Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Dekada po Magdalence

Michał Piekarski | 2013-03-06
Fot. FBI

Fot. FBI

W nocy z 5 na 6 marca 2003 roku doszło do jednej z najgłośniejszych i najbardziej tragicznych w skutkach operacji policyjnych w Polsce. Podczas próby zatrzymania szczególnie niebezpiecznych przestępców, śmierć ponieśli dwaj policjanci z warszawskiej jednostki antyterrorystycznej Policji (obecnie BOA KGP), nadkomisarz Marian Szczucki i podkomisarz Dariusz Marciniak, a siedemnastu policjantów zostało rannych.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Nie jest tematem tego wpisu kolejna szczegółowa analiza tych wydarzeń, lub szukanie winnych. Sprawa ta była już przedmiotem długich prac wewnętrznych komisji policyjnych, śledztwa i procesów sądowych, o licznych artykułach prasowych, wywiadach, komentarzach, wreszcie książkach nie mówiąc. Zasadniczym problemem przy takich wydarzeniach nie jest bowiem ustalanie personalnej odpowiedzialności. Podobnie jak w wielu innych dziedzinach, także w przypadku służb mundurowych w ogóle, a działań specjalnych w szczególności, każde działanie jest testem sprawności całego systemu, w ramach którego funkcjonują poszczególne osoby, pododdziały i inne komórki organizacyjne.

Dla każdego systemu, testem jego sprawności jest także to, w jaki sposób wyciągane są wnioski z dotychczasowych działań i jak pod wpływem doświadczeń system ten ulega ewolucji. Po tragedii w Monachium w roku 1972 w Niemczech zbudowano od zera jednostkę kontrterrorystyczną GSG-9 i jednostki taktyczne policji. W Stanach Zjednoczonych, klęska operacji w Iranie w roku 1980 uruchomiła lawinę zmian, prowadzącą do stworzenia wysoce efektywnego systemu sił specjalnych. W przypadku Polski i jej systemu bezpieczeństwa, czy jednostek specjalnych, odpowiedź na pytanie o zmiany jakie nastąpiły po wydarzeniach w Magdalence jest niejednoznaczna.

Nie można nie zauważyć, że w tej operacji dało o sobie znać wyszkolenie i determinacja policyjnych antyterrorystów. Mimo strat, policjanci zdołali utrzymać pozycje, nie dopuścili do ucieczki dwóch groźnych przestępców, pod ogniem ewakuowali rannych kolegów.

Niewątpliwie, wiele zmieniło się na lepsze. W ciągu tej dekady poczyniono olbrzymie postępy w zakresie „czerwonej taktyki”, szkolenia paramedyków, zakupiono dla jednostek Policji i innych służb dużą ilość wyposażenia medycznego, organizowane są wspólne przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie medycyny taktycznej.

Po wydarzeniach w Magdalence, dla centralnej jednostki antyterrorystycznej Policji zakupiono także nowe wyposażenie, w tym broń strzelecką (m. in. karabinki rodziny G36) , pojawiły się także pojazdy opancerzone (Dzik-AT). Wyraźny postęp nastąpił w kolejnych latach także w wyposażeniu i uzbrojeniu niektórych innych służb i jednostek. Nie jest to w całości konsekwencją wydarzeń sprzed dekady, dużą rolę odegrał tu także wzrost świadomości zagrożenia terrorystycznego, łatwiejszy dostęp do światowych rozwiązań oraz napływające do Polski doświadczenia z działań podczas misji stabilizacyjnych.

Z drugiej strony, można zauważyć szereg systemowych problemów dotyczących jednostek specjalnych Policji, oraz innych służb. Ostatnie kilkanaście lat to ciąg nieustających reform. Jednostka centralna – dawny Wydział Antyterrorystyczny Komendy Stołecznej Policji, obecnie Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, podczas wydarzeń w 2003 roku funkcjonowała jako Wydział Bojowy oraz Wydział Wsparcia Bojowego w strukturach Centralnego Biura Śledczego. Samych zmian podporządkowania i umiejscowienia w strukturach było łącznie od roku 2000 pięć, co zważywszy że ostatnia miała miejsce w roku 2008 daje mniej więcej jedną reformę co osiemnaście miesięcy i samo w sobie jest zjawiskiem bezprecedensowym.

Istnieje w Polsce mnogość jednostek specjalnych różnego rodzaju. Zauważalna jest rozmaitość wykorzystywanego przez nie wyposażenia i uzbrojenia. Zarazem dostęp do tego wyposażenia jest zróżnicowany, podobnie jak możliwości szkolenia. Jednostki wykonujące bardzo podobne zadania są nierzadko zupełnie inaczej wyposażone, inaczej się szkolą, mają często odmienną strukturę. Wiele inicjatyw szkoleniowych to efekt oddolnej inicjatywy i przychylności przełożonych, tymczasem wiele z tych zagadnień powinno być uregulowanych systemowo.

Systemowo nie uwzględniono wciąż wielu innych zagadnień. Mimo dyskusji – także w związku z przebiegiem wydarzeń w Magdalence – dotyczących uregulowania użycia broni przez strzelców wyborowych, mimo że takie zapisy pojawiły się w projektach ustaw, do dziś ten ważny problem nie został rozwiązany. Wiele do życzenia przedstawia także stan lotnictwa policyjnego, które nie doczekało się dotąd realizacji kompleksowego programu modernizacji, a wśród jego zadań jest także wsparcie lotnicze jednostek antyterrorystycznych.

Te i inne zarzuty pod zarzutem systemu bezpieczeństwa państwa były już podnoszone wiele razy. W przypadku Magdalenki, zasadniczymi problemami które mogły wpłynąć na taki a nie inny rozwój wypadków i ich konsekwencje było planowanie i kierowanie działaniami, organizacja rozpoznania oraz zabezpieczenie medyczne.

Obecny stan rozwiązań prawnych, organizacyjnych, także zagadnienia techniczne oraz taktyczne sprawiają, że nie można nie dostrzegać groźby kolejnej podobnej tragedii. Nie w formie identycznego lub podobnego zdarzenia, ale o porównywalnych lub większych rozmiarach. Luk w systemie bezpieczeństwa państwa, w systemach zarządzania kryzysowego, zarówno w zakresie dostępnych środków jak i możliwości ich wykorzystania jest niestety wciąż wiele. Można się obawiać, że każda sytuacja kryzysowa, spowodowana działaniami przestępców, lub terrorystów, odbiegająca od typowych przypadków, zwłaszcza wymagająca odejścia od schematów, może przerosnąć system bezpieczeństwa państwa.

W takich sytuacjach (należą do nich między innymi sytuacje zakładnicze) wywierana jest bowiem szczególna presja, zarówno na decydentów (w tym ze strony opinii publicznej, mediów – zwłaszcza gdy hasła o twardej walce z przestępczością są stałym elementem programów wyborczych), ale także przez decydentów. Potrzeba spektakularnego sukcesu, sukcesu szybkiego, rozwiązania korzystnego politycznie może paradoksalnie doprowadzić do politycznej katastrofy, nie tylko w wymiarze dymisji ministra lub innych decydentów, ale utraty wiarygodności przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. W sytuacjach kryzysowych może zostać w relatywnie krótkim czasie zbudowana – lub zburzona - reputacja tych służb, i to na wiele lat.

Nie oznacza to, że system jest zły w całości, ani że osoby go tworzące są niekompetentne. Przeciwnie – w Polsce udało się, także na polu jednostek specjalnych, odnieść spektakularne sukcesy. Policja i inne służby wykazywały wiele razy że potrafią działać skutecznie. Natomiast system jako całość jest swoistym patchworkiem, utkanym ze skrajnie różnych fragmentów. Nie jest to stan który powinien być akceptowany. O wytrzymałości łańcucha zawsze decydują najsłabsze ogniwa.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka wspiera celność strzałów. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Ewelina Grzesik, Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. Light boot for hard work

Light boot for hard work Light boot for hard work

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało...

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało przy użyciu najnowszych i sprawdzonych w praktyce technologii.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.