Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Polska jako cel terrorystów: taktyka

Michał Piekarski | 2012-11-28
Żołnierze JW GROM podczas ćwiczeń z Navy SEALs na wodach Zatoki Gdańskie Fot. US DoD

Żołnierze JW GROM podczas ćwiczeń z Navy SEALs na wodach Zatoki Gdańskie Fot. US DoD

Poza czynnikami geograficznymi oraz politycznymi, na stopień zagrożenia Polski zamachem
terrorystycznym, wpływ mają także uwarunkowania taktyczne i techniczne, a więc możliwe do wykorzystania metody dokonania zamachu terrorystycznego.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

W historii zjawiska terroryzmu, dominowały trzy rodzaje zamachów. Zamachy bombowe, zabójstwa z użyciem broni palnej oraz sytuacje zakładnicze. Takie są też najbardziej prawdopodobne przyszłe scenariusze ataków.

Na formę potencjalnych ataków wpływają także inne czynniki, które stale są obecne w tym zjawisku. Terroryści są nieliczni. Rzadkością są grupy liczące więcej niż pięćdziesiąt osób, jeśli są większe, to działają w rozproszeniu, małymi grupami, zaś najliczniejsze (jak w Ameryce Łacińskiej) łączyły terroryzm z partyzantką wiejską. W polskich warunkach politycznych i geograficznych, są to niezwykle mało prawdopodobne scenariusze.

Charakter konfliktów politycznych, zarówno wewnętrznych jak i zachodzących w otoczeniu międzynarodowym, sprawia że w ciągu najbliższych kilkunastu lat, prawdopodobne zagrożenie – niezależnie od tła ideologicznego – może przybrać postać sprawcy działającego samotnie, lub w niewielkiej, kilkuosobowej grupie. Groźniejszym przypadkiem była by grupa licząca około dziesięciu osób (lub niewiele więcej).

Czarnym scenariuszem natomiast było by pojawienie się grupy liczącej ponad dwadzieścia osób, koordynującej swoje działania, i dzięki podziałowi zadań zdolnej do dokonania zamachów na dużą skalę. Również działalność kilku działających bez koordynacji małych grup, lub wręcz pojedynczych sprawców, ale zachodząca w zbliżonym czasie była by szczególnym wyzwaniem – właśnie z racji braku jednego, możliwego do wyeliminowania ośrodka kierującego ich działalnością (zgodnie z zasadą „leaderless resistance”).

Zamachy bombowe, o których przypomniał scenariusz snuty przez niedawno aresztowanego Brunona K. mogą wystąpić w różnych postaciach. Urządzenia wybuchowe mogą mieć bardzo różną konstrukcję i być dostarczone na miejsce zamachu na szereg sposobów. Pozostaje to w ścisłej zależności od wiedzy, umiejętności i determinacji oraz politycznych celów zamachowców. Liczba wariantów dokonania zamachu bombowego jest jednak ograniczona, i daje się sprowadzić do kilku kategorii.

Najprostsze do przeprowadzenia są zamachy z użyciem urządzenia wybuchowego wniesionego przez sprawcę na miejsce ataku, zdetonowanego następnie zdalnie, czasowo lub przez zamachowca – samobójcę. Równie proste są ataki z użyciem samochodów pułapek, także w wariancie samobójczym. Wymagają one bowiem „jedynie” umiejętności konstrukcji urządzenia wybuchowego, oraz odpowiedniego zaplanowania ataku (w tym sposobu przedostania się na teren ataku, w przypadku silniej strzeżonych obiektów). Zarazem, są one w zasięgu możliwości samotnie działających sprawców lub niewielkich grup, co udowodnił choćby casus zamachu w Oklahoma City.

W przypadku ataku na cele „miękkie”, jak środki transportu zbiorowego lub miejsca zgromadzeń, gdzie stała kontrola bezpieczeństwa jest bardzo ograniczona lub nie ma jej w ogóle, taka metoda ataku jest jedną z najłatwiejszych i najmniej wymagających jeśli chodzi o umiejętności i determinację sprawcy. Zamach dokonany przy pomocy urządzenia detonowanego zdalnie lub czasowo daje sprawcy szansę na oddalenie się z miejsca ataku i dokonywanie dalszych uderzeń.

Atak przy pomocy ładunków wybuchowych umieszczonych na obiektach pływających (łodziach) lub statkach powietrznych (w tym bezzałogowych) wymaga większych środków, także finansowych, oraz większych umiejętności (choćby kierowania samolotem lub łodzią. Jest więc mniej prawdopodobny, ale nie niemożliwy. Fakt, że ataki tego rodzaju są rzadkością może wręcz zachęcić potencjalnych sprawców, liczących na wykorzystanie efektu zaskoczenia.

Wspólną cechą wszystkich zamachów z użyciem ładunków wybuchowych jest konieczność ich pozyskania, co wymaga odpowiedniej (ale nie trudno dostępnej) wiedzy, a pozyskiwanie materiałów do konstrukcji urządzeń wybuchowych może doprowadzić do dekonspiracji na etapie przygotowań. Biorąc pod uwagę medialne nasycenie doniesieniami o atakach bombowych, mogą one okazać się relatywnie mało spektakularne, a więc efekt psychologiczny i konsekwencje polityczne mogą być dla sprawców niezadowalające. Zamach bombowy musiałby być albo bardzo duży (jak ataki z 11 marca 2004 roku w Madrycie) albo precyzyjnie wymierzony w konkretne osoby lub obiekt, aby wywrzeć daleko idące skutki. W przypadku zamachów innych niż samobójcze, istnieje także ryzyko wykrycia i neutralizacji urządzenia wybuchowego.

Branie zakładników pozwala rozwiązać niektóre z powyższych problemów. Broń palna wymaga mniejszych umiejętności, można także ją po prostu ukraść lub pozyskać nielegalnie w inny sposób. Efekt medialny może być szerzej wykorzystany, także poprzez samych sprawców (choćby poprzez przekazywane mediom komunikaty, oświadczenia – także z udziałem zmuszonych do wygłaszania ich zakładników). W większym stopniu niż w przypadku zamachów bombowych, możliwe jest dokonywanie bezpośrednich negocjacji. Ich zasadniczą wadą jest możliwość przeprowadzenia przez siły specjalne skutecznej operacji ratowniczej, a więc relatywnie duże ryzyko zabicia, zatrzymania lub przynajmniej identyfikacji sprawców.

Podobnie jak zamachy bombowe, także sytuacje zakładnicze mogą być zróżnicowane. Może być to opanowanie obiektu stałego (budynku), pojazdu (autobusu lub pociągu), jednostki pływającej, samolotu lub uprowadzenie konkretnej osoby (względnie kilku osób). Zamiary sprawców także mogą być zróżnicowane: od wymuszenia na władzach spełnienia określonych żądań, po zabicie zakładników w spektakularny sposób.

Podobne cele mogą przyświecać sprawcy lub sprawcom ataku dokonanego przy pomocy broni palnej (także granatów i granatników, w tym przeciwpancernych) . Także tutaj, warianty mogą być zróżnicowane, od „ataku fedainów” na miękki cel (jak w Bombaju), poprzez „aktywnego strzelca”, po zamach na życie konkretnej osoby. Te ataki mogą być łączone z zamachami bombowymi (jak w Norwegii) lub sytuacją zakładniczą (planowaną lub wynikłą w wyniku zbiegu okoliczności). Także te ataki mogą mieć charakter samobójczy.

Za szczególnie niebezpieczną sytuację taktyczną należy uznać właśnie dokonanie zamachu kombinowanego, łączącego elementy różnych typów ataku. Samotni sprawcy, małe grupy, w najgorszym wypadku terroryści odpowiadający liczebnością plutonowi piechoty, ale działający dynamicznie, elastycznie, wykorzystując czynnik zaskoczenia oraz luki w systemach bezpieczeństwa mogą być poważnym wyzwaniem dla systemu bezpieczeństwa państwa.

Warto zauważyć, że nie ma tu mowy o atakach przy pomocy broni masowego rażenia (chemicznej, biologicznej, nuklearnej, radiologicznej), o zaawansowanych technicznie metodach jak użycie kierowanych pocisków przeciwlotniczych odpalanych z ręcznych wyrzutni (jak Strzała czy Igła), innych trudniejszych do pozyskania i wykorzystania typów broni jak moździerze czy pociski rakietowe, o atakach elektronicznych nie mówiąc. Są to zagrożenia których nie można lekceważyć, ale atak z ich użyciem jest z powodu stopnia komplikacji mniej prawdopodobny w polskich warunkach.

Mowa tu bowiem o metodach i technikach stosowanych przez terrorystów wszelkich barw ideologicznych przed rokiem 2001. Sam lewicowy terroryzm zachodnioeuropejski, mimo że pod względem liczby ofiar nie może się równać z globalnymi sieciami islamistycznymi, pod względem wyrafinowania technicznego i taktycznego jest wciąż ważnym punktem odniesienia w opisie tego zjawiska i prognozowaniu dalszych trendów. A z uwagi na sytuację społeczną, polityczną, geograficzną, zagrożenie terrorystyczne w Polsce będzie przypominać raczej, zachowując wszelkie proporcje, lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte w Europie Zachodniej, jeśli mowa o możliwych scenariuszach sytuacji kryzysowych.

Te procesy mają określone konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa państwa. System ten, w zakresie zwalczania terroryzmu, powinien być nie wysoce rozbudowany (już obecnie jest relatywnie duży), ale elastyczny, zdolny do szybkiej i sprawnej reakcji na sytuacje zróżnicowane, także mogące wydawać się problemami lokalnymi, ale mogącymi w dłuższej perspektywie wpłynąć w dużym stopniu na ocenę sprawności państwa w wypełnianiu jego zasadniczej roli, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa na jego terytorium.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka wspiera celność strzałów. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Ewelina Grzesik, Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. Light boot for hard work

Light boot for hard work Light boot for hard work

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało...

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało przy użyciu najnowszych i sprawdzonych w praktyce technologii.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.