Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Rok 2013: prognozy

Michał Piekarski | 2013-01-05
Fot. US Navy

Fot. US Navy

Jak pokazują pierwsze w tym roku zdarzenia w sferze bezpieczeństwa – ataki bezzałogowców w Pakistanie i Jemenie, bomby w Iraku i Pakistanie i inne, mniej znaczące zdarzenia – rok 2013 nie będzie znacząco różnił się od poprzedniego. Nie w sensie zdarzeń i ich skali, ale w skali globalnych i regionalnych trendów.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

W perspektywie globalnej, można wskazać cztery główne obszary, które mogą w następnych trzystu dniach owocować nowymi szansami i zagrożeniami dla światowego bezpieczeństwa.

Morza i oceany składają się na siedemdziesiąt procent powierzchni naszej planety i nie może dziwić, że w nadchodzącym roku to problemy związane z morzami i oceanami będą dominujące. Najbardziej dogodną drogą światowej wymiany handlowej jest morze. Morze daje możliwość względnie swobodnego manewru siłami zbrojnymi i projekcji siły – nawet na tysiące kilometrów w głąb lądu, dzięki lotnictwu i broni rakietowej bazującym na okrętach. Największe możliwości w tym zakresie posiadają wciąż Stany Zjednoczone i w roku bieżącym ich prymat nie zostanie podważony. Jednak najpoważniejszy pretendent do globalnej rywalizacji z USA, jakim są Chiny, usiłuje stale rozbudowywać swój potencjał morski, a inne mocarstwa regionalne – jak Francja, Wielka Brytania, Indie dążą do utrzymania swojego statusu. Także Rosja usiłuje demonstrować swoją siłę, jednak po latach zapaści jej sił zbrojnych jej potencjał pozostaje w dużej mierze narzędziem wizerunkowym a nie narzędziem efektywnej polityki bezpieczeństwa.

W przeciwieństwie do okresu zimnej wojny, w której najważniejszym akwenem był Ocean Atlantycki i strategiczne dla NATO linie komunikacyjne, teraz kluczowym obszarem jest Pacyfik oraz Ocean Indyjski. To właśnie tam lokują się teraz strategiczne dla gospodarki globalnej szlaki handlowe i tam toczyć się będzie mniej lub bardziej wyraźna gra o ich ochronę i dostęp do nich. Nie jest więc przypadkiem, że pierwszy zakupiony przez Rosję we Francji okręt desantowy klasy Mistral, których zakup wywołał także kontrowersje w Europie, trafić ma Floty Oceanu Spokojnego. Nie jest też przypadkiem rozwój lotnictwa pokładowego przez Chiny, nie jest przypadkiem debata w jaka w USA rozgorzała dookoła koncepcji „bitwy powietrzno – morskiej”, nie jest też przypadkiem ulokowanie w Australii wysuniętej bazy sił amerykańskiej piechoty morskiej. W roku 2013 można spodziewać się większej aktywności państw – zarówno mocarstw, jak i mniejszych podmiotów – w sferze bezpieczeństwa morskiego.

Tradycyjnie już utożsamiany z kryzysami obszar Bliskiego Wschodu (w dość szerokim rozumieniu Greater Middle East a więc obszaru rozciągającego się od Maroka po Pakistan) także będzie w roku 2013 obfitował w niepokoje. Spory na tle irańskiego programu atomowego, konflikt w Afganistanie i Pakistanie, niepokoje będące konsekwencją „arabskiej wiosny” i wojna domowa w Syrii, terroryzm w Jemenie, wreszcie konflikt izraelsko – palestyński, sprawa Kurdystanu i spór o Kaszmir to wszystko stanowi podłoże do kolejnych paroksyzmów w tym obszarze. Za zasadniczą oś konfliktów należy uznać spory kulturowe i religijne, a zwłaszcza starcia pomiędzy ideologiami fundamentalistycznymi i konserwatywnymi, przyznającymi prymat tradycyjnym zasadom religijnym i społecznym a ideologiami liberalnymi, kontestującymi te wartości i promującymi bliższe zachodniemu, demokratycznemu pojmowaniu tych wartości, jak również praw człowieka i relacji jednostki ze zbiorowością. Takie konflikty mogą przybrać różny charakter, nieraz zaskakujący, jednak coraz łatwiejszy dostęp ludzi do informacji i postępująca modernizacja państw tego obszaru będą czynnikami sprawiającymi, że owa zasadnicza oś konfliktu będzie się uwidaczniać w coraz większym stopniu, nakładając się wszakże na konflikty religijne, etniczne oraz inne.

Trwać będą także konflikty w obszarze Ameryki Północnej i Łacińskiej. Fala przemocy jaka zalewa Meksyk, a będąca rezultatem eskalacji wojny z narkotykami. Osłabianie państwa jako podmiotu, który ma monopol na legalne stosowanie przemocy – tracąc zarówno monopol jak i legalność – było już obserwowane w innych dotkniętych tą wojną państwach. Wielowymiarowość sytuacji w tym regionie, gdzie na walkę państw i grup przestępczych nakładają się konflikty polityczne, zarówno wewnętrzne, jak i międzynarodowe, a także problemy gospodarcze, oznacza że poszukiwanie rozwiązań, zarówno doraźnych , jak i długofalowych jest niezwykle utrudnione. Możliwe jest, że w tym obszarze dojdzie w roku 2013 do dalszych aktów przemocy, w tym na dużą skalę, zarówno na tle politycznym, jak i kryminalnym. Eksport kokainy odbywa się także do Europy (także za pośrednictwem Afryki) co dodatkowo komplikuje sytuację.

Afryka, kontynent dotknięty wieloma problemami i konfliktami, pozostanie obiektem aktywnego zainteresowania wielu państw z innych kontynentów. Niezwykle słaba władza państwowa, ubóstwo, słaba pozycja gospodarcza, konflikty na tle etnicznym i religijnym, stwarzają sytuację w której zarówno polityczni i religijni ekstremiści oraz przestępcy mogą działać relatywnie swobodnie. Skutkiem jest przemoc, katastrofy humanitarne oraz migracje – zwłaszcza do Europy i eksport innych problemów, jak choćby narkotyków. Obok planowanej misji sił europejskich w Mali, trwającej cały czas operacji na wodach somalijskich, nie są wykluczone dalsze operacje o charakterze interwencji (w tym przeciwterrorystyczne) oraz wspierające siły lokalnych rządów.

W przypadku Polski, napięcia polityczne i społeczne mogą doprowadzić do kolejnych aktów przemocy lub usiłowań ich dokonania. Także w przypadku naszego państwa, osią tych konfliktów są spory dotyczące interpretacji najnowszej historii, interpretacji takich kategorii jak suwerenność i naród oraz relacji pomiędzy państwem a religią. Potencjalne zamachy, dokonywane na obiekty lub osoby nie będą zjawiskiem dużym w kategoriach liczb, ale nawet jednostkowe zdarzenia mogą doprowadzić do zaostrzenia napięć i pojawienia się tendencji do ataków odwetowych po drugiej (zaatakowanej) stronie konfliktu.

Reasumując, zagrożenia i zjawiska które mogą dać o sobie znać w roku 2013 wciąż (poza Azją Wschodnią) odległe będą od zagrożeń konwencjonalnych. Problem konfliktów symetrycznych (konwencjonalnych) odgrywać będzie dużo mniejszą rolę niż konflikty asymetryczne. Co za tym idzie, niezbędne będzie dalsze rozwijanie i doskonalenie tych sił i środków, które pozwolą na efektywną walkę z terrorystami, przestępcami i innymi zagrożeniami niepaństwowymi. Są nimi w szczególności służby i wojska specjalne oraz siły policyjne.

W Polsce najbliższa przyszłość zarówno służb, jak i struktury dowodzenia wojskami specjalnymi stoi pod znakiem reform. Mimo że zmiany czasem są konieczne, to jednak należy w sposób szczególny traktować tą sferę gdzie decydujący jest potencjał ludzki, nie zaś przewaga ilościowa lub jedynie techniczna. Nieprzemyślane zmiany i reformy mogą doprowadzić do bezpowrotnej utraty kluczowego, wyszkolonego i doświadczonego personelu.

Wraz z pierwszymi dniami nowego roku, pozostaje mieć nadzieję, że wszelkie zmiany zachodzące w aparacie bezpieczeństwa Polski, będą poprzedzone staranną racjonalną analizą zjawisk, procesów i zagrożeń występujących w naszym państwie i w jego otoczeniu, a także tych mających wymiar globalny. Pozostaje mieć także nadzieję, że myślenie systemowe, także niekonwencjonalne i niestandardowe, nie zaś partykularne interesy będą decydować o zmianach w systemie bezpieczeństwa Polski.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.