Special-Ops.pl

Piractwo morskie a szkolenie uzbrojonych ochroniarzy na morzu

Piractwo morskie a szkolenie uzbrojonych ochroniarzy na morzu Sebastian Kalitowski
 

Piractwo morskie a szkolenie uzbrojonych ochroniarzy na morzu Sebastian Kalitowski


 

Dane i statystyki pokazują, że liczba ataków pirackich i morskich napadów zbrojnych na świecie zmniejsza się. Według danych Międzynarodowej Organizacji Morskiej oraz Ocean Beyond Piracy w 2011 r. doszło do spadku aktywności piratów oraz liczby aktów przemocy w stosunku do marynarzy na morzu. Odnotowane przez IMB incydenty ataku pirackiego i napadu zbrojnego w 2011 roku pokazują niewielki spadek z liczby 445 ataków w 2010 roku do 439 w 2011 roku. Pomimo globalnego spadku w ubiegłym roku aktywność piratów somalijskich była większa o 20 ataków w stosunku do ubiegłego roku.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa należy liczyć się z tym, iż liczba raportowanych ataków może być zaniżona i dotyczyć każdego rozpatrywanego okresu. Zdaniem Noel Choonga, szefa Międzynarodowego Biura Morskiego Centrum Raportowania Piractwa w Kuala Lumpur, połowa ataków pirackich nie jest nigdzie zgłaszana, a tym samym monitorowana. Bardziej pesymistyczne źródła sugerują, iż tylko około 30-40% wszystkich ataków pirackich jest ofi cjalnie zgłaszane, a tym samym ujęte w raportach. Niektórzy armatorzy nie zgłaszają ataków pirackich w obawie „czarnego PR-u”, a także nie chcąc angażować się w żmudne śledztwa i czynności procesowe. Nie można wykluczyć, iż takim działaniem armatorów może powodować także obawa o to, że wśród piratów zostanie rozpowszechniona informacja o tym, że armator ten płaci okup za uprowadzenie swojego statku.

W 2011 roku piraci w rejonie Rogu Afryki, który pozostaje ciągle najbardziej zapalnym punktem dla żeglugi, uprowadzili 28 statków i 555 marynarzy. Wskazuje to na 42-procentowy spadek liczby uprowadzonych statków w rejonie Rogu Afryki w stosunku do 2010 roku.

Kolejnym czynnikiem spadkowym, który widać w tabeli 1., jest prawdopodobieństwo sukcesu ataku i uprowadzenia statku w rejonie Rogu Afryki, które zmalało w 2011 roku o 10% w stosunku do 2010 roku. W 2011 roku w stosunku do 2010 o 57% zmalała także liczba uprowadzonych statków w tamtym rejonie.

Dane opracowane na podstawie informacji z IMB pokazują, że w 2011 roku liczba marynarzy, którzy zostali zaatakowani w czasie rejsu w rejonie Rogu Afryki, była mniejsza o 8% niż rok wcześniej. Podobnie o 32% w stosunku do 2010 roku zmalała liczba marynarzy, którzy przeżyli bardzo niebezpieczną sytuację wejścia piratów na burtę po skutecznym ataku. Zmalała także o 49% liczba marynarzy, którzy w wyniku ataku pirackiego stali się zakładnikami i uczestnikami najczęściej traumatycznego długotrwałego incydentu zakładniczego.

Od 2010 roku można zaobserwować wzrost brutalności i przemocy ze strony piratów somalijskich. W głównej mierze było to ograniczanie wody i jedzenia, bicie (często kolbami), strzelanie do zakładników z armatek wodnych, zamykanie w chłodniach statkowych, przetrzymywanie na słońcu, wieszanie na masztach i hakach do mięsa. Piraci bardzo często w obawie o próbę odbicia (po uzyskaniu takiej informacji bądź po innych akcjach ratunkowych) gromadzili załogę na pokładzie, strzelając jej nad głowami lub częściowo przerzucając zakładników na ląd. Załogi statków wykorzystywane były jako „żywe tarcze”. Często piraci w przypadku pojawienia się okrętu obok burty uprowadzonego statku „wywlekali” członków załogi na pokład i bili ich do momentu, kiedy okręt się nie oddalił.

Natomiast w 2011 roku czynnik ten spowodował wzrost liczby marynarzy, którzy zginęli w wyniku incydentów pirackich w rejonie Rogu Afryki. W roku 2011 zginęło 35 marynarzy, 8 z nich bezpośrednio z ręki piratów. Następnych 8 marynarzy umarło wskutek niedożywienia lub chorób, z którymi zmagali się w czasie kilkumiesięcznych okresów niewoli wskutek braku jedzenia i lekarstw oraz dostępu do opieki medycznej. Co ciekawe, o 50% wydłużył się też okres przetrzymywania uprowadzonych statków w stosunku do poprzedniego roku. W 2011 roku statki średnio były przetrzymywane 8 miesięcy.

Niestety aż 19 marynarzy zginęło w czasie ataku sił antypirackich w „friendly fire”, które miały być akcją ratunkową, albo w czasie próby ucieczki. Tak jak było to w przypadku zaatakowanego u wybrzeży Seszeli niemieckiego statku MV BELUGA NOMINATION, którym dowodził kpt. ż.w. Piotr Budzynowski – ekspert i wykładowca Maritime Safety&Security Ltd. Załoga statku została zaatakowana 22 stycznia 2011 r. przez piratów somalijskich z klanu Darood. Kapitan podjął decyzję o zejściu załogi do Cytadeli. Po nawiązaniu kontaktu z UKMTO otrzymał informację, że nie może liczyć na pomoc z sił międzynarodowych ze względu na znaczną odległość od operujących okrętów. Po 48 godzinach piraci przez niedbale zabezpieczony właz do maszynowni za pomocą „chain blocka” wdarli się do Cytadeli.

Po opanowaniu statku przez piratów przy burcie jednostki pojawił się kuter patrolowy marynarki wojennej Seszeli, którego załoga poprzez UKF oraz środki komunikacji głosowej nakazała zatrzymanie statku. Po kilkukrotnym przekazaniu informacji przez kapitana Budzynowskiego o tym, że statek jest uprowadzony przez piratów, jednostka marynarki wojennej ostrzelała MV BELUGA NOMINATION. W odwecie piraci zastrzelili członka załogi statku w formie egzekucji.

W 2010 roku doszło do 8 przypadków śmierci marynarzy związanych z działaniami piratów somalijskich, co stanowi 337-procentowy wzrost liczby ofiar śmiertelnych w 2011 roku.

Spoglądając na powyższe statystyki nasuwa się pytanie: czy piractwo zostało powstrzymane i spadek aktywności pirackiej oraz liczby ataków może stanowić zmierzch operacji MarSec?

Zapewne wielu Czytelników bardzo poważnie rozważało znalezienie miejsca pracy w tym młodym, ale i bardzo dynamicznie rozwijającym się sektorze globalnego bezpieczeństwa. Tych, którzy nadal o tym myślą, chciałbym uspokoić. Przyczyn obniżenia liczby ataków pirackich na świecie, a także w rejonie Rogu Afryki w 2011 roku, a w jego konsekwencji obniżenia strat finansowych i ludzkich, doszukiwałbym się głównie w następujących przyczynach. Pierwszą jest wzrost bezpieczeństwa statków poprzez częstsze niż w 2010 roku wykorzystywanie przez armatorów uzbrojonych zespołów bezpieczeństwa – Vessel Protection Team.

Nie bez wpływu na przedstawione statystyki pozostaje fakt, że styczeń 2011 roku rozpoczął także nową erę działań antypirackich na morzu w okolicach wybrzeży Somalii. Bardziej radykalne działania marynarek wojennych operujących w rejonach działania piratów somalijskich zostały w mojej opinii zapoczątkowane odbiciem MV SAMHO JEWERLY w ramach operacji południowokoreańskiej marynarki wojennej „Świt w Zatoce Adeńskiej”. Podobnie jak działania marynarek wojennych Indii oraz Seszeli, które zapewne mają także istotny wpływ na ograniczenie sukcesów w ich działaniach.

Coraz częstsze prowadzenie operacji NATO w głąb lądu w Somalii jest kolejnym celnym działaniem mającym wpływ na obniżenie liczby aktów piractwa w rejonie Rogu Afryki. Spadek liczby ataków na świecie i w rejonie Rogu Afryki nie jest i nie będzie zdecydowanie zmierzchem operacji bezpieczeństwa morskiego.

Private Maritime Security Company odnalazły się na morzu, choć zostały z wielkim trudem przyjęte przez IMO i P&I, które bardzo obawiały się obecności uzbrojonych ochroniarzy na burcie, ze względu na możliwą ich zdaniem eskalację przemocy ze strony piratów, a także bezpieczeństwo załóg. Obawiano się, że mogą one być narażone na niebezpieczeństwo ze strony uzbrojonych w broń automatyczną ochroniarzy. Zapewne PMSC będą prawdopodobnie na stałe gościć na morzach i oceanach dopóki statki będą przepływały przez HRA. Ostatni wzrost ataków pirackich i uprowadzeń statków w Nigerii i Beninie pokazuje, iż bardzo łatwo można wywalczyć sobie palmę pierwszeństwa w liczbie ataków. Rejon ten będzie bardzo ciekawym wyzwaniem dla rynku MarSec ze względu na lokalne prawo umożliwiające wykonywanie działań uzbrojonej ochrony tylko z podmiotami miejscowymi.

Ostatnio można także zaobserwować znaczną profesjonalizację operatorów MarSec. Światowe firmy PMSC, w tym także Maritime Safety &Security Ltd., będąca pierwszą polską firmą zajmującą się ochroną statków w HRA, stawiają coraz wyższe wymagania kandydatom do pracy w zespołach VPT.

Z lekkim zdziwieniem i niedowierzaniem przyjąłem informację o tym, że jedna z polskich fi rm położonych w południowej części Polski zorganizowała szkolenie w obszarze MarSec. Lokalizacja i charakter działań tej firmy, a także informacja, że to pierwsze tego typu szkolenie w Polsce i w tej części Europy, jeszcze bardziej pogłębiły moje zdziwienie. Gdyby jego organizatorzy posiadali chociażby podstawową wiedzę z zakresu „maritime security”, nie podawaliby informacji, że „podczas tygodniowego szkolenia uczestnicy będą poznawać tajniki pracy Ship Security Officer. Osoby, która ochrania statki prywatnych armatorów przed piratami.

Oczywiście jest to absurdalne stwierdzenie, bo każdy, kto posiada choćby elementarną wiedzę morską, nie mówiąc już o MarSec, wie, że Oficer Ochrony Statku nie jest osobą chroniącą fizycznie statki przed piratami, a realizuje inne zadania w ramach kodeksu ISPS. Najczęściej jest nim wyznaczony przez armatora kapitan lub (i) starszy ofi cer, starszy mechanik, a więc nie zostanie zapewne nim uczestnik organizowanego szkolenia. Organizatorzy mający ambicję prowadzenia tego typu szkoleń powinni o tym wiedzieć. Kolejnym marketingowym chwytem są informacje o zarobkach rzędu 5000 USD, pułap ten nie jest i nie będzie powszechnie osiągany, zwłaszcza dla uczestników bliżej nieokreślonych szkoleń. O takich płacach mogą myśleć ci, którzy znajdą zatrudnienie w brytyjskich, francuskich czy niemieckich firmach, które mają podpisane długoterminowe kontrakty z dużymi armatorami. Nie ukrywajmy, droga do tych firm będzie trudna. Bliższe prawdzie będą zarobki rzędu 150–100 USD za dzień w HRA (przykładowo tranzyt na trasie Suez – Sri Lanka przy prędkości statku 12 węzłów trwa około 12 dni).

Maritime Safety&Security Ltd. organizuje szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu członka zespołu bezpieczeństwa statku od 2010 roku. Proces przygotowywania przyszłych członków zespołu bezpieczeństwa obejmuje: Basic Training STCW (rozszerzony oprócz pierwszej pomocy medycznej o Maritime Tactical Casual Care – morski kurs „czerwonej taktyki”, bardzo ważny z punktu widzenia przyszłej pracy, gdzie można spotkać się z typowymi obrażeniami i urazami pola walki), Oficera Ochrony Statku (Ship Security Officer), BASIC MARINE KNOWLEDGE, który obejmuje elementy podstaw nawigacji, obsługi radaru i UKF, kurs antypiracki zawierający m.in. wykorzystanie środków ochrony oraz obrony aktywnej i pasywnej, risk assesment, podatność statków na ataki pirackie, opracowanie SSAA (Ship Security Antypiracy Audit), modus operandi piratów, BMP 4, system raportowania i powiadamiania w GoA.

Dodatkowo kandydaci na operatorów przechodzą szkolenie taktyczne „Tactical on the Board”, w czasie którego zajęcia odbywają się na statkach (zbliżonych wielkością do tych, z jakimi mogą się zetknąć w czasie pracy w ochronie statków, a nie na statkach pływających po Zalewie Wiślanym), które obejmują działania taktyczne związane z ochroną statku w czasie przejścia przez rejon zagrożony, przeprowadzają SSAA (Ship Security Antypiracy Audit) i uzyskują praktyczną wiedzę na temat jednostek pływających, czy też samej organizacji służby na statku, współpracy z załogą. Element ten jest bardzo ważny, bo najczęściej kursanci w czasie szkolenia przekraczają pierwszy raz w swoim życiu trap statku.

Choćby ćwiczenia tego typu były prowadzone przez najlepszych nawet instruktorów z Gromu, Formozy czy MOSG, trzeba powiedzieć jasno – są one w szkoleniu członków Zespołu Bezpieczeństwa Statku nieporozumieniem. To nie to szkolenie. Szkolenie tego typu można zaproponować innym odbiorcom – atakującym piratom, a nie ochroniarzom mającym chronić statki. Szkolenie operatorów MarSec to nie szkolenie operatorów w operacjach VBSS. Operacje bezpieczeństwa morskiego – uzbrojonej ochrony statków – nie są działaniami militarnymi czy policyjnymi. Niebezpieczeństwo nieodpowiedniego przygotowania operatorów potwierdzają wydarzenia z 12 lutego br., kiedy to członkowie uzbrojonego zespołu bezpieczeństwa na włoskim tankowcu MT ENRICA LEXIE zastrzelili pomyłkowo 2 hinduskich rybaków u wybrzeży Indii.

Przed większą liczbą śmiertelnych ofiar uchronił fakt, że do incydentu doszło w godzinach wieczornych i reszta załogi składającej się z 9 osób spała. Na ochranianym statku znajdował się Autonomiczny Zespół Oddziału Ochrony Statku włoskiej Marynarki Wojennej (AVPD). W wyniku śmiertelnej pomyłki dwóch żołnierzy trafi ło do więzienia w Indiach. Według zeznań, włoski zespół ochrony wystrzelił strzały ostrzegawcze z 500, 300 i 100 metrów, niemniej po fakcie, w świetle oskarżeń o morderstwo, zeznania członków wojskowego VPT zeszły na drugi plan. Żołnierze, tylko dzięki interwencji dyplomatycznej, po 105 dniach spędzonych w niezbyt przyjemnym indyjskim więzieniu, dzięki wpłaconej kaucji o równowartości około 180 000 USD, zostali przeniesieni do bazy policji indyjskiej, gdzie w nieco bardziej komfortowych warunkach oczekiwali na rozprawę.

Nietrudno wyobrazić sobie konsekwencje takiej tragicznej pomyłki w przypadku członków zespołu bezpieczeństwa będących pracownikami fi rmy PMSC. Niezbyt dowierzałbym w zbyt duże zainteresowanie i skuteczność rozwiązań dyplomatycznych. Prawdopodobnie winni czy nawet podejrzewani członkowie zespołu bezpieczeństwa statku spędziliby w więzieniu długi i ciężki okres. Dlatego niewłaściwe szkolenie MarSec operatorów może być niebezpieczne w skutkach. Nie mówię już o samym zagrożeniu dla piratów czy potencjalnie omyłkowo wziętych za piratów innych ludzi morza, załogi ochranianego statku, ale także dla samych uczestników niewłaściwych szkoleń. Taka samoświadomość jest bardzo ważna dla tych, którzy chcą szukać pracy w ochronie statków.

Maritime Safety&Security Ltd. jest pierwszą polską firmą, która została członkiem sygnatariuszem szwajcarskiej inicjatywy ICOC, która zobowiązuje do działań etycznych i z poszanowaniem życia ludzkiego w dostarczanych przez nas usługach bezpieczeństwa.

W czasie szkoleń nie szkoli się kursantów w świetle kamer TV z wykonywania abordaży statków czy innych taktyk antyterrorystycznych i działań w operacjach VBSS, bo nigdy tego nie będą oni robili w ramach operacji MarSec i nie jest to ich zadaniem. Szkolenia dotyczą uzbrojonej ochrony statków, czyli umiejętności dostosowywania swojego działania i użytych środków adekwatnie do zagrożenia, a nie do działań wojskowych czy nawet policyjnych.

Zajęcia taktyczne prowadzone są przez instruktorów, którzy są nie tylko byłymi operatorami Formozy, ale realizowali także zadania jako dowódcy zespołów bezpieczeństwa statku w rejonie Rogu Afryki w ramach operacji MarSec. Mając aktualną wiedzę oraz ciągle analizując i monitorując sytuację w rejonie zagrożonym piractwem wyciągamy wnioski i uczymy się na błędach innych. Dlatego w trosce o tych, których na poważnie ciągnie za horyzont i na pokład statków, zachęcam do wyboru rzetelnych i sprawdzonych oraz certyfikowanych ośrodków szkoleniowych prowadzonych przez firmy mające udokumentowane doświadczenie w operacjach MarSec.

Jest stare i bardzo dobrze znane wśród ludzi morza przysłowie – „morze laika wypluje”. Wydaje mi się, że na szczęście dla armatorów i samych przyszłych członków zespołu bezpieczeństwa statku taki los spotka szkolenia organizowane przez firmy niemające żadnego doświadczenia w rozpatrywanym obszarze bezpieczeństwa morskiego. Morze od zawsze było wymagającym egzaminatorem, który weryfi kuje rzetelną wiedzę oraz doświadczenie.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • oiludi oiludi, 05.09.2012r., 12:12:07 Jak wyglądają ceny takich szkoleń ?
  • Luk Luk, 20.09.2012r., 12:01:01 wszystkie informacje są na www.maritime-security.eu, zawsze możesz do nich napisać lub zadzwonić. Kasa jest do przeżycia, bo w sumie może szybko się zwrócić :)
  • Marcin Marcin, 25.08.2013r., 12:13:55 Problem jest mniejszy niż się sugeruje, a realna potrzeba ochrony statków nie jest wg. mnie aż tak duża. Szlaki morskie powinna ochraniać marynarka wojenna w ramach swoich obowiązków, zwalczanie piratów to zadanie dla sił zbrojnych - jeżeli ich nie ma dla sił ekpedycyjnych. Problemy należy rozwiązywać u źródła. Korzystnym, tanim i nie powodujacym konsekwencji prawnych jest szukanie rozwiazań proceduralnych i technicznych: odpowiednia bierna ochrona statku (środki techniczne) + "cytadela" na statku i szybkie powiadamianie ratunkowe rozwiążą problem w większosci przypadków. Uzbrojeni ochroniarze mogliby chronić statki przewożące określone typy towarów. Zresztą bądźmy realistami: ilu musiałoby ich być i jak ciężko uzbrojonych, aby odeprzeć abordaż ? I tak okazałoby się, że siły zbrojne musza ich wspomagać, a koszty ochrony zwiększałyby ceny towarów. Korzystne byłoby to przede wszystkim dla owych firm "ochroniarskich" złożonych z byłych żołnierzy.
  • Andy Andy, 28.09.2013r., 18:13:47 To może reaktywować instytucję Kapra - podreperują budżet kraju ;)
  • Teirys Teirys, 16.06.2015r., 10:24:46 chyba skoncze z toba roawimzac , bo twoje podejscie a wlasnie ze tak nie jest i jestes glupi ponownie mnie juz nudzi.czyli chcesz powiedziec, ze spadek cen wiekszosci produtkow przez wszystkie lata na calym swiecie jest wynikiem..? dlaczego jeszcze kilka lat temu przecietna cena, podawanych przez ciebie cen gier, wynosila 150-200 zl, a teraz
  • Sawyer Sawyer, 20.06.2015r., 19:01:59 Spacerowac brzegiem plaży brzdao lubię o każdej porze roku.Listopadowy wyjazd do Polski uatrakcyjniłam odwiedzeniem mojego miejsca urodzenia- Gdańska. To było 11 listopada, przemierzałam puste plaże zatoki,fale cicho i spokojnie dobijały do brzegu,było zaskakujaco ciepło.Tam w Barcelonie plaże wydają się przypominac nasze piaszczyste i szerokie plaże. Pozdrawiam tym razem z Polski. Bożena

Powiązane

RTcom NoizeBarrier ™ Range SA - aktywne ochronniki słuchu

NoizeBarrier ™ Range SA - aktywne ochronniki słuchu NoizeBarrier ™  Range SA - aktywne ochronniki słuchu

Model NoizeBarrier™ Range SA zaprojektowany został z myślą o wykorzystaniu przez wojsko i strzelców specjalistów oraz stanowi topowe słuchawki dla wymagających zaawansowanej ochrony słuchu bez opcji komunikacji...

Model NoizeBarrier™ Range SA zaprojektowany został z myślą o wykorzystaniu przez wojsko i strzelców specjalistów oraz stanowi topowe słuchawki dla wymagających zaawansowanej ochrony słuchu bez opcji komunikacji radiowej.

Ireneusz Chloupek Latarki na broń Mactronic - T-FORCE PSL i LSR

Latarki na broń Mactronic - T-FORCE PSL i LSR Latarki na broń Mactronic - T-FORCE PSL i LSR

Spółka Mactronic z Wrocławia to najbardziej rozpoznawalny, czołowy producent oświetlenia bateryjnego oraz akumulatorowego i dostawca takiego sprzętu dla służb mundurowych w naszym kraju, z ofertą około...

Spółka Mactronic z Wrocławia to najbardziej rozpoznawalny, czołowy producent oświetlenia bateryjnego oraz akumulatorowego i dostawca takiego sprzętu dla służb mundurowych w naszym kraju, z ofertą około 500 modeli: od kieszonkowych, po wysokiej jakości szperacze. Działa na rynku już ponad 30 lat, sprzedając sprzedając 250 tys. latarek rocznie w kraju i za granicą.

direct.money.pl Kalkulator kredytowy przydatny jest szczególnie wtedy, gdy kwoty kredytu są naprawdę wysokie

Kalkulator kredytowy przydatny jest szczególnie wtedy, gdy kwoty kredytu są naprawdę wysokie Kalkulator kredytowy przydatny jest szczególnie wtedy, gdy kwoty kredytu są naprawdę wysokie

Poszukujesz kredytu gotówkowego? Uważaj, ponieważ nie sprawdzając wszystkich ofert przygotowanych przez różne banki, możesz zdecydować się na kredyt, którego koszty będą znacznie większe niż te, które...

Poszukujesz kredytu gotówkowego? Uważaj, ponieważ nie sprawdzając wszystkich ofert przygotowanych przez różne banki, możesz zdecydować się na kredyt, którego koszty będą znacznie większe niż te, które mógłbyś ponieść, sprawdzając większą ilość ofert. Tylko jak znaleźć najtańszą propozycję? Oto kilka ważnych informacji na ten temat. Zapoznaj się z nimi i koniecznie sprawdź intuicyjnie działający kalkulator kredytowy, zanim podpiszesz jakąkolwiek umowę.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Skuteczne rozwiązania do walki z koronawirusem

Skuteczne rozwiązania do walki z koronawirusem Skuteczne rozwiązania do walki z koronawirusem

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 zupełnie odmieniła otaczającą nas rzeczywistość. Noszenie maski w przestrzeni publicznej i częsta dezynfekcja rąk stały się rutyną, podobnie jak pomiar temperatury przed...

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 zupełnie odmieniła otaczającą nas rzeczywistość. Noszenie maski w przestrzeni publicznej i częsta dezynfekcja rąk stały się rutyną, podobnie jak pomiar temperatury przed wejściem na basen lub na terenie lotniska. Nic dziwnego – ochrona sanitarna w miejscach pracy i użyteczności publicznej to obecnie kwestia o najwyższym priorytecie. Do realizacji tego celu niezbędne są wysokiej klasy urządzenia antywirusowe – m.in. bramki detekcyjne, kamery termowizyjne i testy przesiewowe....

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Najlepsze urządzenia optyczne dla myśliwych i nie tylko

Najlepsze urządzenia optyczne dla myśliwych i nie tylko Najlepsze urządzenia optyczne dla myśliwych i nie tylko

W strzelectwie – zarówno profesjonalnym, jak i amatorskim – dobry sprzęt optyczny ma równie duże znaczenie jak broń. Wysokiej jakości lornetka ułatwi orientację w terenie i namierzenie celu, natomiast...

W strzelectwie – zarówno profesjonalnym, jak i amatorskim – dobry sprzęt optyczny ma równie duże znaczenie jak broń. Wysokiej jakości lornetka ułatwi orientację w terenie i namierzenie celu, natomiast profesjonalne termowizory i noktowizory zapewnią widoczność nawet w zupełnych ciemnościach. Tyczy się to również wszelkich innych aktywności outdoorowych takich jak survival czy wędrówki górskie, podczas których warto mieć przy sobie odpowiednie wyposażenie. Jaki sprzęt najlepiej sprawdzi się w konkretnej...

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki...

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki stopień zaraźliwości patogenu. W tym trudnym dla wszystkich czasie z pomocą przychodzą bramki z czujnikiem podczerwieni takie jak certyfikowany model SE-1008 dostępny w sklepie Spy Shop. Z ich pomocą kontrola zdrowia staje się nie tylko skuteczna, ale i szybka.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

NEONET Myszki gamingowe - czym różnią się od zwykłych i dlaczego są tak przydatne dla graczy?

Myszki gamingowe - czym różnią się od zwykłych i dlaczego są tak przydatne dla graczy? Myszki gamingowe - czym różnią się od zwykłych i dlaczego są tak przydatne dla graczy?

Myszka komputerowa to urządzenie, bez którego trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie komputera. Jednak zwykła myszka dla przeciętnego fana gier komputerowych to za mało – bardzo często o zwycięstwie w grach...

Myszka komputerowa to urządzenie, bez którego trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie komputera. Jednak zwykła myszka dla przeciętnego fana gier komputerowych to za mało – bardzo często o zwycięstwie w grach decydują ułamki sekund, dlatego dobra myszka gamingowa jest niekiedy na wagę złota. Myszy dla graczy bardzo łatwo rozpoznać, gdyż są one dość rozbudowane fizycznie, posiadają również więcej przycisków niż klasyczna mysz, dzięki czemu można wykonać za ich pomocą znacznie więcej czynności. Liczba...

Skazani na Sukces Mężczyźni też mogą grać w gry!

Mężczyźni też mogą grać w gry! Mężczyźni też mogą grać w gry!

W społeczeństwie na szczęście zanika stereotyp, który mówi o tym, że w gry grają jedynie dzieci. Coraz częściej graczami zostają mężczyźni, którzy automatycznie po pracy siadają przy konsoli lub komputerze....

W społeczeństwie na szczęście zanika stereotyp, który mówi o tym, że w gry grają jedynie dzieci. Coraz częściej graczami zostają mężczyźni, którzy automatycznie po pracy siadają przy konsoli lub komputerze. Często jest to dużo bardziej rozwijająca pasja niż przesiadywanie przed telewizorem czy oglądanie seriali na platformach streamingowych. Dlaczego mężczyźni coraz częściej wybierają gry i jaki sprzęt jest do tego potrzebny?

Allegro O czym należy pamiętać przy kupowaniu nowych części samochodowych i opon?

O czym należy pamiętać przy kupowaniu nowych części samochodowych i opon? O czym należy pamiętać przy kupowaniu nowych części samochodowych i opon?

Bardzo często znalezienie potrzebnej części do samochodu zajmuje wiele czasu, przez co niektórzy kierowcy zniechęcają się do samodzielnego kupowania i powierzają to zadanie pracownikom serwisu. Problem...

Bardzo często znalezienie potrzebnej części do samochodu zajmuje wiele czasu, przez co niektórzy kierowcy zniechęcają się do samodzielnego kupowania i powierzają to zadanie pracownikom serwisu. Problem w tym, że z reguły przekłada się to na dużo wyższe ceny. Lepiej więc, jeżeli tylko jest taka możliwość, samemu zamówić nowy mechanizm różnicowy lub inne elementy, bo dzięki temu można zyskać gwarancję dobrej jakości oraz skorzystać z najlepszych w danym momencie cen. Podobnie jest z oponami, których...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

TVprzemyslowa sp. z o.o. sp.k. System Reconeyez - inteligentny monitoring mobilny dla wojska, służb i pracowników ochrony

System Reconeyez - inteligentny monitoring mobilny dla wojska, służb i pracowników ochrony System Reconeyez - inteligentny monitoring mobilny dla wojska, służb i pracowników ochrony

System Reconeyez to mobilny monitoring ze sztuczną inteligencją, pozwalającą na inteligentne wykrycie wtargnięcia, zapewniając brak fałszywych alarmów. Rozwiązanie zakorzenione jest w przemyśle obronnym...

System Reconeyez to mobilny monitoring ze sztuczną inteligencją, pozwalającą na inteligentne wykrycie wtargnięcia, zapewniając brak fałszywych alarmów. Rozwiązanie zakorzenione jest w przemyśle obronnym - jego odpowiednik dla celów wojskowych działa aktualnie w 38 krajach.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

eobuwie.com.pl Jakie powinny być wygodne buty do biegania?

Jakie powinny być wygodne buty do biegania? Jakie powinny być wygodne buty do biegania?

Bieganie z roku na rok zyskuje w Polsce kolejnych miłośników. Coraz większa dostępność ubrań, butów i akcesoriów do biegania sprawia, że codzienny jogging może być przyjemniejszy i bezpieczniejszy dla...

Bieganie z roku na rok zyskuje w Polsce kolejnych miłośników. Coraz większa dostępność ubrań, butów i akcesoriów do biegania sprawia, że codzienny jogging może być przyjemniejszy i bezpieczniejszy dla Twoich stawów. Jak wybrać najlepsze i najwygodniejsze buty do biegania?

Jacek Kulka Trzy po trzy o sprzęcie i aspekt edukacyjny gier komputerowych …

Trzy po trzy o sprzęcie i aspekt edukacyjny gier komputerowych … Trzy po trzy o sprzęcie i aspekt edukacyjny gier komputerowych …

Do napisania tego artykułu zainspirowała mnie gra komputerowa Call of Duty MW3. Wśród wielu dostępnych w niej broni znalazłem jedną, która mnie zaintrygowała sposobem użycia. Mam tu na myśli 9mm pistolet...

Do napisania tego artykułu zainspirowała mnie gra komputerowa Call of Duty MW3. Wśród wielu dostępnych w niej broni znalazłem jedną, która mnie zaintrygowała sposobem użycia. Mam tu na myśli 9mm pistolet maszynowy FMG-9 i Akimbo.

Redakcja news Szkolenie plutonów ochrony w Iraku

Szkolenie plutonów ochrony w Iraku Szkolenie plutonów ochrony w Iraku

W dniu 30 stycznia 2020 roku żołnierze z plutonu ochrony PKW Irak razem z żołnierzami armii Kanady przeprowadzili zajęcia taktyczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa konwojowanych VIP-ów.

W dniu 30 stycznia 2020 roku żołnierze z plutonu ochrony PKW Irak razem z żołnierzami armii Kanady przeprowadzili zajęcia taktyczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa konwojowanych VIP-ów.

Redakcja news Ćwiczenia GISW z OISW w Bydgoszczy

Ćwiczenia GISW z OISW w Bydgoszczy Ćwiczenia GISW z OISW w Bydgoszczy

Każdy funkcjonariusz służby mundurowej powinien stale podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności, aby być stale przygotowanym na sytuacje kryzysowe. Pomagać w tym mają liczne szkolenia, ćwiczenia i treningi....

Każdy funkcjonariusz służby mundurowej powinien stale podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności, aby być stale przygotowanym na sytuacje kryzysowe. Pomagać w tym mają liczne szkolenia, ćwiczenia i treningi. Ostatnio zachowania w różnych sytuacjach ekstremalnych ćwiczyła Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy wspólnie z funkcjonariuszami Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu.

Redakcja Chcesz skoczyć ze spadochronem? Weź udział w kursie Airborne Level 1

Chcesz skoczyć ze spadochronem? Weź udział w kursie Airborne Level 1 Chcesz skoczyć ze spadochronem? Weź udział w kursie Airborne Level 1

W dniach 30 sierpnia - 2 września oraz 6-9 września odbędzie się kurs spadochronowy wzorowany na programie szkolenia jednostek powietrznodesantowych, prowadzony przez weteranów 18 Batalion Powietrznodesantowy...

W dniach 30 sierpnia - 2 września oraz 6-9 września odbędzie się kurs spadochronowy wzorowany na programie szkolenia jednostek powietrznodesantowych, prowadzony przez weteranów 18 Batalion Powietrznodesantowy z dużym doświadczeniem bojowym. Podczas 4 dniowego kursu będzie możliwość zapoznania się z metodami szkoleniowymi żołnierzy jednostek desantowoszturmowych.

Karolina Wojtasik W rękach somalijskich piratów

W rękach somalijskich piratów W rękach somalijskich piratów

Współcześni piraci najczęściej noszą klapki, sprane koszulki, nie mówią po angielsku i bywają pod wpływem narkotyków. Wiedzą, jak trzymać broń, ale nie zawsze umieją korzystać z toalety; poza tym, bywają...

Współcześni piraci najczęściej noszą klapki, sprane koszulki, nie mówią po angielsku i bywają pod wpływem narkotyków. Wiedzą, jak trzymać broń, ale nie zawsze umieją korzystać z toalety; poza tym, bywają nieobliczalni i bezwzględni. Najczęściej nie mają nic do stracenia, co najwyżej własne życie, a w krajach, skąd pochodzą, życie ludzkie jest niewiele warte.

Michał Piekarski Lekcje „niemieckiej jesieni”

Lekcje „niemieckiej jesieni” Lekcje „niemieckiej jesieni”

Ponad trzydzieści pięć lat temu, 18 października 1977 roku doszło do jednej z najbardziej udanych operacji kontrterrorystycznych w historii.

Ponad trzydzieści pięć lat temu, 18 października 1977 roku doszło do jednej z najbardziej udanych operacji kontrterrorystycznych w historii.

Redakcja news Atak na komandosów w Somalii

Atak na komandosów w Somalii Atak na komandosów w Somalii

Zginęło siedmiu somalijskich żołnierzy sił specjalnych, wyszkolonych przez amerykańskich instruktorów, a trzech zostało rannych w ataku w pobliżu miasta Afgoye w Somalii. Pojazd, którym się poruszali najechał...

Zginęło siedmiu somalijskich żołnierzy sił specjalnych, wyszkolonych przez amerykańskich instruktorów, a trzech zostało rannych w ataku w pobliżu miasta Afgoye w Somalii. Pojazd, którym się poruszali najechał na ładunek wybuchowy umieszczony w poboczu drogi.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops