Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

ESTSOF

Estońskie Siły Operacji Specjalnych
Fot. ESTSOF

Estońskie Siły Operacji Specjalnych


Fot. ESTSOF

Estońskie Siły Operacji Specjalnych to stosunkowo młoda jednostka, która zyskała renomę i szacunek wśród zachodnich jednostek specjalnych w czasie misji w Afganistanie i Mali. Przeszkoleni w kierunku prowadzenia wojny partyzanckiej operatorzy ESTSOF wykonują operacje w małych grupach na tyłach przeciwnika, paraliżując ruchy jego wojsk oraz siejąc w ich szeregach strach i panikę.

Zdjęcia: ESTSOF

Zobacz także

Krzysztof Mątecki GSOF duchy z gór Kaukazu

GSOF duchy z gór Kaukazu GSOF duchy z gór Kaukazu

W czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku to ich najbardziej bali się rosyjscy żołnierze. Nigdy nie wiedzieli, czy nie pojawią się nagle w ciemności nocy lub w gęstych lasach Gruzji. Operatorzy Gruzińskiej...

W czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku to ich najbardziej bali się rosyjscy żołnierze. Nigdy nie wiedzieli, czy nie pojawią się nagle w ciemności nocy lub w gęstych lasach Gruzji. Operatorzy Gruzińskiej Brygady Sił Specjalnych (GSOF) są niczym duchy, których zadaniem jest wywoływanie strachu i paniki w szeregach wroga.

Krzysztof Mątecki GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy! GR KMP Poznań – pomagamy i chronimy!

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej...

Scenariusz ich służby pisze życie. Pozostający w ciągłej gotowości nigdy nie wiedzą, kiedy z pozoru zwykły dzień służby przerodzi się w akcję zatrzymania groźnego przestępcy lub rozwiązania sytuacji kryzysowej z udziałem osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Dzięki wyćwiczonej przez lata taktyce, w sytuacjach, gdy liczy się każda chwila, funkcjonariusze poznańskiej Grupy Realizacyjnej skutecznie neutralizują zagrożenie, by policjanci z innych pionów mogli bezpiecznie wykonywać swoje...

Krzysztof Mątecki BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

BOPE Zwycięstwo nad śmiercią! BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując...

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując członków gangów narkotykowych w ufortyfikowanym labiryncie faweli, gdzie codziennie dochodzi do strzelanin i zabójstw, funkcjonariusze BOPE każdego dnia oszukują śmierć, wyznając prostą zasadę – „albo zdążysz zabić, albo zostaniesz zabity”.

Liga Obrony Kaitseliit

Utworzona w 1918 roku Estońska Liga Obrony (Eesti Kaitseliit) jest ochotniczą i apolityczną siłą paramilitarną podlegającą Ministerstwu Obrony.  Liga Obrony liczy obecnie ponad 20 tysięcy aktywnie działających członków, wśród których są kobiety i mężczyźni. Podzielona na 15 jednostek regionalnych (Malev), których obszary odpowiedzialności pokrywają się mniej więcej z granicami estońskich powiatów, ma prawne upoważnienie do przeprowadzania ćwiczeń wojskowych i posiadania sprzętu wojskowego.

Na co dzień Liga Obrony zajmuje się krzewieniem wartości patriotycznych, utrzymywaniem na wysokim poziomie kultury fizycznej oraz szkoleniem członków w zakresie podstawowych umiejętności wojskowych. Dodatkowo Liga wspiera wszystkie służby cywilne, w tym straż pożarną i policję, zajmując się m.in. ochroną obiektów resortu obrony i armii, w razie potrzeby uczestnicząc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, a czasem wspólnie z policją zabezpieczając imprezy masowe.

Dodatkowo Liga Obrony uczestniczy w misjach zagranicznych, a także wspiera estońskie wojsko i siły specjalne w razie potrzeby. Co istotne, Liga jest swoistą kuźnią kadr dla estońskiej armii i ESTSOF, czego dowodem jest fakt, iż wywodzi się z niej m.in. wielu najważniejszych dowódców armii. Obecnym dowódcą Ligi Obrony jest były dowódca ESTSOF pułkownik Riho Ühtegi.

Historia Erioperatsioonide Väejuhatus  (EOVJ)

Inicjatywa powołania do życia jednostki specjalnej w estońskich siłach zbrojnych narodziła się w 1993 roku wraz z utworzeniem Departamentu Informacji w Sztabie Generalnym Sił Zbrojnych. Biorąc pod uwagę, że wiedza na temat jednostek specjalnych w tamtym czasie sięgała przede wszystkim czasów sowieckich, logiczne było, aby strukturę i zadania nowej jednostki opierać na znajomości działania jednostek specnazu. Dlatego też planowano przygotować Spetsiaalsete Operatsioonide Grupp (SOG) m.in. pod kątem prowadzenia akcji wywiadowczych i dywersyjnych.

Działania wywiadowcze polegać miały przede wszystkim na zdalnym wywiadzie, ale nie tyle przy użyciu środków technicznych, co raczej wysyłaniu zespołów obserwacyjnych w głąb terytorium wroga, aby zebrać informacje ze strategicznych lokalizacji, obserwując je i przekazując swoim siłom. Działania dywersyjne miały mieć na celu odwrócenie uwagi przeciwnika od rzeczywistej akcji oraz polegały na osłabianiu zdolności bojowych przeciwnika poprzez paraliżowanie jego systemów dowodzenia i logistyki oraz, w miarę możliwości, sabotowaniu jednostek bojowych.

We wrześniu 1994 roku dowódca Ligi Obrony Kaitseliit, Johannes Kerd, zatwierdził projekt dotyczący powołania do życia grupy specjalnej SOG (Spetsiaalsete Operatsioonide Grupp), na której czele stanął, służący w Lidze Obrony od 1993 roku, starszy porucznik Andrei Ambros. Pierwotny rdzeń SOG został utworzony z członków grupy wywiadowczej Pułku Harju Ligi Obrony.

Kandydaci do SOG kwalifikowali się po odbyciu służby wojskowej, a starszy porucznik Ambros osobiście wybrał spośród kandydatów odpowiednich żołnierzy. Jednym z kryteriów wyboru była swobodna znajomość jednego języka obcego.

Wstępne szkolenie w SOG trwało 9 miesięcy i obejmowało szkolenie linowe i snajperskie, skoki spadochronowe, nurkowanie i walkę wręcz oraz skupiało się na działaniach bezpośrednich, takich jak rozwiązanie sytuacji zakładników.

Licząca około 30 osób utajniona grupa operacji specjalnych SOG została podporządkowana wywiadowi zagra-nicznemu Teabeamet (estoński Zarząd Informacji), pozostając niejawną częścią składową sił zbrojnych, ponieważ komandosi SOG figurowali na etatach instruktorów w batalionie żandarmerii wojskowej (Sőjaväepolitsei). Uzbrojenie i sprzęt SOG były w Estonii pierwszorzędne, biorąc pod uwagę ówczesne możliwości. Oprócz rosyjskiej broni i sprzętu bojowego, arsenał broni SOG obejmował pistolety z tłumikami, karabiny maszynowe Galil, karabiny maszynowe MP5 i Mini-Uzi oraz karabiny snajperskie Sig Sauer. Sprzęt osobisty, do którego zaliczyć można izraelskie noktowizory I generacji, ORT-MS4, pochodził z Wielkiej Brytanii, USA i Rosji. Na wyposażeniu SOG znajdował się również pojazd opancerzony BTR 70.

W 1998 roku SOG został przeniesiony do Batalionu Sił Obronnych, ale jednostka pozostała pod bezpośrednim dowództwem generała Kerdiego, który w tym czasie został dowódcą Sił Obronnych. Po przekształceniu SOG w jednostkę Wojsk Obrony dyskutowano o możliwości przydzielenia jej do jednostki wywiadu wojskowego, jednakże ze względu na fakt, iż SOG wykonywał w większości zadania utożsamiane z jednostkami specjalnymi policji, ostatecznie zdecydowano o przydzieleniu go do batalionu gwardii.

Jednak uzbrojenie całej jednostki pozostało w zbrojowni pułku Harju, do której dostęp mieli wszyscy członkowie jednostki. SOG została zlikwidowana po tym, jak 28-letni sierżant Indrek Holm, który zastąpił studiującego za granicą porucznika Ambrosta, próbował dokonać w parafii Jõelähtme w 1999 roku napadu przy użyciu broni będącej na wyposażeniu jednostki. W związku z tym incydentem Dowódca Sił Zbrojnych złożył wniosek o rezygnację, który nie został uwzględniony przez Prezydenta, ale incydent był z pewnością powodem, dla którego w Estonii w kolejnych latach nie rozwijano już zdolności do działań specjalnych.

W 1997 roku w Estonii odbyły się duże międzynarodowe ćwiczenia o kryptonimie Baltic Challenge, których scenariusz zakładał przeprowadzanie operacji spadochronowych. Scenariusz ćwiczenia zakładał, że wezmą w nim udział jednostki z państw bałtyckich pod estońskim dowództwem, gdzie oprócz spadochroniarzy z Estonii mieli wziąć udział również spadochroniarze z USA, Norwegii i Łotwy.

Funkcjonariusze ESTSOF i helikopter

Fot. ESTSOF

Ponieważ Estonia nie miała własnej jednostki spadochronowej, drugi wydział wywiadu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych otrzymał zadanie sformowania jednostki. W istocie chodziło o tymczasową obsadę grupy dywersyjnej wywiadu, która istniała w strukturze wywiadu wojskowego. Jednostka składała się ze „szpiegów” i ochotników Ligi Obrony, a podczas dwutygodniowego intensywnego szkolenia personel szkolono głównie do różnych operacji spadochronowych.

Nowo utworzony pluton dywersyjno-rozpoznawczy nie tylko sprawdził się podczas ćwiczenia Baltic Challenge, ale również potwierdził słuszność powstania nowej jednostki, której operatorzy w następnych latach przechodzili intensywne szkolenia spadochronowe oraz szkolenia z zakresu prowadzenia dalekiego rozpoznania, pracy z osobowymi źródłami informacji (humint), skrytej obserwacji, działań dywersyjnych, łączności specjalnej. Liczba tak przeszkolonych członków plutonu wzrosła na tyle, że pluton dywersyjno-rozpoznawczy został rozwinięty wówczas w kompanię Dywersji Wywiadu.

Czytaj też: Selekcja do JW GROM >>>

W latach 2002–2003 postanowiono zwiększyć liczebność jednostki, rekrutując do niej kolejnych kandydatów, jednakże po przystąpieniu Estonii do NATO, dowództwo estońskich sił zbrojnych szybko zdało sobie sprawę, iż Kompania Dywersji Wywiadu nie była jednostką, która pasowałaby do struktur NATO. Dlatego też jesienią 2003 roku odbyło się dwutygodniowe seminarium z ekspertami z USA z różnych jednostek, w tym z Far Intelligence, Rangers, Airborne, Navy SEALs i Green Berets, które położyło podwaliny pod koncepcję utworzenia sił operacji specjalnych Estonii (ESTSOF), na której do dziś opiera się estońskie Dowództwo Operacji Specjalnych. Zgodnie z powstałym w czasie seminarium planem rozwoju (ESTSOF) w 2004 roku zorganizowano pierwszą czterotygodniową selekcję dla ochotników z Ligi Obrony, podczas której wybrano niewielką grupę oficerów i podoficerów, którzy stali się zalążkiem i przyszłą kadrą instruktorską estońskich sił specjalnych.

W maju 2005 roku w ramach działającego u boku Brytyjczyków estońskiego kontyngentu ISAF w afgańskiej prowincji Helmand, znalazł się specjalny zespół wywiadowczy, którego połowę stanowili operatorzy ESTSOF. W 2006 roku na terenie państw bałtyckich miały miejsce po raz pierwszy międzynarodowe ćwiczenia sił specjalnych NATO pk. „Shamrock Key 2006” (obecnie Jackal Stone). Pomimo faktu, iż epizody rozgrywane w Estonii skupiały się na działaniach wewnętrznych, a główną rolę odegrali w nich antyterroryści z policyjnej jednostki K-komando wraz z US Navy SEALs, to pierwsi żołnierze ESTSOF również włączyli się w te ćwiczenia, korzystając z okazji do sprawdzenia się we współdziałaniu z zagranicznymi partnerami. Kontakty z amerykanami zaowocowały w 2007 roku zorganizowanymi z pomocą SOCEUR (U.S. Special Operations Command Europe) szkoleniami dla operatorów ESTSOF z prywatną firmą NEK, której kadrę stanowili byli operatorzy sił specjalnych USA.

funkcjonariusze estsof w terenie

Fot. ESTSOF

8 maja 2008 roku uważany jest za datę narodzin obecnego ESTSOF. Tego dnia ówczesny dowódca Sił Zbrojnych gen. Ants Laaneots polecił utworzenie jednostki operacyjnej, co stworzyło realną szansę dla członków Wydziału Operacji Specjalnych na rekrutację nowego personelu do jednostki i rozwój wspieranej przez zasoby zdolności do operacji specjalnych. Na mocy tego samego rozkazu Dowódcy Sił Zbrojnych wydano dyrektywę „ESTSOF Development Program”, zgodnie z którą rozwój operacji specjalnych stał się jednym z priorytetów celów estońskich sił zbrojnych.
W tym samym roku niewielka liczba operatorów ESTSOF, głównie podoficerów i oficerów, została wysłana do  szkoły sił specjalnych US Army JFK Special Warfare Center and School  (USAJWKSWCS) na  kurs kwalifikacyjny  International Special Forces Training Course (ISFC) w Fort Bragg, który organizowany jest przez zielone berety. To właśnie wiedza o operacjach specjalnych zdobyta w Fort Bragg w latach 2007–2012, a także mentalność i duch walki zielonych beretów, stały się decydujące na poziomie oddolnym w znaczącym rozwoju zdolności operacji specjalnych. Oficerowie i podoficerowie, którzy ukończyli kurs, ukształtowali zdolność do działań specjalnych w obecnej formie. 

W 2009 roku rozpoczął się regularny nabór do ESTSOF, zaś służącym już komandosom zapewniono nowoczesne wyposażenie i uzbrojenie. Rozwinięto ponadto strukturę jednostki tak, aby jej operatorzy mogli osiągnąć  pełną gotowość operacyjną i mogli brać udział w misjach zagranicznych NATO i UE, spełniając standardy obowiązujące w jednostkach sił specjalnych armii Paktu Północnoatlantyckiego. Do 2010 roku estońska jednostka specjalna zebrała już dość sił, by z pomocą Stanów Zjednoczonych przeprowadzić w Estonii  kurs kwalifikacyjny dla kandydatów do jednostki wzorowany na kursie kwalifikacyjnym do zielonych beretów.

W 2011 roku po zwiększeniu stanu osobowego jednostki i osiągnięciu przez nią gotowości operacyjnej, utworzono z jej operatorów Grupę Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide Grupp EOG) pod dowództwem pułkownika Riho Ühtegi.

Bardzo ważnym dniem dla obecnego Dowództwa Operacji Specjalnych (EOVJ) był 2 października 2012 roku, kiedy to EOG otrzymała sztandar, który był swoistym znakiem osiągnięcia zdolności  operacyjnej jednostki. Tego samego dnia Estonia i Stany Zjednoczone podpisały memorandum o współpracy w sprawie wysłania EOG do Afganistanu w ramach operacji NATO.

W  styczniu  2013 roku EOG została wydzielona z ówczesnego batalionu wywiadowczego i przekształcona w  samodzielną jednostkę do zadań specjalnych, podlegającą bezpośrednio Dowódcy Wojsk Obronnych.

Od 1 sierpnia 2014 roku Jednostka Działań Specjalnych stała się Dowództwem Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide väejuhatus EOVJ), osiągając zasadniczo status typu wojskowego. W 2019 roku pułkownik Riho Ühtegi odszedł ze stanowiska dowódcy EOVJ i został dowódcą Estońskiej Ligi Obrony (Eesti Kaitseliit). Obecnym dowódcą EOVJ jest  podpułkownik Margus Kuul.

Selekcja

Kandydaci, którzy chcą zasilić szeregi ESTSOF, muszą spełnić określone przez jednostkę wymagania oraz poddać się rygorystycznemu procesowi selekcji oraz szkolenia. Aby zostać operatorami estońskich sił specjalnych, kandydaci muszą odbyć obowiązkową służbę wojskową, ukończyć szkołę średnią i znać zarówno język estoński, jak i angielski.

Obecnie selekcja do ESTSOF trwa sześć dni i organizowana jest dwa razy w roku, wiosną i jesienią, według stałych standardów, wypracowanych przez instruktorów, którzy przeszli niegdyś dwa razy dłuższą selekcję, wzorowaną na selekcji amerykańskich sił specjalnych. Wszyscy kandydaci traktowani są jednakowo, niezależnie od rangi i wcześniejszego doświadczenia zawodowego, i mogą w każdej chwili sami zrezygnować z udziału w selekcji. Kandydat, który zdecyduje się na taki krok, nie będzie już mógł ponownie wziąć udziału w selekcji do ESTSOF. Nic więc dziwnego, że większość kandydatów odpada przez kontuzje. Zazwyczaj proces selekcji kończy z wynikiem pozytywnym tylko 10–20 procent jej uczestników.

Kandydaci po wstępnej weryfikacji zapraszani są na sprawdzian fizyczny, obejmujący m.in. test UBRR, bieg na dystansie 3,2 km (poniżej 13,49 min), „pompki” (minimum 62 w 2 min) i przysiady (minimum 72 w ciągu 2 min). Dodatkowe testy przeprowadzane na basenie obejmują: przepłynięcie 500 m, pokonanie pod wodą 25 m, zejście na głębokość 4,5 m i założenie przed wypłynięciem leżącej tam maski nurkowej. Minimalny standard dla żołnierza Sił Specjalnych to 240 punktów, czyli co najmniej 62 pompki i 72 przysiady, z których oba trzeba wykonać w dwie minuty. Istnieje również trasa o długości 3,2 km (2,0 mil), którą należy ukończyć w czasie poniżej 13,49 minut.

Kandydaci, którzy przebrną przez testy sprawności fizycznej, trafiają do położonego w gęstym estońskim lesie do namiotowego obozu polowego na dalszą część selekcji, w czasie której instruktorzy sprawdzą m.in. ich odporność fizyczną i psychiczną oraz umiejętność pracy w zespole w bardzo trudnych warunkach terenowych przy bardzo ograniczonej ilości  żywności i snu.

W czasie procesu selekcji kandydaci do ESTSOF poddawani są długotrwałym, indywidualnym oraz zespołowym ćwiczeniom fizycznym i testom sprawnościowym, w czasie których wykonują wielokilometrowe biegi i marszobiegi z obciążeniem. Dodatkowymi elementami selekcji są ucieczki, w czasie której kandydaci mają za zadanie nie dać się złapać goniącym ich instruktorom. Jeżeli to im się nie uda, przechodzą stresującą namiastkę brutalnego traktowania w niewoli oraz skok spadochronowy z samolotu, który uważany jest za test odwagi kandydatów.

Co istotne, selekcja nie obejmuje tylko testów na sprawność fizyczną. W cały proces wplecione są proste testy logiczne oraz sprawdziany z zapamiętywania, które przy maksymalnym głodzie, niewyspaniu i zmęczeniu przy dodatkowych atrakcjach w postaci krzyków, muzyki, podwyższonej temperatura w namiocie czy świateł stroboskopowych sprawiają kandydatom wiele trudności. Każde nierozwiązanie testu lub sprawdzianu karane jest dodatkowymi ćwiczeniami i ograniczeniem snu.

Test fizyczny funkcjonariuszy ESTSOF

Fot. ESTSOF

Jednym z ostatnich elementów selekcji jest ponad stukilometrowy marsz na orientacje według mapy i kompasu, z ważącym 30 kg plecakiem i atrapą broni przez lasy i bezdroża, z czego ostatnie piętnaście kilometrów marszu kandydaci muszą pokonać nocą przez pasy głębokiego błota. Można śmiało powiedzieć, że szczęśliwcy, którzy ukończą selekcję, są jedną nogą w estońskich siłach specjalnych.

Aby stać się pełnoprawnym operatorem ESTSOF, należy ukończyć ekstremalnie trudny kurs podstawowy, który jest swoistym przedłużeniem selekcji.

Czytaj też: Selekcja do JW NIL >>>

Szkolenie

Wstępne szkolenie operatora sił specjalnych ESTSOF trwa około 3 lat, zaś cały proces szkolenia operatora zajmuje około 8 lat.

  • Pierwszy rok służby obejmuje doskonalenie umiejętności osobistych, przejście szkolenia podoficerów oraz podstawowego szkolenia Estońskich Sił Operacji Specjalnych.
  • Drugi rok polega na przejściu kursów kwalifikacyjnych i nauce specjalnych umiejętności.

Kursy obejmują działania na lądzie, w wodzie i w powietrzu i trwają po kilka miesięcy. W czasie każdego kursu przyszli operatorzy doskonalą się w pływaniu, strzelaniu, wykorzystaniu technik linowych, prowadzeniu pojazdów, przechodzą szkolenie spadochronowe oraz podnoszą sprawność fizyczną.

Często zdarza się, że kursy prowadzone są w warunkach ekstremalnych i przekraczają granice wytrzymałości większości żołnierzy. Dla przykładu, w czasie trwającego około 8 tygodni kursu działania na lądzie, który odbywa się w górach, lasach i na bagnach, kandydaci śpią od jednej do czterech godzin na dobę. Znany jest przykład kandydata, który w czasie kursu zatracając poczucie rzeczywistości, rozmawiał z otaczającymi go drzewami.

  • Trzeci rok spędza się na treningu zespołowym i przekrojowym, który zwykle kończy się wyjazdem na misję zagraniczną.

Potem dodatkowo operatorów czekają 2–3 lata szkolenia uzupełniającego.
W czasie szkolenia uzupełniającego operatorzy m.in. szlifują do niezbędnego poziomu język angielski oraz uczestniczą w kursie ISFQC (Inter-national Special Forces Training Course) w Fort Bragg w USA lub przechodzą bliźniaczy kurs na miejscu przy pomocy US Mobile Training Teams. W czasie tego kursu operatorzy przechodzą szkolenia z zakresu taktyki małych pododdziałów w różnych warunkach, nawigacji lądowej, odbywają kurs surviwalu, ucieczki i unikania schwytania SERE. W czasie tych szkoleń operatorzy nabywają również indywidualne umiejętności w podstawowych specjalnościach, takich jak dowódca grupy specjalnej, medyk, saper, łącznościowiec i specjalista od uzbrojenia.

Zwieńczeniem kursu jest zespołowe ćwiczenie sprawdzające Robin Sage, w którego czasie operatorzy muszą sprostać wyzwaniom wykreowanego na potrzeby ćwiczenia świata objętego konfliktem zbrojnym.

Cały trzyletni okres edukacji estońskich komandosów kończy trening pod kątem udziału w konkretnej misji. Aktualnie jest to misja w Mali w ramach międzynarodowej grupy sił specjalnych Task Force Takuba. Dodatkowo operatorzy ESTSOF biorą udział w szkoleniach z zagranicznymi partnerami. Poza Amerykanami i swoimi odpowiednikami z sąsiednich krajów bałtyckich i Skandynawii ESTSOF współpracuje również z polskimi Wojskami Specjalnymi.

Zadania

Estońskie Siły Operacji Specjalnych ETSOF to lekka piechota, która odgrywa znaczącą rolę w niezależnym systemie obronnym Estonii podczas pokoju, kryzysu i wojny.

Do głównych zadań jednostki należy rozwijanie niekonwencjonalnych zdolności bojowych poprzez planowanie, przygotowanie i prowadzenie operacji specjalnych. W szczególności jest to wywiad specjalny i obserwacja, akcje sabotażowe, operacje specjalne na tyłach wroga, działania bezpośrednie oraz wsparcie wojskowe, a także szkolenie w Siłach Obrony i Lidze Obrony oraz szkolenie rezerwistów ESTSOF.

W szkoleniu rezerwistów ESTSOF duży nacisk kładzie się na umiejętności partyzanckie do samodzielnego działania z jednostkami konwencjonalnymi lub siłami specjalnymi NATO.

Szkolenie do wojny partyzanckiej w czasie pokoju jest przemyślaną decyzją, ponieważ zdolność do prowadzenia niekonwencjonalnych działań wojennych znacznie poprawia i uzupełnia ogólną zdolność bojową Estońskich Sił Zbrojnych. Rezerwiści przeszkoleni do działań niekonwencjonalnych są mnożnikiem siły, ponieważ są oczami i uszami operacji specjalnych, mogącymi m.in. przesyłać krytyczne czasowo informacje rozpoznawcze z wrogich obszarów. Dodatkowo przeszkoleni w taktyce działań niekonwencjonalnych partyzanci będą siać panikę i strach u agresora dając dodatkowy czas niezbędny Estońskim Siłom Zbrojnym i aliantom do podjęcia działań oraz pomogą w ewakuacji cywilów czy nawet zorganizują ruch oporu wśród miejscowej ludności cywilnej, która będzie chciała walczyć.

Dzisiejsze pole walki obejmuje również dostarczanie informacji do podbitego obszaru, gdzie dominuje wroga propaganda oraz na przykład przesyłanie do światowych mediów zdjęć i filmów przedstawiających agresorów zbrodni wojennych.

Misje zagraniczne

Pierwszą misją z udziałem ESTSOF była misja w Afganistanie w 2005 roku w ramach działającego u boku Brytyjczyków estońskiego kontyngentu ISAF w afgańskiej prowincji Helmand. Do Afganistanu trafił specjalny zespół wywiadowczy ESTHUMINT-1, którego połowę stanowili operatorzy ESTSOF. Obszar działania zespołu zmieniał się kilkakrotnie w ciągu sześciu miesięcy, ale pozostawał w granicach prowincji Helmand przez około pół roku i w granicach prowincji Kandahar w ciągu ostatnich trzech miesięcy działalności.

Do zadań zespołu oprócz operacji specjalnych i zbierania informacji od miejscowej ludności należało również m.in. przeprowadzanie wywiadu regionalnego oraz szkolenie jednostek konwencjonalnych. O tym, że nie był to zwykły zespół wywiadowczy, świadczyło jej uzbrojenie i transport. Oprócz pistoletów typu SAR i pistoletów USP, w uzbrojeniu zespołu znalazły się karabiny maszynowe MG-3 jako broń wsparcia, precyzyjne karabiny Galil SniperSVD, pistolety maszynowe Mini-Uz do ukrytego noszenia oraz strzelby do łamania zamków Mossberg.

Używane przez zespół pojazdy to głównie opancerzone Toyota Land Cruisery, ale także wszelkie inne możliwe środki transportu, które można było wypożyczyć od lokalnych firm lub partnerów koalicyjnych.

Zgodnie z podpisanym 2 października 2012 roku memorandum w sprawie wysłania operatorów ESTSOF do Afganistanu, w listopadzie tego samego roku pierwsza zmiana wydzielona z EOG rozpoczęła służbę w Afganistanie jako część kierowanej przez Stany Zjednoczone Połączonej Grupy Zadaniowej Operacji Specjalnych (CSOTF-10 ). Estońscy komandosi byli odpowiedzialni za organizację i szkolenie zarówno afgańskich narodowych sił bezpieczeństwa, jak i lokalnych sił policyjnych we wschodnim Afganistanie w ramach szeregu operacji wojskowych. EOG prowadził operacje z udziałem prawie tysiąca afgańskich bojowników.

Ostania zmiana operatorów EOG wróciła z Afganistanu w grudniu 2014 roku. Operacje przeprowadzane w Afganistanie u boku innych jednostek specjalnych pozwoliły zdobyć estońskim komandosom niezwykle cenne doświadczenie bojowe oraz uznanie wśród innych sił specjalnych NATO.

Obecnie operatorzy estońskich sił specjalnych znajdują się w Mali w ramach utworzonego w marcu 2020 roku Task Force Takuba, który podlega francuskiej operacji antyterrorystycznej Barkhane w regionie Liptako-Gourma. Do zadań Task Force Takuba należy walka z islamskimi terrorystami działającymi w regionie Sahelu, szkolenie sił malijskich, a także wspieranie operacji rozpoznawczych i monitorujących. Operatorzy ESTSOF stacjonują w Gao i wraz z komandosami francuskich sił specjalnych przydzieleni są do 4. Lekkiej Jednostki Rozpoznawczej i Interwencyjnej (ULRI) armii malijskiej. Co warte podkreślenia, w skład Task Force Takuba oprócz komandosów z Estonii i Francji wchodzą również komandosi m.in. z Holandii, Danii, Belgii, Portugalii, Szwecji, Irlandii i Czech.

szkolenie funkcjonariuszy ESTSOF

Fot. ESTSOF

Umundurowanie, broń i wyposażenie

Umundurowanie operatorów estońskich sił specjalnych składa się obecnie z dwóch rodzajów mundurów.

  • Pierwszy to wprowadzony w 2005 roku mundur w  kamuflażu pikselowym estońskiej armii ESTDCU (Estonian Digital Camo Uniform), który został opracowany przez Andresa Lülla na zlecenie Centrum Logistycznego Estońskich Sił Zbrojnych.
  • Drugi to popularny w większości jednostek specjalnych mundur w kamuflażu multicam.

Najpopularniejszy model obuwia w EOG to zielone Zephyr GTX TF niemieckiej firmy Lowa. Operatorzy ESTSOF używają hełmów FAST Ballistic High Cut firmy Ops-Core w komplecie z goglami ESS TurboFan, aktywnymi ochronnikami słuchu Peltor Com-Tac II oraz goglami noktowizyjnymi GPNVG-18 (Ground Panoramic Night Vision Goggle).

Kamizelki taktyczne i pasy biodrowe pochodzą w większości z firm skandynawskich, takich jak np. norweska firma NFM Group.

Plecaki używane przez operatorów to sprawdzone wielokrotnie plecaki niemieckiej firmy Tasmanian Tiger.

Do 2021 roku podstawową bronią operatorów ESTSOF były karabinki Heckler & Koch G36K oraz pistolety HK USP 9 SD na amunicję 9 mm Parabellum. Obecnie podstawowymi karabinkami estońskich komandosów jest karabinek HK416 5,56×45 mm z zestawem celowniczym Eotech HHS I (EXPS3-4 HWS + G33.STS) i celownikiem laserowym Beamshot oraz Heckler & Koch 416A7 (kaliber 5.56 NATO, długość lufy 14,5 cala) w kolorze brązowo-zielonym (RAL 8000). Karabinek wyposażany jest dodatkowo w celowniki koli-matorowe szwedzkiej firmy Aimpoint także z przystawkami powiększającymi 3xMag: Comp M4 oraz Micro T1. Dodatkowo karabinki wyposażane są w tłumiki dźwięku BT Rotex V Compact oraz moduły celownicze M3 BROLIS.

Pistoletem maszynowym estońskich komandosów jest HK MP7 A1 klasy PDW, na nabój 4,6 mm × 30 mm z celownikiem kolimatorowym Aimpoint Micro T2 i celownikiem laserowym Holosun.

Pistolety używane przez estońskich komandosów to obecnie Glock 19 wyposażone w moduły celownicze NIOA-LEM LLM-Pi od firmy  Rheinmetall, Glock 17 pro 9×19 mm z tłumikiem z laserem/lampą Surefire (laser podczerwony, światło białe i podczerwone) oraz Walther PPS (Police Pistol Slim) 9×19 mm, który idealnie nadaje się do przenoszenia w ukryciu lub pod ubraniem. Pistolety najczęściej przenoszone są w kydeksowych kaburach amerykańskiej marki Blackhawk przy pasie biodrowym, na kamizelce taktycznej lub panelu udowym.

Będące na wyposażeniu jednostki karabiny maszynowe to zasilane taśmowo HK MG4 KE 5,56 mm, z celownikiem kolimatorowym Aimpoint CompM4 lub Hensoldt, lub Zeiss ZO 4x30i Combat Gun-sightFN Minimi MK3 7,62 mm z celownikiem optycznym Elcan Spectre 1,5-6x.

Dodatkowo jednostka dysponuje również granatnikami przeciwpancernymi SAAB Bofors AT4 M136 84 mm, granatnikami bębnowymi Milkor RSA SUPERSIX (sześciostrzałowy) 40 mm z celownikiem kolimatorowym DT 323 oraz strzelbami półautomatycznymi Benelli M4 H2O kalibru 12 mm z automatycznym sterowaniem gazem (ARGO).

Snajperzy ESTSOF posługują się fińskimi karabinami SAKO TRG M10 do amunicji 8,6 mm x 70/.338 Lapua Magnum z celownikami Schmidt & Bender PM Il 3–12 × 50, belgijskimi FN SCAR-H PR z 10- i 20-nabojowymi magazynkami i celownikiem optycznym Schmidt & Bender PM II ShortDot Dual CC 1-8×24. Dodatkowo broń ta wyposażona jest w szwajcarski tłumik dźwięku B&T Rotex V i dwójnóg PGM Precision.

Snajperzy korzystają dodatkowo z samopowtarzalnych karabinów HK 417 Recce 7,62 mm z 16-calową lufą, które zaopatrzone są w celowniki Schmidt & Bender PM II 3–12 × 50, przystawki termowizyjne TWS CNVD-LR amerykańskiej firmy L3-Insight Technology do strzelań nocnych oraz w tłumiki dźwięku BT Rotex IIA i dwójnogi Harrisa.

Pojazdy, którymi dysponują estońscy komandosi, to motocykle KTM 450 EXC, quady firmy Polaris, terenowe Mercedesy G, czarne Toyoty Land Cruiser, HMMWV oraz otrzymane przed wyjazdem do Afryki od Brytyjczyków w ramach brytyjsko-estońskiej współpracy militarnej cztery pojazdy Supacat Jackal 2 MWMIK (Mobility Weapon-Mounted Installation Kit).

Godło ESTSOF i jego symbolika

Wyszywana oznaka Estońskich Sił Operacji Specjalnych ESTSOF (po lewej) oraz ich godło na sztandarze (po prawej )

Wyszywana oznaka Estońskich Sił Operacji Specjalnych ESTSOF (po lewej) oraz ich godło na sztandarze (po prawej ); fot. ESTSOF

Godło ESTSOF noszone jest dumnie przez estońskich komandosów na wyszywanych oznakach rozpoznawczych, noszonych na rękawie mundurów oraz metalowych odznakach noszonych na  ciemnozielonych beretach.

Godło ESTSOF ma formę czarnej tarczy rycerskiej, na której polu widnieje srebrny romb z umieszczonym wewnątrz poziomo srebrnym mieczem skierowanym na wschód. Otwarcie linii rombu, przez które wystaje ostrze miecza, odzwierciedla zdolność do działania także poza granicami kraju. Srebro symbolizuje mądrość i lojalność, czerń to tradycyjny kolor Sił Specjalnych, który symbolizuje działanie w niebezpiecznych i kryzysowych sytuacjach wynikających z ciemnych stron życia. Romb otwierający się z jednej strony i miecz symbolizują ESTSOF i jego gotowość do podjęcia zadań związanych z obronnością państwa.

Wizualnie symbol nawiązuje do litery „E”, a przez nią nazwy jednostki i Estonii. Symbol ma również podobieństwo pojęciowe i wizualne do środkowej części Krzyża Wolności (Vabaduse Risti) z okresu wojny o niepodległość. Wersja polowa oznaki rozpoznawczej wykonana jest czarną nicią na zielonym tle.

Estończycy, którzy co roku 20 sierpnia świętują Dzień Przywrócenia Niepodległości, dobrze wiedzą, że wolność nie jest dana raz na zawsze i trzeba ją stale walczyć i zdobywać na nowo. Dlatego też estońscy komandosi doskonale zdają sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nich ciąży i nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w misjach zagranicznych, zdobywając bezcenne doświadczenie, które może być nieocenione w sytuacji ewentualnego konfliktu zbrojnego.

Czytaj też: Selekcja do JW AGAT >>>

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek EOG

EOG EOG

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie,...

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie, ograniczony potencjał młodej armii od niedawna znów niepodległej Estonii oraz brak zrozumienia wśród części decydentów dla miejsca operacji specjalnych w systemie obrony kraju początkowo nie sprzyjały tworzeniu jednostki o takim przeznaczeniu. Gdy jednak została sformowana, zadbano o nadanie jej profesjonalnego...

Ireneusz Chloupek JW AGAT

JW AGAT JW AGAT

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu...

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu modelowi formacji typu Commando i Rangers. Jej główne przeznaczenie to akcje bezpośrednie - przede wszystkim zapewnianie wsparcia i zabezpieczenia kinetycznego operacjom prowadzonym przez pododdziały wydzielone z innych jednostek WS oraz samodzielne działania rajdowe.

Ireneusz Chloupek Jackal Stone-14

Jackal Stone-14 Jackal Stone-14

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych...

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych w Europie) ćwiczenie wojsk specjalnych z serii pk. Jackal Stone, w tym roku w Niemczech i Holandii. W składzie jednej z wielonarodowych SOTG (Special Operation task Group) ćwiczyli żołnierze naszej JW GROM.

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Wybrane dla Ciebie

Jak mierzone są parametry oświetlenia latarek czołowych »

Jak mierzone są parametry oświetlenia latarek czołowych » Jak mierzone są parametry oświetlenia latarek czołowych  »

Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach »

Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach » Smartphone i funkcje specjalne w wymagających sytuacjach »

Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać »

Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać » Wymagający teren? Dowiedź się, jakie buty dobrać »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Jakie są zasady noszenia naszywek bojowych »

Jakie są zasady noszenia naszywek bojowych » Jakie są zasady noszenia naszywek bojowych »

W czym wychodzisz sukces w misji?

W czym wychodzisz sukces w misji? W czym wychodzisz sukces w misji?

Kompletna ochrona balistyczna

Kompletna ochrona balistyczna Kompletna ochrona balistyczna

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Poznaj skuteczność samopowtarzalnego karabinu »

Poznaj skuteczność samopowtarzalnego karabinu » Poznaj skuteczność samopowtarzalnego karabinu »

Skonfiguruj karabin do swoich wymagań »

Skonfiguruj karabin do swoich wymagań » Skonfiguruj karabin do swoich wymagań  »

Wybierz torbę do trekkingu

Wybierz torbę do trekkingu Wybierz torbę do trekkingu

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji? Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie? Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Która czołówka najlepiej sprawdzi się w akcji »

Która czołówka najlepiej sprawdzi się w akcji » Która czołówka najlepiej sprawdzi się w akcji »

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Co zrobisz z tego poncho

Co zrobisz z tego poncho Co zrobisz z tego poncho

Najnowsze produkty i technologie

Helikon-Tex Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność

Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność Swagman Roll - wielozadaniowość to nasza specjalność

Najlepszy sprzęt to sprzęt wielofunkcyjny. Zabierając jedną rzecz, która przyda się w wielu sytuacjach i na wiele sposobów, zyskujesz większą wygodę, wolne miejsce w plecaku i zapas wagi na coś innego....

Najlepszy sprzęt to sprzęt wielofunkcyjny. Zabierając jedną rzecz, która przyda się w wielu sytuacjach i na wiele sposobów, zyskujesz większą wygodę, wolne miejsce w plecaku i zapas wagi na coś innego. Doskonałym przykładem takiej filozofii jest Swagman Roll od Helikon-Tex.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

POLSYS EUROPE Sp. Z o.o Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Zintegrowana Kamizelka BULLFROG Zintegrowana Kamizelka BULLFROG

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne...

Gdziekolwiek na świecie rozwija się konflikt zbrojny, potencjalnymi ofiarami działań przeciwnika jest na końcu żołnierz. I o ile dostawy na linię frontu uzbrojenia typu ofensywnego są niezmiernie istotne ze strategicznego punktu widzenia, przede wszystkim należy chronić bez żadnych kompromisów ludzi, którzy bezpośrednio w walkach uczestniczą. Ten aspekt ochrony życia i zdrowia żołnierzy jest w centrum zainteresowania kanadyjskiej kompanii POLSYS INC. i jej siostrzanej firmy w Polsce - POLSYS EUROPE.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops