Special-Ops.pl

Centrum výcviku LEŠŤ

Tekst przedstawia Centrum výcviku Lešť będący najważniejszym ośrodkiem szkoleniowym na Słowacji i wyjątkową wizytówką tamtejszego ministerstwa obrony. Zdjęcia: Andrzej Krugler, Centrum výcviku Lešť, 5. PSU, OS ŻW
 

Tekst przedstawia Centrum výcviku Lešť będący najważniejszym ośrodkiem szkoleniowym na Słowacji i wyjątkową wizytówką tamtejszego ministerstwa obrony. Zdjęcia: Andrzej Krugler, Centrum výcviku Lešť, 5. PSU, OS ŻW


 

„Ćwicz tak, jak będziesz walczył” – to mądra dewiza, wskazująca, jak ważny jest w szkoleniu bojowym realizm, weryfikujący techniki, taktykę i procedury działania, umiejętności ich stosowania w trudnych warunkach, a także wykorzystywany sprzęt. O warunki maksymalnie zbliżone do rzeczywistych jednak stosunkowo trudno, dlatego realizm treningów i ćwiczeń często, ze względu na różne ograniczenia, ustępuje – w większym lub mniejszym stopniu – pewnej umowności lub muszą one zostać rozbite na elementy możliwe do realistycznego przeprowadzenia tylko w określonych miejscach. Brak odpowiednich obiektów do kompleksowego ćwiczenia działań bojowych to, niestety, bolączka wielu jednostek specjalnych. Są jednak miejsca oferujące w tym zakresie unikalne możliwości – najbliższe, a jednocześnie najlepsze w Europie, znajduje się u naszych południowych sąsiadów. I wciąż się rozwija.

"Train as you fight" - this is a very wise thought that points out how important it is to keep the combat traing as realistic as possible and to keep verifying the techniques, tactics and procedures with skills and equipment adapted to the difficult operational conditions. However, it is a bit hard to keep the traing very realistic, that is why the level of realism in exercises often, because of various limitations, gives way to certain conventiality or the training must be split into elements that can be carried out only in specific places. A lack of proper infrastructure for combat training is sadly a weak point of many SOF units. However, there are places that offer unique opportunities - the nearest one, and at the same time the best one in Europe, is located in Slovakia. And it keeps developing.

Zdjęcia: Andrzej Krugler, Centrum výcviku Lešť, 5. PSU, OS ŻW

Zobacz także

Krzysztof Mątecki BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

BOPE Zwycięstwo nad śmiercią! BOPE Zwycięstwo nad śmiercią!

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując...

Działający w Rio de Janeiro Batalion Operacji Specjalnych Policji (Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE) jest jedną z najbardziej doświadczonych w walce miejskiej jednostek na świecie. Zatrzymując członków gangów narkotykowych w ufortyfikowanym labiryncie faweli, gdzie codziennie dochodzi do strzelanin i zabójstw, funkcjonariusze BOPE każdego dnia oszukują śmierć, wyznając prostą zasadę – „albo zdążysz zabić, albo zostaniesz zabity”.

Krzysztof Mątecki, Tomasz Łukaszewski 15 lat Wojsk Specjalnych

15 lat Wojsk Specjalnych 15 lat Wojsk Specjalnych

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony...

Dwudziestego czwartego maja 2007 roku, ówczesny Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, dzięki czemu w strukturach Wojska Polskiego został utworzony odrębny Rodzaj Sił Zbrojnych (RSZ) – Wojska Specjalne (WS), które obecnie stanowią ok. 3% liczebności polskich Sił Zbrojnych. W tym roku obchodzimy 15. rocznicę tego ważnego wydarzenia, dlatego warto przypomnieć proces dochodzenia do ich powstania oraz zaistniałe zmiany i rozwój.

Krzysztof Mątecki Poznawajmy wroga i czuwajmy

Poznawajmy wroga i czuwajmy Poznawajmy wroga i czuwajmy

Wydział V Antyterrorystyczny ABW strzeże bezpieczeństwa naszego kraju zatrzymując przebywających w Polsce członków międzynarodowych grup przestępczych, szpiegów i radykałów powiązanych z organizacjami...

Wydział V Antyterrorystyczny ABW strzeże bezpieczeństwa naszego kraju zatrzymując przebywających w Polsce członków międzynarodowych grup przestępczych, szpiegów i radykałów powiązanych z organizacjami terrorystycznymi. W tym roku mija 29 lat, odkąd operatorzy Wydziału V realizują zadania, których charakter w pełni oddaje motto ABW – „Poznawajmy wroga i czuwajmy”.

Centrum szkoleniowe na Słowacji

Podczas gdy w ostatnich dekadach w wielu krajach do rangi osiągnięcia urasta zbudowanie dla elitarnej jednostki ścianki wspinaczkowej, oddanie hali sportowej z siłownią lub małej strzelnicy, w ministerstwie obrony niewielkiej Słowacji już kilkanaście lat temu dostrzeżono potrzebę stworzenia zaawansowanego ośrodka treningowego, na potrzeby szeroko pojętych sił bezpieczeństwa: armii, policji i innych służb ochrony prawa, zwłaszcza ich jednostek specjalnych, a także dla cywilnych służb ratowniczych.

Nie potraktowano tego jedynie przez pryzmat poniesienia kosztów, lecz jako inwestycję w bardziej racjonalne pod względem ekonomicznym skupienie treningu w jednym miejscu i zapewnienie warunków rozwoju specjalistycznej bazy szkoleniowej, jak również – co potwierdziła przyszłość – możliwości odzyskania poniesionych kosztów przez odpłatne udostępnianie tak unikatowych obiektów oraz uzyskanie dofinansowania Unii Europejskiej i NATO dalszej rozbudowy lub modernizacji obiektów.

Organizację tego przedsięwzięcia rozpoczęto 1 stycznia 2004 r. na podstawie rozporządzenia ministra obrony Słowacji nr SÚMO-2-223/2003 z 25 sierpnia 2003 r., jako „ośrodek przygotowania i treningu jednostek specjalnych struktur wykonawczych systemu bezpieczeństwa Republiki Słowackiej do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością, w nawiązaniu do rezolucji rządu nr 998 z 22 października 2003 r.”.

Miał on pozostawać w gestii ÚŠZV MO SR (Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky), czyli funkcjonującej od 1 stycznia 1997 r. pomocniczej instytucji słowackiego ministerstwa obrony, która odpowiada za nadzór nad specjalnymi formami opieki zdrowotnej i szkolenia. Od początku wzięto bowiem pod uwagę uzupełnienie aktywności szkoleniowej o odpowiednią opiekę zdrowotną, zwłaszcza w obszarze regeneracji i rehabilitacji.

Ośrodek powstał na poligonie VP VO Lešť (od 1950 r. tzw. obwód wojskowy „Fortel”), koło miejscowości Plešovce w powiecie Zvolen kraju banskobystrzyckiego, na wysokości środkowej części południowej granicy Słowacji z Węgrami.

Po inwazji wojsk Układu Warszawskiego w 1968 r. w znajdującym się tam rejonie, znanym jako Oremovy laz, rozmieszczono oddziały ze składu 30. Gwardyjskiej Dywizji Zmechanizowanej ze Zwolenia, należącej do Centralnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej.

Po jej wycofaniu w 1990/1991 r. z Czechosłowacji, w powiecie zwoleńskim pozostały nie tylko poligonowe strzelnice dla piechoty i wozów bojowych, czołgowe autodromy, ale także budynki dawnych składów amunicji i paliwa, garaży i osiedla „Drużba”.

Do lipca 2008 r. stacjonowała tam słowacka JW4558 Lešť, a po jej rozwiązaniu obiekty te przejęła ÚŠZV, której podlegał również wojskowy ośrodek szkolenia kynologicznego w pobliskim Hronseku i ośrodek rehabilitacyjny w Trenčianskich Teplicach.
W Lešti znajduje się także ośrodek szkoleniowy słowackiej straży pożarnej (HaZZ).

Po największych inwestycjach w latach 2007–2010, przekraczających 22 808 000 euro, na bazie obiektów na poligonie Lešť powstał wszechstronnie rozbudowany ośrodek, zapewniający rzadkie możliwości organizowania różnorodnych ćwiczeń – od treningu indywidualnych umiejętności, po działanie pododdziałami – w specjalnie przygotowanych wariantach warunków, maksymalnie zbliżonych do realnych, także z użyciem ostrej amunicji różnych kalibrów oraz przy różnorodnej pozoracji.
Co ważne, nie postawiono na drogie technologie, lecz przede wszystkim na pomysłowość, proste i efektywne rozwiązania oraz zagospodarowanie posiadanych zasobów.

W pracach nad rozwojem centrum aktywnie uczestniczą jednostki inżynieryjne, wykorzystując je jako formę treningu, a jednocześnie przyczyniając się do oszczędności.

Czytaj też: Za Tatrami >>>

1 lutego 2014 r. ÚŠZV Lešť, który stał się najważniejszym ośrodkiem szkoleniowym na Słowacji i prawdziwą wizytówką tamtejszego ministerstwa obrony, zmienił nazwę na obecną: Centrum výcviku Lešť.

Z roku na rok rosło zainteresowanie korzystaniem z jego możliwości ze strony jednostek zagranicznych, co było mobilizacją do dalszych inwestycji w renowację i rozbudowę poszczególnych części.

Do połowy 2015 r. włożono 3,5 mln euro ze środków ministerstwa obrony i funduszy europejskich w wielofunkcyjną strzelnicę piechoty z sektorem dla snajperów, a także do strzelań dynamicznych oraz poligon saperski, 1,3 mln zaś w przygotowanie obozowiska namiotowego na 350 osób, które może urosnąć bardzo szybko do 700-osobowego. To ostatnie jest odpowiedzią na problem tylko częściowego wykorzystania dotąd obiektów szkoleniowych ze względu na ograniczone możliwości zakwaterowania większej liczby zainteresowanych, ale również przygotowaniem na sytuacje kryzysowe, ponieważ obozowisko może zostać w razie potrzeby zwinięte, przewiezione i rozstawione tam, gdzie zaszłaby taka potrzeba.

W 2016 roku w Lešti powstały kolejne obiekty, odwzorowujące warunki specyficznych miejsc, wynosząc ośrodek do poziomu najnowocześniejszego, jedynego tak zaawansowanego w tej klasie na kontynencie.

Organizacja ośrodka i obiekty

CV Lešť obejmuje obszar 145,5 km2, na których znajdują się obiekty i urządzenia: ćwiczeń poligonowych, szkolenia specjalnego, technologii symulacyjnych, sportowo-rehabilitacyjne, kwaterunkowe (namiotowe, typu koszarowego i hotelowe) oraz zaplecza kuchennego (trzy kuchnie wojskowe).

Na te pierwsze składają się typowo wojskowe, otwarte pasy taktyczno-strzelnicze dla piechoty, artylerii i wozów bojowych na południu, plac ćwiczeń saperskich i autodrom do doskonalenia terenowej jazdy wozami bojowymi. Znajduje się tam także ośrodek wodny ze zbiornikiem o głębokości brodów 2,4 i 4,3 m, do ćwiczenia m.in. przepraw, działania płetwonurków i desantowania ze śmigłowców do wody.

Dodatkowy element części ogólnowojskowej to Camp Štefánik, odwzorowujący warunki obozów słowackiego kontyngentu w Afganistanie (w Kandaharze i Tarin Kowt), gdzie żołnierze kierowani na misje ISAF ćwiczyli ochronę bazy, działanie na check pointach itp.

Najbardziej interesującą i skupiającą w jednym miejscu wiele wyjątkowych obiektów jest oczywiście część CV Lešť związana ze szkoleniem specjalnym (Zariadenia špeciálneho výcviku). Jego główną część stanowi osadaJakub Village”, czyli zespół wielofunkcyjnych obiektów, przeznaczonych do szkolenia pojedynczych operatorów jednostek specjalnych i innych żołnierzy oraz małych zespołów bojowych w terenie zabudowanym (ang. MOUT – military operation in urban terrain) i samych budynkach (CQB – close quarter battle), na podejściach do zabudowań i w pobliskim terenie, zwłaszcza podczas konfliktów niskiej intensywności lub w działaniach kontrterrorystycznych CT (DA – direct actionHRO – hostage rescue ops) i operacjach zatrzymywania niebezpiecznych osób w różnych warunkach i miejscach (HEA – high risk entry and apprehensions), a także eskortowania VIP-ów w warunkach ekstremalnych.

Wszystkie te obiekty przystosowane są do prowadzenia w nich treningów z wykorzytaniem broni strzelającej amunicją ćwiczebną FX z pociskami barwiącymi i granatów oszałamiających flsh-bang (P1), część dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu konstrukcji pozwala na strzelanie wewnątrz amunicją ostrą, a w wyznaczonych strefach można nawet używać odłamkowych granatów ręcznych.

Ogień prowadzi się do dowolnie rozmieszczanych tarcz papierowych, ruchomych tarcz sterowanych przez wi-fi, a w niektórych miejscach do metalowych popperów. W większości możliwe jest stosowanie urządzeń dymotwórczych i granatów dymnych, zamontowane są urządzenia do głośnego odtwarzania odgłosów pola walki oraz innych efektów akustycznych i świetlnych, w tym zaciemnianie wnętrz imitujące działania nocne.

Pierwszy obiekt osady, „Rumovisko”, to hala 20×50 m do ćwiczenia działań ratowniczych po katastrofach naturalnych lub industrialnych, w tym poszukiwania (także z pomocą psów) i wydobywania osób zasypanych oraz z pionowych szybów, ale również teren do treningu walki w ruinach z użyciem FX.
W różnych punktach może płonąć ogień, a ruchoma aparatura pozwala imitować wiatr i deszcz.

Taktyczno-strzelecki trenażer „Skladisko” mieści się w budynku 20×10 m i wysokości 5 m, urządzonym na wzór hal oraz składów przemysłowych, w których policyjne i wojskowe zespoły specjalne mogą ćwiczyć ze strzelaniem FX taktyczne poruszanie się, przeszukiwanie i zatrzymywanie osób przy takich samych efektach specjalnych jak w poprzednim obiekcie.
Tu trenuje się też psy w odnajdywaniu ukrytych osób, narkotyków lub materiałów wybuchowych.

Samochodowa hala strzelecka „Auto-Moto” (79 x 17,5 x 4 m) pozwala łączyć poruszanie się pojazdami ze strzelaniem amunicją ostrą (9 mm z pistoletów i pm, ze strzelb gładkolufowych kalibru 12, a po dodaniu dodatkowych osłon także do 7,62 mm NATO) lub FX z ich wnętrza w czasie jazdy w wielu kierunkach, a także na trening dynamicznego zatrzymywania pojazdu przestępców z sytuacjami, gdy konieczne jest użycie broni palnej. Gospodarze zapewniają na życzenie i za dopłatą, podobnie jak w wielu innych miejscach ośrodka, kompletne wraki pojazdów, pozbawione jedynie płynów eksploatacyjnych, które można ostrzeliwać w ramach ustalonych scenariuszy.
W hali pokrytej kulochwytami w zakresie prawie 360 stopni przygotowany jest zapas opon, z których układa się przeszkody do omijania, imituje ograniczenie drogi budynkami i rozmieszcza na nich w dowolnych punktach tarcze.
Ten obiekt również oferuje efekty świetlno-dźwiękowe, zaciemnianie, zadymianie, deszcz i wiatr. Wykorzystywany jest nie tylko do ćwiczen dynamicznych, lecz także do podstawowych treningów snajperskich przy opisanych „urozmaiceniach”.

Strzelecka hala „Pešia”, z trzema sektorami o długości ok. 25 m i szerokości 17,5 m, to kolejny obiekt do treningu działań taktycznych w wybranym wariancie oświetlenia ze strzelaniem amunicją ostrą w dowolnych kierunkach, z aranżowaniem różnych układów pomieszczeń do „czyszczenia”, dzięki przestawianym przesłonom pokrytym materiałem, przez który widać działanie operatora/zespołu lub nieprzezroczystym.
W tym obiekcie znajduje się prócz tego trenażer do ćwiczenia forsowania drzwi narzędziami mechanicznymi, hydraulicznymi i metodą balistyczną, czyli strzałami ze strzelby gładkolufowej.

„Domek” taktyczno-strzelecki 10 x 5 x 3 m z możliwością zadymiania ma podobne przeznaczenie jak poprzednie miejsce, ale prócz ćwiczenia technik wyłomowych przez drzwi i okna nawet za pomocą ładunków wybuchowych, strzelania do wnętrza i w nim, można wrzucać także granaty odłamkowe URG 86.

„Takticko-požiarny domec” (10 x 5 x 9 m) z efektami ogniowo-dymnymi przeznaczony jest głównie dla strażaków, ale tu także briczerzy mogą trenować swe techniki wyłomowe.

 

Kolejny obiekt osady ma charakter tunelu drogowego o wymiarach 60 x 9 x 5 m i przeznaczenie podobne jak „Rumovisko”.
Ratownicy i komandosi z bronią na amunicję FX ćwiczą w nim sytuacje zastane po katastrofach lub ataku terrorystycznym z masowymi ofiarami. Realizmu dodają płonące makiety samochodów, ogniska pożarów w wybranych rejonach, manekiny o różnej masie, dymy i inne, wymieniane już efekty specjalne.

Inne miejsce do treningu misji ratowniczych i walki (FX) w warunkach szczególnych to „Zborenisko”, czyli 50 x 20 m ruin z niekontrolowanym ogniem i kanałów.

W osadzie znajduje się także „Dzwonnica”, a w zasadzie mała kaplica z wieżą (10 x 5 x 4 m) do treningów odbijania zakładników i innych taktycznych „drillów” z forsowaniem wejść i strzelaniem amunicją FX.

Ostatni element osady stanowi„Železnica”– fragment dworca kolejowego z niedużą stacją i wagonem osobowym na torach, w którym dopuszczane jest strzelanie amunicją pistoletową i ze strzelb w ramach akcji uwalniania zakładników.

W innej części ośrodka, nad małym stawem, znajduje się prosto pomyślany symulator śmigłowca „Jakub Koloseum”.
Zamontowana na żurawiu wieżowym ruchoma makieta śmigłowca umożliwia niskokosztowy i wielowariantowy trening desantowania z różnej wysokości na ziemię, dachy wolno stojących budynków (duży i mniejszy) oraz obiekty nawodne/pływające.
Konstrukcja makiety pozwala odwzorować budowę przedziału desantowego różnych typów śmigłowców i opuszczanie jej po linach zamocowanych w charakterystycznych dla nich punktach: przez drzwi boczne (z regulacją szerokości na wymiar konkretnego typu), tylne oraz otwór w podłodze.

Zjazd na budynek treningowy „Jakub Building Gun” (9 x 17,5 x 4 m) stwarza warunki do całościowego przećwiczenia szturmu, od desantowania na dach obiektu, przez wejście do jego wnętrza różnymi drogami, po taktyczne działanie z wykorzystaniem amunicji bojowej w środku, w warunkach ograniczonej widoczności. Wewnątrz: meble i przesłony do dowolnej aranżacji, zestaw efektów specjalnych poszerzony o ustawianie wybranej temperatury.

Trenażer „Jakub Climbing” ma konstrukcję nośną z typowych metalowych rusztowań budowlanych i formę kilkukondygnacyjnego ażurowego czworokąta z zamontowanymi fragmentami ścian z oknami, kilkuścieżkową ścianką wspinaczkową, linami do zjazdów itp.
Ten prosty obiekt czeskiego pomysłu, stwarzający wiele możliwości szkolenia wysokościowego, to temat na osobny artykuł.

CV Lešť obejmuje też nieodległy rejon „Bralce-Via Ferrata” przygotowany do treningu wspinaczki skałkowej, taktyki działań górskich i bytowania w takich warunkach.

Zaawansowane możliwości treningowe zapewnia poradziecki czteropiętrowy blok mieszkalny, zaadaptowany na wielofunkcyjny trenażer taktyczno-strzelecki „Drużba-Jakub High-Rise Budilding”Jego dach przystosowany jest do treningu desantowania na obiekt ze śmigłowców.

Sektor A przystosowano do ostrzeliwania pod różnymi kątami celów na różnych kondygnacjach przez snajperów z położonego naprzeciw budynku lub innych stanowisk.

Taktyczne sektory B i C oraz strzeleckie D1 i 2 mają klatki schodowe i pomieszczenia w całości przygotowane do przeprowadzania treningów taktyki działań szturmowych z wykorzystaniem amunicji bojowej.

Na wszystkich poziomach ściany wyłożone są panelami ochronnymi, wychwytującymi pociski, a drzwi do poszczególnych „mieszkań” przystosowane do treningu ich forsowania za pomocą narzędzi wyłomowych i strzałów ze strzelb gładkolufowych – zniszczeniu w tym przypadku ulegają tylko specjalne, wymienne elementy.

Ten jedyny w swoim rodzaju tej wielkości obiekt szkoleniowy w Europie pozwala w pełnym zakresie trenować taktykę operacji szturmowych z siłowym „wejściem” do mieszkania w budynkach typowych dla aglomeracji miejskich: od podjazdu lub podejścia do budynku, wejścia i działania w pionie klatki schodowej (w górę lub w dół), przez różnorodne sposoby pokonywania zamkniętych drzwi, czyli tzw. przeszkód budowlanych, po opanowywanie poszczególnych mieszkań – a wszystko „na ostro”.

W innych częściach budynku można ćwiczyć z amunicją FX, poruszać się kanałami i przejściami piwnicznymi, oczywiście z pełnym asortymentem efektów specjalnych.

Najnowsze obiekty to:

oraz taktyczny poligon „policyjny”, gdzie ustawiono różne pojazdy (w tym dwa autobusy i ciężarówkę), do ćwiczeń odbijania zakładników i zatrzymywania osób. Do tego wojskowy tor przeszkód. strzelnica SCATT z trenażerami laserowymi oraz zaplecze sportowo-rehabilitacyjne: boisko, hala sportowa z salą do walki wręcz i siłownią, sauny, jaccuzi, hydromasaże oraz masaże klasyczne.

Na internetowej stronie ośrodka (www.lest.mil.sk) można znaleźć szczegółowe cenniki korzystania z wszystkich wymienionych miejsc, wybranych efektów specjalnych i innych elementów.

Tak niespotykane możliwości kompleksowego podnoszenia umiejętności taktyczno-strzeleckich w bardzo realistycznych warunkach przyciągają coraz większą liczbę jednostek z różnych państw.

Trzy lata temu przez CV Lešť przewinęło się ponad 10 000 ćwiczących, z czego tysiąc z zagranicy.

W ośrodku regularnie trenują słowackie jednostki specjalne wszystkich resortów, poczynając od 5. Pułku Specjalnego („SPECIAL OPS” 2/2013), także z amerykańskimi partnerami.

W 2013 r. Lešť był jednym z miejsc międzynarodowych ćwiczeń sił specjalnych pk. Cobra'13.

Rok później w ramach ćwiczeń „SlovPol 2014” z „gabčikowcami” z 5. PSU ćwiczyli tam żołnierze Wydziału Działań Specjalnych warszawskiego Oddziału Specjalnego ŻW, a w 2015 r. ponad setka z JW GROM.

Od 2014 r. już kilkakrotnie odwiedzali Lešť komandosi z Lublińca, a także z „Formozy”, JW „Nil”, głównej „realizacji” CBŚP i Wydziału Realizacyjnego MF („SPECIAL OPS” 5/2017).

Słowacki ośrodek gościł policyjnych antyterrorystów, komandosów armii i marynarki wojennej oraz zwiadowców z Danii, specjalsów z Norwegii, operatorów policyjnych jednostek kontrterrorystycznych z Holandii i Litwy, a w tym roku z niemieckiej KSK.

We wrześniu 2017 r. w CV Lešť odbyły się ćwiczenia policyjnych jednostek interwencyjnych, skupionych w europejskiej sieci ATLAS – poza miejscową UOU („SPECIAL OPS” 3/2011) uczestniczyli w nich Austriacy (Cobra) Chorwaci (ATJ Lučko), Niemcy (GSG9), Słoweńcy („Red Panther”), Szwajcarzy, Szwedzi (NI), Węgrzy (TEK) i Włosi (NOCS).

Zainteresowanie tym unikalnym miejscem wyraziły nawet delegacje wojskowe z Wietnamu i Chin.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Ireneusz Chloupek Eulex IG

Eulex IG Eulex IG

Sześć lat po jednostronnym zadeklarowaniu zerwania dotychczasowych związków z Serbią przez jej południowo-zachodnią, autonomiczną prowincję Kosowo, zamieszkałą w 90% przez Albańczyków, i ogłoszeniu...

Sześć lat po jednostronnym zadeklarowaniu zerwania dotychczasowych związków z Serbią przez jej południowo-zachodnią, autonomiczną prowincję Kosowo, zamieszkałą w 90% przez Albańczyków, i ogłoszeniu przez nią niepodległości, ta nowa republika boryka się z postkonfliktowymi napięciami oraz silną przestępczością zorganizowaną. Do czasu osiągnięcia europejskich standardów przez nowe, miejscowe struktury ochrony prawa, które samodzielnie będą skutecznie przeciwdziałać tym problemom, wspiera je organizacyjnie,...

Ireneusz Chloupek KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE

KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE KAMPFSCHWIMMER KOMPANIE

„Jeśli ludzie z amerykańskich sił specjalnych powiedzą, że jesteś dobry, to tak jest – stwierdził kiedyś instruktor działań antyterrorystycznych US Navy. – Jeżeli to samo usłyszysz od Izraelczyków, to...

„Jeśli ludzie z amerykańskich sił specjalnych powiedzą, że jesteś dobry, to tak jest – stwierdził kiedyś instruktor działań antyterrorystycznych US Navy. – Jeżeli to samo usłyszysz od Izraelczyków, to znaczy, że jesteś naprawdę bardzo dobry. Gdy powiedzą tak o tobie Brytyjczycy z SAS lub SBS, możesz być pewien, że należysz do najlepszych, bo oni rzadko prawią komplementy”. Jedną z jednostek specjalnych, o której wszyscy wymienieni zawsze wyrażają się z uznaniem, jest Kampfschwimmerkompanie niemieckiej...

Ireneusz Chloupek EOG

EOG EOG

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie,...

Estońska Grupa Operacji Specjalnych (Erioperatsioonide grupp - EOG) to jeden z najmłodszych i najmniej znanych tego typu oddziałów w NATO. Uwarunkowania geopolityczne, niewielki obszar i zasoby ludzkie, ograniczony potencjał młodej armii od niedawna znów niepodległej Estonii oraz brak zrozumienia wśród części decydentów dla miejsca operacji specjalnych w systemie obrony kraju początkowo nie sprzyjały tworzeniu jednostki o takim przeznaczeniu. Gdy jednak została sformowana, zadbano o nadanie jej profesjonalnego...

Ireneusz Chloupek JW AGAT

JW AGAT JW AGAT

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu...

Najmłodszy komponent bojowy Wojsk Specjalnych, który 27 czerwca br. obchodził swoją trzecią rocznicę, to jednostka lekkiej piechoty szturmowej o charakterze powietrznodesantowym, najbliższa oryginalnemu modelowi formacji typu Commando i Rangers. Jej główne przeznaczenie to akcje bezpośrednie - przede wszystkim zapewnianie wsparcia i zabezpieczenia kinetycznego operacjom prowadzonym przez pododdziały wydzielone z innych jednostek WS oraz samodzielne działania rajdowe.

Ireneusz Chloupek Jackal Stone-14

Jackal Stone-14 Jackal Stone-14

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych...

Prawie równolegle do ćwiczenia Noble Sword-14 w Polsce i na Litwie w dniach 12-23 września br. odbyło się zorganizowane przez US Special Operations Command Europe (SOCEUR - Dowództwo Operacji Specjalnych w Europie) ćwiczenie wojsk specjalnych z serii pk. Jackal Stone, w tym roku w Niemczech i Holandii. W składzie jednej z wielonarodowych SOTG (Special Operation task Group) ćwiczyli żołnierze naszej JW GROM.

Ireneusz Chloupek NOBLE SWORD - Combat ready

NOBLE SWORD - Combat ready NOBLE SWORD - Combat ready

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku...

„Mam honor i przyjemność ogłosić, że SOCC ukończył proces certyfikacji, uzyskując ocenę celującą. Ocena ta nie jest dziełem przypadku, co oczywiste, ale jest też wynikiem wielu lat ciężkiej, pełnej wysiłku pracy”. Takie słowa usłyszeli żołnierze polskich Wojsk Specjalnych od szefa Międzynarodowego Zespołu Certyfikującego, kmdr. Konstantionosa Gialousisa, na zakończenie rozgrywanego od 2 do 19 września br. sojuszniczego ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Noble Sword-14, które stanowiło...

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Najnowsze produkty i technologie

Carpatia Arms Sp. z o.o. ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach ResGear - dbałość o szczegóły z myślą o profesjonalistach

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak...

ResGear to polski producent sprzętu taktycznego, który przebojem pojawił się na rodzimym rynku, zyskując wielu wiernych klientów nie tylko wśród funkcjonariuszy służb mundurowych, zarówno w Europie, jak i w USA. Sprzęt tej marki projektowany i szyty jest w Polsce, przy użyciu najnowszych światowych technologii oraz materiałów, dzięki którym wyznacza nową jakość na naszym rynku.

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza Systemy łączności INVISIO – sprzęt dla nowoczesnego żołnierza

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy...

Na współczesnym polu walki zapewnienie skutecznej, niezawodnej i bezpiecznej łączności na poziomie zespołów bojowych, a także między pojedynczymi operatorami jednostek wojskowych i policyjnych, należy do kwestii o kluczowym znaczeniu. Nowoczesne systemy łączności umożliwiają komunikowanie się w czasie działań operacyjnych i taktycznych, a także zabezpieczają przed hałasem o dużym natężeniu dźwięku i związanymi z tym urazami słuchu.

DURABO® Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy Polska marka DURABO wchodzi na rynek mundurowy

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje...

DURABO®, to polski brand firmy Kreator, będącej kontraktorem polskich i zagranicznych służb mundurowych. Analizując rynek odzieży taktyczno-outdoorowej, firma dostrzegła, że co prawda w ofercie znajduje się wiele produktów przeznaczonych dla tej grupy odbiorców, jednak są one albo niskiej jakości spowodowanej dalekowschodnią produkcją i zastosowanymi materiałami, albo w bardzo wysokiej cenie, wynikającej z kosztów importu, np. z USA. W konsekwencji tego firma uznała, że brakuje na rynku oferty odzieży...

OPC Sp. z.o.o. Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Vademecum okularów przeciwsłonecznych Vademecum okularów przeciwsłonecznych

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok...

Czas wiosenno-letni to zdecydowanie ta pora roku, kiedy większość z nas podchodzi do tematu zakupu nowych okularów przeciwsłonecznych. Silne natężenie szkodliwego promieniowania UV powoduje, że nasz wzrok zaczyna się intensywniej męczyć, doskwiera nam obniżony komfort widzenia, a kolory przybierają przekłamane barwy.

poza-domem.pl Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Jakie są rodzaje łuków strzeleckich? Jakie są rodzaje łuków strzeleckich?

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz...

Łucznictwo to szlachetny sport, jego historia sięga początków cywilizowanego świata a może nawet dalej. Długo był podstawowym narzędziem wykorzystywanym podczas polowań. Łuki wyszły z łask dopiero wraz z momentem pojawienia się broni palnej. Jednak nie zniknęły całkowicie. Zmienił się charakter ich użycia. W dzisiejszych czasach wykorzystywane są w sportach strzeleckich, na olimpiadach, a także hobbystycznie. Jeśli interesuje Cię łucznictwo, to sprawdź jaki łuk na początek będzie najlepszym wyborem.

Ewelina Grzesik TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic TUNDRA - nowa czołówka od Mactronic

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki....

„Czołówka” jest niezbędnym narzędziem pracy żołnierzy i medyków, ale nie tylko. Niektórzy sportowcy, turyści, miłośnicy kijów trekkingowych czy bywalcy biwaków nie wyobrażają sobie życia bez dobrej czołówki. Dlatego przetestowaliśmy i sprawdziliśmy, czy warto zainwestować w latarkę TUNDRA THL0111 firmy MACTRONIC.

RAW Sp. z o.o. RAW Mobile BMS

RAW Mobile BMS RAW Mobile BMS

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania...

Smartfony stały się powszechnym elementem naszej rzeczywistości. Dzięki urządzeniom mobilnym komunikacja dzisiaj oznacza dużo więcej niż zwykłą rozmowę – chętnie używamy darmowych komunikatorów do przesyłania wiadomości tekstowych, nagrań głosowych, zdjęć, wideo, a nawet dokumentów i lokalizacji. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła cyfrową ewolucję społeczeństw, pojawiło się wiele przydatnych narzędzi, które umożliwiają użytkownikom realizację pożądanych funkcjonalności i jednocześnie prezentują...

Combat.pl Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy Przeżyj to z combat - zgarnij zniżkę na swoje zakupy

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów,...

Jeśli trafiłeś na tę stronę świadomie, to najpewniej interesują Cię zagadnienia militarne, być może survival, ewentualnie bushcraft lub EDC. Te zainteresowania łączy dość specyficzna grupa przedmiotów, które zapewne chcesz posiadać – tak jak my. Zdobyć je można w licznych sklepach „wojskowych” zorientowanych na takich właśnie zapaleńców. Być może nie wiesz jeszcze, że do grona tych sklepów dołączył stosunkowo niedawno kolejny gracz – combat.pl.

SPY SHOP Paweł Wujcikowski Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler Termowizja strzelecka na każdą kieszeń – AGM Rattler

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli...

Co jest najważniejsze w strzelectwie? Oczywiście dobra widoczność niezależnie od warunków terenowych i atmosferycznych. Kiedy zapadnie zmierzch i chmury zakryją niebo, profesjonalny termowizor pozwoli łatwo zlokalizować cel nawet przy zupełnym braku światła zewnętrznego. W tym artykule skupimy się na urządzeniach z rodziny AGM Rattler, które oferują doskonały stosunek ceny do oferowanych możliwości.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops