Special-Ops.pl

Polska jako cel terrorystów. Część druga – islamscy fundamentaliści.

Michał Piekarski | 2012-11-18
Żołnierze JW GROM podczas ćwiczeń z Navy SEALs na wodach Zatoki Gdańskiej Fot. US DoD

Żołnierze JW GROM podczas ćwiczeń z Navy SEALs na wodach Zatoki Gdańskiej Fot. US DoD

Polityczne czynniki, które kształtują aktualne i możliwe w przyszłości zagrożenia konfliktami mogącymi wystąpić na terytorium Polski, są drugim elementem oprócz geograficznych, wpływającymi na charakter zagrożenia terrorystycznego w Polsce.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Konflikty te, występują zarówno na terytorium Polski, jak również w jej otoczeniu. W ostatnich latach trzy nurty radykalnych ideologii dominowały, jeśli chodzi o terroryzm i także te trzy w najbliższych latach (a wręcz w perspektywie dwóch najbliższych dekad) będą miały zasadnicze znaczenie. Są to fundamentalizm islamski, ekstremizm prawicowy i ekstremizm lewicowy. Ten wpis dotyczy tego pierwszego zagrożenia.

Terroryzm islamskich fundamentalistów od ponad dekady jest uważany za najgroźniejszy w wymiarze globalnym, co jest wynikiem globalności samego konfliktu jaki zrodził ten nurt terroryzmu, konfliktu pomiędzy radykalną, fundamentalistyczną interpretacją zasad religijnych a każdą inną ideologią (zwłaszcza laicką demokracją zachodnią i liberalnymi interpretacjami zasad Islamu). Ten konflikt jest ramą w którą wpisywane są mniejsze konflikty, a fundamentaliści dążą do przekształcenia ich w religijne pole bitwy. Takie zjawiska obserwowano w Azji, Afryce ale także na Bałkanach i Kaukazie.

Polska, która nie miała ani dużej populacji rodzimych muzułmanów, ani dużych grup imigrantów, i gdzie od dawna nie notowano konfliktów których stroną była by jakakolwiek grupa muzułmanów, nie była dotknięta bezpośrednio tym konfliktem. Wydarzenia z roku 2001 i podjęte decyzje polityczne, oraz inne procesy, sprawiły że Polska znalazła się na linii strzału.

Procesy integracji europejskiej i atlantyckiej, stopniowe odtwarzanie w coraz większym stopniu więzi łączących Polskę z Europą Zachodnią, coraz większe zaangażowanie w politykę międzynarodową jednym słowem całość naszej polityki po roku 1989 lokują Polskę w gronie zachodnich demokracji, a więc w gronie potencjalnych celów.

Udział polskich wojsk w operacjach w Iraku i Afganistanie, domniemane istnienie ośrodka CIA, współpraca polityczna i wojskowa z Izraelem, czasowa obecność w Polsce żołnierzy amerykańskich (a także z innych państw) są czynnikami, które wpływają na wzrost zagrożenia z tego kierunku. Od roku 2004 Polska była kilkakrotnie wymieniana w komunikatach islamskich organizacji terrorystycznych, w tym także przywódców Al-Kaidy, co świadczy że polskie zaangażowanie zostało zauważone i pod adresem Polski były już kierowane groźby zamachu. Jeden z komunikatów ben-Ladena został nawet przetłumaczony na język polski.

Wyraźny jest także radykalny wzrost skuteczności działań przeciwterrorystycznych w Europie Zachodniej, gdzie wielokrotnie udaremniano zamachy już na etapie planowania. Może to skłonić potencjalnych sprawców do dokonania zamachu w Europie Środkowej, gdzie mogą liczyć na mniejsze doświadczenie służb w walce z tego rodzaju zagrożeniami. Stopniowe niszczenie struktur Al-Kaidy i eliminacja doświadczonych jej członków, posiadających umiejętności pozwalające na zaplanowanie i przygotowanie zamachów na dużą skalę przy jednoczesnym wzroście zagrożenia ze strony osób działających w małych grupach lub samotnie, z własnej inicjatywy i przy znacznie mniejszych dostępnych zasobach, może sprawić że będą wybierane te cele które terroryści uważają za łatwiejsze – i to także może skłonić do obrania za cel naszej części Europy.

Nie można także wykluczyć, że zagrożenie będzie miało charakter wewnętrzny a sprawcami lub współsprawcami będą konwertyci lub osoby od dawna mieszkające w Polsce i uważane za zasymilowane (także dzieci emigrantów). Obecność konwertytów (w tym kobiet) jest od dłuższego czasu zauważana w zachodnioeuropejskich siatkach islamskich fundamentalistów, byli oni także sprawcami zamachów, także samobójczych.

Nie można także wykluczyć, że ewentualny zamach będzie miał korzenie wschodnie, a jego sprawcy będą wywodzić się z obszarów byłego Związku Radzieckiego. Obecność w Polsce relatywnie dużej społeczności napływowej z Kaukazu (w tym zwłaszcza z Czeczenii) może być w tym kontekście postrzegana jako czynnik ryzyka, gdyż wśród uchodźców w tego regionu mogą znajdować się osoby powiązane z działalnością terrorystyczną

W roku 2012 doszło do dwóch szczególnie niepokojących zdarzeń. W czerwcu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Polaka sympatyzującego z ugrupowaniami fundamentalistycznymi, któremu postawiono zarzuty publicznego pochwalania terroryzmu i który mógł przygotowywać się do dokonania zamachu terrorystycznego. W tym lipcu miał miejsce zamach na izraelskich turystów w bułgarskim kurorcie Burgas. Mogą one świadczyć, że zagrożenie stopniowo przesuwa się na wschód Unii Europejskiej a z całą pewnością, można je traktować jako przełamanie pewnej bariery, wprawdzie dość symbolicznej – jednak jak dotąd w państwach Europy Środkowej (czy też „nowej Europy”) nie miały miejsca zamachy terrorystyczne islamskich fundamentalistów ani też nie odnotowano ekstremistów tego nurtu stąd pochodzących (poza Ganczarskim, który wychowywał się w Niemczech).

Politycznym celem ataku islamskich fundamentalistów w Polsce byłoby najprawdopodobniej dokonanie odwetu za udział w operacjach militarnych na Bliskim Wschodzie. Zaatakowane mogą być cele „miękkie” - jak w Madrycie i Londynie – choć nie można wykluczyć próby ataku na obiekty administracji publicznej lub wojskowe. Celem mogą być także przedstawicielstwa dyplomatyczne lub personel wojskowy USA oraz obiekty identyfikowane z Izraelem, w tym turyści i odwiedzane przez nich miejsca. Szczególne konsekwencje mogą wiązać się z wybuchem konfliktu z Iranem na tle prowadzonego przez to państwo programu atomowego.

Istnieją także czynniki które mogą obniżać zagrożenie zamachami islamskich fundamentalistów. Brak dużych społeczności imigrantów oraz wciąż heterogeniczne społeczeństwo polskie sprawiają że potencjalni sprawcy wciąż mogą napotkać trudności z wtopieniem się w otoczenie oraz pozyskiwaniem współpracowników. Liczba zaś osób które potencjalnie mogłyby im udzielić pomocy jest bardzo ograniczona. Z czasem jednak procesy społeczne (w tym migracyjne) będą zwiększać grono takich osób. Polska jest także mniej znaczącym na arenie międzynarodowej aktorem niż Niemcy, Francja czy Wielka Brytania.

Reasumując, w roku bieżącym i najbliższych latach, Polska jest i będzie zagrożona terroryzmem islamskich fundamentalistów w stopniu poważnym, ale niższym niż państwa Europy Zachodniej. Mało prawdopodobne jest aby w Polsce miała miejsce skoordynowana kampania zamachów jakiej doświadczyła w latach dziewięćdziesiątych Francja. Możliwy jest jednak zamach (lub kilka zachodzących w zbliżonym czasie) dokonany przez niedużą grupę lub wręcz jedną osobę, albo wykorzystanie Polski w celu przygotowania ataku w innym państwie (np. jako miejsce pozyskania broni lub tymczasowego pobytu). Specyfika zjawiska, w którym na czołowym miejscu znajduje się nieszablonowość i unikanie schematów, oraz potencjalne konsekwencje polityczne (także międzynarodowe) nakazują, aby także po zakończeniu operacji w Afganistanie, nie lekceważyć zagrożenia. Wycofanie sił międzynarodowych z tego państwa nie oznacza bowiem, że konflikt z islamskim fundamentalizmem zostanie zakończony.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

NEWMAX Sp. z o.o. Sp.k. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops