Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Najpierw morze

Michał Piekarski | 2012-01-14
Kuter wsparcia sił specjalnych Mk V Fot. US Navy

Kuter wsparcia sił specjalnych Mk V Fot. US Navy

Rok 2012 oprócz różnych zdarzeń przyszłych,  przynosi ze sobą także rocznice. Jedna z nich jest ważna dla historii operacji specjalnych. W styczniu 1962 roku – a więc już pięćdziesiąt lat temu utworzono pierwsze dwie jednostki SEAL.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Nie były to pierwsze – ani w USA, ani na świecie – morskie jednostki specjalne. Jednak rozwój sił SEAL w ciągu  tych pięciu dekad jest spektakularny. Z dwóch pododdziałów wyrosło łącznie osiem   regularnych, dwa rezerwowe, jeden kontrterrorystyczny, jeden wyspecjalizowany w operacjach z użyciem pojazdów podwodnych.  Dookoła zespołów wyrosło zaplecze szkoleniowe, dowódczo – sztabowe, opisywane w aktualnym numerze czasopisma jednostki łodzi specjalnych, wreszcie eskadry lotnictwa morskiego dedykowane do współpracy z siłami specjalnymi.

Co więcej, w warunkach morskich często operują także siły specjalne innych rodzajów sił zbrojnych USA, a w ostatnich latach rozbudowano i zreformowano komponent specjalny Korpusu Piechoty Morskiej, a Straż Wybrzeża zbudowała swój komponent przeznaczony do walki z terrorystami. W samej marynarce siły przeciwterrorystyczne tworzą także ekspedycyjne pododdziały ochrony, EOD oraz rzeczne.  Nie jest wielką przesadą stwierdzenie, że morskie siły specjalne Stanów Zjednoczonych swoim potencjałem przewyższają niejedną regularną armię i flotę. Sumarycznie zaś, całość morskiego komponentu zbrojnego tego państwa, liczona jako samodzielne siły zbrojne, odpowiada siłom bardzo dużego państwa. Z jednej strony, jest to  wynik szczególnego położenia geograficznego USA. Ale jest to także skutek dominującego znaczenia akwenów dla funkcjonowania świata i globalnego bezpieczeństwa.

Morskie szlaki handlowe to najważniejsza część krwiobiegu gospodarki światowej. Transport morski jest najtańszy, ma największy zasięg (międzykontynentalny), jest elastyczny i umożliwia transport szeregu towarów. Około 90% światowej wymiany towarowej odbywa się właśnie drogą morską. Morze to także źródło surowców, w tym energetycznych, żywności, wreszcie ważny obszar działalności przemysłu turystycznego. Gospodarcze znaczenie morza sprawia, że największe skupiska ludności spotyka się w pobliżu wybrzeży, a tam gdzie morze nie sięga – wzdłuż wielkich rzek. Otwarte morze, z racji swojego prawnego statusu umożliwia także swobodny manewr sił zbrojnych i ich stacjonowanie w pobliżu zapalnych regionów. To są problemy znane i opisywane wielokrotnie w literaturze.

Obecnie, zagrożenia dla żeglugi i bezpieczeństwa morskiego są zróżnicowane, od otwartych działań zbrojnych niektórych państw, poprzez dywersję i terroryzm morski, po piractwo i przestępczość na morzu (w tym przemyt). Wszystkie mają jeden zasadniczy mianownik. W zwalczaniu każdego z nich istotną rolę odgrywają siły specjalne. W walce z większością z nich, siły te odgrywają rolę kluczową, oczywiście pod warunkiem właściwej współpracy z innymi strukturami, zarówno wywiadu jak i konwencjonalnymi siłami morskimi.

Siły morskie, zarówno specjalne, jak i konwencjonalne, są jednymi z najbardziej elastycznych na współczesnym polu walki. Mogą przebywać długo w obszarze działań, nie wymagając bezpośredniego zaplecza lądowego. Mogą monitorować i oddziaływać na znacznych przestrzeniach, zarówno w odniesieniu do obiektów na wodzie, pod jej powierzchnią, na lądzie i w powietrzu.

Oczywiście, potencjał jakim rozporządza supermocarstwo nie może być wzorem dla państw o dużo mniejszych możliwościach, jak Polska. Jednak kontekst geopolityczny i strategiczny  pozostaje ten sam. Szereg operacji stabilizacyjnych, w jakich polscy żołnierze brali i biorą udział, miało swój element morski. Nasza gospodarka jest uzależniona od transportu morskiego, nawet jeśli nie jest on obsługiwany przez polskie porty. Morzem sprowadzamy, i będziemy sprowadzać jeszcze więcej surowców energetycznych. Zagrożenia morskie – takie jak przemyt narkotyków czy nielegalne migracje, obciążają także nas, choć nie zawsze w bezpośredni sposób. Jest wreszcie Bałtyk i problem zapewnienia bezpieczeństwa naszej infrastrukturze morskiej i żegludze.

Te wszystkie problemy składają się na jeden zasadniczy, a odżywający ostatnio głównie przy sporach o korwetę projektu 621 (typ „Gawron”). Polska potrzebuje wyraźnego zdefiniowania roli naszych sił morskich, a co za tym idzie ich struktur i wyposażenia. Obecne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa państwa są rozlegle, zarówno terytorialnie, jak i tematycznie. Problem wykracza poza akwen Bałtyku i poza Marynarkę Wojenną i w dużej mierze dotyczy także sił specjalnych.

Jak dotąd, zarówno polskie okręty, jak również żołnierze i marynarze wojsk specjalnych brali udział w operacjach morskich. Zważywszy na znaczenie żeglugi, nawet w odległych akwenach, dla naszego  bezpieczeństwa, należy uznać, że takich działań w przyszłości będzie więcej.

Zważywszy na fakt, że także w naszych wojskach specjalnych, jak również siłach policyjnych, szereg jednostek szkoli się w zakresie działań na wodzie, być może najbardziej efektywną i ekonomiczną formą naszego uczestnictwa w sojuszniczych operacjach morskich, jest wydzielanie do nich właśnie komponentów specjalnych, wraz ze środkami wsparcia, powietrznymi lub morskimi.  

Udział polskiego okrętu i polskich wojsk specjalnych w operacji w Zatoce Adeńskiej, czy funkcjonariuszy Straży Granicznej w działaniach na Morzu Śródziemnym, nie powinien w ciągu następnych lat być zaskoczeniem, lub wyjątkiem. Budując efektywny jakościowo komponent bezpieczeństwa po pierwsze, redukujemy negatywne dla nas skutki procesów transnarodowych (jak wzrost cen paliw czy towarów w następstwie ataków na żeglugę czy obciążenie socjalne Europy nielegalnymi emigrantami), po drugie tworzymy także narzędzia zdolne do zwalczania zagrożeń w obrębie naszego regionu. Stąd też morski aspekt bezpieczeństwa i obronności nie może być pomijany, a powinien być traktowany jako jeden z priorytetowych.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.