Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Piractwo morskie a szkolenie uzbrojonych ochroniarzy na morzu

Piractwo morskie a szkolenie uzbrojonych ochroniarzy na morzu Sebastian Kalitowski
 

Piractwo morskie a szkolenie uzbrojonych ochroniarzy na morzu Sebastian Kalitowski


 

Dane i statystyki pokazują, że liczba ataków pirackich i morskich napadów zbrojnych na świecie zmniejsza się. Według danych Międzynarodowej Organizacji Morskiej oraz Ocean Beyond Piracy w 2011 r. doszło do spadku aktywności piratów oraz liczby aktów przemocy w stosunku do marynarzy na morzu. Odnotowane przez IMB incydenty ataku pirackiego i napadu zbrojnego w 2011 roku pokazują niewielki spadek z liczby 445 ataków w 2010 roku do 439 w 2011 roku. Pomimo globalnego spadku w ubiegłym roku aktywność piratów somalijskich była większa o 20 ataków w stosunku do ubiegłego roku.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa należy liczyć się z tym, iż liczba raportowanych ataków może być zaniżona i dotyczyć każdego rozpatrywanego okresu. Zdaniem Noel Choonga, szefa Międzynarodowego Biura Morskiego Centrum Raportowania Piractwa w Kuala Lumpur, połowa ataków pirackich nie jest nigdzie zgłaszana, a tym samym monitorowana. Bardziej pesymistyczne źródła sugerują, iż tylko około 30-40% wszystkich ataków pirackich jest ofi cjalnie zgłaszane, a tym samym ujęte w raportach. Niektórzy armatorzy nie zgłaszają ataków pirackich w obawie „czarnego PR-u”, a także nie chcąc angażować się w żmudne śledztwa i czynności procesowe. Nie można wykluczyć, iż takim działaniem armatorów może powodować także obawa o to, że wśród piratów zostanie rozpowszechniona informacja o tym, że armator ten płaci okup za uprowadzenie swojego statku.

W 2011 roku piraci w rejonie Rogu Afryki, który pozostaje ciągle najbardziej zapalnym punktem dla żeglugi, uprowadzili 28 statków i 555 marynarzy. Wskazuje to na 42-procentowy spadek liczby uprowadzonych statków w rejonie Rogu Afryki w stosunku do 2010 roku.

Kolejnym czynnikiem spadkowym, który widać w tabeli 1., jest prawdopodobieństwo sukcesu ataku i uprowadzenia statku w rejonie Rogu Afryki, które zmalało w 2011 roku o 10% w stosunku do 2010 roku. W 2011 roku w stosunku do 2010 o 57% zmalała także liczba uprowadzonych statków w tamtym rejonie.

Dane opracowane na podstawie informacji z IMB pokazują, że w 2011 roku liczba marynarzy, którzy zostali zaatakowani w czasie rejsu w rejonie Rogu Afryki, była mniejsza o 8% niż rok wcześniej. Podobnie o 32% w stosunku do 2010 roku zmalała liczba marynarzy, którzy przeżyli bardzo niebezpieczną sytuację wejścia piratów na burtę po skutecznym ataku. Zmalała także o 49% liczba marynarzy, którzy w wyniku ataku pirackiego stali się zakładnikami i uczestnikami najczęściej traumatycznego długotrwałego incydentu zakładniczego.

Od 2010 roku można zaobserwować wzrost brutalności i przemocy ze strony piratów somalijskich. W głównej mierze było to ograniczanie wody i jedzenia, bicie (często kolbami), strzelanie do zakładników z armatek wodnych, zamykanie w chłodniach statkowych, przetrzymywanie na słońcu, wieszanie na masztach i hakach do mięsa. Piraci bardzo często w obawie o próbę odbicia (po uzyskaniu takiej informacji bądź po innych akcjach ratunkowych) gromadzili załogę na pokładzie, strzelając jej nad głowami lub częściowo przerzucając zakładników na ląd. Załogi statków wykorzystywane były jako „żywe tarcze”. Często piraci w przypadku pojawienia się okrętu obok burty uprowadzonego statku „wywlekali” członków załogi na pokład i bili ich do momentu, kiedy okręt się nie oddalił.

Natomiast w 2011 roku czynnik ten spowodował wzrost liczby marynarzy, którzy zginęli w wyniku incydentów pirackich w rejonie Rogu Afryki. W roku 2011 zginęło 35 marynarzy, 8 z nich bezpośrednio z ręki piratów. Następnych 8 marynarzy umarło wskutek niedożywienia lub chorób, z którymi zmagali się w czasie kilkumiesięcznych okresów niewoli wskutek braku jedzenia i lekarstw oraz dostępu do opieki medycznej. Co ciekawe, o 50% wydłużył się też okres przetrzymywania uprowadzonych statków w stosunku do poprzedniego roku. W 2011 roku statki średnio były przetrzymywane 8 miesięcy.

Niestety aż 19 marynarzy zginęło w czasie ataku sił antypirackich w „friendly fire”, które miały być akcją ratunkową, albo w czasie próby ucieczki. Tak jak było to w przypadku zaatakowanego u wybrzeży Seszeli niemieckiego statku MV BELUGA NOMINATION, którym dowodził kpt. ż.w. Piotr Budzynowski – ekspert i wykładowca Maritime Safety&Security Ltd. Załoga statku została zaatakowana 22 stycznia 2011 r. przez piratów somalijskich z klanu Darood. Kapitan podjął decyzję o zejściu załogi do Cytadeli. Po nawiązaniu kontaktu z UKMTO otrzymał informację, że nie może liczyć na pomoc z sił międzynarodowych ze względu na znaczną odległość od operujących okrętów. Po 48 godzinach piraci przez niedbale zabezpieczony właz do maszynowni za pomocą „chain blocka” wdarli się do Cytadeli.

Po opanowaniu statku przez piratów przy burcie jednostki pojawił się kuter patrolowy marynarki wojennej Seszeli, którego załoga poprzez UKF oraz środki komunikacji głosowej nakazała zatrzymanie statku. Po kilkukrotnym przekazaniu informacji przez kapitana Budzynowskiego o tym, że statek jest uprowadzony przez piratów, jednostka marynarki wojennej ostrzelała MV BELUGA NOMINATION. W odwecie piraci zastrzelili członka załogi statku w formie egzekucji.

W 2010 roku doszło do 8 przypadków śmierci marynarzy związanych z działaniami piratów somalijskich, co stanowi 337-procentowy wzrost liczby ofiar śmiertelnych w 2011 roku.

Spoglądając na powyższe statystyki nasuwa się pytanie: czy piractwo zostało powstrzymane i spadek aktywności pirackiej oraz liczby ataków może stanowić zmierzch operacji MarSec?

Zapewne wielu Czytelników bardzo poważnie rozważało znalezienie miejsca pracy w tym młodym, ale i bardzo dynamicznie rozwijającym się sektorze globalnego bezpieczeństwa. Tych, którzy nadal o tym myślą, chciałbym uspokoić. Przyczyn obniżenia liczby ataków pirackich na świecie, a także w rejonie Rogu Afryki w 2011 roku, a w jego konsekwencji obniżenia strat finansowych i ludzkich, doszukiwałbym się głównie w następujących przyczynach. Pierwszą jest wzrost bezpieczeństwa statków poprzez częstsze niż w 2010 roku wykorzystywanie przez armatorów uzbrojonych zespołów bezpieczeństwa – Vessel Protection Team.

Nie bez wpływu na przedstawione statystyki pozostaje fakt, że styczeń 2011 roku rozpoczął także nową erę działań antypirackich na morzu w okolicach wybrzeży Somalii. Bardziej radykalne działania marynarek wojennych operujących w rejonach działania piratów somalijskich zostały w mojej opinii zapoczątkowane odbiciem MV SAMHO JEWERLY w ramach operacji południowokoreańskiej marynarki wojennej „Świt w Zatoce Adeńskiej”. Podobnie jak działania marynarek wojennych Indii oraz Seszeli, które zapewne mają także istotny wpływ na ograniczenie sukcesów w ich działaniach.

Coraz częstsze prowadzenie operacji NATO w głąb lądu w Somalii jest kolejnym celnym działaniem mającym wpływ na obniżenie liczby aktów piractwa w rejonie Rogu Afryki. Spadek liczby ataków na świecie i w rejonie Rogu Afryki nie jest i nie będzie zdecydowanie zmierzchem operacji bezpieczeństwa morskiego.

Private Maritime Security Company odnalazły się na morzu, choć zostały z wielkim trudem przyjęte przez IMO i P&I, które bardzo obawiały się obecności uzbrojonych ochroniarzy na burcie, ze względu na możliwą ich zdaniem eskalację przemocy ze strony piratów, a także bezpieczeństwo załóg. Obawiano się, że mogą one być narażone na niebezpieczeństwo ze strony uzbrojonych w broń automatyczną ochroniarzy. Zapewne PMSC będą prawdopodobnie na stałe gościć na morzach i oceanach dopóki statki będą przepływały przez HRA. Ostatni wzrost ataków pirackich i uprowadzeń statków w Nigerii i Beninie pokazuje, iż bardzo łatwo można wywalczyć sobie palmę pierwszeństwa w liczbie ataków. Rejon ten będzie bardzo ciekawym wyzwaniem dla rynku MarSec ze względu na lokalne prawo umożliwiające wykonywanie działań uzbrojonej ochrony tylko z podmiotami miejscowymi.

Ostatnio można także zaobserwować znaczną profesjonalizację operatorów MarSec. Światowe firmy PMSC, w tym także Maritime Safety &Security Ltd., będąca pierwszą polską firmą zajmującą się ochroną statków w HRA, stawiają coraz wyższe wymagania kandydatom do pracy w zespołach VPT.

Z lekkim zdziwieniem i niedowierzaniem przyjąłem informację o tym, że jedna z polskich fi rm położonych w południowej części Polski zorganizowała szkolenie w obszarze MarSec. Lokalizacja i charakter działań tej firmy, a także informacja, że to pierwsze tego typu szkolenie w Polsce i w tej części Europy, jeszcze bardziej pogłębiły moje zdziwienie. Gdyby jego organizatorzy posiadali chociażby podstawową wiedzę z zakresu „maritime security”, nie podawaliby informacji, że „podczas tygodniowego szkolenia uczestnicy będą poznawać tajniki pracy Ship Security Officer. Osoby, która ochrania statki prywatnych armatorów przed piratami.

Oczywiście jest to absurdalne stwierdzenie, bo każdy, kto posiada choćby elementarną wiedzę morską, nie mówiąc już o MarSec, wie, że Oficer Ochrony Statku nie jest osobą chroniącą fizycznie statki przed piratami, a realizuje inne zadania w ramach kodeksu ISPS. Najczęściej jest nim wyznaczony przez armatora kapitan lub (i) starszy ofi cer, starszy mechanik, a więc nie zostanie zapewne nim uczestnik organizowanego szkolenia. Organizatorzy mający ambicję prowadzenia tego typu szkoleń powinni o tym wiedzieć. Kolejnym marketingowym chwytem są informacje o zarobkach rzędu 5000 USD, pułap ten nie jest i nie będzie powszechnie osiągany, zwłaszcza dla uczestników bliżej nieokreślonych szkoleń. O takich płacach mogą myśleć ci, którzy znajdą zatrudnienie w brytyjskich, francuskich czy niemieckich firmach, które mają podpisane długoterminowe kontrakty z dużymi armatorami. Nie ukrywajmy, droga do tych firm będzie trudna. Bliższe prawdzie będą zarobki rzędu 150–100 USD za dzień w HRA (przykładowo tranzyt na trasie Suez – Sri Lanka przy prędkości statku 12 węzłów trwa około 12 dni).

Maritime Safety&Security Ltd. organizuje szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu członka zespołu bezpieczeństwa statku od 2010 roku. Proces przygotowywania przyszłych członków zespołu bezpieczeństwa obejmuje: Basic Training STCW (rozszerzony oprócz pierwszej pomocy medycznej o Maritime Tactical Casual Care – morski kurs „czerwonej taktyki”, bardzo ważny z punktu widzenia przyszłej pracy, gdzie można spotkać się z typowymi obrażeniami i urazami pola walki), Oficera Ochrony Statku (Ship Security Officer), BASIC MARINE KNOWLEDGE, który obejmuje elementy podstaw nawigacji, obsługi radaru i UKF, kurs antypiracki zawierający m.in. wykorzystanie środków ochrony oraz obrony aktywnej i pasywnej, risk assesment, podatność statków na ataki pirackie, opracowanie SSAA (Ship Security Antypiracy Audit), modus operandi piratów, BMP 4, system raportowania i powiadamiania w GoA.

Dodatkowo kandydaci na operatorów przechodzą szkolenie taktyczne „Tactical on the Board”, w czasie którego zajęcia odbywają się na statkach (zbliżonych wielkością do tych, z jakimi mogą się zetknąć w czasie pracy w ochronie statków, a nie na statkach pływających po Zalewie Wiślanym), które obejmują działania taktyczne związane z ochroną statku w czasie przejścia przez rejon zagrożony, przeprowadzają SSAA (Ship Security Antypiracy Audit) i uzyskują praktyczną wiedzę na temat jednostek pływających, czy też samej organizacji służby na statku, współpracy z załogą. Element ten jest bardzo ważny, bo najczęściej kursanci w czasie szkolenia przekraczają pierwszy raz w swoim życiu trap statku.

Choćby ćwiczenia tego typu były prowadzone przez najlepszych nawet instruktorów z Gromu, Formozy czy MOSG, trzeba powiedzieć jasno – są one w szkoleniu członków Zespołu Bezpieczeństwa Statku nieporozumieniem. To nie to szkolenie. Szkolenie tego typu można zaproponować innym odbiorcom – atakującym piratom, a nie ochroniarzom mającym chronić statki. Szkolenie operatorów MarSec to nie szkolenie operatorów w operacjach VBSS. Operacje bezpieczeństwa morskiego – uzbrojonej ochrony statków – nie są działaniami militarnymi czy policyjnymi. Niebezpieczeństwo nieodpowiedniego przygotowania operatorów potwierdzają wydarzenia z 12 lutego br., kiedy to członkowie uzbrojonego zespołu bezpieczeństwa na włoskim tankowcu MT ENRICA LEXIE zastrzelili pomyłkowo 2 hinduskich rybaków u wybrzeży Indii.

Przed większą liczbą śmiertelnych ofiar uchronił fakt, że do incydentu doszło w godzinach wieczornych i reszta załogi składającej się z 9 osób spała. Na ochranianym statku znajdował się Autonomiczny Zespół Oddziału Ochrony Statku włoskiej Marynarki Wojennej (AVPD). W wyniku śmiertelnej pomyłki dwóch żołnierzy trafi ło do więzienia w Indiach. Według zeznań, włoski zespół ochrony wystrzelił strzały ostrzegawcze z 500, 300 i 100 metrów, niemniej po fakcie, w świetle oskarżeń o morderstwo, zeznania członków wojskowego VPT zeszły na drugi plan. Żołnierze, tylko dzięki interwencji dyplomatycznej, po 105 dniach spędzonych w niezbyt przyjemnym indyjskim więzieniu, dzięki wpłaconej kaucji o równowartości około 180 000 USD, zostali przeniesieni do bazy policji indyjskiej, gdzie w nieco bardziej komfortowych warunkach oczekiwali na rozprawę.

Nietrudno wyobrazić sobie konsekwencje takiej tragicznej pomyłki w przypadku członków zespołu bezpieczeństwa będących pracownikami fi rmy PMSC. Niezbyt dowierzałbym w zbyt duże zainteresowanie i skuteczność rozwiązań dyplomatycznych. Prawdopodobnie winni czy nawet podejrzewani członkowie zespołu bezpieczeństwa statku spędziliby w więzieniu długi i ciężki okres. Dlatego niewłaściwe szkolenie MarSec operatorów może być niebezpieczne w skutkach. Nie mówię już o samym zagrożeniu dla piratów czy potencjalnie omyłkowo wziętych za piratów innych ludzi morza, załogi ochranianego statku, ale także dla samych uczestników niewłaściwych szkoleń. Taka samoświadomość jest bardzo ważna dla tych, którzy chcą szukać pracy w ochronie statków.

Maritime Safety&Security Ltd. jest pierwszą polską firmą, która została członkiem sygnatariuszem szwajcarskiej inicjatywy ICOC, która zobowiązuje do działań etycznych i z poszanowaniem życia ludzkiego w dostarczanych przez nas usługach bezpieczeństwa.

W czasie szkoleń nie szkoli się kursantów w świetle kamer TV z wykonywania abordaży statków czy innych taktyk antyterrorystycznych i działań w operacjach VBSS, bo nigdy tego nie będą oni robili w ramach operacji MarSec i nie jest to ich zadaniem. Szkolenia dotyczą uzbrojonej ochrony statków, czyli umiejętności dostosowywania swojego działania i użytych środków adekwatnie do zagrożenia, a nie do działań wojskowych czy nawet policyjnych.

Zajęcia taktyczne prowadzone są przez instruktorów, którzy są nie tylko byłymi operatorami Formozy, ale realizowali także zadania jako dowódcy zespołów bezpieczeństwa statku w rejonie Rogu Afryki w ramach operacji MarSec. Mając aktualną wiedzę oraz ciągle analizując i monitorując sytuację w rejonie zagrożonym piractwem wyciągamy wnioski i uczymy się na błędach innych. Dlatego w trosce o tych, których na poważnie ciągnie za horyzont i na pokład statków, zachęcam do wyboru rzetelnych i sprawdzonych oraz certyfikowanych ośrodków szkoleniowych prowadzonych przez firmy mające udokumentowane doświadczenie w operacjach MarSec.

Jest stare i bardzo dobrze znane wśród ludzi morza przysłowie – „morze laika wypluje”. Wydaje mi się, że na szczęście dla armatorów i samych przyszłych członków zespołu bezpieczeństwa statku taki los spotka szkolenia organizowane przez firmy niemające żadnego doświadczenia w rozpatrywanym obszarze bezpieczeństwa morskiego. Morze od zawsze było wymagającym egzaminatorem, który weryfi kuje rzetelną wiedzę oraz doświadczenie.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • oiludi oiludi, 05.09.2012r., 12:12:07 Jak wyglądają ceny takich szkoleń ?
  • Luk Luk, 20.09.2012r., 12:01:01 wszystkie informacje są na www.maritime-security.eu, zawsze możesz do nich napisać lub zadzwonić. Kasa jest do przeżycia, bo w sumie może szybko się zwrócić :)
  • Marcin Marcin, 25.08.2013r., 12:13:55 Problem jest mniejszy niż się sugeruje, a realna potrzeba ochrony statków nie jest wg. mnie aż tak duża. Szlaki morskie powinna ochraniać marynarka wojenna w ramach swoich obowiązków, zwalczanie piratów to zadanie dla sił zbrojnych - jeżeli ich nie ma dla sił ekpedycyjnych. Problemy należy rozwiązywać u źródła. Korzystnym, tanim i nie powodujacym konsekwencji prawnych jest szukanie rozwiazań proceduralnych i technicznych: odpowiednia bierna ochrona statku (środki techniczne) + "cytadela" na statku i szybkie powiadamianie ratunkowe rozwiążą problem w większosci przypadków. Uzbrojeni ochroniarze mogliby chronić statki przewożące określone typy towarów. Zresztą bądźmy realistami: ilu musiałoby ich być i jak ciężko uzbrojonych, aby odeprzeć abordaż ? I tak okazałoby się, że siły zbrojne musza ich wspomagać, a koszty ochrony zwiększałyby ceny towarów. Korzystne byłoby to przede wszystkim dla owych firm "ochroniarskich" złożonych z byłych żołnierzy.
  • Andy Andy, 28.09.2013r., 18:13:47 To może reaktywować instytucję Kapra - podreperują budżet kraju ;)
  • Teirys Teirys, 16.06.2015r., 10:24:46 chyba skoncze z toba roawimzac , bo twoje podejscie a wlasnie ze tak nie jest i jestes glupi ponownie mnie juz nudzi.czyli chcesz powiedziec, ze spadek cen wiekszosci produtkow przez wszystkie lata na calym swiecie jest wynikiem..? dlaczego jeszcze kilka lat temu przecietna cena, podawanych przez ciebie cen gier, wynosila 150-200 zl, a teraz
  • Sawyer Sawyer, 20.06.2015r., 19:01:59 Spacerowac brzegiem plaży brzdao lubię o każdej porze roku.Listopadowy wyjazd do Polski uatrakcyjniłam odwiedzeniem mojego miejsca urodzenia- Gdańska. To było 11 listopada, przemierzałam puste plaże zatoki,fale cicho i spokojnie dobijały do brzegu,było zaskakujaco ciepło.Tam w Barcelonie plaże wydają się przypominac nasze piaszczyste i szerokie plaże. Pozdrawiam tym razem z Polski. Bożena

Powiązane

Redakcja, BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających

Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających

Systemy bezzałogowe odgrywają coraz większą rolę w operacjach policyjnych i wojskowych. Wykorzystywane są przede wszystkim w misjach obserwacyjnych, wywiadowczych i rozpoznawczych, zapewniając nieocenione...

Systemy bezzałogowe odgrywają coraz większą rolę w operacjach policyjnych i wojskowych. Wykorzystywane są przede wszystkim w misjach obserwacyjnych, wywiadowczych i rozpoznawczych, zapewniając nieocenione korzyści, przy mniejszym narażaniu zdrowia i życia żołnierzy oraz funkcjonariuszy.

Allegro Wiatrówka - pistolety CO2

Wiatrówka - pistolety CO2 Wiatrówka - pistolety CO2

Ciekawa forma aktywnego spędzenia wolnego czasu w ogrodzie, możliwość ćwiczenia precyzji, cierpliwości oraz umiejętności strzeleckich, odstresowanie... Te i wiele innych atrakcji zagwarantować nam może...

Ciekawa forma aktywnego spędzenia wolnego czasu w ogrodzie, możliwość ćwiczenia precyzji, cierpliwości oraz umiejętności strzeleckich, odstresowanie... Te i wiele innych atrakcji zagwarantować nam może wiatrówka. Niekoniecznie musi to być strzelba, gdyż wielką popularnością cieszą się pistolety pneumatyczne.

Jacek Kulka Trzy po trzy o sprzęcie i aspekt edukacyjny gier komputerowych …

Trzy po trzy o sprzęcie i aspekt edukacyjny gier komputerowych … Trzy po trzy o sprzęcie i aspekt edukacyjny gier komputerowych …

Do napisania tego artykułu zainspirowała mnie gra komputerowa Call of Duty MW3. Wśród wielu dostępnych w niej broni znalazłem jedną, która mnie zaintrygowała sposobem użycia. Mam tu na myśli 9mm pistolet...

Do napisania tego artykułu zainspirowała mnie gra komputerowa Call of Duty MW3. Wśród wielu dostępnych w niej broni znalazłem jedną, która mnie zaintrygowała sposobem użycia. Mam tu na myśli 9mm pistolet maszynowy FMG-9 i Akimbo.

Redakcja Szkolenie plutonów ochrony w Iraku

Szkolenie plutonów ochrony w Iraku Szkolenie plutonów ochrony w Iraku

W dniu 30 stycznia 2020 roku żołnierze z plutonu ochrony PKW Irak razem z żołnierzami armii Kanady przeprowadzili zajęcia taktyczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa konwojowanych VIP-ów.

W dniu 30 stycznia 2020 roku żołnierze z plutonu ochrony PKW Irak razem z żołnierzami armii Kanady przeprowadzili zajęcia taktyczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa konwojowanych VIP-ów.

Redakcja Ćwiczenia GISW z OISW w Bydgoszczy

Ćwiczenia GISW z OISW w Bydgoszczy Ćwiczenia GISW z OISW w Bydgoszczy

Każdy funkcjonariusz służby mundurowej powinien stale podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności, aby być stale przygotowanym na sytuacje kryzysowe. Pomagać w tym mają liczne szkolenia, ćwiczenia i treningi....

Każdy funkcjonariusz służby mundurowej powinien stale podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności, aby być stale przygotowanym na sytuacje kryzysowe. Pomagać w tym mają liczne szkolenia, ćwiczenia i treningi. Ostatnio zachowania w różnych sytuacjach ekstremalnych ćwiczyła Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy wspólnie z funkcjonariuszami Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu.

Redakcja Chcesz skoczyć ze spadochronem? Weź udział w kursie Airborne Level 1

Chcesz skoczyć ze spadochronem? Weź udział w kursie Airborne Level 1 Chcesz skoczyć ze spadochronem? Weź udział w kursie Airborne Level 1

W dniach 30 sierpnia - 2 września oraz 6-9 września odbędzie się kurs spadochronowy wzorowany na programie szkolenia jednostek powietrznodesantowych, prowadzony przez weteranów 18 Batalion Powietrznodesantowy...

W dniach 30 sierpnia - 2 września oraz 6-9 września odbędzie się kurs spadochronowy wzorowany na programie szkolenia jednostek powietrznodesantowych, prowadzony przez weteranów 18 Batalion Powietrznodesantowy z dużym doświadczeniem bojowym. Podczas 4 dniowego kursu będzie możliwość zapoznania się z metodami szkoleniowymi żołnierzy jednostek desantowoszturmowych.

Krzysztof Mątecki news 45 rocznica operacji „Magiczny ogień”

45 rocznica operacji „Magiczny ogień” 45 rocznica operacji „Magiczny ogień”

W dniu 18 października 2022 roku minęło 45 lat od operacji antyterrorystycznej pk „Magiczny ogień”. Brawurowa akcja przeprowadzona w Somalii przez komandosów niemieckiej jednostki GSG9 zakończyła dramat...

W dniu 18 października 2022 roku minęło 45 lat od operacji antyterrorystycznej pk „Magiczny ogień”. Brawurowa akcja przeprowadzona w Somalii przez komandosów niemieckiej jednostki GSG9 zakończyła dramat 86 pasażerów samolotu Lufthansy uprowadzonego przez terrorystów z Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny.

Karolina Wojtasik W rękach somalijskich piratów

W rękach somalijskich piratów W rękach somalijskich piratów

Współcześni piraci najczęściej noszą klapki, sprane koszulki, nie mówią po angielsku i bywają pod wpływem narkotyków. Wiedzą, jak trzymać broń, ale nie zawsze umieją korzystać z toalety; poza tym, bywają...

Współcześni piraci najczęściej noszą klapki, sprane koszulki, nie mówią po angielsku i bywają pod wpływem narkotyków. Wiedzą, jak trzymać broń, ale nie zawsze umieją korzystać z toalety; poza tym, bywają nieobliczalni i bezwzględni. Najczęściej nie mają nic do stracenia, co najwyżej własne życie, a w krajach, skąd pochodzą, życie ludzkie jest niewiele warte.

Michał Piekarski Lekcje „niemieckiej jesieni”

Lekcje „niemieckiej jesieni” Lekcje „niemieckiej jesieni”

Ponad trzydzieści pięć lat temu, 18 października 1977 roku doszło do jednej z najbardziej udanych operacji kontrterrorystycznych w historii.

Ponad trzydzieści pięć lat temu, 18 października 1977 roku doszło do jednej z najbardziej udanych operacji kontrterrorystycznych w historii.

Redakcja Atak na komandosów w Somalii

Atak na komandosów w Somalii Atak na komandosów w Somalii

Zginęło siedmiu somalijskich żołnierzy sił specjalnych, wyszkolonych przez amerykańskich instruktorów, a trzech zostało rannych w ataku w pobliżu miasta Afgoye w Somalii. Pojazd, którym się poruszali najechał...

Zginęło siedmiu somalijskich żołnierzy sił specjalnych, wyszkolonych przez amerykańskich instruktorów, a trzech zostało rannych w ataku w pobliżu miasta Afgoye w Somalii. Pojazd, którym się poruszali najechał na ładunek wybuchowy umieszczony w poboczu drogi.

BS Afryka: Katastrofa U-28A w Dżibuti

Afryka: Katastrofa U-28A w Dżibuti

18 lutego 2012 roku w pobliżu lotniska Camp Lemonnier w Dżibuti rozbił się samolot dyspozycyjny U-28A należący do US Air Force, a służący do prowadzenia tajnych operacji i wspierania działań sił specjalnych...

18 lutego 2012 roku w pobliżu lotniska Camp Lemonnier w Dżibuti rozbił się samolot dyspozycyjny U-28A należący do US Air Force, a służący do prowadzenia tajnych operacji i wspierania działań sił specjalnych USA. Czterech lotników zginęło na miejscu. Według Pentagonu polegli brali udział w operacji Enduring Freedom.

Redakcja Piraci somalijscy żądają okupu za uprowadzoną kobietę z lądu w Kenii

Piraci somalijscy żądają okupu za uprowadzoną kobietę z lądu w Kenii Piraci somalijscy żądają okupu za uprowadzoną kobietę z lądu w Kenii

Piraci somalijscy w rękach, których zmarła 66-letnia schorowana na raka i poruszająca się na wózku inwalidzkim Francuska Marie Dedieu, zażądali okupu za zwrot jej ciała. Kobieta zmarła najprawdopodobniej,...

Piraci somalijscy w rękach, których zmarła 66-letnia schorowana na raka i poruszająca się na wózku inwalidzkim Francuska Marie Dedieu, zażądali okupu za zwrot jej ciała. Kobieta zmarła najprawdopodobniej, gdyż piraci odmówili jej możliwości zażywania leków.

Michał Piekarski USA: żołnierz piechoty morskiej odznaczony Medalem Honoru

USA: żołnierz piechoty morskiej odznaczony Medalem Honoru

Sierżant Korpusu Piechoty Morskiej, Dakota Meyer został dziś odznaczony najwyższym amerykańskim odznaczeniem wojskowym w uznaniu bohaterstwa, jakim wykazał się podczas misji w Afganistanie.

Sierżant Korpusu Piechoty Morskiej, Dakota Meyer został dziś odznaczony najwyższym amerykańskim odznaczeniem wojskowym w uznaniu bohaterstwa, jakim wykazał się podczas misji w Afganistanie.

Redakcja Krwawy Jolly Roger w afrykańskim słońcu, czyli piraci z Somalii

Krwawy Jolly Roger w afrykańskim słońcu, czyli piraci z Somalii Krwawy Jolly Roger w afrykańskim słońcu, czyli piraci z Somalii

Symbol trupiej czaszki i skrzyżowanych pod nią piszczeli wielu z nas utożsamia z brodatymi bohaterami filmowych i książkowych opowieści o piratach, z „Wyspą skarbów” Stevensona na czele lub z dzielnymi...

Symbol trupiej czaszki i skrzyżowanych pod nią piszczeli wielu z nas utożsamia z brodatymi bohaterami filmowych i książkowych opowieści o piratach, z „Wyspą skarbów” Stevensona na czele lub z dzielnymi awanturnikami zdobywającymi w abordażu okręty, a w portach niewieście serca. Tymczasem piractwo morskie, a szczególnie jego współczesna wersja, ma tyle wspólnego z romantyczną przygodą, co szkorbut ze zdrowym uśmiechem. Kulisy pirackiego teatr wojenny w XXI wieku opisuje John Boyle w swojej książce...

Michał Piekarski Zamach w Fort Hood

Zamach w Fort Hood Zamach w Fort Hood

Listopadowa tragedia w amerykańskiej bazie wojskowej, która na pewien czas przykuła uwagę mediów „głównego nurtu”, zwłaszcza telewizji, jest z całą pewnością wydarzeniem szczególnym. Special Reaction Team...

Listopadowa tragedia w amerykańskiej bazie wojskowej, która na pewien czas przykuła uwagę mediów „głównego nurtu”, zwłaszcza telewizji, jest z całą pewnością wydarzeniem szczególnym. Special Reaction Team żandarmerii wojskowej przybyły na miejsce zdarzenia. Według dostępnych informacji, sprawcę obezwładnili pierwsi przybyli funkcjonariusze cywilnej policji, jednak grupy specjalne prawdopodobnie przeczesywały teren bazy i pozostawały w gotowości na wypadek, gdyby sprawca nie działał sam. Warto zwrócić...

Michał Piekarski Zagrożone mistrzostwa

Zagrożone mistrzostwa Zagrożone mistrzostwa

W 2012 roku Polska wspólnie z Ukrainą będzie gospodarzem finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jest to niewątpliwe wyróżnienie, ale i źródło ryzyka. Imprezy masowe, zwłaszcza w tak popularnej i medialnej...

W 2012 roku Polska wspólnie z Ukrainą będzie gospodarzem finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jest to niewątpliwe wyróżnienie, ale i źródło ryzyka. Imprezy masowe, zwłaszcza w tak popularnej i medialnej dyscyplinie jak piłka nożna, zawsze są poważnym wyzwaniem dla służb odpowiedzialnych za ich bezpieczny przebieg.

Michał Piekarski Bezpieczne mistrzostwa

Bezpieczne mistrzostwa Bezpieczne mistrzostwa

Organizacja finałów piłkarskich mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie Euro 2012 wiąże się z szeregiem problemów, w tym także związanych z bezpieczeństwem tak dużej imprezy. W poprzednim numerze („SPECIAL...

Organizacja finałów piłkarskich mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie Euro 2012 wiąże się z szeregiem problemów, w tym także związanych z bezpieczeństwem tak dużej imprezy. W poprzednim numerze („SPECIAL OPS” 3-4/2010) zostały omówione możliwe rodzaje zagrożeń terrorystycznych. Tym razem więcej miejsca poświęcimy możliwościom zapobiegania im oraz reagowania na sytuacje kryzysowe.

Sebastian Kalitowski Morski terroryzm

Morski terroryzm Morski terroryzm

Analitycy badający terroryzm oraz eksperci bezpieczeństwa od dawna zwracają uwagę, że w najbliższym czasie może dojść do ataków terrorystycznych wymierzonych w obiekty gospodarki morskiej oraz elementy...

Analitycy badający terroryzm oraz eksperci bezpieczeństwa od dawna zwracają uwagę, że w najbliższym czasie może dojść do ataków terrorystycznych wymierzonych w obiekty gospodarki morskiej oraz elementy żeglugi. O tym, jak łatwym celem ataków terrorystycznych mogą być statki, niech świadczy choćby ostatni wzrost aktywności pirackiej w rejonie Rogu Afryki. W samym tylko 2009 roku doszło do 406 ataków o charakterze aktu piractwa morskiego, z czego 202 zakończyły się sukcesem.

Ireneusz Chloupek ATLAS - pomoc i współpraca

ATLAS - pomoc i współpraca ATLAS - pomoc i współpraca

Artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej, w Tytule VI dotyczącym współpracy policyjnej i sądowej, wskazuje, że „celem Unii powinno być zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze...

Artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej, w Tytule VI dotyczącym współpracy policyjnej i sądowej, wskazuje, że „celem Unii powinno być zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze wolności, ochrony i sprawiedliwości (...) poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej lub innej, zwłaszcza terroryzmu (…), dzięki ściślejszej współpracy policji, służb celnych oraz innych właściwych władz w Państwach Członkowskich, prowadzonej zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem...

Michał Piekarski Terror na ulicach

Terror na ulicach Terror na ulicach

29 maja 1972 roku. Trzej Japończycy, członkowie lewicowej Japońskiej Armii Czerwonej, przybywają do Izraela samolotem z Paryża. W budynku portu lotniczego Lod niedaleko Tel Awiwu wyciągają z bagażu przemycone...

29 maja 1972 roku. Trzej Japończycy, członkowie lewicowej Japońskiej Armii Czerwonej, przybywają do Izraela samolotem z Paryża. W budynku portu lotniczego Lod niedaleko Tel Awiwu wyciągają z bagażu przemycone karabinki automatyczne i otwierają ogień do podróżnych. Zginęło 26 osób, ponad siedemdziesiąt zostało rannych. Dwóch sprawców zginęło, trzeci został ujęty.

Ireneusz Chloupek Wspólne zadanie

Wspólne zadanie Wspólne zadanie

Wizyta rosyjskiego prezydenta Dimitrija Miedwiediewa w dniach 6-7 grudnia 2010 roku w Warszawie była dla Biura Ochrony Rządu jednym z najpoważniejszych tegorocznych przedsięwzięć ochronnych na terenie...

Wizyta rosyjskiego prezydenta Dimitrija Miedwiediewa w dniach 6-7 grudnia 2010 roku w Warszawie była dla Biura Ochrony Rządu jednym z najpoważniejszych tegorocznych przedsięwzięć ochronnych na terenie kraju, wymagającym za angażowania ponadprzeciętnych sił. Wydział Zabezpieczenia Specjalnego BOR wsparli więc, nie po raz pierwszy zresztą, policyjni antyterroryści z BOA, co kolejny raz pokazało, jak ważne jest zadbanie o regularną współpracę szkoleniową między tymi dwiema formacjami.

CR Afganistan 2011 - COIN a działania specjalne

Afganistan 2011 - COIN a działania specjalne Afganistan 2011 - COIN a działania specjalne

Konflikt w Afganistanie generuje dla jego uczestników wiele problemów natury politycznej, ekonomicznej, społecznej i oczywiście militarnej. Mimo raczej niewielkiego społecznego poparcia dla działań wojsk...

Konflikt w Afganistanie generuje dla jego uczestników wiele problemów natury politycznej, ekonomicznej, społecznej i oczywiście militarnej. Mimo raczej niewielkiego społecznego poparcia dla działań wojsk NATO w Afganistanie, poszczególne kraje wchodzące w skład koalicji realizują swoje zadania militarne z pełną świadomością, że fi asko tej misji może spowodować potężny kryzys w sojuszu.

Michał Piekarski Licencja na zabijanie?

Licencja na zabijanie? Licencja na zabijanie?

„Czy policjantowi wolno zabić?” „Antyterroryści mają licencję na zabijanie”. „Powinno się strzelać, aby zabić” – to tylko kilka przykładowych opinii i tez, na jakie można się natknąć przeglądając prasę...

„Czy policjantowi wolno zabić?” „Antyterroryści mają licencję na zabijanie”. „Powinno się strzelać, aby zabić” – to tylko kilka przykładowych opinii i tez, na jakie można się natknąć przeglądając prasę codzienną i strony internetowe. Obecność różnego rodzaju poglądów – a czasem mitów – związanych ze zwalczaniem terrorystów i innych...

Michał Piekarski Polityczny skalpel

Polityczny skalpel Polityczny skalpel

Gdy 11 września 2001 roku opadał kurz po upadku wież World Trade Center, kolejne pojawiające się w mediach opinie wskazywały jednoznacznie, że nadchodząca wojna będzie wojną komandosów i wywiadowców, odmienną...

Gdy 11 września 2001 roku opadał kurz po upadku wież World Trade Center, kolejne pojawiające się w mediach opinie wskazywały jednoznacznie, że nadchodząca wojna będzie wojną komandosów i wywiadowców, odmienną od dotychczasowych konfliktów. Obecnie, w dziesiątym roku globalnej wojny z terroryzmem, można stwierdzić, że przewidywania te były słuszne. To operatorzy jednostek specjalnych odegrali kluczową rolę w obaleniu reżimu talibów w 2001 roku, torowali drogę regularnym dywizjom w Iraku dwa lata później,...

Najnowsze produkty i technologie

Redakcja, BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających

Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających Winmate G101TG - zaawansowany kontroler dronów dla wymagających

Systemy bezzałogowe odgrywają coraz większą rolę w operacjach policyjnych i wojskowych. Wykorzystywane są przede wszystkim w misjach obserwacyjnych, wywiadowczych i rozpoznawczych, zapewniając nieocenione...

Systemy bezzałogowe odgrywają coraz większą rolę w operacjach policyjnych i wojskowych. Wykorzystywane są przede wszystkim w misjach obserwacyjnych, wywiadowczych i rozpoznawczych, zapewniając nieocenione korzyści, przy mniejszym narażaniu zdrowia i życia żołnierzy oraz funkcjonariuszy.

Allegro Wiatrówka - pistolety CO2

Wiatrówka - pistolety CO2 Wiatrówka - pistolety CO2

Ciekawa forma aktywnego spędzenia wolnego czasu w ogrodzie, możliwość ćwiczenia precyzji, cierpliwości oraz umiejętności strzeleckich, odstresowanie... Te i wiele innych atrakcji zagwarantować nam może...

Ciekawa forma aktywnego spędzenia wolnego czasu w ogrodzie, możliwość ćwiczenia precyzji, cierpliwości oraz umiejętności strzeleckich, odstresowanie... Te i wiele innych atrakcji zagwarantować nam może wiatrówka. Niekoniecznie musi to być strzelba, gdyż wielką popularnością cieszą się pistolety pneumatyczne.

Mariusz H. BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard BATES Rush Shield Mid E01044 i E01045 DRYGuard

Solidne, wykonane z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Dzięki unikalnej konstrukcji kostno-stawowo-więzadłowo-mięśniowej, stopa to pierwszy amortyzator...

Solidne, wykonane z wysokiej jakości materiałów obuwie to niezaprzeczalnie bardzo ważny element ubioru. Dzięki unikalnej konstrukcji kostno-stawowo-więzadłowo-mięśniowej, stopa to pierwszy amortyzator w układzie ruchu człowieka, Odpowiednie wyprofilowanie podeszwy oraz wkładki stanowi podstawę wzmacniającą utrzymanie sklepienia stopy i ochronę przed urazami.

Militaria.pl Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie Z Helikonem w terenie, czyli bezpieczne biwakowanie

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować,...

Biwakowanie to okazja do oderwania się od codziennej rutyny i zresetowania w otoczeniu dzikiej przyrody. Jednak podstawą udanego i bezpiecznego biwaku jest przede wszystkim wiedza o tym, jak i gdzie biwakować, a także jaki sprzęt ze sobą zabrać.

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Radosław Tyślewicz Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie...

Buty Bates EO3882 GX X2 Tall Side Zip testowaliśmy już dla was w warunkach trekkingowo-desantowych na polskim wybrzeżu („SPECIAL OPS” 3/2023). Jest to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w klimacie zimnym i wilgotnym, jaki panuje w Europie Środkowej i Północnej. Sprawdziły się przy zadaniach linowych oraz na portowych nabrzeżach i pokładach łodzi typu RIB. Nadszedł czas na weryfikację tego modelu w bardziej typowych dla Polski i całej niziny europejskiej warunkach, czyli w lesie i na niskich pagórkach.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.