Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

OMEGA - ostatnia opcja!

Łotewska Jednostka Kontrterrorystyczna „Omega” (Pretterorisma vienība „Omega”) istnieje już od 1996 roku. W artykule przedstawiamy jej rys historyczny, opisujemy też pierwsze spektakularne akcje, współpracę międzynarodową, kompetencje i zadania oraz syste Zdjęcia: Andrzej Krugler, Mateusz J. Multarzyński, „Omega”

Łotewska Jednostka Kontrterrorystyczna „Omega” (Pretterorisma vienība „Omega”) istnieje już od 1996 roku. W artykule przedstawiamy jej rys historyczny, opisujemy też pierwsze spektakularne akcje, współpracę międzynarodową, kompetencje i zadania oraz syste Zdjęcia: Andrzej Krugler, Mateusz J. Multarzyński, „Omega”

25 lat temu, około półtora roku po oficjalnym odzyskaniu przez Łotwę niepodległości, sformowano tam specjalną jednostkę interwencyjną do walki z terroryzmem, która rozwinęła się w obecną Jednostkę Kontrterrorystyczną „Omega” (Pretterorisma vienība „Omega”) tamtejszej policji państwowej. Wybrana na jej symbol ostatnia litera greckiego alfabetu wskazuje, że użycie tego oddziału policji to ostateczna opcja w najtrudniejszych przypadkach, gdy wszelkie inne sposoby rozwiązania sytuacji zawiodły lub mogłyby okazać się nieskuteczne.

25 years ago, around a year and a half after Latvia officialy regained its independence, a special intervention unit was formed to fight terrorism and developed into the modern times Omega Counter-Terrorism Unit (Pretterorisma vienība "Omega") of the local State police. Its name, the last letter of the Greek alphabet, suggests that the use of this police formation is the final option in most difficult cases, when all other solutions to the problem failed or might have turned out unsuccessful.

Zdjęcia: Andrzej Krugler, Mateusz J. Multarzyński, „Omega”

Zobacz także

Krzysztof Mątecki Nadwiślański WZD

Nadwiślański WZD Nadwiślański WZD

Warszawski Wydział Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (WZD NwOSG) utrzymuje stałą gotowość bojową, wchodząc w skład nieetatowego pododdziału odwodowego Komendy Głównej SG....

Warszawski Wydział Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (WZD NwOSG) utrzymuje stałą gotowość bojową, wchodząc w skład nieetatowego pododdziału odwodowego Komendy Głównej SG. Funkcjonariusze WZD NwOSG nawet kilka razy w tygodniu przeprowadzają operacje na szeroką skalę, zatrzymując członków zorganizowanych grup przestępczych.

Redakcja Kontrterroryści z Radomia

Kontrterroryści z Radomia Kontrterroryści z Radomia

Realizują zadania bojowe o najwyższym stopniu trudności wspierając działania kryminalne wymierzone w najniebezpieczniejszych przestępców w Polsce. Ich znakiem rozpoznawczym jest „Skorpion”, znajdujący...

Realizują zadania bojowe o najwyższym stopniu trudności wspierając działania kryminalne wymierzone w najniebezpieczniejszych przestępców w Polsce. Ich znakiem rozpoznawczym jest „Skorpion”, znajdujący się w centralnej części oficjalnej naszywki jednostki. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu jest obecnie jedną z 18 policyjnych jednostek KT w kraju, a jej głównym obszarem działania jest województwo mazowieckie.

Krzysztof Mątecki GSOF duchy z gór Kaukazu

GSOF duchy z gór Kaukazu GSOF duchy z gór Kaukazu

W czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku to ich najbardziej bali się rosyjscy żołnierze. Nigdy nie wiedzieli, czy nie pojawią się nagle w ciemności nocy lub w gęstych lasach Gruzji. Operatorzy Gruzińskiej...

W czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku to ich najbardziej bali się rosyjscy żołnierze. Nigdy nie wiedzieli, czy nie pojawią się nagle w ciemności nocy lub w gęstych lasach Gruzji. Operatorzy Gruzińskiej Brygady Sił Specjalnych (GSOF) są niczym duchy, których zadaniem jest wywoływanie strachu i paniki w szeregach wroga.

Narodziny Łotwy

4 maja 1990 r. łotewska Rada Najwyższa przyjęła deklarację „O przywróceniu Niepodległości Republiki Łotwy”, podejmując tę historyczną decyzję w bardzo trudnej sytuacji politycznej.

Mimo że republikańskie siły milicyjne podporządkowały się nowej władzy, to początkowo brak było formacji zbrojnej zdolnej do obrony odzyskanej niezależności oraz przeciwstawienia się najgroźniejszym przejawom przybierającej na sile przestępczości zorganizowanej.

Zanim referendum niepodległościowe w marcu 1991 r. przypieczętowało niezależność kraju, stacjonował tam wciąż lojalny Moskwie ryski OMON, czyli zmilitaryzowany oddział radzieckiej milicji specjalnego przeznaczenia, złożony głównie z funkcjonariuszy odmiennej narodowości.

Już w styczniu 1991 r. siły OMON-u podjęły próbę opanowania kluczowych punktów Rygi w celu zastąpienia urzędującego rządu prorosyjskim.

Do końca lata tego roku nadal funkcjonowały na Łotwie także struktury KGB ZSRR – cieszącej się złą sławą służby bezpieczeństwa, która zaangażowała się w tym czasie w tzw. moskiewski pucz Janajewa, mający na celu powstrzymanie rozpadu systemu komunistycznego. Zanim po jego fiasku poszła w rozsypkę na Łotwie, dopuściła się z pomocą OMON-u licznych niebezpiecznych prowokacji na terenie republiki.

Pierwszym krokiem budowania łotewskich służb policyjnych i specjalnych było sformowanie na przełomie kwietnia i maja 1991 r. Samodzielnego batalionu patrolowego/1. batalionu policji (Atsevišķā patruļdienesta bataljona/1.policijas bataljons), liczącego w następnym roku 300 funkcjonariuszy, wybranych spośród najsprawniejszych kandydatów lojalnych wobec Republiki Łotewskiej, z doświadczeniem ze służby wojskowej w elitarnych jednostkach armii radzieckiej.

Zadania batalionu były podobne do wypełnianych dawniej przez OMON: miał charakter zwartego oddziału zmilitaryzowanego, pełnił prewencyjną służbę patrolową, zwłaszcza w godzinach nocnych i rejonach znanych z przestępczości oraz działał w roli grup szybkiego reagowania i jako wsparcie bojowe dla innych funkcjonariuszy podczas zatrzymywania podejrzanych osób.

2 maja 1991 r. przy Głównym Urzędzie Spraw Wewnętrznych Rygi, odpowiedzialnym za działania antykryminalne, powstała dodatkowo przeznaczona do przeprowadzania najniebezpieczniejszych akcji, 30-osobowa Kompania Reagowania Operacyjnego ORR (Operatīvā Reagēšanas Rota), która do początku następnego roku urosła do 120-osobowego Oddziału Policji Reagowania Operacyjnego do zadań specjalnych ORPV (Operatīvā Reagēšanas Policijas Vienība, Speciālas Nozīmes). Rok później został on włączony do batalionu patrolowego jako kompania specjalna, dając początek późniejszemu batalionowi specjalnemu SUB „Alfa” z policji patrolowej komendy stołecznej (Speciālo uzdevumu bataljona „Alfa” Rīgas Galvenās policijas pārvaldes Patruļpolicijas). 1. batalion patrolowy policji łotewskiej został zaś rozwinięty 1 lipca 1992 r. w Mobilny Pułk Policji MPP (Mobilais policijas pulks), wyposażony i zorganizowany według wzorów wojskowych. W programie szkolenia pododdziałów MPP dużo uwagi poświęcano m.in. walce wręcz i strzelaniu, wprowadzono także podstawy taktyki cqb, wykorzystania technik linowych, a nawet ograniczone kursy spadochronowe.

Tymczasem w celu zapewnienia ochrony nowemu rządowi decyzją Rady Najwyższej z 26 sierpnia 1991 r. rozpoczęto w oparciu o 1. batalion tworzenie w MSW Służby Bezpieczeństwa Republiki Łotewskiej (Latvijas Republikas Drošības dienests) oraz Służby Ochrony Rządu VAD (Valdības apsardzes dienests), odpowiedzialnej również za ochronę ambasad, Ministerstwa Sprawiedliwości i Finansów, Gabinetu Ministrów, obiektów państwowej telewizji i radia.

Ponadto powołano Departament Informacji (Informācijas departaments) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przeznaczony do zadań wywiadowczych i kontrwywiadowczych.

Wyjście z radzieckich struktur pozostawiło jeszcze jedną lukę w systemie bezpieczeństwa Łotwy, którą należało jak najszybciej wypełnić, a mianowicie zapewnienie ochrony antyterrorystycznej ryskiemu portowi lotniczemu, nabywającemu w nowej sytuacji politycznej status lotniska międzynarodowego. Przepisy dotyczące lotniczego ruchu pasażerskiego wymagały, by w przypadku tego typu lotnisk miejscowe służby obowiązkowo dysponowały jednostką specjalną, pozostającą w gotowości do interweniowania w razie zagrożeń terrorystycznych na ich terenie i pokładach samolotów, w tym w sytuacjach ich uprowadzeń.

W związku z dużą liczbą takich incydentów w największych miastach b. ZSRR, posiadających pasażerskie porty lotnicze, powołano pod koniec lat 80. nieetatowe grupy antyterrorystyczne „Nabat” (ros. ostrzegawcze bicie w dzwon), złożone ze specjalnie szkolonych i wyposażonych funkcjonariuszy operacyjnych z terytorialnych organów KGB, gotowe do natychmiastowego interweniowania w razie próby porwania samolotu lub lądowania uprowadzonej maszyny.

Taka grupa funkcjonowała także w Rydze, a w głównym budynku UKGB Łotewskiej SRR na rogu ulic Brīvības i Stabu znajdował się arsenał jej uzbrojenia oraz specjalistycznego wyposażenia: od hełmów bojowych i kamizelek kuloodpornych, po granaty hukowo-błyskowe i gazowe.

Geneza „Omegi”

Koniec KGB na Łotwie oznaczał jednak także koniec działalności grupy „Nabat”, dlatego dla zachowania przyznanego ryskiemu lotnisku międzynarodowego statusu konieczne było jak najszybsze jej zastąpienie przez miejscowy oddział specjalny, przygotowany do zwalczania terroryzmu lotniczego.

26 listopada 1992 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów minister spraw wewnętrznych Ziedonis Čevers nakazał utworzenie takiej jednostki jako początkowo rezerwowy pluton 3. kompanii samodzielnego batalionu ochrony VAD.

Spośród około 50 pierwszych kandydatów, wywodzących się głównie z Mobilnego Pułku Policji, wyselekcjonowano 26, w tym 13 oficerów i 13 chorążych, z których sformowano Specjalną jednostkę Interwencyjną (Speciālās Intervences Vienība), początkowo noszącą przydomek „Delta”. Ich wyszkolenie pozwoliło stosunkowo szybko osiągnąć wstępną gotowość operacyjną, ale specjalistyczne umiejętności należało budować prawie od zera – jak wspominał w jednym z wywiadów późniejszy wieloletni dowódca „Omegi” (od maja 1995 r. do listopada 2011 r.) Juris Grabovskis„W tym czasie nie wiedzieliśmy nawet, od czego zacząć”.

Jednostka otrzymała poradziecke uzbrojenie wojskowe (9 mm pistolety Makarowa i Stieczkina, 5,45 mm subkbk AKS-774U i kbk AKS-74, także z podwieszanymi granatnikami GP-25, 7,62 mm kbk AKMS, 5,45 mm rkbkm RPK-74, 7,62 mm samopowtarzalne karabiny wyborowe SWD, rgppanc RPG-7) i 23 mm strzelby pump-action KS-23, tytanowe hełmy „Sfera” i nieliczne Tig Psh-77 („SPECIAL OPS” nr 2/2017), kamizelki „Kora” i „Orzech” oraz kombinezony maskujące KLMK „Bieriozka”, uzupełnione wkrótce czarnymi.

Brakowało jednak specjalistycznych środków transportu i łączności, noktowizji oraz urządzeń do wykrywania, bezpiecznego transportu i neutralizacji ładunków wybuchowych, odpowiednich programów i obiektów szkoleniowych.

Jednym z pierwszych instruktorów, który w 1993 r. przeprowadził w młodej jednostce interwencyjnej Łotwy specjalne treningi, pomocne w zdefiniowaniu głównych kierunków szkolenia i sformułowaniu jego celów, był James G. Shortt, dyrektor generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochroniarzy (IBA). Większość umiejętności musiała jednak wykształcić samodzielnie, równolegle do wypełniania statutowych zadań.

W 1993 r. oddział przeszedł w podporządkowanie nowej służbie VESAD (Valsts Ekonomiskās suverenitātes aizsardzības departaments – Departament Ochrony Narodowej Suwerenności Ekonomicznej), powstałej z połączenia VAD z Departamentem Informacji, w celu ochrony zarówno łotewskich władz państwowych, jak i interesów ekonomicznych Republiki. W tym czasie nosił nazwę Jednostka specjalna do ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji.

Rok później, w 1994 r., VESAD został przekształcony w Policję Bezpieczeństwa DP (Drošības policija), a pododdział specjalny włączono do jego 7. Zarządu.

W 1995 r. nastąpił kolejny duży krok w rozwoju specjalnej jednostki interwencyjnej dzięki pomocy udzielonej przez izraelskich instruktorów z International Security Academy. Wiedza, jaką przekazali łotewskim komandosom podczas trzymiesięcznego kursu, obejmującego przede wszystkim intensywny trening strzelecki i taktyczny, znacząco podniosły ich poziom profesjonalizmu.

Dodatkowym efektem kontaktów z ISA było wprowadzenie izraelskich 9 mm pistoletów maszynowych Uzi, przede wszystkim wersji Mini-Uzi i Micro-Uzi, a także amerykańskich strzelb gładkolufowych kalibru 12 typu pump-action Maverick i Remington 870 oraz uzupełnienie makarowów pistoletami Springfield Bul M5.

W tym czasie pojawiły się również kamizelki taktyczne własnego wzoru i zielone berety, na prawo noszenia których trzeba było zasłużyć co najmniej półroczną służbą w jednostce, udziałem w operacjach i zdaniem specjalnego egzaminu organizowanego tylko dwa razy w roku. Obejmował on m.in. testy strzeleckie, ćwiczenia siłowe, pływanie, biegi, marszobieg terenowy na dystansie 20 km i walkę wręcz (wśród instruktorów było m.in. trzech posiadaczy 3 dana karate i były mistrz Rygi w kick-boxingu).

Niewielu udawało się zdać na wymaganym poziomie za pierwszym razem – w 1995 r. wyróżniający zielony beret nosiła dopiero jedna trzecia stanu.

Kolejni kandydaci do jednostki dobierani byli z różnych jednostek policji i przechodzili początkowo trzymiesięczne, a później półroczne szkolenie wstępne, w tym trzytygodniowy kurs pomocy przedmedycznej. Odsiew na tym etapie nigdy nie był mniejszy niż 50 procent, a bywało, że z kilkudziesięciu ochotników pozostawało tylko kilku.

17 maja 1996 r. specjalna jednostka interwencyjna oficjalnie przyjęła noszoną po dziś dzień nazwę „Omega”, co przyczyniło się do wzmocnienia jej tożsamości, budowania szczególnego ducha i atmosfery wewnętrznej. Zajęto się również problematyką symboli i insygniów – od tej pory członkowie oddziału noszą okrągły emblemat z zieloną literą omega (Ω) z alfabetu greckiego na czarnej tarczy, za którą znajduje się stylizowana sylwetka srebrnego jastrzębia, a poniżej nazwa OMEGA, również wykonana w zielonym kolorze.

Na obwodzie oznaki znalazły się napisy białymi literami: w górnej części „Preterorisma vienība” (łot. jednostka kontrterrrorystyczna), a w dolnej „Latvijas Republika” i „Drosibas Policija”. Rozdzielają je rozmieszczone symetrycznie trzy białe krzyże Mara („Māras krusts” – znaki drugiej z najwyższych bogiń z mitologii łotewskiej Mary, matki wszystkich bogów, odpowiedzialnej także za narodziny ziemi, wód i każdej żywej istoty).

Miano jednostki kontrterrorystycznej wiązało się ze stopniowym rozszerzaniem jej pierwotnego przeznaczenia o wykonywanie zadań związanych z przeciwdziałaniem terroryzmowi już nie tylko na terenie portu lotniczego w Rydze, gdzie takie przypadki mogły należeć do rzadkości, ale także na terenie całego państwa.

Grupa dowodzenia „Omegi” przygotowywała plany reagowania na różnego rodzaju zamachy terrorystyczne, także na wodach terytorialnych Łotwy („Obiekt”„Samolot”„Statek”). Kompletowała schematy wszystkich typowych budynków stolicy, ważnych obiektów państwowych i placówek dyplomatycznych, szczegółowe informacje na temat różnych typów pojazdów, autobusów oraz samolotów i pociągów wykorzystywanych w kraju.

Jednostka trenowała w wielu takich obiektach na Łotwie, mogących stać się celem terrorystów lub miejscem innych niebezpiecznych incydentów i sytuacji zakładniczych: od budynków hotelowych, administracyjnych i mieszkalnych, przez siedzibę gabinetu rady ministrów, po hydroelektrownie i centralny zakład karny. Zapoznała się także z wszystkimi typami samolotów, wykorzystywanych przez około 30 przedsiębiorstw transportowych, realizujących loty na Łotwę. Do zadań „Omegi” należały negocjacje ze stronami zaangażowanymi w atak terrorystyczny, ocena zagrożenia, planowanie i realizacja operacji mającej na celu opanowanie sytuacji oraz uwolnienie ewentualnych zakładników i zatrzymanie bądź neutralizacja przestępców.

Czytaj też: Komandosi bez państwa >>>

Pierwsze spektakularne akcje

Jeszcze w 1994 r. oddział przeprowadził swoją pierwszą operację ratowania zakładnika. 12 lipca o godz. 9:03 do apteki położonej przy ul. Elizabetes w centrum stolicy wdarł się mężczyzna i grożąc zastanej farmaceutce pistoletem zażądał narkotyków, pieniędzy oraz środka transportu. Apteka znajdowała się w starym budynku o grubych ścianach, a pomieszczenie, w którym zabarykadował się przestępca z zakładniczką, nie miało nawet okien.

Po ponad dwugodzinnych bezowocnych negocjacjach dowódca jednostki interwencyjnej zdecydował o siłowym rozwiązaniu sytuacji.

Szturm nastąpił z dwóch kierunków, przez wejście do pomieszczenia i otwór wysadzony w ścianie. Przestępca został błyskawicznie obezwładniony, a zakładniczka odzyskała wolność.

Trzy lata później, 11 lipca 1997 r., miała miejsce najgłośniejsza w tamtych latach operacja „Omegi”.

Uzbrojony w granat pięćdziesięcioletni recydywista Nikołaj M. poprzedniego wieczoru wziął jako zakładniczkę swą byłą, młodą konkubinę w jej mieszkaniu przy ul. Asara 18 w Rydze, żądając dwie sztuki broni maszynowej i samochodu, którym mogliby oddalić się z otoczonego przez policję rejonu.

Blisko 10 godzin negocjacji z udziałem psychologa z „Omegi” nie przyniosło rezultatów, w związku z czym zapadła decyzja o przeprowadzeniu szturmu.

O 4:35 rano z samochodu służb komunalnych, który podjechał pod okno mieszkania, omegowcy znienacka rzucili granaty oślepiająco-ogłuszające, które zdezorientowały przestępcę, jednak i on zdążył rzucić granatem w stronę wpadających do środka przez drzwi i okna komandosów. Jego wybuch nie wyrządził nikomu krzywdy, ale w odpowiedzi padły strzały. Ciężko ranny terrorysta zmarł wskutek obrażeń, zanim na miejsce przybyli ratownicy medyczni.

W 2011 r. reżyser D. Spinu nakręcił film dokumentalny „Omega”, możliwie dokładnie przedstawiający szczegóły tej operacji.

Poza interwencjami związanymi z uwalnianiem zakładników jednostka kontrterrorystyczna DP zaczęła odpowiadać za poszukiwanie, rozpoznawanie i neutralizacje improwizowanych ładunków wybuchowych (niewybuchy i inne niebezpieczne znaleziska typu wojskowego pozostawały w gestii grup EOD ministerstwa obrony).

Podobnie jak w Polsce, w latach 90. wykorzystywano je często m.in. podczas porachunków grup przestępczych, np. gangu Aleksandra Gitčenko ps. Hitler, zdarzały się fałszywe alarmy bombowe, ale i akty o typowo terrorystycznym charakterze.

15 lipca 1995 r. doszło do wybuchu takiego ładunku podczas koncertu zamykającego festiwal „First Nordic and Baltic Sea Song” – w zamachu dokonanym przez nieujawnione osoby ucierpiały na szczęście tylko cztery osoby, jednak incydent miał szeroki oddźwięk międzynarodowy.

Miesiąc wcześniej, 6 maja, nastąpiła eksplozja IED w ryskiej synagodze przy ulicy Peitavas.
Anonimowy zamachowiec żądał uwolnienia komunistycznego przywódcy Alfreda Rubiksa, aresztowanego za wspieranie działań godzących w świeżo odzyskaną niepodległość Łotwy, a w razie odmowy groził wysadzeniem Pomnika Wolności w centrum stolicy i kolejnymi zamachami na linii kolejowej Ryga–Moskwa. Groźby te nie zostały spełnione, lecz 2 kwietnia 1998 r. doszło do kolejnego zamachu bombowego w synagodze, a jego sprawca, były funkcjonariusz OMON Dimitrij Maszkow, został ustalony i aresztowany dopiero w grudniu 2001 r.

„Omega” często była angażowana do zatrzymywania niebezpiecznych przestępców, działając na rzecz Policji BezpieczeństwaPolicji Państwowej VP (Valsts policija) i innych organów ochrony prawa wszędzie tam, gdzie możliwe było natknięcie się na uzbrojonych osobników.

Przykładem może być polowanie z 20/21 września 1997 r. na Jurisa Čubarovs, który zabił siedmiu sąsiadów i znajomych w powiecie Iecava okręgu Bauska, ale zanim został osaczony, popełnił samobójstwo.

W listopadzie 1998 r. jednostka specjalna brała udział w wielkiej operacji pk. „Astoņkājī”, podczas której zatrzymano około stu osób powiązanych z prowadzeniem nielegalnej wytwórni napojów alkoholowych w byłej bazie armii radzieckiej w Jełgawie. Wspomagała również służby celne (Muitas Policija) i graniczne (VRS – Valsts Robežsardze) przy zatrzymywaniu przemytników i nielegalnych imigrantów.
Regularnie uczestniczyła też w ochronie antyterrorystycznej wizyt delegacji zagranicznych VIP-ów na Łotwie, np. prezydentów USA i Portugalii, czy króla Szwecji.

Współpraca międzynarodowa

W drugiej połowie lat 90. „Omega” nawiązała kontakty z odpowiednikami z sąsiednich krajów, litewskim „Arasem” i estońskim K-Komando („SPECIAL OPS” nr 1/2017), ze Szwecji i Austrii, słynną niemiecką GSG-9 oraz francuskim RAID.
Niemieckie MSW przekazało łotewskiej jednostce sprzęt za blisko 70 tys. euro, w tym do działania w środowisku wodnym, a francuskie zaoferowało długotrwałą pomoc szkoleniową. Dzięki takim relacjom funkcjonariusze „Omegi” na przełomie XX/XXI w. przezbroili się w pm HK MP5, a później w 9 mm pistolety SIG P226, stanowiące standard w wielu najlepszych formacjach tego typu oraz unowocześnili swe wyposażenie m.in. o szwedzkie kamizelki kuloodporne i nowoczesne hełmy RBR Combat F6 z przeciwodłamkową osłoną twarzy, jakie używali francuscy antyterroryści, a także ochronne stroje podchodzeniowe EOD-7 dla pirotechników.

W 2001 r. „Omega” stała się członkiem sieci specjalnych jednostek ATLAS („SPECIAL OPS” nr 7/2010), co było kolejnym ważnym momentem w jej rozwoju, otwierającym nowe możliwości wymiany informacji i doświadczeń z podobnymi oddziałami z Europy.

Kompetencje i zadania

Dwa lata później, w związku z bardzo częstym wykorzystywaniem w roli wsparcia bojowego dla komórek Policji Państwowej, jednostka została podporządkowana Głównemu Zarządowi Policji Kryminalnej (Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes), co znalazło odzwierciedlenie na oznace „Omegi”, na której obwodzie słowa „Drosibas Policija” zostały zastąpione przez „Valsts Policija”. Nadal jednak jej zasadnicza rola związana jest ze zwalczaniem terroryzmu, uwalnianiem zakładników i innych osób bezprawnie pozbawionych wolności, poszukiwanie i weryfikacja podejrzanych przedmiotów, co do których istnieje obawa, że mogą to być urządzenia wybuchowe oraz ich neutralizacja. Zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi, może w tym zakresie wesprzeć też inne specjalne jednostki interwencyjne zrzeszone w sieci ATLAS, na terenie ich krajów.

Ważnym zadaniem „Omegi” jest udział w specjalistycznym zapewnieniu bezpieczeństwa ważnym wydarzeniom o znaczeniu państwowym, takim jak NATO Summit w 2002 r., przygotowania do wprowadzenia waluty euro w 2014 r., objęcie przez Łotwę Prezydencji Rady Unii Europejskiej w 2015 r. itp. Obejmuje ono cały zestaw działań, wymagających skoordynowanej współpracy wszystkich komórek jednostki i współdziałania z innymi służbami.

„Omega” nadal uczestniczy także w ochronie wizyt ważnych osobistości państwowych na Łotwie, przede wszystkim wydzielając w tym celu zespoły snajperskie i pirotechniczno-saperskie, a w razie potrzeby grupy wsparcia taktycznego, włączane w system ochrony bezpośredniej VIP-a.

Najwięcej działań „Omegi” związanych jest z realizowaniem na rzecz policji kryminalnej zatrzymań członków zorganizowanych grup przestępczych (np. w sierpniu 2017 r. uczestniczyła w zatrzymaniach w kilku miejscach Łotwy 110 osób zajmujących się cyberprzestepczością – w większości Chińczyków, którzy wyłudzili co najmniej dwa miliony euro), zabójców, handlarzy narkotyków oraz innych szczególnie niebezpiecznych osób, także w ramach podobnych operacji innych służb, np. straży granicznej lub policji finansowej VID (Valsts ieņēmumu dienesta).

Czasem, ale niezbyt często, uczestniczy w ochronie świadków koronnych, konwojów groźnych przestępców lub jako wsparcie taktyczne dla oddziałów prewencji przeciwdziałających zamieszkom, ale jedynie na wypadek najbardziej ekstremalnych scenariuszy rozwoju wydarzeń. Podobnie w przypadku sytuacji kryzysowych w zakładach karnych, gdy może zostać włączona do akcji w przypadku konieczności odbicia zakładników.

Dość rzadko funkcjonariusze „Omegi” pomagają innym komórkom policji w roli instruktorów, np. przy szkoleniu lokalnych grup szybkiego reagowania, funkcjonujących w największych miastach Łotwy.

Swoje zadania łotewska jednostka kontrterrorystyczna wykonuje na podstawie odpowiednich zapisów konstytucji państwowej, przepisów tamtejszego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Więziennej i ustawy o policji, zgodnie z wytycznymi ustaw „O tajemnicy państwowej”, „Działania operacyjne” oraz innych szczegółowych aktów prawnych wydanych przez Gabinet Ministrów i rozporządzeń Policji Państwowej.

Decyzję o użyciu „Omegi” podejmuje szef Departamentu Wsparcia Dochodzeń Głównego Zarządu Policji Kryminalnej VP.

Wspomniana ustawa o tajemnicy państwowej znacząco ogranicza ilość konkretnych informacji na temat jednostki, jakie mogą zostać podane do wiadomości publicznej, z dotyczącymi jej wyposażenia, liczebności, struktury i miejsca stacjonowania włącznie. Wiadomo jednak, że jej baza zlokalizowana jest w stolicy kraju, w rejonie umożliwiającym sprawne dotarcie do jej innych części i na prowincje.

Ryga skupia około jednej trzeciej ludności Łotwy, a dzięki centralnemu położeniu stolicy zespoły interwencyjne mogą w razie potrzeby dotrzeć z niej w inne części kraju transportem kołowym w ciągu maksymalnie 2–3 godzin. Przerzut drogą powietrzną zapewniają śmigłowce Mi-17 SAR, straży granicznej lub ministerstwa obrony, a jednostka dysponuje własnymi szybkimi łodziami typu RHIB.

Na temat organizacji „Omegi” można ujawnić jedynie, że liczy kilkadziesiąt funkcjonariuszy podzielonych na dowództwo oraz cztery pododdziały: taktyczny (szturmowcy, z których część ma specjalizację snajpera, briczera, paramedyka, przewodnika psa bojowego K9, płetwonurka bojowego, kierowcy lub wchodzi w skład zespołu taktycznego wykorzystania technik linowych), rozpoznania i neutralizacji IED, dysponujących psami wykrywającymi materiały wybuchowe, negocjacji oraz zapobiegania sytuacjom kryzysowym – w ostatnich służą także kobiety.

Całość podzielona jest na zmiany złożone z poszczególnych specjalistów, pełniące rotacyjnie całodobowe dyżury w pełnej gotowości wyjazdu do akcji nawet po kwadransie od sygnału, podczas gdy reszta pracuje i trenuje w systemie po osiem godzin przez pięć dni w tygodniu, ale oczywiście, gdy trzeba, również stawia się do działania w określonym czasie.

Nie w każdej sytuacji szybkość ma jednak kluczowe znaczenie, gdyż większość operacji rozwiązywania incydentów rozłożona jest w czasie, wykorzystywanym – po przybyciu na miejsce dyżurnego zespołu bojowego – jeśli sytuacja na to pozwala, najpierw na negocjacje, a szturm jednostki specjalnej traktowany jest zawsze jako ostatnia opcja.

Czytaj też: Jagdkommando >>>

Rekrutacja

Nabór do „Omegi” organizowany jest w zależności od potrzeb jednostki i gdy uzbiera się co najmniej kilkunastu ochotników. Przyjmowane są zgłoszenia zarówno z szeregów policji, jak i cywilów – wstępne wymogi w przypadku tych drugich to niekaralność, odpowiedni stan zdrowia, wiek od 18 do 30 lat, biegłe posługiwanie się językiem łotewskim oraz od pewnego czasu wyższe wykształcenie w zakresie prawa. Ten ostatni wymóg zapewne niedługo ulegnie zmianie w aktach normatywnych, by umożliwić przyjęcia kandydatów po innych kierunkach.

Wśród chętnych jest sporo studentów Sportowej Akademii Pedagogicznej, natomiast obecnie rzadko zgłaszają się żołnierze, dla których droga do służby w „Omedze” nie jest konkurencyjna w stosunku do propozycji ze strony sił zbrojnych. Niemniej wśród operatorów „Omegi” można znaleźć także wywodzących się z armii, w tym z jej sił specjalnych.

Mimo że podczas doboru i kształcenia funkcjonariuszy jednostki podkreśla się wagę walorów umysłowych, przechodzą zajęcia rozwijające zdolności rozwiązywania problemów i wszyscy podstawowe szkolenie w zakresie negocjacji, to oczywiście podczas trzydniowej selekcji wstępnej stawiane są najpierw wysokie wymagania co do sprawności fizycznej.

Pierwszy dzień rekrutacji

Pierwszy dzień obejmuje biegi na dystansie 3000, 400 i 100 m, wyciskanie sztangi o masie własnego ciała w leżeniu i przysiady ze sztangą oraz zestaw pięciu ćwiczeń: maksymalną liczbę podciągnięć na drążku, wyskoków z rozkroku naprzemiennego i „pompek”, a po pięciominutowej przerwie wykonanie jak największej liczby przysiadów w czasie dwóch minut oraz „żabek” (z przysiadu podpartego wyrzuty nóg w tył i z powrotem) w ciągu minuty.

Drugi dzień rekrutacji

Drugi dzień to specjalne zadania zespołowe, sprawdzające wytrzymałość w połączeniu z umiejętnością współdziałania z innymi, odpornością na stres oraz determinację: biegi z belkami, przenoszenie i ciągnięcie dużych opon, poruszanie na dwójnogu z zachowaniem równowagi dzięki odciągom naprężanym przez kolegów itd.

Trzeci dzień selekcji

Ostatni, trzeci dzień selekcji przeznaczony jest głównie na wykrywanie lęków i fobii, które dyskwalifikują kandydata do służby w jednostce specjalnej. Kandydaci wykonują skoki z wysokości kilku metrów do basenu, wspinają się po drabince na wysoki komin, pokonują wąskie i ciemne kanały oraz zaliczają w maskach przeciwgazowych rodzaj toru przeszkód w zniszczonym budynku: biegną po dachu pokonując elementy budowlane oraz ciemne piwnice z wąskimi przejściami i wspinają wewnątrz z pomocą liny. Na ostatnim etapie czeka ich bieg po piętrach z obciążeniem w postaci dwóch odważników kettlebell, a po zmęczeniu walka wręcz mająca wykazać raczej odwagę, odporność psychofizyczną, wolę walki i nieustępliwość, niż konkretne umiejętności.

Ten dzień kończy kolejna porcja wysiłku i pracy zespołowej w postaci pchania i ciągnięcia pojazdu w pofałdowanym terenie.

Zakwalifikowani po selekcji ochotnicy poddawani są szkoleniu podstawowemu, które podzielone jest na dwie fazy. Pierwsza służy dalszemu monitorowaniu zachowań i zdolności stażystów, a skupia na doskonaleniu fizycznym oraz ogólnych umiejętności i wiedzy policyjnej, jeszcze bez specjalnej taktyki szturmowej. W tym czasie trenują udzielanie pomocy w warunkach bojowych i strzelanie, nabywają podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania technik linowych, poznają przepisy itd.

Ostatni tydzień ma charakter testów, sprawdzających stopień opanowania przekazywanej dotąd wiedzy, w warunkach stresu, dużego zmęczenia fizycznego oraz ograniczonej ilości snu. Po tym etapie instruktorzy oceniają wyniki stażysty i podejmują decyzję, czy jest wystarczająco dobry, by kontynuować szkolenie.

Wybrani stażyści otrzymują dwutygodniowy urlop na regenerację sił i zaleczenie kontuzji.

Druga część szkolenia podstawowego poświęcona jest już opanowywaniu specjalnych umiejętności, niezbędnych w typowych działaniach takich jednostek: technik i taktyki szturmowej cqb podczas przeszukań, zatrzymywania osób oraz odbijania zakładników w budynkach, pojazdach, także z wykorzystaniem technik wysokościowych i w połączeniu z treningiem strzeleckim, jak również taktyki działań w terenie „zielonym”.

Całe szkolenie podstawowe trwa od siedmiu do ośmiu miesięcy, po czym nowi operatorzy „Omegi” mogą przystąpić do wyczerpującego egzaminu na prawo noszenia zielonego beretu z symbolem jednostki.

Jak pokazano na opublikowanym przez łotewską policję w 2013 r. filmie dokumentalnym, poświęconym „Omedze”, w ramach przykładowego scenariusza skomplikowanej operacji czeka ich m.in. pływanie długodystansowe w morzu (w umundurowaniu), a po dotarciu do brzegu przejście do biegu terenowego, biegi z bronią w ślad za instruktorem wykazującym dużą inwencję we wspinaniu się po elementach zrujnowanego budynku.

W trakcie wykonywanie zadań zespołowych, sprawdzających pod presją czasu praktyczną inteligencję, ewakuacja rannego, czyli długi bieg z manekinem na noszach, po czym natychmiastowe przejście do strzelania sytuacyjnego z pm MP5 zespołem w warunkach ograniczonej widoczności i przy dezorientujących nagraniach krzyków i wycia syren alarmowych.

Gdy zadanie wydaje się być wykonane, następuje zmiana planów i zespół musi np. pokonać biegiem długi odcinek plaży z łodzią pneumatyczną na barkach i pokonać nią z pomocą wioseł na czas odcinek morza w rejon, gdzie należy bez tracenia czasu na zdejmowanie munduru i butów zanurkować na dno, by wydobyć kontener z „materiałem radioaktywnym”.

Po włączeniu do jednostki nowi operatorzy kontynuują kształcenie w wybranych specjalnościach: w pokonywaniu różnymi metodami przeszkód budowlanych (ang. breacher), jako snajper, paramedyk czy płetwonurek bojowy.

Łotewska ustawa „O tajemnicy państwowej” nie zezwala jednostce na podawanie, jaki sprzęt i uzbrojenie znajduje się na jej wyposażeniu, jednak film i liczne oficjalne zdjęcia z ćwiczeń „Omegi” zamieszczane w internecie, m.in. przez Valsts Policja i po ćwiczeniach ATHOS 2016, pozwalają zidentyfikować większość jego typów, nieodbiegających od używanych przez podobne oddziały sieci ATLAS. Podstawowa broń długa to obecnie niemieckie pm HK MP5A5 na nabój 9 mm Parabellum, z celownikami kolimatorowymi szwedzkiej firmy Aimpoint i oświetleniem taktycznym amerykańskiej SureFire, czasem w kombinacji M490 ze wskaźnikiem laserowym, czasem zastępowane starymi 7,62 mm kbk AKMS (które prawdopodobnie niedługo zostaną zastąpione 5,56 mm kbk z rodziny HK G36, jakie używa armia Łotwy), a krótka to 9 mm SIG P226 uzupełnione ostatnio Glockami 17 w wersji Tactical przystosowanej do dokręcania tłumików dźwięku, z oświetleniem taktycznym SureFire X400 Ultra. Snajperzy „Omegi” posługują się karabinami powtarzalnymi brytyjskiej firmy Accuracy International AX z celownikami optycznymi Schmidt & Bender. Jednostka dysponuje m.in. także belgijskimi wyrzutniami pocisków obezwładniających FN303 („SPECIAL OPS” 2/2017). Najnowsze umundurowanie operatorów „Omegi” to czarne combat shirty i spodnie P40 Tac 2 oraz oliwkowe komplety ze spodniami Striker XT Gen 2 Combat słoweńskiej firmy UF Pro, plus czarne buty taktyczne Lowa Zephyr GTX Mid TF. W terenie zamiejskim noszą również mundury w szwedzkim kamuflażu M90. Wyposażenie ochronne to hełmy Ops-Core FAST Ballistic High Cut XP z aktywnymi ochronnikami słuchu MSA Sordin i goglami lub okularami balistycznymi ESS oraz zamiennie ciężkie tytanowe Zenturio TSO-ES austriackiej firmy Ulbricht, z przezroczystą osłoną twarzy („SPECIAL OPS” 3/2017) i zintegrowane kamizelki norweskiej NFM. Na zdjęciach z ćwiczeń grupy linowej można zauważyć nowoczesne izraelskie systemy zjazdowe OMER1.

Jednostka dysponuje doskonałymi specjalistami w zakresie działań wysokościowych i szturmów wertykalnych z użyciem lin, wyszkolonych m.in. przez fachowców izraelskich. Trenują oni regularnie szybkie i ciche poruszanie się po dachach budynków stolicy Łotwy bez zabezpieczeń, skoki i techniki wspinaczki bez sprzętu oraz poznają istotne dla ich działań szczegóły konstrukcyjne różnych budowli.

W pierwszych dniach września 2017 r. można było zobaczyć wysoki poziom ich umiejętności, gdy znów ćwiczyli zjazdy linowe na jednej z kamienic w cichym centrum Starej Rygi.

„Omega” bardzo często wykorzystuje podczas swych treningów różne rzeczywiste obiekty w całej stolicy i reszcie kraju, w tym po porozumieniu z lokalnymi władzami także opuszczone budynki, w których może wykorzystywać różne środki i techniki bojowe. W swej bazie dysponuje własną salą sportową i do walki wręcz (kilka razy w tygodniu odbywają się treningi kickbokserskie plus jeden w oparciu o techniki ju-jitsu), a także modułowym obiektem do ćwiczeń cqb i technik wyłomowych.

Program szkolenia jednostki nie przewiduje skoków spadochronowych.

Standardy szkoleniowe „Omegi” oczywiście ulegały na przestrzeni lat pewnym modyfikacjom, zwłaszcza w ostatnim pięcioleciu, po licznych seminariach, ćwiczeniach i kursach międzynarodowych, oferowanych przez grupę ATLAS (ćwiczenia pk. ATLAS Common Challenge 2013, ATLAS Maritime exercise 2015, ATHOS 2015, ATHOS 2016 w Tallinie) oraz szkoleniową agencję Unii Europejskiej CEPOL, a także organizowanych corocznie przez DP na Łotwie dużych ćwiczeń antyterrorystycznych z wojskową jednostką specjalną SUV i „Sigmą” straży granicznej, przy wsparciu SUB „Alfa” („Kurbads 2014” w Bibliotece Narodowej, „Ikars 2016” na ryskim lotnisku, „Hermes 2017” w centrum handlowym Mols we wrześniu 2017 r., ambasadzie Izraela itp.).

W kraju łotewska jednostka kontrterrorystyczna utrzymuje dobrą współpracę z Koledżem Policji Państwowej, który zapewnia zewnętrzne szkolenia pod kątem niektórych specjalności „Omegi”. Korzysta ona także ze szkoleń innych służb, np. straży granicznej w zakresie IED oraz pomocy Dowództwa Instruktażowego ministerstwa obrony Łotwy.

Nowe doświadczenia przynosi także udział w specjalistycznych zawodach – „Omega” pięciokrotnie uczestniczyła w rywalizacjach CTC (Combat Team Conference) w siedzibie niemieckiej GSG-9, w 2016 i 2017 roku jej reprezentacja zajęła dwa razy z rzędu pierwsze miejsce w międzynarodowych zawodach jednostek specjalnych, organizowanych przez VRS AVP ASD „Sigma”, w swojej specjalności regularnie konkurują również snajperzy „Omegi”.

W najbliższej przyszłości łotewska jednostka zamierza skupić się na doskonaleniu procesu naboru nowych kandydatów oraz szkolenia personelu.

Priorytetowo traktuje także rozwój zdolności do morskich działań kontrterrorystycznych.

Redakcja magazynu „SPECIAL OPS” dziękuje firmie Mercedes – Benz Polska Sp. z o.o. za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do jednostki „Omega”.

Czytaj też: Primo-intervenant 2 >>>

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek Jackal Stone-14

Jackal Stone-14 Jackal Stone-14

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych...

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych w Europie) ćwiczenie wojsk specjalnych z serii pk. Jackal Stone, w tym roku w Niemczech i Holandii. W składzie jednej z wielonarodowych SOTG (Special Operation task Group) ćwiczyli żołnierze naszej JW GROM.

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Wybrane dla Ciebie

Kompaktowy statyw taktyczny mniejszy niż jakikolwiek »

Kompaktowy statyw taktyczny mniejszy niż jakikolwiek »  Kompaktowy statyw taktyczny mniejszy niż jakikolwiek »

Poznaj tajną broń letnich butów taktycznych

Poznaj tajną broń letnich butów taktycznych Poznaj tajną broń letnich butów taktycznych

Jaki sprzęt i wyposażenie są niezbędne do pokonywania zaawansowanych tras wspinaczkowych?

Jaki sprzęt i wyposażenie są niezbędne do pokonywania zaawansowanych tras wspinaczkowych? Jaki sprzęt i wyposażenie są niezbędne do pokonywania zaawansowanych tras wspinaczkowych?

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych »

Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych » Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych  »

W czym wychodzisz sukces w misji?

W czym wychodzisz sukces w misji? W czym wychodzisz sukces w misji?

Kompletna ochrona balistyczna

Kompletna ochrona balistyczna Kompletna ochrona balistyczna

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych » Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jaki statyw niezawiedzie?

Jaki statyw niezawiedzie? Jaki statyw niezawiedzie?

Jakim preparatem skutecznie wyczyścisz każdą broń

Jakim preparatem skutecznie wyczyścisz każdą broń Jakim preparatem  skutecznie wyczyścisz każdą broń

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji? Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie? Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Jakie korzyści ma licencjonowany Instruktora Sportu Strzeleckiego

Jakie korzyści ma licencjonowany Instruktora Sportu Strzeleckiego Jakie korzyści ma licencjonowany Instruktora Sportu Strzeleckiego

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Co zrobisz z tego poncho

Co zrobisz z tego poncho Co zrobisz z tego poncho

Zostań Instruktorem Strzelań Bojowych

Zostań Instruktorem Strzelań Bojowych Zostań Instruktorem Strzelań Bojowych

Jak poprawić celność strzału

Jak poprawić celność strzału Jak poprawić celność strzału

Jak oświetlić obiekt z tysiąca metrów

Jak oświetlić obiekt z tysiąca metrów Jak oświetlić obiekt z tysiąca metrów

Najnowsze produkty i technologie

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym odpowiednia optyka strzelecka wspiera celność strzałów. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Ewelina Grzesik, Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. Light boot for hard work

Light boot for hard work Light boot for hard work

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało...

Buty damskie BATES Tactical Sport 2 Tall Side Zip DryGuard E03582 to nowy, ulepszony model serii Tactical Sport. Wysokie, taktyczne, profesjonalne obuwie, jak zapewnia producent, wyprodukowane zostało przy użyciu najnowszych i sprawdzonych w praktyce technologii.

Militaria.pl Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight Jaką latarkę do broni wybrać? - przegląd modeli od Olight

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się...

Odpowiednia latarka do broni umożliwia osiągnięcie przewagi na polu prowadzonych działań. Dobrej jakości latarka o wysokich parametrach między innymi usprawnia namierzanie celu czy ułatwia poruszanie się po zmroku lub w warunkach słabego oświetlenia. Latarka taktyczna do broni jest wytrzymałym, niezawodnym i ergonomicznym urządzeniem. Jedną z najlepszych firm na rynku latarek do broni jest marka Olight.

Krzysztof Lis PRO Blackout - jak się na niego przygotować?

Blackout - jak się na niego przygotować? Blackout - jak się na niego przygotować?

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując...

W życiu zdarzają się rozmaite sytuacje. Nawet jeśli mieszka się w dużym mieście, można doświadczyć problemów z dostawami energii elektrycznej. Warto zatem odpowiednio przygotować się na blackout, wykorzystując do tego rozwiązania dostosowane do zasięgu zaistniałej sytuacji.

Newmax Nowak i Wspólnicy S.K. DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES DryGuard i DryGuard+, czyli autorska i innowacyjna membrana od BATES

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy,...

DryGuard i DryGuard+ to najnowsze rozwiązania w zakresie membran paroprzepuszczalnych opracowane przez producenta markowych butów taktycznych Bates. Wprowadzone obok membrany Gore-Tex w produktach firmy, stanowią innowacyjne rozwiązanie uzupełniające ofertę butów tego producenta wyposażonych w membrany zwiększające wodoodporność i przez to komfort użytkowania obuwia.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.