Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Polska jako cel terrorystów: taktyka

Michał Piekarski | 2012-11-28
Żołnierze JW GROM podczas ćwiczeń z Navy SEALs na wodach Zatoki Gdańskie Fot. US DoD

Żołnierze JW GROM podczas ćwiczeń z Navy SEALs na wodach Zatoki Gdańskie Fot. US DoD

Poza czynnikami geograficznymi oraz politycznymi, na stopień zagrożenia Polski zamachem
terrorystycznym, wpływ mają także uwarunkowania taktyczne i techniczne, a więc możliwe do wykorzystania metody dokonania zamachu terrorystycznego.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

W historii zjawiska terroryzmu, dominowały trzy rodzaje zamachów. Zamachy bombowe, zabójstwa z użyciem broni palnej oraz sytuacje zakładnicze. Takie są też najbardziej prawdopodobne przyszłe scenariusze ataków.

Na formę potencjalnych ataków wpływają także inne czynniki, które stale są obecne w tym zjawisku. Terroryści są nieliczni. Rzadkością są grupy liczące więcej niż pięćdziesiąt osób, jeśli są większe, to działają w rozproszeniu, małymi grupami, zaś najliczniejsze (jak w Ameryce Łacińskiej) łączyły terroryzm z partyzantką wiejską. W polskich warunkach politycznych i geograficznych, są to niezwykle mało prawdopodobne scenariusze.

Charakter konfliktów politycznych, zarówno wewnętrznych jak i zachodzących w otoczeniu międzynarodowym, sprawia że w ciągu najbliższych kilkunastu lat, prawdopodobne zagrożenie – niezależnie od tła ideologicznego – może przybrać postać sprawcy działającego samotnie, lub w niewielkiej, kilkuosobowej grupie. Groźniejszym przypadkiem była by grupa licząca około dziesięciu osób (lub niewiele więcej).

Czarnym scenariuszem natomiast było by pojawienie się grupy liczącej ponad dwadzieścia osób, koordynującej swoje działania, i dzięki podziałowi zadań zdolnej do dokonania zamachów na dużą skalę. Również działalność kilku działających bez koordynacji małych grup, lub wręcz pojedynczych sprawców, ale zachodząca w zbliżonym czasie była by szczególnym wyzwaniem – właśnie z racji braku jednego, możliwego do wyeliminowania ośrodka kierującego ich działalnością (zgodnie z zasadą „leaderless resistance”).

Zamachy bombowe, o których przypomniał scenariusz snuty przez niedawno aresztowanego Brunona K. mogą wystąpić w różnych postaciach. Urządzenia wybuchowe mogą mieć bardzo różną konstrukcję i być dostarczone na miejsce zamachu na szereg sposobów. Pozostaje to w ścisłej zależności od wiedzy, umiejętności i determinacji oraz politycznych celów zamachowców. Liczba wariantów dokonania zamachu bombowego jest jednak ograniczona, i daje się sprowadzić do kilku kategorii.

Najprostsze do przeprowadzenia są zamachy z użyciem urządzenia wybuchowego wniesionego przez sprawcę na miejsce ataku, zdetonowanego następnie zdalnie, czasowo lub przez zamachowca – samobójcę. Równie proste są ataki z użyciem samochodów pułapek, także w wariancie samobójczym. Wymagają one bowiem „jedynie” umiejętności konstrukcji urządzenia wybuchowego, oraz odpowiedniego zaplanowania ataku (w tym sposobu przedostania się na teren ataku, w przypadku silniej strzeżonych obiektów). Zarazem, są one w zasięgu możliwości samotnie działających sprawców lub niewielkich grup, co udowodnił choćby casus zamachu w Oklahoma City.

W przypadku ataku na cele „miękkie”, jak środki transportu zbiorowego lub miejsca zgromadzeń, gdzie stała kontrola bezpieczeństwa jest bardzo ograniczona lub nie ma jej w ogóle, taka metoda ataku jest jedną z najłatwiejszych i najmniej wymagających jeśli chodzi o umiejętności i determinację sprawcy. Zamach dokonany przy pomocy urządzenia detonowanego zdalnie lub czasowo daje sprawcy szansę na oddalenie się z miejsca ataku i dokonywanie dalszych uderzeń.

Atak przy pomocy ładunków wybuchowych umieszczonych na obiektach pływających (łodziach) lub statkach powietrznych (w tym bezzałogowych) wymaga większych środków, także finansowych, oraz większych umiejętności (choćby kierowania samolotem lub łodzią. Jest więc mniej prawdopodobny, ale nie niemożliwy. Fakt, że ataki tego rodzaju są rzadkością może wręcz zachęcić potencjalnych sprawców, liczących na wykorzystanie efektu zaskoczenia.

Wspólną cechą wszystkich zamachów z użyciem ładunków wybuchowych jest konieczność ich pozyskania, co wymaga odpowiedniej (ale nie trudno dostępnej) wiedzy, a pozyskiwanie materiałów do konstrukcji urządzeń wybuchowych może doprowadzić do dekonspiracji na etapie przygotowań. Biorąc pod uwagę medialne nasycenie doniesieniami o atakach bombowych, mogą one okazać się relatywnie mało spektakularne, a więc efekt psychologiczny i konsekwencje polityczne mogą być dla sprawców niezadowalające. Zamach bombowy musiałby być albo bardzo duży (jak ataki z 11 marca 2004 roku w Madrycie) albo precyzyjnie wymierzony w konkretne osoby lub obiekt, aby wywrzeć daleko idące skutki. W przypadku zamachów innych niż samobójcze, istnieje także ryzyko wykrycia i neutralizacji urządzenia wybuchowego.

Branie zakładników pozwala rozwiązać niektóre z powyższych problemów. Broń palna wymaga mniejszych umiejętności, można także ją po prostu ukraść lub pozyskać nielegalnie w inny sposób. Efekt medialny może być szerzej wykorzystany, także poprzez samych sprawców (choćby poprzez przekazywane mediom komunikaty, oświadczenia – także z udziałem zmuszonych do wygłaszania ich zakładników). W większym stopniu niż w przypadku zamachów bombowych, możliwe jest dokonywanie bezpośrednich negocjacji. Ich zasadniczą wadą jest możliwość przeprowadzenia przez siły specjalne skutecznej operacji ratowniczej, a więc relatywnie duże ryzyko zabicia, zatrzymania lub przynajmniej identyfikacji sprawców.

Podobnie jak zamachy bombowe, także sytuacje zakładnicze mogą być zróżnicowane. Może być to opanowanie obiektu stałego (budynku), pojazdu (autobusu lub pociągu), jednostki pływającej, samolotu lub uprowadzenie konkretnej osoby (względnie kilku osób). Zamiary sprawców także mogą być zróżnicowane: od wymuszenia na władzach spełnienia określonych żądań, po zabicie zakładników w spektakularny sposób.

Podobne cele mogą przyświecać sprawcy lub sprawcom ataku dokonanego przy pomocy broni palnej (także granatów i granatników, w tym przeciwpancernych) . Także tutaj, warianty mogą być zróżnicowane, od „ataku fedainów” na miękki cel (jak w Bombaju), poprzez „aktywnego strzelca”, po zamach na życie konkretnej osoby. Te ataki mogą być łączone z zamachami bombowymi (jak w Norwegii) lub sytuacją zakładniczą (planowaną lub wynikłą w wyniku zbiegu okoliczności). Także te ataki mogą mieć charakter samobójczy.

Za szczególnie niebezpieczną sytuację taktyczną należy uznać właśnie dokonanie zamachu kombinowanego, łączącego elementy różnych typów ataku. Samotni sprawcy, małe grupy, w najgorszym wypadku terroryści odpowiadający liczebnością plutonowi piechoty, ale działający dynamicznie, elastycznie, wykorzystując czynnik zaskoczenia oraz luki w systemach bezpieczeństwa mogą być poważnym wyzwaniem dla systemu bezpieczeństwa państwa.

Warto zauważyć, że nie ma tu mowy o atakach przy pomocy broni masowego rażenia (chemicznej, biologicznej, nuklearnej, radiologicznej), o zaawansowanych technicznie metodach jak użycie kierowanych pocisków przeciwlotniczych odpalanych z ręcznych wyrzutni (jak Strzała czy Igła), innych trudniejszych do pozyskania i wykorzystania typów broni jak moździerze czy pociski rakietowe, o atakach elektronicznych nie mówiąc. Są to zagrożenia których nie można lekceważyć, ale atak z ich użyciem jest z powodu stopnia komplikacji mniej prawdopodobny w polskich warunkach.

Mowa tu bowiem o metodach i technikach stosowanych przez terrorystów wszelkich barw ideologicznych przed rokiem 2001. Sam lewicowy terroryzm zachodnioeuropejski, mimo że pod względem liczby ofiar nie może się równać z globalnymi sieciami islamistycznymi, pod względem wyrafinowania technicznego i taktycznego jest wciąż ważnym punktem odniesienia w opisie tego zjawiska i prognozowaniu dalszych trendów. A z uwagi na sytuację społeczną, polityczną, geograficzną, zagrożenie terrorystyczne w Polsce będzie przypominać raczej, zachowując wszelkie proporcje, lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte w Europie Zachodniej, jeśli mowa o możliwych scenariuszach sytuacji kryzysowych.

Te procesy mają określone konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa państwa. System ten, w zakresie zwalczania terroryzmu, powinien być nie wysoce rozbudowany (już obecnie jest relatywnie duży), ale elastyczny, zdolny do szybkiej i sprawnej reakcji na sytuacje zróżnicowane, także mogące wydawać się problemami lokalnymi, ale mogącymi w dłuższej perspektywie wpłynąć w dużym stopniu na ocenę sprawności państwa w wypełnianiu jego zasadniczej roli, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa na jego terytorium.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

trzypiora.pl Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego? Czym powinna cechować się kamizelka taktyczna dla ratownika medycznego?

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej...

Jeśli zastanawiasz się nad optymalnym rozwiązaniem w kontekście swojego wyposażenia jako ratownika medycznego podczas akcji, z pewnością na myśl przychodzi Ci kamizelka taktyczna. Czego powinieneś od niej wymagać? Co najbardziej się przyda? Co jest koniecznością? Jaka kamizelka taktyczna spełni wszystkie stawiane jej wymagania?

Militaria.pl Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem? Linie oporządzenia - jak efektywnie zarządzać ekwipunkiem?

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii...

Rozsądne rozłożenie ekwipunku może nie być łatwą sprawą, szczególnie kiedy bagażu jest sporo. Jednym z najlepszych sposobów na rozplanowanie umiejscowienia przedmiotów jest stosowanie się do zasad linii oporządzenia.

Transactor Security Sp. z o.o. Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych kategorii VTOL w ochronie granic państwowych

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do...

Ochrona granic stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Ich nienaruszalność jest ważnym czynnikiem zapewnienia bytu narodowego i suwerenności kraju. Każde państwo dysponuje określoną organizacją do ochrony swoich granic, albowiem jest to jeden z najważniejszych czynników, które mają duży wpływ na bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne.

Dariusz Leżała, Transactor Security Sp. z o.o. Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E Przenośne systemy rentgenowskie w rozpoznaniu zagrożeń CBRN-E

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego...

Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E, do których zaliczamy zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne oraz zagrożenia związane z materiałami i urządzeniami wybuchowymi, wymaga ciągłego rozwoju sprzętu specjalistycznego umożliwiającego ich ujawnienie i identyfikację. Naprzeciw tym wymogom wychodzi firma Transactor Security Sp. z o.o., która w ofercie ma najnowsze rozwiązania sprzętowe firm VIDISCO Ltd. oraz Viken Detection.

Militaria.pl Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne Potrzebny medyk! - taktyczne wyposażenie medyczne

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach...

Wyposażenie medyczne w służbach mundurowych to kluczowy element ekwipunku taktycznego. Wyposażenie to obejmuje szeroki zakres narzędzi, sprzętu i środków, które służą do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach polowych, w tym także podczas sytuacji kryzysowych czy akcji ratunkowych. Bardzo ważne jest to, aby taktyczne wyposażenie medyczne było łatwe w transporcie i szybkie w użyciu. W tym artykule omawiamy najpotrzebniejsze wyposażenie medyczne, które warto mieć przy sobie.

Ha3o Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS Okulary taktyczne najnowszej generacji Revision Military w technologii I-VIS

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania...

Współcześnie wszechstronnie używane okulary taktyczne mają za zadanie chronić oczy operatora, jak również pozwolić na dokładną i precyzyjną obserwację otoczenia. Od ich jakości oraz możliwości dostosowania do warunków zależy jakość obserwacji przekładająca się na bezpieczeństwo indywidualne oraz powodzenie całego wykonanego zadania. I choć wydawać by się mogło, że obecne rozwiązania w zakresie optyki taktycznej oferują bardzo wiele, to okazuje się, że w tej materii można pójść jeszcze o krok dalej,...

Militaria.pl Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft Ekwipunek na wyprawę - czyli co zabrać na survival i bushraft

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak...

Odpowiednio skompletowany ekwipunek to podstawa bezpieczeństwa i komfortu podczas survivalu czy bushraftu. Przekłada się on na skuteczność i satysfakcję z doświadczenia. Zarówno wytrawni weterani, jak i początkujący entuzjaści survivalu i bushcraftu docenią znaczenie starannie dobranego zestawu niezbędnych przedmiotów.

Griffin Group Defence Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych Nowe funkcje w termowizyjnych urządzeniach obserwacyjnych

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji,...

Firma Griffin Group Defence posiada w swojej ofercie najwyższej klasy doręczne urządzenia termowizyjne, które umożliwiają obserwację w warunkach dziennych jak i nocnych. Dzięki wykorzystaniu termowizji, pozwalają one na wykrycie nawet mało widocznych celów - w kamuflażu lub w otoczeniu, które utrudnia rozpoznanie.

Patryk Kościński Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania Buty Wojskowe Prabos Grizzly 933 – zimowy test użytkowania

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego...

Jak podaje producent, firma Prabos - Grizzly 933 to wytrzymałe zimowe buty wojskowe, skonstruowane z myślą o użyciu w skrajnie mroźnych warunkach. Przeznaczone są dla osób, które potrzebują wytrzymałego i ciepłego obuwia na zimę. Polecane są dla żołnierzy, pracowników leśnych, służb mundurowych oraz osób, które lubią aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w zimie. Wykonane są ze skóry i materiału izolacyjnego Gore-Tex THERMIUM, który zapewnia dobrą izolację termiczną. Dzięki temu w butach można...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.