Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Znów o kobietach w walce

Michał Piekarski | 2013-02-05
Fot. UMSC

Fot. UMSC

Podjęta w końcu stycznia bieżącego roku przez amerykański Departament Obrony decyzja o zniesieniu zakazu służby kobiet na stanowiskach bojowych oraz mniej znany w Polsce wcześniejszy (z listopada 2012 roku) pozew sądowy kwestionujący zgodność z amerykańską konstytucją owego zakazu wywołały szereg komentarzy i sporów dotyczących służby wojskowej kobiet.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Podobnie jak w większości państw, do drugiej połowy dwudziestego wieku, kobiety w amerykańskich siłach zbrojnych mogły pełnić służbę jedynie na stanowiskach pomocniczych (administracyjnych) i w wojskowej służbie zdrowia. W okresie II Wojny Światowej mogły pełnić służbę także w korpusach pomocniczych (także lotniczych, wykonując takie zadania jak przebazowania samolotów z wytwórni do jednostek).

Dopiero od lat siedemdziesiątych zasady te zaczęły być zmieniane. Kobiety mogły wstępować do służby zawodowej oraz akademii wojskowych. Służba mogła być jednak pełniona jedynie w jednostkach zabezpieczenia i wsparcia, stopniowo jednak zakres dostępnych stanowisk był rozszerzany. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych zniesiono zakaz służby kobiet na okrętach wojennych (poza podwodnymi) oraz w składzie załóg samolotów i śmigłowców bojowych.

Pozostał jednak zakaz, oficjalnie określany jako ground combat exclusion policy zgodnie z którym kobiety nie mogą być wyznaczane na stanowiska związane z prowadzeniem bezpośredniej walki z przeciwnikiem na lądzie ani na stanowiska w takich jednostkach na poziomie batalionu i niższym.Wykluczyło to możliwość służby kobiet w piechocie, wojskach pancernych, wojskach specjalnych i częściowo w artylerii. Założenia kryjące się za taką regulacją (podobne obowiązują między innymi w armii brytyjskiej) są proste. Walka na lądzie oznacza wysokie prawdopodobieństwo śmierci, zranienia, dostania się do niewoli. Takie założenie jest logiczne, ale tylko pozornie.

Konflikty zbrojne które toczyły się w początkach wieku dwudziestego i wcześniej wyróżniał wyraźny podział na strefę walki (pole bitwy, front ) oraz zaplecze. Później ten podział był coraz mniej wyraźny. Ataki lotnicze, działania desantowe, dywersyjne sprawiały że także zaplecze przestawało być bezpiecznym miejscem. Natomiast w konfliktach asymetrycznych, front niejako z definicji jest wszędzie. Prowadzi to do sytuacji, które można określić mianem paradoksu, jeśli nie wręcz absurdu, wynikających z charakterystyki współczesnego pola walki.

Przeczytaj także: Kobiety w walce?

Kobiety mogły pilotować samoloty bojowe, wykonujące zadania nad głębokim zapleczem przeciwnika. W razie zestrzelenia czy awarii sytuacja pilota jest dużo trudniejsza niż żołnierza piechoty. W grę wchodzić może długi, nierzadko samotny pobyt na wrogim terytorium, stres, być może rany i kontuzje, może konieczność przedarcia się w dogodne do ewakuacji miejsce, a na pewno duże prawdopodobieństwo dostania się do niewoli a to oznacza dalsze potencjalne problemy, jak pokazuje przykład Iraku i Wietnamu także tortury.

Kobiety mogły pełnić służbę w pododdziałach logistycznych, czy żandarmerii wojskowej. Kiedyś takie pododdziały działały na tyłach. Tymczasem w konflikcie asymetrycznym – jak w Iraku czy Afganistanie – pododdziały logistyczne są równie narażone na ataki, gdyż każda droga jest linią frontu. Bazy logistyczne, węzły komunikacyjne, stanowiska dowodzenia są atrakcyjnymi celami ataków dla terrorystów i partyzantów. Także we współczesnym konflikcie konwencjonalnym, obiekty znajdujące się za linią frontu, mogą stać się celem ataku wrogich sił specjalnych, wojsk powietrznodesantowych czy piechoty morskiej, wreszcie zaskakujących rajdów sił lądowych.

Skutkiem tego, kobiety mimo że formalnie wykluczone z walki na lądzie, de facto i tak brały w niej udział lub były w sytuacji w której mogły się w niej znaleźć. Konflikty w Iraku i Afganistanie sprawiły że udział kobiet był tylko większy. Konieczność prowadzenia działań przeciwko nieregularnym ugrupowaniom, w szczególnym środowisku kulturowym oznaczała, że kobiety musiały towarzyszyć jednostkom bojowym, gdyż w innym przypadku jakiekolwiek interakcje z połową miejscowej ludności – od prostych rozmów przez gromadzenie informacji, wreszcie dokonywanie przeszukań – byłoby niemożliwe.

Przeczytaj także: Płonąca Afryka i PKW Mali

Przybrało to ostatecznie formę grup określanych jako Female Engagement Teams w siłach regularnych i Cultural Support Teams w wojskach specjalnych. Kobiety pełniące w nich służbę funkcjonują w warunkach identycznego zagrożenia jak żołnierze pododdziałów bojowych, są poddane tym samym obciążeniom i wyzwaniom. Mimo to i pomimo że kandydatki do CST muszą przejść proces selekcji, służba ta nie jest uważana za służbę w pododdziałach bojowych a jedynie jako tymczasowe oddelegowanie.

Trzeba przy tym zauważyć, że w każdym przypadku działań przeciwpartyzanckich czy przeciwterrorystycznych, pojawia się problem obecności i udziału w nich kobiet. Nawet w warunkach diametralnie różnych od irackich czy afgańskich rola kobiet w gromadzeniu informacji wywiadowczych czy w innych działaniach jest nieoceniona. Między innymi dlatego, że większość organizacji terrorystycznych czy partyzanckich wykorzystuje w swoich działaniach kobiety, nawet te które są jak najdalej od emancypacji. Jest to po prostu efektywne, kobiety bardzo często łatwiej wtapiają się w otoczenie i rzadziej niż mężczyźni są postrzegane jako potencjalne zagrożenie. Z tych właśnie powodów, Brytyjczycy podczas działań w Irlandii Północnej musieli włączyć kobiety do służby w Ulster Defence Regiment jak również do jednostek wywiadu w tym 14 Kompanii Wywiadowczej, z której wiele lat później wyewoluował obecny SRR.

Należy się spodziewać, że konflikty asymetryczne, zarówno wciąż trwająca „długa wojna” z siatkami islamskich fundamentalistów jak również inne konflikty, zarówno na Bliskim Wschodzie, w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej w dalszym ciągu będą wymagać obecności kobiet na pierwszej linii działań.

Przeczytaj także: Rok 2013: prognozy

Zasadniczym źródłem kontrowersji związanych z udziałem kobiet w walce nie jest bowiem sama ich obecność, czy też konieczność wynikająca ze specyfiki współczesnych konfliktów. Pod tym względem problem został rozwiązany przez życie – kobiety są na polu walki, pozostaną na nim i należy jedynie dostosować istniejące regulacje i rozwiązania do rzeczywistości.

Nie jest problemem najważniejszym kondycja fizyczna czy innego rodzaju predyspozycje. W przypadku szczególnie wymagających stanowisk – jak w przypadku pilotów samolotów bojowych czy żołnierzy wojsk specjalnych – predyspozycje do pełnienia na nich służby na niewielki procent populacji, ale płeć jako taka nie jest czynnikiem decydującym w takim stopniu jak indywidualne predyspozycje.

Warto pamiętać, że jedne z najbardziej wymagających i rygorystycznych programów jakimi są załogowe programy kosmiczne są otwarte dla obu płci. A poziom komplikacji i stawiane załogom wymagania przewyższają praktycznie wszystko, z czym można spotkać się na Ziemi.

Zasadniczym źródłem sporów jest kultura i tradycja. Jak w wielu innych przypadkach, obserwując komentarze można dostrzec że układają się wzdłuż politycznego spektrum, od konserwatywnej prawicy do skrajnej lewicy.

Przeczytaj także: Do czego ma służyć armia?

Faktem jest że ukształtowane przez setki lat wzorce, których źródła sięgają do ról społecznych z czasów wspólnoty pierwotnej mają potężną siłę oddziaływania. I jest faktem, że dla wielu ludzi kobieta wchodząca w rolę tradycyjnie zarezerwowaną dla mężczyzny – zwłaszcza jeśli dana osoba ma do wykonywania określonych zadań lepsze predyspozycje – może budzić niechęć lub wręcz wrogość.

Może budzić niechęć i wrogość sytuacja w której tradycyjne, dobrze znane pojęcia i kategorie które służą do opisu problemów z zakresu bezpieczeństwa i obronności ulegają drastycznej transformacji. Obecność kobiet w linii nie jest bowiem jedynym elementem wielkiej przemiany (czy wręcz rewolucji) związanej z ogólną transformacją sił zbrojnych jako takich, ale także całych państw i społeczeństw – z okresu industrialnego w post industrialny, z Tofflerowskiej drugiej fali w trzecią.

Nie jest zarazem właściwe i racjonalne ideologizowanie zagadnienia z drugiej strony, co kończy się wręcz feminizowaniem armii na siłę, w imię statystyk i doraźnych korzyści wizerunkowych. Racjonalna dyskusja o bezpieczeństwie musi być oddzielona od ideologii, osobistych sympatii i antypatii. Musi uwzględniać jedynie fakty i rzeczywistość jaką fakty opisują.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

POLSYS EUROPE Sp. Z o.o Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Zintegrowana Kamizelka BULLFROG Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne...

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne ze strategicznego punktu widzenia, przede wszystkim należy chronić bez żadnych kompromisów ludzi, którzy bezpośrednio w walkach uczestniczą. Ten aspekt ochrony życia i zdrowia żołnierzy jest w centrum zainteresowania kanadyjskiej kompanii POLSYS INC. i jej siostrzanej firmy w Polsce - POLSYS EUROPE.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops