Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Zakładnicy i żywe tarcze

Michał Piekarski | 2014-04-29
Fot. US DoD

Fot. US DoD

Uprowadzenie na terytorium Ukrainy grupy obserwatorów wojskowych OBWE, w tym oficera Wojska Polskiego, jak również inne zdarzenia związane z aktualnym kryzysem w tym obszarze, po raz kolejny wywołują spory dotyczące roli i zadań sił specjalnych w tego typu sytuacjach.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Nie jest to pierwszy przypadek uprowadzenia polskiego obywatela poza granicami Polski. Zdarzały się przypadki sytuacji zakładniczych na tle kryminalnym, także w wyniku działań piratów morskich. Miały miejsce przypadki o naturze politycznej – w szczególności tragicznie zakończone uprowadzenie Piotra Stańczaka w Pakistanie. Także polscy żołnierze byli już w podobnej sytuacji. W roku 1995 dwóch polskich obserwatorów wojskowych, wraz z kilkuset żołnierzami sił ONZ było przetrzymywanych jako „żywe tarcze” przez Serbów bośniackich.

Faktem jest, że operacje ratowania zakładników są jednymi z najważniejszych zadań wykonywanych przez siły specjalne. Faktem jest także, że należą one do najtrudniejszych, obarczonych znacznym stopniem ryzyka, wymagających odpowiedniego wyszkolenia i wyposażenia. Wskutek tego tylko część jednostek specjalnych jest zdolna do ich wykonywania.

Faktem jest także, ze zwłaszcza w przypadku sytuacji które mają miejsce poza granicami własnego państwa, gdzie zakładnikami są obywatele kilku państw, i w sytuacji poważnego kryzysu politycznego, ryzyko polityczne związane z tego typu operacją jest szczególnie duże.

Faktem jest wreszcie to, że nawet przy pełnej gotowości organów decyzyjnych państwa do podjęcia decyzji o podjęciu ryzykownej operacji, to poziom decyzyjny jest tylko jednym z szeregu elementów składających się na faktyczną możliwość jej przeprowadzenia. Jak boleśnie przekonali się Amerykanie podczas operacji „Orli Szpon” w Iranie w roku 1980, samo posiadanie jednostki specjalnej zdolnej do odbijania zakładników nie wystarczy.

Niezbędne jest bowiem posiadanie aparatu gromadzenia informacji, zdolnego dostarczyć dane dotyczące samej sytuacji zakładniczej, jak i wszystkich okoliczności mających na nią wpływ, od dokładnych informacji na temat miejsca przetrzymywania zakładników po warunki atmosferyczne. Krytyczne są także inne niż bojowe i rozpoznawcze elementy, a zwłaszcza system zabezpieczenia logistycznego i transportu.

Nie może dziwić, że po irańskiej porażce, amerykańskie wojska specjalne przeszły wręcz rewolucyjne zmiany, a szereg z nich, jak przekształcenia jednostek lotnictwa sił specjalnych i wyspecjalizowanych komórek wywiadowczych wiąże się bezpośrednio z niedociągnięciami które wyszły na jaw w roku 1980.

Co więcej, obserwując przemiany amerykańskich sił specjalnych w ostatnich latach, można zauważyć, że same jednostki bojowe nie ulegały znacznym przekształceniom. Ramy strukturalne pozostawały te same, ograniczona była rozbudowa ilościowa. Natomiast znaczące zmiany zachodziły i zachodzą wśród jednostek wspierających i zabezpieczających operacje specjalne. Przykładowo, nie utworzono drugiego pułku Rangersów, czy nowych batalionów liniowych, utworzono natomiast batalion wsparcia, odpowiedzialny za wsparcie logistyczne i rozpoznawcze już istniejących sił.

Przez ponad dekadę „długiej wojny” znaczącej poprawie i wręcz rewolucyjnym zmianom uległa także współpraca sił specjalnych z jednostkami konwencjonalnymi oraz służbami wywiadowczymi.

W Polsce po latach reform, zmian struktur, rozwiązywania i tworzenia jednostek dopracowano się systemowego rozwiązania w postaci nieistniejącego już Rodzaju Sił Zbrojnych jakim były Wojska Specjalne. Trzeba jednak zauważyć, że przez ostatnie dwadzieścia lat te wszystkie zmiany dotyczyły głównie samych jednostek, rozproszonych po różnych strukturach.

Przez wiele lat jednak nie zbudowano struktur zapewniających wsparcie operacji specjalnych, pomimo że przez szereg lat sygnalizowano taką potrzebę. Lotnictwo sił specjalnych w Polsce zaczęto tworzyć dopiero kilka lat temu. Możliwości lotnictwa transportowego są ograniczone.

Problematyczne pozostaje wsparcie rozpoznawcze i wywiadowcze, zwłaszcza w świetle gier politycznych w których żongluje się służbami specjalnymi i danymi osób z nimi współpracujących. Marynarka Wojenna, która w większości państw jest istotną siłą wspierającą działania specjalne, znajduje się w stanie sprzętowego kryzysu. Trudno ocenić także skutki niedawnej reformy systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi.

Mówiąc wprost, można odnieść wrażenie, że znaczący postęp jaki stał się udziałem polskich jednostek specjalnych, nie został wciąż zrównoważony poprzez siły i środki niezbędne do wsparcia ich działań.

Nawet gdyby w razie zaistnienia sytuacji zakładniczej lub innego zagrożenia poza terytorium Polski, podjęto by polityczną decyzję o jej siłowym rozwiązaniu, można się obawiać, że dostępne opcje były by ograniczone a sukces operacji mógłby zależeć od udostępnienia przynajmniej niektórych środków wsparcia – w tym lotniczego - przez sojuszników, co mogłoby rodzić dalsze oczywiste komplikacje polityczne. O tym zdążyli się przekonać pięć lat temu funkcjonariusze jednostki GSG-9, gdy wobec wycofania amerykańskiego wsparcia nie doszła do skutku operacja odbicia niemieckiego frachtowca u wybrzeży Somalii.

Polska nie jest mocarstwem globalnym, ani nawet regionalnym. Jednak dysponuje znacznym potencjałem, także w zakresie wojsk specjalnych. Podobnie jak w wielu innych dziedzinach bezpieczeństwa, brak jednak jest systemowego i systematycznego, zrównoważonego podejścia. Pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja ulegać będzie stałej poprawie.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Militaria.pl Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych Obierz jasny cel misji: przegląd latarek czołowych i kątowych

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym...

Latarki czołowe i kątowe są praktycznymi urządzeniami, które znajdują szerokie zastosowanie podczas różnych czynności. Wiele profesji zawodowych i aktywności wymaga solidnego źródła światła, a przy tym możliwości dostosowywania kąta padania strumienia światła przy zachowaniu swobody ruchów. Wszystkie te udogodnienia zapewniają latarki czołowe i kątowe.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.