Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Dekada po Magdalence

Michał Piekarski | 2013-03-06
Fot. FBI

Fot. FBI

W nocy z 5 na 6 marca 2003 roku doszło do jednej z najgłośniejszych i najbardziej tragicznych w skutkach operacji policyjnych w Polsce. Podczas próby zatrzymania szczególnie niebezpiecznych przestępców, śmierć ponieśli dwaj policjanci z warszawskiej jednostki antyterrorystycznej Policji (obecnie BOA KGP), nadkomisarz Marian Szczucki i podkomisarz Dariusz Marciniak, a siedemnastu policjantów zostało rannych.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Nie jest tematem tego wpisu kolejna szczegółowa analiza tych wydarzeń, lub szukanie winnych. Sprawa ta była już przedmiotem długich prac wewnętrznych komisji policyjnych, śledztwa i procesów sądowych, o licznych artykułach prasowych, wywiadach, komentarzach, wreszcie książkach nie mówiąc. Zasadniczym problemem przy takich wydarzeniach nie jest bowiem ustalanie personalnej odpowiedzialności. Podobnie jak w wielu innych dziedzinach, także w przypadku służb mundurowych w ogóle, a działań specjalnych w szczególności, każde działanie jest testem sprawności całego systemu, w ramach którego funkcjonują poszczególne osoby, pododdziały i inne komórki organizacyjne.

Dla każdego systemu, testem jego sprawności jest także to, w jaki sposób wyciągane są wnioski z dotychczasowych działań i jak pod wpływem doświadczeń system ten ulega ewolucji. Po tragedii w Monachium w roku 1972 w Niemczech zbudowano od zera jednostkę kontrterrorystyczną GSG-9 i jednostki taktyczne policji. W Stanach Zjednoczonych, klęska operacji w Iranie w roku 1980 uruchomiła lawinę zmian, prowadzącą do stworzenia wysoce efektywnego systemu sił specjalnych. W przypadku Polski i jej systemu bezpieczeństwa, czy jednostek specjalnych, odpowiedź na pytanie o zmiany jakie nastąpiły po wydarzeniach w Magdalence jest niejednoznaczna.

Nie można nie zauważyć, że w tej operacji dało o sobie znać wyszkolenie i determinacja policyjnych antyterrorystów. Mimo strat, policjanci zdołali utrzymać pozycje, nie dopuścili do ucieczki dwóch groźnych przestępców, pod ogniem ewakuowali rannych kolegów.

Niewątpliwie, wiele zmieniło się na lepsze. W ciągu tej dekady poczyniono olbrzymie postępy w zakresie „czerwonej taktyki”, szkolenia paramedyków, zakupiono dla jednostek Policji i innych służb dużą ilość wyposażenia medycznego, organizowane są wspólne przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie medycyny taktycznej.

Po wydarzeniach w Magdalence, dla centralnej jednostki antyterrorystycznej Policji zakupiono także nowe wyposażenie, w tym broń strzelecką (m. in. karabinki rodziny G36) , pojawiły się także pojazdy opancerzone (Dzik-AT). Wyraźny postęp nastąpił w kolejnych latach także w wyposażeniu i uzbrojeniu niektórych innych służb i jednostek. Nie jest to w całości konsekwencją wydarzeń sprzed dekady, dużą rolę odegrał tu także wzrost świadomości zagrożenia terrorystycznego, łatwiejszy dostęp do światowych rozwiązań oraz napływające do Polski doświadczenia z działań podczas misji stabilizacyjnych.

Z drugiej strony, można zauważyć szereg systemowych problemów dotyczących jednostek specjalnych Policji, oraz innych służb. Ostatnie kilkanaście lat to ciąg nieustających reform. Jednostka centralna – dawny Wydział Antyterrorystyczny Komendy Stołecznej Policji, obecnie Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, podczas wydarzeń w 2003 roku funkcjonowała jako Wydział Bojowy oraz Wydział Wsparcia Bojowego w strukturach Centralnego Biura Śledczego. Samych zmian podporządkowania i umiejscowienia w strukturach było łącznie od roku 2000 pięć, co zważywszy że ostatnia miała miejsce w roku 2008 daje mniej więcej jedną reformę co osiemnaście miesięcy i samo w sobie jest zjawiskiem bezprecedensowym.

Istnieje w Polsce mnogość jednostek specjalnych różnego rodzaju. Zauważalna jest rozmaitość wykorzystywanego przez nie wyposażenia i uzbrojenia. Zarazem dostęp do tego wyposażenia jest zróżnicowany, podobnie jak możliwości szkolenia. Jednostki wykonujące bardzo podobne zadania są nierzadko zupełnie inaczej wyposażone, inaczej się szkolą, mają często odmienną strukturę. Wiele inicjatyw szkoleniowych to efekt oddolnej inicjatywy i przychylności przełożonych, tymczasem wiele z tych zagadnień powinno być uregulowanych systemowo.

Systemowo nie uwzględniono wciąż wielu innych zagadnień. Mimo dyskusji – także w związku z przebiegiem wydarzeń w Magdalence – dotyczących uregulowania użycia broni przez strzelców wyborowych, mimo że takie zapisy pojawiły się w projektach ustaw, do dziś ten ważny problem nie został rozwiązany. Wiele do życzenia przedstawia także stan lotnictwa policyjnego, które nie doczekało się dotąd realizacji kompleksowego programu modernizacji, a wśród jego zadań jest także wsparcie lotnicze jednostek antyterrorystycznych.

Te i inne zarzuty pod zarzutem systemu bezpieczeństwa państwa były już podnoszone wiele razy. W przypadku Magdalenki, zasadniczymi problemami które mogły wpłynąć na taki a nie inny rozwój wypadków i ich konsekwencje było planowanie i kierowanie działaniami, organizacja rozpoznania oraz zabezpieczenie medyczne.

Obecny stan rozwiązań prawnych, organizacyjnych, także zagadnienia techniczne oraz taktyczne sprawiają, że nie można nie dostrzegać groźby kolejnej podobnej tragedii. Nie w formie identycznego lub podobnego zdarzenia, ale o porównywalnych lub większych rozmiarach. Luk w systemie bezpieczeństwa państwa, w systemach zarządzania kryzysowego, zarówno w zakresie dostępnych środków jak i możliwości ich wykorzystania jest niestety wciąż wiele. Można się obawiać, że każda sytuacja kryzysowa, spowodowana działaniami przestępców, lub terrorystów, odbiegająca od typowych przypadków, zwłaszcza wymagająca odejścia od schematów, może przerosnąć system bezpieczeństwa państwa.

W takich sytuacjach (należą do nich między innymi sytuacje zakładnicze) wywierana jest bowiem szczególna presja, zarówno na decydentów (w tym ze strony opinii publicznej, mediów – zwłaszcza gdy hasła o twardej walce z przestępczością są stałym elementem programów wyborczych), ale także przez decydentów. Potrzeba spektakularnego sukcesu, sukcesu szybkiego, rozwiązania korzystnego politycznie może paradoksalnie doprowadzić do politycznej katastrofy, nie tylko w wymiarze dymisji ministra lub innych decydentów, ale utraty wiarygodności przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. W sytuacjach kryzysowych może zostać w relatywnie krótkim czasie zbudowana – lub zburzona - reputacja tych służb, i to na wiele lat.

Nie oznacza to, że system jest zły w całości, ani że osoby go tworzące są niekompetentne. Przeciwnie – w Polsce udało się, także na polu jednostek specjalnych, odnieść spektakularne sukcesy. Policja i inne służby wykazywały wiele razy że potrafią działać skutecznie. Natomiast system jako całość jest swoistym patchworkiem, utkanym ze skrajnie różnych fragmentów. Nie jest to stan który powinien być akceptowany. O wytrzymałości łańcucha zawsze decydują najsłabsze ogniwa.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.