Special-Ops.pl

Państwa w rozpadzie - Bliski Wschód?

Michał Piekarski | 2012-06-22

Operacja w Iraku zakończyła się wycofaniem sił amerykańskich, taktycznym zwycięstwem i niepewnością co do długoterminowego wyniku tego konfliktu. Jak dotąd, przemoc wewnętrzna w tym państwie nie ustaje. Ale Irak nie jest jedyny.

Zobacz także

Michał Piekarski Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach” Kilka kolejnych słów o tradycji i „Czerwonych Beretach”

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza...

Mimo że głównym tematem wiadomości dotyczących elitarnych jednostek Wojska Polskiego pozostają informacje dotyczące programów modernizacji technicznej lub bieżących działań szkoleniowych lub działań poza granicami państwa, co jakiś czas niestety powracają kwestie dotyczące historii i tradycji.

Michał Piekarski Anatomia Zamachu

Anatomia Zamachu Anatomia Zamachu

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Na polskim rynku od kilkunastu lat wydano już wiele książek traktujących o tematyce terroryzmu. W tym morzu pozycji czasem trudno zauważyć te które niosą ze sobą najbardziej merytoryczny przekaz.

Michał Piekarski Scenariusz Chaosu

Scenariusz Chaosu Scenariusz Chaosu

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez...

Siły specjalne i gry wywiadów są jednymi z ulubionych tematów po jakie sięgają autorzy książek z gatunku military fiction. Tak jest także w przypadku najnowszej powieści Piotra Langenfelda, wydanej przez wydawnictwo WarBook.

Zjawisko zwane arabską wiosną najczęściej jest opisywane w mediach jako dążenie do demokratyzacji i liberalizacji politycznej. Jest to tylko jedno oblicze wydarzeń ostatnich miesięcy. Niemal wszystkie państwa regionu od dawna nazywanego „półksiężycem kryzysów” - a więc Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu – borykają się z podobnymi problemami. Większość uzależniona jest od dochodów z eksportu ropy naftowej, której złoża nie są niewyczerpane, a co więcej, wraz z odchodzeniem od tego źródła energii, zapotrzebowanie na nią będzie stopniowo maleć. Inne gałęzie gospodarki rozwijają się powoli, a stosunkowo młode społeczeństwa dotyka problem bezrobocia i braku perspektyw , które w coraz mniejszym stopniu można łagodzić rozdawaniem pieniędzy i przywilejów socjalnych. Reformom nie sprzyja dominujący w tym regionie ustrój, czyli mniej lub bardziej autorytarna dyktatura, której zasadniczym celem jest nie tyle rozwój, co utrzymanie się u władzy rządzącej elity.

Zobacz także: Państwa w rozpadzie - Irak

Przytłaczająca większość państw bliskowschodnich, tak jak będący tematem poprzedniego wpisu Irak, to twory sztuczne, jedynie formalne, za którymi nie stoją żadne żywioły narodowe o których można powiedzieć – jak w Europie – że stoją u podwalin państwa w jego intuicyjnym, typowo europejskim znaczeniu. Dla opisania struktury społeczeństwa tych państw zasadnicze znaczenie mają inne kategorie, takie jak podziały religijne czy pokrewieństwo (plemiona i klany). W ostatnich latach, te podziały nabierają szczególnego znaczenia.

Nie ma państwa w tym regionie, które nie zostało w ciągu ostatnich dwóch dekad dotknięte wewnętrzną przemocą. Czasem zakończyło się to obaleniem dyktatury, oddolnie, lub w wyniku interwencji z zewnątrz. Czasem akty przemocy były krótkotrwałe, czasem przybierały postać długiej i krwawej (Algieria) wojny domowej. Często przemoc przybierała formę terroryzmu.

Jeden wniosek jest jasny : ustrój niedemokratyczny nie jest rozwiązaniem, gdyż prędzej czy później pojawia się problem opozycji, z którą albo trzeba się porozumieć albo rozprawić zbrojnie. Z europejskiego punktu widzenia, naturalny jest wybór ustroju demokratycznego. Nie jest on jednak jedyną możliwością. Odpowiedź jest bardziej skomplikowana.

Demokracja i jej wartości nie zawsze trafiają na podatny grunt. Region naznaczony historią ingerencji zachodnich, nierzadko postrzeganych jako upokarzające, nie jest przychylny przyjęciu kolejnego obcego rozwiązania ustrojowego. Nadto, szereg podstawowych postulatów jakie wiążą się z demokracją, jak rozdział religii od państwa, uznanie praw mniejszości religijnych, czy równość płci niestety nie zawsze i nie wszędzie mogą być przychylnie przyjęte.

Zobacz także: „Policja, wojsko i inne służby są niepotrzebne”

Odwołanie się do innej, wynikającej z religii koncepcji organizacji państwa, jaką proponują islamscy fundamentaliści, jest natomiast propozycją, która może w obecnych czasach liczyć na szerszą akceptację. Jest to propozycja prosta i czytelna, nierzadko niemal zwulgaryzowana, ale odwołująca się do podstawowych, związanych z religią pojęć i z perspektywy religijnej tłumacząca problemy i sposoby ich rozwiązania.

Prostota radykalnych rozwiązań uatrakcyjnia się zwłaszcza w czasie zaburzeń i niepokojów. Nie jest przypadkiem, że próba siłowej modernizacji Iranu, która zdestabilizowała go kulturowo, skończyła się rewolucją islamską. Chaos jaki nastał w Afganistanie po zakończeniu interwencji radzieckiej, otworzył drogę talibom. Upadek Mubaraka w Egipcie uchylił drzwi aspirującym do przejęcia władzy fundamentalistom z Bractwa Muzułmańskiego. Kolejne niepokoje w państwach Bliskiego Wschodu (w tym Syrii i Libii) , mogą wciągać dalsze państwa w strefę wpływów fundamentalistów.

Zobacz także: Czy Iran zablokuje cieśninę Ormuz - komplikacje militarne

Jak każda wizja zbudowania doskonałości na Ziemi, czy to religijna czy świecka, skazana jest ona na porażkę. Jednak totalitaryzm komunistyczny w imię ideologii przyniósł śmierć milionom i zaprowadził świat na granicę wojny nuklearnej. Totalitaryzm nazistowski przyniósł wojnę światową i plany zagłady całych narodów.

Perspektywa upadku kolejnych reżimów bliskowschodnich i rozszerzenia wpływów islamskiego fundamentalizmu w tym regionie nie oznacza jednak perspektywy wielkiej, konwencjonalnej wojny. Upadek ustroju to upadek jego sił zbrojnych, a potencjały militarne tego regionu zbudowane są w oparciu o import uzbrojenia z zewnątrz. Trudno spodziewać się aby armia np. Egiptu czy Arabii Saudyjskiej była w stanie efektywnie funkcjonować dłużej niż kilka miesięcy po zerwaniu stosunków z USA i Europą. Także inni potencjalni dostawcy (Rosja i Chiny) nie muszą być chętni do dostaw nowoczesnego uzbrojenia do rządzonych przez radykałów państw.

To co może grozić, jest szereg wielu nowych konfliktów nieregularnych. Będą to wewnętrzne starcia i wojny domowe (w tym secesyjne). Niedługo po rewolucji islamskiej Iran wsparł szyitów w Libanie, tworząc jedną z najgroźniejszych organizacji terrorystycznych świata jaką był Hezbollah, a w rządzonym przez talibów Afganistanie znalazł schronienie ben Laden. Prawdopodobnie także kolejne terytoria rządzone przez fundamentalistów mogą stać się zapleczem dla działań terrorystycznych, zwłaszcza że zasadnicze powody konfliktu fundamentalistów wciąż będą aktualne. Konflikty na Bliskim Wschodzie to także nasilenie migracji, w tym do Europy, a więc niemal pewne zaostrzenie znanych już problemów.

W wymiarze bezpieczeństwa, oznacza to że należy określić, czy nowe ogniska konfliktów trzeba gasić, czy jedynie izolować. Pierwsza opcja oznacza kolejne długie, trudne i nie dające pewności sukcesu operacje stabilizacyjne, poprzedzone inwazjami lądowymi. W przypadku drugiej opcji, którą Amerykanie od kilku lat zaczynają stosować na szerszą skalę, zwłaszcza w Pakistanie i Jemenie, oznacza to jedynie krótkie, choć częste operacje uderzeniowe i policyjne (blokady morskiej zwłaszcza na Morzu Śródziemnym). Biorąc pod uwagę skalę problemu, w takie działania w większym lub mniejszym stopniu włączona byłaby także Polska, zwłaszcza z uwagi na konsekwencje jakie kolejne konflikty bliskowschodnie niosłyby dla całej Europy.

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops