Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

KOBRA SAT KWP w Lublinie

Mateusz Multarzyński, SAT, KWP w Lublinie

Mateusz Multarzyński, SAT, KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Nadwiślański WZD

Nadwiślański WZD Nadwiślański WZD

Warszawski Wydział Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (WZD NwOSG) utrzymuje stałą gotowość bojową, wchodząc w skład nieetatowego pododdziału odwodowego Komendy Głównej SG....

Warszawski Wydział Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (WZD NwOSG) utrzymuje stałą gotowość bojową, wchodząc w skład nieetatowego pododdziału odwodowego Komendy Głównej SG. Funkcjonariusze WZD NwOSG nawet kilka razy w tygodniu przeprowadzają operacje na szeroką skalę, zatrzymując członków zorganizowanych grup przestępczych.

Redakcja Kontrterroryści z Radomia

Kontrterroryści z Radomia Kontrterroryści z Radomia

Realizują zadania bojowe o najwyższym stopniu trudności wspierając działania kryminalne wymierzone w najniebezpieczniejszych przestępców w Polsce. Ich znakiem rozpoznawczym jest „Skorpion”, znajdujący...

Realizują zadania bojowe o najwyższym stopniu trudności wspierając działania kryminalne wymierzone w najniebezpieczniejszych przestępców w Polsce. Ich znakiem rozpoznawczym jest „Skorpion”, znajdujący się w centralnej części oficjalnej naszywki jednostki. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu jest obecnie jedną z 18 policyjnych jednostek KT w kraju, a jej głównym obszarem działania jest województwo mazowieckie.

Krzysztof Mątecki GSOF duchy z gór Kaukazu

GSOF duchy z gór Kaukazu GSOF duchy z gór Kaukazu

W czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku to ich najbardziej bali się rosyjscy żołnierze. Nigdy nie wiedzieli, czy nie pojawią się nagle w ciemności nocy lub w gęstych lasach Gruzji. Operatorzy Gruzińskiej...

W czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku to ich najbardziej bali się rosyjscy żołnierze. Nigdy nie wiedzieli, czy nie pojawią się nagle w ciemności nocy lub w gęstych lasach Gruzji. Operatorzy Gruzińskiej Brygady Sił Specjalnych (GSOF) są niczym duchy, których zadaniem jest wywoływanie strachu i paniki w szeregach wroga.

Do 2003 r. terytorialne rejony odpowiedzialności dziewięciu etatowych Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji (SPAP KWP w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu) oraz poprzednika ZOA/BOA, czyli Wydziału Antyterrorystycznego KSP, a później SPAP w Warszawie, obejmowały nie tylko ich macierzyste województwa, ale także przydzielone do nich (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Decyzji nr 296 KGP z 29 grudnia 2000 r. o powołaniu pododdziałów antyterrorystycznych Policji) powiaty ościennych województw, których KWP nie posiadały takiej jednostki. We wcześniejszych latach lubelska policja w sytuacjach szczególnych zagrożeń musiała polegać na wsparciu antyterrorystów aż z Rzeszowa bądź stolicy.

Życie pokazało jednak, że w związku z rozwojem i brutalizacją świata przestępczego w latach 90. pomoc specjalnie wyszkolonych i wyposażonych pododdziałów taktyczno-bojowych oraz pirotechników EOD/IEDD jest niezbędna o wiele częściej niż zakładano. Rosła liczba sytuacji, podczas których zwykli policjanci nie byli dostatecznie przygotowani do interweniowania, a na ściąganie specjalistów z odległych miast nie było czasu – najlepiej, by byli w każdej chwili do dyspozycji i to na miejscu. Dlatego w województwach niedysponujących SPAP z oddolnej inicjatywy zaczęły powstawać nieetatowe – tj. nieprzewidziane zarządzeniami KGP w sprawie szczegółowych zasad organizacyjnych podległych jednostek – grupy specjalne, powoływane decyzjami komendantów wojewódzkich.

Czytaj dalej  o jednostkach specjalnych»

Lubelska Sekcja Specjalna powstała oficjalnie 1 lutego 1998 r., a pomysłodawcami i inicjatorami jej założenia byli nadkomisarz Waldemar Popiela, późniejszy instruktor wyszkolenia sportowego i bojowego Sekcji, oraz aspirant sztabowy Andrzej Kowalczyk, pierwszy dowódca jednostki. Na to stanowisko przeszedł z wydziału PZ (przestępstw zorganizowanych – poprzednika CBŚ), mając za sobą kilkunastoletnie doświadczenie w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz szereg specjalistycznych szkoleń, w tym pięciomiesięczne szkolenie we francuskiej Wyższej Szkole Inspektorów Policji w Cannes-Ecluses. Projekt sformowania grupy do zadań specjalnych przedkładali oni swym przełożonym już o wiele wcześniej: najpierw w 1993 r., a następnie, proponując utworzenie jej przy „PeZecie”, w 1997 r. 

W obu przypadkach odpowiedź brzmiała podobnie: pomysł jest dobry, ale ze względu na szczupłość sił i środków finansowych KWP niestety nie można go zaakceptować. Pomógł przypadek – ówczesny komendant główny policji Marek Papała, przejeżdżając przez Lublin, złożył niezapowiedzianą wizytę w siedzibie tamtejszego Samodzielnego Pododdziału Prewencji i na hali sportowej trafił na grupę policjantów (w tym oczywiście wspomnianych wyżej autorów pomysłu stworzenia pododdziału specjalnego oraz podobnych im pasjonatów, chętnych do wstąpienia w jego szeregi), którzy wykorzystywali właśnie swój wolny czas na trening walki wręcz. Po krótkiej wymianie zdań, widząc zaangażowanie rozmówców i słuchając trafnych uzasadnień konieczności powołania do życia w Lublinie dobrze wyszkolonej grupy interwencyjnej, komendant główny „od ręki” podjął decyzję, że należy przystąpić do realizacji tego pomysłu.

Dalej wypadki potoczyły się bardzo szybko, chociaż początki wcale nie były łatwe i nie można było liczyć na istotne wsparcie materialne. W ciągu dwóch tygodni zebrano 25 ochotników, co akurat nie było niczym trudnym, ponieważ w większości stanowili grono doskonale znających swe możliwości kolegów z Policyjnego Towarzystwa Sportowego „Spartakus”. Potrzebni byli funkcjonariusze, którzy sprawdzili się już w pracy „terenowej”, przeszli pozytywnie przez testy psychologiczne, dokładnie sprawdzające predyspozycje do służby w grupie specjalnej, oraz zdali sprawdzian fizyczny.

 

Zawiązana 12 listopada 1997 r. grupa pierwszych kandydatów do służby rozpoczęła intensywny trening fizyczny, eliminując kilka osób, które przeliczyły się przede wszystkim, jeśli chodzi o chęć poddania się ciężkiemu szkoleniu do służby w jednostce specjalnej. Od stycznia następnego roku zaczęto korzystać z fachowej pomocy szkoleniowej w zakresie technik działania i taktyki antyterrorystycznej udzielanej przez SPAP z Rzeszowa. Pozostałe umiejętności lubelska grupa nabyła podczas szkoleń centralnych oraz szkolenia zawodowego realizowanego pod okiem pierwszego dowódcy. Dalszy trening prowadzono według programu opracowanego przez dowództwo Sekcji na wzór programu szkolenia obowiązującego w etatowych pododdziałach antyterrorystycznych, choć nie zawsze potrzeba permanentnego szkolenia bywała rozumiana przez wszystkich przełożonych. 

Cały skład przeszedł zakończony egzaminem kurs w Szkole Ratownictwa Medycznego, szkolenie wysokościowe, któremu sprzyja dostęp do śmigłowców z pobliskiego Świdnika, oraz uczestniczył w szkoleniu z walki wręcz, opartej głównie na technikach ju-jitsu, odpowiednio dobranych pod kątem przydatności w służbie policyjnej (kilku członków Sekcji legitymowało się uprawnieniami instruktorów ju-jitsu). Sekcja Specjalna składała się z dowódcy i 24 komandosów podzielonych na cztery sześcioosobowe grupy szturmowe. W Lublinie, ale zanim to nastąpiło, od momentu jej zorganizowana w ramach Oddziału Prewencji, została najpierw podporządkowana Komendzie Rejonowej Policji, a później przesunięta do Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej, by ostatecznie znaleźć się w strukturach Wydziału Prewencji KWP.

Już w listopadzie 1997 roku nowy pododdział wziął udział w pierwszej dużej akcji. Blisko setka policjantów z różnych wydziałów, m.in. również z warszawskiego PZ, przeprowadziła wówczas w województwach zamojskim, chełmskim i lubelskim zsynchronizowaną operację aresztowania znanych z brutalności podejrzanych o ściąganie haraczy z hurtowni, sklepów, lokali i agencji towarzyskich, mających na sumieniu liczne przypadki zastraszania i pobicia. W 1998 r. lubelscy komandosi w pełnym składzie w rekordowo krótkim czasie opanowali hotel, w którym ukrywali się niebezpieczni przestępcy – był to swoisty test dotychczasowego wyszkolenia i umiejętności działania całej Sekcji w trudnych warunkach, który został zdany celująco. 

W takich i licznych kolejnych akcjach wielokrotnie potwierdziła sens posiadania przez KWP własnej, sprawnej grupy interwencyjnej. Poza zatrzymywaniem, głównie jako wsparcie miejscowego oraz centralnego PZ, szczególnie groźnych i uzbrojonych przestępców (w dużej mierze rosyjskojęzycznych) wymuszających haracze czy handlarzy nielegalną bronią, brała ona również udział w zabezpieczaniu konwojów pieniężnych i najniebezpieczniejszych zatrzymanych, interwencjach wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, które stwarzały zagrożenie dla siebie lub otoczenia (m.in. przypadek niebezpiecznego piromana), patrolach w „kryminogennych” godzinach i miejscach, przeciwdziałała rozróbom pseudokibiców, wspomagała grupy rozpoznania pirotechnicznego itd. Jako pododdział nieetatowy Sekcja nie miała jednak do dyspozycji odpowiednich środków na zabezpieczenie swego szkolenia, a jej funkcjonariuszom nie przysługiwało żadne specjalne wyposażenie, ani nawet podwyższone przydziały umundurowania i obuwia, które przecież zużywali podczas intensywnych treningów szybciej niż inni policjanci. Za uczestniczenie w wytężonym szkoleniu i niebezpieczną służbę nie otrzymywali też wyższych od innych policjantów pensji lub dodatków do niej.

Brak statusu etatowego pododdziału antyterrorystycznego sprawiał, że Sekcja nie otrzymywała, jak tego typu jednostki w innych częściach Polski, większego limitu amunicji na treningi strzeleckie, czy specjalnych zestawów łączności. Tylko dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu jej personelu i przychylności niektórych przełożonych udało się zakupić z istniejącego dawniej tzw. funduszu racjonalnego gospodarowania kamizelki taktyczne czy sprzęt wspinaczkowy, a nawet wywalczyć środki na rozpoczęcie szkolenia spadochronowego.

W związku z licznymi przypadkami podkładania przez rywalizujących przestępców ładunków wybuchowych, ze składu Sekcji wydzielono – podobnie jak w Bydgoszczy i Olsztynie – na podstawie paragrafu pierwszego Decyzji nr 295 Komendanta Głównego Policji z 29 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji – antyterrorystyczny zespół minersko-pirotechniczny. Trzy lata później, po tragicznych wydarzeniach w Magdalence, w polskiej policji wprowadzono zmiany mające wzmocnić jej potencjał bojowy. Poza utworzeniem silnej, centralnej jednostki BOA („SPECIAL OPS” nr 4 (11) 2011), w tych komendach wojewódzkich, które nie dysponowały etatowym pododdziałem AT (SPAP), to jest w Bydgoszczy, Gorzowie, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opolu i Radomiu, powstały własne, mniejsze Sekcje Antyterrorystyczne. 

Podlegają one obok innych komórek organizacyjnych w pionie służby prewencji, jednemu z zastępców Komendanta Wojewódzkiego. W Lublinie nie musiano tworzyć takiej etatowej SAT od podstaw, lecz sformowano ją z doświadczonych funkcjonariuszy dotychczasowej Sekcji Specjalnej oraz zespołu minersko-pirotechnicznego. Jest to najliczniejszy pododdział tego typu w Polsce, ponieważ lubelska policja operuje na terenie jednego z największych województw (3. miejsce w kraju pod względem powierzchni), graniczącego z dwoma krajami: Białorusią i Ukrainą. Etat SAT KWP w Lublinie przewiduje 28 funkcjonariuszy, podzielonych na osiemnastoosobowy zespół bojowy, którego dowódca w stopniu podinspektora jest obecnie kierownikiem Sekcji, oraz dziesięcioosobowy zespół minersko-pirotechniczny.

Do zadań SAT należy fizyczne zwalczanie terroryzmu poprzez prowadzenie działań rozpoznawczych oraz bojowych przy użyciu taktyki antyterrorystycznej, zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o tym charakterze, realizacja działań związanych z zatrzymaniem niebezpiecznych, a w szczególności uzbrojonych osób, udział w akcjach i operacjach policyjnych związanych z pościgami za niebezpiecznymi przestępcami, udział w akcjach ratowniczych w sytuacjach umożliwiających wykorzystanie w nich umiejętności i sprzętu specjalistycznego Sekcji, a także wykonywanie innych zadań policyjnych, wymagających użycia specjalistycznych sił i środków będących w jej dyspozycji lub konieczności stosowania specjalnej taktyki działania. Zespół minersko-pirotechniczny w ramach posiadanych sił i środków odpowiada za działania zmierzające do zlokalizowania, usunięcia, transportu i zniszczenia materiałów lub urządzeń wybuchowych oraz zastosowania przedsięwzięć prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bombowym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do Sekcji przyjmowane są tylko osoby już służące w szeregach policji, po kursie podstawowym, w służbie stałej, najlepiej już z pewnym doświadczeniem praktycznym – do 35. roku życia. Najwięcej kandydatów wywodzi się z oddziału prewencji, ale do SAT trafiają także zmotywowani kandydaci z innych komórek, np. komend powiatowych. Mile widziani są sportowcy, zwłaszcza ci, którzy trenowali sztuki walki, atutem są także różne osiągnięcia w przydatnych dziedzinach oraz uprawnienia, począwszy od prawa jazdy, a szczególnie instruktorskie, ratownicze itp.

Podobnie jak w przypadku SPAP, droga do etatu w Sekcji wiedzie przez takie same testy sprawnościowe oraz badania psychologiczne, sprawdzające predyspozycje funkcjonariusza do specyficznej i niebezpiecznej służby. Zawodowe i osobiste predyspozycje kandydatów ocenia także kierownik Sekcji, przeprowadzający z każdym rozmowę kwalifikacyjną i podejmujący wstępną decyzję, czy chciałby widzieć go w swym pododdziale. Zaakceptowani rozpoczynają służbę w SAT od okresu przygotowawczego, weryfikującego ich predyspozycje psychofizyczne do służby w pododdziałach antyterrorystycznych Policji.

Ten okres to czas ciężkiego treningu fizycznego oraz intensywnego szkolenia strzeleckiego i podstaw taktyki antyterrorystycznej. Pierwsze trzy miesiące mają charakter próbny – kierownik sekcji i instruktorzy oceniają, czy oddelegowany do Sekcji nowy policjant pasuje do zespołu, potrafi współpracować z kolegami, nie ma problemów z opanowywaniem niezbędnych umiejętności, ani cech mogących w jakikolwiek sposób ograniczać jego skuteczność w działaniach typowych dla tej formacji. W tym okresie nie jest on jeszcze włączany w wykonywanie poważnych zadań, a jedynie powierza mu się funkcje pomocnicze. W razie wątpliwości lub negatywnych ocen musi opuścić Sekcję. Wszyscy członkowie SAT w czasie dalszej służby przystępują co roku do fizycznych i strzeleckich testów kontrolnych, a niespełnienie stawianych wówczas norm również może wykluczyć z pododdziału. Obciążenie regularnym treningiem i najniebezpieczniejszymi zadaniami sprawiają, że Sekcja nie może liczyć na nadmiar chętnych, a jedynie na prawdziwych pasjonatów.

W SAT, poza kierującym nią podinspektorem, służą głównie policjanci w stopniach podoficerskich, a średnia wieku to około 30 lat – z pierwotnego składu Sekcji Specjalnej zostało już tylko kilku weteranów. Wśród lubelskich antyterrorystów są instruktorzy taktyki, strzelania, technik wysokościowych, spadochronowi i walki wręcz, stermotorzyści, sporo również uczestników misji zagranicznych, przede wszystkim w Kosowie.

Wszyscy mają za sobą kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy lub państwowy kurs ratownika KSRG, kwalifikacje płetwonurka, planowany jest również ewentualny powrót do szkolenia spadochronowego, przede wszystkim w charakterze sprawdzianu predyspozycji psychofizycznych kandydatów do służby w pododdziale. Ponieważ zespół bojowy nie jest duży, to mimo wyspecjalizowania się konkretnych operatorów w poszczególnych dziedzinach, np. breachera czy snajpera, wszyscy pozostali jego członkowie muszą być przygotowani do wypełniania takich funkcji. Poza szkoleniem w ramach Sekcji jej funkcjonariusze uczestniczą także w warsztatach organizowanych przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i BOA KGP, współpracują również szkoleniowo m.in. z pododdziałem specjalnym Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, żołnierzami 2. Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa i dysponującą specjalistycznym ośrodkiem Komendą Wojewódzką PSP w Lublinie. Lubelski SAT sam był wielokrotnie organizatorem wartościowych warsztatów doskonalących, podczas których zaproszone jednostki specjalne mogły wymieniać się doświadczeniami, np. w zakresie ratownictwa medycznego w warunkach działań specjalnych. 

Przed Euro 2012 Sekcja przygotowała profesjonalne szkolenie, obejmujące m.in. planowanie i trening praktyczny operacji odbijania zakładników w autobusie, pociągu i neutralizację terrorystów na stadionie. Wzięli w nim udział przede wszystkim przedstawiciele pododdziałów specjalnych z południowej i wschodniej Polski, instruktorzy z JW GROM i etatowi negocjatorzy policyjni z BOA. SAT aktywnie uczestniczy także w przedsięwzięciach szkoleniowych lubelskiej policji, takich jak ostatnie duże ćwiczenia dowódczo-sztabowe KWP i KMP przeprowadzone wspólnie z PGE Dystrybucja SA Lublin, pod kryptonimem Amper-2014, w drugiej połowie grudnia 2014 r.

Antyterroryści pomagają oprócz tego w szkoleniu specjalistycznym funkcjonariuszy innych komórek i jednostek organizacyjnych miejscowej policji, np. trenując policjantów z Oddziału Prewencji w zakresie zabezpieczania konwojów o podwyższonym ryzyku, szyków ochronnych, taktyki współdziałania podczas interwencji dwójek patrolowych itp., a pirotechnicy regularnie prowadzą zajęcia dla nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Sekcja może pochwalić się również ciekawymi kontaktami zagranicznymi. W 2013 r. jej przedstawiciele spotkali się ze swoim odpowiednikiem w strukturze milicji ukraińskiej – specjalnym pododdziałem „Sokił” Zarządu Walki z Przestępczością Zorganizowaną z Łucka oraz tamtejszą jednostką szybkiego reagowania „Berkut”.

W ramach programu Erasmus – polegającego na wymianie myśli szkoleniowej i instruktorów z różnych państw, prowadzących szkolenie zawodowe policjantów – odwiedzają jednostki specjalne policji cypryjskiej (SAS/MMAD), morawsko-śląskiego kraju Republiki Czeskiej (ZJ z Ostrawy), hiszpańskiej (GEO), estońskiej (K-Komando), litewskiej (Aras), łotewskiej (Omega), maltańskiej (RIU) i niemieckiej (SEK Hanower). Poznawali tamtejsze systemy szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów oraz metodykę prowadzenia szkoleń w zakresie m.in. użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, taktyki i techniki interwencji oraz strzelań policyjnych, a także taktyki działań antyterrorystycznych.

Jak wszystkie pozostałe jednostki tego typu, SAT KWP w Lublinie dzieli czas na szkolenie i udział w działaniach bojowych, do których musi utrzymywać stałą gotowość, dzięki systemowi dyżurów w bazie i domowych, czyli pozostawaniu odpowiedniej liczby funkcjonariuszy nieustannie „pod telefonem”, by w razie potrzeby jak najszybciej stawić się do działania. Najwięcej zadań Sekcja wypełnia na rzecz wydziału kryminalnego KWP, w akcjach poszukiwania i zatrzymywania sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, samochodowych oraz narkotykowych (np. szeroko zakrojona operacja w grudniu 2012 r. przeciwko zbrojnemu gangowi mokotowskiemu, przemycającemu kokainę z Ameryki Południowej, czy dilerom amfetaminy „Bandziorka” w maju 2011 r.).

Często zabezpiecza akcje wydziału do spraw przestępczości gospodarczej, skierowane zwłaszcza przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym, które wyspecjalizowały się w przemycie, nielegalnej produkcji i rozprowadzaniu wyrobów tytoniowych na dużą skalę. SAT udziela także wsparcia czynnościom realizacyjnym Centralnego Biura Śledczego Policji, a czasem także funkcjonariuszom komendy miejskiej. Bywa, że antyterroryści wzywani są do wzmocnienia oddziału prewencji, zabezpieczającego mecze podwyższonego ryzyka. Do tego dochodzi ochrona konwojów i rozpraw wysokiego ryzyka, w tym wsparcie w zakresie ochrony świadków koronnych, a także wizyt ważnych osobistości państwowych. Na brak zajęć nie narzekali również pirotechnicy, wzywani bardzo często do rozpoznawania i neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych. 

W mediach głośno było ostatnio m.in. o zatrzymaniu przez funkcjonariuszy lubelskiej SAT w październiku ub. r. uzbrojonego w nóż i paralizator obywatela Japonii, zidentyfikowanego jako sprawcę oślepiania laserem pilotów śmigłowca wojskowego w rejonie Ryk, o schwytaniu poszukiwanego od dawna włamywacza ps. Jaszczur na drodze z Lublina do Łęcznej pod koniec tego samego miesiąca, obezwładnieniu pijanego mieszkańca Poniatowej, który zabarykadował się w mieszkaniu w bloku, grożąc wysadzeniem budynku za pomocą butli gazowej w grudniu 2014 r., czy udziale Sekcji w niedawnej likwidacji w powiecie łęczyńskim ogromnej, profesjonalnej plantacji konopi indyjskich o wartości oszacowanej na około 4 mln złotych. To tylko kilka niedawnych przykładów z wielu różnorodnych „realizacji”, zakończonych sukcesem także dzięki bardzo skutecznemu działaniu Sekcji AT z Lublina. Antyterroryści podchodzą bardzo poważnie do udziału w każdej, niezależnie od wstępnych informacji o „przeciwniku”.

Sekcja wykonuje w swym województwie takie same zadania, jak dużo większe i bardziej okrzepłe SPAP-y innych KWP. Dzięki staraniom lubelskiej KWP w nieodległej przyszłości powinna ruszyć budowa nowych obiektów, w których przewidziano miejsce i odpowiednią infrastrukturę treningową także dla jej antyterrorystów, stacjonujących obecnie w nienajlepszych warunkach wraz z Oddziałem Prewencji. Oby był to pierwszy krok na drodze pożądanego wzmacniania potencjału Sekcji!

BROŃ I WYPOSAŻENIE SAT KWP w Lublinie

Podstawowa broń funkcjonariuszy zespołu bojowego to niemieckie pm HK MP-5 A3 na nabój 9 mm Parabellum, z kolbą wysuwaną, wyposażone w oświetlenie taktyczne firmy Sure-Fire (w łożu TLF M628) i celowniki holograficzne HWS EOTech 552, większość z tłumikami płomieni. Uzupełnia je kilka 9-mm pm UMP9 tego samego producenta oraz polskie PM-98M Glauberyt na tę samą amunicję, z krótką szyną Picatinny wg MIL-STD 1913 na pokrywie komory zamkowej pod HWS i z oświetleniem taktycznym w łożu.

 Podczas działania w terenie pozamiejskim oraz w celu zapewnienia silniejszego ognia o większym zasięgu SAT wykorzystuje krajowej produkcji kbk aut. AKMS i AKMSŁ na amunicję pośrednią 7,62 mm x 39 wz. 43, które mogą zostać zaopatrzone w celowniki holograficzne EOTech 552 z przystawką powiększającą 3X Magnifier, celownik noktowizyjny i tłumik dźwięku PBS-1 lub granatnik podwieszany „Pallad”. W ostatnich latach unowocześniono je przez zaopatrzenie w części izraelskiej firmy CAA Tactical: kolby o regulowanej długości (sześciopozycyjne) AKUFSABS, chwyty pistoletowe UPG-47, zestaw aluminiowych uniwersalnych szyn montażowych CAA XRS47BT (w miejsce drewnianego łoża i nakładki rury gazowej plus wyprowadzona nad pokrywę komory zamkowej długa szyna pod celownik HWS) lub polimerowe łoże i nakładkę CAA Tactical RS47 z krótkimi szynami oraz odpowiednie akcesoria (np. dodatkowy chwyt przedni SVG lub EVG, lekki dwójnóg NBP, uchwyt montażowy PL2 do latarki itp.).

Każdy funkcjonariusz wyposażony jest oprócz tego w dwa austriackie pistolety 9 mm: Glock 17 zaopatrzone w oświetlenie taktyczne Streamlight TLR-2 ze wskaźnikiem laserowym oraz kompaktowy Glock 19 lub subkompaktowy Glock 26. Podstawowy typ kabury taktycznej do G17 z oświetleniem to udowa TCT-SSS 2006 z kydeksu polskiej firmy Iwo-Hest. Sekcja dysponuje zestawami konwersyjnymi do pistoletów i pm, umożliwiającymi strzelanie barwiącą amunicją treningową UTM.

Broń wyborowa to powtarzalny Sako TRG-22 produkcji fińskiej na amunicję 7,62 mm x 51 (.308 Winchester), z celownikiem optycznym Schmidt & Bender PM II, 3-12 x 50, wszechstronnie regulowaną kolbą, dwójnogiem Harrisa i w razie potrzeby tłumikiem dźwięku. W arsenale SAT znajdują się także samopowtarzalne kbw SWD produkcji radzieckiej na nabój 7,62 mm 54R, z celownikiem PSO-1 o powiększeniu czterokrotnym. Do tego dochodzą: ukm PK na ten sam typ amunicji, amerykańskie strzelby gładkolufowe pump-action kalibru 12 Mossberg M500A, z kolbą stałą lub w wersji bezkolbowej, wyrzutnie siatek obezwładniających SZO-84 i wyrzutnie gazów łzawiących RWGŁ-3 oraz granaty oszałamiające (flash-bang) niemieckiej firmy Nico-Pyrotechnics.

 Strój bojowy funkcjonariusza SAT składa się z czarnego lub ciemnogranatowego kombinezonu z kapturem polskiej firmy Kama, z odpornego na wysokie temperatury nomeksu (AT-2, AT-3), lub zamiennie dwuczęściowego mundury ACU w kamuflażu A-TACS AU firmy Propper International. W użyciu (do celów ćwiczebnych) pozostają również starsze kombinezony AT-1 w tzw. kamuflażu miejskim. Najpopularniejszy typ używanego do nich obuwia taktycznego to lekkie Zephyr Mid TF niemieckiej firmy Lowa w kolorze piaskowym. Indywidualne wyposażenie ochronne to dostarczone w 2013 r. przez firmę Lubawa S.A. w miejsce starszych typów hełmy kompozytowe MICH MID (brytyjskiej United Shield International) z goglami ochronnymi, głównie francuskimi Bolle XT 800 Tactical i aktywnymi ochronnikami słuchu MSA Sordin Supreme Pro oraz maski przeciwgazowe MP5 Alos. W użyciu jest kilka typów kamizelek ochronnych czarnej barwy: zintegrowane Defender Lubawy i Trym QRS M14 norweskiej NFM z wkładami balistycznymi oraz lekkie taktyczne NFM Cougar II uzupełnione samodzielnymi kamizelkami kulo- i odłamkoodpornymi, np. firmy Moratex. Strój uzupełnia kominiarka, rękawiczki taktyczno-ochronne Solag HD amerykańskiej firmy Blackhawk i nakolanniki Alta Superflex.

Lubelscy antyterroryści mają na wyposażeniu m.in. zestawy wyważeniowe (entry-tools) firm Blackhawk i narzędzi Stanley, ciężkie tarany własnej konstrukcji, trapy szturmowe, amerykańskie drabiny taktyczne Little Giant Ladder Systems („SPECIAL OPS” 2/2011), kuloodporne tarcze ciężkie austriackiej firmy Ressenig i krajowe Lubawy (także z systemem jezdnym) oraz lekkie.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Peter Peter, 15.06.2015r., 20:39:54 georgi казва:imam karavana na batak 1100 metra namrdoska visochina-izpolzvam e celogodishno-t.e vsedmicata po tri dni prez ostanalite 4 dni ne se polzva-konsumaciyata e televizor satelit energospestyavashta krushka 11 wata pompa za voda 50 wata koyato se vklyuchva otvreme na vreme ta grubo okolo 150 wata koito se teglyat predimno vecher za 4-5 chasa-v momenta s edin tyagov akomolator na monbat ot 230 ampera s tazi konsumaciya karam 3-4 dni-ta vaprosat mie kakvi paneli kolko na broi i akomolatori shte sa mi nujni za da si resha gore-dolu problema-v karavanata ima i sod koito v momenta go poddarjam s 90 amperov tyagov akomolator i mi stiga za okolo tri sedmici ta sega kato sloja panelite iskam da e vklyucha karavanata na 220 volta s invertor za da moje tozi sod postoyanno da raboti na tok ot panelite-moga da izklyuchvam napalno sota prez dnite kogato sam v karavanata a imenno za 3 dni prez sedmicata nyama da cherpi tok nadyavam se za tezi 4 dni kogato otsastvam da imam takiva paneli koito da napalnyat edin 100 ili 150 amperov akomolator ta kato ida za tri dni da pochivam da mi stigne toka koito konsomiram nadyavam se na otgovor po imeil ili na jsm 0898-240-936-imam invertor 1000 watov 12 volta imam i zakupen kontroler na skoro na shteka 15 amperov-akomolatorite koito imam veche sa nasvarshvane ako sistemata koyato shte mi predlojite nalaga smyanata na kontrolera i invertora-imam ugovorka ot dostavchika i shte gi smenya za neshto po-moshno ako se nalaga v moyat sluchai
  • no ja Polak czytający i ni w zą nie kumający komentarza no ja Polak czytający i ni w zą nie kumający komentarza, 23.10.2017r., 01:40:13 A po jakiemu ty kochany na Polskim portalu piszesz ????

Powiązane

Ireneusz Chloupek Jackal Stone-14

Jackal Stone-14 Jackal Stone-14

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych...

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych w Europie) ćwiczenie wojsk specjalnych z serii pk. Jackal Stone, w tym roku w Niemczech i Holandii. W składzie jednej z wielonarodowych SOTG (Special Operation task Group) ćwiczyli żołnierze naszej JW GROM.

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Wybrane dla Ciebie

Kompaktowy statyw taktyczny mniejszy niż jakikolwiek »

Kompaktowy statyw taktyczny mniejszy niż jakikolwiek »  Kompaktowy statyw taktyczny mniejszy niż jakikolwiek »

Poznaj tajną broń letnich butów taktycznych

Poznaj tajną broń letnich butów taktycznych Poznaj tajną broń letnich butów taktycznych

Jaki sprzęt i wyposażenie są niezbędne do pokonywania zaawansowanych tras wspinaczkowych?

Jaki sprzęt i wyposażenie są niezbędne do pokonywania zaawansowanych tras wspinaczkowych? Jaki sprzęt i wyposażenie są niezbędne do pokonywania zaawansowanych tras wspinaczkowych?

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych »

Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych » Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych  »

W czym wychodzisz sukces w misji?

W czym wychodzisz sukces w misji? W czym wychodzisz sukces w misji?

Kompletna ochrona balistyczna

Kompletna ochrona balistyczna Kompletna ochrona balistyczna

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych » Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jaki statyw niezawiedzie?

Jaki statyw niezawiedzie? Jaki statyw niezawiedzie?

Jakim preparatem skutecznie wyczyścisz każdą broń

Jakim preparatem skutecznie wyczyścisz każdą broń Jakim preparatem  skutecznie wyczyścisz każdą broń

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji? Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie? Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Jakie korzyści ma licencjonowany Instruktora Sportu Strzeleckiego

Jakie korzyści ma licencjonowany Instruktora Sportu Strzeleckiego Jakie korzyści ma licencjonowany Instruktora Sportu Strzeleckiego

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Co zrobisz z tego poncho

Co zrobisz z tego poncho Co zrobisz z tego poncho

Zostań Instruktorem Strzelań Bojowych

Zostań Instruktorem Strzelań Bojowych Zostań Instruktorem Strzelań Bojowych

Jak poprawić celność strzału

Jak poprawić celność strzału Jak poprawić celność strzału

Jak oświetlić obiekt z tysiąca metrów

Jak oświetlić obiekt z tysiąca metrów Jak oświetlić obiekt z tysiąca metrów

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka wspiera celność strzałów. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Ewelina Grzesik, Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. Light boot for hard work

Light boot for hard work Light boot for hard work

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało...

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało przy użyciu najnowszych i sprawdzonych w praktyce technologii.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.