Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zamach w Bostonie - pierwsze pytania i wnioski

Michał Piekarski | 2013-04-22
Fot. FBI

Fot. FBI

Po zatrzymaniu Dżochara Carnajewa zakończyła się najbardziej dramatyczna część wydarzeń
związanych z zamachem, do którego doszło piętnastego kwietnia w Bostonie. Jest więc możliwe ogólne i wstępne podsumowanie, zwłaszcza, że są w tej sprawie pewne zaskakujące i dyskusyjne elementy.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Wiadomo już, kto dokonał zamachów. Śledząc relacje medialne można zauważyć, że zaskoczeniem dla wielu mediów było to że ataku dokonali dwaj bracia pochodzący z Czeczenii. Faktem jest, że ów konflikt był przez media masowe wręcz zapomniany. Faktem jest jednak to, że jak dotąd nie ma przesłanek aby sądzić, że konflikt kaukaski i zamachy w Bostonie są jednoznacznie powiązane. Cały znany związek to przyznanie przez władze imigracyjne rodzinie Carnajewów w roku 2002 statusu uchodźców i jedna podróż Tamerlana Carnajewa do Rosji w roku 2012. Sami bracia nie mieszkali w Czeczenii, jedynie w Kirgistanie i krótko w Dagestanie a w chwili przybycia do Ameryki mieli odpowiednio szesnaście i dziewięć lat.

To oznacza, że kluczowy dla krystalizacji ich światopoglądu i systemu wartości okres spędzili w Stanach Zjednoczonych, i najwyraźniej przez szereg lat funkcjonowali w społeczeństwie podobnie jak większość ich rówieśników, chodząc do szkoły, uprawiając sport, Tamerlan zdążył założyć rodzinę.

Takie życiorysy są znane. Młodzi mężczyźni, uznawani przez otoczenie za spokojnych, inteligentnych ludzi, pochodzący z „dobrych domów”, nie z rodzin rozbitych czy patologicznych, nie z marginesu społecznego, absolwenci szkół średnich lub wyższych, z reguły bez znanej historii kryminalnej czy zaburzeń psychicznych. Tak przedstawiają się życiorysy większości fundamentalistów islamskich, którzy dokonali lub usiłowali dokonać zamachów w państwach zachodnich. Tak wyglądają życiorysy sprawców ataków w Madrycie w 2004 roku, w Londynie rok później, o licznych udaremnionych planach ataków nie mówiąc. Życiorys terrorysty, przynajmniej w tym wydaniu, wydaje się więc zadziwiająco normalny, przynajmniej do pewnego momentu.

Dostępne informacje dotyczące braci Carnajewów sugerują, że od kilku lat stali się oni bardziej zaangażowani religijnie, manifestowali swoją wiarę i mogli dawać wyraz swojej izolacji od społeczeństwa w którym żyli. Prawdopodobnie w tym procesie Tamerlan odgrywał, z racji wieku rolę dominującą.

Radykalizacja, jak wykazuje większość badań i analiz dotycząca aktywnych w zachodnich społeczeństwach fundamentalistów islamskich jest procesem rozłożonym w czasie. Z jakiegoś powodu – lub wielu powodów – zaczynają oni poszukiwać systemu wartości, dającego im poczucie tożsamości. Prawdopodobnie, istotną rolę może odgrywać poszukiwanie własnego miejsca w sytuacji funkcjonowania na pograniczu kręgów kulturowych oraz względna deprywacja w zakresie statusu materialnego, zawodowego, samooceny i rosnących oczekiwań wobec otoczenia.

Proces radykalizacji zachodzi z reguły w grupie, a przynajmniej w kontakcie z innymi, podobnie myślącymi osobami. Nie musi to oznaczać jednak ścisłych więzi, zwłaszcza w dobie Internetu. Prawdopodobnie bracia kontaktowali się z innymi osobami, także poza Stanami Zjednoczonymi i najwyraźniej to sprawiło, że FBI otrzymało sygnał dotyczący niepokojących zachowań Tamerlana Carnajewa ze strony rosyjskich służb specjalnych.

Czy można uznać atak w Bostonie za kolejną odsłonę tej specyficznej odmiany terroryzmu islamskich fundamentalistów jaką przyjęło się w anglojęzycznej terminologii określić zwartym słowem homegrown ? Jest to możliwe. Jest także prawdopodobne, że nie są to ostatnie ataki tego rodzaju jakie miały miejsce na Zachodzie, a zwłaszcza na kontynencie północnoamerykańskim.

Potwierdzają się wcześniejsze oceny dotyczące skali zamachu. Atak w Bostonie był pierwszym od 11 września tak poważnym zamachem w Stanach Zjednoczonych. Nie były to jednak pierwsze skuteczne zamachy islamskich fundamentalistów, jakie miały miejsce po 11 września, wcześniej doszło do zamachu w Fort Hood w roku 2009, ataków snajperskich w okolicach Waszyngtonu w 2002 roku oraz kilku innych i skutkujących mniejszą liczbą ofiar incydentów.

Można jednak zadać kolejne pytanie. Dlaczego tym razem doszło do zamachu, skoro ponad trzydzieści innych zamachów zostało od roku 2001 udaremnionych przez amerykańskie służby? Faktem jest, że służby te są bardzo skuteczne, w ciągu ostatnich lat szczególnie efektywnie wykorzystując osobowe źródła informacji i funkcjonariuszy pod przykryciem, nierzadko udawało się wręcz dostarczyć terrorystom atrapy urządzeń wybuchowych lub niesprawną broń i w dogodnym momencie podczas odbioru takiej dostawy ich zatrzymać.

Tym razem, zamach był zaskoczeniem, a służby najwyraźniej nie posiadały żadnych informacji dotyczących zagrożenia, ani też sądząc po zakrojonej na szeroką skalę akcji poszukiwawczej bracia Carnajewowie nie byli wśród głównych podejrzanych i zidentyfikowano ich po kilkudziesięciu godzinach. Trzeba jednak mieć na uwadze, że Stany Zjednoczone są państwem dużym, a terroryzm islamskich fundamentalistów jest tylko jednym z problemów, poważnym ale tylko jednym z szeregu innych.

Żadne służby nie są wszechmocne i żadne nie mają nieograniczonych zasobów. Można więc podejrzewać że tym razem sprawcom po prostu udało się doprowadzić do końca swoje plany nie wzbudzając takiego zainteresowania policji, które spowodowałoby podjęcie przez nią inwigilacji. Jeśli zaś wszystkie stricte nielegalne działania – planowanie, pozyskiwanie materiałów wybuchowych, budowa bomb – prowadzili sam, jedynie przypadek mógłby doprowadzić do udaremnienia ich zamiarów, podobnie jak w przypadku Breivika i innych „samotnych wilków”.

Ostatni etap, jakim było poszukiwanie podejrzanych , wydarzenia w Watertown i okolicznych miejscowościach, również mogą dostarczyć interesujących wniosków. Mimo że początkowo wydarzenia przebiegały niepomyślnie – zginął policjant a sprawcy uprowadzili przypadkowo napotkanego kierowcę, to jednak w wyniku szybkiego działania policji jeden z terrorystów został obezwładniony (ranny, zmarł po przewiezieniu do szpitala).

Poszukiwania jakimi objęto okolice Bostonu, mimo użycia znacznych sił i środków, w tym jednostek specjalnych (także jednostki kontrterrorystycznej HRT, pojazdów opancerzonych i śmigłowców nie przyniosły „strat ubocznych” w postaci przypadków nadużycia siły lub omyłkowego użycia jej wobec osób postronnych. Także samo zatrzymanie Dźohara Carnajewa odbyło się w sposób niezwykle ostrożny a zarazem mający na celu jego ujęcie żywcem, choć obawiano się że ma na sobie kamizelkę samobójcy. Mimo zawieszenia funkcjonowania komunikacji zbiorowej, szkół, urzędów i innych instytucji oraz apelu o pozostanie w domach (także przekazanego mieszkańcom w formie telefonów od policji), także te, dość drastyczne środki bezpieczeństwa nie wzbudziły szczególnego sprzeciwu, od strony relacji z mediami i społeczeństwem działania policji można opisać jako stanowcze ale wyważone, nie dążące do konfrontacji, ale do współpracy ze społeczeństwem.

Nie można w takiej sytuacji, zadać ostatniego pytania o to, jak z takim kryzysem poradzono by sobie w Polsce. Jak szybko działały by służby, jak efektywnie kierowano by działaniami, zarówno ratowniczymi jak i pościgowymi? Jaki byłby wynik konfrontacji dwóch silnie uzbrojonych przestępców z policjantami jednostek innych niż antyterrorystyczne lub realizacyjne? Czy komunikacja władz ze społeczeństwem odbywałaby się w sposób efektywny? Doświadczenia płynące z różnego rodzaju sytuacji kryzysowych jakie już miały miejsce w Polsce, oraz fakt że sprawy bezpieczeństwa traktowane są często jako zło konieczne – w różny sposób i na różnych poziomach systemu bezpieczeństwa, niestety, można mieć wiele wątpliwości.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka wspiera celność strzałów. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Ewelina Grzesik, Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. Light boot for hard work

Light boot for hard work Light boot for hard work

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało...

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało przy użyciu najnowszych i sprawdzonych w praktyce technologii.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.