Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

GROM a Euro 2012

GROM a Euro 2012

GROM a Euro 2012

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 to czas wyjątkowy nie tylko w sferze sportu, ale i dla wszystkich struktur państw-gospodarzy turnieju, odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprezy, także w obliczu podwyższonego ryzyka zagrożeń terrorystycznych.
To okres stwarzający warunki sprzyjające potencjalnym, spektakularnym atakom terrorystycznym na oczach całego świata, a więc również sprawdzian przygotowania Polski do zapobiegania im oraz skuteczności reagowania, gdyby nie udało się ich uniknąć.
Jednym z najskuteczniejszych instrumentów w tym zakresie, w dyspozycji polskiego rządu, jest JW GROM.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Białostockie „Tygrysy”

Białostockie „Tygrysy” Białostockie „Tygrysy”

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem...

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem tygrysa, biorą udział w najbardziej wymagających zadaniach realizowanych przez polską Policję zarówno w kraju, jak i za granicą. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: arch. SPKP w Białymstoku

Krzysztof Mątecki Nowa jednostka specjalna Irlandii

Nowa jednostka specjalna Irlandii Nowa jednostka specjalna Irlandii

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie...

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie i restrukturyzacji istniejącej od 1980 roku jednostki specjalnej Army Ranger Wing (ARW). Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Óglaigh na hÉireann / Irish Defence Forces

Krzysztof Mątecki Podlaska GZD

Podlaska GZD Podlaska GZD

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie...

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie województwa podlaskiego i całej Polski, a jej głównym zadaniem jest wsparcie Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów (WDTiO) w czasie ich działań realizacyjnych. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Gazeta Policyjna, Marek Kupczewski, PUCS w Białymstoku

Atak „Czarnego Września” na izraelskich sportowców podczas XX Igrzysk Olimpijskich w 1972 r.w Monachium, zamach bombowy w parku olimpijskim podczas XXVI Letnich  Igrzysk w Atlancie w 1996 r., śmierć w 2004 r. czeczeńskiego przywódcy Achmata Kadyrowa wskutek wybuchu IED wmurowanego w trybunę stadionu w Groznym, ostrzelanie w Pakistanie autobusu narodowej reprezentacji Sri Lanki w drodze na mecz krykieta w lipcu 2008 r., odkrycie nie tak dawno przez FBI w materiałach rozbitej komórki Al-Kaidy planów stadionu, na którym miał się rozegrać finał ligi futbolu amerykańskiego, a przez brytyjskie służby specjalne – planów stadionu piłkarskiej drużyny Liverpoolu u innych zatrzymanych terrorystów, to tylko garść najbardziej znanych przykładów na to, jak kuszące są dla nich wielkie imprezy sportowe. Skupienie uwagi często całego świata, obecność mediów i wielu bardzo znaczących osób, masowy, międzynarodowy charakter imprez oraz związany z tym zwiększony ruch osobowy wszystkimi środkami oraz szlakami komunikacji, który z jednej strony ułatwia ukrycie wśród rzeszy ludzi, a z drugiej – zadanie olbrzymich strat, to główne powody planowania akcji nie tylko przez organizacje terrorystyczne, ale i przez samotnych zamachowców, właśnie w takich okolicznościach, jakie pojawią się również w dniach Euro 2012. Jeśli do tego dodać, że większość uczestników turnieju UEFA to państwa uczestniczące obecnie lub w przeszłości w operacji w Afganistanie, a część w operacji irackiej, to trudno nie liczyć się z możliwością wzrostu zagrożenia w czasie europejskich mistrzostw m.in. ze strony najgroźniejszych, islamskich fundamentalistów.

Chociaż analitycy podkreślają, że zagrożenie naszego kraju terroryzmem z wielu względów można wciąż uznawać za mimo wszystko niewielkie, nie zwalnia to z powinności dokładania wszelkich starań i wysiłków w celu osiągnięcia oraz utrzymywania jak najwyższej gotowości do ochrony obywateli, infrastruktury, instytucji i władz państwa przed zaskoczeniem aktami terrorystycznymi – zwłaszcza w tak szczególnym czasie i warunkach, jak w trakcie czerwcowego Euro 2012 (patrz: M. Piekarski, „Zagrożone mistrzostwa”, SPECIAL OPS 3/4 2010). Tym bardziej zaskakującymi, jeśli nie uda się przewidzieć ich formy, czasu albo miejsca i właściwie przygotować na takie ewentualności, a jeszcze bardziej, jeśli nie weźmie się niektórych z nich pod uwagę lub błędnie założy, że są niemożliwe. Właściwe podejście dobrze obrazuje komentarz przedstawiciela brytyjskiej policji, odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa podczas zbliżającej się letniej XXX Olimpiady (27 lipca – 12 sierpnia br.), po wspólnych ćwiczeniach jednostki specjalnej Metropolitan Police Marine Policing Unit z 539 Assault Squadron Royal Marine Commandos pod kryptonimem „Operation Woolwich Arsenal Pier”, na londyńskim odcinku Tamizy: Nie istnieje konkretne zagrożenie ze strony rzeki, ale zaniedbalibyśmy swoje obowiązki, gdybyśmy zignorowali je podczas igrzysk. Dlatego tamtejsze służby, wśród wielu innych przedsięwzięć, uwzględniły także wariant wykorzystania przez terrorystów trasy wodnej, jako drogi dotarcia do centrum stolicy i zaatakowania tam wybranych celów, na wzór zamachu w Mumbaju (Bombaju) w 2008 r.

Trzeba pamiętać, że ofensywa przeciwko terroryzmowi po tragicznych wydarzeniach z 11 września 2001 r. w USA przyniosła nie tylko sukcesy, ale i skutkuje poszukiwaniem przez organizacje terrorystyczne nowych metod walki, modyfikowaniem przez nie sposobów działania oraz sięganiem po nowe, zaskakujące pomysły i technologie. Dynamiczne zmiany zachodzące w sposobach i metodach przeprowadzania zamachów terrorystycznych zmuszają więc do ciągłego doskonalenia procedur, mechanizmów i środków przeciwdziałania tego typu zagrożeniom. Pomimo stałych starań sił i służb poszczególnych państw oraz skupiających je organizacji międzynarodowych, terroryści jako strona atakująca z założenia wyprzedzają je o krok w zakresie wyboru czasu, miejsca i strategii ataku, a ich akcje potrafią zaskakiwać zarówno pod względem taktycznym, jak i operacyjnym. Przykładem mogą być właśnie wspomniane wydarzenia w Mumbaju, gdy miejscowe służby, przyzwyczajone do stosowania dotąd przez terrorystów taktyki zamachów bombowych, okazały się nieprzygotowane do sprawnego zorganizowania przeciwdziałania serii ataków typu „active shooters” w wielu punktach miasta, ani też do skutecznego koordynowania wielogodzinnej operacji na dużym obszarze.

Rozmach i masowy charakter takich imprez jak UEFA Euro 2012 stwarzają atrakcyjne dla terrorystów warunki do planowania ataków o także dużym rozmachu, na miarę tych w Bombaju, Moskwie w 2002 r., czy Biesłanie w 2004 r. Doświadczenia z tych wydarzeń pokazują zaś, że skutecznie reagować na nie mogą jedynie świetnie i wszechstronnie przygotowane siły, dysponujące odpowiednio dużą liczbą operatorów w zespołach uderzeniowych, jak i wspierających, potrafiące działać w złożonych sytuacjach szybko oraz w doskonałej koordynacji, według wytrenowanych i sprawdzonych procedur.

Główny ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo wewnętrzne w kraju spoczywa na formacjach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz na Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i pod bardziej specjalistycznym kątem, na BOR. Wiodącą rolę w zabezpieczeniu Euro 2012 odgrywać będzie oczywiście Policja, w odniesieniu do przytoczonych powyżej zagrożeń dysponująca centralną jednostką bojową BOA Komendy Głównej Policji (Biuro Operacji Antyterrorystycznych – szczegółowo opisane w SPECIAL OPS nr 4 (11) 2011) oraz Samodzielnymi Pododdziałami Antyterrorystycznymi w dziewięciu Komendach Wojewódzkich i siedmioma Sekcjami Antyterrorystycznymi w pozostałych KWP, a także Wydziałem Realizacyjnym Komendy Stołecznej, które dodatkowo podczas niektórych zadań może wesprzeć Sekcja Realizacyjna z Zarządu Operacji Specjalnych CBŚ. BOA w ostatnich latach w znaczący sposób unowocześniła swoje wyposażenie, współpracuje szkoleniowo z JW GROM, a w ramach grupy ATLAS (SPECIAL OPS nr 7/8 (5) 2010) z wieloma odpowiednikami z innych państw Europy. Pozostałe komórki przeprowadzają wiele odpowiedzialnych i niebezpiecznych akcji związanych ze zwalczaniem najgroźniejszej przestępczości, zdobywając cenne doświadczenia praktyczne. Trudno je jednak nazwać przeciwterrorystycznymi, gdyż skala zagrożenia i złożoność rozwiązywanych sytuacji są podczas policyjnych „realizacji” znacząco mniejsze – de facto w kraju mieliśmy dotąd do czynienia z ciężkimi przestępstwami popełnianymi metodami terrorystycznymi, ale nie z samymi aktami terroryzmu i organizacjami terrorystycznymi.

Lokalne pododdziały, przy niewątpliwie elitarnym charakterze, mają przy tym ograniczone stany osobowe, a zaangażowanie w bieżące zadania policyjne utrudnia zgrywanie większych zespołów do naprawdę złożonych działań w takich obiektach jak np. metro, lotniska z dużymi samolotami pasażerskimi, budynki wielokondygnacyjne itp. Podobne ograniczenia dotyczą w różnym stopniu również jednostek specjalnych Straży Granicznej i ABW. W ramach przygotowań do Euro 2012 organizowane są oczywiście różnego typu ćwiczenia, podczas których uwzględnia się np. współdziałanie kilku SPAP i SAT, wspieranie przez nie BOA, a także wspólne wykonywanie zadań przez jednostki z różnych służb, np. policji, SG oraz Żandarmerii Wojskowej i Wojsk Specjalnych (choć część z tych przedsięwzięć dotyczyła tylko wybranych scenariuszy). Należy bowiem dążyć do łączenia szkolenia działań jednostek antyterrorystycznych we wspólnych przedsięwzięciach, wykorzystując efekt synergii polegający na łączeniu potencjałów bojowych wszystkich podmiotów (jednostek) MSW i MON realizujących działania zwalczania terroryzmu.

Udział Sił Zbrojnych w operacjach wewnętrznych o charakterze bojowym budzi w społeczeństwie pewne kontrowersje, których źródłem są wspomnienia dotyczące stanu wojennego 1981–1983 oraz połączony z uproszczonym pojęciem na temat roli wojska brak wiedzy na temat uregulowań prawnych, sankcjonujących jego użycie wewnątrz kraju w czasie pokoju. Tymczasem obowiązująca Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP już w artykule 3 ust. 2 jasno określa, że „Siły Zbrojne mogą ponadto brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony drowia i życia (...)”. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy o Policji w razie „zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycznym bądź jego dokonania w stosunku do obiektów mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, bądź mogącym skutkować niebezpieczeństwem dla życia ludzkiego”, „jeżeli użycie uzbrojonych oddziałów i pododdziałów policji okaże się niewystarczające”, do pomocy im mogą być użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych (na podstawie postanowienia Prezydenta RP wydanego na wniosek Prezesa Rady Ministrów). Kolejny, 4 ustęp mówi, że pomoc ta „może być udzielona również w formie prowadzonego samodzielnie przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych przeciwdziałania zagrożeniu bądź dokonaniu przestępstwa (...), w przypadku, gdy oddziały i pododdziały policji nie dysponują możliwościami skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom”. Odniesienie do udziału Sił Zbrojnych RP w działaniach antyterrorystycznych występuje także w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 lipca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych RP w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego: „Oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP, wydzielone do pomocy Policji, mogą być użyte w szczególności do: ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, siedzib naczelnych organów władzy, naczelnych i centralnych organów administracji państwowej albo wymiaru sprawiedliwości, obiektów gospodarki lub kultury narodowej oraz przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych albo organizacji międzynarodowych; osłony lub izolacji określonych obiektów, dróg, wydzielonych ulic lub części miast; wspierania działań oddziałów Policji przywracających bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym działań antyterrorystycznych”.

Zapisy te z jednej strony umożliwiają wykorzystanie w działaniach przeciwterrorystycznych na terenie kraju przeznaczonej do tego JW GROM, z drugiej – sformułowane wyjściowo wiele lat temu, gdy pomocy wojska oczekiwano głównie podczas klęsk żywiołowych, nie do końca przystają do obecnego charakteru i zakresu zagrożeń terrorystycznych. W ujęciu prawnym „działania antyterrorystyczne” są rozpatrywane tylko jako element działań przywracających bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarze kraju, a literalnie rzecz biorąc, jednostki Sił Zbrojnych mogą brać udział w takich działaniach wyłącznie w ramach pomocy udzielanej Policji i zgodnie z jej uprawnieniami. Co do zasady, nie pozwala to wykorzystać w pełni potencjału możliwości GROM-u oraz działać mu w taki sposób, w jaki jest szkolony.

GROM jest jednostką, która od początku istnienia realizuje trudne zadania bojowe poza granicami kraju w etatowej, a nie doraźnie konstruowanej strukturze oraz posiada wieloletnie doświadczenia z ćwiczeń na rzeczywistych obiektach, z użyciem środków bojowych (ostrej amunicji i ładunków wybuchowych). Jednostka utrzymuje od dawna stałe kontakty partnerskie z czołowymi zagranicznymi jednostkami i służbami specjalnymi, dzięki którym ma dostęp do wiedzy, umożliwiającej szkolenie oparte na najlepszych i najnowszych doświadczeniach ze świata.

Żołnierze GROM poznają najnowszą taktykę, wyposażenie i wnioski z realnych operacji wiodących specjalnych jednostek kontrterrorystycznych z zagranicy, a jednocześnie gromadzą oraz wciąż aktualizują wiedzę na temat taktyki i sposobów działań terrorystów, co pozwala na wypracowanie skutecznych metod działania przeciwko nim. Uczestnicząc w wielu konfliktach zbrojnych, w tym m.in. przeprowadzając realne operacje ratowania zakładników (Afganistan), Jednostka ma bezcenną możliwość weryfikacji swych ludzi i ich umiejętności, procedur i wyposażenia. Należy podkreślić, że mimo gotowości do wykonywania szerszego spektrum operacji specjalnych, GROM jest przede wszystkim formacją o charakterze kontrterrorystycznym, w której operacjom ratowania życia zakładników poświęca się 70 procent szkolenia.

Co szczególnie ważne, GROM dysponuje wystarczającą liczbą operatorów, niezbędnego wyposażenia i innych zasobów, by nawet w takiej sytuacji jak w Bombaju przeprowadzić własnymi siłami skuteczną i właściwie skoordynowaną operację neutralizacji terrorystów. Jest pod tym względem jedyną w kraju formacją, która posiada znaczącą liczbę operatorów o spójnym wyszkoleniu, wyposażeniu, procedurach i zasadach działania wraz z odpowiednim wsparciem i dowództwem, by samodzielnie interweniować w najbardziej złożonych sytuacjach, w skomplikowanym obiekcie lub operować w kilku miejscach jednocześnie. Dotyczy to również morskich operacji przeciwterrorystycznych, polegających m.in. na uwalnianiu zakładników. Zwykle są to operacje wymagające zaangażowania dużej ilości środków technicznych i znacznych zasobów osobowych, czego w przypadku dużych obiektów morskich, masowych sytuacji zakładniczych, sporej odległości od brzegu, nie jest w stanie samodzielnie zapewnić ani jedna instytucja lub pojedyncza jednostka MSW lub MON. W takim przypadku JW GROM przygotowana jest do działania na rzecz Straży Granicznej, która odpowiada za ten obszar. Przewiduje się, że w zależności od rozległości obszaru i skali incydentu, prawdopodobnie operacja byłaby prowadzona przez wspólne siły Policji (BOA, SPAP), Straży Granicznej (WZD MOSG, WZD KG, środki pływające i lotnicze SG), Marynarki Wojennej, lotnictwo i inne instytucje. GROM zapewniłby im przede wszystkim wsparcie w postaci Wodnego Zespołu Bojowego, który specjalizuje się w przeciwterrorystycznych działaniach na obiektach w środowisku wodnym. Oprócz doświadczenia i specjalistycznego wyszkolenia jest też odpowiednio wyposażony oraz posiada obecnie największą grupę łodzi bojowych i najlepiej przygotowanych sterników w kraju.

Zgodnie ze swoim profilem, JW GROM w sposób ciągły utrzymuje gotowość do udziału w rozwiązywaniu incydentów terrorystycznych według różnych scenariuszy i na różnych obiektach, włączając w to obiekty w środowisku wodnym. Szkolenie bojowe w ramach przygotowań do Euro 2012 nie wymusza na jednostce szczególnych zmian w programie szkolenia. Przygotowania do wsparcia systemu bezpieczeństwa Euro 2012 są traktowane jak przygotowania do każdej operacji bojowej (ang. bussiness as usual).

Ćwiczenia z tzw. układem pozamilitarnym w ramach przygotowań do turnieju UEFA są prowadzone przede wszystkim na poziomie taktycznym. Proaktywna „kultura pracy” w jednostce sprawia, że GROM sam stara się brać udział we wspólnych przedsięwzięciach szczebla taktycznego z jednostkami Policji i Straży Granicznej. Takie ćwiczenia miały miejsce w ubiegłym roku: we wrześniu w Kapitanacie Morskim w Szczecinie, podczas których operatorzy Wodnego Zespołu Bojowego JW GROM ćwiczyli współdziałanie ze SPAP zachodniopomorskiej KWP, a w grudniu 2011 roku w Szczecinie i Gdańsku, z udziałem funkcjonariuszy BOA, grupy interwencyjnej SOK i policyjnych lotników. W Gdańsku głównym ich elementem był szturm z wody i z powietrza na 366-metrowy kontenerowiec. W Szczecinie zadaniem ćwiczących było odbicie zakładników z porwanego pociągu. Operatorzy BOA i GROM ćwiczyli także strzelanie z pokładu śmigłowca do celów na wodzie. 

Aby jednak jak najbardziej efektywnie wykorzystać potencjał JW GROM, niezbędne jest wypracowanie systemu i przepisów odpowiednio wczesnego włączenia jednostki w przygotowania do wydarzeń niosących podwyższone ryzyko zagrożenia terrorystycznego, równolegle do Policji i SG. Pozwoli to na szybkie wejście JW GROM do działania, gdy tylko zapadnie decyzja o użyciu SZ RP. Innym elementem, który podwyższyłby efektywność użycia JW GROM, powinno być skrócenie łańcucha decyzyjnego. Obecnie w przypadku sytuacji kryzysowej na terenie danego województwa dowodzenie obejmuje miejscowy komendant wojewódzki policji (w przypadku incydentu na styku dwóch województw dowodzi KGP), który musi rozpoznać sytuację i stwierdzić, czy jego siły są zdolne samodzielnie poradzić sobie z problemem, czy też nie. W drugim przypadku zwraca się o wsparcie do KGP, a dopiero gdy Komenda Główna uzna swe siły za niewystarczające, może, za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych, wnioskować do MON o udzielenie pomocy wojskowej.

Ten ostatni etap wymaga także albo wcześniejszego postanowienia prezydenta RP na wniosek premiera, albo w sytuacji niecierpiącej zwłoki powiadomienia obydwu. Dopiero wówczas ścieżką służbową w dół MON wzywa do akcji GROM. Przy największej wierze w sprawność tej drogi nie da się ukryć, że jest stosunkowo rozciągnięta, a przecież dałoby się ją maksymalnie usprawnić odpowiednimi posunięciami legislacyjnymi, które podporządkowałyby tak przydatną jednostkę centralnemu sztabowi reagowania kryzysowego, na wypadek konieczności podjęcia działań zarówno za granicą, jak i w kraju. Takie rozwiązania, kodyfikujące użycie wiodących jednostek specjalnych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, jak i w razie potrzeby przez struktury bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie pokoju, z powodzeniem wprowadzono np. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Kanadzie czy na Litwie. W modelu brytyjskim funkcjonuje sztab kryzysowy (ang. Cabinet Office Briefing Room – COBR) z uprawnieniami do podejmowania wszystkich niezbędnych decyzji służących rozwiązywaniu zaistniałych sytuacji kryzysowych, politycznych i co do sposobu działania, władny szybko wesprzeć policję wojskową jednostką kontrterrorystyczną (SAS, SBS), w celu wyeliminowania przez nią powstałego zagrożenia. Natomiast w polskim systemie prawnym nie ma możliwości powierzenia jednemu organowi nadzoru nad wszystkimi służbami, realizującymi zadania w przedmiotowej sferze. Takie organy jak Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów, czy Międzyresortowy Zespół ds. Zagrożeń Terrorystycznych mają jedynie charakter opiniodawczo-doradczy, a Centrum Antyterrorystyczne ABW analityczno-rozpoznawczy, a nie kierowniczy.

Trzeci obszar mogący komplikować wykorzystanie JW GROM dotyczy zapisów mówiących o obowiązywaniu także jej żołnierzy w omawianych działaniach przeciwterrorystycznych w kraju, zasad użycia broni według przepisów ustawy o Policji. Już na pierwszy rzut oka zauważalna jest pewna niekonsekwencja, gdyż jeśli odpowiednie władze państwowe uznają, iż siły i środki policyjne są w określonym celu niewystarczające, to zastępując je wojskiem powinny uwzględnić ofensywne użycie przez żołnierzy broni, w celu zlikwidowania zagrożenia i przywrócenia bezpieczeństwa. Przepisy brytyjskie lub kanadyjskie zezwalają, w przypadku skierowania jednostki wojskowej do rozwiązania sytuacji zakładniczej, działanie przez nią z siłą i sposobami adekwatnymi do zagrożenia – operatorów SAS, SBS czy JTF2 nie obowiązują wówczas policyjne zasady użycia środków przymusu bezpośredniego, a po operacji przysługuje im ochrona prawna. 

Tymczasem w Polsce do tej pory ani nie udało się wprowadzić w policyjnych przepisach dopuszczenia w przeciwterrorystycznych operacjach uwalniania zakładników tzw. śmiertelnego strzału ratowniczego, który w tych szczególnych sytuacjach pozwalałby zachować pełną skuteczność reagowania na zagrożenia życia (zakładników i operatorów) członkom jednostek szturmowych oraz snajperom, ani też nie wypracowano schematu, pozwalającego na wydanie wraz z decyzją o użyciu SZ RP, zgody na takie użycie broni przez JW. Z jednej strony oczekuje się więc od żołnierzy skutecznego działania, a z drugiej – brak odpowiedniego zabezpieczenia prawnego w kwestiach legalizacji podejmowania przez nich koniecznych działań, a także w sytuacjach zaistnienia zdarzeń negatywnych. Wszystko to wymaga poprawy, począwszy od zbudowania efektywnych struktur antykryzysowych, w których nie sposób nie ująć tak przydatnego narzędzia jak GROM, wspartego pakietami rozporządzeń, kodyfikujących jego funkcjonowanie bez pewnych niepotrzebnych ograniczeń lub wymogów biurokratycznych oraz z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań skutecznego prowadzenia działań przeciwterrorystycznych.

Żołnierze GROM-u realizują jednak zadania na rzecz państwa i jego obywateli bez względu na powyższe ograniczenia. Życie każdego Polaka oraz ochrona interesów państwa są dla nich wartościami nadrzędnymi, sam zaś sposób przeprowadzenia operacji jest rzeczą wtórną. Biorąc to pod uwagę, każde użycie GROM-u, również podczas Euro, będzie prawdopodobnie rozpatrywane jako stan wyższej konieczności.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Zostań komandosem!

Zostań komandosem! Zostań komandosem!

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych....

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. Do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych działającego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na półroczny kurs „Jata” przyjętych zostanie 30 osób niebędących żołnierzami Sił Zbrojnych RP lub funkcjonariuszami służb mundurowych. Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać do 30 września.

Ireneusz Chloupek US COAST GUARD DSF

US COAST GUARD DSF US COAST GUARD DSF

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem...

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem w ramach antyprzemytniczego zabezpieczania morskich granic USA i ochrony środowiska. Tymczasem, jako jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych tego państwa podporządkowany Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego DHS (Department of Homeland Security), łączy ona funkcje cywilne i wojskowe, w obu przypadkach...

Ireneusz Chloupek WZD MOSG

WZD MOSG WZD MOSG

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na...

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na morzu, wyspecjalizowanym pod tym kątem równolegle do wykonywania innych najtrudniejszych i niebezpiecznych zadań na lądzie oraz z powietrza.

Wybrane dla Ciebie

Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Gdzie przygotujesz się na najgorsze » Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę » Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Kamizelki taktyczne którą wybrać »

Kamizelki taktyczne którą wybrać » Kamizelki taktyczne którą wybrać »

Gdzie doposażysz się taktycznie »

Gdzie doposażysz się taktycznie » Gdzie doposażysz się taktycznie »

Kompletna ochrona balistyczna »

Kompletna ochrona balistyczna » Kompletna ochrona balistyczna »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych » Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą » Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Dobierz buty do warunków pogodowych »

Dobierz buty do warunków pogodowych » Dobierz buty do warunków pogodowych »

Buty odporne na wszystko »

Buty odporne na wszystko » Buty odporne na wszystko »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego » Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Zaplanuj wakacje z dobrym sprzętem »

Zaplanuj wakacje z dobrym sprzętem » Zaplanuj wakacje z dobrym sprzętem »

Najnowsze produkty i technologie

Mariusz H. BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

Dobre, solidnie wykonane, z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Od strony anatomicznej, stopa to pierwszy amortyzator w układzie ruchu człowieka, dzięki...

Dobre, solidnie wykonane, z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Od strony anatomicznej, stopa to pierwszy amortyzator w układzie ruchu człowieka, dzięki unikalnej konstrukcji kostno-stawowo-więzadłowo-mięśniowej. Odpowiednie wyprofilowanie podeszwy oraz wkładki stanowi podstawę wzmacniającą utrzymanie sklepienia stopy i ochronę przed urazami.

Militaria.pl Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować,...

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować, a także jaki sprzęt ze sobą zabrać.

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.