Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Karpacki WZD

Wydział Zabezpieczania Działań Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej z Nowego Sącza

WZD Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG

WZD Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań. Wśród nich wyróżnia się WZD Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG, z Nowego Sącza.

Zdjęcia: Mateusz J. Multarzyński, WZD KOW SG/Piotr Rams, Bartek Bera

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Nadwiślański WZD

Nadwiślański WZD Nadwiślański WZD

Warszawski Wydział Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (WZD NwOSG) utrzymuje stałą gotowość bojową, wchodząc w skład nieetatowego pododdziału odwodowego Komendy Głównej SG....

Warszawski Wydział Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (WZD NwOSG) utrzymuje stałą gotowość bojową, wchodząc w skład nieetatowego pododdziału odwodowego Komendy Głównej SG. Funkcjonariusze WZD NwOSG nawet kilka razy w tygodniu przeprowadzają operacje na szeroką skalę, zatrzymując członków zorganizowanych grup przestępczych.

Redakcja Kontrterroryści z Radomia

Kontrterroryści z Radomia Kontrterroryści z Radomia

Realizują zadania bojowe o najwyższym stopniu trudności wspierając działania kryminalne wymierzone w najniebezpieczniejszych przestępców w Polsce. Ich znakiem rozpoznawczym jest „Skorpion”, znajdujący...

Realizują zadania bojowe o najwyższym stopniu trudności wspierając działania kryminalne wymierzone w najniebezpieczniejszych przestępców w Polsce. Ich znakiem rozpoznawczym jest „Skorpion”, znajdujący się w centralnej części oficjalnej naszywki jednostki. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu jest obecnie jedną z 18 policyjnych jednostek KT w kraju, a jej głównym obszarem działania jest województwo mazowieckie.

Krzysztof Mątecki GSOF duchy z gór Kaukazu

GSOF duchy z gór Kaukazu GSOF duchy z gór Kaukazu

W czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku to ich najbardziej bali się rosyjscy żołnierze. Nigdy nie wiedzieli, czy nie pojawią się nagle w ciemności nocy lub w gęstych lasach Gruzji. Operatorzy Gruzińskiej...

W czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku to ich najbardziej bali się rosyjscy żołnierze. Nigdy nie wiedzieli, czy nie pojawią się nagle w ciemności nocy lub w gęstych lasach Gruzji. Operatorzy Gruzińskiej Brygady Sił Specjalnych (GSOF) są niczym duchy, których zadaniem jest wywoływanie strachu i paniki w szeregach wroga.

Geneza powstania Wydziału Zabezpieczania Działań Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej z Nowego Sącza

Małe pododdziały o charakterze specjalnym pojawiły się nieformalnie w Straży Granicznej niedługo po jej utworzeniu w 1990 r., ale początkowo nie wyróżniały się ani specjalnym wyposażeniem, ani przygotowaniem. Dopiero w latach 1992–1993 zaczęto dążyć do nadania im bardziej profesjonalnego charakteru, a ostatecznej formy nabierały, poczynając od 1997 r. W 12 istniejących wówczas Oddziałach SG (Beskidzki, Bieszczadzki, Karpacki, Lubuski, Łużycki, Morski, Nadbużański, Podlaski, Pomorski, Sudecki, Śląski, Warmińsko-Mazurski OSG) zaczęły powstawać etatowe plutony specjalne, złożone z trenujących pod kątem interwencyjnym, nieco lepiej wyposażonych funkcjonariuszy. Zostały one umiejscowione w ramach funkcjonującej w każdym Oddziale kompanii odwodowej, wspomagającej działania graniczne prowadzone przez załogi strażnic i granicznych placówek kontrolnych.

Karpacki WZD

Karpacki WZD KOW SG, czyli Wydział Zabezpieczania Działań Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Złożone wyłącznie z funkcjonariuszy zawodowych niewielkie plutony specjalne były przeznaczone przede wszystkim do wykonywania zadań w szczególnie trudnych warunkach i sytuacjach zwiększonego zagrożenia, np. pościgów lub zatrzymywania uzbrojonych przestępców.

Pluton specjalny ze stacjonującej w Nowym Sączu kompanii odwodowej Karpackiego OSG im. 1. Pułku Strzelców Podhalańskich zintensyfikował szkolenie i zaczął być szeroko wykorzystywany w działaniach od czerwca 1998 r., za sprawą ówczesnego Komendanta Oddziału, który był otwarty na oddolne inicjatywy i udzielał temu pododdziałowi wszelkiego wsparcia.

Szkolenie funkcjonariuszy

Szkolenie funkcjonariuszy WZD KOW w Nowym Sączu obejmuje również m.in. doskonalenie umiejętności pokonywanie przeszkód podczas przeszukań budynków.

Nowosądecki pluton, w którego szeregi trafili m.in. funkcjonariusze z doświadczeniem wyniesionym z wojsk powietrznodesantowych, kompanii rozpoznawczej Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych i policyjnej grupy specjalnej MoGAt, budował swoje zdolności bojowe z pomocą antyterrorystów i „Pezetu” (PZ – Biuro do walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP 1994–2000, jeden z dwóch filarów późniejszego CBŚ) krakowskiej policji, a ze względu na rejon działania równolegle rozwijał specjalizację górską. Co roku uczestniczył w poligonowych szkoleniach wyrównawczych policyjnych pododdziałów AT w Wędrzynie, brał udział w obozach wysokościowych prowadzonych przez TOPR oraz stażach izraelskiego systemu walki wręcz Krav Maga, miał okazję także szkolić się w zakresie „zielonej taktyki” z ćwiczącymi w Polsce żołnierzami 23. Pułku brytyjskiej formacji specjalnej SAS i Amerykanami.

W 1999 r. podrywany był do różnego rodzaju działań aż 147 razy.

Po 2000 r., dzięki przejęciu przez Karpacki OSG śmigłowca PZL W-3 Sokół (SN-30X), pluton zyskał unikalną w kraju możliwość regularnego treningu desantowania z niego po linach, szybkiego przerzutu do akcji i ewakuacji drogą powietrzną.

Przewidując, że planowane wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i związana z tym możliwość swobodnego przekraczania granicy z innymi jej krajami członkowskimi będą dodatkowo stymulować wzrost zagrożenia przemytem towarów oraz przerzutem nielegalnych migrantów, w 2001 r. znowelizowano ustawę o Straży Granicznej, upoważniając ją do działania nie tylko w strefie przygranicznej, ale w związku z popełnianymi tam przestępstwami także na terenie całego kraju.

Poszerzenie możliwości działania i konieczność przygotowania się do nowych wyzwań wymagały odpowiednich zmian w strukturach tej formacji, które przyniosły m.in. rozwiązanie plutonów specjalnych. Poszczególne plutony różniły się bowiem znacznie poziomem wyszkolenia i wyposażenia – niektóre, jak nowosądecki, były pododdziałami specjalnymi z prawdziwego zdarzenia, chętnie i często angażowanymi do działania, inne w niewielkim stopniu wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. W związku z tym w KG SG zdecydowano, że do zabezpieczenia taktycznego działań wszystkich OSG i Komendy Głównej wystarczą trzy większe, odpowiednio rozlokowane na terytorium kraju, lepiej wyszkolone i wyposażone pododdziały specjalne, którym nadano nazwę Wydziałów Zabezpieczenia Działań (WZD).

1 czerwca 2007 r. powołano do życia Zarząd Zabezpieczenia Działań KG SG („SPECIAL OPS” nr 11–12/2009), któremu podporządkowano największy, centralny I WZD w Warszawie – były WZD Zarządu

Operacyjno-Śledczego KG SG „Feniks”, przekazany na przełomie 2006/2007 r. jako Wydział Realizacyjny do Nadwiślańskiego OSG – oraz dwa wydziały regionalne. Na północy był to II WZD w Gdańsku, sformowany na zrębach plutonu specjalnego oraz plutonu płetwonurków Morskiego OSG, a na południu III WZD, którego trzonem stał się dotychczasowy pluton specjalny Karpackiego OSG. ZZD miał nadzorować wszystkie wydziały pod względem merytorycznym i szkoleniowym, koordynować zakupy sprzętu, a w razie konieczności skierowania do działań więcej niż jednego z nich, przejmować dowodzenie całością użytych sił. Jednak już dwa lata później ZZD został zlikwidowany, a centralny WZD podporządkowano Sztabowi KG SG jako Wydział VII Zabezpieczenia Działań (w 2012 r. przekazany do Nadwiślańskiego OSG), natomiast wydziały regionalne przeszły 1 stycznia 2009 r. w podporządkowanie i na zaopatrzenie komendantów OSG właściwych dla ich lokalizacji. Na ich wzór w większości pozostałych Oddziałów również zaczęto tworzyć własne, mniejsze WZD.

Przeczytaj o Zespole Interwencji Spcjalnych »

W związku z kolejną reorganizacją w Straży Granicznej, obejmującą m.in. połączenie Karpackiego i Śląskiego OSG w nowy, Śląsko-Małopolski Oddział SG, nowosądecki Wydział czekała jeszcze jedna zmiana podporządkowania. Nie polegała jednak na prostym przekazaniu do nowego Oddziału i nie wymagała, na szczęście, związanej z tym zmiany miejsca stacjonowania, co skutkowałoby różnymi negatywnymi konsekwencjami.

Dostrzeżono, że Nowy Sącz stanowi optymalną lokalizację, sprzyjającą szybkiemu reagowaniu na zagrożenia na zewnętrznej granicy UE i wsparciu działań ratowniczych w górach, SG dokonała tam sporych inwestycji, znajduje się lądowisko dla śmigłowca oraz, co istotne, siedziby Prokuratury Okręgowej i Sądu Okręgowego.

Zarządzeniem Komendanta Głównego SG z 14 stycznia 2014 r. w Nowym Sączu utworzony został Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej (KOW SG), mający – w tym włączony do niego WZD – realizować zadania na rzecz innych jednostek organizacyjnych tej formacji lub wspierać ich działania oraz wykonywać zadania zlecone przez Komendanta Głównego SG. WZD, który może dzięki temu dalej funkcjonować w dotychczasowym, zgranym składzie, stanowi jedną z pięciu głównych komórek Ośrodka i nadzorowany jest bezpośrednio przez jego komendanta, jak również pozostaje w dyspozycji KG SG. W ramach przedsięwzięć macierzystej formacji lub realizowanych wraz z innymi uprawnionymi podmiotami może operować na terenie całego kraju, a za zgodą lub na polecenie Komendanta Głównego SG również za granicą, w szczególności w strefach niebezpiecznych i podwyższonego ryzyka. W zależności od potrzeb umożliwia to jego wykorzystanie zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym.

Szkolenie

Funkcjonariusze szkolą się m.in. w zatrzymywaniu niebezpiecznych, uzbrojonych osób, które mogą zabarykadować się w budynkach.

W trakcie swych działań funkcjonariusze wydziału mogą wykorzystywać posiadany sprzęt techniczny, uzbrojenie i materiały wybuchowe, a także statki powietrzne, środki transportu kołowego i pływające, będące w dyspozycji SG lub użyczone przez współdziałające z nią instytucje. Działają w umundurowaniu specjalnym, typowych mundurach SG albo ubraniach cywilnych, całością sił lub wydzielonymi siłami i środkami wydziału – samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi jednostkami organizacyjnymi SG, w tym innymi WZD, a także uprawnionymi służbami i instytucjami, na podstawie porozumień i decyzji Komendanta Głównego SG, Komendanta Ośrodka oraz Dyrektora-Szefa Sztabu KG SG w ramach działań planowych lub alarmowych.

Wydział kierowany jest do akcji w sytuacjach, gdy użycie stosunkowo małych, ale dobrze wyszkolonych, uzbrojonych, wyposażonych, potrafiących działać w różnym terenie i sytuacjach sił specjalnych pozwala osiągać cele pozostające poza możliwościami innych, standardowo działających funkcjonariuszy. 

WZD KOW w Nowym Sączu - zakres podejmowanych działań

Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału Zabezpieczania Działań należy po pierwsze, wspieranie jednostek organizacyjnych Straży Granicznej wykonywaniem działań specjalnych w sposób opisany w Zarządzeniu nr 35 Komendanta Głównego SG z 4 marca 2014 r. (w sprawie wykonywania działań specjalnych przez funkcjonariuszy SG), polegających na:

 • zapewnieniu bezpieczeństwa przy zatrzymywaniu osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach „Kodeksu postępowania karnego” i innych ustaw, w przypadku uzasadnionego podejrzenia posiadania przez nie broni, amunicji lub materiałów wybuchowych,
 • zapewnieniu bezpieczeństwa podczas realizacji zadań związanych z bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego, a także mienia znacznej wartości,
 • przeciwdziałaniu zagrożeniom terroryzmem, w tym zarządzaniu czynnościami na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym (rola SG w zwalczaniu terroryzmu wynika przede wszystkim z jej ustawowego zadania skutecznej ochrony granicy państwowej, gdyż otwarcie granic może ułatwiać przedostawanie się na terytorium Polski potencjalnych terrorystów; do tego dochodzi zwalczanie potencjalnych zagrożeń terrorystycznych w strefach kontroli granicznej, w tym pozostających pod ochroną SG, a nie Policji, tak bardzo wrażliwych miejsc, jak międzynarodowe porty lotnicze oraz w innych miejscach i okolicznościach na podstawie wspomnianych wyżej porozumień),
 • zapewnieniu bezpieczeństwa czynnościom operacyjno-rozpoznawczym lub dochodzeniowo-śledczym oraz kontroli legalności pobytu lub zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP,
 • zabezpieczaniu uroczystości i przedsięwzięć państwowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, osób z kategorii VIP, a także objętych szczególnym poziomem bezpieczeństwa na wniosek uprawnionych podmiotów,
 • udziale w realizacji przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie bezprawnym zamachom na obiekty Straży Granicznej, służące obronności państwa, ochronie granicy państwowej lub ważne dla gospodarki narodowej,
 • realizacji innych czynności wymagających umiejętności i wiedzy specjalistycznej funkcjonariuszy, przy użyciu sprzętu specjalistycznego.

Do tego dochodzi prowadzenie działań granicznych (w tym pościgów transgranicznych) i pełnienie służby granicznej, a zwłaszcza przeciwdziałanie zagrożeniom dla nienaruszalności granicy państwowej lub porządku publicznego oraz udział w działaniach związanych z bezpośrednim zapobieganiem skutkom sytuacji kryzysowej, zabezpieczanie doprowadzania szczególnie niebezpiecznych osób do dyspozycji właściwego organu SG, jednostki organizacyjnej Policji, prokuratury lub sądu, a także doprowadzeń szczególnie niebezpiecznych cudzoziemców do granicy RP lub granicy państwa, do którego następuje wydalenie lub przekazanie.

Wśród pozostałych, szczególnych zadań Wydziału ważne miejsce zajmuje przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych przez prowadzenie rozpoznawczych i neutralizujących działań minersko-pirotechnicznych, pełnienie antyterrorystycznych wart ochronnych na pokładach samolotów pasażerskich (na podstawie porozumienia Komendanta Głównego SG i Polskich Linii Lotniczych LOT), udział w akcjach ratowniczych oraz wykonywanie innych zadań wyznaczonych przez Komendanta Głównego SG.

Struktura Karpackiego WZD

Struktura Wydziału Zabezpieczania Działań podzielona jest na pion realizacyjny, pion wsparcia – odwodowy oraz dwa samodzielne stanowiska: logistyka i psychologa. Naczelnik Wydziału kieruje wymienionymi pionami za pośrednictwem swoich dwóch zastępców w stopniach oficerskich.

Pierwszemu podlegają wszechstronnie wyszkoleni, najsprawniejsi bojowo funkcjonariusze, wśród których oprócz typowych „operatorów taktycznych” znajduje się także para snajperska (snajper i obserwator) oraz „operator” – przewodnik psa służbowego.

Drugi zastępca naczelnika jest zwierzchnikiem pionu, w składzie którego są przewodnicy psów wyspecjalizowanych w wykrywaniu narkotyków, materiałów wybuchowych i broni, pirotechnicy–neutralizatorzy oraz operatorzy bezzałogowych statków powietrznych, ze świadectwami kwalifikacyjnymi wydanymi przez ULC. Za pomocą wielowirnikowych platform latających mogą oni z daleka prowadzić obserwację z powietrza zarówno podczas poszukiwań, działań pościgowych, jak i rozpoznawania rejonu/obiektu będącego celem planowanych działań.

Ten pion nie tylko zajmuje się dyskretnym rozpoznaniem taktycznym, m.in. za pomocą zaawansowanego sprzętu elektronicznego i zapewnia kordon zewnętrzny „realizacji”, ale także pozostaje wówczas w gotowości do bezpośredniego wsparcia działań wewnątrz w pełnym wymiarze oraz podjęcia natychmiastowego pościgu za przestępcami, którym udałoby się zbiec.

Do grupy bojowej może zostać dołączony także funkcjonariusz zabezpieczenia logistycznego, tzw. „szef”, który na co dzień odpowiada za gospodarkę materiałowo-techniczną, m.in. zaopatrując funkcjonariuszy wydziału w uzbrojenie, sprzęt specjalistyczny, umundurowanie i środki łączności, nadzorując jego przechowywanie i obsługę, a także organizuje i zabezpiecza logistycznie proces szkolenia oraz prowadzi dokumentację z tym związaną.

Bardzo ważną rolę odgrywa w Wydziale funkcjonariusz – psycholog, który każdorazowo włącza się w przygotowanie oraz realizację działań, służąc na bieżąco w sposób bezpośredni i pośredni pomocą psychologiczną zarówno funkcjonariuszom, ofiarom, jak i świadkom traumatycznych zdarzeń, co zwiększa bezpieczeństwo oraz efektywność podejmowanych czynności procesowych, przy okazji kształtując humanitarny i profesjonalny wizerunek SG.

 • Na pierwszym etapie pomaga poznać swym kolegom rys psychologiczny przestępcy i uwzględnić różne czynniki psychologiczne podczas planowania akcji oraz kwalifikuje funkcjonariuszy do udziału w czynnościach.
 • Następnie bierze w nich również udział, w ugrupowaniu taktycznym sekcji realizacyjnej lub wsparcia, w razie potrzeby występując też w roli mediatora, a po zakończeniu działań monitoruje kondycję psychiczną kolegów oraz pomaga im rozładować stres, w tym poprzez warsztaty o charakterze debriefingu.
 • Oprócz tego zajmuje się na polecenie naczelnika m.in. systematycznym diagnozowaniem i oceną stanu psychicznego funkcjonariuszy wydziału, konsultacjami psychologicznymi (również dla najbliższych członków ich rodzin), tworzeniem pozytywnej atmosfery i wzajemnego wspierania w sekcjach, a także prowadzeniem edukacji w zakresie problematyki wstępnych negocjacji, handlu ludźmi, przeciwdziałania stresowi pourazowemu, wypaleniu zawodowemu, profilaktyki uzależnień itp.

Rola takiego specjalisty, uczestniczącego w pełnym wymiarze w funkcjonowaniu pododdziału, jest nie do przecenienia.

Równie unikalną cechą WZD jest dysponowanie stałym wsparciem działań specjalnych przez Wyjazdowy Zespół Medyczny, w skład którego oprócz wspomnianego psychologa i pielęgniarki wchodzi lekarz oraz ratownik medyczny, będący w pełni przeszkolonymi i dyspozycyjnymi funkcjonariuszami SG.

Niezależnie od przygotowania operatorów WZD do udzielania pierwszej pomocy (KPP) w formie ratownictwa taktycznego TC3 (Tactical Combat Casualty Care), „realizacji” wydziału może każdorazowo towarzyszyć własny, bardziej doświadczony i wykwalifikowany zespół medyczny Służby Zdrowia KOW SG ze specjalistycznym ambulansem, który przejmuje na bieżąco odpowiedzialność za objęcie fachową pomocą medyczną wszystkich uczestników zdarzeń – poszkodowanych w czasie działań funkcjonariuszy, zatrzymywanych i osób postronnych.

Jako „mundurowy” personel SG członkowie zespołu są gotowi do włączania do akcji bojowych, znają specyfikę działania wydziału oraz mogą być dopuszczeni do informacji niejawnych na etapie przygotowań i prowadzenia czynności, bez obawy o dekonspirację czynności lub osób.

Natychmiastowe badania lekarskie osób zatrzymanych na miejscu akcji znacząco przy tym skracają procedury związane z ich osadzeniem i nie generują dodatkowych kosztów. Spektrum zalet, jakie niesie takie rozwiązanie, niespotykane w żadnej innej jednostce służb wewnętrznych w naszym kraju, to temat warty odrębnego, dużego artykułu. Tu odnotujmy jeszcze tylko, że personel Służby Zdrowia KOW SG zapewnia także zabezpieczenie medyczne na czas ryzykownych treningów WZD oraz w podstawowym zakresie bieżącą opiekę lekarską jego funkcjonariuszom.

Nabór i szkolenie w Karpackim WZD

Do wydziału dobierani są przede wszystkim chętni spośród funkcjonariuszy SG o nienagannym przebiegu służby oraz odpowiednich predyspozycjach psychofizycznych. Mile widziane jest posiadanie przydatnych umiejętności i doświadczenia z wcześniejszej służby w armii lub Policji. Istnieje co prawda możliwość przyjęcia także wartościowych kandydatów spoza własnych szeregów, ale procedura naboru ulega wówczas znacznemu wydłużeniu, gdyż i tak muszą najpierw przejść pozytywnie kwalifikacje do SG oraz ukończyć kurs podstawowy tej formacji w jej Centrum Szkolenia.

W ostatnich latach, gdy w wydziale pojawiał się wolny etat, składano propozycje funkcjonariuszom wytypowanym z pełniącego również rolę kompanii reprezentacyjnej pododdziału odwodowego KOW SG, dyskretnie obserwowanym i ocenianym już odpowiednio wcześniej.

Inni włączani są do pododdziału odwodowego na pewien czas w tym samym celu. Wymagane jest co najmniej średnie wykształcenie, ale większość funkcjonariuszy WZD legitymuje się wyższym lub są w trakcie takich studiów.

Proces ubiegania się o miejsce w tym wydziale rozpoczyna się od rozmowy wstępnej z jego naczelnikiem, oceniającym m.in. motywację ochotnika, po czym – jak we wszystkich jednostkach specjalnych – przychodzi czas na specjalistyczne badania stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, a następnie wewnętrzne testy sprawnościowe.

Zaakceptowani nie trafiają bezpośrednio do WZD, lecz kierowani są najpierw na kurs do jednego z ośrodków szkoleń SG, gdzie są przygotowywani do realizacji działań specjalnych, zabezpieczenia działań w różnych warunkach terenowo-taktycznych, pogłębiają umiejętności posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i bronią palną oraz środkami techniki specjalnej.

Po rozpoczęciu służby w WZD, traktowanej jeszcze przez rok jako okres próbny, nowi funkcjonariusze wypełniają początkowo zadania wspierające, dokładnie poznając pod okiem starszego kolegi, wyznaczonego na „wprowadzającego”, specyfikę działań wydziału oraz nabierając niezbędnego doświadczenia.

Dalsza służba to nieustanny proces treningowy, doskonalący sprawność fizyczną, utrwalający i rozwijający techniki działania, umiejętności taktyczne, współdziałania w ramach sekcji i wydziału oraz zdobywanie specjalistycznych kwalifikacji.

Przekonaj się, jak WZD poradzili sobie na ćwiczeniach w Finlandii »

Duży nacisk kładziony jest na przygotowanie do działania w terenie górzystym, począwszy od cotygodniowych długich marszy terenowych, a co pewien czas także wielodniowych, po obozy kondycyjne, narciarskie i wspinaczkowe oraz treningi współpracy ze śmigłowcem.

Wydział Zabezpieczania Działań regularnie uczestniczy także w szkoleniowych zgrupowaniach strzelecko-taktycznych, organizowanych w Ośrodkach Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych, kieruje swych ludzi na warsztaty strzeleckie i paramedyczne oraz specjalistyczne kursy, np. z zakresu pełnienia wart ochronnych sky-marshals, rozpoznania minersko-pirotechnicznego, czy posługiwania się śpb.

Nowosądecki wydział ćwiczy m.in. wspólnie ze stacjonującą w tym samym mieście Grupą Interwencyjną Służby Więziennej („SPECIAL OPS” nr 5/2014), swymi odpowiednikami z innych OSG, Zespołem Interwencji Specjalnych Placówki SG z lotniska Kraków-Balice („SPECIAL OPS” nr 4/2015), Oddziałem Specjalnym ŻW (np. warsztaty „Taktyka szturmu na obiekty ruchome – autobus” w styczniu br.), a podczas niektórych przedsięwzięć szkoleniowych, takich jak np. relacjonowane na łamach i portalu „SPECIAL OPS” ostatnie serie treningów w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej „The Power of Synergy”, także z funkcjonariuszami pododdziałów specjalnych CBŚP i ABW.

Pytany o takie przedsięwzięcia naczelnik wydziału nie zapomina nigdy podkreślić, że jest on bardzo wdzięczny za możliwość wieloletniej współpracy i wykorzystania infrastruktury szkoleniowej Policji, ABW, BOR, Wojsk Lądowych oraz innych struktur SG, jak również lokalnym władzom samorządowym, które wspierają w różny sposób przedsięwzięcia WZD, np. zezwalając na wykorzystywanie w celach treningowych opuszczonych obiektów lub, jak w przypadku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, pozostających pod jego opieką obiektów szczególnych.

Funkcjonariusze WZD

Towarzysze broni, czyli "dwunożny" i "czworonożny" funkcjonariusz WZD KOW SG w Nowym Sączu.

Tak było np. podczas przeprowadzonych pod egidą Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ćwiczeń służb ratowniczych pk. „Zapora 2013” na terenie zapory wodnej w Rożnowie oraz zorganizowanych pod koniec maja 2014 r. przez Inspektorat Wsparcia SZ RP, małopolski Wojewódzki Sztab Wojskowy i KOW SG ćwiczeń obronnych w zakresie przeciwdziałania i eliminacji zagrożeń podczas chronienia obiektów szczególnie istotnych, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury hydrotechnicznej i energetycznej – w tym przypadku Zespołu Elektrowni Wodnych w Niedzicy i Sromowcach.

WZD rewanżuje się różnymi inicjatywami na rzecz lokalnej społeczności, np. atrakcyjnymi działaniami edukacyjnymi wspierającymi pedagogów szkolnych w zakresie problematyki przeciwdziałania narkomanii w ramach własnego projektu „Z nami bezpieczniej” oraz dyspozycyjnością i zaangażowaniem m.in. w działania ratownicze podczas powodzi lub w górach.

To przede wszystkim także pewny partner do współdziałania w ramach wspólnych grup zadaniowych do walki z przestępczością zorganizowaną i ochroną osób z kat. VIP oraz osób objętych szczególnym poziomem bezpieczeństwa, realizujący od dawna na terenie całego kraju skomplikowane działania specjalne i ochronne w ramach struktur SG, jak również z Zarządami CBŚP, BOR i ABW. W minionych latach dokonywał m.in. spektakularnych zatrzymań handlarzy narkotykami na Śląsku i „żywym towarem” na Podhalu, z rąk których uwolniono wówczas kilkadziesiąt osób.

Wydział zdobył sobie również zasłużoną renomę jako jednostka chroniąca najważniejsze osobistości odwiedzające Małopolskę i nie tylko: zabezpieczał m.in. wizyty papieskie i prezydenta USA w Krakowie i Gdańsku, uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej na Rynku Krakowskim i Wawelu oraz niezliczoną ilość razy wydzielał parę snajperską, pirotechników i zespoły wsparcia taktycznego wzmacniające ochronę BOR zapewnianą ważnym osobistościom państwowym podczas przylotów bądź odlotów z portu lotniczego Kraków-Balice.

Mimo takiej intensywności szkolenia i zadań funkcjonariusze wydziału znajdują jeszcze czas, by z dużymi sukcesami reprezentować KOW SG w różnego rodzaju rywalizacjach użytkowo-bojowych. Np. dwa lata temu zajęli drugie miejsce drużynowo w II Zawodach Taktyczno-Strzeleckich dla funkcjonariuszy Wydziałów Zabezpieczenia Działań w Lubaniu, a w III edycji rozegranej w listopadzie ubiegłego roku, w których uczestniczyły zespoły z MSWiA i MON, pierwsze i drugie miejsca w klasyfikacji drużyn – wśród tych z SG pierwsze ze znaczną przewagą punktową, a w ogólnej drugie, ustępując jedynie drużynie SPAP KWP Wrocław. Konkurencje obejmowały strzelania sytuacyjne, dynamiczne oraz znajomość technik wysokościowych i medycyny taktycznej.

Jeszcze w 2009 r. Prezydent RP odznaczył naczelnika WZD KOW SG za wybitne zasługi w pracy zawodowej na rzecz bezpieczeństwa publicznego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, traktowanym przez niego jako dowód uznania za służbę całego pododdziału, którym dowodzi od czasów, gdy był to dopiero początkujący pluton specjalny SG.

Naczelnik wydziału, obecnie już w stopniu pułkownika, choć stara się nie tracić żadnej okazji dołączania do swych podwładnych w celu bezpośredniego nadzorowania ich „realizacji” w terenie, na co dzień skupia się przede wszystkim na zadaniach związanych z merytorycznym kierowaniem wydziałem, zapewnieniu swym podwładnym jak najlepszego wyposażenia oraz warunków do skutecznego działania, stawiając na jakość i najnowocześniejsze rozwiązania.

Dziś to dojrzała jednostka o bogatym doświadczeniu, która nadal rozwija się w szybkim tempie. W najbliższym czasie planowane jest powiększenie WZD i przeorganizowanie w sposób, który jeszcze bardziej zwiększy możliwości i efektywność działań. Trudno nie docenić takich posunięć w przypadku tak ważnego i zlokalizowanego pododdziału SG, odgrywającego bardzo istotną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Broń i wyposażenie WZD KOW SG

Podstawowa broń długa to, po latach używania krajowych Glauberytów, pistolety maszynowe niemieckiej firmy Heckler & Koch na amunicję 9 mm Parabellum: UMP9 i MP5A5, wyposażone w celowniki holograficzne HWS EOTech 553, latarki taktyczne Olight M18 Maverick (na montażu Offset Mount WM10), część także w laserowe wskaźniki King Arms L300 oraz dodatkowe chwyty przednie (VFG, AFG).

W niektórych z tych drugich pm-ów firmowe łoże M628 z oświetleniem taktycznym firmy SureFire zajęło szynowe łoże FAB Defense Tri-Rail produkcji izraelskiej z latarką Olight M18. Do celów treningowych montuje się w nich zestawy do strzelania amunicją barwiącą CQT FX.

Gdy niezbędna może okazać się amunicja o większej mocy i zasięgu, pm-y mogą zostać uzupełnione lub zastąpione karabinkami automatycznymi AKMS (z kolbą składaną) na nabój pośredni 7,62 mm x 39 wz. 43, w których drewniane łoża i nakładki rury gazowej zastąpiono zestawem QuadRail (MTU009) czterech uniwersalnych szyn Picatinny firmy UTG, umożliwiającym montaż chwytów przednich, oświetlenia taktycznego i celowników elektronicznych HWS EOTech lub Aimpoint CompM2. W nieodległej przyszłości broń ta powinna zostać zastąpiona nowocześniejszymi kbk.

Broń boczna to popularne austriackie 9 mm pistolety Glock 17 i kompaktowe G 19 z oświetleniem Streamlight TLR 2, przenoszone w kydeksowych kaburach udowych Blackhawk Tactical Serpa oraz łatwiejsze do ukrycia podczas działań operacyjnych subkompaktowe G26. Uzupełniają je dostosowane do amunicji treningowej Glocki 17T FX.

Do strzelań precyzyjnych służy niemiecki powtarzalny karabin snajperski Blaser R93 LRS2 na amunicję 7,62 mm x 51, z celownikiem Schmidt & Bender PM II 3–12x50, ale w arsenale WZD pozostają także starsze radzieckie samopowtarzalne SWD na nabój 7,62 mm x 54 z prostym celownikiem PSO-1.

Wydział dysponuje również ukm PKM na tę drugą amunicję i gamą strzelb gładkolufowych na amunicję 12/70: włoskimi samopowtarzalnymi Benelli 3 Super 90 i Benelli Supernova oraz bezkolbowymi powtarzalnymi „pompkami” (pump-action) z krótkimi 14-calowymi lufami – Fabarm Martial Ultrashort produkcji włoskiej i amerykańskimi Mossbergami M590A1 Compact z chwytem pistoletowym Cruiser Grip, używanymi głównie jako „wytrych balistyczny” do forsowania przez breacherów zamków i zawiasów w drzwiach. Do tego dochodzą paralizatory Taser X26 oraz granaty hukowo-błyskowe niemieckiej firmy Nico-Pyrotechnik.

Umundurowanie funkcjonariuszy WZD to czarne kombinezony NFM BOA z tkaniny trudnopalnej, dwuczęściowe mundury bojowe amerykańskich producentów Tru-Spec i Propper bądź firmy Curahee z Sosnowca w kamuflażu multicam, a także czarne z oferty firmy 5.11. Od niedawna stosowane są także nowe oliwkowe (brown grey) spodnie i combat-shirty UF Pro Striker XT.

Wyposażenie ochronne to kominiarki i rękawiczki taktyczne różnych typów (głównie Mechanix Wear), nakolanniki amerykańskiej firmy Alta, czarne francuskie hełmy MSA TC 3002 i nowe Lubawa MICH-Mid z bocznymi szynami dla latarek, kamer lub innego wyposażenia i czołowym gniazdem montażowym dla gogli noktowizyjnych, z francuskimi goglami taktycznymi Bolle XT800 Tactical albo okularami ochronnymi ESS 5B lub Crossbow i aktywnymi ochronnikami słuchu Peltor Comtac, wpiętymi w osobisty system łączności (radiostacje Motorola GP380 z przyciskiem PTT).

Zamiennie z hełmami balistycznymi stosowane są lekkie amerykańskie kaski ProTec Ace Water, a do ochrony dróg oddechowych i oczu maski przeciwgazowe Scott M95.

Stosowane wcześniej kamizelki taktyczne i balistyczne zastępowano od 2014 r. zintegrowanymi kamizelkami NFM THOR Integrated Vest z „twardą balistyką” (płytami 3D) i wkładkami miękkimi.

W terenie wyposażenie osobiste przenoszone jest w plecakach niemieckiej firmy Tasmanian Tiger.

Obuwie to głównie niemieckie Lowa Elite Desert oraz Lowa Z-65 GTX oraz Haix GSG9, Meindl Desert Fox, a podczas długotrwałych patroli w warunkach zimowych i terenie podmokłym wysokie myśliwskie Hunter Pro polskiej firmy Demar z wielowarstwowym wkładem ocieplającym ze 100% wełny owczej.

W skrytych działaniach rozpoznawczych i snajperskich stosowane są syntetyczne stroje maskujące Bushrag Chameleon, a podczas korzystania z technik linowych uprzęże Petzl Navaho i przyrządy zjazdowe Petzl.

Do forsowania przeszkód technicznych służą zestawy narzędzi wyłomowych (entry-tools) i tarany firmy Blackhawk, hydrauliczne urządzenia do wyważania drzwi firmy Holmatro HDO100 i spalinowe piły tarczowe Stihl.

Obserwację w warunkach nocnych i złej widoczności ułatwiają gogle noktowizyjne BIG 25 szwajcarskiej firmy Vectronix i kamery termowizyjne Thales ELVIR.

Środki transportowe to m.in. skrycie opancerzone pojazdy terenowe, osobowe oraz pickupy zachodnich i japońskich marek, ale w razie potrzeby także motocykle i quady 4x4 ATV.

Wydział dysponuje także specjalnym wozem dowodzenia i obserwacji. W planach jest zakup łodzi operacyjnej z przyczepą do jej transportu.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Gabriel Gabriel, 27.07.2016r., 15:34:32 Bardzo skuteczne jednostki. Dobrze, że w kontekście obrony granic również szkolimy specjalistów wysokiej jakości. <a href="http://www.mediakol.pl" target="_blank">http://www.mediakol.pl</a>

Powiązane

Ireneusz Chloupek Jackal Stone-14

Jackal Stone-14 Jackal Stone-14

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych...

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych w Europie) ćwiczenie wojsk specjalnych z serii pk. Jackal Stone, w tym roku w Niemczech i Holandii. W składzie jednej z wielonarodowych SOTG (Special Operation task Group) ćwiczyli żołnierze naszej JW GROM.

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka wspiera celność strzałów. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Ewelina Grzesik, Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. Light boot for hard work

Light boot for hard work Light boot for hard work

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało...

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało przy użyciu najnowszych i sprawdzonych w praktyce technologii.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.