Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

"Zielone ludziki" w Polsce?

Michał Piekarski | 2014-09-22
Fot. US Navy

Fot. US Navy

Od momentu rozpoczęcia kryzysu krymskiego, pojęcie „zielone ludziki” stało się jednym z najczęściej używanych w mediach i polityce pojęć dotyczących bezpieczeństwa. Wraz z kolejnymi fazami ukraińskiego kryzysu można było także dostrzec narastające obawy przez pojawieniem się owych „zielonych ludzików” w innych państwach niż Ukraina.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

W języku polityki, także polityki bezpieczeństwa, często można napotkać rozmaite słowa – klucze które w sposób uproszczony a czasem wypaczający służą do opisu rzeczywistości a zwłaszcza do narzucania innym dyskutantom jednego sposobu jej postrzegania. Takim, często używanym pojęciem jest „terroryzm”, takim była ponad siedemdziesiąt lat temu „piąta kolumna”.

Taktyka zastosowana przez Rosję na Ukrainie a więc wykorzystanie żołnierzy występujących bez oznak przynależności państwowej (lub pod obcą flagą) nie jest sama w sobie niczym nowym. Historia konfliktów zbrojnych, zwłaszcza w Trzecim Świecie zna wiele przypadków gdy po jednej lub obu stronach występowali „ochotnicy” „doradcy” lub wręcz „pracownicy cywilni” biorący czynny udział w walkach lub jedynie wspomagający je. Takim przypadkiem była słynna, należąca do Centralnej Agencji Wywiadowczej linia lotnicza Air America, formalnie będąca zupełnie cywilną linią lotniczą.

Równie znana formacja lotnicza jaką były „Latające Tygrysy” (American Volunteer Group) działająca przeciwko Japończykom w Chinach, przed przystąpieniem USA do wojny, składała się z amerykańskich lotników, oficjalnie zwolnionych ze służby wojskowej. Natomiast operacje przeciwko komunistycznej Kubie w latach sześćdziesiątych – zwłaszcza inwazja w Zatoce Świń – były prowadzone przy wykorzystaniu kubańskich uchodźców, jedynie szkolonych i wyposażonych przez amerykańskie służby.

Amerykanie oczywiście nie byli jedynymi, którzy stosowali takie metody. Gdy zachodnim mocarstwom z różnych powodów nie było wygodnie otwarcie interweniować w Afryce, chętnie posługiwano się najemnikami. W polityce Związku Radzieckiego podobną rolę pełniły wojska kubańskie. Nawet Polska, z niemal zapomnianymi a podejmowanymi w latach trzydziestych akcjami dywersyjnymi przeciwko Czechosłowacji (akcja „Łom”) czy „buntem” generała Żeligowskiego w roku 1920 prowadzącym do zajęcia Wilna i utworzenia do istniejącej kilka lat „Litwy Środkowej” ma w swojej historii takie epizody.

Tego rodzaju środki bowiem były, są i będą stosowane przez państwa dla osiągnięcia ich celów politycznych zawsze gdy z powodu sytuacji międzynarodowej lub wewnętrznej otwarta interwencja byłaby niekorzystna a powstałą sytuację można próbować przedstawiać w korzystnym świetle jako „działania sił lokalnej samoobrony” lub dowolnym aktualnie wygodnym eufemizmem, co jest szczególnie wygodne w razie porażki – zabici lub schwytani „ochotnicy” „najemnicy” czy zestrzelone „cywilne samoloty” nie są takim obciążeniem jak nie ukrywający swojej przynależności żołnierze.

Z przyczyn oczywistych, oprócz służb specjalnych istotną rolę odgrywają w takich sytuacjach także żołnierze sił specjalnych – czy to jedynie pozornie „zwolnieni do cywila” czy też faktycznie będący już poza służbą.

W przypadku kryzysu ukraińskiego użycie „zielonych ludzików” - zwłaszcza na Krymie - było posunięciem z politycznego i psychologicznego punktu widzenia działaniem adekwatnym do sytuacji społecznej i politycznej. Zarówno Krym jak i Donbas to obszary specyficzne, częściowo sporne, gdzie poparcie dla Majdanu było ograniczone i gdzie znacznej części mieszkańców politycznie bliżej jest do Rosji. Co za tym idzie,  zarówno wygodne jak i możliwe, stało się przeprowadzenie operacji przeciwko Ukrainie poprzez działania formalnie pośrednie gdzie główną widoczną siłą polityczną stali się miejscowi separatyści

Stąd też pojawienie się „zielonych ludzików” , inspirowanie i wspieranie bojówek separatystów i podobne działania, wraz z ofensywą propagandową miało wyraźny militarny i polityczny sens i można ocenić te działania jako prowadzące do osiągnięcia celów wyznaczonych na Kremlu a więc znacznego osłabienia Ukrainy poprzez utworzenie dwóch „obszarów o specjalnym statusie” - a więc de facto marionetkowych prorosyjskich tworów parapaństwowych, które być może w przyszłości staną się częścią Rosji (zapewne po referendum lub innym głosowaniu które przyniesie odpowiedni wynik). Nie da się wykluczyć, że taki scenariusz był pisany także dla Krymu (który jednak szybko został włączony do Rosji) oraz Odessy (gdzie doszło do zamieszek).

Reasumując, działania te były wpisane i dopasowane do istniejącej sytuacji społecznej i politycznej Ukrainy, państwa podzielonego wewnętrznie, ze słabo działającym aparatem bezpieczeństwa, gdzie część żołnierzy i funkcjonariuszy nie była skłonna walczyć w imię (formalnie)  swojego państwa.

Sytuacja Polski jest biegunowo odmienna. Przede wszystkim, jest to państwo homogeniczne, gdzie mniejszości narodowe są w porównaniu z innymi państwami niewielkie. Inna jest specyfika wewnętrznych podziałów socjopolitycznych i trudno wskazać jednoznacznie takie, które mogłaby wykorzystać Rosja w taki sposób jak na Ukrainie czy innych państwach obszaru postradzieckiego.

Oczywiście można wskazać takie podziały i konflikty na których zaostrzeniu mogłoby zależeć obcemu mocarstwu ale są to spory typowo światopoglądowe, a nie tworzące wyraźną bazę dla separatyzmu etnicznego czy religijnego.

Oznacza to więc, ze potencjalna niejawna ingerencja siłowa miała by zupełnie inny wymiar niż „zielone ludziki”. Można sądzić, ze byłby to raczej głęboko zakonspirowane działania agenturalne i dywersyjne (także prowadzone „pod fałszywą flagą”) obliczone na rozbudzenie wewnętrznych konfliktów tak aby osłabić międzynarodową pozycję i wiarygodność Polski. To z kolei oznaczało by zagrożenie nie separatyzmem czy desantem „zielonych ludzików” ale raczej precyzyjne działania o charakterze terrorystycznym, łączące przemoc i efekt psychologiczny.

Potencjalnym celem byłyby zarówno obiekty infrastruktury krytycznej o szczególnym znaczeniu (zwłaszcza węzły komunikacyjne i związane z bezpieczeństwem energetycznym państwa) ale także cele symboliczne, ważne z powodów politycznych i kulturowych, zaatakowanie których miało by poważne konsekwencje psychologiczne zgodne z naturą zjawiska terroryzmu (rozgłos, wymuszenie ustępstw lub sprowokowanie do pożądanych przez sprawców działań).

Taki obraz sytuacji oznacza, że przygotowanie polskich struktur do przeciwdziałania potencjalnemu skrytemu zagrożeniu ze Wschodu musi koncentrować się na rozbudowie wyspecjalizowanych struktur przeciwterrorystycznych, zarówno wywiadowczych i analitycznych jak i przeznaczonych do fizycznego zwalczania takich zagrożeń, a więc policyjnych i wojskowych jednostek specjalnych.

Zręby tego systemu istnieją w postaci służb specjalnych, policyjnych oraz jednostek specjalnych (antyterrorystycznych) Policji, Straży Granicznej i innych służb. Wbrew nieraz głęboko zakorzenionym mitom, można także w czasie pokoju użyć wojskowych jednostek specjalnych do wsparcia Policji, choć istniejące regulacje są dalekie od ideału.

Można ocenić, że pożądany kierunek rozwoju systemu bezpieczeństwa państwa wymagać będzie, także w kontekście potencjalnego zagrożenia ze Wschodu, rozbudowy jakościowej a nie ilościowej, gdyż zagrożenie należy rozpatrywać w kategoriach jakości. Obce operacje dywersyjne będą z pewnością planowane i przygotowywane przez długi czas. Stąd też, zwłaszcza w obecnych uwarunkowaniach, nie będą dla nich przeszkodą siły pobieżnie przygotowane, nawet jeśli będą to formacje czy struktury o dużej liczebności.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka wspiera celność strzałów. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Ewelina Grzesik, Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. Light boot for hard work

Light boot for hard work Light boot for hard work

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało...

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało przy użyciu najnowszych i sprawdzonych w praktyce technologii.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.