Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

"Zielone ludziki" w Polsce?

Michał Piekarski | 2014-09-22
Fot. US Navy

Fot. US Navy

Od momentu rozpoczęcia kryzysu krymskiego, pojęcie „zielone ludziki” stało się jednym z najczęściej używanych w mediach i polityce pojęć dotyczących bezpieczeństwa. Wraz z kolejnymi fazami ukraińskiego kryzysu można było także dostrzec narastające obawy przez pojawieniem się owych „zielonych ludzików” w innych państwach niż Ukraina.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

W języku polityki, także polityki bezpieczeństwa, często można napotkać rozmaite słowa – klucze które w sposób uproszczony a czasem wypaczający służą do opisu rzeczywistości a zwłaszcza do narzucania innym dyskutantom jednego sposobu jej postrzegania. Takim, często używanym pojęciem jest „terroryzm”, takim była ponad siedemdziesiąt lat temu „piąta kolumna”.

Taktyka zastosowana przez Rosję na Ukrainie a więc wykorzystanie żołnierzy występujących bez oznak przynależności państwowej (lub pod obcą flagą) nie jest sama w sobie niczym nowym. Historia konfliktów zbrojnych, zwłaszcza w Trzecim Świecie zna wiele przypadków gdy po jednej lub obu stronach występowali „ochotnicy” „doradcy” lub wręcz „pracownicy cywilni” biorący czynny udział w walkach lub jedynie wspomagający je. Takim przypadkiem była słynna, należąca do Centralnej Agencji Wywiadowczej linia lotnicza Air America, formalnie będąca zupełnie cywilną linią lotniczą.

Równie znana formacja lotnicza jaką były „Latające Tygrysy” (American Volunteer Group) działająca przeciwko Japończykom w Chinach, przed przystąpieniem USA do wojny, składała się z amerykańskich lotników, oficjalnie zwolnionych ze służby wojskowej. Natomiast operacje przeciwko komunistycznej Kubie w latach sześćdziesiątych – zwłaszcza inwazja w Zatoce Świń – były prowadzone przy wykorzystaniu kubańskich uchodźców, jedynie szkolonych i wyposażonych przez amerykańskie służby.

Amerykanie oczywiście nie byli jedynymi, którzy stosowali takie metody. Gdy zachodnim mocarstwom z różnych powodów nie było wygodnie otwarcie interweniować w Afryce, chętnie posługiwano się najemnikami. W polityce Związku Radzieckiego podobną rolę pełniły wojska kubańskie. Nawet Polska, z niemal zapomnianymi a podejmowanymi w latach trzydziestych akcjami dywersyjnymi przeciwko Czechosłowacji (akcja „Łom”) czy „buntem” generała Żeligowskiego w roku 1920 prowadzącym do zajęcia Wilna i utworzenia do istniejącej kilka lat „Litwy Środkowej” ma w swojej historii takie epizody.

Tego rodzaju środki bowiem były, są i będą stosowane przez państwa dla osiągnięcia ich celów politycznych zawsze gdy z powodu sytuacji międzynarodowej lub wewnętrznej otwarta interwencja byłaby niekorzystna a powstałą sytuację można próbować przedstawiać w korzystnym świetle jako „działania sił lokalnej samoobrony” lub dowolnym aktualnie wygodnym eufemizmem, co jest szczególnie wygodne w razie porażki – zabici lub schwytani „ochotnicy” „najemnicy” czy zestrzelone „cywilne samoloty” nie są takim obciążeniem jak nie ukrywający swojej przynależności żołnierze.

Z przyczyn oczywistych, oprócz służb specjalnych istotną rolę odgrywają w takich sytuacjach także żołnierze sił specjalnych – czy to jedynie pozornie „zwolnieni do cywila” czy też faktycznie będący już poza służbą.

W przypadku kryzysu ukraińskiego użycie „zielonych ludzików” - zwłaszcza na Krymie - było posunięciem z politycznego i psychologicznego punktu widzenia działaniem adekwatnym do sytuacji społecznej i politycznej. Zarówno Krym jak i Donbas to obszary specyficzne, częściowo sporne, gdzie poparcie dla Majdanu było ograniczone i gdzie znacznej części mieszkańców politycznie bliżej jest do Rosji. Co za tym idzie,  zarówno wygodne jak i możliwe, stało się przeprowadzenie operacji przeciwko Ukrainie poprzez działania formalnie pośrednie gdzie główną widoczną siłą polityczną stali się miejscowi separatyści

Stąd też pojawienie się „zielonych ludzików” , inspirowanie i wspieranie bojówek separatystów i podobne działania, wraz z ofensywą propagandową miało wyraźny militarny i polityczny sens i można ocenić te działania jako prowadzące do osiągnięcia celów wyznaczonych na Kremlu a więc znacznego osłabienia Ukrainy poprzez utworzenie dwóch „obszarów o specjalnym statusie” - a więc de facto marionetkowych prorosyjskich tworów parapaństwowych, które być może w przyszłości staną się częścią Rosji (zapewne po referendum lub innym głosowaniu które przyniesie odpowiedni wynik). Nie da się wykluczyć, że taki scenariusz był pisany także dla Krymu (który jednak szybko został włączony do Rosji) oraz Odessy (gdzie doszło do zamieszek).

Reasumując, działania te były wpisane i dopasowane do istniejącej sytuacji społecznej i politycznej Ukrainy, państwa podzielonego wewnętrznie, ze słabo działającym aparatem bezpieczeństwa, gdzie część żołnierzy i funkcjonariuszy nie była skłonna walczyć w imię (formalnie)  swojego państwa.

Sytuacja Polski jest biegunowo odmienna. Przede wszystkim, jest to państwo homogeniczne, gdzie mniejszości narodowe są w porównaniu z innymi państwami niewielkie. Inna jest specyfika wewnętrznych podziałów socjopolitycznych i trudno wskazać jednoznacznie takie, które mogłaby wykorzystać Rosja w taki sposób jak na Ukrainie czy innych państwach obszaru postradzieckiego.

Oczywiście można wskazać takie podziały i konflikty na których zaostrzeniu mogłoby zależeć obcemu mocarstwu ale są to spory typowo światopoglądowe, a nie tworzące wyraźną bazę dla separatyzmu etnicznego czy religijnego.

Oznacza to więc, ze potencjalna niejawna ingerencja siłowa miała by zupełnie inny wymiar niż „zielone ludziki”. Można sądzić, ze byłby to raczej głęboko zakonspirowane działania agenturalne i dywersyjne (także prowadzone „pod fałszywą flagą”) obliczone na rozbudzenie wewnętrznych konfliktów tak aby osłabić międzynarodową pozycję i wiarygodność Polski. To z kolei oznaczało by zagrożenie nie separatyzmem czy desantem „zielonych ludzików” ale raczej precyzyjne działania o charakterze terrorystycznym, łączące przemoc i efekt psychologiczny.

Potencjalnym celem byłyby zarówno obiekty infrastruktury krytycznej o szczególnym znaczeniu (zwłaszcza węzły komunikacyjne i związane z bezpieczeństwem energetycznym państwa) ale także cele symboliczne, ważne z powodów politycznych i kulturowych, zaatakowanie których miało by poważne konsekwencje psychologiczne zgodne z naturą zjawiska terroryzmu (rozgłos, wymuszenie ustępstw lub sprowokowanie do pożądanych przez sprawców działań).

Taki obraz sytuacji oznacza, że przygotowanie polskich struktur do przeciwdziałania potencjalnemu skrytemu zagrożeniu ze Wschodu musi koncentrować się na rozbudowie wyspecjalizowanych struktur przeciwterrorystycznych, zarówno wywiadowczych i analitycznych jak i przeznaczonych do fizycznego zwalczania takich zagrożeń, a więc policyjnych i wojskowych jednostek specjalnych.

Zręby tego systemu istnieją w postaci służb specjalnych, policyjnych oraz jednostek specjalnych (antyterrorystycznych) Policji, Straży Granicznej i innych służb. Wbrew nieraz głęboko zakorzenionym mitom, można także w czasie pokoju użyć wojskowych jednostek specjalnych do wsparcia Policji, choć istniejące regulacje są dalekie od ideału.

Można ocenić, że pożądany kierunek rozwoju systemu bezpieczeństwa państwa wymagać będzie, także w kontekście potencjalnego zagrożenia ze Wschodu, rozbudowy jakościowej a nie ilościowej, gdyż zagrożenie należy rozpatrywać w kategoriach jakości. Obce operacje dywersyjne będą z pewnością planowane i przygotowywane przez długi czas. Stąd też, zwłaszcza w obecnych uwarunkowaniach, nie będą dla nich przeszkodą siły pobieżnie przygotowane, nawet jeśli będą to formacje czy struktury o dużej liczebności.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate Profesjonalne rozwiązania dla służb od Winmate

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane...

Firma BMF od 1998 roku dostarcza rozwiązania w dziedzinie specjalistycznego sprzętu mobilnego. To sprzęt dostosowany do pracy w trudnych i niekiedy bardzo wymagających warunkach. Od lat produkty oferowane przez BMF trafiają m.in. do pojazdów wojskowych i specjalnych.

Radosław Tyślewicz MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu MOSKITO TI - szwajcarska precyzja znowu w natarciu

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych...

Francuski koncern zbrojeniowy Safran Defense po premierze swojego urządzenia na targach Eurosatory w Paryżu w 2014 r. oraz w Polsce podczas VII Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa Europoltech 2015, wprowadzał go w ostatnich latach na wyposażenie kolejnych armii świata. MOSKITO TI to produkt szwajcarskiej spółki Safran Vectronix AG, producenta specjalistycznego sprzętu optoelektronicznego – między innymi dalmierzy Vector (IV, 21, 23,...

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.