Special-Ops.pl

Primo-Intervenant 3

Rosnąca liczba zamachów przeprowadzanych przez ekstremistów islamskich oraz ich naśladowców stała się w wielu państwach oczywistym impulsem do rozbudowy i modernizacji jednostek kontrterrorystycznych. Konieczność dysponowania jak najlepiej przygotowanymi, silnymi formacjami o takim charakterze jest w obliczu współczesnych zagrożeń terroryzmem bezdyskusyjna, jednak modus operandi sprawców zamachów z ostatnich lat sprawia, że w wielu przypadkach interwencja takich jednostek może być spóźniona, a istotniejszego znaczenia od ich potencjału nabiera szybkość reakcji mniej specjalistycznych sił, obecnych w najbliższym otoczeniu. Nie oznacza to jednak, że zdeterminowanym terrorystom mogą rzeczywiście skutecznie przeciwdziałać przeciętni funkcjonariusze.

Zdjęcia: Andrzej Krugler, Polizia di Stato, Singapore Police Force, Hong Kong Police

Zobacz także

Tomasz Jasionek Polscy specjalsi – niewykorzystany potencjał?

Polscy specjalsi – niewykorzystany potencjał? Polscy specjalsi – niewykorzystany potencjał?

Dwudziestego czwartego maja br. podczas pierwszego dnia międzynarodowej konferencji Defence24 Day oraz SOFEAST odbył się panel współorganizowany przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W...

Dwudziestego czwartego maja br. podczas pierwszego dnia międzynarodowej konferencji Defence24 Day oraz SOFEAST odbył się panel współorganizowany przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W związku z przypadającym w tym dniu Świętem Wojsk Specjalnych uczestnikami spotkania byli operatorzy tego rodzaju sił zbrojnych, którzy dyskutowali na temat dorobku sił specjalnych oraz wykorzystania potencjału weteranów tych formacji.

Marcin Szymański „Nowa wieża ze starych klocków”

„Nowa wieża ze starych klocków” „Nowa wieża ze starych klocków”

Kiedy zakończyła się wojna o Falklandy, mówiliśmy, że to być może ostatni konwencjonalny konflikt. Przepowiadano zmierzch wojen toczonych w sposób tradycyjny – pomiędzy podmiotami państwowymi. Potem, podczas...

Kiedy zakończyła się wojna o Falklandy, mówiliśmy, że to być może ostatni konwencjonalny konflikt. Przepowiadano zmierzch wojen toczonych w sposób tradycyjny – pomiędzy podmiotami państwowymi. Potem, podczas Pustynnej Burzy, mówiono o ostatnich szarżach pancernych zagonów. Analitycy zapowiadali zmierzch stylu walki, który zdominował konflikty w dwudziestym wieku. W kolejnych dekadach pojawiła się wojna z terrorem, operacje wymuszania pokoju, działania stabilizacyjne, Bałkany, Afganistan, Libia –...

Radosław Tyślewicz Atak na Ukrainę a nowy porządek Świata

Atak na Ukrainę a nowy porządek Świata Atak na Ukrainę a nowy porządek Świata

Od 2014 roku kwestia pełzającej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i groźba konwencjonalnego konfliktu zbrojnego w Europie zaczęła znacząco wpływać na sytuację polityczną Świata. Wcześniejsze zapisy...

Od 2014 roku kwestia pełzającej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i groźba konwencjonalnego konfliktu zbrojnego w Europie zaczęła znacząco wpływać na sytuację polityczną Świata. Wcześniejsze zapisy w dokumentach doktrynalnych Rosji, dające jej domniemane prawo użycia siły w obronie prześladowanych mniejszości rosyjskich poza jej granicami czy też przywilej otrzymania obywatelstwa FR przez osoby zamieszkujące w granicach dawnego imperium rosyjskiego, jak i agresja na Gruzję w 2008 roku, nie...

 Ataki terrorystyczne na początku 2015 r. we Francji wpłynęły na zmiany organizacyjne, mające zapewnić obecność w terenie zespołów szybkiego reagowania, nie tylko w siłach bezpieczeństwa tego kraju, ale również wielu innych państw Europy.

Na wzór planu BAC-PSIG 2016 („SPECIAL OPS” nr 5/2016) francuskiej policji i Żandarmerii Narodowej podobne patrole antyterrorystyczne „primo-intervenant” (pierwszej interwencji) w lokalnych siłach porządkowych powołała w ubiegłym roku włoska Polizia di Stato oraz tamtejszy Korpus Karabinierów.

Do tej pory włoska policja dysponowała do walki z terroryzmem jedynie stacjonującą w Spinaceto na południowo-zachodnich obrzeżach Rzymu centralną jednostką kontrterrorystyczną NOCS (Nucleo operativo centrale di sicurezza), funkcjonariuszami o specjalności strzelca wyborowego (Tiratori scelti) w lokalnych komendach, a od 2001 r. – po spektakularnych zamachach Al-Kaidy w USA – niewielkimi zespołami interwencyjno-ochronnymi, znanymi jako Squadra Laser, w dwóch głównych portach lotniczych kraju: stołecznym Fumicino i Malpensa w Mediolanie oraz trzecim, wspólnym dla regionów Toskania, Marche i Emilia-Romania.

W ramach pilotażowego programu tworzenia lokalnych pododdziałów taktycznych, które mogłyby wspierać siłowo regionalne komórki policji podczas zatrzymań najbardziej niebezpiecznych przestępców i uwalniania osób porwanych dla okupu, w 2000 r. Direzione Centrale della Polizia Criminale zgodziła się na utworzenie w Kalabrii pierwszej takiej jednostki pod nazwą Gruppo Operativo Speciale (GOS). Mimo jej wysokiej skuteczności po trzech latach odgórnie zdecydowano, że wszelkie policyjne operacje bojowe pozostaną w rękach NOCS i kalabryjska GOS została rozwiązana.

Ostatni wzrost aktywności islamskich ekstremistów w Europie uświadomił jednak Włochom, że nawet najlepsza, wyspecjalizowana jednostka kontrterrorystyczna nie jest w stanie odpowiednio szybko reagować na niespodziewane ataki, ani na bieżąco być obecna w wielu miejscach, zaliczanych do szczególnie wrażliwych na zamachy. Co prawda NOCS może teoretycznie dotrzeć policyjnymi śmigłowcami w dowolne miejsce kraju w ciągu około godziny, ale w przypadku nagłych zamachów typu active shooter na tzw. miękkie cele, typowych w ostatnim okresie, to stanowczo zbyt późno. W związku z tym Departament Bezpieczeństwa Publicznego włoskiego MSW (Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno) nakazał w marcu 2015 r. sformowanie w dwudziestu głównych miastach kraju, począwszy od uznanych ze względu na obecność ważnych obiektów, węzłów komunikacyjnych i natężenie ruchu turystycznego za najbardziej narażone na ataki terrorystyczne, małych zespołów antyterrorystycznych o charakterze patrolowo-interwencyjnym, którym nadano nazwę Unità Operativa di Pronto Intervento (UOPI) – jednostki operacyjne pierwszej/nagłej interwencji.

Czytaj też: Primo-Intervenant 1 >>>

W połowie 2015 roku pierwsze UOPI rozpoczęły służbę w komendach policji Rzymu, Mediolanu, Turynu, Neapolu (jako Squadra Antiterrorismo), Florencji, Padwy, Wenecji i Livorno, w listopadzie w Cagliari, a pod koniec roku kolejne w Modenie, Ravennie, Rimini, Trieście i Lecce.

Formowanie następnych rozpoczęto w 2016 r. w Ankonie oraz Bolzano. Funkcjonują w ramach lokalnych biur prewencji i bezpieczeństwa publicznego UPGeSP (Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico), znanych jako „Squadra volante”, czyli w wolnym przekładzie „lotne brygady”.

Każda UOPI składa się już teraz z co najmniej dwóch zespołów po 4–5 funkcjonariuszy, wyselekcjonowanych przez komisje spośród ochotników, którzy podczas testów kompetencyjnych i psychotechnicznych oraz sprawdzianów fizycznych wykazali odpowiednie predyspozycje, a następnie przeszli trzytygodniowe specjalne szkolenie teoretyczne, taktyczno-ogniowe i ratownicze w Scuola Superiore di Polizia w Nettuno, pod okiem m.in. instruktorów z NOCS.
Przykładowo w Cagliari spośród pierwszych 35 chętnych funkcjonariuszy spełniających określone kryteria wstępne wybrano dwudziestu, ale status operacyjny po szkoleniu uzyskało tylko dwunastu z nich.

Funkcjonariusze UOPI zostali wyposażeni w hełmy balistyczne wzoru PASGT, kamizelki taktyczne i kuloodporne, a oprócz 9 mm pistoletów Beretta przenoszonych w kaburach udowych uzbrojeni są w niemieckie pistolety maszynowe HK UMP9 tego samego kalibru ze szwedzkimi celownikami kolimatorowymi Aimpoint Comp M4 LowProfile i oświetleniem taktycznym, jako celniejsze od krajowych pm M12.

Dokładnie znające topografię swych rejonów i ważnych obiektów patrole UOPI obecne są w newralgicznych obszarach włoskich miast, m.in. w najbardziej tłumnie odwiedzanych miejscach, przy znanych budowlach sakralnych, w portach i przy lotniskach. Poruszają się pieszo i nowymi opancerzonymi Land Roverami Discovery 4 w błękitnych barwach policyjnych, przygotowane do natychmiastowego reagowania w przypadku ataków terrorystycznych.
Ich podstawowe zadanie to szybkie „zamrożenie sytuacji” kryzysowej, tj. likwidowanie zamachowców lub związanie walką i powstrzymywanie ich do czasu przybycia wyspecjalizowanych sił kontrterrorystycznych oraz w celu umożliwienia ewakuacji z zagrożonego rejonu wszystkich postronnych osób.

W podobny sposób dostosował swe siły do nowego typu zagrożeń terrorystycznych włoski Korpus Karabinierów (Arma dei Carabinieri), podlegający ministerstwu obrony, ale na co dzień odpowiadający za bezpieczeństwo publiczne w środowisku cywilnym równolegle do policji, podobnie jak we Francji Żandarmeria Narodowa.

W szeregach tej formacji funkcjonuje druga z centralnych, narodowych jednostek kontrterrorystycznych Włoch, Gruppo Intervento Speciale z Livorno, która w odróżnieniu od NOCS może działać także za granicą. Specjalna Grupa Interwencyjna podlega bezpośrednio Komendzie Głównej Korpusu, ma zapewniony szybki przerzut śmigłowcami włoskich sił powietrznych oraz wsparcie spadochronowego pułku karabinierów (1º Reggimento Carabinieri Paracadutisti) „Tuscania”, w którym służy wielu byłych operatorów GIS.

Zgodnie z wytycznymi z 2015 r., NOCS odpowiada w pierwszej kolejności za przeciwdziałanie terroryzmowi w stolicy i północnej części Italii, natomiast GIS w środkowej i południowej.

Oprócz tych dwóch głównych jednostek dwa mieszane zespoły GIS i Tuscanii rozmieszczone są w Rzymie oraz Mediolanie jako wsparcie terytorialnych sił karabinierów.

Czytaj też: Primo-intervenant 2 >>>

W ramach planu „Ferragosto in sicurezza” (wł. bezpieczne Ferragosto – włoskie święto obchodzone 15 sierpnia, które zbiega się ze świętem katolickim Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny), na początku lata br. Korpus Karabinierów podjął dodatkowe kroki dla wzmocnienia zdolności reagowania antyterrorystycznego przez zapewnienie powszechnego zasięgu mniej specjalistycznych, ale stale obecnych w terenie sił „pierwszej interwencji”.

W tym celu w strukturach Carabinieri powołano do życia dwa nowe typy pododdziałów, stanowiących odpowiednik policyjnych UOPI.

Pierwszy z nich to zespoły szybkiego interweniowania API (Aliquote di pronto intervento; skrót tworzy włoskie słowo „pszczoły”, co zostało odzwierciedlone na oznace pododdziałów), sformowane w strukturach terytorialnych Korpusu i podporządkowane lokalnym Comandante Provinciale dei Carabinieri.
W stolicach szesnastu z 20 regionów administracyjnych Włoch, począwszy od Rzymu, Neapolu, Turynu, Mediolanu, Padwy, Bolonii i Brescii, oraz w dwóch jednostkach aeromobilnych (Squadrone eliportato carabinieri cacciatori) „Sardegna” i „Calabria” z Abbasanta na Sardynii i Vibo Valentia w Kalabrii wyselekcjonowano spośród ochotników najsprawniejszych karabinierów, których skierowano na trzytygodniowe kursy, podobne do tych, jakie przechodzą kandydaci do UOPI.
Na potrzeby Korpusu organizuje je ośrodek szkoleniowy CoESPU (Centro di eccellenza per le Unità di polizia di stabilità) w Vicenza.

Instruktorzy, wywodzący się m.in. z GIS, poprowadzili dla przyszłych członków API specjalistyczne szkolenie w zakresie m.in. walki wręcz, strzelania dynamicznego oraz taktyki walki w terenie zurbanizowanym i w pomieszczeniach, a także ćwiczenia reagowania na wypadek zagrożeń terrorystycznych typu active shooter oraz IED.

Absolwenci kursów weszli w skład 9–14 zespołów „Pszczół”, ulokowanych w oddziałach mobilnych (Nucleo Radiomobile) jednostek terytorialnych Korpusu. Co najmniej dwa 3–4-osbowe patrole API pełnią służbę patrolową w potencjalnie najbardziej narażonych na ataki terrorystyczne rejonach swojej prowincji, zapewniając przez 24 h na dobę gotowość do natychmiastowego reagowania (czas dotarcia na miejsce zdarzenia wynosi teoretycznie do 20 minut) na tego typu zagrożenia jako pierwsze, odpowiednio wyszkolone i uzbrojone siły.

W odróżnieniu od zwykłych patroli umundurowani na czarno karabinierzy z API wyposażeni są w osłony balistyczne, a oprócz broni krótkiej dysponują 9 mm pm Beretta PM12 lub HK MP5 z celownikami holograficznymi HWS EOTech oraz 5,56 mm kbk automatycznymi Beretta SC70/90. Poruszają się opancerzonymi samochodami SUV Subaru Outback i Forester oraz terenowymi Land Roverami Discovery, z tabletami wpiętymi w najnowszy informatyczny systemem łączności „Odino 3” centrali operacyjnej Korpusu Karabinierów.

W strukturze sił mobilnych Korpusu, podległych bezpośrednio głównemu dowództwu (Comando Generale), a dokładniej w tworzących je 13 pułkach i batalionach karabinierów kierowanych w razie potrzeby do wspomagania sił terytorialnych, powstało natomiast tyleż dodatkowych zespołów wsparcia operacyjnego SOS (Squadre operative di supporto).

Przygotowane w Centrum Wyszkolenia 2. Brygady Mobilnej Karabinierów w Livorno, którego komendantem jest oficer z prawie 20-letnim stażem w GIS, w ten sam sposób co API mogą uzupełniać lub wspierać patrole „Pszczół”, działając w ten sam sposób.

W dużych miastach jeden SOS pozostaje w stałej gotowości do wyjazdu we wskazane miejsce w ciągu 30 minut, a drugi nie później niż po godzinie. W przypadku stanu podwyższonego zagrożenia kilkuosobowe patrole SOS mogą zostać prewencyjnie rozlokowane na drogach w newralgicznych rejonach. Karabinierzy z tych zespołów również noszą czarne mundury polowe, kamizelki kuloodporne i taktyczne, czarne hełmy balistyczne BK-4CC produkcji chorwackiej firmy Šestan Busch z polietylenu UHMWPE, zaopatrzone w kuloodporną osłonę twarzy, a uzbrojeni są w 5,56 mm kbk SC70/90 i 9 mm pistolety Beretta M92FS. Korzystają głównie z opancerzonych Land Roverów Discovery w czarnych barwach Korpusu z czerownym pasem i białym napisem Carabinieri, a w razie potrzeby z wozów opancerzonych RG-12.

Czytaj też: Wszyscy razem, aby chronić >>>

Podobne przedsięwzięcia, zmierzające do „nasycenia terenu” siłami zdolnymi szybko przeciwdziałać mniej skomplikowanym zamachom terrorystycznym oraz przynajmniej blokować i ograniczać skutki tych poważniejszych, dając czas na przybycie zaawansowanym jednostkom do walki z terroryzmem, można zauważyć również w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wielu innych państw.

W poszczególnych landach Niemiec trwa doszkalanie pod tym kątem, dozbrajanie oraz wyposażanie w nowoczesne hełmy balistyczne i kamizelki kuloodporne jednostek uderzeniowych BFE/BFH (Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten) z policyjnych sił prewencji Bereitschaftspolizei.

Federalna Bundespolizei wzmocniła swe zdolności do szybkiego reagowania i prowadzenia długotrwałych lub szeroko zakrojonych operacji antyterrorystycznych na dużych obszarach, powołując nową formację specjalną o charakterze pośrednim między słynną główną jednostką niemiecką do walki z terroryzmem GSG-9 a oddziałami BFE. Pod nazwą „BFE +” powstał pod koniec 2015 r. pierwszy 50-osobowy oddział w Blumbergu (Barnim) w północno-wschodniej części Berlina a w ciągu najdalej trzech najbliższych lat zostaną sformowane kolejne takie cztery w Bayreuth, Hünfeld, Sankt Augustin i Uelzen.

Kolejnym przykładem może być Holandia, gdzie zmilitaryzowana formacja policyjna Koninklijke Marechaussee sformowała od sierpnia tego roku sześć plutonów „ochrony przed wysokim ryzykiem” HRB (Hoog Risiko Beveiliging), liczących łącznie blisko 400 funkcjonariuszy po sześciotygodniowym szkoleniu specjalnym, w tym dwutygodniowym intensywnym kursie strzeleckim. Uzbrojeni oprócz 9 mm pistoletów Glock 17 w pm HK MP5 i 5,56 mm kbk Colt Canada C8 obsadzają wrażliwe na ataki terrorystyczne miejsca, takie jak porty lotnicze, dworce, okolice urzędów czy instytucji żydowskich.
Umundurowane i silnie uzbrojone piesze oraz poruszające się opancerzonymi Toyotami Landcruiser i Mercedesami G patrole KM HRB, a także złożone z funkcjonariuszy dyskretnie operujących po cywilnemu, mają stanowić siły pierwszej, najszybszej odpowiedzi na wypadek pojawienia się zamachowców.

Szefostwo norweskiej policji POD (Politidirektoratet) nakazało, by w 2016 r. 1200 funkcjonariuszy osiągnęło status IP3, czyli wyszkolenia w posługiwaniu się bronią i taktyce na poziomie wymaganym w lokalnych pododdziałach specjalnych UEH (Utrykningsenhet), które doposażono w 5,56 mm kbk automatyczne.

Również w niewielkiej Danii lokalne grupy specjalne (Indsatsgruppe) policji porządkowej Rigspolitiet uzupełniły swoje 9 mm pm HK MP5 o 5,56 mm kbk Gv M/10 (wersja C8 przygotowana dla sił zbrojnych i policji tego kraju), by tworzone przez nie w sytuacjach kryzysowych patrole Reaktionspatruljer, mogły skuteczniej przeciwstawiać się zamachowcom uzbrojonym w „kałasznikowy” lub inną broń na silną amunicję.

Tego rodzaju wzmacnianie zdolności sił policyjnych do stawiania czoła współczesnemu terroryzmowi dotyczy nie tylko USA i Europy.

Liczący ponad 7 mln mieszkańców Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej Hongkong, w którym na kilometr kwadratowy przypada około 6600 osób, już w lipcu 2009 r. z inicjatywy Sun Gui-lianga, asystenta komisarza swej policji, utworzył nową, 35-osobową jednostkę CTRU (Counter Terrorism Response Unit), na wzór nowojorskich zespołów Hercules („SPECIAL OPS” nr 4/2016). Szkolona z pomocą tych specjalistów z New York Police Department, początkowa nosiła nazwę Hong Kong Anti-Terrorist Task Force i wchodziła w skład Anti-Terrorism and Internal Security Unit w siłach operacyjnych policji Hongkongu.
Obecnie wraz z wyspecjalizowaną jednostką kontrterrorystyczną SDU (Special Duties Unit ze składu formacji prewencji Police Tactical Unit) nadzorowana jest przez wydział CITS (Counter Terrorism and Internal Security), odpowiadający za walkę z terroryzmem i bezpieczeństwo wewnętrzne w tej metropolii.
Obie ulokowane są z oddziałem pirotechnicznym EOD w strukturze skrzydła operacyjnego, podlegającego Departamentowi A „Operacje i Wsparcie” policji Hongkongu.

SDU wkracza do akcji w celu ratowania zakładników i zatrzymywania najbardziej niebezpiecznych przestępców, natomiast CTRU wystawia pięcioosobowe patrole antyterrorystyczne w rejonach infrastruktury krytycznej, węzłów masowej komunikacji i innych ważnych punktów Hongkongu, a także rozlokowywane w terenie zespoły szybkiego reagowania, wyposażone w osłony balistyczne, broń długą i sprzęt wyłomowy, które na sygnał o zagrożeniu terrorystycznym lub pojawieniu się uzbrojonych przestępców w najkrótszym czasie docierają we wskazane miejsce.

W prawie dorównującym Hongkongowi pod względem liczby mieszkańców, jeszcze bardziej zagęszczonym azjatyckim mieście-państwie Singapur po zamachach w Paryżu i Dżakarcie powstały w ubiegłym roku, obok jednostki kontrterrorystycznej STAR (Special Tactics and Rescue), nowe zespoły antyterrorystyczne ERT (Emergency Response Teams). Gotowość operacyjną osiągnęły w czerwcu 2015 r. i od tej pory każde z sześciu dowództw wydziałów lądowych tamtejszej policji dysponuje takim 4–5-osobowym zespołem, który w ciągu 15 minut jest w stanie dotrzeć w dowolny punkt w swym rejonie odpowiedzialności jako pierwsza wyspecjalizowana siła zdolna stawić czoła nawet silnie uzbrojonym terrorystom.
Na co dzień ERT patrolują newralgiczne punkty, zwłaszcza wielkie centra handlowe w stałej gotowości do interweniowania w przypadku zamachów, by zminimalizować straty wśród ludności i gości Singapuru.

Policjanci z ERT przechodzą specjalne szkolenie strzelecko-taktyczne typu counter-assault, noszą ciemnogranatowe mundury taktyczne, kamizelki kuloodporne i hełmy balistyczne Fast XP firmy Ops-Core, a wyposażeni są w pm HK MP5 z celownikami kolimatorowymi Aimpoint i oświetleniem taktycznym, rewolwery Taurus M85 na amunicję .38 Special ze wskaźnikami laserowymi Crimson Trace lub 9 mm pistolety Glock 19 oraz paralizatory Taser X26.

Czytaj też: Siły zbrojne w walce z terroryzmem – konferencja naukowa >>>

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

ELINT/rozpoznanie audioelektroniczne

ELINT/rozpoznanie audioelektroniczne

metoda gromadzenia danych rozpoznawczych środkami technicznymi, poprzez przechwytywanie i analizę sygnałów emitowanych przez przeciwnika, zarówno poprzez analizę ich treści jak również kierunków i natężenia...

metoda gromadzenia danych rozpoznawczych środkami technicznymi, poprzez przechwytywanie i analizę sygnałów emitowanych przez przeciwnika, zarówno poprzez analizę ich treści jak również kierunków i natężenia ruchu w sieciach łączności.

Karolina Wojtasik O krok przed terrorystami, czyli czemu służy tzw. załącznik AT?

O krok przed terrorystami, czyli czemu służy tzw. załącznik AT? O krok przed terrorystami, czyli czemu służy tzw. załącznik AT?

Aktywność terrorystów z Al-Kaidy i ISIS w UE w ostatnich latach przybierała różne formy, ale były to przede wszystkim ataki na ludzi. Ten typ ataku, oprócz oczywistych konsekwencji, jakimi jest śmierć...

Aktywność terrorystów z Al-Kaidy i ISIS w UE w ostatnich latach przybierała różne formy, ale były to przede wszystkim ataki na ludzi. Ten typ ataku, oprócz oczywistych konsekwencji, jakimi jest śmierć osób, powoduje także określone efekty miękkie: rozpacz i strach, poczucie bezsilności i gniew. Podobny atak na obiekt przemysłowy zwielokrotni te odczucia, będzie przyczyną strat materialnych, może dojść do efektu domina, skażenia czy katastrofy – ekologicznej lub budowlanej.

Karolina Wojtasik ISIS w odcinkach. Czy da się zrobić dobry serial o przygotowaniach do zamachu terrorystycznego? Cz. II

ISIS w odcinkach. Czy da się zrobić dobry serial o przygotowaniach do zamachu terrorystycznego? Cz. II ISIS  w odcinkach. Czy da się zrobić dobry serial o przygotowaniach do zamachu terrorystycznego? Cz. II

Bijący rekordy popularności serial Netflixa pt. „Kalifat” pokazuje, że flirtowanie z organizacją terrorystyczną kończy się źle, niezależnie od tego, czy jesteś pogubionym chłopakiem, naiwną nastolatką...

Bijący rekordy popularności serial Netflixa pt. „Kalifat” pokazuje, że flirtowanie z organizacją terrorystyczną kończy się źle, niezależnie od tego, czy jesteś pogubionym chłopakiem, naiwną nastolatką czy nawet gorliwym neofitą. W serialu pokazano proces radykalizacji szwedzkich nastolatek, warunki życia w Kalifacie ISIS w okresie największej prosperity organizacji, a także przygotowania do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w Sztokholmie. Modus operandi fikcyjnych (acz bardzo realistycznych)...

Marta Szuniewicz-Stępień Australijskie SPECIAL OPS pod lupą

Australijskie SPECIAL OPS pod lupą Australijskie SPECIAL OPS pod lupą

Upubliczniony raport Generalnego Inspektoratu Australijskich Sił Zbrojnych (IGADF) ujawnił wszechobecną wśród australijskich sił specjalnych „kulturę przemocy: niewłaściwe traktowanie osób zatrzymanych...

Upubliczniony raport Generalnego Inspektoratu Australijskich Sił Zbrojnych (IGADF) ujawnił wszechobecną wśród australijskich sił specjalnych „kulturę przemocy: niewłaściwe traktowanie osób zatrzymanych (będących co do zasady jeńcami wojennymi), w tym umyślne pozbawianie ich życia z zimną krwią oraz zmowę milczenia „tuszującą” dokonane egzekucje. Artykuł rozszerza wiedzę o tych haniebnych procederach. Zdjęcia: Radosław Tyślewicz, Internet

Karolina Wojtasik Infrastruktura, która gwarantuje przetrwanie

Infrastruktura, która gwarantuje przetrwanie Infrastruktura, która gwarantuje przetrwanie

Gdy w marcu 2020 roku stało się jasne, że najbliższe tygodnie spędzimy w zamknięciu, Polacy (inne narody także) rzucili się do sklepów, wykupując ryż, makaron i papier toaletowy. Pandemia i tzw. lockdown...

Gdy w marcu 2020 roku stało się jasne, że najbliższe tygodnie spędzimy w zamknięciu, Polacy (inne narody także) rzucili się do sklepów, wykupując ryż, makaron i papier toaletowy. Pandemia i tzw. lockdown pokazały, że żeby przetrwać apokalipsę, wcale nie trzeba walczyć z hordami żywych trupów ani skorzystać z przygotowanego zestawu przetrwania (parki i lasy zamknięto), a wystarczy siedzieć w domu i zaakceptować fakt, że na zdalnym zebraniu zobaczymy coś, czego się nie da „odzobaczyć”.

Marta Szuniewicz-Stępień, Konrad Brodewicz Collateral Damage

Collateral Damage Collateral Damage

Działania specjalne szczególnie w XXI wieku kojarzone są z precyzyjnymi uderzeniami w konkretny cel. Niezależnie, czy jest to efekt działania operatora, który podświetla laserem cel dla rakiety odpalonej...

Działania specjalne szczególnie w XXI wieku kojarzone są z precyzyjnymi uderzeniami w konkretny cel. Niezależnie, czy jest to efekt działania operatora, który podświetla laserem cel dla rakiety odpalonej z samolotu, czy atak drona kierowanego przez pilota siedzącego przed monitorem na innym kontynencie.

Karolina Wojtasik Zamach online

Zamach online Zamach online

Pierwsza wojna w Zatoce Perskiej przeszła do historii jako pierwszy konflikt zbrojny transmitowany na żywo. Stacja CNN miała swoich reporterów w stolicy Iraku, gdy do kraju wkraczała koalicja pod dowództwem...

Pierwsza wojna w Zatoce Perskiej przeszła do historii jako pierwszy konflikt zbrojny transmitowany na żywo. Stacja CNN miała swoich reporterów w stolicy Iraku, gdy do kraju wkraczała koalicja pod dowództwem USA. Dziennikarskie relacje z tego konfliktu uważane są za kamienie milowe w rozwoju telewizji informacyjnych.

Konrad Brodewicz, Radosław Tyślewicz Selektywna eliminacja

Selektywna eliminacja Selektywna eliminacja

Zarówno w informacjach mainstreamowych kanałów TV i portali internetowych, jak i filmach dokumentalnych czy wielkich hollywoodzkich produkcjach filmowych, operacje specjalne bezpośrednio powiązane są z...

Zarówno w informacjach mainstreamowych kanałów TV i portali internetowych, jak i filmach dokumentalnych czy wielkich hollywoodzkich produkcjach filmowych, operacje specjalne bezpośrednio powiązane są z eliminacją, czyli zabijaniem „tych złych”.

Karolina Wojtasik Bojownik ginie z uśmiechem na ustach

Bojownik ginie z uśmiechem na ustach Bojownik ginie z uśmiechem na ustach

Dyktatorzy i tyrani ginęli zwykle w sposób mało przyjemny i niekoniecznie szybki, a ich ciała po śmierci poddawane były dalszym zniewagom, wystawiane na widok publiczny, rozczłonkowywane czy wieszane ku...

Dyktatorzy i tyrani ginęli zwykle w sposób mało przyjemny i niekoniecznie szybki, a ich ciała po śmierci poddawane były dalszym zniewagom, wystawiane na widok publiczny, rozczłonkowywane czy wieszane ku przestrodze. Niektóre z tych aktów filmowano. W ciemnych i bagnistych rewirach Internetu można jeszcze znaleźć zapis wielogodzinnych tortur, jakimi poddawany był liberyjski dyktator Samuel Doe.

Jagna Gill Szkodniki czy wybawcy?

Szkodniki czy wybawcy? Szkodniki czy wybawcy?

Ubrane w maleńkie uprzęże, z nosem przy ziemi i wąsami zaciekle przeczesującymi teren starają się wywęszyć zakopane w ziemi materiały wybuchowe. Co jakiś czas zatrzymują się i zaczynają drapać ziemię....

Ubrane w maleńkie uprzęże, z nosem przy ziemi i wąsami zaciekle przeczesującymi teren starają się wywęszyć zakopane w ziemi materiały wybuchowe. Co jakiś czas zatrzymują się i zaczynają drapać ziemię. To znak, że porzucona mina została zlokalizowana. Nagroda? Kawałek banana i kontynuacja misji. Poznajcie bohaterskie szczury, tak zwane „Hero Rats”, szkolone do wykrywania min lądowych i niewybuchów (UXO), śmiertelnie niebezpiecznych pozostałości wojny.

Karolina Wojtasik Sieroty po Kalifie Ibrahimie

Sieroty po Kalifie Ibrahimie Sieroty po Kalifie Ibrahimie

Ostatnie przyczółki organizacji Państwo Islamskie zostały zdobyte wiosną tego roku, przywódca grupy, Abu Bakr al-Baghdadi (Kalif Ibrahim), zginął w październiku 2019. Choć salafickie organizacje terrorystyczne...

Ostatnie przyczółki organizacji Państwo Islamskie zostały zdobyte wiosną tego roku, przywódca grupy, Abu Bakr al-Baghdadi (Kalif Ibrahim), zginął w październiku 2019. Choć salafickie organizacje terrorystyczne obwołały go męczennikiem, który zginął bohatersko, prezydent Trump i jego administracja zadbali, by w społecznej świadomości pozostał przekaz o tchórzliwej ucieczce i marnym końcu przywódcy ISIS, czyli organizacji, która przez wiele miesięcy była symbolem barbarzyństwa popełnianego w imię wypaczonych...

Karolina Wojtasik Samotność wilka

Samotność wilka Samotność wilka

Z terminem „samotny wilk” jest pewien problem. To pojęcie tyleż szerokie, co nieostre. Choć zarówno w prasie, jak i w dyskursie naukowym zadomowiło się na stałe, należy używać go z pełną świadomością niedostatków...

Z terminem „samotny wilk” jest pewien problem. To pojęcie tyleż szerokie, co nieostre. Choć zarówno w prasie, jak i w dyskursie naukowym zadomowiło się na stałe, należy używać go z pełną świadomością niedostatków semantycznych.

Karolina Wojtasik Ile warte są podręczniki ISIS

Ile warte są podręczniki ISIS Ile warte są podręczniki ISIS

Organizacje terrorystyczne takie jak AQ (Al-Kaida), AQAP (Al-Kaida na Półwyspie Arabskim), czy ISIS (tzw. Państwo Islamskie) świetnie opanowały nowoczesne technologie. Używają Internetu do publikacji własnych...

Organizacje terrorystyczne takie jak AQ (Al-Kaida), AQAP (Al-Kaida na Półwyspie Arabskim), czy ISIS (tzw. Państwo Islamskie) świetnie opanowały nowoczesne technologie. Używają Internetu do publikacji własnych materiałów o charakterze informacyjnym i publicystycznym, umieszczają publikacje propagandowe, a także instruktażowe.

Karolina Wojtasik Pozorowana sytuacja zakładnicza

Pozorowana sytuacja zakładnicza Pozorowana sytuacja zakładnicza

Organizacje takie jak ISIS (tzw. Państwo Islamskie), AQ (Al-Kaida) czy AQAP (Al-Kaida na Półwyspie Arabskim) nie tylko nawołują do organizowania ataków terrorystycznych w krajach szeroko pojętego zachodu,...

Organizacje takie jak ISIS (tzw. Państwo Islamskie), AQ (Al-Kaida) czy AQAP (Al-Kaida na Półwyspie Arabskim) nie tylko nawołują do organizowania ataków terrorystycznych w krajach szeroko pojętego zachodu, ale także publikują instrukcje dla domorosłych terrorystów, którzy – zachłyśnięci wizją zrobienia czegoś wielkiego i chwalebnego – chcieliby zorganizować spektakularny zamach, ale nie wiedzą, jak to zrobić.

Jagna Gill VAPOR WAKE DOGS®- nowa broń w walce z terroryzmem

VAPOR WAKE DOGS®- nowa broń w walce z terroryzmem VAPOR WAKE DOGS®- nowa broń w walce z terroryzmem

Zagrożenie atakami terrorystów-samobójców detonujących ładunki wybuchowe na imprezach masowych i w obiektach użyteczności publicznej jest nowym wyzwaniem dla służb bezpieczeństwa. Podobnie jak skuteczna...

Zagrożenie atakami terrorystów-samobójców detonujących ładunki wybuchowe na imprezach masowych i w obiektach użyteczności publicznej jest nowym wyzwaniem dla służb bezpieczeństwa. Podobnie jak skuteczna i dyskretna identyfikacja osób mających niebezpieczne materiały w miejscu publicznym, wewnątrz dużej grupy ludzi. Do tej pory stanowiło to lukę w systemach zabezpieczeń. Rozwiązanie dostarczyli naukowcy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Auburn w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystując zdolności psów...

Jagna Gill Psy asystujące w terapii PTSD

Psy asystujące w terapii PTSD Psy asystujące w terapii PTSD

Rola psów asystujących w terapii zespołu stresu pourazowego u weteranów i w innych służbach mundurowych

Rola psów asystujących w terapii zespołu stresu pourazowego u weteranów i w innych służbach mundurowych

Ireneusz Chloupek Primo-Intervenant cd.

Primo-Intervenant cd. Primo-Intervenant cd.

W „SPECIAL OPS” nr 4, 5, 6/2016 przedstawiliśmy przykłady rozwiązań organizacyjnych w służbach policyjnych różnych państw, wprowadzone w celu podwyższenia zdolności do szybkiego reagowania na gwałtowne...

W „SPECIAL OPS” nr 4, 5, 6/2016 przedstawiliśmy przykłady rozwiązań organizacyjnych w służbach policyjnych różnych państw, wprowadzone w celu podwyższenia zdolności do szybkiego reagowania na gwałtowne ataki terrorystyczne w miejscach publicznych i zagrażające dużej liczbie przypadkowych osób, zwłaszcza w wykonaniu tzw. „aktywnych strzelców”. Chociaż do przeciwdziałania m.in. takim incydentom konieczne jest oczywiście doskonalenie potencjału typowych jednostek kontrterrorystycznych, to modus operandi...

dr Michał „Łysy” Stępiński Ewolucja systemu pododdziałów AT Policji cz.2

Ewolucja systemu pododdziałów AT Policji cz.2 Ewolucja systemu pododdziałów AT Policji cz.2

W 2015 roku w organizacji Policji zaszły istotne zmiany otwierające drogę do uporządkowania i znaczącego usprawnienia działania jednostek i komórek antyterrorystycznych. Polegały one na powołaniu Centralnego...

W 2015 roku w organizacji Policji zaszły istotne zmiany otwierające drogę do uporządkowania i znaczącego usprawnienia działania jednostek i komórek antyterrorystycznych. Polegały one na powołaniu Centralnego Odwodu Antyterrorystycznego Komendanta Głównego Policji oraz wprowadzeniu nowych regulacji dotyczących metod i form działania pododdziałów antyterrorystycznych Policji (patrz: „Ewolucja systemu pododdziałów AT Policji” - „SPECIAL OPS” 3/2016).

dr Michał „Łysy” Stępiński Specjalne użycie broni – nowe rozwiązanie w działaniach antyterrorystycznych (szanse i ograniczenia)

Specjalne użycie broni – nowe rozwiązanie w działaniach antyterrorystycznych (szanse i ograniczenia) Specjalne użycie broni – nowe rozwiązanie w działaniach antyterrorystycznych (szanse i ograniczenia)

Z artykuł poznajemy przesłanki, które wymusiły w polskim prawodawstwie rozwiązania ustawowe bezpośredniego użycia broni palnej w obronie koniecznej przed terrorystami przez funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych...

Z artykuł poznajemy przesłanki, które wymusiły w polskim prawodawstwie rozwiązania ustawowe bezpośredniego użycia broni palnej w obronie koniecznej przed terrorystami przez funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Ireneusz Chloupek Reforma – od DWS do COS cz.2

Reforma – od DWS do COS cz.2 Reforma – od DWS do COS cz.2

Z ostatnim dniem ubiegłego roku, po siedmiu latach przestało istnieć Dowództwo Wojsk Specjalnych - najmłodszego, ale najbardziej dynamicznie rozwijającego się pod jego komendą i cieszącego się powszechnym...

Z ostatnim dniem ubiegłego roku, po siedmiu latach przestało istnieć Dowództwo Wojsk Specjalnych - najmłodszego, ale najbardziej dynamicznie rozwijającego się pod jego komendą i cieszącego się powszechnym uznaniem sojuszników rodzaju Sił Zbrojnych RP. W ramach reformy systemu kierowania i dowodzenia (SKiD) SZ RP dokonano radykalnych zmian w podporządkowaniu oraz strukturach zarządzania Wojskami Specjalnymi. Zmian, które niczego w nich nie usprawniły, a jedynie zdezorganizowały to, co dobrze funkcjonowało,...

CR Specjaliści z rezerwy

Specjaliści z rezerwy Specjaliści z rezerwy

Współczesne siły zbrojne, w tym wchodzące w ich skład jednostki specjalne, charakteryzują się wysokim stopniem mechanizacji i cyfryzacji. Dlatego potrzebują ludzi posiadających odpowiednie wykształcenie...

Współczesne siły zbrojne, w tym wchodzące w ich skład jednostki specjalne, charakteryzują się wysokim stopniem mechanizacji i cyfryzacji. Dlatego potrzebują ludzi posiadających odpowiednie wykształcenie i umiejętności - niezbędne w określonych sytuacjach, gdy jednostka przechodzi do działań bojowych czy wydziela komponenty do operacji poza granicami kraju, ale z drugiej strony, często tak specjalistyczne, że trudno je wykorzystać, utrzymywać i rozwijać podczas codziennej służby garnizonowej. Rozwiązaniem...

Przemysław Guła Działania drugiego planu

Działania drugiego planu Działania drugiego planu

Przyglądając się poszczególnym operacjom odbijania zakładników w przekazach medialnych, z reguły informuje się o ich efektach, dość dokładnie analizując także przebieg samego szturmu. Rzadko jednak się...

Przyglądając się poszczególnym operacjom odbijania zakładników w przekazach medialnych, z reguły informuje się o ich efektach, dość dokładnie analizując także przebieg samego szturmu. Rzadko jednak się zdarza, aby taki przekaz zagłębiał się w szczegóły dotyczące ewakuacji osób. Czy wynika to tylko z ochrony procedur taktycznych? Moim zdaniem głównie z faktu uznawania samej ewakuacji za o wiele mniej ważną – a byłoby dobrze stawiać ją pod tym względem zaraz za szturmem.

CR Bezzałogowce w działaniach specjalnych

Bezzałogowce w działaniach specjalnych Bezzałogowce w działaniach specjalnych

Sztuka utrwalania obrazu ewoluowała od czasów wykonania pierwszych fotografii w XIX w. Wraz z pojawianiem się nowych technologii fotografia znalazła zastosowanie w różnych dziedzinach życia, bardzo szybko...

Sztuka utrwalania obrazu ewoluowała od czasów wykonania pierwszych fotografii w XIX w. Wraz z pojawianiem się nowych technologii fotografia znalazła zastosowanie w różnych dziedzinach życia, bardzo szybko zaczęła być wykorzystywana także przez siły policyjne i wojskowe, m.in. do wykonywania zdjęć powierzchni ziemi z powietrza.

Sebastian Kalitowski Terroryzm morski: Al-Kaida w poszukiwaniu nowych celów

Terroryzm morski: Al-Kaida w poszukiwaniu nowych celów Terroryzm morski: Al-Kaida w poszukiwaniu nowych celów

Wątek zainteresowania organizacji terrorystycznych żeglugą, a w szczególności tak newralgiczną jej gałęzią, jaką jest światowy system transportu morskiego produktów ropy naftowej, powrócił niedawno na...

Wątek zainteresowania organizacji terrorystycznych żeglugą, a w szczególności tak newralgiczną jej gałęzią, jaką jest światowy system transportu morskiego produktów ropy naftowej, powrócił niedawno na łamach „Washington Post” i „Associated Press”, które na krótko po zabiciu Osamy bin Ladena przekazały kolejne potwierdzające to istotne informacje.

Wybrane dla Ciebie

Kamizelka taktyczna, czy ma ograniczenia »

Kamizelka taktyczna, czy ma ograniczenia » Kamizelka taktyczna, czy ma ograniczenia »

Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach »

Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach » Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach »

Jak skutecznie chronić oczy w trudnych warunkach?

Jak skutecznie chronić oczy w trudnych warunkach? Jak skutecznie chronić oczy w trudnych warunkach?

Buty dla grotołazów - które wybrać »

Buty dla grotołazów - które wybrać » Buty dla grotołazów - które wybrać »

Co zmieści Crafter »

Co zmieści Crafter » Co zmieści Crafter »

Sprawdź ile kosztuje sztucer i wybierz model dla siebie »

Sprawdź ile kosztuje sztucer i wybierz model dla siebie » Sprawdź ile kosztuje sztucer i wybierz model dla siebie »

Co powinno się znaleźć w pakiecie ratunkowym czworonożnego towarzysza broni »

Co powinno się znaleźć w pakiecie ratunkowym czworonożnego towarzysza broni » Co powinno się znaleźć w pakiecie ratunkowym czworonożnego towarzysza broni »

Gdzie zmieścisz najpotrzebniejszy sprzęt »

Gdzie zmieścisz najpotrzebniejszy sprzęt »  Gdzie zmieścisz najpotrzebniejszy sprzęt  »

Czy masz odpowiednie obuwie na letnie wojaże? Sprawdź »

Czy masz odpowiednie obuwie na letnie wojaże? Sprawdź » Czy masz odpowiednie obuwie na letnie wojaże? Sprawdź »

Czy wiesz, jak skutecznie chronić wzrok podczas akcji? »

Czy wiesz, jak skutecznie chronić wzrok podczas akcji? » Czy wiesz, jak skutecznie chronić wzrok podczas akcji? »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz produkty sprawdzone w ekstremalnych warunkach

Wybierz produkty sprawdzone w ekstremalnych warunkach Wybierz produkty sprawdzone w ekstremalnych warunkach

Odzież taktyczna - zobacz najnowsze kolekcje »

Odzież taktyczna - zobacz najnowsze kolekcje » Odzież taktyczna - zobacz najnowsze kolekcje »

Jak skorygować ostrość w niedoskonałych warunkach

Jak skorygować ostrość w niedoskonałych warunkach Jak skorygować ostrość w niedoskonałych warunkach

Jesteś miłośniczką ekstremalnych przeżyć? Przetestuj

Jesteś miłośniczką ekstremalnych przeżyć? Przetestuj Jesteś miłośniczką ekstremalnych przeżyć? Przetestuj

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops