Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Polski terroryzm – nowy epizod

Michał Piekarski | 2012-11-20
Fot. FBI

Fot. FBI

Dzisiejsze [20.11.2012] ujawnienie ujawnienie przez prokuraturę i ABW zatrzymania osoby planującej dokonanie zamachu na budynek parlamentu dodało nowy element do układanki jaką jest problem zagrożenia terrorystycznego w Polsce.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Informacje ujawnione oficjalnie pozwalają na zgrubne określenie charakteru zagrożenia, jakie mógł stwarzać zatrzymany mężczyzna. Według prokuratury, kierował się on pobudkami politycznymi, a ideologicznie jego przekonania – nacjonalistyczne, ksenofobiczne i antysemickie lokują go wśród ekstremistów prawicowych.

Wiadomo że przygotowywał zamach z użyciem urządzenia wybuchowego o dużej mocy, mając nadzieję na zabicie członków parlamentu, rządu oraz Prezydenta podczas zgromadzenia tych osób w budynku Sejmu, a więc podczas obrad Zgromadzenia Narodowego lub innego ważnego wydarzenia. Być może – jak sugerują informacje podawane przez media – dążył do wywołania w ten sposób gwałtownej zmiany politycznej, być może wojny domowej lub rewolty.

W tym aspekcie znów pasuje do generalnego wzorca ideologicznego, gdyż prawicowi terroryści (lewicowi także) liczą właśnie na sprowokowanie poprzez przemoc takiej zmiany. Rojenia o wojnie mającej doprowadzić do utworzenia nowego, zgodnego z ideologią ustroju, czy też o „świętej wojnie ras” w wyniku której wszyscy „inni” (na przykład Żydzi lub ludzie inni niż biali) zostaną wytępieni są stałym repertuarem skrajnej prawicy, ze swoistą ideologiczną „świętą księgą” jaką są „Dzienniki Turnera” na czele. Ta książka, opisująca falę zamachów terrorystycznych, w wyniku której dochodzi do wojny jądrowej jest uważana za jedno ze źródeł inspiracji sprawców zamachu w Oklahoma City w 1995 roku oraz wielu innych, w tym udaremnionych zamachów, była także wydana w polskim tłumaczeniu.

Ujawniono też, że podejrzany dysponował wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi mu na budowanie urządzeń wybuchowych. Poszukiwał także osób które mogłyby mu udzielić pomocy w realizacji jego planów. Prawdopodobnie wówczas został zauważony przez ABW (według jednych informacji – doniosła na niego żona, według innych – zwrócił na siebie uwagę przez wpisy w Internecie).

Nasuwa to skojarzenia z innymi, głównie islamistycznymi spiskami, jakie udaremniały służby zachodnie, gdzie samotnie działający sprawca lub mała grupa była „przechwytywana” przez służby na etapie planowania. W tych sprawach, istotną rolę odgrywały osobowe źródła informacji oraz funkcjonariusze pracujący pod przykryciem. Nie można wykluczyć że tak było także w tym przypadku.

Pełna ocena jakie faktycznie było zagrożenie, i jakie były szanse na realizację tych planów, wymagałaby oczywiście dostępu do informacji niejawnych operacyjnych i materiałów zgromadzonych podczas śledztwa. Jednak te informacje które zostały ujawnione, w porównaniu z wiedzą na temat zjawiska sugerują że było ono znaczne a sprawa w dużym stopniu przypomina znane udane i udaremnione zamachy prawicowych ekstremistów.

Należy odnotować, że jeśli w toku procesu zarzuty jakie zostały przedstawione zatrzymanemu potwierdzą się, będzie to pozytywne świadectwo efektywności pracy polskich służb specjalnych, których stan i działalność w przeszłości budziła kontrowersje i wątpliwości. Nie można także nie wspomnieć że podobne działania wobec terrorystów były prowadzone, i to z sukcesami jak przeprowadzona w roku 1993 wspólnie ze służbami brytyjskimi operacja udaremnienia zakupu broni przez terrorystów z Irlandii Północnej.

Nie można jednak nie zauważyć szerszego kontekstu politycznego. Zagrożenie ze strony prawicowych ugrupowań ekstremistycznych nie jest niczym nowym w Polsce po roku 1989. Przez wiele lat obawy o sięgniecie po przemoc budziły wegetujące na marginesie sceny politycznej ugrupowania neonazistowskie. Ich działalność kończyła się na agitacji, czynach chuligańskich, pobiciach. W ostatnich latach, zauważalne było jednak przesunięcie całej polskiej sceny politycznej na prawo i nowe wcielenia prawicowego radykalizmu.

Powstałe w ostatnich latach, bardzo silne podziały polityczne, dotyczące spraw nierzadko fundamentalnych jak stosunek do pojęcia suwerenności, interpretacji wydarzeń i procesów kształtujących polskie społeczeństwo, a wręcz legalności sprawowania władzy, sprawiają że konflikty polityczne rodzą nowe formy ekstremizmu. Nie jest to już prymitywna retoryka neonazistów czy pogrobowców komunizmu. Są to ekstremizmy które zamiast starej totalitarnej ideologii posiłkują się narracją, nową, trudniejszą do jednoznacznego zakwalifikowania, ale dotyczącą aktualnie fundamentalnych zagadnień.

Z prawej strony jest to postrzeganie narodu (postrzeganego w ścisłym związku z religią katolicką w jej fundamentalistycznej interpretacji) jako naczelnej wartości, na którą dokonywany jest zamach ze strony liberalnych, „kosmopolitycznych” mediów i polityków (tu także interpretacja jest dość szeroka), czemu towarzyszy kwestionowanie ustroju jako takiego lub przynajmniej prawa obecnie rządzących polityków do sprawowania władzy.

Na lewicy ekstremizm używający przemocy jest znacznie mniej widoczny. Nie można jednak wykluczyć, że oznaki takiego zagrożenia się pojawią, w formie sprzeciwu wobec działalności prawicy, jak również w formie działalności innych nurtów skrajnej lewicy (anarchizm, ekoterroryzm, antyglobalizm).

Nie można także nie zauważyć, że spory polityczne, w tym dotyczące takich problemów jak aborcja czy prawa homoseksualistów, jak miejsce religii w życiu publicznym, pojmowanie pojęcia narodu i polityczne tego konsekwencje, polityka migracyjna – są przedmiotem intensywnych sporów, które mogą zrodzić zachowania ekstremalne po ich obu stronach.

Współczesny terroryzm jest zjawiskiem niezwykle złożonym. Eklektyzm ideologiczny, mnogość małych grup i pojedynczych zdeterminowanych osób mogą skutkować niezwykle zaskakującymi zagrożeniami, i konfiguracjami ideologicznymi. Ma to swoje liczne konsekwencje. Nie zawsze sprawcy będą wzorować się na znanych już schematach. Nawet pozornie drobny – w porównaniu z planami wysadzenia Sejmu – zamach, jak zabójstwo nawet mało znanego publicznie działacza, polityka, dziennikarza, atak na uroczystość lub demonstrację może stać się (i zapewne stanie) przedmiotem kolejnych wzajemnych ataków werbalnych prawicy i lewicy.

W szczególnie trudnej sytuacji może to postawić osoby bezpośrednio zaangażowane w ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, gdyż mogą one obawiać się że ich działania będą przedmiotem politycznej i medialnej krytyki a wręcz oskarżeń o udział w politycznym spisku. Może to prowadzić do powstrzymywania się od zdecydowanych działań, odwlekania w czasie podejmowania decyzji lub unikania brania na siebie odpowiedzialności. Policja, wojsko i służby specjalne są bowiem częścią społeczeństwa, i jeśli mają być skutecznymi narzędziami ochrony bezpieczeństwa całego państwa i wszystkich jego obywateli należy szczególną uwagę przywiązywać do ochrony ich apolityczności, co w najnowszej historii Polski nie zawsze było przestrzegane a służby stawały się przedmiotem politycznej gry.

Czytaj też: Polska jako cel terrorystów >

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka wspiera celność strzałów. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Ewelina Grzesik, Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. Light boot for hard work

Light boot for hard work Light boot for hard work

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało...

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało przy użyciu najnowszych i sprawdzonych w praktyce technologii.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.