Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Lotnictwo w działaniach przeciwpartyzanckich

Beechcraft Corp., Embraer, Air Tractor Inc., United States Air Force

Beechcraft Corp., Embraer, Air Tractor Inc., United States Air Force

Od pewnego czasu szeroko pojęte działania przeciwpartyzanckie stały się jednym z podstawowych zadań wykonywanych przez żołnierzy sił specjalnych. Komponent lotniczy przydzielany jako wsparcie rzadko kiedy sprawdzał się w tej roli. Jednak dzięki wprowadzeniu nowej klasy niewielkich maszyn bojowych sytuacja może ulec diametralnej zmianie.

Zobacz także

Marcin Szymański Wiosenne zmagania

Wiosenne zmagania Wiosenne zmagania

Rok po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę konflikt znalazł się w punkcie, którego raczej nikt nie przewidywał dwanaście miesięcy temu. Obrońcy, pomimo ogromnych strat, zdołali znacznie spowolnić...

Rok po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę konflikt znalazł się w punkcie, którego raczej nikt nie przewidywał dwanaście miesięcy temu. Obrońcy, pomimo ogromnych strat, zdołali znacznie spowolnić tempo ofensywy, wyprzeć Rosjan z części zajętego przez nich terytorium i zredukować potencjał militarny najeźdźcy do punktu, w którym trudno jest wyobrazić sobie realizację ambitnych planów Putina z początku kampanii. Stało się tak dzięki uporczywej obronie Ukraińców, spójnemu stanowisku Zachodu i...

Jan Sabiniarz Armia Holenderska w składzie Bundeswehry. Początek euroarmii czy „business as usual”?

Armia Holenderska w składzie Bundeswehry. Początek euroarmii czy „business as usual”? Armia Holenderska w składzie Bundeswehry. Początek euroarmii czy „business as usual”?

Pierwszego lutego 2023 roku podpisano część porozumień technicznych dotyczących połączenia ostatniej holenderskiej jednostki bojowej – 13. Lekkiej Brygady z Oirschot w skład struktur dowodzenia Bundeswehry....

Pierwszego lutego 2023 roku podpisano część porozumień technicznych dotyczących połączenia ostatniej holenderskiej jednostki bojowej – 13. Lekkiej Brygady z Oirschot w skład struktur dowodzenia Bundeswehry. W ten oto sposób kończy się historyczny proces całkowitej integracji „Holenderskich Królewskich Sił Lądowych” z niemiecką Heer (Wojska Lądowe).

Karolina Wojtasik Grupa trzymająca władzę w Afganistanie. Jalaluddin Haqqani i Spółka

Grupa trzymająca władzę w Afganistanie. Jalaluddin Haqqani i Spółka Grupa trzymająca władzę w Afganistanie. Jalaluddin Haqqani i Spółka

W sierpniu 2022 r. minął rok od przejęcia władzy w Afganistanie przez talibów. Media pełne są podsumowań, analiz i dyskusji na temat tego, jak bardzo jest źle. Od roku docierają do nas informacje o panującym...

W sierpniu 2022 r. minął rok od przejęcia władzy w Afganistanie przez talibów. Media pełne są podsumowań, analiz i dyskusji na temat tego, jak bardzo jest źle. Od roku docierają do nas informacje o panującym w kraju ubóstwie na granicy przetrwania, o pozbawieniu kobiet praw obywatelskich, szwankujących usługach publicznych i drakońskich prawach.

Większość misji bojowych prowadzonych za granicą własnych państw przez jednostki NATO obejmuje działania przeciwpartyzanckie lub przeciwpowstańcze, czyli COIN (od COunter INsurgency). Współczesne zasady COIN zostały sformułowane w trakcie amerykańskich działań w Iraku, gdy poszukiwano sposobów zniwelowania asymetrycznych zagrożeń wynikających z kształtu, jaki przybrała nowoczesna wojna, i z jakimi spotkali się żołnierze w konfl ikcie o niskiej intensywności, jakim na przykład okazał się Irak. W związku z coraz większym uspokajaniem się sytuacji nad brzegami Tygrysu i Eufratu, uwaga decydentów i specjalistów skupia się na Afganistanie.

Zasady COIN

W operacjach przeciwpartyzanckich prowadzonych przez siły regularne, najważniejsze zarówno dla poszczególnych żołnierzy, ich dowódców, jak i prywatnych kontraktorów oraz innych uczestników walk, jest całkowite zrozumienie zasad oraz ogólnej psychologii prowadzenia tego rodzaju działań przeciwko, de facto, lokalnym mieszkańcom, dla których priorytetem jest zapewnienie własnego bezpieczeństwa i zaspokojenie swoich potrzeb w trakcie działań bojowych toczących się w terenie przez nich zamieszkiwanym. W tym samym czasie i miejscu żołnierze sił własnych muszą zwalczać przeciwnika, który nie tylko prowadzi klasyczne działania partyzanckie, ale stara się zyskać poparcie mieszkańców, aby poszerzyć możliwości operacyjne na danym terenie, a często uzyskać od nich fundusze na prowadzenie dalszej działalności. Taka skomplikowana sytuacja wymusza całkowitą zmianę strategii i dopasowanie jej do aktualnego stanu rzeczy.

Podstawowym celem działań COIN nie jest rozbicie sił przeciwnika, ale zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju lokalnej populacji na terenie objętym konfliktem. Operacje państw zachodnich wysyłanych w punkty zapalne oparte są najczęściej na mandacie Rady Bezpieczeństwa ONZ lub na zaproszenie państwa, na którego terenie przebiega konfl ikt (przykład Afganistanu i misji ISAF), w związku z czym wszystkie działania muszą być nakierowane na realizację wspomnianych wyżej podstawowych celów, stąd też wszelkie prowadzone operacje towarzyszące mające pomóc w zdobyciu „serc i umysłów” miejscowej ludności.

Przeciwnikiem są tu, nazywający siebie coraz częściej bojownikami lub powstańcami i próbujący przebić się z tymi terminami do mediów, uzbrojeni partyzanci motywowani nie tylko względami religijnymi, ale również ekonomicznymi i politycznymi. Ich dzienna aktywność jest bardzo ograniczona, ale jeśli w ogóle jakaś występuje, to trudno odróżnić partyzantów od cywilów – wykorzystują nie tylko uwarunkowania kulturowe i językowe, ale doskonale znają obszar, na którym walczą. To wszystko, w połączeniu z lekkim uzbrojeniem, takim jak broń palna i lekkie granatniki, oraz wysoką mobilnością, pozwala partyzantom na wybieranie miejsca oraz czasu ataku z zaskoczenia, na zasadzie „uderz i uciekaj”, rozpoczynającego się od podłożenia wcześniej IED.

Wraz ze wzrostem znaczenia i szybkości obiegu informacji we współczesnym świecie, właśnie informacja stała się jednym z kluczowych składników pola walki. Światowe media uważnie śledzą wszelkie postępy sił koalicyjnych w Afganistanie i przyglądają się niemal każdej operacji, co ma często wpływ na jej powodzenie. Druga strona również wykorzystuje nowoczesne media, takie jak serwisy społecznościowe i mikroblogi, na których umieszczane są informacje o każdym ataku i sukcesie, a takie newsy błyskawicznie rozchodzą się dalej. Jest to swoisty podwójny standard i faktycznie komplikuje prowadzenie działań COIN, często krępując ręce dowódcom na poziomie lokalnym.

Aby skutecznie wypełniać zadania związane z działaniami przeciwpartyzanckimi, żołnierze biorący w nich udział powinni okazywać chęć niesienia wsparcia i pomocy mieszkańcom, ale w każdej chwili muszą być gotowi do natychmiastowego stawienia czoła każdemu zagrożeniu. Przeciwnik, którego uda się zlokalizować, może być wtedy błyskawicznie i precyzyjnie zlikwidowany, bez wyrządzania zbędnych szkód ludności cywilnej. Dobra znajomość kluczowych spraw strony przeciwnej pozwala na skuteczne ograniczenie jej zdolności działania. Operacje takiego typu najczęściej wykonywane są przez oddziały sił specjalnych, ale wspierane też przez znaczną liczbę żołnierzy z innych rodzajów wojsk.

Przewaga

Ponieważ to partyzanci uzyskują przewagę, wybierając czas, miejsce i warunki przeprowadzenia ataku, najważniejszym czynnikiem jest właściwe rozpoznanie oraz możliwość osiągnięcia skutecznej przewagi na polu walki. Poza dobrą koordynacją ruchów wojsk, wykorzystaniem całego arsenału środków i źródeł wywiadowczych, należy zapewnić wsparcie artyleryjskie oraz całkowitą dominację w powietrzu. Choć ta ostatnia kwestia wydawałaby się niemal oczywista, to trzeba pamiętać, iż Tamilskie Tygrysy operujące na Sri Lance dysponowały własnym lotnictwem, jednak od dwudziestu lat do takiej sytuacji już nie doszło.

Lotnictwo gwarantuje przewagę w konfl ikcie niskiej intensywności, ale należy zauważyć, że znaczna część nowoczesnych samolotów bojowych wykorzystywanych przez kraje NATO to maszyny idealnie dostosowane do działań symetrycznych, takich, gdzie przeciwnik dysponuje równoważnym wyposażeniem. Piloci myśliwców szkoleni są do operowania na dużych wysokościach i zwalczania celów przy prędkościach przekraczających prędkość dźwięku. Kontakt wzrokowy z celem jest praktycznie zbędny, gdyż proces wskazywania celów spoczywa albo na wysuniętych kontrolerach lotniczych (FAC), albo na latających platformach rozpoznawczych ISTAR. Walka z celami poza zasięgiem wzroku jest dziś raczej rutyną niż wyjątkiem, a informacje na temat wykrytego obiektu zbierane są poprzez pokładowe czujniki elektroniczne lub też podczas lotów BDA, mających ocenić faktyczny stan celu po ataku. Wsparcie sił powietrznych wzywane jest najczęściej doraźnie, w związku z czym musi upłynąć czas, zanim samoloty dotrą w rejon celu – to natomiast uzależnione jest od warunków atmosferycznych, dostępnych sił lotniczych oraz możliwości komunikacyjnych pomiędzy pilotami a oddziałami na ziemi. Sytuacja może się komplikować, gdy wsparcie wyzwane jest do kilku niezależnych punktów.

Czemu nie śmigłowce?

Uzbrojenie samolotów bojowych nie jest w 100% dostosowane do bardzo precyzyjnego rażenia celów położonych w krytycznych odległościach od sił własnych, a na dodatek powoduje znaczne zniszczenia, w tym niezamierzone, co jest niezgodne z podstawową zasadą COIN. Alternatywą pozostaje użycie śmigłowców bojowych, co jest powszechną praktyką w Afganistanie. Zaletą silnie uzbrojonego śmigłowca jest możliwość zapewniania skutecznego i celnego wsparcia oddziałów lądowych, natomiast jego załoga niemal przez większość czasu ma kontakt wzrokowy z siłami naziemnymi, a dzięki dobrej koordynacji i łączności z nimi, może precyzyjnie
niszczyć wskazywane przez piechotę cele.

Ale obecność na pierwszej linii walk jest również najsłabszym punktem związanym z użyciem „śmigieł” – krążąca nad polem bitwy maszyna jest narażona na ostrzał z broni strzeleckiej oraz granatników przeciwpancernych. Dotyczy to również śmigłowców ratowniczych, które przyziemiają na moment, aby załadować rannych na pokład. Każdy śmigłowiec, nawet potężnie opancerzony Mi-24, może być w łatwy sposób zniszczony przez strzał z bliskiej odległości w wirnik. Choć liczba sprawnych i wciąż znajdujących się w posiadaniu przeciwnika ręcznych wyrzutni przeciwlotnicznych typu Stinger czy Blowpipe, pochodzących z lat 80. ubiegłego wieku, jest bardzo mała, to pułap 60 metrów wciąż uznawany jest w Afganistanie za granicę bezpieczeństwa.

Kolejną wadą śmigłowców jest ich poziom skomplikowania technicznego i wynikająca z tego potrzeba troskliwej obsługi, w ekstremalnie trudnych warunkach oraz ciągłe serwisowanie przez personel techniczny. Skomplikowane części zamienne, wdzierający się wszędzie kurz i pył, paliwo oraz inne techniczne środki materiałowe, zbliżają koszty użycia śmigłowców do tych związanych z myśliwcami bojowymi. Ograniczony zasięg operacyjny wymusza tworzenie wysuniętych baz ogniowych, a te wymagają odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia. Obecność znacznej liczby personelu technicznego zajmującego się wyłącznie serwisem maszyn, zwiększa również koszty całościowe operacji.

Komponent lotniczy COIN

Podsumowując – pojawia się potrzeba pozyskania odpowiedniej, silnie uzbrojonej powietrznej platformy, mogącej wspierać oddziały naziemne. Jej czas pojawienia się nad strefą walk powinien być ograniczony do minimum, podobnie jak koszt lotu w przeliczeniu na godziny. Pojazd ten powinien być w stanie operować na niskim pułapie, w najwyższym możliwym stopniu wykorzystywać istniejącą infrastrukturę baz (nie lotnisk), a także używać paliw, płynów technicznych oraz amunicji, które się w nich znajdują, aby ułatwić integrację z łańcuchem zaopatrzenia. Dla tego rodzaju środków bojowych należy znaleźć również odpowiednie miejsce w strukturze dowodzenia – myśliwce podporządkowane są zazwyczaj dowództwu sił powietrznych, natomiast samoloty COIN należałoby oddać pod komendę dowódców poszczególnych odcinków. Łączność pomiędzy sztabem oraz samolotem musi odbywać się w czasie rzeczywistym, podobnie jak pilot powinien mieć możliwość bezpośredniego komunikowania się z dowódcami oddziałów biorących udział w walce.

Powyższe założenia stanowią podstawy kilku programów samolotów przeznaczonych do działań przeciwpartyzanckich, opracowywanych równolegle w kilku krajach. Najbardziej zaawansowanym projektem wydaje się program LAAR (Light Armoured Attack&Reconnaissance Aircraft – lekko opancerzony samolot szturmowo-rozpoznawczy) amerykańskich sił powietrznych, zakładających wprowadzenie do służby 24 takich samolotów do końca 2013 roku, a potem kolejnych 64, w dalszej fazie programu. Podobieństwa do założeń programu LARA z okresu wojny wietnamskiej, którego owocem było powstanie słynnego samolotu OV-10 Bronco, są tu jak najbardziej na miejscu. Co ciekawe, jedno z wymagań stanowi, iż LAAR ma bazować na konstrukcji sprawdzonego samolotu cywilnego, co ma spowodować niższe ceny części eksploatacyjnych oraz obniżenie kosztów szkolenia. Oprócz USA podobne programy obecnie realizowane są w Brazylii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Dominikanie, w Kolumbii, Iraku oraz Libanie.

Istniejące rozwiązania

Aktualnie w postępowaniu konkursowym bierze udział kilka konstrukcji, a niemal wszystkie powstały na podstawie istniejących samolotów szkolno-treningowych. Wszystkie maszyny, poza proponowanym przez włoskie Aeromacchi samolotem M-346, napędzane są silnikami tłokowymi. Pilatus PC-7 COIN to uzbrojony wariant znanego szwajcarskiego samolotu szkolnego, podobnie jak Beechcraft AT-6L zbudowany na bazie znanego modelu Beechcraft Texan II. Kolejny to brazylijski Embraer EMB-314 Super Tucano. Inną propozycją jest Cessna AC-208 Combat Caravan, samolot przystosowany do przenoszenia pocisków kierowanych AGM-114K Hellfi re, oparty na konstrukcji samolotu dyspozycyjnego C-208 Grand Caravan oraz zmilitaryzowany wariant samolotu gaśniczego i rolniczego AT-802, oznaczony jako AT-802U Air Truck.

Samoloty Cessna AC-208 Combat Caravan wykorzystywane są aktualnie przez irackie siły powietrzne oraz lotnictwo libańskich sił lądowych. Konstrukcja cywilnego protoplasty została w tym przypadku dość znacznie zmodyfi kowana przez korporację ATK – zainstalowano systemy ostrzegające przed opromieniowaniem wiązką radarową, systemy zagłuszające oraz symetryczną szynę przesyłu danych. Na pokładzie znajdują się również komponenty systemu ISTAR, pozwalające na monitorowanie, wskazywanie i transmisję informacji o celach, a także środki obserwacji działające w paśmie widzialnym oraz w podczerwieni. Część z samolotów przystosowano do przenoszenia i odpalania pocisków AGM-11K Hellfi re (pierwsze strzelanie miało miejsce w listopadzie 2009 roku), dzięki czemu udało stworzyć się zupełnie nową lotniczą platformę bojową.

Kolejnym ciekawym projektem jest AT-802U wywodzący się z maszyny stosowanej do gaszenia pożarów i opryskiwania pól. Jego potężny silnik umożliwia wysokie charakterystyki manewrowe, pomimo silnego opancerzenia oraz możliwości przenoszenia różnego rodzaju uzbrojenia od wielolufowych karabinów maszynowych aż po klasyczne bomby lotnicze. Pod kadłubem podwieszony jest zasobnik rozpoznawczy. Pokazany po raz pierwszy w 2009 roku w Paryżu AT-802U jest pierwszym samolotem przeznaczonym do działań przeciwpartyzanckich. Obecnie używany jest już przez lotnictwo ZEA, które zakupiło jak dotąd pięć maszyn tego typu.

Chyba najbardziej sprawdzoną konstrukcją jest jednak Embraer EMB-314 Super Tucano. Do tej pory brazylijskie siły powietrzne odebrały już sto egzemplarzy tego typu samolotów, a Kolumbia, Dominikana i Liban właśnie realizują swoje zamówienia. EMB-314 jest niezwykle zwrotną maszyną, bardzo dobrze radzącą sobie na niskich pułapach. Poza osiągami, na korzyść Super Tucano przemawiają silne uzbrojenia, nowoczesna awionika oraz stosunkowo niskie koszty, pozwalające na zakup nawet przez niezbyt zamożnych klientów.

Choć koncepcja samolotu COIN wydaje się niezwykle kusząca, pod znakiem zapytania stoi jej dalszy los. Z jednej strony słychać bowiem głosy o coraz większych możliwościach bojowych bezpilotowców, z drugiej – nie wiadomo, czy zadania przeciwpartyzanckie będą realizowane w dalszej przyszłości. Ze względu na liczne cięcia w budżetach państw NATO, poszczególne siły zbrojne muszą skupić się na utrzymaniu podstawowych możliwości – nie jest również pewne, czy po ewentualnym wyjściu NATO z Afganistanu gdzieś w przyszłości rozegra się podobny konflikt. Ale rosnące mocarstwa regionalne, takie jak Brazylia, mogą być zainteresowane posiadaniem samolotów przeznaczonych do walki w konfl ikcie niskiej intensywności. To może otworzyć kolejne potencjalne rynki w Afryce oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

 * Porucznik Bundeswehry Patrick von Krienke jest analitykiem i komentatorem zajmującym się sprawami bezpieczeństwa i obronności. Publikował liczne artykuły dotyczące działań przeciwpartyzanckich.

 

Komentarze

  • gregor gregor, 21.10.2011r., 15:53:37 Ta "nowa klasa niewielkich maszyn bojowych" to chyba lekka przesada. Toż to są dzieci A1 Skyrider.
  • Alojz Alojz, 23.10.2013r., 08:50:26 Lotnictwo przeciwpartyzanckie jest znane od lat choćby takie wiekowe konstrukcja jak Cessna A37 <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cessna_A-37_Dragonfly" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/Cessna_A-37_Dragonfly</a> czy Embraer EMB 314 Super Tucano <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_314_Super_Tucano</a> czy specjalnie zaprojektowany dla tych celów North American Rockwell OV-10 Bronco będący konstrukcją z 1960 roku <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Rockwell_OV-10_Bronco" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Rockwell_OV-10_Bronco</a>

Powiązane

Ireneusz Chloupek Wspólne zadanie

Wspólne zadanie Wspólne zadanie

Wizyta rosyjskiego prezydenta Dimitrija Miedwiediewa w dniach 6-7 grudnia 2010 roku w Warszawie była dla Biura Ochrony Rządu jednym z najpoważniejszych tegorocznych przedsięwzięć ochronnych na terenie...

Wizyta rosyjskiego prezydenta Dimitrija Miedwiediewa w dniach 6-7 grudnia 2010 roku w Warszawie była dla Biura Ochrony Rządu jednym z najpoważniejszych tegorocznych przedsięwzięć ochronnych na terenie kraju, wymagającym za angażowania ponadprzeciętnych sił. Wydział Zabezpieczenia Specjalnego BOR wsparli więc, nie po raz pierwszy zresztą, policyjni antyterroryści z BOA, co kolejny raz pokazało, jak ważne jest zadbanie o regularną współpracę szkoleniową między tymi dwiema formacjami.

Michał Piekarski Terror na ulicach

Terror na ulicach Terror na ulicach

29 maja 1972 roku. Trzej Japończycy, członkowie lewicowej Japońskiej Armii Czerwonej, przybywają do Izraela samolotem z Paryża. W budynku portu lotniczego Lod niedaleko Tel Awiwu wyciągają z bagażu przemycone...

29 maja 1972 roku. Trzej Japończycy, członkowie lewicowej Japońskiej Armii Czerwonej, przybywają do Izraela samolotem z Paryża. W budynku portu lotniczego Lod niedaleko Tel Awiwu wyciągają z bagażu przemycone karabinki automatyczne i otwierają ogień do podróżnych. Zginęło 26 osób, ponad siedemdziesiąt zostało rannych. Dwóch sprawców zginęło, trzeci został ujęty.

Mateusz Kurmanow VELOCIRAPTOR – pierwsza odsłona

VELOCIRAPTOR – pierwsza odsłona VELOCIRAPTOR – pierwsza odsłona

Gdy jesienią 2008 roku, jeszcze na łamach poprzednika SPECIAL OPS opisywałem okoliczności powstania kamizelki Raptor, wprowadzanej wówczas na wyposażenie WZS BOR, już pojawiały się pierwsze pomysły dotyczące...

Gdy jesienią 2008 roku, jeszcze na łamach poprzednika SPECIAL OPS opisywałem okoliczności powstania kamizelki Raptor, wprowadzanej wówczas na wyposażenie WZS BOR, już pojawiały się pierwsze pomysły dotyczące stworzenia kompletnego systemu wyposażenia i osłon balistycznych, którego poszczególne elementy pozwalałyby na spełnienie wymagań formacji specjalnych w Polsce. Dziś, po oficjalnej premierze Velociraptora na MSPO 2010, jako jego współtwórca postaram się możliwie obiektywnie przedstawić okoliczności...

Andrzej Krugler Jackal Stone 2010

Jackal Stone 2010 Jackal Stone 2010

2014 to rok, w którym Dowództwo Wojsk Specjalnych WP ma osiągnąć poziom zapewniający Polsce status państwa ramowego w dziedzinie operacji specjalnych w NATO. Aby tego dokonać, DWS musi uzyskać gotowość...

2014 to rok, w którym Dowództwo Wojsk Specjalnych WP ma osiągnąć poziom zapewniający Polsce status państwa ramowego w dziedzinie operacji specjalnych w NATO. Aby tego dokonać, DWS musi uzyskać gotowość do wystawienia stanowiska dowodzenia komponentu wojsk specjalnych w operacji sojuszniczej (CJSOCC - Combined Joint Special Operation Component Command), zdolnego do dowodzenia międzynarodowymi siłami specjalnymi. Jak złożone jest to wyzwanie, niech świadczy fakt, że do tej pory warunki takie spełniają...

Mateusz J. Multarzyński MARS – uniwersalny system mobilnych ramp szturmowo-ewakuacyjnych

MARS – uniwersalny system mobilnych ramp szturmowo-ewakuacyjnych MARS – uniwersalny system mobilnych ramp szturmowo-ewakuacyjnych

Obchodząca w maju 2010 r. swoje dziesięciolecie amerykańska firma Patriot3 jest producentem szeregu rozwiązań dedykowanych do wsparcia działań taktycznych różnych służb oraz jednostek specjalnych. Jej...

Obchodząca w maju 2010 r. swoje dziesięciolecie amerykańska firma Patriot3 jest producentem szeregu rozwiązań dedykowanych do wsparcia działań taktycznych różnych służb oraz jednostek specjalnych. Jej najbardziej znanym produktem jest system mobilnych, podnoszonych ramp – MARS (Mobile Adjustable Ramp System), który po raz pierwszy został zaprezentowany w 2000 roku. Należy on do całej „rodziny” urządzeń dedykowanych do taktyki wchodzenia/zdobywania wyższych kondygnacji budynków, pokładów samolotów,...

Ireneusz Chloupek ATLAS - pomoc i współpraca

ATLAS - pomoc i współpraca ATLAS - pomoc i współpraca

Artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej, w Tytule VI dotyczącym współpracy policyjnej i sądowej, wskazuje, że „celem Unii powinno być zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze...

Artykuł 29 Traktatu o Unii Europejskiej, w Tytule VI dotyczącym współpracy policyjnej i sądowej, wskazuje, że „celem Unii powinno być zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze wolności, ochrony i sprawiedliwości (...) poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej lub innej, zwłaszcza terroryzmu (…), dzięki ściślejszej współpracy policji, służb celnych oraz innych właściwych władz w Państwach Członkowskich, prowadzonej zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem...

Sebastian Kalitowski Morski terroryzm

Morski terroryzm Morski terroryzm

Analitycy badający terroryzm oraz eksperci bezpieczeństwa od dawna zwracają uwagę, że w najbliższym czasie może dojść do ataków terrorystycznych wymierzonych w obiekty gospodarki morskiej oraz elementy...

Analitycy badający terroryzm oraz eksperci bezpieczeństwa od dawna zwracają uwagę, że w najbliższym czasie może dojść do ataków terrorystycznych wymierzonych w obiekty gospodarki morskiej oraz elementy żeglugi. O tym, jak łatwym celem ataków terrorystycznych mogą być statki, niech świadczy choćby ostatni wzrost aktywności pirackiej w rejonie Rogu Afryki. W samym tylko 2009 roku doszło do 406 ataków o charakterze aktu piractwa morskiego, z czego 202 zakończyły się sukcesem.

Ireneusz Chloupek Formoza

Formoza Formoza

13 listopada br. minie 35 lat od utworzenia jednostki płetwonurków bojowych Marynarki Wojennej RP, rozwiniętej w ostatnich latach w Morską Jednostkę Działań Specjalnych Dowództwa Wojsk Specjalnych WP....

13 listopada br. minie 35 lat od utworzenia jednostki płetwonurków bojowych Marynarki Wojennej RP, rozwiniętej w ostatnich latach w Morską Jednostkę Działań Specjalnych Dowództwa Wojsk Specjalnych WP. Powszechnie znana jest pod zwyczajową nazwą „Formoza”, ze względu na charakterystyczną lokalizację jednostki w przybrzeżnym obiekcie przy porcie wojennym na Oksywiu, skojarzoną z Ilha Formosa (port. Piękna Wyspa - dzisiejszy Tajwan) u brzegów Chin.

Adam Dubiel Mundur specjalnego przeznaczenia

Mundur specjalnego przeznaczenia Mundur specjalnego przeznaczenia

Rozwój wyposażenia wojskowego stymulują nowatorskie, nieszablonowe pomysły, niepowielające sprawdzonych, ale utartych już schematów, próbujące wyznaczać nowe trendy. Takie ożywcze tchnienie świeżości w...

Rozwój wyposażenia wojskowego stymulują nowatorskie, nieszablonowe pomysły, niepowielające sprawdzonych, ale utartych już schematów, próbujące wyznaczać nowe trendy. Takie ożywcze tchnienie świeżości w dziedzinie odzieży użytkowej dla wojska i formacji mundurowych wniósł w ostatnich latach amerykański Crye Precision. Jest niemal uosobieniem kreatywności i innowacyjności, a najlepszą tego ilustracją jest ubiór bojowy Combat Uniform, będący nowym spojrzeniem na zagadnienie odzieży militarnej.

Ireneusz Chloupek Wyposażenie obowiązkowe

Wyposażenie obowiązkowe Wyposażenie obowiązkowe

Tłumiki dźwięku to, po bagnetach, dwójnogach i celownikach optycznych, jedne z najstarszych akcesoriów do broni strzeleckiej, wciąż jednak używane w stosunkowo ograniczonym stopniu, co widać na polskim...

Tłumiki dźwięku to, po bagnetach, dwójnogach i celownikach optycznych, jedne z najstarszych akcesoriów do broni strzeleckiej, wciąż jednak używane w stosunkowo ograniczonym stopniu, co widać na polskim przykładzie. Czasami wynika to ze zbyt wąskiego pojmowania ich przeznaczenia i braku wyobrażenia na temat przydatności w różnych sytuacjach bojowych.

Mateusz J. Multarzyński Pojazdy dla sił specjalnych SUPACAT HMT 400/600

Pojazdy dla sił specjalnych SUPACAT HMT 400/600 Pojazdy dla sił specjalnych SUPACAT HMT 400/600

Wojskowe operacje specjalne to najczęściej działania małych grup bojowych w sporej odległości od własnych baz. Wiążą się one z koniecznością zapewnienia zarówno autonomiczności, jak i odpowiedniego transportu,...

Wojskowe operacje specjalne to najczęściej działania małych grup bojowych w sporej odległości od własnych baz. Wiążą się one z koniecznością zapewnienia zarówno autonomiczności, jak i odpowiedniego transportu, przede wszystkim taktycznego. Oczywiście najpopularniejszym sposobem przerzutu grup specjalnych jest transport lotniczy, szczególnie w warunkach obecnie toczących się konfliktów, jednak z reguły nie może on „dostarczyć” komandosów bezpośrednio na miejsce akcji, głównie ze względu na wymogi...

Ireneusz Chloupek Tobie, Ojczyzno!

Tobie, Ojczyzno! Tobie, Ojczyzno!

13 lipca br. mija 20 lat od oficjalnej daty utworzenia najlepszej i najnowocześniejszej polskiej jednostki specjalnej – JW 2305 GROM. 20 lat służby, podczas których - mimo niejednokrotnie trudnych okresów...

13 lipca br. mija 20 lat od oficjalnej daty utworzenia najlepszej i najnowocześniejszej polskiej jednostki specjalnej – JW 2305 GROM. 20 lat służby, podczas których - mimo niejednokrotnie trudnych okresów – jej żołnierze pokazali, jak można osiągnąć w swej profesji najwyższy, światowy poziom, przynosząc chwałę Polsce oraz świetne oceny Wojsku Polskiemu. 20 lat potwierdzających, że nie bez powodu i bez przesady GROM nazywano naszym dobrem narodowym.

Andrzej Krugler Warsztaty taktyczne w MOSG

Warsztaty taktyczne w MOSG Warsztaty taktyczne w MOSG

Jednym z najlepszych sposobów podnoszenia umiejętności taktycznych jest wymiana doświadczeń z podobnymi jednostkami, także z innych służb, w trakcie wspólnych szkoleń. Wiedzą o tym doskonale funkcjonariusze...

Jednym z najlepszych sposobów podnoszenia umiejętności taktycznych jest wymiana doświadczeń z podobnymi jednostkami, także z innych służb, w trakcie wspólnych szkoleń. Wiedzą o tym doskonale funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy w tym celu zorganizowali w dniach 22-26 marca br. warsztaty taktyczne na temat: „Działania sekcji realizacyjnych w trakcie zatrzymań szczególnie niebezpiecznych przestępców”.

Ireneusz Chloupek Pożegnanie Generała

Pożegnanie Generała Pożegnanie Generała

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej nieopodal Smoleńska w Rosji wraz z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej - Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcami...

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej nieopodal Smoleńska w Rosji wraz z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej - Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcami Rodzajów Wojsk oraz innymi najważniejszymi osobami w państwie, zginął Dowódca Wojsk Specjalnych - gen. dyw. Włodzimierz Potasiński. Generał urodził się 31 lipca 1956 roku w Czeladzi. Był absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1980 r.) i Akademii Sztabu Generalnego WP (1988...

Michał Uher Grupa Interwencyjna EULEX

Grupa Interwencyjna EULEX Grupa Interwencyjna EULEX

W obecnych czasach nikogo nie dziwią już zagraniczne misje pokojowe czy operacje stabilizacyjne sił zbrojnych w różnych punktach globu. W wielu z nich biorą udział nie tylko żołnierze, ale również policjanci....

W obecnych czasach nikogo nie dziwią już zagraniczne misje pokojowe czy operacje stabilizacyjne sił zbrojnych w różnych punktach globu. W wielu z nich biorą udział nie tylko żołnierze, ale również policjanci. Przykładem tego jest misja EULEX (EU Rule of Law Mission) Unii Europejskiej w Kosowie, w skład której wchodzi m.in. bardzo specyficzna policyjna jednostka specjalna, nosząca ogólną, ale mimo to dokładnie oddającą jej przeznaczenie nazwę „Grupa Interwencyjna”.

Ireneusz Chloupek ŚP. SOG (część 2)

ŚP. SOG (część 2) ŚP. SOG (część 2)

Rok 2009, kolejny rok rozwoju wielu formacji specjalnych na całym świecie w tak szczególnie sprzyjających temu czasach, przyniósł również, tuż za naszą południową granicą, wręcz odwrotny przykład zmarnowania...

Rok 2009, kolejny rok rozwoju wielu formacji specjalnych na całym świecie w tak szczególnie sprzyjających temu czasach, przyniósł również, tuż za naszą południową granicą, wręcz odwrotny przykład zmarnowania olbrzymiego potencjału czołowej jednostki elitarnej tamtejszych sił zbrojnych. Stworzona pod zwierzchnictwem czeskiej Vojenskej Policie (VP) doskonale wyszkolona i wyposażona, zdobywająca uznanie wśród zagranicznych partnerów, m.in. podczas działań bojowych w Afganistanie, jednostka operacji...

Michał Piekarski Zagrożone mistrzostwa

Zagrożone mistrzostwa Zagrożone mistrzostwa

W 2012 roku Polska wspólnie z Ukrainą będzie gospodarzem finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jest to niewątpliwe wyróżnienie, ale i źródło ryzyka. Imprezy masowe, zwłaszcza w tak popularnej i medialnej...

W 2012 roku Polska wspólnie z Ukrainą będzie gospodarzem finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Jest to niewątpliwe wyróżnienie, ale i źródło ryzyka. Imprezy masowe, zwłaszcza w tak popularnej i medialnej dyscyplinie jak piłka nożna, zawsze są poważnym wyzwaniem dla służb odpowiedzialnych za ich bezpieczny przebieg.

Ireneusz Chloupek Ćwiczenia WZD Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Ćwiczenia WZD Karpackiego Oddziału Straży Granicznej Ćwiczenia WZD Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Pod koniec lutego br. Sekcja Realizacji Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadziła ćwiczenia z udziałem śmigłowca na terenie starego szpitala w Nowym Targu. Blisko...

Pod koniec lutego br. Sekcja Realizacji Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadziła ćwiczenia z udziałem śmigłowca na terenie starego szpitala w Nowym Targu. Blisko 30 funkcjonariuszy WZD trenowało działania taktyczno-bojowe i ratownicze w terenie zurbanizowanym, uzupełniające podobne w masywach górskich i w rejonach cieków wodnych. Obecność śmigłowca umożliwiła doskonalenie umiejętności m.in. w zakresie różnych sposobów desantowania z powietrza oraz podejmowania...

Redakcja Israeli Krav Maga - broń, której nie widać

Israeli Krav Maga - broń, której nie widać Israeli Krav Maga - broń, której nie widać

Na zaproszenie Krzysztofa Sawickiego – szefa szkolenia Israeli Krav – Maga Association w Polsce, w dniach 23-24 oraz 27 stycznia br . w Warszawie odbyło się szkolenie dla etatowych instruktorów służb mundurowych...

Na zaproszenie Krzysztofa Sawickiego – szefa szkolenia Israeli Krav – Maga Association w Polsce, w dniach 23-24 oraz 27 stycznia br . w Warszawie odbyło się szkolenie dla etatowych instruktorów służb mundurowych oraz operatorów grup specjalnych wojska i policji. Tematem przewodnim szkolenia była poprawa bezpieczeństwa w czasie realizacji procedur bojowych, poprzez zastosowanie rozwiązań systemowych Israeli Krav Maga oraz trening psychofizyczny przygotowujący do działania w sytuacjach ekstremalnych.

Zbigniew Lech Owczarski TORA BORA

TORA BORA TORA BORA

Obszary, które można określić terminem „górskie”, stanowią około 38 procent powierzchni naszego globu – można je znaleźć na każdym kontynencie i w każdej strefie klimatycznej. Historia konfliktów zbrojnych...

Obszary, które można określić terminem „górskie”, stanowią około 38 procent powierzchni naszego globu – można je znaleźć na każdym kontynencie i w każdej strefie klimatycznej. Historia konfliktów zbrojnych zna wiele przypadków, kiedy walki w górach toczone były o kontrolę nad dolinami i przełęczami o znaczeniu strategicznym. Tereny gór wysokich, czyli z wysokościami względnymi powyżej 900 metrów nad poziomem morza, to jeden z najtrudniejszych terenów, na których prowadzone są działania wojenne, jak...

Mateusz J. Multarzyński Iveco LMV w jednostkach specjalnych

Iveco LMV w jednostkach specjalnych Iveco LMV w jednostkach specjalnych

Siły specjalne kojarzą się zazwyczaj z terenowymi pojazdami o otwartym nadwoziu, umożliwiającym montaż kilku stanowisk ogniowych, charakteryzujących się wielkością oraz masą pozwalającą na ich transport...

Siły specjalne kojarzą się zazwyczaj z terenowymi pojazdami o otwartym nadwoziu, umożliwiającym montaż kilku stanowisk ogniowych, charakteryzujących się wielkością oraz masą pozwalającą na ich transport pod śmigłowcem lub na jego pokładzie. Jednak obecnie trwające konflikty zbrojne, w których jedną z podstawowych broni stały się miny oraz improwizowane ładunki wybuchowe, wymuszają użycie w operacjach bojowych przez jednostki specjalne także opancerzonych pojazdów mino odpornych. Stąd nie powinna...

Michał Piekarski Zamach w Fort Hood

Zamach w Fort Hood Zamach w Fort Hood

Listopadowa tragedia w amerykańskiej bazie wojskowej, która na pewien czas przykuła uwagę mediów „głównego nurtu”, zwłaszcza telewizji, jest z całą pewnością wydarzeniem szczególnym. Special Reaction Team...

Listopadowa tragedia w amerykańskiej bazie wojskowej, która na pewien czas przykuła uwagę mediów „głównego nurtu”, zwłaszcza telewizji, jest z całą pewnością wydarzeniem szczególnym. Special Reaction Team żandarmerii wojskowej przybyły na miejsce zdarzenia. Według dostępnych informacji, sprawcę obezwładnili pierwsi przybyli funkcjonariusze cywilnej policji, jednak grupy specjalne prawdopodobnie przeczesywały teren bazy i pozostawały w gotowości na wypadek, gdyby sprawca nie działał sam. Warto zwrócić...

Mateusz Kurmanow Izraelskie hełmy RBH 303AU

Izraelskie hełmy RBH 303AU Izraelskie hełmy RBH 303AU

Ostatnie lata na stosunkowo ciasnym polskim rynku indywidualnych osłon balistycznych, przyniosły nieznany wcześniej rozwój oferty hełmów dostępnych dla potencjalnych użytkowników z MSWiA i wojska. Do producentów...

Ostatnie lata na stosunkowo ciasnym polskim rynku indywidualnych osłon balistycznych, przyniosły nieznany wcześniej rozwój oferty hełmów dostępnych dla potencjalnych użytkowników z MSWiA i wojska. Do producentów rodzimych, wśród których czołową pozycję zajmuje Maskpol SA, dołączyły konstrukcje światowych potentatów tej branży – amerykańskich koncernów MSA, Gentex i SDS (należącego do BAE Systems). Ofertę dodatkowo uzupełniają konstrukcje nowatorskie, choć raczej nieosiągalne ze względu na koszt –...

Mateusz J. Multarzyński Vip-owskie opancerzone samochody terenowe

Vip-owskie opancerzone samochody terenowe Vip-owskie opancerzone samochody terenowe

3 październik a 2007 roku Al-Kaida dokonała w Bagdadzie zamachu na polskiego ambasadora w Iraku – gen. broni Edwarda Pietrzyka. Kolumna samochodów wiozących ambasadora została zaatakowana za pomocą bomb...

3 październik a 2007 roku Al-Kaida dokonała w Bagdadzie zamachu na polskiego ambasadora w Iraku – gen. broni Edwarda Pietrzyka. Kolumna samochodów wiozących ambasadora została zaatakowana za pomocą bomb oraz ostrzelana z broni maszynowej. W wyniku tego zamachu zginął funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu – plut. Bartosz Orzechowski, a czterech innych zostało rannych. Generał Pietrzyk został ciężko poszkodowany.

Wybrane dla Ciebie

Jak mierzone są parametry oświetlenia latarek czołowych »

Jak mierzone są parametry oświetlenia latarek czołowych » Jak mierzone są parametry oświetlenia latarek czołowych  »

Zobacz katalog najwyższej jakości broni krótkiej

Zobacz katalog najwyższej jakości broni krótkiej Zobacz katalog najwyższej jakości broni krótkiej

Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać »

Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać » Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Jakie są zasady noszenia naszywek bojowych »

Jakie są zasady noszenia naszywek bojowych » Jakie są zasady noszenia naszywek bojowych »

W czym wychodzisz sukces w misji?

W czym wychodzisz sukces w misji? W czym wychodzisz sukces w misji?

Kompletna ochrona balistyczna

Kompletna ochrona balistyczna Kompletna ochrona balistyczna

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Poznaj skuteczność samopowtarzalnego karabinu »

Poznaj skuteczność samopowtarzalnego karabinu » Poznaj skuteczność samopowtarzalnego karabinu »

Skonfiguruj karabin do swoich wymagań »

Skonfiguruj karabin do swoich wymagań » Skonfiguruj karabin do swoich wymagań  »

Wybierz torbę do trekkingu

Wybierz torbę do trekkingu Wybierz torbę do trekkingu

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji? Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie? Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Która czołówka najlepiej sprawdzi się w akcji »

Która czołówka najlepiej sprawdzi się w akcji » Która czołówka najlepiej sprawdzi się w akcji »

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Co zrobisz z tego poncho

Co zrobisz z tego poncho Co zrobisz z tego poncho

Najnowsze produkty i technologie

Helikon-Tex Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność

Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność

Najlepszy sprzęt to sprzęt wielofunkcyjny. Zabierając jedną rzecz, która przyda się w wielu sytuacjach i na wiele sposobów, zyskujesz większą wygodę, wolne miejsce w plecaku i zapas wagi na coś innego....

Najlepszy sprzęt to sprzęt wielofunkcyjny. Zabierając jedną rzecz, która przyda się w wielu sytuacjach i na wiele sposobów, zyskujesz większą wygodę, wolne miejsce w plecaku i zapas wagi na coś innego. Doskonałym przykładem takiej filozofii jest Swagman Roll od Helikon-Tex.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia Bramka z czujnikiem podczerwieni SE-1008 - efektywna kontrola zdrowia

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki...

W czasie pandemii koronawirusa Sars-CoV-2 jednym z głównych priorytetów jest ograniczenie liczby nowych zarażeń w przestrzeni publicznej. To niełatwe zadanie, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wysoki stopień zaraźliwości patogenu. W tym trudnym dla wszystkich czasie z pomocą przychodzą bramki z czujnikiem podczerwieni takie jak certyfikowany model SE-1008 dostępny w sklepie Spy Shop. Z ich pomocą kontrola zdrowia staje się nie tylko skuteczna, ale i szybka.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops