Special-Ops.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

60 lat JW4101

Jednostka Wojskowa Komandosów to najstarsza, nadal istniejąca jednostka specjalna Wojska Polskiego w 2021 roku obchodzi dwie wyjątkowe rocznice. O historii i zmianach zachodzących w Jednostce rozmawialiśmy z płk. Michałem Strzeleckim, dowódcą JWK. Fot. arch. JWK (Daniel Dmitriew)

Jednostka Wojskowa Komandosów to najstarsza, nadal istniejąca jednostka specjalna Wojska Polskiego w 2021 roku obchodzi dwie wyjątkowe rocznice. O historii i zmianach zachodzących w Jednostce rozmawialiśmy z płk. Michałem Strzeleckim, dowódcą JWK. Fot. arch. JWK (Daniel Dmitriew)

Jednostka Wojskowa Komandosów to najstarsza, nadal istniejąca jednostka specjalna Wojska Polskiego, która w tym roku obchodzi dwie wyjątkowe rocznice. O historii i zmianach zachodzących w Jednostce rozmawialiśmy z płk. Michałem Strzeleckim, dowódcą JWK.

Zdjęcia: arch. JWK (Daniel Dmitriew)

Zobacz także

Tomasz Łukaszewski Łódzcy Kontrterroryści

Łódzcy Kontrterroryści Łódzcy Kontrterroryści

Są trzecim pododdziałem KT, który statystycznie w roku realizuje najwięcej działań kontrterrorystycznych na terenie województwa łódzkiego oraz kraju. Od dwóch lat stanowią odwód kontrterrorystyczny Komendy...

Są trzecim pododdziałem KT, który statystycznie w roku realizuje najwięcej działań kontrterrorystycznych na terenie województwa łódzkiego oraz kraju. Od dwóch lat stanowią odwód kontrterrorystyczny Komendy Głównej Policji. Regularnie biorą udział w misjach zagranicznych, a w ostatnim czasie również w działaniach na granicy Białorusi i Ukrainy, gdzie pełnią służbę jako jednostka specjalna policji do nadzoru nad bezpieczeństwem w paśmie przygranicznym. Poznajcie Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny...

Krzysztof Mątecki Nadwiślański WZD

Nadwiślański WZD Nadwiślański WZD

Warszawski Wydział Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (WZD NwOSG) utrzymuje stałą gotowość bojową, wchodząc w skład nieetatowego pododdziału odwodowego Komendy Głównej SG....

Warszawski Wydział Zabezpieczenia Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (WZD NwOSG) utrzymuje stałą gotowość bojową, wchodząc w skład nieetatowego pododdziału odwodowego Komendy Głównej SG. Funkcjonariusze WZD NwOSG nawet kilka razy w tygodniu przeprowadzają operacje na szeroką skalę, zatrzymując członków zorganizowanych grup przestępczych.

Redakcja Kontrterroryści z Radomia

Kontrterroryści z Radomia Kontrterroryści z Radomia

Realizują zadania bojowe o najwyższym stopniu trudności wspierając działania kryminalne wymierzone w najniebezpieczniejszych przestępców w Polsce. Ich znakiem rozpoznawczym jest „Skorpion”, znajdujący...

Realizują zadania bojowe o najwyższym stopniu trudności wspierając działania kryminalne wymierzone w najniebezpieczniejszych przestępców w Polsce. Ich znakiem rozpoznawczym jest „Skorpion”, znajdujący się w centralnej części oficjalnej naszywki jednostki. Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Radomiu jest obecnie jedną z 18 policyjnych jednostek KT w kraju, a jej głównym obszarem działania jest województwo mazowieckie.

W tym roku Jednostka Wojskowa Komandosów obchodzi dwie wyjątkowe rocznice…

Płk. Michał Strzelecki

Płk. Michał Strzelecki, dowódca JWK (pełnił swoją funkcję do 14.05.2021 r.)

– Tak, to prawda. Pierwsza wynika z faktu sformowania 60 lat temu 26. Batalionu Rozpoznawczego. Druga dotyczy przeprowadzonego 10 lat temu przeformowania 1. Pułku Specjalnego Komandosów w Jednostkę Wojskową Komandosów. Nasza Jednostka jest najstarszą, nadal istniejącą jednostką specjalną Wojska Polskiego. Oczywiście w okresie powojennym, przed powstaniem 26. Batalionu Rozpoznawczego, istniały inne jednostki specjalne, które z różnych przyczyn zostały rozformowane lub przeformowane w zupełnie inne struktury. Natomiast między obecną Jednostką Wojskową Komandosów i 26. Batalionem Rozpoznawczym, a nawet kompanią rozpoznawczą ówczesnej 6. Dywizji Powietrzno-Desantowej, na bazie której został on sformowany, jest ciągłość funkcjonowania.

Jednostka Wojskowa Komandosów to nie tylko najstarsza jednostka specjalna Wojska Polskiego, ale także jednostka, która może poszczycić się dziedziczeniem licznych tradycji innych formacji z czasów II wojny światowej. Jakie rodzi to zobowiązania dla Jednostki?

– Dzięki dziedzictwu tradycji wielu jednostek, mamy kontakt z szerokim środowiskiem ich weteranów. Kombatantów II wojny światowej jest pośród nas coraz mniej i coraz rzadziej pojawiają się też w Lublińcu. Wcześniej regularnie zapraszaliśmy na organizowane przez nas uroczystości wszystkich, którzy chcieli do nas zawitać. Dziś, mając na uwadze ich stan zdrowia i kondycję, jest to coraz trudniejsze i obecnie organizujemy uroczystości dla weteranów głównie w Warszawie, bo tam przede wszystkim skupia się środowisko byłych żołnierzy batalionów Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej: Zośka, Parasol i Miotła. Kontakt z weteranami pomaga nam budować tożsamość JWK, zwłaszcza wśród najmłodszych żołnierzy naszej Jednostki.

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Jednostki zachodziły przez ostatnie lata?

– Krokami milowymi najnowszej historii jednostki było przeniesienie 1. batalionu szturmowego z Dziwnowa do Lublińca w 1986 roku oraz przeformowanie go w 1993 roku w 1. Pułk Specjalny, który w 1995 roku wyróżniony został nazwą „Komandosów”.

W 2001 roku rozpoczął się proces zmian w wielu aspektach funkcjonowania Jednostki; wprowadzono selekcyjny nabór kandydatów do zawodowych pododdziałów bojowych, które rok później uzawodowiono całkowicie, pozostawiając jeden z batalionów specjalnych do rozwinięcia poprzez mobilizację rezerwistów. Selekcją objęto nie tylko nowych kandydatów, ale również tych spośród żołnierzy zawodowych ówczesnego 1PSK, którzy chcieli nadal służyć w pododdziałach bojowych.

W 2004 roku (od 1 lipca – przyp. red.), poprzez połączenie sztabów istniejących batalionów specjalnych oraz zawodowych kompanii zaimplementowano w Jednostce strukturę zespołów bojowych. Wiązało się to z uzawodowieniem całej Jednostki; do końca tego roku nie było w niej już żadnego żołnierza służby zasadniczej.

W tym czasie, w celu koordynacji rozwoju Wojsk Specjalnych państw NATO, powołano Centrum Koordynacyjne Operacji Specjalnych NATO (NSCCNATO Special Operations Coordination Center), przeformowane później w Dowództwo Operacji Specjalnych NATO (NSHQNATO Special Operations Headquarters).

1PSK w swoim rozwoju korzystał z rozwiązań wypracowanych w NSCC/NSHQ, a przyjęta struktura oparta na zespołach bojowych pozwalała na ich podstawie formować podstawowe moduły bojowe operacji specjalnych, opracowane w NATO-wskim dowództwie: Zadaniowe Zespoły Bojowe (SOTGSpecial Oprations Task Group). Drugą oś rozwoju Jednostki stanowiło nasze zaangażowanie w misje zagraniczne.

Strzelec wyborowy

Strzelec wyborowy; fot. arch. JWK (Daniel Dmitriew)

Jesienią 2001 roku po raz pierwszy w historii Jednostki wysłaliśmy na misję zwarty pododdział, sformowany w oparciu o naszych żołnierzy; wcześniej pojedynczy żołnierze 1PSK uczestniczyli w misjach pokojowych ONZ w ramach zbiorczych pododdziałów tworzonych na potrzeby poszczególnych misji. Była to misja w Macedonii, gdzie nasz kilkudziesięcioosobowy pododdział stanowił samodzielny Polski Kontyngent Wojskowy.

Wkrótce otworzyły się dla nas nowe kierunki, pododdziały wystawiane przez naszą Jednostkę weszły w skład PKW Afganistan i Irak, a nawet Czad czy Pakistan.

W Afganistanie, z krótką przerwą, jesteśmy do tej pory, jednak w świetle niedawno podjętych decyzji, nasze zaangażowanie w tym kraju właśnie dobiega końca.

Czym różni się JWK od innych jednostek specjalnych Wojska Polskiego?

– Każda jednostka Wojsk Specjalnych, pomimo wielu podobieństw, ma swoją specyfikę w zakresie struktury, systemu szkolenia, naboru, wyposażenia i innych aspektów. Jednocześnie wszystkie jednostki Wojsk Specjalnych utrzymują nakazany poziom zdolności do realizacji podstawowego kanonu operacji specjalnych, czyli rozpoznania specjalnego, akcji bezpośrednich i wsparcia militarnego.

Gdybym miał wskazać zadania, w których specjalizuje się JWK, to niewątpliwie należy do nich wsparcie militarne, czyli szkolenie zagranicznych pododdziałów partnerskich. W celu podnoszenia zdolności do realizacji tego typu operacji chętnie angażujemy się w udzielanie pomocy szkoleniowej jednostkom Wojska Polskiego i Policji, które się o tę pomoc zwrócą.

pies bojowy

Działania z udziałem psa bojowego K9; fot. arch. JWK (Daniel Dmitriew)

Innym aspektem specyfiki JWK są rozwijane we współpracy z Siłami Specjalnymi Wojsk Lądowych USA nowe zdolności, częściowo zbieżne z misją wsparcia militarnego, dedykowane do wykorzystania w ramach operacji obronnej naszego kraju.

Poza wymienioną rolą instruktorską, charakterystyczne dla JWK jest także utrzymywanie szerokich partnerskich kontaktów z jednostkami w kraju i za granicą: współpracujemy stale z 1. Batalionem 10. Grupy Sił Specjalnych US Army, 2. Batalionem Jegrów z Kowna oraz słowackim 5. Pułkiem Specjalnym z Żyliny. Mamy również stałe kontakty szkoleniowe z jednostkami konterrorystycznymi polskiej Policji, przede wszystkim SPKP Katowice, Opole i Wrocław oraz CPKP BOA. Dodatkowo wciąż pojawiają się nowi partnerzy i ta współpraca – zarówno krajowa, jak i zagraniczna – coraz bardziej się rozwija.

Czytaj też: GROM inspiruje do tworzenia i działania >>>

Inną cechą charakteryzującą JWK jest rola podoficerów; w Jednostce stanowią oni znacznie powyżej połowę żołnierzy; w zespołach bojowych odsetek ten jest jeszcze większy, a w pododdziałach stricte bojowych: grupach specjalnych i wsparcia jest ich ponad 90%.

W celu optymalnego wykorzystania potencjału korpusu podoficerów w JWK utworzyliśmy w zespołach bojowych stanowiska odpowiadające funkcji Starszego Podoficera Dowództwa. Podlegają oni bezpośrednio pod dowódcę zespołu i pełnią funkcję jego doradcy, dzieląc się swoim ogromnym doświadczeniem oraz pomagając właściwie wykorzystać i rozwijać potencjał szeregowych i podoficerów w pododdziale.

Pan związał prawie całą swoją karierę wojskową z Jednostką Wojskową Komandosów. Jak trafił Pan do jednostki i co spowodowało, że to właśnie JWK okazała się tą jedyną?

– Dołączyłem do Jednostki w momencie, w którym rozpoczął się proces jej przeformowania ze starej formuły na nową.

Gdy kończyłem Szkołę Oficerską (Wyższa Szkoła Oficerska im. T. Kościuszki we Wrocławiu – przyp. red.), proces naboru do 1PSK nie był jeszcze prowadzony drogą selekcji. Trafiłem na pododdział złożony z żołnierzy służby zasadniczej, kilka dni po zakończeniu pierwszej w historii Jednostki selekcji do zawodowych pododdziałów bojowych. Wkrótce rozpoczął się cykl kolejnych edycji selekcji, do której również przystąpiłem i ukończyłem ją z powodzeniem, aby utrzymać prawo do służby w kompanii specjalnej i docelowo trafić na tzw. „kadrówkę”, czyli pododdział zawodowy. W efekcie rok po rozpoczęciu służby w 1PSK objąłem obowiązki dowódcy Zespołu Grup Specjalnych w kompanii specjalnej płetwonurków.

Co mną kierowało, służąc w Jednostce?

Przede wszystkim możliwość uczestnictwa w rozwijaniu jej zdolności oraz budowania nowych, przekształcania jej w kierunku, aby jak najlepiej przygotować podległych mi żołnierzy do wyzwań, które może nam przynieść współczesne pole walki. Awansując w stopniu oraz na kolejne, wyższe stanowiska, miałem coraz większy wpływ na podległe mi pododdziały.

Trening skoczków spadochronowych

Trening skoczków spadochronowych; fot. arch. JWK (Daniel Dmitriew)

Zaczynając od etatu dowódcy grupy specjalnej, poprzez różne stanowiska w zespołach bojowych oraz pionie szkolenia, doszedłem do stanowiska dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów i mogłem krok po kroku uczestniczyć w procesie jej rozwoju.

Możliwość wzięcia udziału w budowaniu przyszłości JWK była głównym czynnikiem, który mnie motywował. Możliwość, która, nie będę ukrywał, daje ogromną satysfakcję. Widzieć efekty tego, co się robi na przestrzeni lat, kiedy procesy zainicjowane przez moich poprzedników i rozwijane wysiłkiem wielu ludzi zdeterminowanych, by je wspierać, dają pozytywne efekty po latach.

Czy misje zagraniczne, o których Pan Pułkownik wcześniej wspominał, takie jak Irak i Afganistan, w których żołnierze Jednostki Wojskowej Komandosów wzięli udział, przyczyniły się do rozwoju jednostki?

– Na zaangażowanie Jednostki Wojskowej Komandosów, a wcześniej 1. Pułku Specjalnego Komandosów, w misjach zagranicznych trzeba spojrzeć właśnie przez pryzmat rozwoju Jednostki. Zaczęliśmy od zadań nieco mniej wymagających i skomplikowanych. Następnie przyszedł początek naszego zaangażowania w Afganistanie, czyli zadania związane przede wszystkim z ochroną bezpośrednią innych elementów PKW oraz Irak, gdzie nasze dotychczasowe taktyki, techniki i procedury zostały zweryfikowane w warunkach bojowych i musieliśmy błyskawicznie adaptować się do panujących warunków. W Iraku nawiązaliśmy partnerską współpracę z siłami specjalnymi US Army oraz rozpoczęliśmy służbę w charakterze mentorów pododdziałów lokalnych sił specjalnych, które zostały nam przydzielone.

Irak i „wczesny Afganistan” to okres budowania naszych zdolności, tworzenia procedur, kształtowania rozwiązań, które musieliśmy wypracować. Następnie przyszedł czas naszego zaangażowania w misję ISAF jako samodzielnego Task Force-50 i podległość pod Dowództwo Operacji Specjalnych tej misji. Był to okres największej dynamiki w historii zaangażowania pododdziałów wydzielanych z JWK w działania bojowe, tempo operacji było największe. Później nastąpiło płynne przejście do misji RSM, która była dla nas krokiem do przodu, ze względu na fakt, że zmienił się szczebel jednostki, z którą współpracowaliśmy.

W czasach misji ISAF partnerowaliśmy policyjnym jednostkom specjalnym poziomu prowincji, w ramach misji RSM rozpoczęliśmy współpracę z jednostką kontrterrorystyczną afgańskiej policji szczebla narodowego. Zmienił się charakter misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego, który był odpowiedzialny za mentorowanie sztabów i dowództw oraz szkolenie w centrach szkolenia. Wojska Specjalne NATO otrzymały jednak zadanie wsparcia partnerowanych jednostek specjalnych afgańskiej armii i policji również podczas prowadzonych przez nich operacji; dzięki temu operatorzy JWK zachowali możliwość zdobycia doświadczenia bojowego podczas walk z przeciwnikiem, do których dochodziło podczas działań wykonywanych wspólnie z afgańskimi partnerami.

Morskie ćwiczenia desantowe

Morskie ćwiczenia desantowe; fot. arch. JWK (Daniel Dmitriew)

Co Pan Pułkownik, jako uczestnik tych misji, wyniósł z nich dla siebie?

– Moje zaangażowanie w misje zagraniczne rozpoczęło się niemal 15 lat temu w Iraku. Na pierwszą wyjechałem jako dowódca sekcji; był to czas, gdy pododdział 1PSK uległ znacznej redukcji, co było związane ze zmianą formuły misji.

Sytuacja uległa zmianie pod koniec istnienia PKW Irak; terroryści urośli w siłę, Polski Kontyngent musiał stawić czoła nowym wyzwaniom. Odpowiedzią było m.in. utworzenie w strukturze PKW niewielkiego pododdziału opartego na wdrożonej już w 1PSK formule Zadaniowego Zespołu Bojowego. W ostatniej zmianie PKW Irak dowodziłem Zadaniową Grupą Specjalną, wchodzącą w skład tego zespołu.

W Iraku rozwój naszej Jednostki nabrał nowej dynamiki, uczyliśmy się błyskawicznie, nieraz na własnych błędach, nabieraliśmy doświadczenia, ale także zdobywaliśmy przyjaciół w świecie Wojsk Specjalnych NATO.

Wyzwaniem dla operatorów 1PSK w Iraku był fakt, iż nie podlegaliśmy w tym czasie pod struktury koalicyjnego Dowództwa Operacji Specjalnych; nasze zadania, skala zaangażowania w działania kinetyczne, były uzależnione od decyzji dowódcy PKW.

Później była VIII zmiana kontyngentu w Afganistanie – to była druga zmiana Task Force-50 i chyba najbardziej intensywny okres, jeżeli chodzi o misje poza granicami kraju, w czasie mojej służby; ponownie dowodziłem Zadaniową Grupą Specjalną.

Czytaj też: Morska ochrona statków - robota dla komandosa >>>

Następnie była misja RSM, w której wziąłem udział jako dowódca Zadaniowego Zespołu Bojowego i musiałem przestawić się na zupełnie inną perspektywę; nie dowodziłem już operacją w polu, lecz musiałem nauczyć się kontrolować ją z perspektywy ekranu monitora, na który rzucany był obraz ze środków rozpoznawczych. To było zupełnie nowe doświadczenie i umiejętność.

Dla mnie udział w misjach zagranicznych to ogromny rozwój i zdobyte na kolejnych szczeblach dowodzenia doświadczenie w dowodzeniu.

Kto może zostać żołnierzem Jednostki Wojskowej Komandosów?

– Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw wyjaśnić, kim są żołnierze naszej Jednostki. Dzielą się na dwie zasadnicze grupy: operatorów grup specjalnych i grup wsparcia zespołów bojowych oraz wszystkich pozostałych, odpowiedzialnych za szeroko pojęte zabezpieczenie. Wielu pośród tych drugich rozpoczęło służbę jako operatorzy; na części stanowisk w zespołach bojowych, pionie szkolenia i sztabie jest to wręcz wymagane. Pozostali, m.in. specjaliści w zakresie logistyki, łączności, medycyny, pracy sztabowej rekrutowani są drogą kwalifikacji, znacznie mniej rygorystycznej niż proces selekcji operatorów grup specjalnych i grup wsparcia.

Kandydatów na operatorów czekają zdecydowanie bardziej wygórowane wymagania, realizowane w ramach procesu selekcji, których zwieńczeniem jest tzw. „gra terenowa”. Stanowiska operatorów grup specjalnych i grup wsparcia zespołów bojowych JWK przeznaczone są przede wszystkim dla podoficerów oraz w niewielkiej liczbie (około 8%) dla oficerów, przy czym dla oficerów przeznaczone są tylko i wyłącznie etaty dowódców grup.

Ćwiczenia poligonowe

Ćwiczenia poligonowe; fot. arch. JWK (Daniel Dmitriew)

Ze względu na specyfikę realizowanych zadań, wśród operatorów JWK nie ma szeregowych; każdy operator musi być przygotowany do pełnienia funkcji instruktora, mentora dowódcy partnerskich jednostek różnych szczebli, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, przejęcia dowodzenia pododdziałem złożonym z sił lokalnych, stąd konieczność co najmniej podoficerskich szlifów.

Nie oznacza to jednak, że nie poszukujemy kandydatów na operatorów pośród szeregowych żołnierzy Wojska Polskiego; wręcz przeciwnie, stanowią oni w tej chwili większość uczestników procesu selekcji do JWK.

Żołnierzom korpusu szeregowych, którzy chcą się rozwijać, szukają nowych wyzwań, czują, że stać ich na więcej, niż wymaga od nich obecnie zajmowane stanowisko, lub po prostu nie widzą szansy rozwoju w jednostce, w której obecnie służą, proponuję przystąpienie do procesu selekcji do JWK. Kandydatów, którzy go ukończą, wyznaczamy na stanowiska zabezpieczające w JWK i kierujemy na najbliższy roczny Kurs Szkolenia Bazowego, którego ukończenie wymagane jest do objęcia stanowiska w grupie specjalnej lub grupie wsparcia zespołu bojowego. Szeregowi, którzy go ukończą, kierowani są na specjalny dla nich, skrócony kurs podoficerski, po którego ukończeniu, wraz z objęciem stanowiska operatora, mianowani są na stopień kaprala.

To rozsądna propozycja dla ambitnych szeregowych, którzy nie mogą przebić się w aktualnym miejscu służby. W JWK ich los jest w ich własnych rękach; wymagania są wysokie, ale droga rozwoju klarowna. „Bazówka” realizowana jest każdego roku i każdego roku grono operatorów JWK zasila kolejna grupa nowo mianowanych podoficerów młodszych. Te same zasady dotyczą żołnierzy rezerwy, których po ukończeniu selekcji powołujemy do zawodowej służby wojskowej.

Przez minione lata zmieniała się nie tylko Jednostka, ale także sposób przeprowadzenia Selekcji, której pomyślne zakończenie otwiera drzwi do służby w pododdziałach bojowych JWK. Co się zmieniło?

– W lipcu 2021 roku obchodzić będziemy dwudziestą rocznicę pierwszej Selekcji do pododdziałów bojowych naszej Jednostki.

Oczywiście, Jednostka Wojskowa Komandosów nie była pierwszą jednostką specjalną Wojska Polskiego, która zaczęła rekrutować kandydatów na operatorów w ten sposób. Pomysł też nie urodził się w Polsce. Jest to sprawdzona formuła, która w jednostkach specjalnych funkcjonuje od co najmniej kilku dekad.

Formuła Selekcji podlega nieustannej ewolucji; analizujemy elementy tego procesu i wprowadzamy zmiany, by w efekcie pozyskać jeszcze lepszych kandydatów.

Najważniejszą zmianą, jaka nastąpiła przez te wszystkie lata, jest to, że obecnie znacznie większy nacisk kładziemy na ocenę umiejętności pracy w grupie potencjalnych kandydatów, co w czasie tradycyjnej formuły pięciu dni marszu w górach nie zawsze było możliwe. Pomimo faktu, że w trakcie Selekcji zawsze prowadzone były różnego typu testy sprawdzające umiejętność pracy w grupie, to w praktyce okazało się, że było to niewystarczające. Dlatego jej formuła się zmieniła.

Obecnie końcowy etap procesu Selekcji, czyli gra terenowa, podzielony został na dwie fazy: indywidualną i grupową. Faza indywidualna realizowana jest tak, jak do tej pory w górach, na dystansach trochę dłuższych niż dotychczas, tak aby te dni odpowiednio wykorzystać.

szkolenie kajaki

Szkolenie z wykorzystaniem kajaków; fot. arch. JWK (Daniel Dmitriew)

Po fazie indywidualnej kandydaci zmieniają lokalizację i rozpoczyna się faza grupowa, która ma charakter bardziej wojskowy, podczas której kandydaci występują w mundurach i z atrapami broni. Wykonywanych jest szereg testów sprawdzających realizowanych w małych pododdziałach, do których kandydaci są przydzieleni. Ma to określić ich umiejętność pracy w niewielkich grupach na skrajnym zmęczeniu po kilku dniach fazy indywidualnej.

W mojej ocenie ta duża, zasadnicza zmiana pozwoliła nam przede wszystkim lepiej ocenić kandydatów pod kątem umiejętności pracy w grupie, a z drugiej strony, lepiej ich poznać, dlatego, że do fazy grupowej jesteśmy w stanie zaangażować więcej personelu i więcej operatorów zespołów bojowych. Dzięki temu mamy szansę przyjrzeć się tym ludziom w większym stopniu, niż było to możliwe w poprzedniej formule. Efekt jest taki, że ci kandydaci, którzy ukończą cały proces, są nam już bardzo dobrze znani i nie ma możliwości, by ktoś, kto po zakończeniu Selekcji dołącza do pododdziału bojowego, pozostał anonimowy. Zawsze w zespole znajdzie się ktoś, kto pamięta go z Selekcji, przyjrzał się jego postawie i zachowaniu, co ułatwi w przyszłości pracę z tymi ludźmi.

Obecnie do JWK można dostać się także bezpośrednio z cywila. Czy ten pomysł się sprawdza?

– Ta formuła nie jest tak odległa od tego, co było wcześniej.

Co do zasady kandydat do Jednostki musiał być żołnierzem, czyli przejść przeszkolenie wojskowe, ewentualnie w innej służbie mundurowej, ale nadal nie była wymagana służba zawodowa.

Jeżeli ktoś przeszedł jakiekolwiek przeszkolenie na poziomie rezerwy czy służby przygotowawczej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, czy też przeszkolenie studentów na potrzeby rezerwy Wojska Polskiego, było to wystarczające.

W tej chwili pojawiła się możliwość udziału w selekcji 100% cywilów, ludzi, którzy nigdy nie mieli do czynienia z wojskiem. Z jednej strony, jest to słuszny kierunek, który umożliwia nam rekrutację w szerszym środowisku.

Trzeba mieć jednak świadomość, że osobom całkowicie spoza środowiska wojskowego znacznie trudniej przygotować się do procesu selekcji, zrozumieć jego specyfikę i wymagania – efekty tego widać już od pierwszych etapów. Mimo wszystko nabór ze środowiska cywilnego jest dla nas szansą na z jednej strony rozszerzenie bazy rekrutacyjnej, z drugiej – na odmłodzenie Jednostki. Stąd wziął się m.in. pomysł na otwarcie się na cywilów.

W naszej Jednostce ta formuła dopiero się rozpoczyna. Jakie będą tego efekty, ocenimy po czasie. Namiastką tego typu rozwiązania był kurs JATA, realizowany wcześniej w Ośrodku Szkolenia naszej Jednostki, a w chwili obecnej przekazany został do Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych.

Wiele jednostek działających w strukturach DKWS zgłasza problem z naborem kandydatów do udziału w Selekcji, a ci, którzy się zgłaszają, są dużo słabsi fizycznie i gorzej przygotowani do służby, niż to było jeszcze kilka lat temu. Czy ten problem dotyka również JWK?

– Problem ten nie dotyczy tylko jednostek specjalnych, ale całego Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych. Zmienia się społeczeństwo i coraz mniej ludzi odczuwa potrzebę poświęcenia się dla Ojczyzny poprzez niełatwą służbę. Efekt jest taki, że z chwilą gdy od ponad dekady nie ma obowiązkowej służby wojskowej, która niegdyś stanowiła swego rodzaju „rytuał przejścia” i okres próbny dla młodych ludzi, którzy rozważali pomysł związania się z mundurem na stałe, kandydatów do zawodowej służby jest mniej.

Kiedyś nie była zaskoczeniem sytuacja, gdy grupa ponad 100 kandydatów rozpoczynała grę terenową w górach. Dzisiaj ich liczba jest zwykle znacznie niższa, ale daje się odczuć, że ci, którzy dotarli do tego etapu, są lepiej przygotowani sprzętowo, fizycznie i psychicznie. To po nich widać. Kiedyś było ich bardzo wielu na rozpoczęciu gry terenowej, ale liczba ta szybko spadała. Teraz jest nieco inaczej, zdawalność jest trochę większa, ponieważ kandydaci są bardziej świadomi wyzwań, które ich czekają, większość z nich wkłada ogromny wysiłek w przygotowania. Muszę jednak powiedzieć, że kandydatów, zwłaszcza dobrych, nigdy nie będzie zbyt wielu, chciałoby się, aby było ich więcej.

Czytaj też: Bez taryfy ulgowej >>>

W jaki sposób zatem można ich pozyskać?

– Przede wszystkim trzeba przebić się z informacją o naborze do potencjalnych kandydatów. Zdarzają się sytuacje, że Jednostka nie jest znana w niektórych środowiskach i ludzie nie do końca kojarzą możliwość służby w Jednostce Wojskowej Komandosów z możliwością własnego rozwoju. Trzeba docierać do jak najszerszego grona, aby zapoznać je z tą formułą. Jeżeli ludzie ocenią, że służba w Lublińcu jest dla nich atrakcyjną propozycją, być może podejmą wyzwanie.

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych uruchomiło w 2020 roku program powrotu do służby dla byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych, którzy odeszli ze służby. Jak dużo żołnierzy zdecydowało się na powrót do Jednostki Wojskowej Komandosów?

– Proces naboru żołnierzy rezerwy, którzy kiedyś rozstali się z mundurem, a teraz do niego wracają, funkcjonował od wielu lat. Obecnie, z inicjatywy Dowódcy KWS, położono większy nacisk na komunikację z kandydatami z tego środowiska, tak aby dotrzeć do szerszej grupy takich żołnierzy i zmotywować ich do powrotu.

Do JWK także wracają nasi byli żołnierze, po dłuższej lub krótszej przerwie w służbie; nie jest to jednak zasadnicze źródło naboru. Oczywiście zachęcamy do powrotu, ponieważ żołnierze rezerwy, którzy służyli w JWK w czasach naszego największego zaangażowania w misje zagraniczne, zwłaszcza ISAF, przynoszą ze sobą ogromne doświadczenie, które trudno zdobyć dziś, gdy tempo operacyjne Jednostki jest zdecydowanie niższe.

Czy obecnie jest duża migracja żołnierzy z Jednostki Wojskowej Komandosów do innych jednostek Komponentu Wojsk Specjalnych?

– Nie. W tej chwili wymiana odbywa się w niewielkiej skali, pojedynczych osób.

Z drugiej strony, także do nas przychodzą żołnierze z innych jednostek Wojsk Specjalnych. Wynika to w mojej ocenie z tego, że każda jednostka ma swoją specyfikę i ktoś, kto znajdzie w niej swoje miejsce, okrzepnie, zwykle nie czuje potrzeby zmiany tego środowiska, a transfer następuje głównie wówczas, gdy żołnierz jednostki Wojsk Specjalnych oceni, że aktualne miejsce służby nie do końca odpowiada jego predyspozycjom.

W ubiegłym roku zintensyfikowany został za to proces przepływu kadry z naszej Jednostki do Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych oraz do nowo formowanego Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych. W mojej ocenie jest to słuszne rozwiązanie, aby maksymalnie nasycić Dowództwo KWS i CSzWS żołnierzami, którzy zdobyli doświadczenie w jednostkach Wojsk Specjalnych. Dodatkowo część naszych żołnierzy, którzy zasilą DKWS oraz CSzWS, w przyszłości jest planowana do objęcia kolejnych, wyższych stanowisk w JWK. Przyniesie to korzystne efekty zarówno dla Dowództwa i Centrum, jak i Jednostki.

Morskie ćwiczenia desantowe

Morskie ćwiczenia desantowe; fot. arch. JWK (Daniel Dmitriew)

Wspomniane przez Pana Pułkownika jednostki, to nie jedyne formacje, gdzie realizują się byli żołnierze JWK. Dużo doświadczonych specjalsów po Lublińcu pomogło budować Wojska Obrony Terytorialnej. Czy to dobry kierunek?

– Wojska Obrony Terytorialnej zostały sformowane przez byłego dowódcę naszej jednostki (gen. dyw. Wiesława Kukułę – przyp. red.). Spora część kadry jednostki odeszła do najmłodszego Rodzaju Sił Zbrojnych wraz z nim i nadal zdarzają się przypadki, gdy ktoś znajduje dalszą swoją ścieżkę rozwoju w Dowództwie WOT czy strukturach innego Rodzaju Sił Zbrojnych. Na pewno ma to sens z punktu widzenia doświadczenia, jakie nasi byli żołnierze wnoszą do tych struktur. Łatwiej jest nam współpracować w zakresie zadań, które w pewnych obszarach są zbieżne. Z drugiej strony, słuszną decyzją było stworzenie ścieżki rozwoju dla naszych żołnierzy w DKWS i Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, bo tam ci ludzie w mojej ocenie potrzebni są bardziej.

Mimo wszystko to, że tak potężna grupa żołnierzy Wojsk Specjalnych zasiliła w etapie formowania WOT, na pewno miało pozytywny wpływ na rozwój tego najmłodszego Rodzaju Sił Zbrojnych. Dodatkowo jest to korzystne również dla JWK, ponieważ współpracujemy z WOT na co dzień w wielu obszarach. Na przykład lokalnie współpracujemy z 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej dowodzoną przez oficera, który wywodzi się z naszej Jednostki (płk. Tomasza Białasa – przyp. red.), na wielu innych stanowiskach również nie brakuje naszych przyjaciół czy absolwentów. Mamy z nimi kontakt, dzięki czemu łatwiej jest nam realizować niektóre zadania szkoleniowe.

Jak wygląda szkolenie w JWK? Na co obecnie Jednostka kładzie największy nacisk?

– Obecnie podstawowe wyzwanie to przekierowanie wysiłku szkoleniowego ze zorientowania na przygotowania do misji poza granicami kraju, które w ostatnich dwóch dekadach dominowało, na zadania związane z obroną terytorium kraju.

Specyfiką naszej jednostki jest również duży nacisk na indywidualne szkolenie specjalistyczne operatorów według specjalności w sekcji działań specjalnych. Przez lata wysoki poziom wyszkolenia specjalistycznego naszych żołnierzy, zwłaszcza radiotelegrafistów, był wręcz wizytówką naszej Jednostki. Jednak w czasie naszego największego zaangażowania w misje poza granicami kraju, gdy bardziej liczyły się ogólne umiejętności, związane przede wszystkim z realizacją akcji bezpośrednich, zdolności ta zostały nieco zaniedbane. Dlatego w ciągu ostatnich kilku lat dokonaliśmy zwrotu i powróciliśmy do skutecznych i słusznych rozwiązań, które były stosowane kiedyś.

Co ciekawe, w tym działaniu znaleźliśmy wsparcie w partnerach z Sił Specjalnych US Army, którzy również kładą bardzo duży nacisk na wyszkolenie specjalistyczne operatorów, a jak się okazało, wykorzystują oni te same specjalności na najniższym szczeblu. Poza stanowiskami dowódców i zastępców dowódców chodzi o cztery „kanoniczne” specjalności: operator radiotelegrafista, operator ratownik, operator miner i operator uzbrojenia. Zwłaszcza ta ostatnia jest specyficzna dla JWK. Niektórzy mylą tę funkcję po prostu z celowniczym karabinu maszynowego, co nie jest zasadne. Ci żołnierze oprócz tego, że mają na uzbrojeniu m.in. karabin maszynowy, są ekspertami w posługiwaniu się każdym systemem uzbrojenia znajdującym się w naszej Jednostce, a nawet wielu typach uzbrojenia, którego nie ma u nas, a jest używane przez naszych potencjalnych partnerów.

Każdy z operatorów jest przygotowany z jednej strony do wykorzystania swoich unikalnych umiejętności w działaniach sekcji lub grupy, w której służy, z drugiej, do pełnienia funkcji instruktora w swojej specjalności na potrzeby pododdziałów partnerskich i chociażby z tej przyczyny ich stanowiska muszą być zaszeregowane do stopnia co najmniej podoficerskiego. To jest w mojej ocenie coś, co nas wyróżnia.

Morskie ćwiczenia desantowe

Morskie ćwiczenia desantowe; fot. arch. JWK (Daniel Dmitriew)

Poziom szkolenia specjalistycznego, indywidualnego jest naprawdę wysoki, a robimy wiele, aby był jeszcze wyższy. Dodatkowo zwracamy uwagę na kwestię zdobywania uprawnień, które dają szersze możliwości. Na przykład tak długo, jak dobrze wyszkolony ratownik pola walki nie ukończy studiów licencjackich z ratownictwa medycznego, jego możliwości są ograniczone. W tym kierunku zmierzamy i dotyczy to tak naprawdę każdej specjalności. Na przykład radiotelegrafiście, aby być dobrym w swojej specjalności, przydatne jest wykształcenie informatyczne.

W dzisiejszych czasach nie wszystkiego można nauczyć od podstaw. Operator miner, operator uzbrojenia to specjalności, w których wyszkolić można praktycznie każdego dobrego żołnierza, ale również tutaj ludzie, którzy mają umiejętności związane z posługiwaniem się techniką i narzędziami, sprawdzają się lepiej. Patrząc na to przez pryzmat osobistego rozwoju, warto, aby potencjalny kandydat, myśląc o swojej przyszłości w Jednostce, zastanowił się, w jakiej specjalności chciałby służyć. W jedną z tych czterech „kanonicznych” specjalności będzie się musiał wpasować i jeżeli ma w kierunku którejś z nich predyspozycje, warto to wykorzystać.

Czego najbardziej brakuje JWK i jakie wyzwania stoją przed Jednostką w najbliższym czasie?

– Jeżeli chodzi o uzbrojenie i wyposażenie, to nie możemy narzekać. Oczywiście, zawsze chciałoby się więcej, a niektóre grupy uzbrojenia i wyposażenia wymagają szybszej wymiany niż inne, ale muszę przyznać, że sprzęt jest systematycznie modernizowany.

Czytaj też: Weryfikacja >>>

Główne wyzwanie, z którym boryka się JWK, to kwestia rozbudowy bazy szkoleniowej. Jednostka ma swoje potrzeby w tym zakresie, dodatkowo na terenie naszego kompleksu uruchomiony został ośrodek szkolenia lądowego Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych, który również realizował będzie szereg szkoleń i kursów, a baza szkoleniowa w Lublińcu nie wzbogaciła się znacząco od lat. Plany są gotowe, udało nam się również uporządkować status prawny placów ćwiczeń taktycznych, z których korzystamy, aby można było tam rozwijać infrastrukturę szkoleniową. Wszystko, czego potrzebujemy, to decyzja do realizacji. Jestem dobrej myśli.

Dziękuję za rozmowę!

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

  • pb. pb., 03.08.2021r., 20:05:56 4101 to dla wielu również Biełomut [ takie dziedzictwo było opowiadane przez wielu dowódców Dziwnowa i Lublińca ].

Powiązane

Ireneusz Chloupek GISW OISW w Krakowie

GISW OISW w Krakowie GISW OISW w Krakowie

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym...

Dla społeczeństwa i większości służb wewnętrznych problem z przestępcami w zasadzie kończy się po ich osadzeniu w zakładzie karnym (ZK), a przynajmniej odizolowaniu przez umieszczenie w areszcie śledczym (AŚ). Od tego momentu musi sobie z nimi radzić Służba Więzienna, jedyna uzbrojona formacja podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, która jest, o czym nie zawsze pamiętamy, jednym z filarów bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wśród ponad 27 000 jej funkcjonariuszy około 240 to specjalnie wyselekcjonowani...

Ireneusz Chloupek Smutna rocznica

Smutna rocznica Smutna rocznica

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa...

20 lat temu rozwiązano wszystkie pododdziały specjalne Wojska Polskiego szczebla armijnego i dywizyjnego. Zgodnie z niesławnym, utajnionym zarządzeniem nr 079/org. z 8 listopada 1993 r. ówczesnego Szefa Sztabu Generalnego, do końca sierpnia następnego roku ze struktur WP zniknęły trzy okręgowe kompanie specjalne, osiem z dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, a jedyną jednostką działań specjalnych w wojskach lądowych miał pozostać, rozwinięty z 1. Batalionu Szturmowego w Lublińcu, 1. Pułk Specjalny.

Redakcja Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami Cenna współpraca Trening WZD MOSG z Finami

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej...

Grupa funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Morskiego Oddziału Straży Granicznej od 28 września do 4 października 2014 roku przebywała w Finlandii. Na zaproszenie Jednostki Specjalnej Fińskiej Straży Granicznej Regionu Zatoki Fińskiej (Suomenlahden Valmiusjoukkue Merivartiosto) uczestniczyła w szkoleniu z udziałem żołnierzy Specjalnej Jednostki Fińskiej Marynarki Wojennej ETO (Erikoistoimintaosasto).

Ireneusz Chloupek 10-lecie WR KSP

10-lecie WR KSP 10-lecie WR KSP

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z...

1 stycznia 2005 r. Komendant Stołeczny owołał do życia w pionie kryminalnym warszawskiej policji nową jednostkę specjalnądo wsparcia innych jego komórek na najbardziej niebezpiecznych odcinkach walki z przestępczością - Wydział Realizacyjny KSP. W ciągu następnych 10 lat należał on do najaktywniejszych bojowo policyjnych pododdziałów specjalnych w kraju, zdobywając podczas kolejnych „realizacji” bogate doświadczenie i wypracowując własną „tożsamość taktyczną”.

Ireneusz Chloupek KJK Komandosi Fiordów

KJK Komandosi Fiordów KJK Komandosi Fiordów

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej....

Położona na północnej flance NATO Norwegia, mimo mierzącej ponad 80 000 km linii brzegowej (wraz z wyspami), jeszcze do niedawna nie posiadała w swych siłach zbrojnych wyspecjalizowanej formacji morskodesantowej. Do ofensywnych działań od strony morza przygotowany był jedynie mały pododdział dywersyjny płetwonurków bojowych marynarki wojennej MJK, defensywne zaś pozostawały domeną artylerii nabrzeżnej. Dopiero w 2001 r., w ramach reorganizacji marynarki, powołano w jej strukturze rozpoznawczo-uderzeniową...

SPECIAL OPS SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych SPECIAL OPS patronem medialnym Mistrzostw Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak...

11 czerwca br. w Centrum Szkolenia Policji Legionowo ruszają Mistrzostwa Polski Jednostek Specjalnych w Dyscyplinach Wytrzymałościowo-Siłowych. To pierwsza tego typu impreza w Polsce organizowana na tak szeroką skalę. Została wpisana do kalendarza wydarzeń sportowych pod patronatem Komendanta Głównego Policji na rok 2015.

Ireneusz Chloupek KOBRA SAT KWP w Lublinie

KOBRA SAT KWP w Lublinie KOBRA SAT KWP w Lublinie

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały...

W 2003 r. w strukturze lubelskiej policji utworzono własną Sekcję Antyterrorystyczną (SAT KWP) – jedną z siedmiu nowych jednostek tego typu w Polsce, sformowanych w komendach wojewódzkich, które nie dysponowały Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym. W Lublinie rozwinięto ją z funkcjonującej tam już od kilku lat, nieetatowej Sekcji Specjalnej.

SPECIAL OPS 25 lat GROM

25 lat GROM 25 lat GROM

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy...

Czerwiec 2015 r. to dla nas czas szczególny. To miesiąc, w którym jedna z najlepszych światowych, a także polskich jednostek specjalnych obchodzi swoje święto – ćwierćwiecze istnienia. Z okazji 25. rocznicy powstania Jednostki Wojskowej GROM redakcja SPECIAL OPS przygotowała wydanie specjalne SPECIAL OPS EXTRA.

Mateusz J. Multarzyński Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych Polsko-fińskie szkolenie pododdziałów specjalnych

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach...

Szkolenie pododdziałów specjalnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz morskiego oddziału SG Finlandii Zatoki Fińskiej przeprowadzono w dniach 30 maja do 6 czerwca. Funkcjonariusze trenowali na ulicach Trójmiasta, Lotnisku w Pruszczu Gdańskim, na strzelnicy oraz Zatoce Gdańskiej z udziałem śmigłowca Straży Granicznej oraz najnowszego patrolowca Fińskiej Straży Granicznej "Turva", który specjalnie przypłynął w piątek do Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej.

Ireneusz Chloupek Ratownicy

Ratownicy Ratownicy

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię...

Przechodzą zaawansowane szkolenie spadochronowe, nurkowe i surwiwalowe oraz trudny trening fizyczny. Działają w niewielkich zespołach, w najtrudniejszych warunkach, często na tyłach wroga i ramię w ramię z operatorami najlepszych jednostek specjalnych amerykańskich sił zbrojnych. W odróżnieniu od nich zasadniczym celem US Air Force Pararescue jest jednak ratowanie życia towarzyszy broni oraz poszukiwanie i odzyskiwanie utraconego personelu (ang. Personnel Recovery), któremu grozi niebezpieczeństwo...

Ireneusz Chloupek Zespół Interwencji Specjalnych

Zespół Interwencji Specjalnych Zespół Interwencji Specjalnych

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Publikacja opisuje genezę i rys historyczny Zespołu Interwencji Specjalnych zajmującym się m.in. kontrolą ruchu granicznego, jego zadania oraz dzień powszedni jego członków.

Ireneusz Chloupek FUERZAS COMANDO 2015

FUERZAS COMANDO 2015 FUERZAS COMANDO 2015

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych...

23 lipca 2015 r. podczas uroczystej ceremonii w bazie gwatemalskich sił specjalnych w Poptún, ogłoszono wyniki kolejnych, już XI zawodów „Competencia Fuerzas Comando”. W rywalizacji o tytuł najlepszych operatorów i snajperów rozgrywanej między reprezentacjami sił specjalnych większości państw Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej po raz siódmy zwycięzcami zostali kolumbijscy kontrterroryści z jednostki AFEAU.

Dariusz Materniak Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy Siły Operacji Specjalnych Ukrainy

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych...

Jest to niezwykle interesujący artykuł przybliżający Czytelnikowi ogólne wiadomości o systemie organizacji służb wojskowych na Ukrainie. Autor zawarł w nim podstawową wiedzę o wybranych formacjach wojskowych ilustrując ją unikalnym materiałem fotograficznym.

Ireneusz Chloupek BT DELTA

BT DELTA BT DELTA

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m....

W artykule opisano genezę powstania norweskich sił kontrterrorystycznych Beredskapstroppen, które w policyjnym systemie łączności radiowej otrzymały przydomek Delta. Autor przedstawiając tę jednostkę m. in. przywołuje najbardziej spektakularne jej akcje, w tym szczegóły obławy na Andersa Brevika.

Ireneusz Chloupek Karpacki WZD

Karpacki WZD Karpacki WZD

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej...

Straż Graniczna – jako formacja odpowiedzialna nie tylko za ochronę granic Polski, ale i bardzo ważnego odcinka zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, w tym zwalczanie naruszającej je przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju – dostosowując swe struktury i formy działania do jak najskuteczniejszego wypełniania nałożonych na nią zadań, powołała do życia w swych szeregach pododdziały specjalne do wykonywania najbardziej niebezpiecznych zadań, znane jako Wydziały Zabezpieczenia Działań....

Ireneusz Chloupek Det A, Berlin

Det A, Berlin Det A, Berlin

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu,...

Siły specjalne US Army to temat stosunkowo dokładnie znany i opisywany w wielu źródłach, gdyż nigdy nie ukrywały większości informacji o swych strukturach, zadaniach, szkoleniu, uzbrojeniu i wyposażeniu, wiedząc, że tak naprawdę nie ma to istotnego wpływu na tzw. bezpieczeństwo operacyjne oraz skuteczność konkretnych misji. W ich historii była jednak jednostka jeszcze do niedawna otoczona tak ścisłą tajemnicą, że o jej funkcjonowaniu wiedział mało kto spoza tej formacji.

Ireneusz Chloupek Brygada OZ

Brygada OZ Brygada OZ

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Publikacja przedstawia Brygadę OZ, jednostkę militarną armii izraelskiej. Autor scharakteryzował jednostki podlegające jej dowództwu, opisał cykle szkoleń, wymagania bojowe i ważniejsze sukcesy bojowe.

Ireneusz Chloupek Komandosi bez państwa

Komandosi bez państwa Komandosi bez państwa

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Artykuł zapoznaje Czytelnika z unikalną wiedzą dotyczącą organizacji sił militarnych Kurdystanu, który na mapie politycznej świata nie istnieje jako państwo.

Ireneusz Chloupek Wydział Ochrony OSŻW

Wydział Ochrony OSŻW Wydział Ochrony OSŻW

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON,...

Autor przedstawił genezę powstania i codzienne działania Wydziału Ochrony warszawskiego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w MON, innych osobistości państwowych oraz odwiedzających Polskę zagranicznych delegacji wojskowych i nie tylko.

Ireneusz Chloupek Jagdkommando

Jagdkommando Jagdkommando

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty...

Publikacja przedstawia rys historyczny austriackich sił specjalnych Bundesheer - Jagdkommando. Poznajemy ich struktury, system rekrutacji, wyposażenie indywidualne, uzbrojenie... Całość ilustruje bogaty materiał zdjęciowy.

Ireneusz Chloupek BOA KGP po „czterdziestce”

BOA KGP po „czterdziestce” BOA KGP po „czterdziestce”

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji...

40 lat temu sformowano w Polsce pierwszą grupę specjalną o charakterze antyterrorystycznym, której obecnym następcą, po latach zmian nazw, podporządkowania i organizacyjnych, jest od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji (obecnie Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA) - jedna z najstarszych tego typu policyjnych jednostek sił specjalnych do walki z terroryzmem w Europie.

Ireneusz Chloupek K-Komando

K-Komando K-Komando

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego...

Wśród jednostek interwencyjnych Unii Europejskiej zrzeszonych w grupie zadaniowej „Atlas”, estońska K-Komando nie należy ani do najbardziej znanych, ani tak rozbudowanych jak te z największych państw naszego kontynentu, o znacznie dłuższych tradycjach. Mniejsza, proporcjonalnie do wielkości terytorium oraz populacji swego kraju, nie ustępuje jednak unijnym partnerom poziomem profesjonalnego przygotowania do zadań stawianych przed policyjnymi oddziałami kontrterrorystycznymi i posiada spore doświadczenie...

Błażej Bierczyński Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne” Oblicza polskich specjalsów - wystawa pamiątek i fotografii „Polskie Wojska Specjalne”

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni....

Bohaterowie, elita, twardziele, autorytety w zakresie umiejętności, ale i reprezentowanych wartości, spadkobiercy szlachetnych tradycji, synowie, mężowie, ojcowie i bracia. Koledzy i towarzysze broni. Zwykli-niezwykli ludzie. Te określenia to tylko część z „twarzy” żołnierzy Polskich Wojsk Specjalnych. Przedstawienia bliżej owianych aurą tajemniczości (także ze względu na wojskowe operacyjne bezpieczeństwo) wojowników podjęła się Agata Ring z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, która...

Ireneusz Chloupek ISOF (Men in Black)

ISOF (Men in Black) ISOF (Men in Black)

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad...

Gdy oddajemy do druku ten numer „SPECIAL OPS”, trwa krwawa batalia o odbicie Mosulu, głównego miasta na północy Iraku, z rąk salafickich ekstremistów islamskich, którzy w 2014 r. przejęli kontrolę nad znaczną częścią tego kraju, w ramach ekspansji z Syrii ich samozwańczego kalifatu, zwanego Państwem Islamskim (ISIS, ISIL, Daesz). Na czele rządowych sił irackich operuje ich najskuteczniejsza, wyróżniająca się czarnym umundurowaniem formacja, funkcjonująca niezależnie od armii i struktur msw - Irackie...

Wybrane dla Ciebie

Kompaktowy statyw taktyczny mniejszy niż jakikolwiek »

Kompaktowy statyw taktyczny mniejszy niż jakikolwiek »  Kompaktowy statyw taktyczny mniejszy niż jakikolwiek »

Poznaj tajną broń letnich butów taktycznych

Poznaj tajną broń letnich butów taktycznych Poznaj tajną broń letnich butów taktycznych

Szukasz sprawdzonego sprzętu do prac na wysokości? Zajrzyj tu

Szukasz sprawdzonego sprzętu do prac na wysokości? Zajrzyj tu Szukasz sprawdzonego sprzętu do prac na wysokości? Zajrzyj tu

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »  Zdradzamy sposób na stabilny grunt pod nogami »

Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych »

Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych » Jakie są zasady noszenia naszywek garnizonowych  »

W czym wychodzisz sukces w misji?

W czym wychodzisz sukces w misji? W czym wychodzisz sukces w misji?

Kompletna ochrona balistyczna

Kompletna ochrona balistyczna Kompletna ochrona balistyczna

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku » Poznaj arkana radiokomunikacji wojskowej w XXI wieku »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach » Wybierz sprzęt, który sprawdzi się w niskich temperaturach »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych » Jakie jest najlepsze podejście do konserwacji tłumików w warunkach polowych »

Zima, to dobry czas na wyprawy. Zobacz jakie buty Cię nie zawiodą

Zima, to dobry czas na wyprawy. Zobacz jakie buty Cię nie zawiodą Zima, to dobry czas na wyprawy. Zobacz jakie buty Cię nie zawiodą

Jakim preparatem skutecznie wyczyścisz każdą broń

Jakim preparatem skutecznie wyczyścisz każdą broń Jakim preparatem  skutecznie wyczyścisz każdą broń

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji? Po czym rozpoznasz żołnierza nowej generacji?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie? Jak skutecznie chronić wzrok na poligonie?

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego

Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego Poznaj korzyści z bycia licencjonowanym Instruktorem Sportu Strzeleckiego

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż Czym wyróżnia się rodezyjski kamuflaż

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik Jakiego oświetlenia potrzebuje ratownik

Co zrobisz z tego poncho

Co zrobisz z tego poncho Co zrobisz z tego poncho

Dobierz wyposażanie do sytuacji zagrożenia

Dobierz wyposażanie do sytuacji zagrożenia Dobierz wyposażanie do sytuacji zagrożenia

Jak poprawić celność strzału

Jak poprawić celność strzału Jak poprawić celność strzału

Wybierz plecaki z dożywotnim serwisem pogwarancyjnym

Wybierz plecaki z dożywotnim serwisem pogwarancyjnym Wybierz plecaki z dożywotnim serwisem pogwarancyjnym

Najnowsze produkty i technologie

pcphunters.com Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie? Jak wybrać karabinek pneumatyczny dla siebie?

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje...

W sprzedaży jest dostępnych kilka rodzai broni pneumatycznej. Różnią się wzajemnie m.in. sposobem zasilania, kalibrem czy możliwością zamontowania dodatkowego sprzętu ułatwiającego strzelanie. Jeśli interesuje Cię zakup karabinka pneumatycznego, powinieneś wiedzieć, czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek oraz do czego będziesz ich używał. Czym jest karabinek pneumatyczny? Czym charakteryzują się poszczególne typy wiatrówek długich?

Helikon-Tex Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier Guardian Plate Carrier

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów...

Guardian Plate Carrier to nowoczesna kamizelka do przenoszenia płyt balistycznych z możliwością montażu dodatkowego wyposażenia, dzięki systemowi modułowemu zgodnemu z MOLLE/PALS. W skład serii produktów Guardian wchodzi kamizelka oraz 16 elementów, które można dowolnie konfigurować. Kamizelka Guardian Plate Carrier umożliwia przenoszenie płyt w najbardziej popularnych standardach: E-Cut (SAPI/ESAPI), Swimmer Cut oraz Shooter Cut.

Krzysztof Miliński Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa Latarka Mactronic T-Force XP – świetlny niezbędnik terytorialsa

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła...

Niedawno do naszej redakcji dotarła na testy latarka Mactronic - T-Force XP. Tym razem będziemy sprawdzać model XP, który otrzymaliśmy w pełnym pakiecie taktycznym, umożliwiającym wykorzystanie światła do różnych zadań służbowych, od montażu na broni po nocne kierowanie ruchem na drodze.

Militaria.pl Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear Rękawice taktyczne - przegląd modeli Mechanix-Wear

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić...

Rękawice są często niedocenionym elementem wyposażenia taktycznego, choć stanowią integralną część oporządzenia. Niezależnie od branży zawodowej czy podejmowanej aktywności, rękawice mogą znacząco poprawić wydajność pracy i zapewnić bezpieczeństwo. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów profesjonalnych rękawic jest marka Mechanix-Wear. W artykule przyjrzymy się różnym modelom rękawic tej firmy, podpowiemy jakie technologie w nich zastosowano oraz do jakich celów warto się w nie wyposażyć.

Griffin Group Defence E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE E-COSI i E-COTI - nowości dla żołnierza w zakresie nocnej obserwacji pola walki od GRIFFIN GROUP DEFENCE

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie...

W tym roku znany na krajowym rynku dystrybutor i dostawca wyposażenia wojskowego, GRIFFIN GROUP DEFENCE, prezentuje kilka technologicznych nowości w dziale wyposażenia indywidualnego żołnierza w zakresie NVD (Night Vision Device). Trwający konflikt w Ukrainie, a szczególnie spektakularne sukcesy ukraińskich sił specjalnych, potwierdziły wpływ tego rodzaju wyposażenia indywidualnego na uzyskiwanie przewagi nad przeciwnikiem i w konsekwencji skuteczność w zakresie wykonywanych zadań w porze nocnej.

Militaria.pl “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

“Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell “Do broni, cel, pal!” - optyka strzelecka Bushnell

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera...

Celem każdego strzelca jest oddawanie jak najbardziej precyzyjnych strzałów. Niezależnie od profesji strzelca, zarówno w służbach mundurowych, jak i w strzelectwie sportowym, odpowiednia optyka wspiera jego celność. Rynek optyczny stale się rozwija, wprowadzając coraz to nowsze technologie w przyrządach optycznych. Znajdziemy tu między innymi urządzenia celownicze, jak na przykład kolimatory czy urządzenia do obserwacji takie jak lunety i lornetki.

Krzysztof Miliński Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie!

Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882 – pierwsze starcie! Bates GX X2 Tall Side ZIP BE03882  – pierwsze starcie!

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side...

Buty pretendujące do miana wysoce odpornych na wymagające warunki zewnętrzne z jednoczesną gwarancją swojej trwałości nie mogły zostać pominięte w rozkładzie redakcyjnych testów. Bates GX X2 Tall Side Zip to obuwie taktyczne przeznaczone do pracy w wilgotnym i nieprzyjemnym dla operatora otoczeniu. Wykonanie krótkotrwałego zadania w trudnych warunkach spycha na tor boczny konsekwencje chwilowej ekspozycji organizmu i wyposażenia na wilgoć i mróz. Przetestowałem, na ile Bates GX X2 Tall Side Zip sprawdzą...

Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE Ultralekkie zwijane trójnogi taktyczne ROLATUBE

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie...

Żołnierze i operatorzy wojsk specjalnych, a także funkcjonariusze służb porządku publicznego używają w trakcie działań operacyjnych sprzętu wymagającego podparcia lub zamontowania na dedykowanym maszcie lub trójnogu, które nierzadko są dość ciężkie i nieporęczne. Doskonałymi rozwiązaniami, zarówno z perspektywy zespołu bojowego, jak i pojedynczego operatora, żołnierza czy funkcjonariusza są nowoczesne, innowacyjne systemy rozwijanych masztów i trójnogów firmy ROLATUBE. Umożliwiają one zabezpieczenie...

Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex Kultowy kamuflaż rodezyjski od Helikon-Tex

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie...

Poznaj historię kamuflażu z Helikon-Tex i Rhodesian Camo. To niezwykły wzór, który wywodzi się wprost z klasycznych kamuflaży brytyjskich sił specjalnych z czasów II wojny światowej. Jest on dziś prawie niedostępny we współczesnej odzieży. Dlatego Rhodesian Camo od Helikon-Tex to prawdziwa gratka dla miłośników kamuflaży i odzieży militarnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Special-Ops

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.special-ops.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.special-ops.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.