Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

GROM a Euro 2012

GROM a Euro 2012

GROM a Euro 2012

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 to czas wyjątkowy nie tylko w sferze sportu, ale i dla wszystkich struktur państw-gospodarzy turnieju, odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprezy, także w obliczu podwyższonego ryzyka zagrożeń terrorystycznych.
To okres stwarzający warunki sprzyjające potencjalnym, spektakularnym atakom terrorystycznym na oczach całego świata, a więc również sprawdzian przygotowania Polski do zapobiegania im oraz skuteczności reagowania, gdyby nie udało się ich uniknąć.
Jednym z najskuteczniejszych instrumentów w tym zakresie, w dyspozycji polskiego rządu, jest JW GROM.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki GSOF duchy z gór Kaukazu

GSOF duchy z gór Kaukazu GSOF duchy z gór Kaukazu

W czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku to ich najbardziej bali się rosyjscy żołnierze. Nigdy nie wiedzieli, czy nie pojawią się nagle w ciemności nocy lub w gęstych lasach Gruzji. Operatorzy Gruzińskiej...

W czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku to ich najbardziej bali się rosyjscy żołnierze. Nigdy nie wiedzieli, czy nie pojawią się nagle w ciemności nocy lub w gęstych lasach Gruzji. Operatorzy Gruzińskiej Brygady Sił Specjalnych (GSOF) są niczym duchy, których zadaniem jest wywoływanie strachu i paniki w szeregach wroga.

Krzysztof Mątecki GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy! GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej...

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej z udziałem osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dzięki wyćwiczonej przez lata taktyce, w sytuacjach, gdy liczy się każda chwila, funkcjonariusze poznańskiej Grupy Realizacyjnej skutecznie neutralizują zagrożenie, by policjanci z innych pionów mogli bezpiecznie wykonywać swoje...

Krzysztof Mątecki BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

BOPE Zwycięstwo nad śmiercią! BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując...

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując członków gangów narkotykowych w ufortyfikowanym labiryncie faweli, gdzie codziennie dochodzi do strzelanin i zabójstw, funkcjonariusze BOPE każdego dnia oszukują śmierć, wyznając prostą zasadę – „albo zdążysz zabić, albo zostaniesz zabity”.

Atak „Czarnego Września” na izraelskich sportowców podczas XX Igrzysk Olimpijskich w 1972 r.w Monachium, zamach bombowy w parku olimpijskim podczas XXVI Letnich  Igrzysk w Atlancie w 1996 r., śmierć w 2004 r. czeczeńskiego przywódcy Achmata Kadyrowa wskutek wybuchu IED wmurowanego w trybunę stadionu w Groznym, ostrzelanie w Pakistanie autobusu narodowej reprezentacji Sri Lanki w drodze na mecz krykieta w lipcu 2008 r., odkrycie nie tak dawno przez FBI w materiałach rozbitej komórki Al-Kaidy planów stadionu, na którym miał się rozegrać finał ligi futbolu amerykańskiego, a przez brytyjskie służby specjalne – planów stadionu piłkarskiej drużyny Liverpoolu u innych zatrzymanych terrorystów, to tylko garść najbardziej znanych przykładów na to, jak kuszące są dla nich wielkie imprezy sportowe. Skupienie uwagi często całego świata, obecność mediów i wielu bardzo znaczących osób, masowy, międzynarodowy charakter imprez oraz związany z tym zwiększony ruch osobowy wszystkimi środkami oraz szlakami komunikacji, który z jednej strony ułatwia ukrycie wśród rzeszy ludzi, a z drugiej – zadanie olbrzymich strat, to główne powody planowania akcji nie tylko przez organizacje terrorystyczne, ale i przez samotnych zamachowców, właśnie w takich okolicznościach, jakie pojawią się również w dniach Euro 2012. Jeśli do tego dodać, że większość uczestników turnieju UEFA to państwa uczestniczące obecnie lub w przeszłości w operacji w Afganistanie, a część w operacji irackiej, to trudno nie liczyć się z możliwością wzrostu zagrożenia w czasie europejskich mistrzostw m.in. ze strony najgroźniejszych, islamskich fundamentalistów.

Chociaż analitycy podkreślają, że zagrożenie naszego kraju terroryzmem z wielu względów można wciąż uznawać za mimo wszystko niewielkie, nie zwalnia to z powinności dokładania wszelkich starań i wysiłków w celu osiągnięcia oraz utrzymywania jak najwyższej gotowości do ochrony obywateli, infrastruktury, instytucji i władz państwa przed zaskoczeniem aktami terrorystycznymi – zwłaszcza w tak szczególnym czasie i warunkach, jak w trakcie czerwcowego Euro 2012 (patrz: M. Piekarski, „Zagrożone mistrzostwa”, SPECIAL OPS 3/4 2010). Tym bardziej zaskakującymi, jeśli nie uda się przewidzieć ich formy, czasu albo miejsca i właściwie przygotować na takie ewentualności, a jeszcze bardziej, jeśli nie weźmie się niektórych z nich pod uwagę lub błędnie założy, że są niemożliwe. Właściwe podejście dobrze obrazuje komentarz przedstawiciela brytyjskiej policji, odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa podczas zbliżającej się letniej XXX Olimpiady (27 lipca – 12 sierpnia br.), po wspólnych ćwiczeniach jednostki specjalnej Metropolitan Police Marine Policing Unit z 539 Assault Squadron Royal Marine Commandos pod kryptonimem „Operation Woolwich Arsenal Pier”, na londyńskim odcinku Tamizy: Nie istnieje konkretne zagrożenie ze strony rzeki, ale zaniedbalibyśmy swoje obowiązki, gdybyśmy zignorowali je podczas igrzysk. Dlatego tamtejsze służby, wśród wielu innych przedsięwzięć, uwzględniły także wariant wykorzystania przez terrorystów trasy wodnej, jako drogi dotarcia do centrum stolicy i zaatakowania tam wybranych celów, na wzór zamachu w Mumbaju (Bombaju) w 2008 r.

Trzeba pamiętać, że ofensywa przeciwko terroryzmowi po tragicznych wydarzeniach z 11 września 2001 r. w USA przyniosła nie tylko sukcesy, ale i skutkuje poszukiwaniem przez organizacje terrorystyczne nowych metod walki, modyfikowaniem przez nie sposobów działania oraz sięganiem po nowe, zaskakujące pomysły i technologie. Dynamiczne zmiany zachodzące w sposobach i metodach przeprowadzania zamachów terrorystycznych zmuszają więc do ciągłego doskonalenia procedur, mechanizmów i środków przeciwdziałania tego typu zagrożeniom. Pomimo stałych starań sił i służb poszczególnych państw oraz skupiających je organizacji międzynarodowych, terroryści jako strona atakująca z założenia wyprzedzają je o krok w zakresie wyboru czasu, miejsca i strategii ataku, a ich akcje potrafią zaskakiwać zarówno pod względem taktycznym, jak i operacyjnym. Przykładem mogą być właśnie wspomniane wydarzenia w Mumbaju, gdy miejscowe służby, przyzwyczajone do stosowania dotąd przez terrorystów taktyki zamachów bombowych, okazały się nieprzygotowane do sprawnego zorganizowania przeciwdziałania serii ataków typu „active shooters” w wielu punktach miasta, ani też do skutecznego koordynowania wielogodzinnej operacji na dużym obszarze.

Rozmach i masowy charakter takich imprez jak UEFA Euro 2012 stwarzają atrakcyjne dla terrorystów warunki do planowania ataków o także dużym rozmachu, na miarę tych w Bombaju, Moskwie w 2002 r., czy Biesłanie w 2004 r. Doświadczenia z tych wydarzeń pokazują zaś, że skutecznie reagować na nie mogą jedynie świetnie i wszechstronnie przygotowane siły, dysponujące odpowiednio dużą liczbą operatorów w zespołach uderzeniowych, jak i wspierających, potrafiące działać w złożonych sytuacjach szybko oraz w doskonałej koordynacji, według wytrenowanych i sprawdzonych procedur.

Główny ciężar odpowiedzialności za bezpieczeństwo wewnętrzne w kraju spoczywa na formacjach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz na Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i pod bardziej specjalistycznym kątem, na BOR. Wiodącą rolę w zabezpieczeniu Euro 2012 odgrywać będzie oczywiście Policja, w odniesieniu do przytoczonych powyżej zagrożeń dysponująca centralną jednostką bojową BOA Komendy Głównej Policji (Biuro Operacji Antyterrorystycznych – szczegółowo opisane w SPECIAL OPS nr 4 (11) 2011) oraz Samodzielnymi Pododdziałami Antyterrorystycznymi w dziewięciu Komendach Wojewódzkich i siedmioma Sekcjami Antyterrorystycznymi w pozostałych KWP, a także Wydziałem Realizacyjnym Komendy Stołecznej, które dodatkowo podczas niektórych zadań może wesprzeć Sekcja Realizacyjna z Zarządu Operacji Specjalnych CBŚ. BOA w ostatnich latach w znaczący sposób unowocześniła swoje wyposażenie, współpracuje szkoleniowo z JW GROM, a w ramach grupy ATLAS (SPECIAL OPS nr 7/8 (5) 2010) z wieloma odpowiednikami z innych państw Europy. Pozostałe komórki przeprowadzają wiele odpowiedzialnych i niebezpiecznych akcji związanych ze zwalczaniem najgroźniejszej przestępczości, zdobywając cenne doświadczenia praktyczne. Trudno je jednak nazwać przeciwterrorystycznymi, gdyż skala zagrożenia i złożoność rozwiązywanych sytuacji są podczas policyjnych „realizacji” znacząco mniejsze – de facto w kraju mieliśmy dotąd do czynienia z ciężkimi przestępstwami popełnianymi metodami terrorystycznymi, ale nie z samymi aktami terroryzmu i organizacjami terrorystycznymi.

Lokalne pododdziały, przy niewątpliwie elitarnym charakterze, mają przy tym ograniczone stany osobowe, a zaangażowanie w bieżące zadania policyjne utrudnia zgrywanie większych zespołów do naprawdę złożonych działań w takich obiektach jak np. metro, lotniska z dużymi samolotami pasażerskimi, budynki wielokondygnacyjne itp. Podobne ograniczenia dotyczą w różnym stopniu również jednostek specjalnych Straży Granicznej i ABW. W ramach przygotowań do Euro 2012 organizowane są oczywiście różnego typu ćwiczenia, podczas których uwzględnia się np. współdziałanie kilku SPAP i SAT, wspieranie przez nie BOA, a także wspólne wykonywanie zadań przez jednostki z różnych służb, np. policji, SG oraz Żandarmerii Wojskowej i Wojsk Specjalnych (choć część z tych przedsięwzięć dotyczyła tylko wybranych scenariuszy). Należy bowiem dążyć do łączenia szkolenia działań jednostek antyterrorystycznych we wspólnych przedsięwzięciach, wykorzystując efekt synergii polegający na łączeniu potencjałów bojowych wszystkich podmiotów (jednostek) MSW i MON realizujących działania zwalczania terroryzmu.

Udział Sił Zbrojnych w operacjach wewnętrznych o charakterze bojowym budzi w społeczeństwie pewne kontrowersje, których źródłem są wspomnienia dotyczące stanu wojennego 1981–1983 oraz połączony z uproszczonym pojęciem na temat roli wojska brak wiedzy na temat uregulowań prawnych, sankcjonujących jego użycie wewnątrz kraju w czasie pokoju. Tymczasem obowiązująca Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP już w artykule 3 ust. 2 jasno określa, że „Siły Zbrojne mogą ponadto brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony drowia i życia (...)”. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy o Policji w razie „zagrożenia przestępstwem o charakterze terrorystycznym bądź jego dokonania w stosunku do obiektów mających szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, bądź mogącym skutkować niebezpieczeństwem dla życia ludzkiego”, „jeżeli użycie uzbrojonych oddziałów i pododdziałów policji okaże się niewystarczające”, do pomocy im mogą być użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych (na podstawie postanowienia Prezydenta RP wydanego na wniosek Prezesa Rady Ministrów). Kolejny, 4 ustęp mówi, że pomoc ta „może być udzielona również w formie prowadzonego samodzielnie przez oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych przeciwdziałania zagrożeniu bądź dokonaniu przestępstwa (...), w przypadku, gdy oddziały i pododdziały policji nie dysponują możliwościami skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom”. Odniesienie do udziału Sił Zbrojnych RP w działaniach antyterrorystycznych występuje także w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 lipca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia oddziałów i pododdziałów Policji oraz Sił Zbrojnych RP w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego: „Oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP, wydzielone do pomocy Policji, mogą być użyte w szczególności do: ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, siedzib naczelnych organów władzy, naczelnych i centralnych organów administracji państwowej albo wymiaru sprawiedliwości, obiektów gospodarki lub kultury narodowej oraz przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych albo organizacji międzynarodowych; osłony lub izolacji określonych obiektów, dróg, wydzielonych ulic lub części miast; wspierania działań oddziałów Policji przywracających bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym działań antyterrorystycznych”.

Zapisy te z jednej strony umożliwiają wykorzystanie w działaniach przeciwterrorystycznych na terenie kraju przeznaczonej do tego JW GROM, z drugiej – sformułowane wyjściowo wiele lat temu, gdy pomocy wojska oczekiwano głównie podczas klęsk żywiołowych, nie do końca przystają do obecnego charakteru i zakresu zagrożeń terrorystycznych. W ujęciu prawnym „działania antyterrorystyczne” są rozpatrywane tylko jako element działań przywracających bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarze kraju, a literalnie rzecz biorąc, jednostki Sił Zbrojnych mogą brać udział w takich działaniach wyłącznie w ramach pomocy udzielanej Policji i zgodnie z jej uprawnieniami. Co do zasady, nie pozwala to wykorzystać w pełni potencjału możliwości GROM-u oraz działać mu w taki sposób, w jaki jest szkolony.

GROM jest jednostką, która od początku istnienia realizuje trudne zadania bojowe poza granicami kraju w etatowej, a nie doraźnie konstruowanej strukturze oraz posiada wieloletnie doświadczenia z ćwiczeń na rzeczywistych obiektach, z użyciem środków bojowych (ostrej amunicji i ładunków wybuchowych). Jednostka utrzymuje od dawna stałe kontakty partnerskie z czołowymi zagranicznymi jednostkami i służbami specjalnymi, dzięki którym ma dostęp do wiedzy, umożliwiającej szkolenie oparte na najlepszych i najnowszych doświadczeniach ze świata.

Żołnierze GROM poznają najnowszą taktykę, wyposażenie i wnioski z realnych operacji wiodących specjalnych jednostek kontrterrorystycznych z zagranicy, a jednocześnie gromadzą oraz wciąż aktualizują wiedzę na temat taktyki i sposobów działań terrorystów, co pozwala na wypracowanie skutecznych metod działania przeciwko nim. Uczestnicząc w wielu konfliktach zbrojnych, w tym m.in. przeprowadzając realne operacje ratowania zakładników (Afganistan), Jednostka ma bezcenną możliwość weryfikacji swych ludzi i ich umiejętności, procedur i wyposażenia. Należy podkreślić, że mimo gotowości do wykonywania szerszego spektrum operacji specjalnych, GROM jest przede wszystkim formacją o charakterze kontrterrorystycznym, w której operacjom ratowania życia zakładników poświęca się 70 procent szkolenia.

Co szczególnie ważne, GROM dysponuje wystarczającą liczbą operatorów, niezbędnego wyposażenia i innych zasobów, by nawet w takiej sytuacji jak w Bombaju przeprowadzić własnymi siłami skuteczną i właściwie skoordynowaną operację neutralizacji terrorystów. Jest pod tym względem jedyną w kraju formacją, która posiada znaczącą liczbę operatorów o spójnym wyszkoleniu, wyposażeniu, procedurach i zasadach działania wraz z odpowiednim wsparciem i dowództwem, by samodzielnie interweniować w najbardziej złożonych sytuacjach, w skomplikowanym obiekcie lub operować w kilku miejscach jednocześnie. Dotyczy to również morskich operacji przeciwterrorystycznych, polegających m.in. na uwalnianiu zakładników. Zwykle są to operacje wymagające zaangażowania dużej ilości środków technicznych i znacznych zasobów osobowych, czego w przypadku dużych obiektów morskich, masowych sytuacji zakładniczych, sporej odległości od brzegu, nie jest w stanie samodzielnie zapewnić ani jedna instytucja lub pojedyncza jednostka MSW lub MON. W takim przypadku JW GROM przygotowana jest do działania na rzecz Straży Granicznej, która odpowiada za ten obszar. Przewiduje się, że w zależności od rozległości obszaru i skali incydentu, prawdopodobnie operacja byłaby prowadzona przez wspólne siły Policji (BOA, SPAP), Straży Granicznej (WZD MOSG, WZD KG, środki pływające i lotnicze SG), Marynarki Wojennej, lotnictwo i inne instytucje. GROM zapewniłby im przede wszystkim wsparcie w postaci Wodnego Zespołu Bojowego, który specjalizuje się w przeciwterrorystycznych działaniach na obiektach w środowisku wodnym. Oprócz doświadczenia i specjalistycznego wyszkolenia jest też odpowiednio wyposażony oraz posiada obecnie największą grupę łodzi bojowych i najlepiej przygotowanych sterników w kraju.

Zgodnie ze swoim profilem, JW GROM w sposób ciągły utrzymuje gotowość do udziału w rozwiązywaniu incydentów terrorystycznych według różnych scenariuszy i na różnych obiektach, włączając w to obiekty w środowisku wodnym. Szkolenie bojowe w ramach przygotowań do Euro 2012 nie wymusza na jednostce szczególnych zmian w programie szkolenia. Przygotowania do wsparcia systemu bezpieczeństwa Euro 2012 są traktowane jak przygotowania do każdej operacji bojowej (ang. bussiness as usual).

Ćwiczenia z tzw. układem pozamilitarnym w ramach przygotowań do turnieju UEFA są prowadzone przede wszystkim na poziomie taktycznym. Proaktywna „kultura pracy” w jednostce sprawia, że GROM sam stara się brać udział we wspólnych przedsięwzięciach szczebla taktycznego z jednostkami Policji i Straży Granicznej. Takie ćwiczenia miały miejsce w ubiegłym roku: we wrześniu w Kapitanacie Morskim w Szczecinie, podczas których operatorzy Wodnego Zespołu Bojowego JW GROM ćwiczyli współdziałanie ze SPAP zachodniopomorskiej KWP, a w grudniu 2011 roku w Szczecinie i Gdańsku, z udziałem funkcjonariuszy BOA, grupy interwencyjnej SOK i policyjnych lotników. W Gdańsku głównym ich elementem był szturm z wody i z powietrza na 366-metrowy kontenerowiec. W Szczecinie zadaniem ćwiczących było odbicie zakładników z porwanego pociągu. Operatorzy BOA i GROM ćwiczyli także strzelanie z pokładu śmigłowca do celów na wodzie. 

Aby jednak jak najbardziej efektywnie wykorzystać potencjał JW GROM, niezbędne jest wypracowanie systemu i przepisów odpowiednio wczesnego włączenia jednostki w przygotowania do wydarzeń niosących podwyższone ryzyko zagrożenia terrorystycznego, równolegle do Policji i SG. Pozwoli to na szybkie wejście JW GROM do działania, gdy tylko zapadnie decyzja o użyciu SZ RP. Innym elementem, który podwyższyłby efektywność użycia JW GROM, powinno być skrócenie łańcucha decyzyjnego. Obecnie w przypadku sytuacji kryzysowej na terenie danego województwa dowodzenie obejmuje miejscowy komendant wojewódzki policji (w przypadku incydentu na styku dwóch województw dowodzi KGP), który musi rozpoznać sytuację i stwierdzić, czy jego siły są zdolne samodzielnie poradzić sobie z problemem, czy też nie. W drugim przypadku zwraca się o wsparcie do KGP, a dopiero gdy Komenda Główna uzna swe siły za niewystarczające, może, za pośrednictwem ministra spraw wewnętrznych, wnioskować do MON o udzielenie pomocy wojskowej.

Ten ostatni etap wymaga także albo wcześniejszego postanowienia prezydenta RP na wniosek premiera, albo w sytuacji niecierpiącej zwłoki powiadomienia obydwu. Dopiero wówczas ścieżką służbową w dół MON wzywa do akcji GROM. Przy największej wierze w sprawność tej drogi nie da się ukryć, że jest stosunkowo rozciągnięta, a przecież dałoby się ją maksymalnie usprawnić odpowiednimi posunięciami legislacyjnymi, które podporządkowałyby tak przydatną jednostkę centralnemu sztabowi reagowania kryzysowego, na wypadek konieczności podjęcia działań zarówno za granicą, jak i w kraju. Takie rozwiązania, kodyfikujące użycie wiodących jednostek specjalnych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, jak i w razie potrzeby przez struktury bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie pokoju, z powodzeniem wprowadzono np. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Kanadzie czy na Litwie. W modelu brytyjskim funkcjonuje sztab kryzysowy (ang. Cabinet Office Briefing Room – COBR) z uprawnieniami do podejmowania wszystkich niezbędnych decyzji służących rozwiązywaniu zaistniałych sytuacji kryzysowych, politycznych i co do sposobu działania, władny szybko wesprzeć policję wojskową jednostką kontrterrorystyczną (SAS, SBS), w celu wyeliminowania przez nią powstałego zagrożenia. Natomiast w polskim systemie prawnym nie ma możliwości powierzenia jednemu organowi nadzoru nad wszystkimi służbami, realizującymi zadania w przedmiotowej sferze. Takie organy jak Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów, czy Międzyresortowy Zespół ds. Zagrożeń Terrorystycznych mają jedynie charakter opiniodawczo-doradczy, a Centrum Antyterrorystyczne ABW analityczno-rozpoznawczy, a nie kierowniczy.

Trzeci obszar mogący komplikować wykorzystanie JW GROM dotyczy zapisów mówiących o obowiązywaniu także jej żołnierzy w omawianych działaniach przeciwterrorystycznych w kraju, zasad użycia broni według przepisów ustawy o Policji. Już na pierwszy rzut oka zauważalna jest pewna niekonsekwencja, gdyż jeśli odpowiednie władze państwowe uznają, iż siły i środki policyjne są w określonym celu niewystarczające, to zastępując je wojskiem powinny uwzględnić ofensywne użycie przez żołnierzy broni, w celu zlikwidowania zagrożenia i przywrócenia bezpieczeństwa. Przepisy brytyjskie lub kanadyjskie zezwalają, w przypadku skierowania jednostki wojskowej do rozwiązania sytuacji zakładniczej, działanie przez nią z siłą i sposobami adekwatnymi do zagrożenia – operatorów SAS, SBS czy JTF2 nie obowiązują wówczas policyjne zasady użycia środków przymusu bezpośredniego, a po operacji przysługuje im ochrona prawna. 

Tymczasem w Polsce do tej pory ani nie udało się wprowadzić w policyjnych przepisach dopuszczenia w przeciwterrorystycznych operacjach uwalniania zakładników tzw. śmiertelnego strzału ratowniczego, który w tych szczególnych sytuacjach pozwalałby zachować pełną skuteczność reagowania na zagrożenia życia (zakładników i operatorów) członkom jednostek szturmowych oraz snajperom, ani też nie wypracowano schematu, pozwalającego na wydanie wraz z decyzją o użyciu SZ RP, zgody na takie użycie broni przez JW. Z jednej strony oczekuje się więc od żołnierzy skutecznego działania, a z drugiej – brak odpowiedniego zabezpieczenia prawnego w kwestiach legalizacji podejmowania przez nich koniecznych działań, a także w sytuacjach zaistnienia zdarzeń negatywnych. Wszystko to wymaga poprawy, począwszy od zbudowania efektywnych struktur antykryzysowych, w których nie sposób nie ująć tak przydatnego narzędzia jak GROM, wspartego pakietami rozporządzeń, kodyfikujących jego funkcjonowanie bez pewnych niepotrzebnych ograniczeń lub wymogów biurokratycznych oraz z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań skutecznego prowadzenia działań przeciwterrorystycznych.

Żołnierze GROM-u realizują jednak zadania na rzecz państwa i jego obywateli bez względu na powyższe ograniczenia. Życie każdego Polaka oraz ochrona interesów państwa są dla nich wartościami nadrzędnymi, sam zaś sposób przeprowadzenia operacji jest rzeczą wtórną. Biorąc to pod uwagę, każde użycie GROM-u, również podczas Euro, będzie prawdopodobnie rozpatrywane jako stan wyższej konieczności.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek JW AGAT

JW AGAT JW AGAT

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu...

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu modelowi formacji typu Commando i Rangers. Jej główne przeznaczenie to akcje bezpośrednie - przede wszystkim zapewnianie wsparcia i zabezpieczenia kinetycznego operacjom prowadzonym przez pododdziały wydzielone z innych jednostek WS oraz samodzielne działania rajdowe.

Ireneusz Chloupek Jackal Stone-14

Jackal Stone-14 Jackal Stone-14

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych...

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych w Europie) ćwiczenie wojsk specjalnych z serii pk. Jackal Stone, w tym roku w Niemczech i Holandii. W składzie jednej z wielonarodowych SOTG (Special Operation task Group) ćwiczyli żołnierze naszej JW GROM.

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Wybrane dla Ciebie

Jak mierzone są parametry oświetlenia latarek czołowych »

Jak mierzone są parametry oświetlenia latarek czołowych » Jak mierzone są parametry oświetlenia latarek czołowych  »

Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach »

Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach » Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach »

Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać »

Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać » Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Jakie są zasady noszenia naszywek bojowych »

Jakie są zasady noszenia naszywek bojowych » Jakie są zasady noszenia naszywek bojowych »

W czym wychodzisz sukces w misji?

W czym wychodzisz sukces w misji? W czym wychodzisz sukces w misji?

Kompletna ochrona balistyczna

Kompletna ochrona balistyczna Kompletna ochrona balistyczna

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Poznaj skuteczność samopowtarzalnego karabinu »

Poznaj skuteczność samopowtarzalnego karabinu » Poznaj skuteczność samopowtarzalnego karabinu »

Skonfiguruj karabin do swoich wymagań »

Skonfiguruj karabin do swoich wymagań » Skonfiguruj karabin do swoich wymagań  »

Wybierz torbę do trekkingu

Wybierz torbę do trekkingu Wybierz torbę do trekkingu

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji? Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie? Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Która czołówka najlepiej sprawdzi się w akcji »

Która czołówka najlepiej sprawdzi się w akcji » Która czołówka najlepiej sprawdzi się w akcji »

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Co zrobisz z tego poncho

Co zrobisz z tego poncho Co zrobisz z tego poncho

Najnowsze produkty i technologie

Helikon-Tex Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność

Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność

Najlepszy sprzęt to sprzęt wielofunkcyjny. Zabierając jedną rzecz, która przyda się w wielu sytuacjach i na wiele sposobów, zyskujesz większą wygodę, wolne miejsce w plecaku i zapas wagi na coś innego....

Najlepszy sprzęt to sprzęt wielofunkcyjny. Zabierając jedną rzecz, która przyda się w wielu sytuacjach i na wiele sposobów, zyskujesz większą wygodę, wolne miejsce w plecaku i zapas wagi na coś innego. Doskonałym przykładem takiej filozofii jest Swagman Roll od Helikon-Tex.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki...

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki stopień zaraźliwości patogenu. W tym trudnym dla wszystkich czasie z pomocą przychodzą bramki z czujnikiem podczerwieni takie jak certyfikowany model SE-1008 dostępny w sklepie Spy Shop. Z ich pomocą kontrola zdrowia staje się nie tylko skuteczna, ale i szybka.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops