Special-Ops.pl

Zamach w Bostonie - pierwsze pytania i wnioski

Michał Piekarski | 2013-04-22
Fot. FBI

Fot. FBI

Po zatrzymaniu Dżochara Carnajewa zakończyła się najbardziej dramatyczna część wydarzeń
związanych z zamachem, do którego doszło piętnastego kwietnia w Bostonie. Jest więc możliwe ogólne i wstępne podsumowanie, zwłaszcza, że są w tej sprawie pewne zaskakujące i dyskusyjne elementy.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Wiadomo już, kto dokonał zamachów. Śledząc relacje medialne można zauważyć, że zaskoczeniem dla wielu mediów było to że ataku dokonali dwaj bracia pochodzący z Czeczenii. Faktem jest, że ów konflikt był przez media masowe wręcz zapomniany. Faktem jest jednak to, że jak dotąd nie ma przesłanek aby sądzić, że konflikt kaukaski i zamachy w Bostonie są jednoznacznie powiązane. Cały znany związek to przyznanie przez władze imigracyjne rodzinie Carnajewów w roku 2002 statusu uchodźców i jedna podróż Tamerlana Carnajewa do Rosji w roku 2012. Sami bracia nie mieszkali w Czeczenii, jedynie w Kirgistanie i krótko w Dagestanie a w chwili przybycia do Ameryki mieli odpowiednio szesnaście i dziewięć lat.

To oznacza, że kluczowy dla krystalizacji ich światopoglądu i systemu wartości okres spędzili w Stanach Zjednoczonych, i najwyraźniej przez szereg lat funkcjonowali w społeczeństwie podobnie jak większość ich rówieśników, chodząc do szkoły, uprawiając sport, Tamerlan zdążył założyć rodzinę.

Takie życiorysy są znane. Młodzi mężczyźni, uznawani przez otoczenie za spokojnych, inteligentnych ludzi, pochodzący z „dobrych domów”, nie z rodzin rozbitych czy patologicznych, nie z marginesu społecznego, absolwenci szkół średnich lub wyższych, z reguły bez znanej historii kryminalnej czy zaburzeń psychicznych. Tak przedstawiają się życiorysy większości fundamentalistów islamskich, którzy dokonali lub usiłowali dokonać zamachów w państwach zachodnich. Tak wyglądają życiorysy sprawców ataków w Madrycie w 2004 roku, w Londynie rok później, o licznych udaremnionych planach ataków nie mówiąc. Życiorys terrorysty, przynajmniej w tym wydaniu, wydaje się więc zadziwiająco normalny, przynajmniej do pewnego momentu.

Dostępne informacje dotyczące braci Carnajewów sugerują, że od kilku lat stali się oni bardziej zaangażowani religijnie, manifestowali swoją wiarę i mogli dawać wyraz swojej izolacji od społeczeństwa w którym żyli. Prawdopodobnie w tym procesie Tamerlan odgrywał, z racji wieku rolę dominującą.

Radykalizacja, jak wykazuje większość badań i analiz dotycząca aktywnych w zachodnich społeczeństwach fundamentalistów islamskich jest procesem rozłożonym w czasie. Z jakiegoś powodu – lub wielu powodów – zaczynają oni poszukiwać systemu wartości, dającego im poczucie tożsamości. Prawdopodobnie, istotną rolę może odgrywać poszukiwanie własnego miejsca w sytuacji funkcjonowania na pograniczu kręgów kulturowych oraz względna deprywacja w zakresie statusu materialnego, zawodowego, samooceny i rosnących oczekiwań wobec otoczenia.

Proces radykalizacji zachodzi z reguły w grupie, a przynajmniej w kontakcie z innymi, podobnie myślącymi osobami. Nie musi to oznaczać jednak ścisłych więzi, zwłaszcza w dobie Internetu. Prawdopodobnie bracia kontaktowali się z innymi osobami, także poza Stanami Zjednoczonymi i najwyraźniej to sprawiło, że FBI otrzymało sygnał dotyczący niepokojących zachowań Tamerlana Carnajewa ze strony rosyjskich służb specjalnych.

Czy można uznać atak w Bostonie za kolejną odsłonę tej specyficznej odmiany terroryzmu islamskich fundamentalistów jaką przyjęło się w anglojęzycznej terminologii określić zwartym słowem homegrown ? Jest to możliwe. Jest także prawdopodobne, że nie są to ostatnie ataki tego rodzaju jakie miały miejsce na Zachodzie, a zwłaszcza na kontynencie północnoamerykańskim.

Potwierdzają się wcześniejsze oceny dotyczące skali zamachu. Atak w Bostonie był pierwszym od 11 września tak poważnym zamachem w Stanach Zjednoczonych. Nie były to jednak pierwsze skuteczne zamachy islamskich fundamentalistów, jakie miały miejsce po 11 września, wcześniej doszło do zamachu w Fort Hood w roku 2009, ataków snajperskich w okolicach Waszyngtonu w 2002 roku oraz kilku innych i skutkujących mniejszą liczbą ofiar incydentów.

Można jednak zadać kolejne pytanie. Dlaczego tym razem doszło do zamachu, skoro ponad trzydzieści innych zamachów zostało od roku 2001 udaremnionych przez amerykańskie służby? Faktem jest, że służby te są bardzo skuteczne, w ciągu ostatnich lat szczególnie efektywnie wykorzystując osobowe źródła informacji i funkcjonariuszy pod przykryciem, nierzadko udawało się wręcz dostarczyć terrorystom atrapy urządzeń wybuchowych lub niesprawną broń i w dogodnym momencie podczas odbioru takiej dostawy ich zatrzymać.

Tym razem, zamach był zaskoczeniem, a służby najwyraźniej nie posiadały żadnych informacji dotyczących zagrożenia, ani też sądząc po zakrojonej na szeroką skalę akcji poszukiwawczej bracia Carnajewowie nie byli wśród głównych podejrzanych i zidentyfikowano ich po kilkudziesięciu godzinach. Trzeba jednak mieć na uwadze, że Stany Zjednoczone są państwem dużym, a terroryzm islamskich fundamentalistów jest tylko jednym z problemów, poważnym ale tylko jednym z szeregu innych.

Żadne służby nie są wszechmocne i żadne nie mają nieograniczonych zasobów. Można więc podejrzewać że tym razem sprawcom po prostu udało się doprowadzić do końca swoje plany nie wzbudzając takiego zainteresowania policji, które spowodowałoby podjęcie przez nią inwigilacji. Jeśli zaś wszystkie stricte nielegalne działania – planowanie, pozyskiwanie materiałów wybuchowych, budowa bomb – prowadzili sam, jedynie przypadek mógłby doprowadzić do udaremnienia ich zamiarów, podobnie jak w przypadku Breivika i innych „samotnych wilków”.

Ostatni etap, jakim było poszukiwanie podejrzanych , wydarzenia w Watertown i okolicznych miejscowościach, również mogą dostarczyć interesujących wniosków. Mimo że początkowo wydarzenia przebiegały niepomyślnie – zginął policjant a sprawcy uprowadzili przypadkowo napotkanego kierowcę, to jednak w wyniku szybkiego działania policji jeden z terrorystów został obezwładniony (ranny, zmarł po przewiezieniu do szpitala).

Poszukiwania jakimi objęto okolice Bostonu, mimo użycia znacznych sił i środków, w tym jednostek specjalnych (także jednostki kontrterrorystycznej HRT, pojazdów opancerzonych i śmigłowców nie przyniosły „strat ubocznych” w postaci przypadków nadużycia siły lub omyłkowego użycia jej wobec osób postronnych. Także samo zatrzymanie Dźohara Carnajewa odbyło się w sposób niezwykle ostrożny a zarazem mający na celu jego ujęcie żywcem, choć obawiano się że ma na sobie kamizelkę samobójcy. Mimo zawieszenia funkcjonowania komunikacji zbiorowej, szkół, urzędów i innych instytucji oraz apelu o pozostanie w domach (także przekazanego mieszkańcom w formie telefonów od policji), także te, dość drastyczne środki bezpieczeństwa nie wzbudziły szczególnego sprzeciwu, od strony relacji z mediami i społeczeństwem działania policji można opisać jako stanowcze ale wyważone, nie dążące do konfrontacji, ale do współpracy ze społeczeństwem.

Nie można w takiej sytuacji, zadać ostatniego pytania o to, jak z takim kryzysem poradzono by sobie w Polsce. Jak szybko działały by służby, jak efektywnie kierowano by działaniami, zarówno ratowniczymi jak i pościgowymi? Jaki byłby wynik konfrontacji dwóch silnie uzbrojonych przestępców z policjantami jednostek innych niż antyterrorystyczne lub realizacyjne? Czy komunikacja władz ze społeczeństwem odbywałaby się w sposób efektywny? Doświadczenia płynące z różnego rodzaju sytuacji kryzysowych jakie już miały miejsce w Polsce, oraz fakt że sprawy bezpieczeństwa traktowane są często jako zło konieczne – w różny sposób i na różnych poziomach systemu bezpieczeństwa, niestety, można mieć wiele wątpliwości.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops