntowną ewolucję, a w ślad za nim, podobne przemiany można na większą lub mniejszą skalę obserwować w innych państwach.

Struktury i narzędzia przeznaczone głównie do walki z innymi państwami, czy to do walki bezpośredniej, czy to do rozpoznawania ich zamiarów, obserwacji innych armii, przekształciły się w narzędzia walki z siatkami terrorystycznymi. Wprowadzono nowe struktury, nowe rozwiązania taktyczne i techniczne, w każdej możliwej sferze. Udało się dzięki temu odnieść znaczące sukcesy w Iraku, Afganistanie i Pakistanie. Czy problem „samotnych wilków” może wymusić kolejne reformy?

Odpowiedź na to pytanie kryje się w analizie modus operandi takich sprawców. Jak mówi samo określenie, są to często samotnicy. Czasem działają w małej grupie, mogą to być, jak w przypadku Bostonu, bliscy krewni albo osoby długo i dobrze się znające, mające za sobą wspólne doświadczenia tworzące silne więzi (służba wojskowa, pobyt w więzieniu, udział w konflikcie zbrojnym, edukacja w tej samej szkole).

Nie mają dużych zasobów, zarówno materialnych, jak i przeszkolenia. Ich możliwości dokonywania zamachów zamykają się w granicach tego, czego może dokonać jedna osoba , ewentualnie dwie, w ostateczności trzy. Nie wchodzą w grę więc duże sytuacje zakładnicze, gdzie zamachowców musi być z przyczyn obiektywnych kilkunastu lub wręcz kilkudziesięciu. Pozostają zamachy bombowe i ataki z użyciem broni palnej, co i tak daje sprawcom znaczne możliwości działania.

Wśród ataków „samotnych wilków” do tej pory odnotowano bardzo różne scenariusze. Ted Kaczynski („Unabomber”) czy Franz Fuchs pozostawali niezwykle długo nieuchwytni rozsyłając bomby pocztą. Mohammed Merah dokonał serii zabójstw we Francji a McVeigh i Nichols jedną silną bombą zniszczyli budynek federalny. Nidal Malik Hassan wybrał scenariusz „aktywnego strzelca” a Breivik połączył takowy z zamachem bombowym.

W zasięgu możliwości „samotnego wilka” jest więc zniszczenie dużego budynku, jak również zabicie wielu (nawet kilkudziesięciu) osób przy użyciu broni palnej. Nie jest niewykonalne osiągnięcie znacznego poziomu biegłości w posługiwaniu się bronią palną czy materiałami wybuchowymi. Zawsze po stronie sprawcy stoją czynniki obiektywne, zwłaszcza mobilność i brak konieczności koordynacji własnych działań z wieloma innymi osobami czy strukturami.

Efektywne wykorzystanie tych czynników zależy tylko od determinacji, inteligencji i pomysłowości sprawcy. Można spokojnie założyć, że gdyby Carnajewowie niedługo po zamachach opuścili obszar Bostonu, mogliby uderzyć przynajmniej w jeszcze jednej metropolii o ile udałoby im się uniknąć przypadkowego kontaktu z policją.

Od strony zwalczania, problem „samotnych wilków” można rozdzielić na dwa obszary. Jedynym jest prewencja, drugim reakcja.

Zapobieżenie jest niezwykle trudne. Nie tylko z powodów wymienionych wcześniej. Zasoby potrzebne takim sprawcom są relatywnie niewielkie i łatwe do pozyskania w legalny lub nielegalny sposób. Kilka bomb czy sztuk broni palnej to nie kilkadziesiąt, więc prawdopodobieństwo że pozyskiwanie materiałów zwróci uwagę policji, jest mniejsze niż w przypadku większych organizacji.

Znane są jednak przypadki, w których takich sprawców udało się zatrzymać na etapie planowania i przygotowywania zamachów, także poprzez doprowadzenie do kontrolowanego zakupu przez nich broni od funkcjonariuszy pod przykryciem. To wskazuje, że istnieje inna droga do wykrywania takich sprawców.

Żaden znany terrorysta nie funkcjonował w izolacji od innych osób. Kompletna izolacja oznaczałaby wszak brak możliwości podjęcia jakiejkolwiek działalności. Każdy ze znanych sprawców funkcjonował w określonym otoczeniu społecznym, ale i ideologicznym. Także radykalizacja prowadząca do przemocy nie zachodzi samoistnie i niezależnie od innych. Nie zawsze wreszcie strategia „samotnego wilka” jest świadomym wyborem, często wypływa z sytuacji sprawcy.

Niezwykle rzadcy są tacy samotnicy jak Breivik czy Kaczynski. Droga do ekstremizmu z reguły prowadzi przez jakieś środowiska, stopniowo coraz bardziej radykalne, kontakty z innymi radykalnie nastawionymi osobami, współcześnie często owe kontakty mają formę internetową.

Monitorowanie takich środowisk może pozwolić na wychwycenie osób które mogą być na tyle zdeterminowane by uciekać się do przemocy. Może wskazać osoby które dążą do nawiązania kontaktów z innymi potencjalnymi terrorystami.

Nie można jednak uznać tego za panaceum. Część sprawców unika i będzie unikać nadmiernych kontaktów, w obawie przed działaniem służb, ograniczając się do odbioru propagandy terrorystycznej czy dostępnych w Internecie materiałów instruktażowych. Część – jak Tamerlan Carnajew – nawet jeśli znajdą się w orbicie zainteresowania służb, może zostać uznanych za nie budzących poważniejszych podejrzeń, wszak nie każdy radykał to potencjalny terrorysta.

Dochodzi więc, i można z całą pewnością założyć, że będzie dochodzić do kolejnych, podobnych ataków. Co oznaczają one w wymiarze reakcji?

Zasadniczym wymogiem w odniesieniu do służb policyjnych, jest aktywna reakcja. Mobilność sprawcy, łatwość zniknięcia w tłumie we współczesnych miastach, brak potrzeby utrzymywania kontaktu z innymi oznaczają że działania statyczne, wyczekiwanie na ruch przeciwnika – nie mają racji bytu. Podobnie jak w taktycznej sytuacji „aktywnego strzelca”, także w przypadku „samotnego wilka” dążenie do jak najszybszego wyeliminowania zagrożenia – zarówno w wymiarze działań taktycznych, jak i w szerszej perspektywie- powinno być priorytetem.

Niezbędne w związku z tym jest dysponowanie nie tylko efektywnymi, mobilnymi i zdolnymi do szybkiej reakcji siłami – w tym jednostkami taktycznymi i kontrterrorystycznymi oraz komórkami minersko – pirotechnicznymi – ale także adekwatny system zarządzania kryzysowego. O cenie nieefektywności boleśnie przekonali się Norwedzy w roku 2011.

Tak jak w każdym przypadku zagrożenia terrorystycznego, system zarządzania kryzysowego – czyli tworzący go ludzie - musi być w stanie wypracować i wdrożyć szybkie, ale racjonalne decyzje, nawet jeśli mogą budzić kontrowersje.

Zagrożenie tym szczególnym rodzajem terroryzmu nie wymaga posiadania żadnej „magicznej broni”, czy głębokiej rewolucyjnej zmiany. Wiele elementów jest tożsamych lub bardzo podobnych do wymaganych w zwalczaniu innych rodzajów terroryzmu czy przestępczości kryminalnej. To co jest potrzebne, to stałe doskonalenie istniejących elementów w formie ewolucyjnej, możliwie precyzyjnie dopasowanych do współczesnych i przyszłych zagrożeń.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Krzysztof Miliński Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła...

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła do różnych zadań służbowych, od montażu na broni po nocne kierowanie ruchem na drodze.

Militaria.pl Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić...

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić wydajność pracy i zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów profesjonalnych rękawic jest marka Mechanix-Wear. W artykule przyjrzymy się różnym modelom rękawic tej firmy, podpowiemy jakie technologie w nich zastosowano oraz do jakich celów warto się w nie wyposażyć.

Griffin Group Defence E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie...

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie NVD (Night Vision Device). Trwający konflikt w Ukrainie, a szczególnie spektakularne sukcesy ukraińskich sił specjalnych, potwierdziły wpływ tego rodzaju wyposażenia indywidualnego na uzyskiwanie przewagi nad przeciwnikiem i w konsekwencji skuteczność w zakresie wykonywanych zadań w porze nocnej.

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera jego celność. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze, jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.