Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Znów o kobietach w walce

Michał Piekarski | 2013-02-05
Fot. UMSC

Fot. UMSC

Podjęta w końcu stycznia bieżącego roku przez amerykański Departament Obrony decyzja o zniesieniu zakazu służby kobiet na stanowiskach bojowych oraz mniej znany w Polsce wcześniejszy (z listopada 2012 roku) pozew sądowy kwestionujący zgodność z amerykańską konstytucją owego zakazu wywołały szereg komentarzy i sporów dotyczących służby wojskowej kobiet.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Podobnie jak w większości państw, do drugiej połowy dwudziestego wieku, kobiety w amerykańskich siłach zbrojnych mogły pełnić służbę jedynie na stanowiskach pomocniczych (administracyjnych) i w wojskowej służbie zdrowia. W okresie II Wojny Światowej mogły pełnić służbę także w korpusach pomocniczych (także lotniczych, wykonując takie zadania jak przebazowania samolotów z wytwórni do jednostek).

Dopiero od lat siedemdziesiątych zasady te zaczęły być zmieniane. Kobiety mogły wstępować do służby zawodowej oraz akademii wojskowych. Służba mogła być jednak pełniona jedynie w jednostkach zabezpieczenia i wsparcia, stopniowo jednak zakres dostępnych stanowisk był rozszerzany. W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych zniesiono zakaz służby kobiet na okrętach wojennych (poza podwodnymi) oraz w składzie załóg samolotów i śmigłowców bojowych.

Pozostał jednak zakaz, oficjalnie określany jako ground combat exclusion policy zgodnie z którym kobiety nie mogą być wyznaczane na stanowiska związane z prowadzeniem bezpośredniej walki z przeciwnikiem na lądzie ani na stanowiska w takich jednostkach na poziomie batalionu i niższym.Wykluczyło to możliwość służby kobiet w piechocie, wojskach pancernych, wojskach specjalnych i częściowo w artylerii. Założenia kryjące się za taką regulacją (podobne obowiązują między innymi w armii brytyjskiej) są proste. Walka na lądzie oznacza wysokie prawdopodobieństwo śmierci, zranienia, dostania się do niewoli. Takie założenie jest logiczne, ale tylko pozornie.

Konflikty zbrojne które toczyły się w początkach wieku dwudziestego i wcześniej wyróżniał wyraźny podział na strefę walki (pole bitwy, front ) oraz zaplecze. Później ten podział był coraz mniej wyraźny. Ataki lotnicze, działania desantowe, dywersyjne sprawiały że także zaplecze przestawało być bezpiecznym miejscem. Natomiast w konfliktach asymetrycznych, front niejako z definicji jest wszędzie. Prowadzi to do sytuacji, które można określić mianem paradoksu, jeśli nie wręcz absurdu, wynikających z charakterystyki współczesnego pola walki.

Przeczytaj także: Kobiety w walce?

Kobiety mogły pilotować samoloty bojowe, wykonujące zadania nad głębokim zapleczem przeciwnika. W razie zestrzelenia czy awarii sytuacja pilota jest dużo trudniejsza niż żołnierza piechoty. W grę wchodzić może długi, nierzadko samotny pobyt na wrogim terytorium, stres, być może rany i kontuzje, może konieczność przedarcia się w dogodne do ewakuacji miejsce, a na pewno duże prawdopodobieństwo dostania się do niewoli a to oznacza dalsze potencjalne problemy, jak pokazuje przykład Iraku i Wietnamu także tortury.

Kobiety mogły pełnić służbę w pododdziałach logistycznych, czy żandarmerii wojskowej. Kiedyś takie pododdziały działały na tyłach. Tymczasem w konflikcie asymetrycznym – jak w Iraku czy Afganistanie – pododdziały logistyczne są równie narażone na ataki, gdyż każda droga jest linią frontu. Bazy logistyczne, węzły komunikacyjne, stanowiska dowodzenia są atrakcyjnymi celami ataków dla terrorystów i partyzantów. Także we współczesnym konflikcie konwencjonalnym, obiekty znajdujące się za linią frontu, mogą stać się celem ataku wrogich sił specjalnych, wojsk powietrznodesantowych czy piechoty morskiej, wreszcie zaskakujących rajdów sił lądowych.

Skutkiem tego, kobiety mimo że formalnie wykluczone z walki na lądzie, de facto i tak brały w niej udział lub były w sytuacji w której mogły się w niej znaleźć. Konflikty w Iraku i Afganistanie sprawiły że udział kobiet był tylko większy. Konieczność prowadzenia działań przeciwko nieregularnym ugrupowaniom, w szczególnym środowisku kulturowym oznaczała, że kobiety musiały towarzyszyć jednostkom bojowym, gdyż w innym przypadku jakiekolwiek interakcje z połową miejscowej ludności – od prostych rozmów przez gromadzenie informacji, wreszcie dokonywanie przeszukań – byłoby niemożliwe.

Przeczytaj także: Płonąca Afryka i PKW Mali

Przybrało to ostatecznie formę grup określanych jako Female Engagement Teams w siłach regularnych i Cultural Support Teams w wojskach specjalnych. Kobiety pełniące w nich służbę funkcjonują w warunkach identycznego zagrożenia jak żołnierze pododdziałów bojowych, są poddane tym samym obciążeniom i wyzwaniom. Mimo to i pomimo że kandydatki do CST muszą przejść proces selekcji, służba ta nie jest uważana za służbę w pododdziałach bojowych a jedynie jako tymczasowe oddelegowanie.

Trzeba przy tym zauważyć, że w każdym przypadku działań przeciwpartyzanckich czy przeciwterrorystycznych, pojawia się problem obecności i udziału w nich kobiet. Nawet w warunkach diametralnie różnych od irackich czy afgańskich rola kobiet w gromadzeniu informacji wywiadowczych czy w innych działaniach jest nieoceniona. Między innymi dlatego, że większość organizacji terrorystycznych czy partyzanckich wykorzystuje w swoich działaniach kobiety, nawet te które są jak najdalej od emancypacji. Jest to po prostu efektywne, kobiety bardzo często łatwiej wtapiają się w otoczenie i rzadziej niż mężczyźni są postrzegane jako potencjalne zagrożenie. Z tych właśnie powodów, Brytyjczycy podczas działań w Irlandii Północnej musieli włączyć kobiety do służby w Ulster Defence Regiment jak również do jednostek wywiadu w tym 14 Kompanii Wywiadowczej, z której wiele lat później wyewoluował obecny SRR.

Należy się spodziewać, że konflikty asymetryczne, zarówno wciąż trwająca „długa wojna” z siatkami islamskich fundamentalistów jak również inne konflikty, zarówno na Bliskim Wschodzie, w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej w dalszym ciągu będą wymagać obecności kobiet na pierwszej linii działań.

Przeczytaj także: Rok 2013: prognozy

Zasadniczym źródłem kontrowersji związanych z udziałem kobiet w walce nie jest bowiem sama ich obecność, czy też konieczność wynikająca ze specyfiki współczesnych konfliktów. Pod tym względem problem został rozwiązany przez życie – kobiety są na polu walki, pozostaną na nim i należy jedynie dostosować istniejące regulacje i rozwiązania do rzeczywistości.

Nie jest problemem najważniejszym kondycja fizyczna czy innego rodzaju predyspozycje. W przypadku szczególnie wymagających stanowisk – jak w przypadku pilotów samolotów bojowych czy żołnierzy wojsk specjalnych – predyspozycje do pełnienia na nich służby na niewielki procent populacji, ale płeć jako taka nie jest czynnikiem decydującym w takim stopniu jak indywidualne predyspozycje.

Warto pamiętać, że jedne z najbardziej wymagających i rygorystycznych programów jakimi są załogowe programy kosmiczne są otwarte dla obu płci. A poziom komplikacji i stawiane załogom wymagania przewyższają praktycznie wszystko, z czym można spotkać się na Ziemi.

Zasadniczym źródłem sporów jest kultura i tradycja. Jak w wielu innych przypadkach, obserwując komentarze można dostrzec że układają się wzdłuż politycznego spektrum, od konserwatywnej prawicy do skrajnej lewicy.

Przeczytaj także: Do czego ma służyć armia?

Faktem jest że ukształtowane przez setki lat wzorce, których źródła sięgają do ról społecznych z czasów wspólnoty pierwotnej mają potężną siłę oddziaływania. I jest faktem, że dla wielu ludzi kobieta wchodząca w rolę tradycyjnie zarezerwowaną dla mężczyzny – zwłaszcza jeśli dana osoba ma do wykonywania określonych zadań lepsze predyspozycje – może budzić niechęć lub wręcz wrogość.

Może budzić niechęć i wrogość sytuacja w której tradycyjne, dobrze znane pojęcia i kategorie które służą do opisu problemów z zakresu bezpieczeństwa i obronności ulegają drastycznej transformacji. Obecność kobiet w linii nie jest bowiem jedynym elementem wielkiej przemiany (czy wręcz rewolucji) związanej z ogólną transformacją sił zbrojnych jako takich, ale także całych państw i społeczeństw – z okresu industrialnego w post industrialny, z Tofflerowskiej drugiej fali w trzecią.

Nie jest zarazem właściwe i racjonalne ideologizowanie zagadnienia z drugiej strony, co kończy się wręcz feminizowaniem armii na siłę, w imię statystyk i doraźnych korzyści wizerunkowych. Racjonalna dyskusja o bezpieczeństwie musi być oddzielona od ideologii, osobistych sympatii i antypatii. Musi uwzględniać jedynie fakty i rzeczywistość jaką fakty opisują.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Instytut Nowych Technologii Sp. z o.o. Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu Predator Eye - przełom w dziedzinie technologii termowizji i transmisji obrazu

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z...

Predator Eye to nowatorskie rozwiązanie w zakresie obrazowania termicznego. Predator Eye jest to nahełmowy zestaw zbudowany z kamery termowizyjnej przekazującej obraz na mikrowyświetlacz dooczny wraz z modułem zasilającym i transmitującym obraz w czasie rzeczywistym do zdalnej lokalizacji. Ten polski produkt to przełom w działaniach poszukiwawczych, operacyjno-śledczych oraz ratowniczych. Jego unikalna konstrukcja umożliwia użytkownikom pełną swobodę ruchów, jednocześnie zapewniając dostęp do zaawansowanej...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.