Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Rok 2013: prognozy

Michał Piekarski | 2013-01-05
Fot. US Navy

Fot. US Navy

Jak pokazują pierwsze w tym roku zdarzenia w sferze bezpieczeństwa – ataki bezzałogowców w Pakistanie i Jemenie, bomby w Iraku i Pakistanie i inne, mniej znaczące zdarzenia – rok 2013 nie będzie znacząco różnił się od poprzedniego. Nie w sensie zdarzeń i ich skali, ale w skali globalnych i regionalnych trendów.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

W perspektywie globalnej, można wskazać cztery główne obszary, które mogą w następnych trzystu dniach owocować nowymi szansami i zagrożeniami dla światowego bezpieczeństwa.

Morza i oceany składają się na siedemdziesiąt procent powierzchni naszej planety i nie może dziwić, że w nadchodzącym roku to problemy związane z morzami i oceanami będą dominujące. Najbardziej dogodną drogą światowej wymiany handlowej jest morze. Morze daje możliwość względnie swobodnego manewru siłami zbrojnymi i projekcji siły – nawet na tysiące kilometrów w głąb lądu, dzięki lotnictwu i broni rakietowej bazującym na okrętach. Największe możliwości w tym zakresie posiadają wciąż Stany Zjednoczone i w roku bieżącym ich prymat nie zostanie podważony. Jednak najpoważniejszy pretendent do globalnej rywalizacji z USA, jakim są Chiny, usiłuje stale rozbudowywać swój potencjał morski, a inne mocarstwa regionalne – jak Francja, Wielka Brytania, Indie dążą do utrzymania swojego statusu. Także Rosja usiłuje demonstrować swoją siłę, jednak po latach zapaści jej sił zbrojnych jej potencjał pozostaje w dużej mierze narzędziem wizerunkowym a nie narzędziem efektywnej polityki bezpieczeństwa.

W przeciwieństwie do okresu zimnej wojny, w której najważniejszym akwenem był Ocean Atlantycki i strategiczne dla NATO linie komunikacyjne, teraz kluczowym obszarem jest Pacyfik oraz Ocean Indyjski. To właśnie tam lokują się teraz strategiczne dla gospodarki globalnej szlaki handlowe i tam toczyć się będzie mniej lub bardziej wyraźna gra o ich ochronę i dostęp do nich. Nie jest więc przypadkiem, że pierwszy zakupiony przez Rosję we Francji okręt desantowy klasy Mistral, których zakup wywołał także kontrowersje w Europie, trafić ma Floty Oceanu Spokojnego. Nie jest też przypadkiem rozwój lotnictwa pokładowego przez Chiny, nie jest przypadkiem debata w jaka w USA rozgorzała dookoła koncepcji „bitwy powietrzno – morskiej”, nie jest też przypadkiem ulokowanie w Australii wysuniętej bazy sił amerykańskiej piechoty morskiej. W roku 2013 można spodziewać się większej aktywności państw – zarówno mocarstw, jak i mniejszych podmiotów – w sferze bezpieczeństwa morskiego.

Tradycyjnie już utożsamiany z kryzysami obszar Bliskiego Wschodu (w dość szerokim rozumieniu Greater Middle East a więc obszaru rozciągającego się od Maroka po Pakistan) także będzie w roku 2013 obfitował w niepokoje. Spory na tle irańskiego programu atomowego, konflikt w Afganistanie i Pakistanie, niepokoje będące konsekwencją „arabskiej wiosny” i wojna domowa w Syrii, terroryzm w Jemenie, wreszcie konflikt izraelsko – palestyński, sprawa Kurdystanu i spór o Kaszmir to wszystko stanowi podłoże do kolejnych paroksyzmów w tym obszarze. Za zasadniczą oś konfliktów należy uznać spory kulturowe i religijne, a zwłaszcza starcia pomiędzy ideologiami fundamentalistycznymi i konserwatywnymi, przyznającymi prymat tradycyjnym zasadom religijnym i społecznym a ideologiami liberalnymi, kontestującymi te wartości i promującymi bliższe zachodniemu, demokratycznemu pojmowaniu tych wartości, jak również praw człowieka i relacji jednostki ze zbiorowością. Takie konflikty mogą przybrać różny charakter, nieraz zaskakujący, jednak coraz łatwiejszy dostęp ludzi do informacji i postępująca modernizacja państw tego obszaru będą czynnikami sprawiającymi, że owa zasadnicza oś konfliktu będzie się uwidaczniać w coraz większym stopniu, nakładając się wszakże na konflikty religijne, etniczne oraz inne.

Trwać będą także konflikty w obszarze Ameryki Północnej i Łacińskiej. Fala przemocy jaka zalewa Meksyk, a będąca rezultatem eskalacji wojny z narkotykami. Osłabianie państwa jako podmiotu, który ma monopol na legalne stosowanie przemocy – tracąc zarówno monopol jak i legalność – było już obserwowane w innych dotkniętych tą wojną państwach. Wielowymiarowość sytuacji w tym regionie, gdzie na walkę państw i grup przestępczych nakładają się konflikty polityczne, zarówno wewnętrzne, jak i międzynarodowe, a także problemy gospodarcze, oznacza że poszukiwanie rozwiązań, zarówno doraźnych , jak i długofalowych jest niezwykle utrudnione. Możliwe jest, że w tym obszarze dojdzie w roku 2013 do dalszych aktów przemocy, w tym na dużą skalę, zarówno na tle politycznym, jak i kryminalnym. Eksport kokainy odbywa się także do Europy (także za pośrednictwem Afryki) co dodatkowo komplikuje sytuację.

Afryka, kontynent dotknięty wieloma problemami i konfliktami, pozostanie obiektem aktywnego zainteresowania wielu państw z innych kontynentów. Niezwykle słaba władza państwowa, ubóstwo, słaba pozycja gospodarcza, konflikty na tle etnicznym i religijnym, stwarzają sytuację w której zarówno polityczni i religijni ekstremiści oraz przestępcy mogą działać relatywnie swobodnie. Skutkiem jest przemoc, katastrofy humanitarne oraz migracje – zwłaszcza do Europy i eksport innych problemów, jak choćby narkotyków. Obok planowanej misji sił europejskich w Mali, trwającej cały czas operacji na wodach somalijskich, nie są wykluczone dalsze operacje o charakterze interwencji (w tym przeciwterrorystyczne) oraz wspierające siły lokalnych rządów.

W przypadku Polski, napięcia polityczne i społeczne mogą doprowadzić do kolejnych aktów przemocy lub usiłowań ich dokonania. Także w przypadku naszego państwa, osią tych konfliktów są spory dotyczące interpretacji najnowszej historii, interpretacji takich kategorii jak suwerenność i naród oraz relacji pomiędzy państwem a religią. Potencjalne zamachy, dokonywane na obiekty lub osoby nie będą zjawiskiem dużym w kategoriach liczb, ale nawet jednostkowe zdarzenia mogą doprowadzić do zaostrzenia napięć i pojawienia się tendencji do ataków odwetowych po drugiej (zaatakowanej) stronie konfliktu.

Reasumując, zagrożenia i zjawiska które mogą dać o sobie znać w roku 2013 wciąż (poza Azją Wschodnią) odległe będą od zagrożeń konwencjonalnych. Problem konfliktów symetrycznych (konwencjonalnych) odgrywać będzie dużo mniejszą rolę niż konflikty asymetryczne. Co za tym idzie, niezbędne będzie dalsze rozwijanie i doskonalenie tych sił i środków, które pozwolą na efektywną walkę z terrorystami, przestępcami i innymi zagrożeniami niepaństwowymi. Są nimi w szczególności służby i wojska specjalne oraz siły policyjne.

W Polsce najbliższa przyszłość zarówno służb, jak i struktury dowodzenia wojskami specjalnymi stoi pod znakiem reform. Mimo że zmiany czasem są konieczne, to jednak należy w sposób szczególny traktować tą sferę gdzie decydujący jest potencjał ludzki, nie zaś przewaga ilościowa lub jedynie techniczna. Nieprzemyślane zmiany i reformy mogą doprowadzić do bezpowrotnej utraty kluczowego, wyszkolonego i doświadczonego personelu.

Wraz z pierwszymi dniami nowego roku, pozostaje mieć nadzieję, że wszelkie zmiany zachodzące w aparacie bezpieczeństwa Polski, będą poprzedzone staranną racjonalną analizą zjawisk, procesów i zagrożeń występujących w naszym państwie i w jego otoczeniu, a także tych mających wymiar globalny. Pozostaje mieć także nadzieję, że myślenie systemowe, także niekonwencjonalne i niestandardowe, nie zaś partykularne interesy będą decydować o zmianach w systemie bezpieczeństwa Polski.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Krzysztof Miliński Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła...

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła do różnych zadań służbowych, od montażu na broni po nocne kierowanie ruchem na drodze.

Militaria.pl Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić...

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić wydajność pracy i zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów profesjonalnych rękawic jest marka Mechanix-Wear. W artykule przyjrzymy się różnym modelom rękawic tej firmy, podpowiemy jakie technologie w nich zastosowano oraz do jakich celów warto się w nie wyposażyć.

Griffin Group Defence E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie...

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie NVD (Night Vision Device). Trwający konflikt w Ukrainie, a szczególnie spektakularne sukcesy ukraińskich sił specjalnych, potwierdziły wpływ tego rodzaju wyposażenia indywidualnego na uzyskiwanie przewagi nad przeciwnikiem i w konsekwencji skuteczność w zakresie wykonywanych zadań w porze nocnej.

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera jego celność. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze, jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.