Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zamach w Bostonie - pierwsze pytania i wnioski

Michał Piekarski | 2013-04-22
Fot. FBI

Fot. FBI

Po zatrzymaniu Dżochara Carnajewa zakończyła się najbardziej dramatyczna część wydarzeń
związanych z zamachem, do którego doszło piętnastego kwietnia w Bostonie. Jest więc możliwe ogólne i wstępne podsumowanie, zwłaszcza, że są w tej sprawie pewne zaskakujące i dyskusyjne elementy.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Wiadomo już, kto dokonał zamachów. Śledząc relacje medialne można zauważyć, że zaskoczeniem dla wielu mediów było to że ataku dokonali dwaj bracia pochodzący z Czeczenii. Faktem jest, że ów konflikt był przez media masowe wręcz zapomniany. Faktem jest jednak to, że jak dotąd nie ma przesłanek aby sądzić, że konflikt kaukaski i zamachy w Bostonie są jednoznacznie powiązane. Cały znany związek to przyznanie przez władze imigracyjne rodzinie Carnajewów w roku 2002 statusu uchodźców i jedna podróż Tamerlana Carnajewa do Rosji w roku 2012. Sami bracia nie mieszkali w Czeczenii, jedynie w Kirgistanie i krótko w Dagestanie a w chwili przybycia do Ameryki mieli odpowiednio szesnaście i dziewięć lat.

To oznacza, że kluczowy dla krystalizacji ich światopoglądu i systemu wartości okres spędzili w Stanach Zjednoczonych, i najwyraźniej przez szereg lat funkcjonowali w społeczeństwie podobnie jak większość ich rówieśników, chodząc do szkoły, uprawiając sport, Tamerlan zdążył założyć rodzinę.

Takie życiorysy są znane. Młodzi mężczyźni, uznawani przez otoczenie za spokojnych, inteligentnych ludzi, pochodzący z „dobrych domów”, nie z rodzin rozbitych czy patologicznych, nie z marginesu społecznego, absolwenci szkół średnich lub wyższych, z reguły bez znanej historii kryminalnej czy zaburzeń psychicznych. Tak przedstawiają się życiorysy większości fundamentalistów islamskich, którzy dokonali lub usiłowali dokonać zamachów w państwach zachodnich. Tak wyglądają życiorysy sprawców ataków w Madrycie w 2004 roku, w Londynie rok później, o licznych udaremnionych planach ataków nie mówiąc. Życiorys terrorysty, przynajmniej w tym wydaniu, wydaje się więc zadziwiająco normalny, przynajmniej do pewnego momentu.

Dostępne informacje dotyczące braci Carnajewów sugerują, że od kilku lat stali się oni bardziej zaangażowani religijnie, manifestowali swoją wiarę i mogli dawać wyraz swojej izolacji od społeczeństwa w którym żyli. Prawdopodobnie w tym procesie Tamerlan odgrywał, z racji wieku rolę dominującą.

Radykalizacja, jak wykazuje większość badań i analiz dotycząca aktywnych w zachodnich społeczeństwach fundamentalistów islamskich jest procesem rozłożonym w czasie. Z jakiegoś powodu – lub wielu powodów – zaczynają oni poszukiwać systemu wartości, dającego im poczucie tożsamości. Prawdopodobnie, istotną rolę może odgrywać poszukiwanie własnego miejsca w sytuacji funkcjonowania na pograniczu kręgów kulturowych oraz względna deprywacja w zakresie statusu materialnego, zawodowego, samooceny i rosnących oczekiwań wobec otoczenia.

Proces radykalizacji zachodzi z reguły w grupie, a przynajmniej w kontakcie z innymi, podobnie myślącymi osobami. Nie musi to oznaczać jednak ścisłych więzi, zwłaszcza w dobie Internetu. Prawdopodobnie bracia kontaktowali się z innymi osobami, także poza Stanami Zjednoczonymi i najwyraźniej to sprawiło, że FBI otrzymało sygnał dotyczący niepokojących zachowań Tamerlana Carnajewa ze strony rosyjskich służb specjalnych.

Czy można uznać atak w Bostonie za kolejną odsłonę tej specyficznej odmiany terroryzmu islamskich fundamentalistów jaką przyjęło się w anglojęzycznej terminologii określić zwartym słowem homegrown ? Jest to możliwe. Jest także prawdopodobne, że nie są to ostatnie ataki tego rodzaju jakie miały miejsce na Zachodzie, a zwłaszcza na kontynencie północnoamerykańskim.

Potwierdzają się wcześniejsze oceny dotyczące skali zamachu. Atak w Bostonie był pierwszym od 11 września tak poważnym zamachem w Stanach Zjednoczonych. Nie były to jednak pierwsze skuteczne zamachy islamskich fundamentalistów, jakie miały miejsce po 11 września, wcześniej doszło do zamachu w Fort Hood w roku 2009, ataków snajperskich w okolicach Waszyngtonu w 2002 roku oraz kilku innych i skutkujących mniejszą liczbą ofiar incydentów.

Można jednak zadać kolejne pytanie. Dlaczego tym razem doszło do zamachu, skoro ponad trzydzieści innych zamachów zostało od roku 2001 udaremnionych przez amerykańskie służby? Faktem jest, że służby te są bardzo skuteczne, w ciągu ostatnich lat szczególnie efektywnie wykorzystując osobowe źródła informacji i funkcjonariuszy pod przykryciem, nierzadko udawało się wręcz dostarczyć terrorystom atrapy urządzeń wybuchowych lub niesprawną broń i w dogodnym momencie podczas odbioru takiej dostawy ich zatrzymać.

Tym razem, zamach był zaskoczeniem, a służby najwyraźniej nie posiadały żadnych informacji dotyczących zagrożenia, ani też sądząc po zakrojonej na szeroką skalę akcji poszukiwawczej bracia Carnajewowie nie byli wśród głównych podejrzanych i zidentyfikowano ich po kilkudziesięciu godzinach. Trzeba jednak mieć na uwadze, że Stany Zjednoczone są państwem dużym, a terroryzm islamskich fundamentalistów jest tylko jednym z problemów, poważnym ale tylko jednym z szeregu innych.

Żadne służby nie są wszechmocne i żadne nie mają nieograniczonych zasobów. Można więc podejrzewać że tym razem sprawcom po prostu udało się doprowadzić do końca swoje plany nie wzbudzając takiego zainteresowania policji, które spowodowałoby podjęcie przez nią inwigilacji. Jeśli zaś wszystkie stricte nielegalne działania – planowanie, pozyskiwanie materiałów wybuchowych, budowa bomb – prowadzili sam, jedynie przypadek mógłby doprowadzić do udaremnienia ich zamiarów, podobnie jak w przypadku Breivika i innych „samotnych wilków”.

Ostatni etap, jakim było poszukiwanie podejrzanych , wydarzenia w Watertown i okolicznych miejscowościach, również mogą dostarczyć interesujących wniosków. Mimo że początkowo wydarzenia przebiegały niepomyślnie – zginął policjant a sprawcy uprowadzili przypadkowo napotkanego kierowcę, to jednak w wyniku szybkiego działania policji jeden z terrorystów został obezwładniony (ranny, zmarł po przewiezieniu do szpitala).

Poszukiwania jakimi objęto okolice Bostonu, mimo użycia znacznych sił i środków, w tym jednostek specjalnych (także jednostki kontrterrorystycznej HRT, pojazdów opancerzonych i śmigłowców nie przyniosły „strat ubocznych” w postaci przypadków nadużycia siły lub omyłkowego użycia jej wobec osób postronnych. Także samo zatrzymanie Dźohara Carnajewa odbyło się w sposób niezwykle ostrożny a zarazem mający na celu jego ujęcie żywcem, choć obawiano się że ma na sobie kamizelkę samobójcy. Mimo zawieszenia funkcjonowania komunikacji zbiorowej, szkół, urzędów i innych instytucji oraz apelu o pozostanie w domach (także przekazanego mieszkańcom w formie telefonów od policji), także te, dość drastyczne środki bezpieczeństwa nie wzbudziły szczególnego sprzeciwu, od strony relacji z mediami i społeczeństwem działania policji można opisać jako stanowcze ale wyważone, nie dążące do konfrontacji, ale do współpracy ze społeczeństwem.

Nie można w takiej sytuacji, zadać ostatniego pytania o to, jak z takim kryzysem poradzono by sobie w Polsce. Jak szybko działały by służby, jak efektywnie kierowano by działaniami, zarówno ratowniczymi jak i pościgowymi? Jaki byłby wynik konfrontacji dwóch silnie uzbrojonych przestępców z policjantami jednostek innych niż antyterrorystyczne lub realizacyjne? Czy komunikacja władz ze społeczeństwem odbywałaby się w sposób efektywny? Doświadczenia płynące z różnego rodzaju sytuacji kryzysowych jakie już miały miejsce w Polsce, oraz fakt że sprawy bezpieczeństwa traktowane są często jako zło konieczne – w różny sposób i na różnych poziomach systemu bezpieczeństwa, niestety, można mieć wiele wątpliwości.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Instytut Nowych Technologii Sp. z o.o. Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z...

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z modułem zasilającym i transmitującym obraz w czasie rzeczywistym do zdalnej lokalizacji. Ten polski produkt to przełom w działaniach poszukiwawczych, operacyjno-śledczych oraz ratowniczych. Jego unikalna konstrukcja umożliwia użytkownikom pełną swobodę ruchów, jednocześnie zapewniając dostęp do zaawansowanej...

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Militaria.pl Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić...

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić wydajność pracy i zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów profesjonalnych rękawic jest marka Mechanix-Wear. W artykule przyjrzymy się różnym modelom rękawic tej firmy, podpowiemy jakie technologie w nich zastosowano oraz do jakich celów warto się w nie wyposażyć.

Griffin Group Defence E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie...

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie NVD (Night Vision Device). Trwający konflikt w Ukrainie, a szczególnie spektakularne sukcesy ukraińskich sił specjalnych, potwierdziły wpływ tego rodzaju wyposażenia indywidualnego na uzyskiwanie przewagi nad przeciwnikiem i w konsekwencji skuteczność w zakresie wykonywanych zadań w porze nocnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.