Special-Ops.pl

"Zielone ludziki" w Polsce?

Michał Piekarski | 2014-09-22
Fot. US Navy

Fot. US Navy

Od momentu rozpoczęcia kryzysu krymskiego, pojęcie „zielone ludziki” stało się jednym z najczęściej używanych w mediach i polityce pojęć dotyczących bezpieczeństwa. Wraz z kolejnymi fazami ukraińskiego kryzysu można było także dostrzec narastające obawy przez pojawieniem się owych „zielonych ludzików” w innych państwach niż Ukraina.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

W języku polityki, także polityki bezpieczeństwa, często można napotkać rozmaite słowa – klucze które w sposób uproszczony a czasem wypaczający służą do opisu rzeczywistości a zwłaszcza do narzucania innym dyskutantom jednego sposobu jej postrzegania. Takim, często używanym pojęciem jest „terroryzm”, takim była ponad siedemdziesiąt lat temu „piąta kolumna”.

Taktyka zastosowana przez Rosję na Ukrainie a więc wykorzystanie żołnierzy występujących bez oznak przynależności państwowej (lub pod obcą flagą) nie jest sama w sobie niczym nowym. Historia konfliktów zbrojnych, zwłaszcza w Trzecim Świecie zna wiele przypadków gdy po jednej lub obu stronach występowali „ochotnicy” „doradcy” lub wręcz „pracownicy cywilni” biorący czynny udział w walkach lub jedynie wspomagający je. Takim przypadkiem była słynna, należąca do Centralnej Agencji Wywiadowczej linia lotnicza Air America, formalnie będąca zupełnie cywilną linią lotniczą.

Równie znana formacja lotnicza jaką były „Latające Tygrysy” (American Volunteer Group) działająca przeciwko Japończykom w Chinach, przed przystąpieniem USA do wojny, składała się z amerykańskich lotników, oficjalnie zwolnionych ze służby wojskowej. Natomiast operacje przeciwko komunistycznej Kubie w latach sześćdziesiątych – zwłaszcza inwazja w Zatoce Świń – były prowadzone przy wykorzystaniu kubańskich uchodźców, jedynie szkolonych i wyposażonych przez amerykańskie służby.

Amerykanie oczywiście nie byli jedynymi, którzy stosowali takie metody. Gdy zachodnim mocarstwom z różnych powodów nie było wygodnie otwarcie interweniować w Afryce, chętnie posługiwano się najemnikami. W polityce Związku Radzieckiego podobną rolę pełniły wojska kubańskie. Nawet Polska, z niemal zapomnianymi a podejmowanymi w latach trzydziestych akcjami dywersyjnymi przeciwko Czechosłowacji (akcja „Łom”) czy „buntem” generała Żeligowskiego w roku 1920 prowadzącym do zajęcia Wilna i utworzenia do istniejącej kilka lat „Litwy Środkowej” ma w swojej historii takie epizody.

Tego rodzaju środki bowiem były, są i będą stosowane przez państwa dla osiągnięcia ich celów politycznych zawsze gdy z powodu sytuacji międzynarodowej lub wewnętrznej otwarta interwencja byłaby niekorzystna a powstałą sytuację można próbować przedstawiać w korzystnym świetle jako „działania sił lokalnej samoobrony” lub dowolnym aktualnie wygodnym eufemizmem, co jest szczególnie wygodne w razie porażki – zabici lub schwytani „ochotnicy” „najemnicy” czy zestrzelone „cywilne samoloty” nie są takim obciążeniem jak nie ukrywający swojej przynależności żołnierze.

Z przyczyn oczywistych, oprócz służb specjalnych istotną rolę odgrywają w takich sytuacjach także żołnierze sił specjalnych – czy to jedynie pozornie „zwolnieni do cywila” czy też faktycznie będący już poza służbą.

W przypadku kryzysu ukraińskiego użycie „zielonych ludzików” - zwłaszcza na Krymie - było posunięciem z politycznego i psychologicznego punktu widzenia działaniem adekwatnym do sytuacji społecznej i politycznej. Zarówno Krym jak i Donbas to obszary specyficzne, częściowo sporne, gdzie poparcie dla Majdanu było ograniczone i gdzie znacznej części mieszkańców politycznie bliżej jest do Rosji. Co za tym idzie,  zarówno wygodne jak i możliwe, stało się przeprowadzenie operacji przeciwko Ukrainie poprzez działania formalnie pośrednie gdzie główną widoczną siłą polityczną stali się miejscowi separatyści

Stąd też pojawienie się „zielonych ludzików” , inspirowanie i wspieranie bojówek separatystów i podobne działania, wraz z ofensywą propagandową miało wyraźny militarny i polityczny sens i można ocenić te działania jako prowadzące do osiągnięcia celów wyznaczonych na Kremlu a więc znacznego osłabienia Ukrainy poprzez utworzenie dwóch „obszarów o specjalnym statusie” - a więc de facto marionetkowych prorosyjskich tworów parapaństwowych, które być może w przyszłości staną się częścią Rosji (zapewne po referendum lub innym głosowaniu które przyniesie odpowiedni wynik). Nie da się wykluczyć, że taki scenariusz był pisany także dla Krymu (który jednak szybko został włączony do Rosji) oraz Odessy (gdzie doszło do zamieszek).

Reasumując, działania te były wpisane i dopasowane do istniejącej sytuacji społecznej i politycznej Ukrainy, państwa podzielonego wewnętrznie, ze słabo działającym aparatem bezpieczeństwa, gdzie część żołnierzy i funkcjonariuszy nie była skłonna walczyć w imię (formalnie)  swojego państwa.

Sytuacja Polski jest biegunowo odmienna. Przede wszystkim, jest to państwo homogeniczne, gdzie mniejszości narodowe są w porównaniu z innymi państwami niewielkie. Inna jest specyfika wewnętrznych podziałów socjopolitycznych i trudno wskazać jednoznacznie takie, które mogłaby wykorzystać Rosja w taki sposób jak na Ukrainie czy innych państwach obszaru postradzieckiego.

Oczywiście można wskazać takie podziały i konflikty na których zaostrzeniu mogłoby zależeć obcemu mocarstwu ale są to spory typowo światopoglądowe, a nie tworzące wyraźną bazę dla separatyzmu etnicznego czy religijnego.

Oznacza to więc, ze potencjalna niejawna ingerencja siłowa miała by zupełnie inny wymiar niż „zielone ludziki”. Można sądzić, ze byłby to raczej głęboko zakonspirowane działania agenturalne i dywersyjne (także prowadzone „pod fałszywą flagą”) obliczone na rozbudzenie wewnętrznych konfliktów tak aby osłabić międzynarodową pozycję i wiarygodność Polski. To z kolei oznaczało by zagrożenie nie separatyzmem czy desantem „zielonych ludzików” ale raczej precyzyjne działania o charakterze terrorystycznym, łączące przemoc i efekt psychologiczny.

Potencjalnym celem byłyby zarówno obiekty infrastruktury krytycznej o szczególnym znaczeniu (zwłaszcza węzły komunikacyjne i związane z bezpieczeństwem energetycznym państwa) ale także cele symboliczne, ważne z powodów politycznych i kulturowych, zaatakowanie których miało by poważne konsekwencje psychologiczne zgodne z naturą zjawiska terroryzmu (rozgłos, wymuszenie ustępstw lub sprowokowanie do pożądanych przez sprawców działań).

Taki obraz sytuacji oznacza, że przygotowanie polskich struktur do przeciwdziałania potencjalnemu skrytemu zagrożeniu ze Wschodu musi koncentrować się na rozbudowie wyspecjalizowanych struktur przeciwterrorystycznych, zarówno wywiadowczych i analitycznych jak i przeznaczonych do fizycznego zwalczania takich zagrożeń, a więc policyjnych i wojskowych jednostek specjalnych.

Zręby tego systemu istnieją w postaci służb specjalnych, policyjnych oraz jednostek specjalnych (antyterrorystycznych) Policji, Straży Granicznej i innych służb. Wbrew nieraz głęboko zakorzenionym mitom, można także w czasie pokoju użyć wojskowych jednostek specjalnych do wsparcia Policji, choć istniejące regulacje są dalekie od ideału.

Można ocenić, że pożądany kierunek rozwoju systemu bezpieczeństwa państwa wymagać będzie, także w kontekście potencjalnego zagrożenia ze Wschodu, rozbudowy jakościowej a nie ilościowej, gdyż zagrożenie należy rozpatrywać w kategoriach jakości. Obce operacje dywersyjne będą z pewnością planowane i przygotowywane przez długi czas. Stąd też, zwłaszcza w obecnych uwarunkowaniach, nie będą dla nich przeszkodą siły pobieżnie przygotowane, nawet jeśli będą to formacje czy struktury o dużej liczebności.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

NEWMAX Sp. z o.o. Sp.k. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops