Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach

Ireneusz Chloupek | 2015-09-15
Marek Strzałkowski, ZIS PSG Kraków-Balice, Zespół Interwencji Specjalnych 

Marek Strzałkowski, ZIS PSG Kraków-Balice, Zespół Interwencji Specjalnych 

Dostosowując swe struktury do nowych zadań i zagrożeń Straż Graniczna, jako główna formacja odpowiedzialna m.in. za kontrolę ruchu granicznego, nie tylko na lądzie i morzu, ale także w portach lotniczych, utworzyła w tych ostatnich specjalistyczne zespoły do szybkiego reagowania na szczególne zagrożenia, zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu międzynarodowym oraz do innych zadań o charakterze specjalnym. Jednym z nich jest Zespół Interwencji Specjalnych Placówki SG w Krakowie-Balicach, który już za parę miesięcy będzie obchodził dziesięciolecie istnienia.

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Białostockie „Tygrysy”

Białostockie „Tygrysy” Białostockie „Tygrysy”

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem...

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Białegostoku jest jednym z najstarszych oddziałów KT w Polsce. Od 1980 roku operatorzy pododdziału, których znakiem rozpoznawczym jest naszywka z wizerunkiem tygrysa, biorą udział w najbardziej wymagających zadaniach realizowanych przez polską Policję zarówno w kraju, jak i za granicą. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: arch. SPKP w Białymstoku

Krzysztof Mątecki Nowa jednostka specjalna Irlandii

Nowa jednostka specjalna Irlandii Nowa jednostka specjalna Irlandii

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie...

Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Irlandii ogłosiło powstanie nowej jednostki specjalnej pod nazwą Ireland Special Operations Forces, w skrócie IRL-SOF. Nowa formacja powstanie dzięki rozbudowie i restrukturyzacji istniejącej od 1980 roku jednostki specjalnej Army Ranger Wing (ARW). Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Óglaigh na hÉireann / Irish Defence Forces

Krzysztof Mątecki Podlaska GZD

Podlaska GZD Podlaska GZD

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie...

W 2019 roku powołano do życia Podlaską Grupę Zabezpieczenia Działań, która ma za zadanie zwalczać przestępczość zorganizowaną specjalizującą się w przestępstwach gospodarczych. Grupa ta działa na terenie województwa podlaskiego i całej Polski, a jej głównym zadaniem jest wsparcie Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Ministerstwa Finansów (WDTiO) w czasie ich działań realizacyjnych. Tekst: Krzysztof Mątecki Zdjęcia: Gazeta Policyjna, Marek Kupczewski, PUCS w Białymstoku

Geneza powstania obecnego Zespołu Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej Kraków-Balice

Historię takich sił w strukturach Straży Granicznej otwiera powołanie do życia w 1993 r. pierwszej w kraju Grupy Interwencyjno-Pirotechnicznej [GIP] w ramach Granicznej Placówki Kontrolnej SG w stołecznym porcie lotniczym im. Fryderyka Chopina.

GIP początkowo był ukierunkowany wyłącznie na rozpoznanie pirotechniczne na terenie lotniska, równolegle do policyjnego Samodzielnego Plutonu Antyterrorystycznego (Komisariatu Policji Portu Lotniczego), ale z czasem przejęła większość obowiązków w tym zakresie, włącznie z neutralizacją podejrzanych i niebezpiecznych ładunków.

Funkcjonariuszy GIP zaczęto również kierować do interwencji wobec agresywnych, niebezpiecznych osób, zakłócających porządek w porcie i na pokładach samolotów. Ten drugi rodzaj zadań wszedł oficjalnie do obowiązków pierwszego „lotniskowego” pododdziału specjalnego SG w związku z nowelizacją ustawy o Straży Granicznej z 2001 r., nakładającej na nią obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej – formalnie wydzielone do jej obsługi obszary portów lotniczych przestały wówczas podlegać jurysdykcji policji, jako służby wewnętrznej, a weszły w zakres odpowiedzialności SG.

Po bezprecedensowych zamachach terrorystycznych Al-Kaidy w Stanach Zjednoczonych 11 września 2001 r., podczas których do ataków na jedne z najważniejszych obiektów w tym kraju: World Trade Center i Pentagon, użyto uprowadzonych samolotów pasażerskich, zapadła decyzja o zmianie w lutym 2002 r. GIP w Zespół Interwencji Specjalnych GPK SG Warszawa-Okęcie. Wzrost zagrożenia międzynarodowym terroryzmem na świecie wymuszał zaostrzenie środków bezpieczeństwa zwłaszcza w państwach, które włączyły się do koalicji antyterrorystycznej u boku Amerykanów, czyli także w Polsce, a wśród miejsc objętych szczególnym planem ochrony znalazły się m.in. cywilne linie i porty lotnicze. W 2010 r. Zespół Interwencji Specjalnych z Okęcia przemianowano na Grupę Interwencji Specjalnych. W związku z rozwojem pasażerskiego ruchu lotniczego podobne, niewielkie grupy pirotechniczne zaczęto powoływać od połowy lat 90. w kolejnych miastach z lotniskami obsługującymi połączenia z zagranicą, począwszy od Krakowa i Katowic.Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice to drugie po warszawskim Okęciu polskie lotnisko cywilne, zarówno pod względem liczby odprawianych pasażerów, jak i liczby operacji lotniczych.W krakowskim porcie już w 1967 r. zorganizowano, po otwarciu takich połączeń, Graniczną Placówkę Kontrolną ówczesnych Wojsk Ochrony Pogranicza, a następnie Straży Granicznej, od 2005 r. funkcjonującą pod nową nazwą Placówka SG w Krakowie-Balicach Karpackiego Oddziału SG. Po ostatniej reorganizacji oddziałów wchodzi ona w skład Śląsko-Małopolskiego OSG (ŚMOSG) im. nadkom. Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu, jako jedna z dwóch jego placówek (obok PSG Katowice-Pyrzowice) kontroli lotniczego ruchu granicznego z państwami spoza strefy Schengen, realizujących zadania na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.W 1995 r. w krakowskiej placówce rozpoczęła służbę kilkuosobowa Grupa Pirotechniczna i Bezpieczeństwa, skupiająca się początkowo wyłącznie na zadaniach związanych z kontrolą bagaży i osób podróżujących oraz rozpoznaniem pirotechnicznym na lotnisku, wspierając w tym zakresie działalność pododdziału AT z Komendy Wojewódzkiej Małopolskiej Policji, do którego należała ewentualna neutralizacja podejrzanych ładunków i bagaży, pozostawionych bez opieki na terenie krakowskiego portu.Warto przeczytać: Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych » W 2006 r. Komendant OSG (jako przełożony określający strukturę poszczególnych placówek, zatwierdzaną następnie przez KG SG) podjął decyzję o zmianie struktury PSG, wydzielając z niej Zespół Interwencji Specjalnych Grupy Kontroli Pirotechnicznej i Bezpieczeństwa w Komunikacji Międzynarodowej. Pojawiły się także nowe oczekiwania przełożonych co do zakresu realizowanych zadań.Rozwój portu, jego rozbudowa i zwiększenie liczby lotów, wymagały dostosowania sposobu funkcjonowania miejscowej PSG, jej struktury, wyposażenia i obsady etatowej do realnych potrzeb także w zakresie wszechstronnego zapewnienia bezpieczeństwa. Wraz ze wzrostem doświadczenia i wyposażenia zespół miał przejąć od Policji wszystkie obowiązki związane z zabezpieczeniem pirotechnicznym portu lotniczego, a także interwencje wobec szczególnie agresywnych i niebezpiecznych osób zakłócających porządek publiczny w porcie lotniczym oraz na pokładach statków powietrznych.Zgodnie z rozkazem dziennym Komendanta Karpackiego OSG, na wniosek Komendanta PSG w Krakowie-Balicach odbył się pierwszy egzamin kwalifikacyjny, mający na celu wyselekcjonowanie odpowiednich funkcjonariuszy do dalszego wykonywania zadań w nowo formowanym Zespole.

Ze względu na brak, przez lata, rozróżnienia w polskim nazewnictwie różnego typu działań związanych z odpowiadaniem na zagrożenia terrorystyczne – o różnym poziomie skomplikowania, różnych motywach i celach ich autorów, sposobie i etapie przeciwdziałania – oraz używania wobec nich zbiorczego określenia „antyterrorystyczne”, stosowanie tego miana w stosunku do niektórych jednostek specjalnych budzi czasem spore kontrowersje. Dlatego warto zaznaczyć, że Zespół Interwencji Specjalnych nie jest pododdziałem kontrterrorystycznym, tj. wyposażonym i szkolonym do fizycznego zwalczania zorganizowanych aktów terroryzmu, z odbijaniem zakładników włącznie – choć z tym kojarzone są akcje interwencyjne na pokładach samolotów.Duża część jego zadań ma jednak charakter typowo antyterrorystyczny, wiąże się bowiem z ochroną antyterrorystyczną, przeciwdziałaniem groźnym zamachom terrorystycznym z użyciem materiałów wybuchowych oraz zagrożeniom stwarzanym przez osoby usiłujące sterroryzować członków załogi lub pasażerów samolotów, często z zamiarem wymuszenia zmiany planu lotu, co nie jest niczym innym jak próbą uprowadzenia maszyny i ludzi pozostających na jej pokładzie.

Zatrzymanie podejrzanego - ćwiczenia funkcjonariuszy ZIS PSG Kraków-Balice. Fot. Marek Strzałkowski.  

W przypadku opanowania samolotu z pasażerami przez zdesperowanego i uzbrojonego terrorystę, rola Zespół Interwencji Specjalnych, chociażby ze względu na małą liczebność oraz brak specjalistycznego wyposażenia, ogranicza się do rozpoznania sytuacji, zabezpieczenia terenu i oczekiwania na przybycie dużej jednostki, wyspecjalizowanej w operacjach uwalniania zakładników.Jeśli jednak terrorysta dysponuje materiałem wybuchowym lub tzw. urządzeniem niebezpiecznym (UN), Zespół Interwencji Specjalnych również może włączyć się w operację: jednostka sprowadzona w celu odbicia zakładników wykonuje swoje zadanie, a grupa minersko-pirotechniczna SG rozpoznaje i neutralizuje niebezpieczny ładunek. Takie zdarzenia są jednak na szczęście w naszym kraju rzadkością, nie brakuje natomiast przypadków innych zagrożeń, które choć nie mają tak spektakularnego charakteru, mogą okazać się równie groźne w skutkach. 

"Interwencje specjalne" zespołu ZIS PSG Kraków Balice to także działania o charakterze minersko-pirotechnicznym. Fot. Marek Strzałkowski.

W związku z pojawieniem się w ostatnim czasie nowej formy zagrożeń ze strony uzbrojonych w broń maszynową tzw. aktywnych strzelców (jak ostatnie wydarzenia w marcu i czerwcu br. w Tunezji) Zespół Interwencji Specjalnych szkoli się również na wypadek wystąpienia tego typu zdarzenia na obszarze portu lotniczego i przyległego terenu, aby jako organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo w tym rejonie jak najszybciej doprowadzić do zneutralizowania próby takiego zamachu, a przynajmniej zablokować sprawcy (sprawcom) możliwości działania.Analiza dotychczasowych sytuacji tego rodzaju wskazuje, że najważniejsze jest błyskawiczne i zdecydowane działanie choćby ograniczonymi, doraźnie dostępnymi siłami i nawet za cenę sporego ryzyka. Nie ma bowiem wtedy czasu na oczekiwanie, by na miejsce dotarła przeznaczona do walki z terroryzmem, etatowa jednostka (np. SPAP KWP). Zespół Interwencji Specjalnych pozostaje zaś pierwszą specjalistyczną siłą do reagowania na wszelakie zagrożenia, przygotowaną do czuwania nad bezpieczeństwem międzynarodowego portu lotniczego oraz samodzielnego przeprowadzania na jego terenie różnego rodzaju akcji: od rozpoznania pirotechnicznego, przez interwencje i zatrzymania, po neutralizację urządzeń wybuchowych oraz ataków active shooters.

ZIS PSG Kraków Balice - lata współczesne

Obecnie krakowski Zespół Interwencji Specjalnych liczy etatowo 31 funkcjonariuszy (w tym jedną funkcjonariuszkę) i zarządzany jest przez Kierownika Zespołu, wspieranego przez dwóch starszych specjalistów, również w stopniach oficerskich, którzy są jego nieformalnymi zastępcami. Na co dzień jeden z nich nadzoruje w służbie funkcjonariuszy o specjalności minersko-pirotechnicznej, a drugi tych o specjalności interwencyjnej.

Około rok temu zrezygnowano z wewnętrznego podziału strukturalnego na dwa odrębne komponenty o takich przeznaczeniach, łącząc je w jednolity zespół: minerzy-pirotechnicy biorą udział w szkoleniach strzeleckich, walki wręcz i taktyki oraz interwencjach tak jak pozostali funkcjonariusze Zespół Interwencji Specjalnych, natomiast ich koledzy – wszyscy przeszkoleni w zakresie rozpoznania pirotechnicznego – uczestniczą w specjalistycznych zajęciach prowadzonych przez pirotechników i wspierają ich działania.

W wewnętrznej organizacji Zespołu można wyróżnić oprócz kilkuosobowych sekcji także grupę instruktorów, odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz przygotowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy do realizacji zadań.

Zadania ZIS PSG Kraków-Balice: działania minersko-pirotechniczne

Podstawową rolą Zespół Interwencji Specjalnych jest rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom terroryzmem wymierzonym w międzynarodowy ruch lotniczy, a pierwsza grupa realizowanych w ramach tego zadań związana jest z rozpoznaniem i neutralizacją materiałów oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) na obszarze właściwości służbowej PSG.

Dla uświadomienia sobie znaczenia roli i trudności „antybombowego” zabezpieczenia krakowskiego portu lotniczego warto przytoczyć kilka podstawowych informacji na jego temat. Ogólna powierzchnia lotniska wynosi 310 ha, w tym w zarządzie spółki Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice im. Jana Pawła II znajduje się 27,5 ha. Na tym obszarze znajdują się: dwie drogi kołowania, płyta postojowa z 23 stanowiskami oraz dwa terminale, w tym jeden w budowie i rozległa, skomplikowana infrastruktura.

Port obsługuje 66 kierunków lotów regularnych do 20 krajów plus sezonowo 14 połączeń czarterowych z pięcioma krajami. O ile w 2004 r. przez Kraków-Balice przewinęło się 800 tysięcy pasażerów, to już w 2011 r. ich liczba przekroczyła 3,02 mln, a w 2014 r. – 3,82 mln. Trwająca obecnie rozbudowa ma zaś zapewnić w najbliższym czasie wzrost rocznej przepustowości portu do ośmiu milionów ludzi.

Każdego dnia, o każdej porze, wystarczy porzucony bagaż lub pakunek by, jeśli poszukiwania roztargnionego właściciela przez lotniskową rozgłośnię i cywilną Służbę Ochrony Lotniska (SOL) nie przyniosą skutku, a próby ustalenia na nagraniach w centrum monitoringu okoliczności pozostawienia podejrzanego obiektu zakończą się tzw. analizą negatywną, do akcji musiał wejść pozostający w 24-godzinnej gotowości dyżurny patrol minersko-pirotechniczny Zespółu Interwencji Specjalnej.

Każdy taki przypadek traktowany jest jako potencjalne zagrożenie i oznacza uruchomienie procedur bezpieczeństwa przeciwbombowego. To zresztą prawie codzienność – funkcjonariusze o specjalności minersko-pirotechnicznej tylko w ubiegłym roku interweniowali w takich sytuacjach 110 razy, w tym jedna interwencja wymagała neutralizacji podejrzanego przedmiotu na miejscu za pomocą wyrzutnika pirotechnicznego.

UZBROJENIE I WYPOSAŻENIE ZIS 

Funkcjonariusze ZIS PSG w Krakowie-Balicach noszą obecnie mundury bojowe firmy Curahee z Sosnowca w kamuflażu MultiCam i czarne kombinezony NFM BOA z tkaniny trudnopalnej oraz obuwie Elite Desert i Zephyr Mid niemieckiej firmy Lowa w kolorze piaskowym.

Wyposażenie ochronne to kominiarki i rękawice różnych typów, nakolanniki amerykańskiej firmy Hatch, lekkie amerykańskie kaski ProTec Ace Water z goglami taktycznymi Bolle X800T albo okularami ochronnymi 3M Maxim Ballistic Tac Pack i aktywnymi ochronnikami słuchu Peltor Comtac, wpiętymi w osobisty system łączności (radiostacje Motorola GP380 z przyciskiem PTT), a zamiennie czekające już na wymianę hełmy kompozytowe HK/SG wz. 2003 polskiej firmy ITTW Moratex.

Tułów chronią zintegrowane kamizelki (kuloodporno-taktyczne) NFM Trym z twardym wkładem balistycznym bądź lekkie wewnętrzne kamizelki kuloodporne Moratexu. Podczas działań nocnych wykorzystywane są gogle noktowizyjne BIG 25 szwajcarskiej firmy Vectronix. Podstawowa broń to krajowe pistolety maszynowe PM-98 „Glauberyt” na amunicję 9 mm Parabellum, z oświetleniem taktycznym w łożu, celownikiem holograficznym HWS EOTech 552 (z kolbą i pokrywą komory zamkowej z uniwersalną szyną montażową jak w nowszym PM-06).

Uzupełniają je austriackie 9-mm pistolety samopowtarzalne Glock 17 z latarką taktyczną Streamlight TLR-1, przenoszone w kydeksowych kaburach udowych Blackhawk Tactical Serpa lub modelach innych producentów z cordury lub tworzyw sztucznych.

Rolę dodatkowej broni do celów specjalnych, przede wszystkim forsowania strzałami zamków i zawiasów w drzwiach (tzw. wytrych balistyczny) pełnią bezkolbowe powtarzalne strzelby pump-action kalibru 12/70 amerykańskiej firmy Mossberg: M590A1 compact cruiser w wersji 51683, z krótką lufą 14-calową i magazynkiem na 6 nabojów. Oprócz tego funkcjonariusze ZIS wyposażeni są w obezwładniające paralizatory Taser M26.

Wśród wyposażenia specjalnego ZIS są m.in. drabiny taktyczne Little Giant („SPECIAL OPS” nr 2/2011), plecakowy zestaw narzędzi wyłomowych i tarany firmy Blackhawk! plus Tactical Hooligan Tools amerykańskiej Paratech Incorporated, a także torby i plecakowe zestawy ratownictwa medycznego PSP R0 oraz R-1 z deską.

Za każdym razem SOL musi wydzielić wstępną strefę bezpieczeństwa, z której usuwa postronne osoby, a pirotechnicy muszą obejrzeć obiekt oraz dokonać sprawdzenia zewnętrznego środkami wykrywającymi najdrobniejsze ślady resztek i oparów materiałów wybuchowych; na tym etapie mogą również skorzystać z pomocy specjalnie szkolonych psów służbowych z Zespołu Kontroli Specjalistycznych, których przewodnicy również przechodzą szkolenie z rozpoznania pirotechnicznego.

Jeśli cokolwiek wskazuje na to, że mają do czynienia z niebezpiecznym ładunkiem, konieczna jest pełna ewakuacja pasażerów i pracowników portu lotniczego z terminalu oraz zablokowanie dróg dojazdowych do lotniska, wezwanie zabezpieczenia rozpoznania pirotechnicznego, tzn. lotniskowej straży pożarnej i służby medycznej oraz zabezpieczenie poszczególnych stref siłami funkcjonariuszy SG oraz SOL.

Niebezpieczny przedmiot zostaje prześwietlony za pomocą przenośnego aparatu rentgenowskiego (prześwietlarki) brytyjskiej firmy Scanna, a po wykryciu w nim elementów mogących świadczyć o obecności improwizowanego urządzenia wybuchowego neutralizuje się je za pomocą wyrzutnika pirotechnicznego firmy Richmond lub WP20, który rozbija niebezpieczną konstrukcję, zanim zdoła ona zadziałać.

Odpalane z daleka za pomocą zapalarki elektrycznej „działko” wystrzeliwuje ładunek wody, która pod ciśnieniem kilku atmosfer osiąga wystarczającą moc i twardość uderzenia, aby zneutralizować urządzenie wybuchowe, a jednocześnie nie daje niebezpiecznych odłamków. Jeśli uda się precyzyjnie określić umiejscowienie źródła zasilania można w tym samym celu użyć bardziej penetrującego pocisku drewnianego lub metalowego.

Zasadniczo, wykryte urządzenie wybuchowe powinno podlegać neutralizacji tam, gdzie zostało znalezione, bez jego poruszania. Gdy pirotechnik oceni, że raczej nie zawiera ono zapalników, które mogą zostać aktywowane na skutek zmiany położenia obiektu, może zdecydować się na ryzyko podjęcia próby wywiezienia niebezpiecznego pakunku, w celu uniknięcia szkód, jakie mogłyby powstać podczas jego neutralizacji na miejscu. Przetransportowuje się go wówczas do „beczki”, czyli specjalnego pojemnika przeciwwybuchowego Golan produkcji izraelskiej do transportowania i czasowego przechowywania niebezpiecznych przedmiotów zawierających materiał wybuchowy, na przyczepie samochodowej, a następnie przewozi do odpowiednio przygotowanego miejsca, gdzie można dokonać bezpiecznej neutralizacji.

ZIS dysponuje również nową zautomatyzowaną przyczepą z pojemnikiem polskiej firmy Jakusz, której gazoszczelność umożliwia po wybuchu wewnątrz niej pobrać próbki gazu do analizy, jaki materiał wybuchowy użyto do przygotowania IED.

Na każdym etapie funkcjonariusze Zespół Interwencji Specjalnych mogą dla większego bezpieczeństwa korzystać od 2010 r. z pomocy nowoczesnego, zdalnie sterowanego robota pirotechnicznego Vanguard ROV kanadyjskiej firmy Allen-Vanguard Corporation, który - dzięki podwoziu gąsienicowemu o specjalnej konstrukcji - może poruszać się pewnie po trudnych nawierzchniach, pokonywać schody. Jego manipulator oferuje duży zasięg ruchów we wszystkich płaszczyznach, a nieduże wymiary umożliwiają działanie w ograniczonych przestrzeniach, także wewnątrz samolotów pasażerskich.

Kierowany bezprzewodowo robot rozpoznaje podejrzane przedmioty, a widziany przez zamontowane na nim kamery obraz przekazywany jest na monitor w pokrywie pulpitu sterowania, obsługiwanego przez operatora pozostającego w bezpiecznej odległości. Precyzyjny chwytak manipulatora na ramieniu o zasięgu ponad 2 m pozwala wprawnemu operatorowi wykonywać z daleka różne czynności, od np. ustawienia i obsłużenia prześwietlarki rentgenowskiej, po podjęcie i przetransportowanie niebezpiecznego przedmiotu. W sytuacji, gdy niezbędne jest bezpośrednie zbliżenie się pirotechnika do podejrzanego pakunku, korzysta on ze specjalnego ubrania ochronnego, które choć w pewnym stopniu ma ochronić go przed skutkami ewentualnego wybuchu.

Szkolenia funkcjonariuszy ZIS PSG

Szkolenia funkcjonariuszy ZIS PSG odbywają się na obiektach portu lotniczego oraz poza nim, takżę we współpracy z innymi jednostkami, jak Polica czy Służba Ochrony Lotniska. Fot. Marek Strzałkowski.

Zespół Interwencji Specjalnych korzysta z lekkiego ubioru podchodzeniowego SRS-5 i przeciwwybuchowego EOD-9 produkcji Med-Eng System z Kanady. Ciężki strój EOD-9 o zaawansowanej konstrukcji uważany jest za jeden z najlepszych na świecie. Przy masie ponad 35 kg składa się ze spodni, osłony pleców, kurtki z kołnierzem ochronnym i hełmu z przyłbicą. Wyposażony jest w system łączności przewodowej i bezprzewodowej, przewody doprowadzające do wnętrza hełmu świeże powietrze za pomocą akumulatorowej dmuchawy z filtrem oraz system chłodzenia w postaci małej pompki elektrycznej, przetłaczającej zimną wodę przez pojemnik z lodem do układu wewnętrznych rurek. W przedniej części kombinezonu umieszczono specjalne uchwyty umożliwiające błyskawiczne zdejmowanie kombinezonu w ciągu kilku sekund, np. w razie jego zapalenia się lub konieczności udzielenia szybkiej pomocy pirotechnikowi. Ubieranie trwa o wiele dłużej i wymaga pomocy drugiej osoby.

Inne zadania funkcjonariuszy ZIS PSG Kraków-Balice

Poza alarmowymi interwencjami Zespół Interwencji Specjalnych kontroluje pod kątem zagrożeń bombowych terminale i inne obiekty portu, z płytą lotniska włącznie, oraz maszyny udające się w rejsy o podwyższonym stopniu zagrożenia terrorystycznego (USA, Izraela, Wielkiej Brytanii) i przejścia dla VIP-ów.

Szczególnie dokładne zabezpieczenie pod tym kątem, we współpracy z policją i BOR, wymagane jest także podczas przylotów i odlotów z Polski ważnych gości na uroczystości lub inne przedsięwzięcia państwowe o znaczeniu krajowym i międzynarodowym oraz ochrony osób z kategorii VIP, a także osób objętych szczególnym poziomem bezpieczeństwa, takich jak papież lub głowy państw. Funkcjonariusze ZIS muszą wtedy skontrolować każdy metr portu, od hal pasażerskich, przez hangary, po kanały.

Krakowski Zespół uczestniczył m.in. w zabezpieczeniu pogrzebu pary prezydenckiej na Wawelu w 2010 r., Finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, a w 2015 r. obchodów związanych z 70. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz, które wiązały się z obecnością na krakowskim lotnisku wielu przywódców państw z całego świata.

Pozostałe zadania ZIS wiążą się z podejmowaniem interwencji – od perswazji słownej do siłowej, w razie potrzeby z użyciem broni – przeciw czynom zagrażającym bezpieczeństwu i nienaruszalności granicy państwowej, międzynarodowemu lotnictwu cywilnemu oraz niezbędnych do przywrócenia ładu i porządku publicznego.

Funkcjonariusze o specjalności interwencyjnej wzywani są do akcji zazwyczaj w sytuacjach zakłócania porządku w samolotach i na terenie portu. Najczęściej są to próby wtargnięcia do kabiny pilota lub agresywne zachowania wobec personelu latającego i współpasażerów.

Próby wymuszania zmian w planie lotu i miejsca lądowania, czy bójki na pokładzie są najczęściej udziałem osób pod wpływem alkoholu, co nie jest rzadkim zjawiskiem wśród podróżnych. Interwencje w tego typu przypadkach w tak szczególnym miejscu, jakim jest port lotniczy, a zwłaszcza w trudnych warunkach ograniczonego wnętrza maszyn pasażerskich, wśród wielu postronnych, przestraszonych osób, wymagają specjalnych predyspozycji i umiejętności, szybkości i skuteczności działania.

Pozornie niepoważny incydent może w zamkniętej przestrzeni lecącego samolotu błyskawicznie przekształcić się w bardzo groźny ciąg zdarzeń o tragicznych skutkach. Interwencja odbywa się natychmiast po wylądowaniu maszyny, zgodnie z procedurą: po wezwaniu przez jej kapitana. Funkcjonariusze ZIS wkraczają do akcji wyposażeni w broń krótką, ale zawsze starają się najpierw opanować sytuację bez jej użycia, wykorzystując techniki szybkiego obezwładniania, ewentualnie nowoczesne paralizatory elektryczne typu Taser, którymi można razić z odległości kilku metrów.

Pirotechnicy ZIS PSG Kraków-Balice z częścią swojego wyposażenia.

Pirotechnicy ZIS PSG Kraków-Balice z częścią swojego wyposażenia. Fot. Marek Strzałkowski.

Bardzo często do ostudzenia agresji awanturnika wystarcza sam widok czerwonej plamki, rzutowanej przez wskaźnik laserowy tego skutecznego środka przymusu. W innych przypadkach agresywne lub rozhisteryzowane osoby zostają błyskawicznie i fachowo „złożone” przez ZIS-wców i wyprowadzone lub wyniesione z samolotu.

Część funkcjonariuszy PSG ma za sobą przeszkolenie do roli tzw. szeryfów powietrznych (sky-marshals), czyli pełnienia funkcji tajnych wart ochronnych na pokładach samolotów pasażerskich, podczas rejsów uznanych za szczególnie wrażliwe ze względów bezpieczeństwa. O wystawianiu, w razie zaistnienia takiej potrzeby, powietrznych wart ochronnych decyduje prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w uzgodnieniu z MSW, a odpowiednio przygotowany do takich misji personel zapewnia właśnie Straż Graniczna. Od połowy 2006 r. w jej szeregach pozostaje w gotowości do tego typu zadań kilkudziesięciu funkcjonariuszy, na co dzień pracujących najczęściej w pododdziałach specjalnych SG, w tym w Zespół Interwencji Specjalnych.

Grupa interwencyjna pozostaje oprócz tego w gotowości do pomocy przy zatrzymywaniu poszukiwanych osób lub podróżnych, u których podczas kontroli odprawowej wykryto niebezpieczne przedmioty, wskazujące na zamiary terrorystyczne, fałszywe dokumenty czy przemyt.

ZIS działa często także poza lotniskiem, wypełniając zadania podobne, jak sekcje realizacyjne Wydziałów Zabezpieczenia Działań (WZD) w innych OSG. Warto przypomnieć, że po nowelizacji ustawy o SG w 2001 r. formacja ta została dodatkowo upoważniona do działań związanych ze zwalczaniem coraz poważniejszej przestępczości granicznej, związanej z nielegalną migracją, handlem ludźmi i przemytem, również w tej najgroźniejszej postaci: broni i materiałów promieniotwórczych – nie tylko w strefie przygranicznej, ale także na terenie całego kraju. Obszar działania PSG w Krakowie-Balicach obejmuje natomiast nie tylko rejon portu lotniczego, ale także miasto Kraków oraz sześć okolicznych powiatów.

Jak przebiegły warsztaty taktyczne w MOSG »

ŚMOSG nie posiada zaś własnego WZD, a podczas codziennych zadań często prościej i szybciej jest wykorzystać do wsparcia taktycznego ZIS z Krakowa, niż Wydział z Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG (KOW SG), co wymaga formalnego porozumienia między odpowiednimi komendantami.

ZIS PSG w Krakowie-Balicach wspiera działania Grupy Operacyjno-Śledczej z tej placówki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przy zatrzymywaniu osób i wykonywaniu czynności dochodzeniowo-śledczych oraz Grupy ds. Cudzoziemców w trakcie kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP. Wykonuje również zadania konwojowe w stosunku do szczególnie niebezpiecznych osób, zatrzymanych przez SG. Za zgodą i na polecenie Komendanta ŚMOSG może zostać użyty do działania w całym zasięgu terytorialnym macierzystego Oddziału.

Tym, co szczególnie wyróżnia ZIS z Krakowa, jest przygotowanie do realizacji różnorodnych zadań oraz doświadczenie, jakie funkcjonariusze mieli okazję zdobyć szkoląc się i działając z funkcjonariuszami WZD już nieistniejącego Karpackiego OSG w Nowym Sączu (obecnie KOW SG). Z uwagi na specjalne umiejętności, za zgodą Komendanta Głównego SG, ZIS-owcy z Balic wielokrotnie uczestniczyli wraz z WZD w działaniach specjalnych na terenie całego kraju.

Nabór do ZIS PSG Kraków-Balice oraz szkolenie funkcjonariuszy  

Skuteczność Zespołu w dużej mierze wynika z odpowiedniego doboru, a następnie szkolenia ludzi, dzięki czemu jest on zdolny do działania w szczególnie trudnych i niebezpiecznych warunkach oraz sytuacjach. O służbę w krakowskim ZIS mogą ubiegać się funckjonariusze w służbie stałej z dowolnych placówek SG. Około 40 procent obecnego składu posiada doświadczenie z wcześniejszej służby wojskowej, m.in. w pododdziałach powietrznodesantowych i Oddziale Specjalnym ŻW. Kandydaci poddawani są wewnętrznym testom sprawności fizycznej, który obejmuje: pływanie na czas na dystansie 100 m, pokonanie jak największego dystansu pod wodą, wyciskanie w leżeniu na ławce sztangi o masie równej masie swojego ciała, podciąganie na drążku, wejścia na linę za pomocą samych rąk, siady z leżenia w ciągu 2 minut („brzuszki”), bieg zwinnościowy po kopercie oraz bieg na 3000 m.

Jeśli kandydat osiągnął zadowalające wyniki, a także uzyskał pozytywną ocenę kierownika Zespołu i instruktorów, zostaje przyjęty na sześciomiesięczny okres próbny, w trakcie którego przechodzi podstawowe szkolenia specjalistyczne pod kątem czynności realizowanych przez Zespół Interwencji Specjalnych. Negatywna opinia kolegów z Zespołu lub instruktorów prowadzących szkolenie podczas okresu próbnego skutkuje powrotem funkcjonariusza na wcześniej zajmowane stanowisko.

ratownictwo taktyczne

Ratownictwo taktyczne to codzienność szkoleniowa, ale i element współzawodnictwa z innymi formacjami. Fot. Marek Strzałkowski

Ze względu na niewielki stan liczebny ZIS nie ma w nim wydzielonej komórki dla nowo przyjętych, lecz wchodzą oni w skład zmian pełniących regularną służbę, w ramach których uczestniczą w treningach, ale nie biorą jeszcze bezpośredniego udziału w działaniach, dopóki nie zostaną w pełni wyszkoleni.

Główny nacisk w szkoleniu kładziony jest na umiejętności niezbędne do wykonywania podstawowego zakresu zadań, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej: doskonalenie taktyki i technik interwencji, zwłaszcza na pokładzie statku powietrznego i w terminalu portu, wyszkolenia strzeleckiego, walki wręcz, taktyki specjalnej oraz szkolenie minersko-pirotechniczne, prowadzone przez instruktorów Zespołu. Kandydaci zapoznają się także szczegółowo z infrastrukturą portu lotniczego i specyfiką funkcjonowania jego poszczegółnych elementów oraz obsługą urządzeń i pojazdów lotniskowych. Za szkolenie w zakresie walki wręcz odpowiadają najlepsi w tej dziedzinie funkcjonariusze, posiadający uprawnienia instruktorskie, wśród których są mistrzowie boksu, karate i kickboxingu, m.in. brązowy medalista XI Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Karate Kyokushin oraz ubiegłoroczny zdobywca III miejsca w mistrzostwach służb mundurowych w tej ostatniej dyscyplinie.

Sprawność fizyczną członkowie Zespołu utrwalają także w trakcie zimowych i letnich obozów kondycyjnych w Bieszczadach oraz Tatrach, szkoleń narciarskich, z zakresu pływania z elementami ratownictwa wodnego na akwenie otwartym oraz pływalni, a także szkolenia wspinaczkowego w warunkach letnich i zimowych, z wykorzystaniem technik linowych.

Osiągnięcia Zespołu Interwencji Specjalnych PSG Kraków-Balice

Jak większość sił specjalnych reprezentujących różne służby i formacje MON oraz MSW, również ZIS PSG w Krakowie-Balicach przywiązuje bardzo dużą wagę do szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego i taktycznego TCCC. Bierze udział we wspólnych treningach pod tym kątem z krakowskim SPAP oraz GISW, a także stara się regularnie uczestniczyć w zawodach poświęconych ratownictwu, takich jak organizowany przez SPAP KWP w Gdańsku „Paramedyk” czy warsztaty ratownictwa taktycznego Tactical Prison Rescue Służby Więziennej („SPECIAL OPS” nr 3/2015).

Warto przeczytać: T.R.U. XFireTM - komplet odzieży trudnopalnej dla profesjonalistów »

W tym roku reprezentacja Zespół Interwencji Specjalnych zajęła pierwsze miejsce wśród ekip spoza krajowego systemu ratownictwa podczas VI Mistrzostw Krakowa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych i podobnie jak w ubiegłym, drugie w klasyfikacji ogólnej.

Funkcjonariusze ZIS uczestniczą także w szkoleniach poligonowych i lokalnych z funkcjonariuszami nowosądeckiego WZD KOW SG oraz Żandarmerią Wojskową z Krakowa, doskonaląc elementy taktyki w terenie zurbanizowanym i przygodnym, a także wyszkolenie strzeleckie. Z braku własnych obiektów bieżący trening strzelecki prowadzą m.in. na strzelnicach policyjnych w KWP w Krakowie i KPP w Chrzanowie, halę sportową do treningu fizycznego udostępnia im natomiast położona po sąsiedzku 8. Baza Lotnictwa Transportowego w Balicach. Oprócz tego ZIS bierze udział w kursach organizowanych na szczeblu centralnym w ośrodkach szkoleniowych SG, np. w zakresie nabywania uprawnień do samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.

W czerwcu br. członkowie Zespołu uczestniczyli w szkoleniu „Taktyka prowadzenia operacji specjalnych przeciw grupom dywersyjnym w rejonie przygranicznym”, przeprowadzonym w Bieszczadach przez instruktorów z Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM w ramach projektu nr 34/NMF PL 15/14 „Bezpieczeństwo (bez) granic” (Security (no) borders) dla jednostek bojowych SG, BOR, ŻW i Policji realizujacych zadania specjalne. Zostało ono dofinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu PL-15: „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.

W macierzystej PSG ZIS zapewnia instruktorów strzelectwa, walki wręcz i sportu do szkolenia funkcjonariuszy pozostałych komórek. Rozsławia także jej imię zdobywając liczące się miejsca podczas róznego rodzaju zawodów wewnętrznych i zewnętrznych, np. tegorocznych Międzynarodowych Mistrzostw SG o Puchar Komendanta Głównego w strzelaniu (I miejsce indywidualnie i zespołowo), czy słynnym Biegu Morskiego Komandosa organizowanym przez JW Formoza w rejonie Gdyni Kolibki (4. miejsce w kategorii TEAM w 2012 r.).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • Wiech Wiech, 09.05.2016r., 16:21:59 Nie do końca podano prawdę Data utworzenia GIP na Okęciu się zgadza z tym że zaczęto tworzyć od 1991 r lecz nie było funduszy pieswy dowódca GIP kpt SG W Pachana zadania rozpoznanie i neutralizacja urządzeń wybuchowych , Zabezpieczenie Specjalne VIP interwencje w stosunku do osób zakłócających porządek publiczny w obrębie Przejścia granicznego w obszar którego wchodziła płyta lotniska statki powietrzne ( a więc interwencje na statkach powietrznych ) rejon Cargo poczty i cateringu oraz hale odlotowe i przylotowe w całości w tym rejonie działał GIP również w sytuacjach informacji o zagrożeniach Portu lotniczego i samych zagrożeń np rozpoznania statków powietrznych po informacji o urządzeniu wybuchowym na pokładzie Samodzielny Pluton AT Policji realizował wszelkie działania i zagrożenia w części od strony miasta do lini ściany hal odlotowych i przylotowych Oraz części zabezpieczenia rejsów zagrożonych EL Al i do USA GIP składał się z 35 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek doświadczonych saperów i byłych żołnierzy jednostek desantowych i batalionu specjalnego NJW po szkoleniach instruktorskich policyjnych AT szkoleniach policyjnych saperskich we Francji USA i Izraelskich Wszyscy funkcjonariusze GIP posiadali przeszkolenie i umieli się posługiwać całym sprzętem technicznym na płycie lotniska oraz odwoływaniem od rękawów w sytuacji zagrożenia Portu lub samolotu w sytuacji zagrożeń czego nie robiła Policja Samodzielny Pluton Policji został rozwiązany w 1997roku i wtedy GIP przejął pirotechnikę również w części zabezpieczanej wcześnie przez Policje . Na podstawie opracowania zasad opracowanych dla GIP w SG przez twórce i 1 dowódce GIP kpt Pachanę powstały w całej SG również na przełomie 1993/94 plutony Specjalne SG w każdym Oddziale SG obecnie WZD Kolejni dowódcy GIP por Jacek Zalewski , kpt Andrzej Turowicz do 2001 r a po przekształceniu na ZIS (Zespół Interwencji Specjalnych a obecnie na GIP por Bazydło .........
  • ICH ICH, 10.05.2016r., 21:32:48 Dziękujemy za interesujące uzupełnienia, ale nie uzasadniają one wstępnego zdania, o "nie do końca prawdzie", poza - mea culpa - klawiaturowym błędem z rokiem 1993 zamiast 1992: taki podali przedstawiciele samego ZIS Okęcie jako faktyczny rok powstania ich poprzedniczki GIP (niezależnie od wcześniejszych przymiarek w 1991 r.). W powyższym tekście nie widzę żadnych nieprawdziwych informacji - pańskie są jedynie dużo bardziej precyzyjne, ale artykuł nie jest poświęcony jednostce z Okęcia lecz z Krakowa, a powyższy fragment to tylko z założenia bardzo ogólne wprowadzenie o warszawskich początkach tego typu grup/zespołów w Polsce.

Powiązane

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Ireneusz Chloupek Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne Guerrilleros MOE - hiszpańskie jednostki specjalne

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones...

20 lat temu, w ramach planu NORTE (Nueva Organización del Ejército de Tierra) w armii hiszpańskiej powołano do życia 6 października 1997 r. nowe Dowództwo Operacji Specjalnych MOE (Mando de Operaciones Especiales), któremu podporządkowano wszystkie jednostki specjalne wojsk lądowych. Oznaczało to początek nowej ery w już wtedy 40-letniej historii współczesnych „guerrilleros”, jak w tym kraju tradycyjnie nazywa się komandosów.

Mateusz J. Multarzyński Zostań komandosem!

Zostań komandosem! Zostań komandosem!

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych....

Zgodnie z Decyzją nr 143/MON Ministra Obrony narodowej Antoniego Macierewicza, opublikowaną 14 lipca br. w Dzienniku Urzędowym MON, uruchomiony został nabór na szkolenie kandydatów na żołnierzy Wojsk Specjalnych. Do Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych działającego w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na półroczny kurs „Jata” przyjętych zostanie 30 osób niebędących żołnierzami Sił Zbrojnych RP lub funkcjonariuszami służb mundurowych. Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać do 30 września.

Ireneusz Chloupek US COAST GUARD DSF

US COAST GUARD DSF US COAST GUARD DSF

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem...

Amerykańska Straż Wybrzeża USCG (United States Coast Guard) nawet w samych Stanach Zjednoczonych kojarzona jest głównie z misjami poszukiwawczo-ratowniczymi na wodach przybrzeżnych oraz ich patrolowaniem w ramach antyprzemytniczego zabezpieczania morskich granic USA i ochrony środowiska. Tymczasem, jako jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych tego państwa podporządkowany Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego DHS (Department of Homeland Security), łączy ona funkcje cywilne i wojskowe, w obu przypadkach...

Ireneusz Chloupek WZD MOSG

WZD MOSG WZD MOSG

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na...

Wydział Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej jest jedynym w kraju pododdziałem specjalnym o charakterze policyjnym, posiadającym szczególne uprawnienia do prowadzenia działań na morzu, wyspecjalizowanym pod tym kątem równolegle do wykonywania innych najtrudniejszych i niebezpiecznych zadań na lądzie oraz z powietrza.

Wybrane dla Ciebie

Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Gdzie przygotujesz się na najgorsze » Gdzie przygotujesz się na najgorsze »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Jak przeprowadzić skuteczna obronę » Jak przeprowadzić skuteczna obronę »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Kamizelki taktyczne którą wybrać »

Kamizelki taktyczne którą wybrać » Kamizelki taktyczne którą wybrać »

Gdzie doposażysz się taktycznie »

Gdzie doposażysz się taktycznie » Gdzie doposażysz się taktycznie »

Kompletna ochrona balistyczna »

Kompletna ochrona balistyczna » Kompletna ochrona balistyczna »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych » Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą » Buty, butom nierównie - dowiedz się które Cię nie zawiodą »

Spotkanie twarzą w twarz na Eurosatory

Spotkanie twarzą w twarz na Eurosatory Spotkanie twarzą w twarz na Eurosatory

Dobierz buty do warunków pogodowych »

Dobierz buty do warunków pogodowych » Dobierz buty do warunków pogodowych »

Buty odporne na wszystko »

Buty odporne na wszystko » Buty odporne na wszystko »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego » Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego »

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki Czym bezpiecznie wypijesz wodę prosto z rzeki

Zaplanuj wakacje z dobrym sprzętem »

Zaplanuj wakacje z dobrym sprzętem » Zaplanuj wakacje z dobrym sprzętem »

Najnowsze produkty i technologie

Mariusz H. BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

Dobre, solidnie wykonane, z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Od strony anatomicznej, stopa to pierwszy amortyzator w układzie ruchu człowieka, dzięki...

Dobre, solidnie wykonane, z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Od strony anatomicznej, stopa to pierwszy amortyzator w układzie ruchu człowieka, dzięki unikalnej konstrukcji kostno-stawowo-więzadłowo-mięśniowej. Odpowiednie wyprofilowanie podeszwy oraz wkładki stanowi podstawę wzmacniającą utrzymanie sklepienia stopy i ochronę przed urazami.

Militaria.pl Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować,...

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować, a także jaki sprzęt ze sobą zabrać.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.